ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 06/09/2020

בקשה להארכת התקופה לאישור תקנות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020., תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (תיקון מס' 4) (תיקון), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
06/09/2020


19/10/2020
09:16
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 55
מישיבת ועדת הכנסת
יום ראשון, י"ז באלול התש"ף (06 בספטמבר 2020), שעה 17:04
סדר היום
בקשה להארכת התקופה לאישור תקנות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
תהלה פרידמן
חברי הכנסת
יעקב אשר
אוריאל בוסו
עמית הלוי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


בקשה להארכת התקופה לאישור תקנות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020.
היו"ר איתן גינזבורג
אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת, אמנם ישיבה חריגה, היום יום ראשון, י"ז באלול התש"ף, 6 בספטמבר 2020. אנחנו מתכנסים בצורה לא מתוכננת לאור העובדה שוועדת החוקה חוק ומשפט נמצאת בדיונים קדחתניים בהצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת פעילות) (תיקון מס' 4) והיא צריכה לאשר את התקנות שאושרו כבר בשבוע שעבר על ידי הממשלה. למעשה יש להם זמן עד היום בלילה לאשר את התקנות כי אחרת הנושא הזה יצטרך לעלות לדיון במליאה.

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) קובע בסעיף 4ד(2)(ב) שוועדת החוקה יכולה לקבל את אישור ועדת הכנסת כדי להאריך את התקופה הנתונה לה לדיונים ולאישור התקנות בשלושה ימים נוספים, לפני שזה עולה למליאה. אם היא מאשרת את זה בשלושת הימים האלה, מה טוב. אם היא לא מאשרת, זה יעלה למליאה.

אנחנו חושבים שראוי שדיון כזה מקצועי וחשוב, ואנחנו רואים את הרגישויות שבו, ייעשה מול אנשי מקצוע בדיוני הוועדה ולא במליאת הכנסת. על כן נדרשנו לקיים את ישיבת הוועדה הזאת כדי לדון בבקשה שלהם להאריך את הדיונים שם בשלושה ימים נוספים.

היועצת המשפטית, הסברתי בסדר?
קריאה
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הוועדה, בבקשה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
כבוד היושב ראש, אני חושב שזאת בקשה מתבקשת. זו פנייה שמתבקשת להארכה. היום היה דיון ענייני ורציני מאוד בוועדת החוקה חוק ומשפט ולמשל בשאלות שנשאלו – הנה, הגיע יושב ראש הוועדה – ושאלו את פרופסור גמזו למה אלה שלא נמצאים בעיר, עדיין רשומים בעיר, היו שאלות שבהחלט יכולות לשנות את התמונה. אני בהחלט בעד לתת אורכה לוועדת החוקה להגיע למתווה כי להפעיל את תוכנית הרמזור, כשהרמזור נתקע על אדום, אין לזה טעם.
עמית הלוי (הליכוד)
עוד דוגמה שעלתה היום והיא דוגמה טובה. העובדה שאפשר ביום התשיעי, בקרב האנשים שיצאו לבידוד, לבצע בדיקה ולקבל תוך 24 או תוך 30 שעות, אמר פרופסור גרוטו, תשובה ואז להוציא אותם מבידוד, במידה והתשובה שלילית, ביום ה-12 ולא ביום ה-14, שזה בעצם הדיון שהיה עכשיו בוועדת חוץ וביטחון. זה דרמטי למשק וזה מאוד משמעותי וזה באמת עלה מתוך הדיונים בוועדה כאשר פתאום הצליבו חבר הכנסת האוזר וחברת הכנסת שקד את הנתון.
היו"ר איתן גינזבורג
בוועדת חוץ וביטחון.
עמית הלוי (הליכוד)
לא. הדיון שעלה בוועדת חוקה שבו בעצם אמר פרופסור גרוטו שכל המבודדים היום יכולים, כיון שאנחנו עושים 35,000 בדיקות ביום, אין בעיה. ברגע שאתה מודיע לאדם עקב חקירה אפידמיולוגית או עקב איכון שב"כ או מה שלא יהיה, אתה אומר לו שהוא עכשיו נכנס לבידוד, אתה יכול לומר לו שהיום הוא נכנס לבידוד וביום התשיעי הוא חייב להיות בבדיקה כיוון שביום ה-12 הוא יכול לחזור לעבודה. זה דבר אפשרי וזה באמת עלה מהדיון היותר ממוקד ואין שום סיבה שלא ללכת בכיוון הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
אדוני יושב ראש ועדת החוקה, אמרו לי שהסמכת אותי להציג ואכן זאת עשיתי. אם אתה כבר כאן, אולי תרצה להוסיף.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אמרו לי שאתה מתעקש שאני אבוא.
היו"ר איתן גינזבורג
לא. אמרו לי שהסמיכו אותי להציג את הנושא וכך עשיתי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני הסמכתי אותך כמה פעמים וברור לי שגם ייצגת אותנו בכבוד בשני הכובעים שלך.
היו"ר איתן גינזבורג
כחבר הוועדה, לא כיושב ראש הוועדה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ודאי. בשני הכובעים. כחבר ועדה פעיל למרות שאתה יושב ראש ועדה אחרת. אני באמת רוצה לחזק את הדברים שנאמרו כאן עכשיו. בגלל הדממת הכנסת לא יצא לנו לשבת בשבוע שעבר כמו שצריך ולא ישבנו. היום היה דבר מאוד מאוד חשוב עת הגיעה צמרת משרד הבריאות ופרופסור גמזו בא להציג את הנושא וזה לא רק להציג. אני ראיתי את החשיבות והתעקשתי על כך שהוא יבוא כי אנחנו מדברים על תוכנית שקרויה על שמו ורשומה על שמו והוא צריך לשמוע את ההיזונים החוזרים. צריך להגיד אותם יפה ובסך הכול אני חושב שהיה דיון תרבותי ב-95 אחוזים ואפילו פלוס. ראיתי בבניין הזה דיונים יותר קשים. זה חשוב גם לשיעורי הבית שהוא יעשה, חשוב לנו להבנה וחשוב לנו כעין ציבורית ככנסת, כפרלמנט, שבאמת חי, נושם ולא חייב לבעוט אבל לתקן.

בסוף גם יש את חוכמת השולחן כי בסוף מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עוברים סעיף סעיף, והיועץ המשפטי שלנו, כמו היועצת המשפטית כאן, מהטובים בבניין והוא מקפיד שיקריאו את אותם סעיפים. אלה תקנות ואפשר היה לעשות הנחת סלב לעניין הזה ולא עושים. אנחנו מתקנים דברים, שוב, במסגרת שאנחנו יכולים כי לא יכולים לתקן ממש אלא לשלוח את הממשלה לשיעורי בית. יש תהליך בריא של העניין הזה, תהליך טוב וכל מה שאנחנו מבקשים זה עוד זמן. אני מסוגל להמשיך את הדיון עכשיו עד הלילה, אני כבר למוד קרבות כאלה, אבל אני לא רוצה לעשות את זה לחבריי כי משעה 10:00 אנחנו כאן בדיונים מאוד אינטנסיביים.

לכן אני מבקש את ההארכה הזאת ומודה לך.
היו"ר איתן גינזבורג
אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד ההארכה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר איתן גינזבורג
אושר פה אחד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תודה רבה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מודה לכולם. תודה גם על ההבנה, הנכונות וההגעה בזמן הקצר הזה. אני מבטיח שאנחנו לא נאמץ את המסורת הזאת ונהפוך את זה למסורת אבל כל זה בצל הקורונה. תודה רבה.הישיבה ננעלה בשעה 17:10.

קוד המקור של הנתונים