ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 07/09/2020

הודעת הסמים המסוכנים (תיקון התוספת הראשונה לפקודה), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
07/09/2020


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 63
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ח באלול התש"ף (07 בספטמבר 2020), שעה 13:50
סדר היום
הצעת הודעת הסמים המסוכנים (תיקון התוספת הראשונה לפקודה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
אליהו חסיד
חוה אתי עטייה
אורלי פרומן
מוזמנים
שירלי אברמוביץ' - עו"ד, מנהלת מחלקה בכירה, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

ברק שפירא - רכז נושא ארצי פשע פרמצבטי, משרד הבריאות

יפעת רווה - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים

טל אשכנזי - מתמחה, מחלקת ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים

דנה זוננפלד - ר' מעבדת סמים, המשרד לביטחון פנים

אתי כהנא - עו"ד, מנהלת תחום בכירה – חומרים פסיכואקטיביים, המשרד לחיזוק וקידום קהילתי

אמיר ניצן - מנכ"ל, הסתדרות הרוקחים בישראל

אפי להב - הסתדרות הרוקחים בישראל

מגר' שרון אלמקייס - מנהלת תחום רוקחות, קופת חולים מאוחדת

ד"ר ליאורה שכטר - מנהלת תחום כאב, קופת חולים מאוחדת

סיגלית קשת - פרויקטים תחום רוקחות, קופת חולים מאוחדת

יצחק וקנין - יו"ר ועד הורים עירוני נתניה, ארגון ההורים הארצי
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתהצעת הודעת הסמים המסוכנים (תיקון התוספת הראשונה לפקודה), התש"ף-2020
היו"ר חיים כץ
צוהריים טובים. היום 7 בספטמבר 2020, י"ח באלול התש"ף. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת הודעת הסמים המסוכנים (תיקון התוספת הראשונה לפקודה), התש"ף-2020.

הכדור עובר אליך, דנה זוננפלד. מה אתם רוצים להוסיף לרשימת הסמים המסוכנים?
דנה זוננפלד
אני מן המשטרה. הבקשה היא לא שלי אלא של הוועדה. אני יכולה להסביר. כפי שתחליטו.
היו"ר חיים כץ
הוועדה לא מבקשת כלום. בדרך כלל משרד הבריאות והמשטרה פונים ואומרים: אנחנו רוצים להוסיף את החומר הזה והחומר הזה והחומר הזה לפקודת הסמים המסוכנים, כדי שלא ימכרו אותם. אנחנו בכנסת לא בעלי המקצוע. מי שמומחה זה אתם והם. כך היה נהוג בעבר. עכשיו אולי השתנו הזמנים.
נעה בן שבת
אולי תוכלי להסביר מה החומרים שאתם מבקשים להוסיף ומדוע אתם מבקשים להוסיף אותם.
דנה זוננפלד
אגיד את החלק שלנו. אנחנו כמובן ממליצים, והדברים שאנחנו ממליצים הם דברים שאנחנו פשוט רואים שמגיעים למעבדה לבדיקות, שהם חומרים שבספרות מופיעים כחומרים פסיכואקטיביים. זה החלק שלנו.

החומרים שבפעם הזאת הוועדה ביקשה להכניס אותם הם חומרים שכבר הוספו לפני - - -
היו"ר חיים כץ
מי זו הוועדה? את לא מתכוונת לוועדה של הכנסת.
דנה זוננפלד
אני מדברת על הוועדה הבין-משרדית לחומרים פסיכואקטיביים. הוועדה ביקשה להכניס מספר חומרים. החומרים שמופיעים שם הוספו כבר לפני יותר משנה וחצי לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, ומקובל גם שמה שנכנס לחוק המאבק בחומרים מסוכנים, יש את פרק הזמן עד שהוועדה שלכם מתכנסת ויכולה לאשר להכניס אותם לפקודת הסמים המסוכנים. אלה החומרים שרשומים שם בשמם.

בנוסף יש שם קבוצה כימית שהוספה, שביקשנו להוסיף לרשימה, שהיא קבוצה כימית שנמצאת בהרבה מקומות בתוך הקבוצות הכימיות בפקודת הסמים, היא פשוט התפספסה בישראל ואנחנו מבקשים לתקן את זה.
נעה בן שבת
כשאת אומרת שזה קבוצה כימית, המשמעות היא שברגע שמורידים אותה, גם אם מורידים אותה מתוך החומר או מוסיפים אותה זה עדיין נחשב נגזרת שלה?
דנה זוננפלד
הרעיון הוא להוסיף אותה. יש הרבה מאוד חומרים, גם שרשומים בשמם בפקודה, גם אצלנו וגם במקומות אחרים, שמכילים את הקבוצה הזאת. כשנעשה השינוי והפכו את חלק מן הפקודה לפקודה גנרית, שאפשר לקחת חומרים מסוימים ולהגיד שהסם המסוכן הוא גם נגזרת כימית שלהם, יש בפקודה רשימה של קבוצות כימיות, ויש קבוצה אחת שנשמטה כשרשמו את הרשימה בזמנו, לפני הרבה שנים, קבוצה שנקראת מתילן די-אוקסי. לכל הדעות היא הייתה צריכה להיות שם והיא פשוט הושמטה ורצינו לעשות את התיקון הזה.
שירלי אברמוביץ'
שלום, אני מן הלשכה המשפטית במשרד הבריאות. אני רוצה לחזור ולחדד את הדברים שדנה זוננפלד אמרה. אנחנו מגישים את הודעת הסמים המסוכנים בפני הוועדה לאחר שהוכרזו החומרים הללו ונגזרות מבניות של החומרים הללו בהכרזה דחופה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, על ידי מנכ"ל משרד הבריאות. שעה שההכרזות האלה פג תוקפן חשוב להכליל את החומרים הללו בפקודת הסמים המסוכנים. ההכרזות הללו התבססו, כאמור, על המלצות של הוועדה לחומרים פסיכואקטיביים בראשות הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול. הוועדה הזאת כוללת גורמי מקצוע גם ממשרד הבריאות, גם ממשטרת ישראל וממשרדי ממשלה אחרים. לכן אנחנו סבורים שחשוב מאוד להכליל את החומרים הללו בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים.
נעה בן שבת
ההכרזה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים היא עדיין בתוקף? כי אני רואה שכבר חלפו 15 החודשים.
שירלי אברמוביץ'
ההכרזות האלה לא בתוקף, אכן פג תוקפן כבר, לכן אנחנו פונים לוועדה.
נעה בן שבת
הצעת הודעת הסמים המסוכנים (תיקון התוספת הראשונה לפקודה), התש"ף-2020

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים" - - -
שירלי אברמוביץ'
זאת הכרזה אחרת של חומרים אחרים. הכרזה עדכנית מאוגוסט של חומרים אחרים. לא מדובר על ההכרזות שנכללות עכשיו בהודעת הסמים המסוכנים העדכנית.
נעה בן שבת
את אומרת שהייתה הכרזה נוספת.
שירלי אברמוביץ'
נכון, רק לפני מספר שבועות הייתה הכרזה חדשה. החומרים שנכללים בהכרזה החדשה לא נכללים בהודעת הסמים המסוכנים.
נעה בן שבת
הם לא נכללים כי עדיין הוועדה לא יודעת מספיק על אותם חומרים? אנחנו מדברים על חומרים שלא מופיעים בפנינו כרגע.
שירלי אברמוביץ'
נכון. אנחנו מדברים על חומרים שמנכ"ל משרד הבריאות הכריז עליהם כעל חומרים אסורים בהפצה מכוח חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים. התקיים דיון בוועדה לחומרים פסיכואקטיביים. סברו שנכון בשלב הזה להכריז עליהם הכרזה דחופה.
נעה בן שבת
אקרא את ההודעה שבפנינו.

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מודיע לאמור:

תיקון התוספת הראשונה
1.
בתוספת הראשונה לפקודה –(1) בהגדרה "קבוצה כימית", בסופה יבוא "מתילן די-אוקסי;";"זה הקבוצה שעליה קיבלנו הסבר מדנה זוננפלד."(2) בסימן ב' לחלק א', בפרט 10ג –
(1) אחרי "2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl) propan-1-one" יבוא "וכן נגזרות מבניות של חומר זה";"כלומר, אנחנו מרחיבים לא רק לחומר המסוים שנזכר עד עכשיו אלא גם לנגזרות המבניות שלו."
(2) אחרי "ידוע גם בשם:" יבוא "Beta-Keto MDMA";"אני מבינה שזה החומר היחיד שנמצא בחלק א' לתוספת, כלומר הוא החומר היחיד שגם אין לו שימושים רפואיים.
שירלי אברמוביץ'
כל החומרים שנכללים בהודעה הזאת הם חומרים שלא נעשה בהם שימוש רפואי, וגורמי המקצוע יתקנו אותי אם אני טועה.
נעה בן שבת
אבל העובדה ששאר החומרים מכאן ואילך מופיעים בחלק ב', זה אומר שאפשר לכאורה לקבל לגביהם מרשם רופא.
שירלי אברמוביץ'
זה סימן א' לחלק ב'. מדובר על חומרים חדשים. הם לא אמורים לשמש לשימושים רפואיים. לכאורה אפשר להעניק מרשם, כביכול זה אפשרי, אבל לנו לא ידוע שנעשה שימוש רפואי בחומרים האלה.
נעה בן שבת
"(3) בסימן א' לחלק ב' –
(א) אחרי פרט 22 יבוא:
"22א. דימתילון
Dimethylone
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)propan-1-one
ידוע גם בשמות
Beta-Keto MDDMA;
2-dimethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one; M11;
22ב. דסכלורו-אן-אתילקטמין
Deschloro-N-ethyl Ketamine
ידוע גם בשמות
2-(ethylamino)-2-phenyl-cyclohexanone; Eticyclidone; O-PCE; 2-Oxo-PCE; 2-DCNEK
22ג. דסכלורוקטמין
Deschloroketamine
וכן נגזרות מבניות של חומר זה
ידוע גם בשמות
2-(methylamino)-2-phenyl-cylohexanone; DXE; DCK; 2-Oxo-"PCM;
(ב) אחרי פרט 36 יבוא:
"36א. אנ-אתילפנטילון
N-ethylpentylone
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one
ידוע גם בשם
Ephylone
36ב. אתילון
Ethylone
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one
ידוע גם בשם
"BK-MDEA
(ג) אחרי פרט 40א יבוא:
"40ב. פלואורוקטמין
Fluoroketamine
ידוע גם בשמות
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylamino-cyclohexanone; 2-fluoro-deschloroketamine; 2-Fl-2-Oxo-"PCM; 2-FDCK
(ד) אחרי פרט 78ב יבוא:
"78ג. פנטילון
Pentylone
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)pentan-1-one
ידוע גם בשם
""BK-MBDP
ברק שפירא
BK-MBDP זה כינוי לחומר פנטילון. זה לא שם כימי. התוספת היא של שם רחוב למעשה של אותו חומר שאתם דנתם בו פה.
נעה בן שבת
אפשר להגיד: ידוע גם בשם".

בדברי ההסבר הוסבר שחלק מן החומרים הם חומרים שהם בעצמם פסיכואקטיביים, חלק הם חומרים מסוימים של קטמינים, והתיקון הנוסף הוא - - -
ברק שפירא
אסביר. מדובר בשתי קבוצות, בגדול, של חומרים. הקבוצה הראשונה זה חומרים ממריצים, סטימולנטים מן המשפחה של אקסטזי, זה כל החומרים שמסתיימים ב-ON: מתילון, פנתילון, אתילון. הקבוצה השנייה זה נגזרות של החומר המרדים קטמין, שהוא חומר שגורם לניתוק, חומר דיסוציאטיבי. פשוט קיבצנו את אוסף החומרים שקיים כרגע בשוק הסמים לשתי הקבוצות האלה.
היו"ר חיים כץ
מי בעד אישור התיקון בפקודת הסמים? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת הודעת הסמים המסוכנים (תיקון התוספת הראשונה לפקודה), התש"ף-2020 אושרה.
היו"ר חיים כץ
הודעת הסמים אושרה.

אני מקווה שלא ישתמשו בסמים בארץ הזאת. תודה רבה. הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים