ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 26/08/2020

חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת7
ועדת החוקה, חוק ומשפט
26/08/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 99
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום רביעי, ו' באלול התש"ף (26 באוגוסט 2020), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020 - החלק שנותר, של ח"כ מרב מיכאלי
נכחו
חברי הוועדה: אוסאמה סעדי – מ"מ היו"ר
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
יעקב פרידברג


- עו"ד, משרד המשפטים

יהודית אסף


- מנהלת שרות יחידות הסיוע ליד בתיה""מ לענייני משפחה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

רפי רכס


- בתי הדין הרבניים
ייעוץ משפטי
נועה ברודסקי לוי
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי


הצעת חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020 - החלק שנותר, של ח"כ מרב מיכאלי
היו"ר אוסאמה סעדי
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ף-2020. בישיבה הקודמת הצבענו אבל ביקשתי רביזיה אז אני מצביע על הרביזיה. נפתח אותה בכמה נקודות. מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

אושרה.
היו"ר אוסאמה סעדי
הרביזיה מתקבלת.

יש כמה נקודות שאחרי הדיון אנחנו חייבים להכריע בהן. נועה, תתחילי אחת-אחת כדי שנשמע ונסיים כי אנחנו חייבים לסיים לפני המליאה.
נועה ברודסקי לוי
אני אלך לפי הסדר: התיקון לסעיף 3 בפסקה (3) לתיקון שמתקן את סעיף 3(ג)(ד). אני מקריאה כי זה משהו שדנו בו הרבה ושינינו: בסעיף קטן (ג) בסעיף (4) במקום הרישה עד המילים "בסעיף קטן (ה)" יבוא "קביעת הסדרים בהסכמה בין הורים לרבות בעניין מזונות, החזקת ילדים, חלוקת זמני שהות בין הורים וכל עניין אחר בעניינו של ילדם הקטין". זה בעקבות הערה שעלתה פה לגבי טיפול פסיכולוגי, למשל. אז קבענו את זה בצורה רחבה יותר כמו שעלה בפעם הקודמת בהסכמת משרד המשפטים.
היו"ר אוסאמה סעדי
זה העניין של המזונות שאנחנו מחזירים?
נועה ברודסקי לוי
לא. אני עוברת לסעיף הבא.
היו"ר אוסאמה סעדי
מה זה היה? איזה סעיף?
נועה ברודסקי לוי
מה שהקראתי עכשיו – לתיקון זה סעיף 3(4)(ב). בעיקרון זה תיקן את סעיף 3(ג)(4) לחוק.
היו"ר אוסאמה סעדי
שמה?
נועה ברודסקי לוי
מה שהקראתי זה לעניין ההסכמים – האפשרות לעשות הסכמים קבועים וגם הרחבנו קצת שזה גם יהיה לא רק למזונות, החזקת ילדים - -
היו"ר אוסאמה סעדי
חלוקת זמן וכל עניין אחר.
נועה ברודסקי לוי
כל עניין אחר של הקטין, למשל, טיפול פסיכולוגי.
היו"ר אוסאמה סעדי
למישהו יש הערות בעניין הזה? אוקיי. אז אנחנו נשאיר את זה.
נועה ברודסקי לוי
הדבר הבא זה סעיף 3(6) לתיקון. מדובר על סעיף קטן 3(ו) לחוק. הסעיף קובע היום שאם הצדדים לא הגיעו להסדרים זמניים בנושא מזונות ובנושא הסדרי ראייה עד סוף התקופה של פגישות המהות הם יכולים כבר להגיש תובענה לעניין הזמני ולא לחכות את ימי הצינון. הצעת החוק ביקשה מלכתחילה לבטל את ימי הצינון ולכן ביקשה לבטל גם את הסעיף הזה. בסוף הוועדה הגיעה להסכמה שימי הצינון נשארו, ואז עלתה השאלה - -
היו"ר אוסאמה סעדי
ואז אנחנו רוצים להחזיר את זה.
נועה ברודסקי לוי
אני חשבתי שאולי נחזיר אבל משרד המשפטים העלה מחשבה שאולי זה בכל זאת מיותר.
היו"ר אוסאמה סעדי
יעקב, בבקשה.
יעקב פרידברג
בוקר טוב. הסיבה שאנחנו חושבת שאפשר למחוק את הסעיף הזה היא משום שכשהותקנו תקנות להסדר הידיינויות הכנסנו אפשרות להגיש בקשה לסעד דחוף בעניינים הללו בדיוק. לכן מהניסיון שהצטבר בארבע השנים שהחוק הזה מיושם הוא שאין שימוש בסעיף הזה. אנחנו שומעים את זה גם מ- - - עצמם.
היו"ר אוסאמה סעדי
אבל אם זה יישאר זה יזיק?
יעקב פרידברג
זה לא יזיק. אבל הסיבה היחידה שחשבנו להוריד את זה היא שסעיף 3 כל כך מורכב בהבנה שאמרנו שאם אפשר לפשט אז עדיף.
היו"ר אוסאמה סעדי
יעקב, אם זה לא יזיק, עזוב.
יעקב פרידברג
אוקיי, בסדר.
נועה ברודסקי לוי
נשאיר?
היו"ר אוסאמה סעדי
נשאיר, כן.
נועה ברודסקי לוי
אז אני רק מציינת שנשאיר אבל כן נתקן את מניין הימים כי שם זה מפנה לתקופת עיכוב ההליכים ואנחנו שינינו אותה. אז רק נבהיר שמדובר בתקופת המהות ולא על תקופת הצינון.
יעקב פרידברג
זה לא מזיק, זה נותן אופציה.
נועה ברודסקי לוי
הדבר הבא זה נושא ההתייצבות. דיברנו רבות בוועדה והכוונה הייתה לקבוע - -
היו"ר אוסאמה סעדי
אנחנו ידענו שזה בעייתי מההתחלה. משרד המשפטים, בבקשה, מה בעניין עיכוב ההליכים הנוסף? הסנקציה על אי ההתייצבות.
יעקב פרידברג
לאור הנוסח שקיבלנו בעקבות הישיבה הקודמת יחידות הסיוע הצביעו על כך שיהיה להם קשה לקיים את מה שקראנו לו מועד ב'. כלומר מי שלא בא למועד א' זה תוספת - -
היו"ר אוסאמה סעדי
ועל הדרך אמרנו שאם המבקש לא יתייצב אז זה בעייתי. הבנתי, יהודית אסף, שגם לכם יש הערות. בוקר טוב, יהודית, בקיצור, בבקשה, כי אנחנו צריכים לסיים לפני המליאה.
יהודית אסף
כן. אנחנו לא יכולים לעמוד היום בקביעת מועדים שניים לכ-6,000 מקרים שהם 40% שלא מתייצבים. יש בזה בעיה גם של קביעת מועדים שתגרום נזק לכל המטופלים האחרים שכן מתייצבים כיוון שאלה שפותחים תיקים חדשים יקבלו מועדים הרבה יותר רחוקים ולא נעמוד במועדים. בעיה נוספת היא שנשקיע משאבים רבים שאין לנו בכל הטלפונים שיגיעו ובכל התגובות של מי שיפנה ופנייה לצד השני - - -
היו"ר אוסאמה סעדי
הבנו את הבעייתיות. מה הפתרון?
יהודית אסף
- - - זה יטיל עלינו משימות שבתקינה הקיימת זה בלתי אפשרי מבחינתנו.
היו"ר אוסאמה סעדי
אבל מה הפתרון?
יהודית אסף
בעתיד אפשר לדבר על זה. אני מאוד מקווה שתהיינה התפתחויות טובות ושנקבל תוספת תקנים כפי שביקשנו, ואז אפשר לדון בזה מחדש. אבל בשלב הזה שהוא כרגע מאוד בעייתי אין לנו מספיק תקנים, אין אופק מתי יהיו. זה ממש בלתי אפשרי מבחינתנו.
היו"ר אוסאמה סעדי
אז להשאיר את המצב כמו שהוא גם כש-40% לא יתייצבו??
יהודית אסף
כדאי להשאיר את זה כרגע ולדון בזה שוב בעוד פרק זמן שנחשוב עליו. צריך לפתור את זה אבל כרגע להפיל עלינו פגישות שניות של אותם אנשים שלא התייצבו יעשה נזק לכל היכולת שלנו לעמוד בזמנים, לפי הדרישות של החוק.
יעקב פרידברג
לדעתנו, יש חשיבות גדולה לטפל בנושא הזה. אנחנו נחשוב על פתרון חליפי שנביא בפני הוועדה בחודשים הקרובים.
היו"ר אוסאמה סעדי
רפי רכס מבתי הדין הרבניים, בבקשה.
רפי רכס
סעיף 3(ו) מזיק, לדעתנו, כי הוא פשוט מאוד מבלבל. עורכי הדין שנכנסים אליו, זה גורם להם רק בלבול. סעיף מיותר שאף אחד לא משתמש בו במיוחד בחוק מסובך כמו זה יוצר בעיה. אם הסעיף הזה לא מועיל, הוא מזיק.
מרב מיכאלי (העבודה)
נכון. אם אין במשהו צורך אז אפשר לא צריך לשים בחוק.
היו"ר אוסאמה סעדי
בסדר, רפי. אם משרד המשפטים, בתי הדין וגם יוזמת החוק מסכימים אז נוריד את זה.
נועה ברודסקי לוי
אני רוצה להבהיר שזה קצת שונה ממה שכתוב בתקנות כי בתקנות צריך להראות את הדחיפות.
יעקב פרידברג
נועה, אין שימוש אמיתי בסעיף הזה. לא משתמשים בו וגם ככה הסעיף מאוד מורכב. לכן לדעתנו, יש טעם להוריד אותו. אני לא חושב שהוא יוצר נזק, אבל אני מסכים עם רפי שיש פה מורכבות שאפשר למנוע אותה.
מרב מיכאלי (העבודה)
רפי, אני לא מבינה למה אתה חושב שהוא מזיק. אני מבינה מה שאמר יעקב שאין בו שימוש אבל למה אתה חושב שהוא מזיק?
רפי רכס
החוק בפני עצמו הוא מאוד מורכב. דיברנו בישיבה הקודמת כששאלנו האם להוסיף עוד רכיב או לא. כל רכיב שנוסף גורם לפרשנויות שונות ומוטעות. אם היה בו שימוש וצורך היינו מתאמצים להסביר וליישב ולהוציא פסקי דין בנושא שמבהירים אותו. אבל אם הוכח שהסעיף לא שימושי ומיותר אז כל סעיף כזה בחוק כל כך מורכב גורם לטעויות, לפעמים גם טעויות של הדיינים והשופטים, אבל בעיקר של בעלי הדין.
היו"ר אוסאמה סעדי
מרב, אנחנו נוריד את זה, ואם צריך - -
מרב מיכאלי (העבודה)
מקסימום נוסיף. בסדר גמור.
היו"ר אוסאמה סעדי
מרב, מה אתם מציעים בנוגע להתייצבות?
מרב מיכאלי (העבודה)
כרגע אין לנו פתרון לאי ההתייצבות. אנחנו אומרות פה לפרוטוקול - -
היו"ר אוסאמה סעדי
אפשר להכניס את עניין ההוצאות לאוצר המדינה?
יעקב פרידברג
זה דבר שאנחנו רוצים לבחון אותו.
מרב מיכאלי (העבודה)
זה לא רק זה. משרד המשפטים הסביר שאין לנו כרגע כתובת. אני רוצה שזה יהיה קנס מינהלי, שזה בכלל לא יהיה שאלה.
היו"ר אוסאמה סעדי
אז תבדקו את זה ואם צריך אז בסדר.
מרב מיכאלי (העבודה)
פשוט צריך למצוא את הגוף שיעשה את זה. אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעבוד על זה. נביא תיקון.
היו"ר אוסאמה סעדי
אז נוריד ונחזור למקורי.
נועה ברודסקי לוי
זאת אומרת הנקודה היחידה שנשארה בעניין ההתייצבות היא הדיווח, שיחידת הסיוע אינה ערכאה שיפוטית.
היו"ר אוסאמה סעדי
בתחילת החוק קבענו שזה מידי. הבנו שיש בעיות, וההצעה היא שזה ייכנס לתוקף בתום 90 ימים מיום הפרסום. זה מוסכם?
יעקב פרידברג
כן, זה מוסכם.
נועה ברודסקי לוי
אז אנחנו מורידים סופית את סעיף 3(ו). בתקנות יש הסמכה שמקשרת לסעיף, ואנחנו צריכים לנתק את זה מהסעיף עצמו. בסעיף 5 לחוק בפסקה (4) יש הפניה של הסדרה של ההליכים לעניין הסדרי ראייה זמניים המוגשים לפי סעיף 3(ו). אז במקום זה נכתוב: "הסדרים זמניים בעניין חלוקת זמני שהות" – כי גם שינינו את המונח – בלי "לפי סעיף 3(ו)".
היו"ר אוסאמה סעדי
אין שום בעיה.
נועה ברודסקי לוי
אני רוצה לציין עוד משהו שלא נוכל לתקן עכשיו, אבל חשוב שהגופים יעבדו לפיו. יש סעיף הדיווח בסעיף 8. הסעיף דורש קצת יותר מזה, ובפועל אנחנו גם מבקשים יותר מזה כשאנחנו עושים את דיוני המעקב. אנחנו מציעים שהגופים יתחילו לאסוף את הנתונים, לדוגמה בהנהלת בתי המשפט, לפי משפחות ולא לפי תיקים כמו שהם עושים היום.
מרב מיכאלי (העבודה)
חד-משמעית. נכון. אמירה מאוד חשובה.
נועה ברודסקי לוי
- - - כמה הסכמים מגיעים אליהם לאישור.
היו"ר אוסאמה סעדי
חשוב מאוד.
נועה ברודסקי לוי
- - ושיחידת הסיוע יעקבו אחרי ההתייצבות דרך מספר הגישורים שנעשים אצלם. כלומר שיהיה המשך מעקב וכמובן מחקר מלווה.
מרב מיכאלי (העבודה)
בעניין ההתייצבות אמרתי אתמול למשרד המשפטים שחשוב שבשלושת החודשים האלה יתקיים קמפיין בכסף – לא בכסף גדול אבל בכסף – שהחוק הפך להוראת קבע ושאי הגעה ליחידת הסיוע כמוה כאי התייצבות בבית משפט. תודעתית זה גם עשוי לעשות את העבודה.
היו"ר אוסאמה סעדי
בהחלט מובן, מקובל ורצוי. אני מעלה את הצעת החוק להסדר הידיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020 עם התיקונים שעשינו היום, להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

אושרה.
היו"ר אוסאמה סעדי
הצעת החוק אושרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים