ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 24/08/2020

פניית יושב-ראש ועדת הכספים בדבר טענות נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50 - הוראת שעה) (התפזרות בשל אי-קבלת חוק תקציב) (כ/847).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים