ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 24/08/2020

פניית יושב-ראש הכנסת בעניין ביטול ישיבות הכנסת בשבוע הבא , בקשת יו"ר ועדת העבודה להקדמת הדיון בהצ"ח, לפני הקריאה השנייה והשלישית: 1.הצ"ח שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6) (חובת פרסום דוח שנתי) (כ/846), של חה"כ חוה אתי עטייה. 2.הצ"ח לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש-הוראות שונות) (הוראת שעה) (מ/1357)., בקשת יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50 - הוראת שעה) (התפזרות בשל אי-קבלת חוק תקציב) (כ/847), לפני הקריאה השנייה והשלישית, קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50 - הוראת שעה) (כ/847).

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
24/08/2020


15/10/2020
10:46
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 52
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ד' באלול התש"ף (24 באוגוסט 2020), שעה 11:30
סדר היום
1. פניית יושב-ראש הכנסת בעניין ביטול ישיבות הכנסת בשבוע הבא
2. בקשת יו"ר ועדת העבודה להקדמת הדיון בהצ"ח, לפני הקריאה השנייה והשלישית: 1. הצ"ח שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6) (חובת פרסום דוח שנתי) (כ/846), של חה"כ חוה אתי עטייה. 2. הצ"ח לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש – הוראות שונות) (הוראת שעה) (מ/1357)
3. בקשת יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50 - הוראת שעה) (התפזרות בשל אי-קבלת חוק תקציב) (כ/847), לפני הקריאה השנייה והשלישית, וקביעת סדרי הדיון בהצעת החוק, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
אופיר כץ
חמד עמאר
יצחק פינדרוס
טלי פלוסקוב
חברי הכנסת
מכלוף מיקי זוהר
מאיר כהן
אוסאמה סעדי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםפניית יושב-ראש הכנסת בעניין ביטול ישיבות הכנסת בשבוע הבא
היו"ר איתן גינזבורג
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, ישיבה מס' 53. היום יום שני, ד' באלול התש"ף, 24 באוגוסט 2020. נפתח עם פניית יושב-ראש הכנסת בעניין ביטול ישיבות הכנסת בשבוע הבא. אני מבקש ממזכירת הכנסת לנמק את הבקשה.
ירדנה מלר-הורוביץ
בשל החשיבות שרואה בכך יושב-ראש הכנסת, ובשל השוני משנים קודמות, אני מעדיפה לקרוא מילה במילה את הפנייה שלו אליך, יושב-ראש הוועדה המכובדת הזאת. "מכובדיי, בקשה לביטול ישיבות הכנסת. לאורך כל שנות עבודת הכנסת היה נהוג לצאת לפגרה שראשיתה סמוך לתשעה באב וסיומה לאחר החגים. במסגרת נוהג זה אף נקבע בהסכם קיבוצי עם ועד העובדים כי הכנסת תצא להדממה ולחופשה מרוכזת למשך כשבועיים במחצית השנייה של אוגוסט. נוכח העובדה שבמשך למעלה משנה הכנסת כמעט שלא פעלה בשל שלוש מערכות בחירות רצופות, ונוכח משבר הקורונה והצורך להעביר חקיקה דחופה בהיקף ניכר, ונוכח אי הוודאות ביחס למועד אישור תקציב המדינה, מצאתי לנכון שלא לכנס את ועדת הכנסת לאשר את מועדי פגרות הכנסת כפי שהיה בעבר, כל זאת תוך תיאום עם ועד העובדים אשר אני מבקש להביע את הערכתי להבנה שגילו חבריו למצב המיוחד בו אנו נמצאים. משכך, ומאחר שיש הכרח לבצע בכנסת עבודות תחזוקה המחייבות הדממה של הבניין כפי שנעשה בכל שנה, החלטתי לקבוע הדממה לפרק הזמן המינימאלי הדרוש, באופן שההדממה תחול מיום חמישי, ז' באלול תש"ף, 28 באוגוסט 2020, ועד ליום חמישי, י"ד באלול תש"ף, 3 בספטמבר 2020 כולל. בימים אלה משכן הכנסת יהיה סגור ולא יתקיימו ישיבות. פגרה הקיץ תצומצם לפיכך אך ורק לתקופת החגים. המועד המדויק ייקבע בהמשך, לאחר התייעצות עם נשיאות הכנסת ואישור ועדת הכנסת, וזאת בהתאם לצפי חקיקת התקציב והחקיקה בנושא הקורונה". היושב-ראש מבקש שהוועדה תאשר את בקשתו לא לקיים ישיבות ביום שני, י"א אלול התש"ף, 31 באוגוסט 2020; ביום שלישי, י"ב באלול, 1 בספטמבר 2020, וביום רביעי, י"ג באלול התש"ף, 2 בספטמבר 2020.
היו"ר איתן גינזבורג
מישהו רוצה להעיר?
עוזי דיין (הליכוד)
אין לי שום התנגדות לפרטים. אני חושב שהוועדה פחות מידי מעורבת ומחליטה במה שקורה בכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מסכים.
ארבל אסטרחן
זאת החלטה של היו"ר.
היו"ר איתן גינזבורג
היועמ"שית פה אומרת שההחלטה היא של נשיאות הכנסת, שזה יושב-ראש הכנסת והסגנים, ואנחנו רק גורם מאשר.
עוזי דיין (הליכוד)
הערתי בעינה עומדת. הוועדה פה לא מעורבת מספיק ולא מחליטה מספיק בדברים שקשורים לכנסת. אם זה הנוהג, צריך לשנות את הנוהג.
היו"ר איתן גינזבורג
אפשר לשקול את זה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש אחרי זה את החגים. מתי מתחילה פגרת החגים?
ירדנה מלר-הורוביץ
אין פרטים עדיין, עוד לא יודעים.
היו"ר איתן גינזבורג
גם נושא פגרות החגים יידון בנשיאות ויבוא לכאן לדיון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
השאלה אם יש מספיק זמן בין הפגרה שאתם מסיימים לבין פגרה החגים כדי שנוכל לתפקד.
עוזי דיין (הליכוד)
הכלל צריך להיות, לדעתי, שהפגרה, ההדממה והתכנסויות הכנסת צריכות להיות השנה לפי הצורך של עובדי הכנסת. חברי הכנסת יכולים לעבוד כל התקופה. מה שצריך להוביל אותנו זה הצורך בחופש של עובדי הכנסת, הצורך באחזקה של הכנסת, לא הצורך של חברי הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מסכים. פניתי ליושב-ראש הכנסת הקודם בבקשה לבטל את פגרת הכנסת. צריך להגיד יישר כוח גדול לעובדים שנעתרו והסכימו לשאת בנטל הזה לאור הסיטואציה שהפוליטיקאים הביאו את המדינה ואת הכנסת, ולהודות להם על הנכונות להתגייס להצעה הזאת. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד ההצעה, ירים את ידו?

הצבעה
ההצעה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
פה-אחד ההצעה אושרה.בקשת יו"ר ועדת העבודה להקדמת הדיון בהצ"ח, לפני הקריאה השנייה והשלישית:1.הצ"ח שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6) (חובת פרסום דוח שנתי) (כ/846), של חה"כ חוה אתי עטייה.2.הצ"ח לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש-הוראות שונות) (הוראת שעה) (מ/1357).
היו"ר איתן גינזבורג
בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת דיון בהצעות חוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית: הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (חובת פרסום דוח שנתי), של חברת הכנסת חוה אתי עטייה, והצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש –הוראות שונות) (הוראת שעה) (מ/1357).
טלי פלוסקוב (הליכוד)
תוקפן של כל ההוראות של נגיף הקורונה החדש פג ב-31 באוגוסט, לכן אנחנו צריכים להתכנס השבוע כדי לאשר אותן. בשבוע הבא הכנסת לא פועלת, לכן אנחנו מבקשים פטור מחובת ההנחה.

לגבי הצעת החוק של חברת הכנסת חוה אתי עטייה, ביום ראשון הוועדה התכנסה כדי לעשות את זה כמה שיותר מהר. יושב-ראש הוועדה חיים כץ מבקש מהוועדה לאשר כדי שהשבוע נסיים את העבודה על החוק הזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני לא מבין למה הצעת החוק של אתי עטיה, בין אם אני תומך בה או לא, כל כך דחופה לעומת עשרות אם לא מאות הצעות חוק שמחכות לקידום.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זאת הצעת חוק בשנייה ושלישית שעברה בוועדה.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
הגשתי אותה ב-1 במאי 2019. שנה אני עובדת עליה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
יש לי הצעת חוק מ-2013.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה לא פטור מחובת הנחה מטרומית לראשונה. החוק הזה היה צריך לעלות ביום שני הבא למליאה. בגלל שהמליאה יוצאת לפגרה, אנחנו מבקשים לסיים השבוע את העבודה על הצעת החוק הזאת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני לא מדבר ספציפית על החוק הזה של חברת הכנסת עטייה, אלא על החוק הזה לעומת המון חוקים שמחכים. מה הדחיפות בזה?
חוה אתי עטייה (הליכוד)
הם לא הובאו לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר איתן גינזבורג
מכיוון שהוועדה סיימה את העבודה על הצעת החוק הזאת, היא מבקשת להקדים את הדיון. זה יכול להיות משובץ לאחר ההדממה. זו בקשה של הוועדה, לא בקשה של חברת הכנסת עטייה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אם העלית את זה, כנראה שאתה חושב שזה נכון. אני מנסה להבין למה.
היו"ר איתן גינזבורג
כי הוועדה מבקשת לסיים את העבודה שלה לפני ההדממה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
הצעת החוק לתיקון פקודת בריאות העם זה כל מיני הגבלות על האזרחים. למה אנחנו עוד פעם מקדמים את זה בהליך מהיר, הרי ידענו לפני שבוע וגם לפני שבועיים שזה הולך לפוג? למה כל פעם הבקשה להקדמת הדיונים? יש כאן איזו תחושה שהוועדה הזאת היא חותמת גומי כדי לממש את כל הסעיפים בתקנון שמאפשרים לשנות את סדר הדיון בכנסת הזאת.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אם בשבוע הבא היינו עובדים כרגיל, לא היינו צריכים לדון היום על זה.
היו"ר איתן גינזבורג
החוק הזה מוכן לקריאה שנייה ושלישית. מכיוון שהוא עומד לפוג תוקף בתקופת ההדממה, מבקשים להביא אותו השבוע. אם הוא לא יאושר עד יום רביעי, תוקפו של החוק הזה יפוג.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני מתייחס להצעת החוק הפרטית. אנחנו בשבוע מאוד עמוס, במיוחד היום. אנחנו הולכים ודנים בהצעת חוק פרטית ביום העמוס הזה. הצעת החוק הפרטית יכולה לחכות שבועיים. אם עד עכשיו לא חוקק החוק הזה, אנחנו יכולים לחכות עוד שבועיים.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
ומה אם יהיה סגר?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לא יכול להיות שהצעת חוק פרטית מהקואליציה תובא היום להצבעה. לא יהיה דיון מעמיק במליאה בנושא הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
כל מה שהוועדה הזאת אומרת זה שאפשר להקדים את הדיון בחוק הזה. מה הבעיה אם תקבע נשיאות הכנסת מתי היא תשבץ אותו לדיון? מי קבע שזה היום?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
זאת הצעת חוק פרטית. אני לא רואה מקום להקדים את הנושא הזה להיום.
היו"ר איתן גינזבורג
מי קבע שזה היום?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
היום או ביום רביעי.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מניח שהנושא הרלוונטי שהיום עומד על סדר יומה של הכנסת יהיה הקדמת הבחירות או פיזורה של הכנסת.
ירדנה מלר-הורוביץ
הצעת חוק יסוד: הכנסת, ההצעה המדוברת, והיה והיא תגיע כפוף לפטור, כפוף לחובת הנחה, היא הנושא הראשון אחרי האי אמון, וכל ההצעות האחרות יובאו אחריה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בעניין הצעתה של חברתי חוה עטיה, באמת מדובר בחוק טוב שכולם מסכימים לו. הטרוניה שלנו היא לגבי סדרי העדיפויות של הקואליציה איזה חוקים לקדם, לא לקדם. יש הרבה חוקים טובים שאנחנו מחכים לקדם ולא מקדמים.

לעניין החוק השני, מה מנע מלהביא את זה בשבוע הזה או בשבוע שעבר?
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת עטייה, האם יש לך התנגדות שהצעת החוק שלך תעלה מחר או מחרתיים?
חוה אתי עטייה (הליכוד)
מה אם יקרה משהו והיא לא תעלה?
היו"ר איתן גינזבורג
אם היא לא תעלה, הכנסת תתפזר?
חוה אתי עטייה (הליכוד)
למה שזה לא יהיה היום?
היו"ר איתן גינזבורג
אומר לך יושב-ראש הקואליציה שכנראה שום חוק לא יהיה היום מעבר לפיזור הכנסת. אני נותן את שיקול הדעת לנשיאות הכנסת. מי בעד הקדמת הדיון בהצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, ירים את ידו?

הצבעה
בעד – 8
נגד – 4
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
הקדמת הדיון אושרה. מי בעד הקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש), ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 8
נגד – 4
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
ההצעה אושרה.
בקשת יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50 - הוראת שעה) (התפזרות בשל אי-קבלת חוק תקציב) (כ/847), לפני הקריאה השנייה והשלישית , וקביעת סדרי דיון מיוחדים בהצעת החוק, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת
היו"ר איתן גינזבורג
בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (הוראת שעה), לפני הקריאה השנייה והשלישית, וקביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50 – הוראת שעה).

ביחס להצעת החוק של צבי האוזר שוועדת כספים דנה עליה אתמול עד שעות הבוקר המוקדמות הוגשו כ-64 הסתייגויות, חלקן קבוצתיות וחלקן סיעתיות, שמביאות אותנו לשעות רבות של דיון. יש עתיד-תלם והמשותפת – 120 שעות דיבור, ימינה – שעה וחצי, ישראל ביתנו – שבע שעות, המשותפת – ארבע שעות. לאור העובדה שהוגשו 64 הסתייגויות, ההצעה היא שהדיון בקריאה השנייה יחל היום. אחרי ההצבעות על הצעות האי-אמון שהוגשו, יוקדשו שעתיים להנמקת הסתייגויות ובקשות רשות דיבור שיסתיימו לא יאוחר מהשעה 20:30. הסיעות שהגישו את ההסתייגויות ובקשות רשות הדיבור יקבעו את חלוקת הזמן ואת סדר הדוברים ביניהן. במקרה של העדר הסכמה תחלק מזכירות הכנסת את הזמן בין הסיעות לפי גודלן.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אני מבקש שזה יהיה שלוש שעות.
היו"ר איתן גינזבורג
אני צריך להגיע למצב שב-20:30 מתחילים הצבעות. הוגשו לסעיף בהצעות החוק הסתייגויות וקבע יושב-ראש הישיבה שהן במהותן הצעות שונות לתיקון פרט או מרכיב מסוים שבסעיף, ובכלל זה שיעורים, כמויות, אחוזים, תאריכים, שמות, תיקוני לשון ותחביר, וכיוצא באלה, יחולו בעת הקריאה השנייה הוראות אלו: היושב-ראש רשאי להעמיד להצבעה כל סדרת הסתייגויות בחטיבה אחת.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
לא עושים את זה עם 66 הסתייגויות. 66 הסתייגויות על החוק זה דבר שנמצא בגבול הסבירות, אסור לגעת בזה בכלל.
היו"ר איתן גינזבורג
יש סדרות שהן סדרות לא הגיוניות. עם הסדרות האלו זה מגיע לתשעים פלוס. לא קיבלה סדרת ההסתייגויות, יראו כאילו דחתה הכנסת את כל ההסתייגויות. הצביעה הכנסת על כל אחת מההסתייגויות הכלולות בסדרת ההסתייגויות ולא קיבלה אף אחת מההסתייגויות, יעמיד יושב-ראש הכנסת את הסעיף כהצעת הוועדה או בנוסח הכולל הסתייגויות אחרות שהתקבלו לאותו סעיף, לפי העניין. לעניין בקשה להצבעה שמית - לפי סעיף 36ב לתקנון, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית יתקיימו לא יותר משלוש הצבעות שהתבקשו על ידי הממשלה או חברי הכנסת מהקואליציה או רובם מהקואליציה, ולא יותר משלוש הצבעות שמיות שהתקבלו על ידי חברי הכנסת מהאופוזיציה או רובן מהאופוזיציה. יושב-ראש הכנסת רשאי לאשר מספר מקסימאלי גדול יותר של הצבעות שמיות במספר זהה לאופוזיציה וקואליציה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הייתי מבקש לפצל בין שתי ההצעות. לגבי הפטור מהנחה, אין לנו בעיה, אנחנו מסכימים. לגבי 98, אנחנו מתנגדים לכל סדרי הדיון האלה. אנחנו לא הגשנו מאות ואלפי הסתייגויות.
היו"ר איתן גינזבורג
זה עדיין מאות שעות דיבור. הכמות של ההסתייגויות לא אומרת שום דבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא הגשנו הסתייגויות באלפים ובמאות, הגשנו הסתייגויות מהותיות.
היו"ר איתן גינזבורג
עברתי עליהן אתמול אחת-אחת – שבני גנץ יקיים את ההסכם עם ביבי נתניהו, שביבי נתניהו יקיים את ההסכם עם בני גנץ.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו נבקש שעתיים וחצי, עד שעה 21:00, ונצמצם את מספר ההצבעות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לכמה אתה מצמצם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ל-30.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אני מבקש שלוש שעות. אנחנו מבקשים להצביע על 40 הסתייגויות. יש 40 הסתייגויות מהותיות. יכול מאוד להיות שבמהלך ההצבעה גם אני וגם אוסאמה נעבוד מול היושב-ראש בכדי לצמצם אותן. אנחנו יודעים לצמצם תוך כדי.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מציע שזה יהיה עד השעה 21:00. בדרך כלל האי-אמון מסתיים בסביבות 17:30, 18:00. הנמקת ההסתייגויות ובקשות רשות דיבור יסתיימו לא יאוחר מהשעה 21:00. אם זה מקובל על כולם, אפשר לעשות את סעיף 98.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
עלי זה לא מקובל.
היו"ר איתן גינזבורג
אם כך, אנחנו נשארים במתווה הזה. יהיו הצבעות על 40 הסתייגויות.
ארבל אסטרחן
אם האופוזיציה לא תודיע, זה יהיה על 40 ההסתייגויות הראשונות?
היו"ר איתן גינזבורג
אם האופוזיציה לא תודיע, אלו יהיו 40 הראשונות. לא יהיו יותר משלוש הצבעות שמיות לקואליציה ולאופוזיציה בתוך ה-40.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני חושב שהוועדה צריכה להצביע נגד. ועדת הכנסת הנוכחית השתמשה בסעיף 98 יותר מכל ועדות הכנסת אי פעם בכנסת ישראל.
היו"ר איתן גינזבורג
נדמה לי שפיזור הכנסת זו סיבה מוצדקת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זו איזו שהיא דרך להסביר למה עכשיו זה דחוף.
היו"ר איתן גינזבורג
זו האמת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
האמת היא שאנחנו נמצאים במדינת ישראל בלי תקציב.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה יכול להעביר תקציב היום, עד השעה 24:00?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני לא הממשלה, אני באופוזיציה.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה בכנסת. אתה יכול להעביר תקציב עד השעה 24:00 היום? התשובה היא לא.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אתם מעלים לדיון בקשה שעד ה-23 בדצמבר לא יהיה תקציב. במסגרת אותה הצעה יש 11 מיליארד שקל שהממשלה תוכל להוציא ללא פיקוח של הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
באישור ועדת הכספים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
הדבר הזה לא משנה את העובדה שהוועדה הזאת הפכה להיות חותמת גומי, הפכה להיות כלי שרת בידי ממשלה כדי לבטל את כל התהליכים ההגיוניים שנקבעו כאן בכנסת. מי שהוביל את התקנון הזה הוא יושב-ראש הכנסת. בזמן שהוא ישב כיושב-ראש ועדת הכנסת הוא עבד על תקנון חדש, שינה את התקנון והביא את כל הדברים האלה. השימוש בסעיף 98 הוא למקרים קיצוניים. אתה תגיד שזה מקרה קיצוני, אתה תגיד שזו תקופה קיצונית, אבל זה כל פעם קורה. התאריך הזה היה ידוע מיום כינון הממשלה, זה לא תאריך שפתאום צץ.
היו"ר איתן גינזבורג
אני הצעתי לא להשתמש בסעיף 98. הצעתי להגיע להסכמות, אבל היו פה קולות שאמרו שאין הסכמות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כל החוק הזה, כל הקדמת הדיון זו הסכמה שימשיך כל הבלגן, שתיפגע המדינה, ושעוד כמה זמן מישהו אחד יחליט מה יהיה וכולנו נצטרך פה לאשר את מה שהוא מחליט. אני מבקש מהוועדה לא לאשר שימוש כזה דרקוני בסעיף 98.
היו"ר איתן גינזבורג
אני הייתי בעד לקבוע הסכמות בין הקואליציה והאופוזיציה בלי הצורך בשימוש בסעיף 98, אבל מכיוון שאין הסכמות בין הצדדים לסדרי הדיון, צריך להפעיל את הסעיף שקובע סדרי דיון מיוחדים. אנחנו הצענו סדרי דיון מיוחדים, אבל אתם העליתם בקשה אחרת. אנחנו נענינו לבקשה שלכם. אני חושב שמה שעכשיו מוצבע בוועדה ביחס לסדרי הדיון הוא הסכמה בפשרה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אף אחד לא מתייחס לוועדה ולכנסת הזאת ברצינות.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו לא עושים שימוש בחדווה בסעיף, אנחנו עושים את זה בכורח.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני חושב שהמנגנון דורש מבוגר אחראי. אני מנסה שהוועדה תהיה המבוגר האחראי בגנון הזה שנקרא פוליטיקה ישראלית.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
ביקשנו מהמ.מ.מ של הכנסת לבדוק שנים אחורה. ראינו שמעולם לא היה שימוש רב כל כך ובפרק זמן קצר בסעיף 98.
היו"ר איתן גינזבורג
זה נכון שהכנסת הזאת עשתה שימוש בסעיף 98, אבל גם כנסות אחורה עשו שימוש בסעיף 98 שש פעמים, שבע פעמים.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
לא ככה.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד הקדמת הדיון בהצעת החוק, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 7
נגד – 2
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
ביחס לקביעת סדרי הדיון המיוחדים לפי סעיף 98 כפי שפורט להלן, מי בעד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 7
נגד – 2
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה, חברים. סדרי הדיון נקבעו. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:15.

קוד המקור של הנתונים