ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 25/08/2020

היבטים תקציביים בפעילות המוסד - תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ותפקידים חדשים - דוח מבקר המדינה 70ג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים