ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 07/09/2020

דיון מהיר בנושא: "דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביע על עלייה בשיעור המשתתפים בכוח העבודה לאחר גיל פרישה - בייחוד בקרב עולים חדשים"

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת33
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
07/09/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 52
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, י"ח באלול התש"ף (07 בספטמבר 2020), שעה 12:30
סדר היום
דיון מהיר בנושא: דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביע על עלייה בשיעור המשתתפים בכוח העבודה לאחר גיל פרישה - בייחוד בקרב עולים חדשים, של חה"כ אנדרי קוזינוב, חה"כ אלכס קושניר, חה"כ מיכל וונש
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
מיכל וונש
טלי פלוסקוב
אנדרי קוז'ינוב
אלכס קושניר
מוזמנים
אליעזר שוורץ - מרכז המחקר והמידע של הכנסת
משתתפים באמצעים מקוונים
עלי בינג - רכז תחום רווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר

ליאור דוידסון - חוקר מומחה בכיר תחום גמלאות, המוסד לביטוח לאומי
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים
דיון מהיר בנושא
דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביע על עלייה בשיעור המשתתפים בכוח העבודה לאחר גיל פרישה - בייחוד בקרב עולים חדשים, של ח"כ אלכס קושניר, מיכל וונש, אנדרי קוז'ינוב (מס' 113).
היו"ר דוד ביטן
אני מתכבד לפתוח את הישיבה, הנושא היום בקשה לדיון מהיר של חברי הכנסת אנדרי קוז'ינוב, אלכס קושניר ומיכל וונש. הנושא קשור לדוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת המצביע על עלייה בשיעור המשתתפים בכוח העבודה לאחר גיל פרישה, בייחוד בקרב עולים חדשים. מי המוביל פה, אלכס?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אנדרי.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני הזמנתי את הדוח, השאלה אם הממ"מ ירצו להציג את העיקרים של הדוח.
היו"ר דוד ביטן
אז תקרא את מה שהמנהלת כתבה, בשביל מה לחזור פעמיים?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הוא יכול להגיד את זה בעל פה.
היו"ר דוד ביטן
לא, יש פה את הכול, תקרא את זה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אוקיי, אני אקרא את זה ואז אני אוסיף. זה חשוב לפרוטוקול.
היו"ר דוד ביטן
במקום שתגידו מה שאתם רוצים פה כתוב הכול.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אוקיי. דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביע על עלייה בשיעור המשתתפים בכוח העבודה לאחר גיל פרישה בייחוד בקרב עולים חדשים. הצעה לדיון מהיר של כולנו.

נקודת המוצא בדיון הזה היא שאזרחים ותיקים שמעוניינים לעבוד מעבר לגיל הפרישה יוכלו להמשיך לעבוד. ההערכה למעסיקים שמעסיקים עובדים אלה וגם לעובדים שבוחרים לעבוד מעבר לגיל הפרישה. בדיון הזה חשוב להבחין בין עובדים שממשיכים לעבוד מעבר לגיל הפרישה בגלל אהבתם לתחום העיסוק שלהם לבין העובדים שממשיכים לעבוד על מנת לחיות בתנאי מחיה בסיסיים ביותר.

לקבוצת העובדים הזו, שמעבר לגיל הפנסיה ממשיכים לעבוד לצורך מחיה בסיסית ביותר, ניתן לשייך את העולים החדשים שלא צברו פנסיות בישראל. גם אם העולים מקבלים פנסיה מארצות מוצאם מדובר על סכומים זעומים ביותר שלא מאפשרים מחיה בכבוד בסכומים אלה. חשוב לדאוג ולוודא כי העובדים שממשיכים לעבוד מעבר לגיל הפרישה לא מנוצלים בעבודתם ומקבלים את כל התנאים המקובלים במשק.

משבר הקורונה החמיר את מצבם של כלל העובדים במשק וברור שלא פסח על אוכלוסיית העובדים המבוגרים שממשיכים לעבוד על מנת להרוויח את לחמם. חלק מהעובדים האלה בשל העובדה שהם ממשיכים לעבוד מעבר לגיל הפרישה עשויים להיפגע בקבלת קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. לדוגמה קצבת אזרח ותיק עד גיל 70 לגברים מותנית במבחן הכנסות ומגיל 70 ללא מבחן הכנסות. ניתן לקבל הבטחת הכנסה בנוסף, שזה השלמת הכנסה בעיניי, הבטחת הכנסה בנוסף לקצבת אזרח ותיק, שוב, תלוי בהכנסת משק הבית במבחן ההכנסות. חריגה מסף מזכה פוגעת בהטבות משמעותיות כמו הנחה ברכישת תרופות וסיוע אפשרי בשכר דירה למשל. הפגיעה היא כפולה, שכן הם נפגעים מסכום הכסף המופחת שמקבלים בפועל וגם הם נפגעים מההטבות השונות שמקבלים מקבלי הקצבאות.

מס הכנסה שלילי. עובדים בפרישה במידה שהם זכאים לכך נאלצים להגיש טפסים בעצמם למימוש ההטבה. חשוב להקל על הבירוקרטיה ולפשט תהליכים עבור אוכלוסייה זו ולחשוב על החזר אוטומטי לאוכלוסיית עובדים זאת.

הדיסריגרד הוא הסכום שנקבע בחוק שבו לא מתחשבים בעת חישוב הזכאות לקצבה ולמרות זאת במקרים רבים אדם הזכאי להבטחת הכנסה מאבד חלק ממנה במידה שהוא יוצא לעבוד. הסכום שניתן להרוויח מבלי שהקצבה תיפגע צריך לעלות בקרב העובדים הבוגרים כך שעם העבודה וקבלת הקצבאות יצליחו להגיע להכנסות מעבר לשכר המינימום שנהוג במשק.

בשנת 2017 בוצעה רפורמה עבור המשפחות החד הוריות שבה הוקטן משמעותית הסכום שמקוזז מקצבת הבטחת ההכנסה בגלל השתכרות מעבודה. חשוב לחשוב על רפורמת דיסריגרד ובעצם להעלות את הדיסריגרד גם עבור אוכלוסיית העובדים המבוגרים במשק ובעיקר עבור אלה שמשתכרים לצורך מחיה בסיסית ומרוויחים שכר נמוך מאוד מעבודתם.

מהנתונים שעולים בדוח שהוכן על ידי מחלקת המחקר והמידע של הכנסת עולה כי בשנת 2019 שיעורי ההשתתפות של העולים החדשים בגילאי 60 עד 69 גבוהים יחסית לממוצע הכללי ובחלק מהמקרים גבוהים גם ביחס לאוכלוסייה היהודית בלבד. בהתייחס לנשים בלבד, שיעור ההשתתפות של עולות ביחס לכלל האוכלוסייה בכוח העבודה גבוה יותר בכל גילאי 60 ומעלה ובפערים משמעותיים.

מניתוח נתוני ההשתתפות בתעסוקה בשנת 2019 לעומת 2016 עולה כי הגידול בקרב העולים היה גבוה מזה שבכלל האוכלוסייה. מהתייחסות המוסד לביטוח לאומי שהגיע לקראת הדיון עולה כי קיים סכום שאינו נלקח בחשבון לצורך קבלת קצבת אזרח ותיק, דיסריגרד, לפני גיל 70. סכום זה עומד על 6,014 שקל ליחיד ו-8,019 שקל ליחיד, תלוי אם הוא אחד או זוג. מעבר לסכום הזה מקוזזים מהקצבה 60% על כל שקל הכנסה.

זכאות להבטחת הכנסה. קיים דיסריגרד בסכום של 2,268 שקלים ליחיד ו-2,691 שקלים לזוג. מעבר לסכום זה יש קיזוז בשיעור של 60% על כל שקל הכנסה נוסף מעבודה. לא קיבלנו מענה לכמות האנשים שמנצלים בפועל את הדיסריגרד להכנסות מעבודה שמוכרות במוסד בגיל הפרישה.

אלה דברי הפתיחה, ואם תרשה לי, אדוני היושב ראש, אני ארחיב - - -
היו"ר דוד ביטן
בעצם מה אתה מבקש?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לפני שאני אגיד מה שאני מבקש אני רוצה להתחיל בסיפור קטן. פה בכנסת אצלנו בקומה יש מנקה שעובדת במשק הבית, בת 76, שמשתכרת מקצבת זקנה, 1,800 שקלים, וממשכורת מינימום, כאשר מחצית מהכנסתה, בת 76, ועובדת 12 שעות בכל יום עבודה בכנסת, כלומר שני, שלישי, רביעי, היא עובדת 12 שעות - - -
היו"ר דוד ביטן
פה היא עובדת?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
פה, היא עובדת בכנסת, היא משתכרת שכר מינימום. מחצית ממה שהיא מרוויחה, כלומר 1,800 פלוס שכר המינימום, היא משלמת לשכר דירה, כי היא לבד, בעלה נפטר. לכן היא נאלצת לעבוד בגיל הזה. רוב האנשים הקשישים, ומדובר לפי המסמך של הממ"מ בעשרות אלפים שעובדים מעבר לגיל פרישה, אני מתייחס מגיל 65 או מגיל 62 לנשים, ורואים בבירור מגמת עלייה משנה לשנה ובמגזר הספציפי הזה של העולים, זה לאו דווקא מהתחברות חברתית, מזה שאנשים רוצים לעבוד.
היו"ר דוד ביטן
אז מה, מפחיתים להם חלק מה - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
הם עובדים כי לצורך העניין הם מרוויחים קצבת זקנה והשלמת הכנסה ליחיד וזה בערך 3,200 שקל, לזוג זה 5,300 שקל, אחרי גיל פרישה, כלומר קצבת זקנה והשלמת הכנסה לאלה שאין להם פנסיות, שלא צברו מתחילת שנות ה-90.
היו"ר דוד ביטן
מי שאין לו הכנסות נוספות.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
ברגע שהם מרוויחים מעבר לסכום הזה מקזזים להם מהשלמת ההכנסה, כלומר הם נאלצים לעבוד עוד יותר כדי להשלים את הפער הזה. עכשיו, הלכתי ובדקתי ב-2018 מה קו העוני בישראל. קו העוני בישראל זה בערך הסכום הזה, זה 3,100, 3,200 שקל לבן אדם. כלומר הקשישים האלה, גם כשהם עובדים וגם כשהם מקבלים קצבת זקנה הם נשארים בקו העוני ומאלצים אותם להישאר בקו העוני. כדי לפרוץ את קו העוני ואיכשהו לחיות בכבוד הם נאלצים לעבוד יותר ויותר וזה בעבודות שחורות.
היו"ר דוד ביטן
אני אגיד לך מה הבעיה, הבעיה שהשלמת ההכנסה זה למי שאין לו הכנסה. אם הוא עובד, אז אומרים לו אם אתה עובד נוריד לך את ההשלמה הזו.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
זה ההיגיון של האוצר. אבל כמו שעשו עם הנכים עם הדיסריגרד, העלו את הדיסריגרד לסכום של שכר המינימום במשק. עבור הקשישים האלה, ואני מבין שזו השלכה כלל רוחבית, אפשר להגיד רק אוכלוסיית הקשישים העולים, למרות שאפשר להבחין בהם ספציפית, אבל פה מדובר באנשים חסרי כול, לא הייתה להם הזדמנות להרוויח את הפנסיה הזאת, להתקיים בכבוד אין להם אפשרות. הפגיעה במשק במידה שיעבדו ועדיין יקוזז להם פחות מהשלמת הכנסה זה יוצר מצב הפוך, זה יוצר אנשים שצורכים יותר וזה תורם לכלכלה.

אני גם מבין שהמשרד לשוויון חברתי גם בתמונה והשרה לשוויון חברתי עשתה חישוב ולפי החישוב שלה אם מעלים את הדיסריגרד מעבר ל-2,200 ומשהו שקל ליחיד זה מייצר הכנסות למדינה מעבר למיליארד שקל בשנה. אנחנו משמרים כוח עבודה איכותי, זה מעלה את ההכנסות של המדינה במיליארד שקל לשנה.
היו"ר דוד ביטן
הם גם שוכרי דירות?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
הם גם שוכרי דירות.
היו"ר דוד ביטן
אבל לא כולם.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא כולם. מחצית מהעולים של שנות ה-90 עדיין שוכרים דירות.
היו"ר דוד ביטן
הם גרים עם הילדים בעצם.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
במקבצי דיור זה כמה עשרות אלפים, זה 20,000 עד 30,000.
היו"ר דוד ביטן
הרוב גרים עם הילדים, לא?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מה פתאום?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא, לא.
היו"ר דוד ביטן
אצל הרוסים זה ככה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא, לא.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא, ממש לא, כבר לא. זה היה פעם, אבל זה כבר ממש לא.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
מה שצריך לעשות פרקטית, פרקטית יש שתי דרכים - - -
היו"ר דוד ביטן
אתה יודע מה זה אומר, שיקבלו את הפנסיות מאוקראינה - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל הפנסיות מאוקראינה זה - - -
היו"ר דוד ביטן
יורידו את השלמת ההכנסה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
זה 30 דולר.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה 30 דולר. על איזה פנסיה אתה מדבר? 30 דולר פנסיה.
היו"ר דוד ביטן
אז יורידו את זה מהשלמת ההכנסה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אוקראינה בכלל לא משלמת, רוסיה משלמת 30 דולר. זה כלום.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
וגם כדי לקבל את זה אתה עובר תלאות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה עולם שלם.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
קודם כל רוחבית צריך להעלות את הדיסריגרד, גם מתוך המחויבות שלנו לאותם קשישים עובדים כדי שיחיו בכבוד, ולא מ-3,000.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לפחות להעלות אותו כמו שעשו לנכים.
היו"ר דוד ביטן
אבל דיסריגרד זה - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
נכון, להעלות אותו.
היו"ר דוד ביטן
לא, הדיסריגרד לדעתי כתוב בחוק.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
ברור, זה בחוק.
היו"ר דוד ביטן
אז צריך תיקון חוק פה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אבל יש לנו תקדים. העלו את הדיסריגרד לנכים ל-3,800.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו העלינו את זה בחוק, את לא זוכרת?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
נכון. אז אם אנחנו נצליח להגדיל את הדיסריגרד לאנשים האלה לאותו סכום - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל לזה צריך חוק.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
בטח, זה באמצעות חקיקה, חד משמעית.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
כן. בנוסף מה שצריך לוודא, נוצר פה עוד דבר אבסורדי, שברגע שאתה מרוויח ומקוזזת לך השלמת הכנסה אתה גם לא מקבל הנחות, לא בארנונה, לא הנחות מוניציפליות, לא הנחות נוספות בתחבורה.
שלומית אבינח
הטייטל של השלמת הכנסה נותן לך הרבה הטבות.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
נכון, נותן לך הרבה הטבות. עכשיו, ברגע שמקזזים לך השלמת הכנסה אתה מפסיד גם את ההטבות האלה וגם זה עיוות.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי, בואו ניתן לחברים האחרים, גם הם - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
גם זה עיוות, כי בסוף, צריך להבין, אלה אנשים עניים. הם על סף העוני, על קו העוני.
היו"ר דוד ביטן
כן, מיכל.
מיכל וונש (כחול לבן)
אדוני היושב ראש, אני ממשיכה מהמקום שבו חבר הכנסת - - -
היו"ר דוד ביטן
תשלימי, ואחר כך קושניר.
מיכל וונש (כחול לבן)
הרי מן הסתם אלה אנשים שזקוקים לזה הכי, אנחנו מדברים על אנשים עניים.
היו"ר דוד ביטן
מה הדיסריגרד היום?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
21% ליחיד, 25.5% לזוג, שזה הסכומים, 2,200 ומשהו ליחיד ו-2,500 או 2,600 לזוג.
היו"ר דוד ביטן
מה 25? 25 משכר מינימום?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
מהשכר הממוצע.
מיכל וונש (כחול לבן)
אני רק רוצה להוסיף לזה, אדוני היושב ראש, שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שתוחלת החיים מתארכת ואנחנו תקועים עם גילאי פרישה שהם לא רלוונטיים לתוחלת חיים מתארכת ולאנשים שאין להם פנסיות ליותר שנים.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל את יודעת שברגע שמשנים את הדיסריגרד אז יש לזה עלויות תקציביות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
ברור. גבוהות מאוד, אני בדקתי.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע כמה, אבל יש עלות תקציבית.
מיכל וונש (כחול לבן)
אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד. אנחנו מסתכלים אל מול גל העלייה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, על הרבה מאוד אנשים שיגיעו, אני לא מדברת על ארצות הברית, על שאר העולם, אנחנו בעצם צופים גם את העתיד כיוון שבמידה מסוימת אנחנו מדברים כל הזמן על הסרת החסמים וזהו חסם נוסף שאפשר להיערך אליו מבעוד מועד על בסיס העבר ועל בסיס ההווה כשאנחנו כבר יודעים שדורשים את התיקון שלהם, כפי שאנדרי ציין.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
ובנוסף גם תחשבו על זה, אנחנו מדברים עכשיו על אנשים עולי שנות ה-90 שיצאו לפנסיה בתחילת שנות ה-2000. מה יקרה עם כל אלה שפרשו בין 2010 להיום או יפרשו בעוד חמש שנים? גם הם לא זכו בפנסיות. כי בסוף חוק פנסיה חובה זה מ-2008, מ-2008 עד 2020, כרגע, עשו חישוב, אגב, הפנסיה הממוצעת של עולה לפי החוק של 2008, העולים שהגיעו משנת 2000, היא 237 שקלים, הממוצעת, לחודש. זה הפנסיה שהם צברו.
מיכל וונש (כחול לבן)
אנחנו הופכים אותם לעניים ליותר שנים, נכון.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אלה סכומים שהם – 230 שקל אתה משאיר במסעדה היום, אתה יוצא עם משפחה היום זה סכום מינימום.
שלומית אבינח
איזה מסעדה?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
וזה מסעדה מזללת רחוב כזו.
היו"ר דוד ביטן
230 לבן אדם זה הרבה במסעדה, מה שאתה אומר. אם אתה מדבר על מסעדות, אני לא יודע מה הניסיון שלך.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אתה יוצא לשווארמה 230 שקל למשפחה.
היו"ר דוד ביטן
לא, ממוצע של בן אדם למסעדה זה 90 שקל. תלוי אם הוא שותה או לא שותה.
מיכל וונש (כחול לבן)
הנקודה היא, אדוני היושב ראש, אנחנו לא במסעדה, אנחנו דנים אנשים לעוני.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני אומר, לפי המסעדה זה המצב.
מיכל וונש (כחול לבן)
אנחנו גם דנים אנשים לעוני להרבה יותר שנים, חייבים להבין את הנקודה הזאת.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי. קושניר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני עוסק בדבר הזה כבר הרבה מאוד זמן, מאז שנכנסתי לחיים הציבוריים, עוד כשהייתי מנכ"ל משרד הקליטה. כשנכנסתי למשרד הניחו על השולחן שלי דוח של חבר הכנסת אלקין, שאז היה שר הקליטה, שהיו בו הרבה מאוד דברים חשובים לפתרון. על הנושא הזה הם עבדו ביחד עם חברת - - -
היו"ר דוד ביטן
אתה החלפת את פורר במשרד הקליטה?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, בינינו היה פער. חביב קצב היה בינינו ועכשיו שוב פעם חביב קצב.
שלומית אבינח
היה גם אפרצ'ב תקופה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, אבל אפרצ'ב היה לפני פורר.
היו"ר דוד ביטן
אז מי היה באמצע?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
חביב קצב, מי שעכשיו מנכ"ל בפועל.
היו"ר דוד ביטן
לא היה לכם אף אחד מ'ישראל ביתנו' לשים שם בין לבין?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, אלקין היה שר הקליטה, אלקין לא ישים מישהו מ'ישראל ביתנו'.
היו"ר דוד ביטן
לא בטוח. אלקין יש לו יחסים עם - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל הם הכינו דוח מאוד מכובד.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כן, כפי שאמרתי, הדוח הזה כלל הרבה מאוד דברים חשובים ונכונים, אחר כך השלמנו את הדוח הזה והצגתי אותו אני בישיבת הממשלה לראש הממשלה, היו שם כמה סעיפים, כולל העלאת דיסריגרד. ראש הממשלה אז ביקש מאבי שמחון לבחון את הסוגיה הזאת, תוך חודש לתת פתרונות, מאז עברו כבר שנה וחצי מאותו אירוע.

במהלך כל מערכות הבחירות הבלתי נגמרות שעברנו כמעט כולם, כל המפלגות, הליכוד ו'כחול לבן' וגם אנחנו כמובן, הבטחנו לטפל בסוגיה הזאת. לפני כחודשיים וחצי העליתי למליאת הכנסת את החוק להצבעה. החוק כולל שני סעיפים, סעיף אחד זה העלאת דיסריגרד, כמו שאנדרי מדבר עליו, ב-4% לכל מגזר, זאת אומרת לכל יחיד או זוג, והסעיף השני אומר להגדיל את הכנסת המינימום לקשיש בישראל ל-70% משכר המינימום. מאיפה לקחנו את זה? אלה בעצם הנתונים האמפיריים של ה-OECD. לצערי הרב החוק לא עבר, שאלת על העלות התקציבית, אז אני אגיד לך במדויק.
היו"ר דוד ביטן
לא, של הדיסריגרד, כל 100 שקל שאתה מעלה בדיסריגרד יש לך עלות תקציבית?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
הצעת החוק הזו לא נולדה סתם, היא עברה הרבה מאוד צינורות כולל הצינורות במשרד האוצר כאשר ניהלנו משא ומתן קואליציוני וגם בביטוח לאומי. כל הצעת החוק שאנחנו דיברנו עליה עולה פחות משני מיליארד שקל.
היו"ר דוד ביטן
לא, אתה מדבר על ההצעה הגדולה, של ה-70%.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
שנייה, דוד, תן לי להשלים. רוב הכסף הולך לאותם 70% משכר מינימום. הכסף שאתה מדבר עליו, על העלאת דיסריגרד, אני עושה הערכה גסה, אתה מדבר בין 200 ל-300 מיליון שקלים בשנה. היות שאנחנו כל כך הרבה מדברים על זה אני חושב שאנחנו לא צריכים להמציא פתרונות, הפתרונות קיימים. אתם לא רוצים את הצעת החוק הזו? יש הצעות חוק אחרות, יש את הדוח של אלקין שגם בו יש את הדברים האלה. העניין הוא מתי הממשלה תחליט שהיא רוצה לפתור את זה. בינתיים, לצערי הרב, אני שומע רק דיבורים ואני שומע רק הבטחות, אבל שום דבר לא קורה עם זה למרות שכולם, לפחות הצהרתית, מדברים עד כמה הדבר הזה חשוב ועד כמה צריך לטפל בזה וכמה צריך לטפל בזה. אז במקום דיבורים בואו פשוט פעם אחת נצביע בעד הצעת החוק, קואליציה, תעלו את החוק הזה.
היו"ר דוד ביטן
של ה-70%? זה מה שהיה בהסכם הקואליציוני.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא ה-70%.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
את הדיסריגרד.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אדוני, עזוב, אתה לא רוצה 70%.
היו"ר דוד ביטן
לא, זו ההצעה שלכם בהסכם הקואליציוני.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
עזבו, יש ויכוחים, 70% זה נכון או לא נכון, בסדר, אני שם את זה רגע בצד.
היו"ר דוד ביטן
ההצעה שלכם, עזוב רגע את ה-70%, זה להעלות את הדיסריגרד, זו ההצעה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
הדיסריגרד וגם לטפל בכל העניין של ההנחות.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
ההנחות ייכנסו לך אוטומטית.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, גם אם זה מקוזז אז בסוף שזה לא ייפגע.
היו"ר דוד ביטן
אז בכמה אתם רוצים להעלות את הדיסריגרד?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לפי הצעת החוק שאנחנו אז הצענו.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
3,800. צריך להעלות ל-3,800 כמו שעשינו אצל הנכים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
נכון.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני בעד.
היו"ר דוד ביטן
3,800. אם אתה מרוויח 3,800 בעבודה הנוספת לא יירד לך כלום מ - - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
רמת ההכנסה לא יורדת.
היו"ר דוד ביטן
וכמה היום זה? מעלים מכמה לכמה?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
2,200.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
2,200, 2,600.
היו"ר דוד ביטן
וכמה יש קשישים כאלה?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
200,000.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, יש סך הכול מבחינת העולים, אליעזר ישיב על זה יותר טוב, אבל יש 240,000 עולים, מתוכם בכוח עבודה 70,000 לדעתי.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
נמצאים מביטוח לאומי איתנו?
היו"ר דוד ביטן
70,000?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
70,000 בכוח העבודה, אבל אליעזר ישיב יותר טוב, הוא עשה את החישובים האלה. זה מגיל 60 ומעלה. אם אתה הולך מגיל 65 זה פחות.
היו"ר דוד ביטן
כל 100 שקל, כמה היה לנו אז עם הנכים כל 100? את זוכרת?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני כבר לא זוכרת.
היו"ר דוד ביטן
שמה יש 400,000 ומשהו.
שלומית אבינח
אבל יש פה גם את ביטוח לאומי.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אגב, דיברתי גם עם ביטוח לאומי, דיברתי עם המנכ"ל של הביטוח הלאומי, הוא מאוד תומך בדבר הזה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני יודעת, גם אני, אני גם קידמתי את החוק הזה ולא רק המנכ"ל, יש גם עובדי הביטוח הלאומי שמכירים את הנושא מצוין, אולי הם יגידו לנו באמת - - -
היו"ר דוד ביטן
פה מדובר על 1,600 שקל בערך כפול 70,000.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל, שוב, 70,000 זה מגיל 60, היום גיל הפרישה לגברים הוא 67, לנשים 62. אז זה מוריד טיפה את העלויות, זה מוריד את המספרים.
היו"ר דוד ביטן
צריך לעשות מגיל 67, אין קשר. מי זה בממ"מ?
אליעזר שוורץ
אליעזר שוורץ, מרכז המחקר והמידע. אני לא אחזור על הנתונים שהוצגו ברובם, אבל אני רק רוצה בהקשר של הדיון האחרון על הדיסריגרד לחדד שבחוק - - -
היו"ר דוד ביטן
יש לך את העלויות של הדיסריגרד? עשית את זה אולי?
אליעזר שוורץ
עשיתי כרגע על המחשבון, תיקח 1,600 שקל בחודש כפול 12 חודשים כפול 50,000 אנשים זה מתקרב למיליארד שקל.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אבל זה לא הסכומים האלה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
זה לא הסכומים האלה.
אליעזר שוורץ
השאלה היא איזה סכום רוצים ללכת אליהם, כלומר כל תוספת שנכפיל בחודשים - - -
היו"ר דוד ביטן
בחיים לא נשיג מיליארד. לא יכול להיות. זה גבוה מדי.
אליעזר שוורץ
לא, השאלה היא שוב, כל סכום כפול 12 חודשים - - -
היו"ר דוד ביטן
בדיסריגרד של הנכים זה היה סכום של 200 מיליון בערך וזה 400,000 איש.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, אנחנו לא מדברים על 400,000.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני מדבר שם, אתה טועה בסכום.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
רגע, אני מחשבת.
אליעזר שוורץ
אנחנו נחשב ונבדוק, רק חשוב לי לציין ש - - -
היו"ר דוד ביטן
זה לא הולך לפי 1,600 כפול, כי זה תלוי כמה אתה מוריד, לכן זה שונה.
אליעזר שוורץ
זה מה שרציתי להגיד, זה נכון, זה המקסימום.
היו"ר דוד ביטן
לכן זה שונה, החישוב התקציבי הוא לא מה שאתה אומר.
אליעזר שוורץ
זה מה שרציתי להגיד, אם אתה הולך למקסימלי, שכולם ייהנו מהסכום המרבי זה הסכום.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל לא כולם צריכים את זה, זה בדיוק הסיפור, לא כולם עובדים.
אליעזר שוורץ
זה בדיוק מה שרציתי לחדד. בחוק יש הבחנה בין דיסריגרד להכנסות מעבודה לדיסריגרד מהכנסות אחרות ואם אתה מתמקד רק בדיסריגרד להכנסות מעבודה אז זה בעצם פתרון לבעיה שהוצגה פה. כי אם תעלה את כל הדיסריגרד זה יכניס פנימה גם אנשים שלא עובדים וכבר היום יש הבחנה מ-2008, כשתיקנו את זה, אני חושב שחבר הכנסת אלקין אז תיקן את זה בתור חבר כנסת, כשהוא הגדיל את זה, כי לגבי גילאים אחרים יש שוויון בסכומים. דווקא בקרב בני ה-67 ומעלה עשו את ההבחנה בין הכנסות מעבודה לבין הכנסות מפנסיה, אז זה דווקא מקל את זה בצורה טובה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל, שוב, הפנסיה פה היא לא רלוונטית, הפנסיה הממוצעת זה 230 ומשהו שקל לחודש. גם אלה שנכנסו להסדר פנסיה מ-2008.
אליעזר שוורץ
שוב, אם צריך אנחנו נוכל לבדוק אחר כך, אבל תמיד התיקונים של חוק הבטחת הכנסה, בהנחה שלא יכולים לעשות הבחנה בין עולים לוותיקים זה מאות מיליונים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
צריך גם לקחת בחשבון שיש אנשים היום שלא עובדים כי הם יודעים שזה הולך להיפגע. אם הם יידעו שזה – אני פשוט זוכרת את הדיונים שלי עם ביטוח לאומי ואז אמרו לי שאנשים חדשים ייכנסו עוד. גם את זה צריך לקחת בחשבון בעלות התקציבית. זאת אומרת יש פה נושא מאוד מורכב, תרשו לי אם אפשר כבר עכשיו - - -
מיכל וונש (כחול לבן)
השאלה פה היא אם יש סיבה להבחין את העולים ממי שאינם עולים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
בטח.
שלומית אבינח
ברור.
מיכל וונש (כחול לבן)
אני שואלת.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא, מיכל, אין פה כזה. אני רוצה להגיד לכם, ברשותך, אדוני היושב ראש - - -
מיכל וונש (כחול לבן)
כי אז אנחנו מרחיבים את זה לכלל האוכלוסייה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני רוצה להזכיר לכם שחוק חובת הפרשה לפנסיה נכנס לתוקף מ-2008, עד 2008 יש המון אזרחי מדינת ישראל שלא בהכרח עולים שהם גם ללא פנסיה. מי שלא עבד במקומות ציבוריים ולא דאגו להם לפנסיה תקציבית גם הם ללא פנסיה, או שהם כן מ-2008 התחילו להפריש להם אז הם מקבלים 400-300 שקל אולי, גם מקרים כאלה קיימים. אז צריך לקחת בחשבון שאנחנו לא יכולים להגביל את זה.
מיכל וונש (כחול לבן)
אז אי אפשר להבחין. אני מסכימה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אנחנו מדברים על כל קבוצת האזרחים הוותיקים בגילאים מסוימים שהם מקבלים השלמת הכנסה וממשיכים לעבוד.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, עצם זה שאתה מקבל השלמת הכנסה זה אומר שאין לך פנסיה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אז עוד פעם, יש הרבה אנשים, יש כאלה כמו הגברת מהכנסת, שהיא ויתרה על השלמת הכנסה והלכה לעבוד, כי אז בעצם היא מקבלת קצת יותר ממה שמותר, אבל יש כאלה שלא עושים את זה, לא עובדים יותר כדי לא להפסיד את ה - - -
היו"ר דוד ביטן
היא בת 76, כמה היא עוד יכולה לעבוד?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל היא עובדת 12 שעות כל שבוע שלושה ימים.
היו"ר דוד ביטן
כל יום?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
כל יום. רק כדי להרוויח.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
דוד, האנשים האלה מבינים שאם הם לא יעבדו, הם לא עושים את זה בגלל פינוקים, הם עושים את זה כי אין להם איך לחיות.
מיכל וונש (כחול לבן)
אין להם מה לאכול.
היו"ר דוד ביטן
איך אדם בן 80 יכול לעבור דירה בשכירות? איך הוא יכול? הוא בקושי זז, אם בכלל.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
ככה, כי המדינה לא דאגה להם לדיור ציבורי, אין מספיק דיור ציבורי, סיוע לשכר דירה לא מספיק. אני עכשיו יכולה לתת לך רשימה כזאת למה לאנשים האלה צריך לעזור, וזה נושא מאוד מאוד מורכב. אני אשמח, אדוני היושב ראש, אם אנחנו נעשה פה דיון משותף עם ועדת הכספים.
מיכל וונש (כחול לבן)
זאת הנקודה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
כן, דיון משותף עם ועדת הכספים, נשים את כל הנקודות האלה, נסביר למה. זאת לא הפעם הראשונה שהממ"מ עושים לי את העבודה הזאת, אני זוכרת שעשית לי את זה בכנסת הקודמת וכמה אנחנו מדברים על זה. גם את שר האוצר להביא לכאן, גם את שר הרווחה, זו האוכלוסייה הכי הכי ענייה, וזו בושה שלנו, של המדינה, שהאנשים האלה חיים מתחת לקו העוני.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
נכון. ושוב, כשאתה מדבר עם משרד האוצר התשובה היא שצריך לבחון את זה וצריך לבחון את זה והעלינו בקשה לפגישה, שום דבר.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אין מה לבחון, צריך כסף.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
יש הצעה שמונחת על שולחנו של ראש הממשלה כבר יותר משנתיים שמבוססת על דוח של אלקין, ראש הממשלה ביקש מאבי שמחון לתת לו תשובות תוך חודש, מאז, אני אומר לך, עברו שנתיים ולא קרה עם זה כלום. לא צריך להמציא גלגלים, כל הפתרונות קיימים. יש כל כך הרבה עבודות, מישהו צריך להחליט שהוא עושה חלק מהדברים, עושה את הכול, עושה משהו, אבל לא יכול להיות שאנחנו כבר כל כך הרבה זמן מסתפקים רק בדיבורים ובדיונים חשובים ככל שיהיו, אבל בסופו של דבר מישהו צריך לתת פתרונות.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל זה לא דבר שהוועדה יכולה לטפל בו.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני מסכים איתך.
היו"ר דוד ביטן
ועדת הקליטה, זה לא - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל תפקיד הוועדה - - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני חושבת שמטרתם של חברי הכנסת זה להציף את הנושא וכמו שאנחנו מכירים אותך, כמו אריה שנלחם בשביל הזכויות של העולים, לתת לך גם להבין שקיימת בעיה כזאת, קיימת סוגיה כזאת וצריך לחשוב על הצעדים איך אנחנו כן יכולים להתחיל. לא בבת אחת, לא נוכל בבת אחת, אבל להתחיל לשפר את מצבם של האזרחים האלה. צעד צעד.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
רק דוגמה אחת.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
ולא צריך לחכות שהם ימותו.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
רק דוגמה אחת, בקרב נשים עולות מ-2016 עד 2019 גידול של פי שניים בכמות נשים עובדות. אם ב-2016 רק 4% מהנשים בגילאי 70 פלוס עבדו היום עובדות 8%. זה יוקר מחיה, זה אינפלציה, זה כל הדברים האלה, אבל עובדתית הנשים האלה יוצאות לעבוד כי אין להם יכולת אחרת. עכשיו, נכון שאנחנו לא נוכל לפתור את זה במסגרת הוועדה בסכומים האלה, אבל לפחות שמשרד האוצר יתחיל להתייחס לזה ברצינות.
שלומית אבינח
ושלא יפגעו להם בהשלמת ההכנסה ובכל ההטבות.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
ושלא יפגעו להם, באמת, מי שעובד, שלא יפגעו להם ב - - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לפחות בסכום, לפחות להגדיל את הסכום.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לפחות בסכומים האלה, ארנונה ועניינים.
היו"ר דוד ביטן
את מי להעלות? את האוצר אתם רוצים להעלות?
שלומית אבינח
עלי בינג, כן.
היו"ר דוד ביטן
אין טעם, לדעתי.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
עלי בינג מכיר את הנושא הזה גם מצוין.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אין לזה משמעות. גם עלי בינג, אין לזה משמעות. זו החלטה ברמה של שר האוצר וראש הממשלה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא, לא.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, יש גם - - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה חקיקה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כן, בן אדם יכול להעלות 1,000 הצעות חוק - - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
ברור. יש לי חדשות בשבילך, גם אני הגשתי הצעת חוק.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
גם אני הגשתי הצעת חוק. כולנו הגשנו הצעות חוק בנושא.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
תאמיני לי, אני אצביע בעד.
היו"ר דוד ביטן
טלי, אם את רוצה לשאול את דעתי, בשלב ראשון צריך להעלות את הדיסריגרד לא ל-3,800 אלא ל-3,000.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה מה שאמרתי, בדיוק, להתחיל ממשהו. לתת צעד ראשון, לכן, דוד, אני אמרתי, אם אנחנו נעשה ישיבה משותפת עם ועדת הכספים - - -
מיכל וונש (כחול לבן)
זה חייב להיות עם ועדת הכספים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
כן, כי זה לא מעט כסף. לשבת איתם, להסביר להם, להציף את הסוגיות האלה. מי שקורא את הניירות לא מבין את מה שאנחנו מסבירים. האנשים האלה חיים את זה, אנחנו כבר כל כך הרבה שנים בתוך הנושא הזה, תשאל אותם, אנחנו נענה על הכול, אנחנו אפילו לא צריכים את הביטוח הלאומי, אבל שוב אני אומרת, מישהו צריך להקשיב ולהבין, צריך להתחיל לשפר את מצבם. לפחות להתחיל, תנו צעד אחד, תנו לאנשים תקווה, הנה אנחנו פה, אנחנו חושבים עליכם. זה יהיה מצוין.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
שוב, אבל לדעתי למשרד האוצר אין התנגדות עקרונית להעלות את הדיסריגרד.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
ברור, כולם מבינים את זה. לא, לגבי הדיסריגרד יש התנגדות האוצר ועוד איזה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
יש התנגדות מאוד קשה באוצר.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
ספציפית עבור מגזר העולים, מקבלי השלמת הכנסה, לדעתי אין להם.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לגבי דיסריגרד יש התנגדות.
מיכל וונש (כחול לבן)
משרד האוצר פה.
היו"ר דוד ביטן
בוא נעלה אותם.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
בואו נשמע אותם.
היו"ר דוד ביטן
עלי בינג.
עלי בינג
כן, אתם שומעים אותי?
היו"ר דוד ביטן
כן. אתה יכול להגיד לנו מבחינת האוצר, אתה מבין שיש פה בעיה רצינית עם הקשישים שעובדים ובעצם מורידים להם את הבטחת הכנסה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, השלמת הכנסה. סליחה שאני מתקן, אבל לצורך - - -
היו"ר דוד ביטן
זה לא אותו דבר?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
זה לא אותו דבר. הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה מבחינת ביטוח לאומי ומבחינת האוצר זה לא אותו דבר, אלה שני מושגים שונים.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אבל זה כמו הבטחת הכנסה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
כן, החוקים זה אותם החוקים.
היו"ר דוד ביטן
אבל טוב, מקבל את זה, אם זה לא אותו דבר זה לא אותו דבר. תגיד לי, קודם כל אפשר לדעת עלויות תקציביות של שינויים בדיסריגרד? כל 100 שקל יחסית לזה שיש 70,000 איש כאלה - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
פחות.
היו"ר דוד ביטן
מה העלות התקציבית של השינוי הזה לפי 100 שקל?
עלי בינג
אז אני אגיד כמה דברים. ראשית, מבחינת המונחים, המונח החוקי שמופיע בחוק זה הבטחת הכנסה בשני המקרים, אבל צודקים חברי הכנסת שהמונח המקצועי שמדברים מעל גיל זקנה זה השלמת הכנסה, מתחת לגיל זקנה זה הבטחת הכנסה.

בכל מקרה, מבחינת הדיסריגרד, יש דיסריגרד בשני מקרים שנראה לי רלוונטיים לצורך הדיון הזה. אחד זה הדיסריגרד שיש בקצבת הזקנה בגיל המותנה שעליו לדעתי במהלך הדיון נאמר על עבודה שיש גם אצל השרה לשוויון חברתי שנעשתה על ידי הכלכלן הראשי אצלנו. זה נושא שנמצא על סדר יומה של הממשלה כבר מזה זמן רב, אנחנו ממשיכים לדון בזה גם כעת.
היו"ר דוד ביטן
מי הגיש את הצעת החוק הזאת?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
עד 70 הכוונה שלך?
עלי בינג
אז אני אסביר. יש בגדול מגיל 62 ועד 70 אצל נשים ומגיל 67 ועד 70 אצל גברים, זה נקרא הגיל המותנה לקצבת זקנה. בגיל הזה ככל שההכנסה שלך היא מתחת ל-6,014, אם אני זוכר את הסכום המדויק, אתה מקבל קצבת זקנה במלואה, מעל הסכום הזה יש קיזוז של 60% עד למשכורת שבה בעצם אתה כבר לא מקבל קצבת זקנה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
זה קצבת זקנה, זה לא הבטחת הכנסה.
עלי בינג
נכון, זו קצבת זקנה. אני רגע בכוונה עושה הפרדה בין שני הרבדים כי ראיתי שבמהלך השיח אתם דיברתם על העבודה שנעשתה וכו'. אני כן אגיד שבנושא הזה אנחנו עושים עבודה ממשלתית ובוחנים את הסוגיה הזו. זה רלוונטי, עוד פעם אני רק מחדד, רק לגיל המותנה. מעל הגיל המותנה, מעל גיל 70 כל בן אדם זכאי לקצבת זקנה, זו קצבה אוניברסלית ללא תלות בהכנסה שלו. בגיל המותנה יש תלות בהכנסה. זה משהו שאנחנו בודקים אותו עכשיו, יש לזה עלויות משמעותיות.
היו"ר דוד ביטן
מה עם הבטחת הכנסה?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
פה דווקא האוכלוסייה היא אמידה, אם הפנסיה שלך, אתה עכשיו בגיל פנסיה והפנסיה שלך היא 6,000 שקלים ואז מתחילים לקזז לך קצבת זקנה, אתה מדבר על אוכלוסיות אמידות. כאן אנחנו מדברים על מסכנים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
או שאתה עדיין ממשיך לעבוד בתפקידים בכירים ומשתכר מעל 6,000 שקל.
היו"ר דוד ביטן
רגע, בוא ניתן לו להשלים.
עלי בינג
האמת, אתם צודקים, הקיזוז, כפי שאמרתי, מתחיל רק מהכנסה של 6,000, אז במובן הזה זו לא האוכלוסייה הכי הכי חלשה. כן חשוב להגיד שזו הכנסה מעבודה, לא הכנסה מפנסיה, זאת אומרת לא מדובר על פנסיונרים בגיל הזה אלא על מי שהמשיך לעבוד בגיל הזה, ולכן זה כן נכון שבחלק ארי מהמקרים, לפי הנתונים שהועברו אלינו, האוכלוסייה שממשיכה לעבוד אחרי גיל 62 אצל נשים ואחרי גיל 67 אצל גברים חלקם זה כל מיני, כמו שתיארתם באמת, אנשים שעובדים פשוט בגיל מבוגר, אבל הרבה פעמים אנשים עושים את זה מאילוצים כלכליים ולכן זו גם סוגיה שלפחות חלק ממנה אנחנו רוצים לתת לה מענה. חשוב להגיד שצעד כזה, לפחות בטווח הקצר, תלוי אם הוא כולל נגיעה בבונוס שמקבלים על דחייה בקצבה, תלוי אם הוא כולל העלאת דמי ביטוח לאומי וכו', סוגיה מורכבת, אלה סכומים גדולים של כמה מאות מיליונים במקרה הנמוך ועד כמה מיליארדים בודדים במקרה היותר גבוה.

את הנתונים המדויקים על הדיסריגרד בהשלמת הכנסה צריך לקבל מביטוח לאומי, אני לא יודע אם יש כאן נציג, אם הזמנתם אותם.
שלומית אבינח
יש בזום.
עלי בינג
לי אין כרגע. אני יכול להגיד מהנכים, פחות או יותר, זה פשוט הנושא שהתעסקנו בו לאחרונה, פחות או יותר ככלל אצבע זה היה באזור ה-12 מיליון על כל 100 שקלים בדיסריגרד. אלה סדרי הגודל. אני לא יודע להגיד את זה בהשלמת הכנסה, לא בדקתי את זה.
היו"ר דוד ביטן
כמה? לא שמעתי.
עלי בינג
בכל מקרה את נתוני האמת אני מקבל מביטוח לאומי, אין לי את זה אצלי.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
על כל 100 שקל 12 מיליון.
היו"ר דוד ביטן
לא הרבה. את רואה?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אבל אצל נכים. בכמה נכים מדובר?
אליעזר שוורץ
זה 10,000 אנשים.
היו"ר דוד ביטן
הנכים, לא 10,000. אני אגיד לך למה הוא מתכוון, יש 400,000 נכים, אבל לא כולם בגיל - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, הוא לא מדבר על 60.
עלי בינג
לא, רק כדי להבהיר, אני דיברתי רק על הדיסריגרד של קצבת הנכות, לא על הדיסריגרד של השלמת הכנסה. יש כ-260,000 נכים שמקבלים קצבת נכות, אבל לא כולם עובדים, הדיסריגרד מן הסתם משפיע רק על מי שעובד, עובדים כרבע מהנכים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה משהו אחר.
היו"ר דוד ביטן
גם פה לא כולם עובדים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
זה פחות או יותר אותם אחוזים.
עלי בינג
רק נסביר. יש דיסריגרד ויש שיפוע, זאת אומרת יש סכום מסוים שעד אותו סכום לא קורה עם הקצבה כלום, אחרי הדיסריגרד, בעצם הסכום הזה זה הדיסריגרד, אחרי זה יש שיפוע, שזה אומר שעל כל שקל שולי מעבר לדיסריגרד מקזזים לך X אחוזים מהקצבה שלך בגין ההכנסה עד שאתה מגיע לנקודת האיפוס ומאותה נקודה אתה בעצם מקבל רק הכנסה ואתה לא מקבל את הקצבה.

ברור שככל שמגדילים את הדיסריגרד גם נקודת האפס משתנה, זאת אומרת, אני אתן את הדוגמה מהנכים כי בזה אני מכיר את המספרים יותר טוב, אם היום נקודת האיפוס כדי לקבל קצבת נכות ההכנסה היא באזור ה-11,500, כשמגדילים את הדיסריגרד ל-5,300 מ-3,700, ואם לא משנים את השיפוע זה כמובן מזיז גם את נקודת האיפוס בהתאמה ב-1,600 שקלים. זאת אומרת כדי לקבל קצבת נכות גם אם אתה עם הכנסה של 12,000 שקלים אתה תקבל עדיין קצבת נכות גם אם נמוך.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל אנחנו לא מדברים פה על סכומים כאלה. מבחינת הקשישים, אלה שעובדים בניקיון או בסופרים אנחנו מדברים על משכורות של 3,000 ו-4,000 שקל, 5,000 שקל גג כי זה שכר המינימום.
היו"ר דוד ביטן
אין להם גם את זה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו לא מגיעים ל-12,000.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הלוואי.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
הלוואי.
היו"ר דוד ביטן
אני אגיד לך מה, בוא נגיד, מה באוצר חושבים על לא להעלות את הדיסריגרד במכה אחת אלא להעלות אותו בשלבים, כמו שעשינו בשכר המינימום ודברים מהסוג הזה? נגיד בשלב ראשון להעלות את זה ל- 2,800, ל-3,000, שלב שני ל-3,200, נעשה את זה בטווח של שש שנים נגיד, אז העלויות התקציביות הרבה יותר נמוכות ואז אתה נותן מענה לאנשים, אבל בשלבים. כמו שעשינו בשכר מינימום, לקח לנו שלוש שנים או ארבע שנים והעלינו את זה ל-5,300.
עלי בינג
יש פה כמה רבדים שצריך להתייחס אליהם. הרובד הראשון זה בעצם על איזה קצבה אנחנו מדברים. קצבת הבטחת הכנסה באופן מהותי זה אמור להיות המענה האחרון למי שאין לו הכנסה, ולכן לעשות פה דיסריגרד מאוד גדול זה קצת סותר את הרציונל של הקצבה מחד, מאידך ברור שגם אנחנו וגם אתם רוצים לתמרץ אנשים לצאת לעבוד ולכן אם אתה עושה קיזוז גדול כבר מהסכום הראשון אתה בעצם באופן מובהק פוגע באינסנטיב של האוכלוסייה לצאת לעבודה וזה האיזון שצריך לשמור.

מעל גיל זקנה האירוע טיפה יותר מורכב כי ממילא זו אוכלוסייה שאתה באופן עקרוני כמדינה אומר שהיא כבר זכאית לקבל קצבת זקנה וזכאית לקבל פנסיה וכו' ויכולה לצאת משוק העבודה ושם בעצם מערך התמריצים הוא קצת שונה. באופן כללי להגדיל את הדיסריגרד מעל גיל זקנה זה משהו שאנחנו מקצועית עוד בוחנים אותו, כמובן שהרובד השלישי זה רובד המקור. לצעד כזה יש השלכות תקציביות וכמובן ככל שהממשלה בסוף תרצה להחליט על הצעד הזה היא תצטרך להצביע על מקור תקציבי.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
מורכב, זה מורכב, אבל - - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מורכב. אני מציעה, אני פונה ליושב ראש ואני אומרת שאנחנו צריכים פה לשבת עם אנשי מקצוע בשולחן עגול אפילו, אולי אפילו לא בדיון בוועדה ככה, ולשבת ולחשוב ולראות את האופציות. אם אתה רוצה לחלק לכמה שנים, לפי דעתי זו גישה נכונה, אנחנו צריכים לראות את העלות שלה כדי שאחר כך נלך לאוצר לבקש מהם - - -
היו"ר דוד ביטן
כן. אתה יכול לשלוח לנו עלויות של כל 100 שקל בדיסריגרד בהתחשב במספר ה - - -
עלי בינג
אז אני מציע לבקש את זה מביטוח לאומי. אני אבקש את זה מביטוח לאומי, אז אני מציע לבקש ישירות מביטוח לאומי וכמובן שיכַתבו את כולנו וכולנו אחרי זה, אני מתחבר למה שחברת הכנסת ציינה, נראה לי שיש מקום לעבודת מטה ממשלתית בנושא.
היו"ר דוד ביטן
אתה קיבלת את דוח הממ"מ שלנו?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
יש פה עבודה עוד לעשות.
היו"ר דוד ביטן
קיבלת?
עלי בינג
ראיתי שני עמודים, כן.
היו"ר דוד ביטן
לפי מספר העובדים תגיד לנו כמה כל 100 שקל שווה ואז אנחנו נדע על מה להתמקד.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, צריך גם את ההכנסה שלהם כדי להבין כמה אתה צריך - - -
היו"ר דוד ביטן
טוב, אבל יש להם הערכות פלוס מינוס.
עלי בינג
צריך לבקש את זה ממחלקת המחקר של ביטוח לאומי, אני מניח שזה משהו שהם יוכלו לתת.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני חושב שיש להם. אני חושב שבזמנו ביקשנו והם עשו עבודה.
שלומית אבינח
הם כן.
היו"ר דוד ביטן
אם זה באמת הסכום שעל כל 100 שקל זה סכום לא גבוה, אז אין בעיה ללכת על זה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אבל משהו לא מסתדר לי.
היו"ר דוד ביטן
אם זה סכומים גבוהים מאוד, אם מדברים פה על מיליארד שקל, אז אולי צריך לעשות את זה בשלבים של כמה שנים, אבל אין ספק שאלה זכאים לאיזה שהוא משהו. אין ספק.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
כרגע הסכום של הדיסריגרד לצורך העניין להשלמת הכנסה, שוב אני אחזור למה שאמרתי, זה בקושי מתחזק אותם על קו העוני, טיפה מעבר לקו העוני, במידה שהם עובדים, והם עובדים לא כי בא להם.
עלי בינג
אני מציע לבקש את הנתונים מהביטוח הלאומי ואחרי זה לעשות שולחן עגול, כפי שהציעה חברת הכנסת, ולדון בנושאים האלה אחרי שיהיו לנו את כל הנתונים המדויקים יותר.
היו"ר דוד ביטן
ביטוח לאומי יכול לעשות לי חישוב מיידי?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הם עשו את העבודות האלה לא פעם, אולי יש להם כבר משהו ש - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אין מישהו שלא ביקש מהם.
היו"ר דוד ביטן
תודה רבה, עלי.
שלומית אבינח
ליאור דוידסון מביטוח לאומי.
ליאור דוידסון
היי, שלום.
היו"ר דוד ביטן
את ביטוח לאומי?
ליאור דוידסון
אני ביטוח לאומי.
שלומית אבינח
מומחית בתחום גמלאות.
היו"ר דוד ביטן
שמעת את כל הדיון?
ליאור דוידסון
שמעתי את כל הדיון, אני אבדוק נתונים ואחזור אליכם.
היו"ר דוד ביטן
יש לך נתונים או שאת צריכה לבדוק אותם?
ליאור דוידסון
אין לי את הנתונים בשלוף ככה ספציפי של מה שביקשתם, אנחנו נבדוק את זה.
היו"ר דוד ביטן
אם את יכולה להביא לנו לוועדה על מנת שנמשיך את הדיון, מה העלות של כל 100 שקל בדיסריגרד.
ליאור דוידסון
כן, רשמתי לי את זה. אנחנו נבדוק את זה.
היו"ר דוד ביטן
אני מבין שמבחינת ביטוח לאומי ההמלצה המקצועית זה כן לשנות את הדיסריגרד, נכון?
ליאור דוידסון
באופן כללי אנחנו בעד לתת כמה שיותר, לעודד תעסוקה והשלמת הכנסה כמובן כשזה המסכנים, לא יודעת אם 'המסכנים', הנזקקים יותר. ספציפית צריך לראות כמה זה עולה וגם לזכור שבסוף זה נועד להבטיח מחיה בכבוד ולא מעבר. בוא נגיד את זה ככה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
ומה זה מחיה בכבוד? איך אתם מגדירים את זה?
ליאור דוידסון
יש לזה הרבה הגדרות. קו העוני, לדוגמה, זו אחת ההגדרות. יש הרבה הגדרות לזה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו עשינו בזמנו חישוב, אדוני היושב ראש, עם כלכלנים, מחיה בכבוד הכי בסיסית לזוג קשישים זה באזור 7,250 שקל. זה בערך. סדר גודל. הכנסה לסוג, מכל המקורות.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל אתה יודע, שכר המינימום הוא לא 7,000.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, אם עכשיו זאת השאלה זה הסכום. וזה לא הרבה, תחלק את זה לשניים זה 3,600 שקל לבן אדם.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני אגיד לך משהו, אדוני היושב ראש, אני פה מתחברת לאנדרי, אני אספר לך, בקדנציה הקודמת שלי אני, כמו שכולכם יודעים, עבדתי על הנושא הזה.
היו"ר דוד ביטן
השאלה מה זה ההגדרה של מחיה בכבוד.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
יש נתונים.
היו"ר דוד ביטן
האם זה כולל - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני לא מדבר עכשיו על רכבי יוקרה ומסעדות פאר.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זוג צריך לקבל 7,200 ובודד צריך לקבל 5,000 שקל, ואז אלה סכומים שוועדות, הרבה ועדות הגדירו שזה הסכום שהמדינה צריכה בעצם לדאוג שאנשים יקבלו כדי לחיות בכבוד. בזמנו אנחנו עשינו הערכה כלכלית לזה והגענו למסקנה שזה 4.5 מיליארד שקל כדי להגיע לסכומים האלה שאני מדברת עליהם. אפילו חשבנו כבר על איזה שהיא חלוקה כל שנה.
היו"ר דוד ביטן
לא יכול להיות. אלה שאין להם פנסיה והכנסות נוספות?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
כולם. אתה לא יכול רק לדאוג לאלה. ברגע שאתה מגדיל את הסכום גם אלה שלא מקבלים אתה גם צריך להשלים להם, אתה מבין? אתה מכניס הרבה אנשים חדשים.
היו"ר דוד ביטן
לא, העלות התקציבית של העלאת קצבות הזקנה לשכר המינימום זה 37 מיליארד.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
4.5 מיליארד.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא, זה קצבת זקנה. אני לא מדברת על קצבת זקנה.
היו"ר דוד ביטן
אז על מה את מדברת?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני מדברת על משהו אחר.
היו"ר דוד ביטן
את מדברת על השלמת הכנסה?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
נכון. אני מדברת על השלמת הכנסה כי זה באמת - - -
היו"ר דוד ביטן
זה משהו אחר. זה 4.5 מיליארד?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה 4.5 מיליארד שקל ואז אפילו עשינו תוכנית שכל שנה אם אנחנו נשים מיליארד - - -
היו"ר דוד ביטן
זה הגיוני, כי אתם דיברתם על 70% ו-70% היה 2.5 או שלושה מיליארד.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא, זה יותר מ-70%, זה משהו אחר.
היו"ר דוד ביטן
הם דיברו על 70% והעלות הייתה שלושה מיליארד. כשאת מדברת על מלא אז - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
כן, זה לא היה שלושה מיליארד, זה היה פחות משני מיליארד, זו הערכה של האוצר.
היו"ר דוד ביטן
אתם כולה הייתם צריכים להיכנס לקואליציה ואז הבעיה הזאת הייתה נפתרת.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אם הייתם עומדים לפחות בהבטחה אחת, דוד, היינו נכנסים, אתה יודע את זה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
עדיין יש אפשרות ליצור קואליציה, אתה יודע.
היו"ר דוד ביטן
לא היינו צריכים את הדיון הזה בכלל, אתה מבין?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל עדיין יש אפשרות ליצור קואליציה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
זה עוד יותר גרוע. כי אם אתם מתנים את זה במהלך פוליטי זה עוד יותר גרוע.
היו"ר דוד ביטן
אני לא מתנה, אבל מה אני יכול לעשות ש - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
תעשו את זה בלעדינו, מה אתם צריכים אותנו? תעשו.
היו"ר דוד ביטן
מה לעשות שמהלך פוליטי מביא תקציבים לאוכלוסיות ספציפיות.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
קחו את הקרדיט, תעשו, יאללה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
כשדוד יהיה שר האוצר אני מאמינה שאנחנו נעשה.
מיכל וונש (כחול לבן)
אדוני היושב ראש, אולי לפני השאלות הגדולות הובא לידיעתי, אם כבר אנחנו יודעים שעולים חדשים עובדים בגילים יותר מאוחרים אז לפחות, לכל הפחות, יש איזה שהיא הטבה שקשורה בתרגום של מסמכים רשמיים והיתרים נוטריונים, זה עולה הרבה מאוד כסף לאנשים האלה, לפחות את זה ש - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, אני הייתי מסתכל - - -
היו"ר דוד ביטן
אני חושב שאת מתעסקת פה בקטנות.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
יש את זה.
מיכל וונש (כחול לבן)
אתה צודק, אתה צודק, אבל אני רואה שאנחנו בגדולות לא נתקדם, אז אולי לפחות נפתור את זה מ - - -
היו"ר דוד ביטן
עזבי את זה, זה בעניין אחר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, משרד הקליטה מממן - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, אבל לפחות אלה שמקבלים השלמת הכנסה - - -
היו"ר דוד ביטן
זו לא הבעיה עכשיו לתת להם - - -
מיכל וונש (כחול לבן)
אני מבינה, אדוני היושב ראש, אבל נראה לי שאנחנו לא נפתור את הדברים הגדולים, אז יכול להיות שכדאי לעשות רשימה של הדברים שלפחות – הדברים הקטנים. לצערי אני אומרת.
היו"ר דוד ביטן
מה שאני מציע, אני מציע כך - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
בואו לפחות נבטיח להם את ההנחה בארנונה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
שולחן עגול.
שלומית אבינח
מה עם מס הכנסה שלילי?
היו"ר דוד ביטן
לא, מס הכנסה שלילי לא רלוונטי פה כי הם מעל גיל פנסיה.
שלומית אבינח
אבל הם כן צריכים טפסים להגיש, זה מה שאמרו גם.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא חושב שזה רלוונטי.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, אבל שוב, אם אנחנו הולכים על קטנות אז בואו נדאג לסיפור של ארנונה.
מיכל וונש (כחול לבן)
בסדר, אז צריך לעשות רשימה ולתקוף את זה משם.
היו"ר דוד ביטן
תרשמי רגע את הסיכום. אנחנו נסכם את הישיבה, אם כי לא נפסיק לטפל בזה, בסדר?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
בדיוק.
היו"ר דוד ביטן
קיימת בעיה של קשישים שנאלצים לעבוד מעבר לגיל הפרישה בגלל בעיות כלכליות מצד אחד, ומצד שני מפחיתים להם כספים מהקצבאות שהם זכאים להן כתוצאה מאותה עבודה. הדבר פוגע ביכולת שלהם לחיות בכבוד. הבעיה המרכזית שצריך לתקן במקרה הזה היא הדיסריגרד, הכוונה להעלותו לסכום שצריך להתקרב לדיסריגרד של הנכים שעומד על 3,800, כפי שתוקן בחוק.

ההמלצה לממשלה זה להעלות לקבוצה זאת את הדיסריגרד ל-3,800 שקל ואם מבחינה תקציבית הדבר הוא בעייתי להעלות את זה בשלבים לאורך ארבע שנים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אם תרשה לי להוסיף, אדוני היושב ראש, את הסוגיה של הפגיעה בזכויות הסוציאליות. כלומר אלה שכרגע נפגעת להם השלמת ההכנסה עקב העבודה - - -
היו"ר דוד ביטן
בסיכום תגיד מה אתה רוצה לתקן.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה שאלה שנפגעת להם השלמת ההכנסה כרגע עדיין יהיו זכאים להנחות כמו ארנונה.
שלומית אבינח
להטבות שמקנה קבלת הקצבה השלמת הכנסה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא, אתה לא תוכל.
היו"ר דוד ביטן
לא, תחליט, אם הוא עובד אז לא מגיע לו, מה אתה רוצה?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, אבל שוב - - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אתה חייב להגביל לאיזה שהוא סכום, אתה לא יכול - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, אבל אפשר להגביל לצורך העניין, אבל לא כרגע. תגבילו את זה ל-3,800.
היו"ר דוד ביטן
אם הוא מקבל 3,800 – זה כאילו תפסת את שני הדברים ביחד, זו הבעיה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, דוד, בן אדם שמקבל השלמת הכנסה זה בן אדם שלא צבר פנסיה, אז אפשר לבוא ולומר שללא קשר לקבלת השלמת הכנסה בן אדם שלא צבר פנסיה מעל לסכום שאני לא יודע, 500 שקלים בחודש, יהיה זכאי להטבות כאילו הוא מקבל השלמת הכנסה, לא משנה כמה הוא מקבל.
היו"ר דוד ביטן
אין לו פנסיה, אבל יש לו ארבע דירות, מה תגיד?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אה, אם יש לו ארבע דירות הוא לא זכאי להשלמת הכנסה.
היו"ר דוד ביטן
זה מה שאני אומר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
הוא לא זכאי להשלמת הכנסה.
שלומית אבינח
לא, אבל השלמת הכנסה נותנת הטבות, הנחה בארנונה, הנחה ב - - -
היו"ר דוד ביטן
אני מציע, בואו נילחם על הדיסריגרד.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, אבל מה שאנדרי מציע - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, מה שאני מציע זה פרקטי לעכשיו, הדיסריגרד יכול לקחת לנו שנה.
היו"ר דוד ביטן
בוא נכתוב ככה, כמו כן יש צורך בבדיקה של הפסד הטבות נלוות כתוצאה מאותה עבודה - - -
שלומית אבינח
אבל גם אם הוא חורג בשקל לא מגיע לו כלום.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
נכון, זה מגוחך, אתה מרוויח 100 שקל יותר ואתה מפסיד הנחה בארנונה.
היו"ר דוד ביטן
כתוצאה מאותה עבודה. הממ"מ, אתם יכולים לבדוק לנו את זה? איזה הטבות ומה סוג הפגיעה.
אליעזר שוורץ
אפשר, כן, זה כבר נעשה בעבר.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי, אם יש לך מוכן על הכיפק.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
ארנונה, חשמל.
היו"ר דוד ביטן
הוועדה מפנה את הבדיקה בעניין זה לממ"מ לצורך המשך דיונים.
אליעזר שוורץ
יש גם בדיקה של האוצר בנושא.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. אז אנחנו נסכם את זה כי צריך להניח את זה, אבל אנחנו לא נפסיק לטפל בזה. נקבל את החומר ונעשה ישיבה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
תודה רבה, העיקר שאתה, אדוני היושב ראש, הכנסת את הסוגיה והסכמת איתנו.
היו"ר דוד ביטן
אני מכיר אותה, אבל מה? לא עד פרטי פרטים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
באמת זה היה חשוב.
היו"ר דוד ביטן
סיימנו להיום? יופי. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:20.

קוד המקור של הנתונים