ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 24/08/2020

הצעת צו לקביעת תקופת חירום לפי חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה), תש"פ-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
24/08/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 57
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ד' באלול התש"ף (24 באוגוסט 2020), שעה 9:00
סדר היום
הצעת צו לקביעת תקופת חירום לפי חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה), תש"פ-2020
נכחו
חברי הוועדה: מיקי חיימוביץ' – היו"ר
ג'אבר עסאקלה
מוזמנים
יעקב סער - מנהל אגף בכיר רישוי תקנות ומכונים, משרד הפנים

אפרת ברנד - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, מינהל התכנון

בנימין ארביב - ממונה ייעוץ וחקיקה, מינהל התכנון
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומיםהצעת צו לקביעת תקופת חירום לפי חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה), תש"פ-2020
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו פה היום כדי לדון בהצעת צו לקביעת תקופת חירום לפי חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תש"פ-2020.

בעצם אנחנו העברנו את החוק שמאפשר שתהיה תקופה מוגבלת שתוגדר בצו של שר הפנים שבו יהיה אפשר לעשות ישיבות של ועדות התכנון בהיוועדות חזותית. היה שם בחוק הזה הנושא שזה תלוי בצו של שר הפנים והצו הזה הועבר לידינו עם בקשה לאשר אותו וזה הדיון שאנחנו מקיימים פה היום, בצו שנשלח אלינו על ידי שר הפנים. מי נציג משרד הפנים פה?
בנימין ארביב
מינהל התכנון, לא משרד הפנים.
תומר רוזנר
זה עדיין משרד הפנים.
בנימין ארביב
כן.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אוקיי. אז מישהו רוצה להסביר לנו את הבקשה של הצו, לכמה זמן ולמה לזמן הזה?
בנימין ארביב
אני אגיד כמה משפטים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
רק תציג שוב לפרוטוקול את התפקיד שלך.
בנימין ארביב
בני ארביב, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון. החוק שאושר ופורסם מסמיך את שר הפנים באישור ועדת הפנים לקבוע צו של תקופת חירום ושתקופת החירום לא תעלה על שלושה חודשים או לפי המועד של חוק הקורונה הגדול, התקופה שנקבעה שם, אז לפי המוקדם מביניהם. אחרי התייעצות גם עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, הצו הזה שלפניכם הוא לשלושה חודשים או אם תפקע תקופת החירום לפי חוק הקורונה הגדול, לפי המוקדם, אבל הצו הזה בעיקרון הוא לשלושה חודשים, כפי שנאמר בחוק המקורי.

המשמעות של הצו הזה, לפי החוק יש שתי נפקויות לצו הזה, הראשונה, שאפשר לקבוע הוראות לעניין הארכת והקפאת מועדים. זה לא על הפרק כרגע, לא מצאנו שלעת הזאת יש הצדקה בצו במקפיא מועדים. אז המשמעות של הצו הזה היא לאפשר דיון בהיוועדות חזותית במוסדות התכנון. מוסדות התכנון, אם בשל מגבלות שנקבעו בחיקוקים בגלל הקורונה אין אפשרות מעשית לקיים דיון פיזי, בגלל הגבלת התקהלויות ובגלל הסגר, אם יקרה, אז החוק מאפשר דיון בהיוועדות חזותית, הן בדיון רגיל, הן בשמיעת התנגדויות, הן בעררים. זו בעצם המהות של החוק.

בהתאם לחוק העברנו גם טיוטת נוהל לבקשת חברי הכנסת, הטיוטה די מתקדמת וגם היא נשלחה לוועדה. עיקרי החוק פורטו שם ועוד מספר נושאים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אוקיי. היועץ המשפטי, תומר, עברת על זה?
תומר רוזנר
כן, כפי שאמר מר ארביב, אנחנו קיבלנו גם את טיוטת הצו וגם את טיוטת הנוהל שהועברה לחברי הכנסת, אנחנו חושבים שההצעה היא עומדת בדרישות החוק. מכוח חוק הקורונה הגדול קיימת עדיין החלטה של הממשלה על מצב חירום מיוחד בשל נגיף הקורונה. ההערכה שהמצב הזה יימשך היא הערכה סבירה ולכן שלושה החודשים המבוקשים נראה לנו כבקשה סבירה. גם טיוטת הנוהל, אנחנו עברנו עליה והערנו הערה אחת או שתיים שהתקבלו על ידי נציגי מינהל התכנון. כמובן שהנוהל הוא לא בסמכות הוועדה ולכן זה לידיעה יותר.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן, לראות שזה עומד ב –
תומר רוזנר
כן, וזה בהחלט נראה לי ברוח החוק. גם ביקשנו תיקון אחד או שניים שהבנתי שמקובלים על דעת נציגי מינהל התכנון ולכן אני חושב שהבקשה במקומה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
למה הלכתם על המקסימום, על שלושה חודשים שהחוק מתיר?
בנימין ארביב
שוב, כפי שנאמר פה כרגע על ידי תומר, אנחנו לא חושבים ששלושה חודשים בתקופה הזו, ספטמבר וחגים, אנחנו לא חושבים ש – זאת אומרת זה זמן שהוא אפילו מינימלי מבחינתנו כדי להפיק תובנות ולחזור לוועדה הזאת עם צו נוסף, זו לא תקופה משמעותית.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אוקיי. חבר הכנסת עסאקלה, יש לך משהו להגיד בנושא הזה?
ג'אבר עסאקלה (הרשימה המשותפת)
אני מלכתחילה היו לי הסתייגויות בעיקר בגלל שאני בתוך עמי חי ואני מכיר שיש הרבה אנשים שיש להם מגבלה טכנולוגית וגם מגבלת תשתיתית בהרבה מהיישובים הערביים, אפילו אני הצבעתי נגד במליאה. אני עדיין מאמין שזה מאוד מקשה על אנשים פשוטים להופיע ולהביע את עמדתם בעיקר עמדתם גם הרגשית, ולא רק עמדתם המקצועית. לכן אני ממש מסויג.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני יודעת. כן, אבל, בסדר, הקדשנו לזה - - -
ג'אבר עסאקלה (הרשימה המשותפת)
גם בוועדה הזאת אנחנו מתקשים לנהל דיון בזום לפעמים, עם כל כך הרבה אורחים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אין ספק שהתקופה הזאת מאתגרת אותנו, אבל יחד עם זאת אנחנו מצליחים בכל זאת גם לעשות דיונים ענייניים.
תומר רוזנר
אגב, אפשר להשתמש בתקופת שלושה החודשים האלה כתקופת מבחן ואם יגיעו לוועדה התייחסויות מהציבור שמראות על קשיים, כמו שחבר הכנסת עסאקלה מדבר עליהם, בהחלט יהיה מקום לתת לזה משקל אם תתבקש הארכה נוספת.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני חושבת שזה מעלה נושא חשוב ומעניין ואני אולי אשתמש בבמה הזאת לפנות לציבור, וגם נפרסם את זה בפרוטוקול, שאנחנו אכן נשמח אם נראה בתקופה הזאת כסוג של פיילוט ונקרא לציבור שחווה את המגע עם מוסדות התכנון, שייפגש עם מוסדות התכנון בחודשים הקרובים דרך ההיוועדות החזותית הזאת, ואכן אם נתקלים בקשיים מסוימים, אם נתקלים בתחושות שנגרם להם עוול אז אני אשמח מאוד אם הציבור אכן ישתף את החוויה הזאת שלו עם ועדת הפנים של הכנסת, על מנת שבאמת כשאנחנו נשוב ונדון בהארכת הצו, אם וכאשר נתבקש לעשות זאת, נוכל לבוא אל האירוע הזה בצורה יותר חכמה ומושכלת ואולי נלמד כמה דברים בדרך דרך התהליך.
בנימין ארביב
אנחנו נשמח שגם הפניות האלה יועברו למינהל התכנון כדי שגם אנחנו נפיק לקחים בהתאם ונבוא לכאן יותר מוכנים אם וכאשר.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן, בהחלט. אפרת ברנד, עורכת הדין, לך יש משהו להעיר? גם לא. אז אנחנו צריכים לחכות להצבעה, אלא אם כן – אתה תצביע איתי או שנגדי, או שנגד?
ג'אבר עסאקלה (הרשימה המשותפת)
את תצביעי לבד.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני אצביע לבד. בסדר. אז אני מעמידה את האישור של הצו - - -
תומר רוזנר
צריך להקריא אותו.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בבקשה. אולי בינתיים יבוא עוד חבר כנסת ואני לא ארגיש כל כך לבד.
ג'אבר עסאקלה (הרשימה המשותפת)
אם יבוא עוד מישהו אז אני אצביע.
רוני טיסר
הצעת צו לקביעת תקופת חירום לפי חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התש"ף-2020
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – החוק), לאחר שנוכחתי שיש הצדקה לכך בשל הגבלות שהוטלו לשם התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
קביעת תקופת חירום. 1.
התקופה שמיום תחילתו של צו זה עד תום שלושה חודשים מיום פרסומו או עד תום תקופת מצב החירום שהוכרז לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, לפי המוקדם, היא תקופת חירום, לעניין הליכים ופעולות לפי חוק התכנון והבנייה, חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, חוק משק הגז הטבעי או חוק הדרכים (שילוט).
ג'אבר עסאקלה (הרשימה המשותפת)
אני אגיד עוד שני משפטים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בבקשה, חבר הכנסת עסאקלה.
ג'אבר עסאקלה (הרשימה המשותפת)
אני מקווה שלא נצטרך את תקופת החירום הזאת כמובן והצו הזה לא יהיה שמיש בכלל, אבל אם יהיה שמיש אני משער שיהיו כמה קורבנות שלא יצליחו להגיע או להביא את עמדתם ודעתם ותחושותיהם. רק אתמול אני הייתי בכפר נאעורה על קו חשמל שעושה נזק רב ליישוב שלם, וחלק מהאנשים, הסתכלתי על אנשים, אם היו צריכים להופיע בוועדה חזותית איך הם היו מסתדרים, גם השפה היא בעיה וגם הנגישות הטכנולוגית היא בעיה. אני חושב שהמשרד צריך להיערך למצב שאם אנשים אין להם את היכולת להופיע בוועדות חזותית כן למצוא את הדרך להזמין אותם פיזית ואפילו לפעמים גם עם תרגום.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בסדר גמור, גם אני מקווה.

נצביע. מי בעד הצו? מי נגד? אין מתנגדים. אין נמנעים.

הצבעה
בעד – 1
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני מודיעה בזאת שהצו אושר. תודה רבה.הישיבה ננעלה בשעה 09:20.

קוד המקור של הנתונים