ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 17/08/2020

בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מנהליים) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (מ/1332), לפני הקריאה השנייה והשלישית, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש - הוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (מ/1357), לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת הכנסת
17/08/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 49
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ז באב התש"ף (17 באוגוסט 2020), שעה 11:55
סדר היום
1. בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מנהליים) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (מ/1332), לפני הקריאה השנייה והשלישית - רביזיה
2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש - הוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (מ/1357), לפני הקריאה הראשונה - רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
בועז טופורובסקי
אופיר כץ
טלי פלוסקוב
תהלה פרידמן
הילה שי וזאן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון

1. בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מנהליים) (הוראת שעה), התש"ף–2020 (מ/1332), לפני הקריאה השנייה והשלישית - רביזיה

2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש - הוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף–2020 (מ/1357), לפני הקריאה הראשונה - רביזיה
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת ברביזיות. התקבלו שתי בקשות לרביזיה של חבר הכנסת טופורובסקי. אם לא היית פה, יכולנו לסגור את הישיבה, אבל אתה פה ואנחנו צריכים לדון בהן. אתה רוצה לנמק את הרביזיות?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
נימקתי אותן קודם בעל-פה.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד בקשת יושב-ראש ועדת החוקה להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מנהליים) (הוראת שעה), התש"ף–2020, מ/1332, ירים את ידו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
רק אני בעד.
היו"ר איתן גינזבורג
מי נגד הרביזיה, ירים את ידו.

הצבעה

בעד הרביזיה – 1
נגד – 5
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
הרביזיה לא התקבלה.

מי בעד הרביזיה לבקשת הממשלה להקדמת הדיון בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (נגיף הקורונה החדש - הוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף–2020, מ/1357, ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
אחד.
היו"ר איתן גינזבורג
מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 1
נגד – 5
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
הרביזיה לא התקבלה.

הישיבה הסתיימה. תודה רבה, חברים.


הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים