ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 17/08/2020

חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת39
ועדת המדע והטכנולוגיה
17/08/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 8
מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה
יום שני, כ"ז באב התש"ף (17 באוגוסט 2020), שעה 10:37
סדר היום
הצעת חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: עינב קאבלה – היו"ר
משה אבוטבול
סונדוס סאלח
אנדרי קוז'ינוב
מוזמנים
עדי טאיטו - ראש אגף קשרי ממשל, מערך הסייבר הלאומי

רועי פרידמן - ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים, מערך הסייבר הלאומי

יוסי מוטהדה - הרשות להגנת הפרטיות

ארז קמיניץ - עו"ד, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

עדי שיינבך - עו"ד, רפרנטית דיגיטלי, המחלקה למשפט אזרחי, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

נוית דויטש - עו"ד, המחלקה למשפט אזרחי, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רעות אופק - עו"ד, המחלקה למשפט אזרחי, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חיים זקס - עו"ד, המחלקה לידע ומדיניות, מינהל חדלות פירעון ושיקום כלכלי, משרד המשפטים

טל פוקס - עו"ד, האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים

נאוה אושר - עו"ד, סגנית מנהלת המחלקה המשפטית, רשות התאגידים, משרד המשפטים

פזית - עו"ד, משרד המשפטים

יערה בן שחר - עו"ד, יועצת משפטית, רשות התקשוב הממשלתי

רותי לירז שפירא - עו"ד, הממונה על החקיקה, רשם האגודות השיתופיות, משרד הכלכלה והתעשייה

יוסי אבגי - מנהל אגף מערכות, המשרד להגנת הסביבה

אוהד קרני - אגף מדיניות, המשרד להגנת הסביבה

לירן שפיגל - עו"ד, ממונה ייעוץ משפטי, ראמ"ה, משרד החינוך

נחמה שפירא - מנהלת אגף שירות לקוחות, המוסד לביטוח לאמי

צחי שלום - מנהל מערכות מידע, מרכז השלטון המקומי

ארז אופינקרו - עו"ד, מנהל חטיבה ועוזר מקצועי ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה, ההסתדרות הכללית החדשה

ד"ר מיה גפן - מנהלת הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, אוניברסיטת בר אילן

יורם הכהן - מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי

מיטל גרייבר שוורץ - עו"ד, סמנכ"לית קשרי קהילה ורגולציה, איגוד האינטרנט הישראלי

יובל וגנר - יו"ר עמותת נגישות ישראל

בקי קשת - עו"ד, רבנים לזכויות אדם

חיים נקשלימור חן
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי רכלבסקי
מנהלת הוועדה
איילת חאקימיאן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


הצעת חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה), התש"ף-2020, מ/1343
היו"ר עינב קאבלה
בוקר טוב לכולם. היום יום שני, כ"ז באב תש"ף, 17 באוגוסט 2020 ואני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה. אנחנו ממשיכים בהצעת חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התש"ף-2020, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו לאחר סדרה של כמה ישיבות בהן קיימנו דיון ושמענו את הגורמים השונים שהביעו את ההתייחסות שלהם.

היום אנחנו במעבר נוסף רק על הדברים שנותרו פתוחים. הקראת החוק נעשתה בישיבה הקודמת. היום ניגע בנושאים שנשארו לפיין טיונינג ובהמשך הישיבה ניגש גם להצבעה.

אני מעבירה את רשות הדיבור ליועצת המשפטית של הוועדה, נירה. בבקשה.
נירה לאמעי רכלבסקי
בוקר טוב. הנוסח שמונח כרגע בפני הוועדה מגלם שינויי נוסח שבוצעו בין הישיבה הקודמת לזאת, לאור הערות שעלו בדיון. נוסף סעיף אחד ואנחנו נגיע אליו בהמשך, סעיף דיווח לכנסת.

אני אעבור לפי הסדר על הנושאים שבין הישיבה הקודמת לישיבה הנוכחית, בהם נערך שינוי. בחלקם נערכו שינויים ניסוחיים בלבד של הממונה על נוסח החוק שכבר עברה עליו וגם אותם אני אקריא.

סעיף 1, סעיף ההגדרות. על מנת לחדד את זה שהחוק הזה לא חל על רשויות מקומיות ועיריות, בהגדרה גוף ציבורי, בסעיף קטן (2): "תאגיד שהוקם בחוק" ולא "לפי חוק" כדי שלא יהיו תהיות בעניין הזה, על אף שיש שיאמרו שגם לפי חוק לא כולל תאגידים אחרים אלא רק תאגידים סטטוטוריים. בכל מקרה, לזאת הכוונה.

הגדרת הגורם הממונה נוסחה מחדש לפי ההסדר עליו דובר בישיבה הקודמת, לפיו לעניין תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות וחברות בנות, מי שבעצם יהיה הגורם הממונה הוא השר שבגדול ממונה עליהם. תכף נקריא איך זה מופיע בחוק.

הגורם הממונה - כל אחד מאלה, לפי העניין, כמפורט בטור ד' לתוספת הראשונה:

(1) לעניין שירות חיוני שהוא אחד מאלה -

(1) לעניין שירות חיוני שאופן נתינתו נקבע בחוק - השר הממונה על ביצוע החוק.

(2) שירות שנותן תאגיד שהוקם בחוק – השר הממונה על החוק מכוחו הוקדם התאגיד.

(3) שירות שנותנת חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית – השר שנקבע כאחראי לענייני החברה הממשלתית או החברה האם.

כך זה מופיע בחוק החברות. שר אחראי על חברה.

(2) לעניין שירות חיוני אופן נתינתו נקבע בתקנות ואינו שירות מהשירותים המנויים בפסקה (1) – השר או גורם אחר המוסמך להתקין את התקנות האמורות או עובד הגוף הציבורי בעל תפקיד בכיר בו הקשור למתן השירות, שכל אחד מהם קבע כגורם ממונה לעניין זה.

הוספנו את ה"קשור למתן השירות". חשבנו שיהיה חשוב להבהיר שהכוונה היא לא לאיזשהו גורם בכיר במשרד אלא גורם שיש לו קשר למתן השירות. זה נשמע אולי ברור, אבל חשבנו שיש מקום להבהיר את זה.
היו"ר עינב קאבלה
זה סוכם עם משרדי הממשלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
כן. זה מסוכם.
היו"ר עינב קאבלה
בסדר. אני לא אתנגד. חשוב לי להבין שעדיין ברור גם מההגדרה, לאחר התאמת הניסוחים ותיקון הנוסח, שזה רק אלה המפורטים בטור ד' לתוספת הראשונה.
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון. כפי שמופיע בפתיח. הממונה על נוסח החוק חשבה שזה מספיק, כי כתוב כמפורט בטור ד' לתוספת הראשונה. כלומר, ההגדרה כולה מתייחסת לתוספת שמתווספת לחוק. כרגע יש תוספת כזאת.
היו"ר עינב קאבלה
למה לא לרשום כל אחד מאלה לפי העניין, המנויים.
משה אבוטבול (ש"ס)
בוקר טוב. אנחנו מדברים על הדיגיטל.
היו"ר עינב קאבלה
לא. דיברנו על מתן שירותים חיוניים מרחוק. דיברנו גם על נגישות.
משה אבוטבול (ש"ס)
על הנושא של הפס.
היו"ר עינב קאבלה
לא. זה מחר. זאת הצעת חוק ממשלתית שעשינו עליה כבר כמה דיונים אבל אנחנו מברכים על בואך אלינו.
נירה לאמעי רכלבסקי
את רוצה שנחזור לנוסח הממונה על ה"כמפורט"?
היו"ר עינב קאבלה
השאלה אם ה"מנויים" לא יותר מחדד. אני לא יודעת. אני מעלה כאן שאלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני שמה סימן שאלה.
היו"ר עינב קאבלה
בכל מקרה אני אומרת לפרוטוקול שהכוונה אך ורק לאותם אלו שצוינו בטור ד' לתוספת הראשונה.
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון. לכן גם אם נשנה את התוספת, זה תמיד יהיה מי שמצוינת בתוספת לחוק בכל זמן.
היו"ר עינב קאבלה
נכון. המשך ההגדרה מפרט מי אלו אבל הם תמיד יהיו מצוינים בטור ד' לתוספת הראשונה.
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון. אנחנו גם צריכים את ההגדרה.
היו"ר עינב קאבלה
נכון. אנחנו צריכים את ה-גייד ליין.
נירה לאמעי רכלבסקי
הכרזה של מצב חירום בשל נגיף הקורונה. כאן זה שונה: "הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה".

הוועדה. שינוי ניסוחי. "ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, ואם לא הוקמה - ועדה של הכנסת שוועדת הכנסת קבעה לעניין זה".
משה אבוטבול (ש"ס)
יודעים מי זו הוועדה?
נירה לאמעי רכלבסקי
הכוונה היא שאם חלילה יהיו בחירות וועדת המדע לא תפעל, ועדת הכנסת תקבע איזושהי ועדה שכן קיימת.
משה אבוטבול (ש"ס)
לא נכנס כאן המשבר הפוליטי, לאיזו ועדה להגיש וכולי.
היו"ר עינב קאבלה
לא. בחוק הזה אנחנו לא נוגעים בפוליטיקה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא.
היו"ר עינב קאבלה
זה נועד לספק מענה במקרה שאנחנו אחרי בחירות ועדיין לא הוקמו ועדות.
משה אבוטבול (ש"ס)
אל תתכוננו. אין בחירות.
היו"ר עינב קאבלה
אף אחד לא מתכונן. לפעמים אומר שצריך להגיד את זה כדי שזה לא יקרה.
משה אבוטבול (ש"ס)
שלא יהיו כאן נבואות שיתגשמו.
היו"ר עינב קאבלה
חלילה. אין כאן נבואה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הוועדות המוקמות בתקופות בחירות הן ידועות, ועדה מסדרת, כספים וחוץ וביטחון.

שירות חיוני. קיבלנו החלטה בעניין הזה ואני מקריאה את הנוסח.

""שירות חיוני" - שירות המנוי בטור א' לתוספת הראשונה שנועד להבטיח את ביטחונו התעסוקתי והכלכלי של אדם וכן את בריאותו, רווחתו וזכויות היסוד שלו, הניתן לפי חיקוק בידי גוף ציבורי המנוי בטור ב' לאותה תוספת, למעט שירות הניתן על ידי ערכאה שיפוטית או הכרוך בהפעלת סמכות מעין שיפוטית".

הכוונה היא לתת מענה לפריט בתוספת.
היו"ר עינב קאבלה
צריך למחוק כאן את החלופה.
נירה לאמעי רכלבסקי
כן, שמתייחס לרישום מפלגה.
היו"ר עינב קאבלה
או לשירותים אחרים אם נכנסים בהגדרה, בעתיד. שלא נכנסים לביטחון תעסוקתי, כלכלי וכולי.
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון. הכוונה היא לאיזה שהם דברים בסיסיים שכרוכים בשירותים שאנשים מקבלים כשהמשק עובד סביר ב ובמקרה הזה אולי לא יוכלו לקבל גם אם המשק עובד.
היו"ר עינב קאבלה
גם את ההערה מצד ימין צריך למחוק.
נירה לאמעי רכלבסקי
כן. ההערות הן רק כדי להראות היכן שינינו.

סעיף 2, אני אקריא אותו שוב מאחר והוא שונה קצת נוסחית.

2. תנאים למתן שירות חיוני כשירות מרחוק

1. (1) נקבעו בחיקוק הוראות לעניין אופן מתן שירות חיוני מסוים שתכליתן היא אחת או יותר מהתכליות המפורטות בתוספת השנייה, ושוכנע הגורם הממונה כי בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לא ניתן לתת את השירות, או שהשירות אינו נגיש לציבור במידה מספקת בשל מצב החירום, רשאי הוא לקבוע כי על אף האמור באותו חיקוק יוכל הגוף הציבורי לתת את השירות כשירות מרחוק בהתאם להוראות שיקבע הגורם הממונה.

(2) לא יקבע הגורם הממונה הוראות לפי פסקה (1) אלא אם כן שוכנע כי אין במתן השירות מרחוק לפי אותן הוראות כדי לפגוע בתכלית העומדת בבסיס אופן מתן השירות החיוני לפי החיקוק שמכוחו הוא ניתן ובכלל זה השפעת מתן השירות מרחוק, בין היתר על הסתמכות צד שלישי, מהימנות מסמכים והשפעה על דיני הראיות ולאחר הליך מתועד של ניהול סיכונים שבו שקל את החשיבות שבמתן השירות ואת הסיכונים הכרוכים בנתינתו מרחוק ונקט אמצעים להקטנתם ובכלל זה אמצעים הקשורים להגנת סייבר, הזדהות בטוחה ואבטחת המידע.

(ב) בהחלטתו על מתן שירות חיוני מרחוק לפי הוראות סעיף קטן (א) רשאי הגורם הממונה לסטות מהדרישות הקבועות בחיקוק לעניין נוכחות פיזית של אדם, הזדהות של אדם, בחינת מהימנות של מסמך הנדרש לצורך מתן השירות, העדה על הסכמה באופן מסוים, חתימה או המצאה בדרך מסוימת והכול בכפוף לווידוא קיומן של התכליות המנויות בתוספת השנייה.

(ג) מתן שירות חיוני כשירות מרחוק אין בו כדי לבוא במקום מתן השירות בדרך הקבועה בחוק או בתקנות, אלא נוסף עליו, אלא אם כן המגבלות שהוטלו כדי למנוע או לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה אינן מאפשרות את מתן השירות בדרך האמורה או שמתן השירות אינו נגיש במידה מספקת.
היו"ר עינב קאבלה
את הקראת את ה"נוסף עליו". הכוונה היא שיש שירות שניתן כאן כשירות מרחוק על פי החוק, זה לא אומר שאם לא קיימת מגבלה של סגר חלילה, יפסיקו לתת אותו פנים מול פנים. זה שיש את השירות מרחוק לא אומר שיפסיקו אותו פנים אל פנים.
משה אבוטבול (ש"ס)
אדם יבחר.
היו"ר עינב קאבלה
שוב, אלא אם כן זה טכנית בלתי אפשרית. אבל אם זה אפשרי טכנית ולו בצורה מצומצמת, שלא יאמרו שכבר הנציג האחד שיש בקבלת קהל.
משה אבוטבול (ש"ס)
מי יחליט אם זה כן אפשרי או לא אפשרי?
היו"ר עינב קאבלה
יש מגבלות. אם הוטל סגר, בוודאי שלא ניתן לקיים קבלת קהל. ואם יש תו סגול, זה אומר שזה ניתן בצמצום.
משה אבוטבול (ש"ס)
הוראות חוק שייתנו יותר הנחיות לגבי מה כן ומה לא.
היו"ר עינב קאבלה
לא. החוק הזה קובע את האפשרות לתת שירות מרחוק. היה לנו חשוב להדגיש בחוק שיהיה ברור שאם יש סגר - אין והשירות יהיה רק מרחוק, אבל אם אין סגר, בוודאי שהשירות שניתן פנים אל פנים לא יתבטל מכיוון שאפשרו את מתן השירות מרחוק.
משה אבוטבול (ש"ס)
מה את אומרת על הקומסי קומסה שעושים הבנקים?
היו"ר עינב קאבלה
אנחנו לא בדיון הזה.
משה אבוטבול (ש"ס)
חלק הם מקבלים וחלק לא. זה נראה לי משהו מאוד תמוה.
היו"ר עינב קאבלה
אנחנו לא בדיון הזה מכיוון שכאן אנחנו מדברים רק על רשימה סגורה של שירותים שניתנים על ידי משרדי ממשלה ובהמשך יכולים להינתן על ידי תאגידים סטטוטוריים או חברות ממשלתיות. בנקים לא בסיפור. זה דיון אחר שראוי לעשות אותו אבל לא כאן.
משה אבוטבול (ש"ס)
איך את מתייחסת לרשויות?
היו"ר עינב קאבלה
גם הרשויות לא כאן.
משה אבוטבול (ש"ס)
רשויות מקומיות?
היו"ר עינב קאבלה
לא כאן.
משה אבוטבול (ש"ס)
אפילו שהן היד הארוכה של הממשלה?
היו"ר עינב קאבלה
אין כאן שאלה שאנחנו חושבים, ואמרנו את זה גם בדיונים הקודמים, שככל שרשויות ציבוריות, גופים ציבוריים ייתנו התייחסות לשירותים מרחוק ויאפשרו שירותים מרחוק כמה שיותר, זה דבר חיובי. כרגע אנחנו בדיון על חוק שהוא מסגרת לגופים מאוד מסוימים שיכולים להיכנס אליו כדי להתגבר על קשיים בחוק שקיימים היום לאותם גופים לתת שירותים מרחוק. המטרה היא לתת לאזרחים את האפשרות הזאת וזה בדיוק מה שהחוק עושה. זה שצריך לפתור עוד דברים במקומות אחרים, אין שאלה אבל כרגע מה שחשוב לנו זה לקדם את זה כדי שלפחות בזה יהיה מזור.
משה אבוטבול (ש"ס)
הנושא הממשלתי בעיקר.
היו"ר עינב קאבלה
ממשלתי, תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות. זו המסגרת.
נירה לאמעי רכלבסקי
כרגע בחוק, משרדי ממשלה.
היו"ר עינב קאבלה
בתוספת אלה משרדי הממשלה אבל החוק מאפשר גם תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות.
נירה לאמעי רכלבסקי
כן. כרגע מה שיש בתוספת, ואנחנו מאשרים, אלה שירותים שנותנים משרדי ממשלה, מאוד מגוונים.
היו"ר עינב קאבלה
הדגשנו שב-(ג) הוספנו את "נוסף עליו".
נירה לאמעי רכלבסקי
אני לא אקריא את (ד) שנשאר אותו הדבר.
היו"ר עינב קאבלה
אני חוזרת ל-(ג) ויש לי שאלה. למה צריך את הסיפה "או שמתן השירות אינו נגיש במידה מספקת"? הרי גם אם הוא לא נגיש במידה מספקת, הוא עדיין קיים ואנחנו רוצים שהוא יישאר פתוח.
רעות אופק
המטרה היא לאפשר יותר גמישות במקרים שאנחנו לא יודעים מה יהיה. למשל, אם יש – קרה לנו בכמה לשכות – חשש מצד הפקידים מקבלי השירות להגיע ללשכות. לאזן בין כל השיקולים, גם אם אין איסור מוחלט.
היו"ר עינב קאבלה
סליחה שאני קוטעת אותך. אם אין איסור מוחלט ועדיין קיים נציג אחד במשרד ומקבל קהל בצורה מצומצמת ולפי תו סגול וכולי, בצורה הכי מחמירה שאפשר להעלות על הדעת, הוא עדיין נותן שירות פרונטלי ואנחנו לא רוצים שגם זה יילקח אם הופעל השירות מרחוק. זו השאלה שלי.

אני מברכת את בואו של חבר הכנסת קוז'ינוב. שלום לך.
רעות אופק
המטרה היא לתת שירות עד כמה שיותר ערוצים לאזרחים. אם מתעוררות בעיות בשטח, גם אם נגיד המגבלות מאפשרות ברמה התיאורטית לפתוח את הסניף אבל יש איזושהי בעיה עם לשכה מסוימת, אנחנו נרצה את הגמישות לא לפתוח את השירות במידה שיהיה קושי ממשי שלא יהיה ניתן להתגבר עליו.
היו"ר עינב קאבלה
אם ש קושי שלא ניתן להתגבר עליו. "אינן מאפשרות את מתן השירות בדרך האמורה".
רעות אופק
נכון. יש את הדין ויש את המעשה. יכול להיות שלפי התו הסגול תהיה אפשרות לפתוח, נניח בדוגמה הקיצונית, עם פקיד אחד אבל הנסיבות הסוציאליות של אותו פקיד הן שהוא מאוד מפחד והיו מקרים כאלה שבתקופת הקורונה פקידים אמרו שהם מפחדים לבוא. כל המצב היה מצב של חוסר ודאות. את המקרים האלה נרצה לאזן.
היו"ר עינב קאבלה
לדעתי אנחנו לא חלוקות במהות. אני רק מנסה להבין אם הרישה שנגיף "המגבלות שהוטלו כדי למנוע או לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה אינן מאפשרות מתן השירות בדרך האמורה".
רעות אופק
בדוגמה שנתתי.
היו"ר עינב קאבלה
למקרה שתיארת לנו, אני לא בטוחה שהסיפה היא הנכונה.
רעות אופק
אני אסביר מה הכוונה.
היו"ר עינב קאבלה
או שמתן השירות אינו מתאפשר.
רעות אופק
ברשותך, אני אחדד את הדוגמה. הכוונה שלי הייתה שאין סגר, המגבלות מאפשרות אבל הפקידים בלשכה מסוימת לא ירצו להגיע מכל מיני סיבות. אז המגבלות מאפשרות אבל בפועל מאוד קשה להביא את הפקידים ורוצים גם להתחשב בהם.
היו"ר עינב קאבלה
אגב, זה יכול לקרות למשל בסניף מסוים של אותו שירות ויכול שלא לקרות בסניף אחר.
רעות אופק
נכון. בתקופת חירום הכול מאוד דינאמי.
היו"ר עינב קאבלה
השאלה אם אז לא יגזרו גזרה שווה ויסגרו את הכול מכיוון שיש לנו שירות מרחוק.
רעות אופק
הכוונה היא לאפשר את השירותים בכמה שיותר ערוצים. אני יכולה להעיד מפניות שהגיעו אלינו בתקופת הקורונה, שמשרדים, משרדי הממשלה יצאו מגדרם כדי לאפשר. למשל משרד התחבורה, הפקידים שלו ישבו בבית והיה איזשהו מוקד טלפוני מאוד מאוד פשוט של פקידים בלי ידע, שפשוט לקחו שיחות של אנשים, רשמו את מספרי הטלפון שלהם ואז פקידים מוסמכים שישבו בבית התקשרו וניסו לדבר, לראות איזה שירות הם צריכים, לראות איך אפשר לעשות אותו ביחד ונתנו את השירות דרך הטלפון. זאת אומרת, הממשלה מאוד מנסה לתת את השירותים בכמה שיותר דרכים ובדרכים הכי ישימות כשמצד אחד יהיו לתועלת האזרחים אבל מצד שני גם יתחשבו בפקידים. הסיפה נועדה למקרים החריגים בהם יש איזושהי בעיה שהיא לא נובעת ממגבלה חוקית אלא מהמגבלות האנושיות.
היו"ר עינב קאבלה
ההסבר שלך מובן. אני רק לא מבינה למה צריך את ה"במידה מספקת".
רעות אופק
לא היינו רוצים שבאופן מוחלט, אם יש איזושהי בעיה לפקידים, מתחשבים בפקידים ולא מתחשבים באזרחים.
היו"ר עינב קאבלה
מה גורע לך מהנימוק אם את מורידה את המילים "במידה מספקת"? או שמתן השירות אינו נגיש. אז אותו אירוע של סניף שבו יש שלושה פקידים ושלושתם בקבוצת סיכון ומתקבלת החלטה שהיא לגיטימית לסגור, זה אומר שמתן השירות אינו נגיש ולכן זה לא יבוא בנוסף.
רעות אופק
אם נניח התועלת מפתיחת סניף, למשל יש רק פקיד אחד שיכול לפתוח אותו, הוא היחיד שהוא לא בקבוצת סיכון אבל הוא מאוד מפחד. ממילא פתיחה רק עם אדם אחד, זאת לא נגישות משמעותית ביחס למספר האזרחים שיוכלו לצרוך את השירות.
היו"ר עינב קאבלה
זה לא אומר שבגלל זה את צריכה לסגור את הפרונטלי.
רעות אופק
לא.
היו"ר עינב קאבלה
אם יש את הפקיד האחד שכן מוכן לשבת ולתת שירות, את לא תסגרי את זה.
רעות אופק
זאת בדיוק הנקודה. הסיבה שרצינו להכניס את "במידה מספקת", זה כדי לייצר את האיזון. אם ממילא פתיחה של סניף על ידי פקיד אחד – שוב, זו דוגמה מאוד איזוטרית אבל נניח – התועלת לציבור היא לא מאוד מאוד משמעותית כי גם כך כשאתה בכוח אדם רק של אדם אחד, האפשרות לתת היא קטנה.
היו"ר עינב קאבלה
אבל זה לא נכנס לשיקולים כאן. אם הוחלט לסגור, אז הוחלט לסגור והשירות לא נגיש. אבל אם השירות הוא נגיש, אני לא רוצה שיבואו ויאמרו שנותנים מרחוק ולכן נסגור את הפרונטלי.
רעות אופק
זו בדיוק השאלה. הרי נגישות זה גם עניין יחסי. יש שירות יותר טוב ויש שירות פחות טוב.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני מתנצל שאני מתפרץ אבל אין כאן יחסיות במתן שירות, או ש שירות ניתן או שהוא לא ניתן. לכן מה שאת מציעה כרגע, לי זה נשמע כהחלטה וולנטרית של המשרד, כפי שיושבת הראש אמרה, בהסתמכות על החוק. יחליטו שסוגרים שאת הסניף בהסתמך על הנכונות של בן אדם להגיע או לא להגיע לעבודה. בסופו של דבר במשרד ממשלתי, כמו בצבא, לא באים ושואלים את החייל או את הפקיד האם אתה מוכן והאם אתה לא מפחד. אם ניתנה הוראה לתת שירות פרונטלי גם ברמה של בן אדם אחד, אז זאת הוראה וזו הנגישות. זה לא עניין יחסי.
היו"ר עינב קאבלה
נכון. אנחנו גם מבינים את מה שאתם אומרים ולכן אני לא אומרת למחוק את הסיפה לגמרי. אני שואלת אם לא מספיק להגיד "או שמתן השירות אינו נגיש". "במידה מספקת", זה אומר שגם אם יש שני פקידים שנותנים את השירות יתכן שתגידו שזה לא מספיק ולכן אנחנו סוגרים את זה ונותנים רק מרחוק. אנחנו אומרים שזה לא מספיק ולכן יינתן בנוסף שירות מרחוק. זה ההבדל בין הגישות. הייתי שמחה שזה יבוא לידי ביטוי בנוסח כי כרגע, כפי שאני קוראת את הסיפה – אלא אם כן תתקנו אותי – זה נותן את התחושה שזה לא בדיוק בנוסף.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני שמתי את זה בסוגריים כי אני חשבתי שלא צריך את הסיפה הזאת.
היו"ר עינב קאבלה
גם עם המילים "או שמתן השירות אינו נגיש", לדעתי זה בסדר.
נירה לאמעי רכלבסקי
גם "אינן מאפשרות את מתן השירות בדרך האמורה", גם זה משהו שיכול לתת את הפרשנות של במקום ארבעה פקידים, שני פקידים.
היו"ר עינב קאבלה
אם הבנתי נכון הם רוצים את הגמישות לכך שאם יש רק שני פקידים בכל השירות הזה באותו אזור ושניהם בסיכון ומקבלים החלטה אנושית, שבעיניי היא סבירה בנסיבות האלה, לסגור. אז בסדר. אם אי אפשר להביא פקיד ממקום אחר וזה מה שיש, בסדר. מצד שני אני לא רוצה את המצב שכן יש פקיד אחד שמוכן לבוא ומחליטים לסגור את השירות ולצמצם כי יש שירות מרחוק. זה בדיוק האיזון שאנחנו צריכים לקיים כאן.
נירה לאמעי רכלבסקי
השאלה אם לכתוב "אם מתן השירות אינו נגיש", זה יבהיר יותר.
היו"ר עינב קאבלה
אני משאירה את זה לפתחכם להידרש לזה, גם אם זה תוך כדי תנועה וצריך בזמן הקרוב מאוד, של השעה הקרובה, להגיע למשהו.
נירה לאמעי רכלבסקי
אולי לא מתאפשר.
היו"ר עינב קאבלה
אינו מתאפשר. זה גם רעיון.
נירה לאמעי רכלבסקי
הנסחית בגדול הבינה את זה. אנחנו מדברים כאן על ניואנסים שהם חשובים.
היו"ר עינב קאבלה
נכון.
נירה לאמעי רכלבסקי
את רוצה לבדוק את "שאינו מתאפשר" ואחר כך לחזור?
רעות אופק
כן.
נירה לאמעי רכלבסקי
השאלה אם אתם יכולים לוותר על "מידה מספקת?
היו"ר עינב קאבלה
את צודקת שזה "אינו מתאפשר" ולא "אינו נגיש". גם המילה נגיש מכניסה אותנו לעולם אחר שעלול להיות לא מובן ועלול לבלבל.
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון.
היו"ר עינב קאבלה
"אינו מתאפשר". בסדר. רעות, את תבדקי. מה שבטוח זה שצריך לסגור את זה היום. אין יותר מדי זמן לחשוב וגם לא צריך זמן רב.
נירה לאמעי רכלבסקי
דילגתי מסעיף קטן (ד) לסעיף קטן (ה).

(ה) בקביעת ההוראות לעניין אופן מתן השירות מרחוק לפי סעיף, קטן (א) יתחשב הגורם הממונה, בין השאר, במאפיינים הייחודיים של קבוצת מקבלי השירות ויבטיח כי -

(1) יינתן מענה הולם למקבלי השירות החיוני שעשוי להיות להם קושי לעשות שימוש בשירות מרחוק וכן לאנשים עם מוגבלות לפי סוג המוגבלות לרבות ביצוע התאמות למתן השירות.

(2) יינקטו אמצעים הולמים לשם הגנת הפרטיות, הגנת הסייבר, הזדהות בטוחה ואבטחת המידע, לרבות אם מתן השירות מרחוק הביא ליצירתם של מאגרי מידה, פיקוח והגנה על הנתונים שבהם, ואמצעים לשם מניעת שימוש בלתי מורשה במידה או דליפתו, בהתאם לסיכון לשימוש או לדליפה כאמור הכרך במתן השירות.

(ו) הוראות לפי סעיף קטן (א) יעמדו בתוקפן בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה או בתקופת תוקפו שלך חוק זה כאמור בסעיף 11, לפי המוקדם ביניהם.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני מבין שסעיף 2(א) ירד סופית, לגבי ההנחיה של רשות הסייבר.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסעיף המובחן של האבטחה ירד אבל בסעיף 2(א)(2) עשינו הבניית שיקול דעת. גם ב-2(א)(2) יש הבנייה של שיקול הדעת שמדברת על הליך מתועד של ניהול סיכונים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
סליחה שאני מקשה. ראיתי את זה אבל לדעתי דובר על גופים שהם מונחים על ידי רשות הסייבר או שנמצאים תחת ממשל זמין.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה נכנס דרך ההגדרה של גורם ממונה כך שתאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות וחברות בנות, הגורם הממונה לגבי שירות שהם נותנים, יהיה השר. אם זה תאגיד סטטוטורי, השר שממונה על ביצוע החוק לפיו הוקם התאגיד, ולגבי חברות ממשלתיות, הרי תמיד לחברה ממשלתית יש את שר האוצר והשר האחראי לענייני החברה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
הכוונה להנחיה של רשות הסייבר. התאגידים הסטטוטוריים עליהם אחראי השר, האם התאגידים הסטטוטוריים בסופו של דבר, לפי החוק הזה, נופלים תחת הפיקוח של רשות הסייבר.
נירה לאמעי רכלבסקי
ההנחה היא שאם השר יהיה הגורם הממונה ולא מי שעומד בראש תאגיד, השר כבר ייקח להחלטות שלו כגורם ממונה את הסטנדרטים שמתקיימים במשרדים הממשלתיים, שאלה סטנדרטים של ממשל זמין.
היו"ר עינב קאבלה
ונכנסנו התייחסויות מפורשות.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה כאילו במובלע. זה בהנחה.
היו"ר עינב קאבלה
זה לא בדיוק במובלע כשכתוב שהוא צריך לערוך ניהול סיכונים מתועד בו הוא לוקח בחשבון גם אמצעים שקשורים להגנת סייבר, להזדהות בטוחה, לאבטחת מידע. כלומר, יש כאן תהליך שכל גוף שרוצה להנגיש שירות מרחוק, חייב לעשות.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
כלומר, אחראי סייבר של אותו גוף יבוא לשר וידווח על רמת הסיכונים הנשקפת?
היו"ר עינב קאבלה
אני לא יודעת. אנחנו עכשיו יורדים לרזולציה של תרשים זרימה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא. אני פשוט מנסה להבין את הרעיון המסדר כי ברגע שאנחנו מוותרים באופן כללי כסעיף מובחן על הסיפור של רשות הסייבר, בסופו של דבר זה להחלטתו של השר וניהול סיכונים, זה הרי לא אחיד אלא זה בהתאם לראייה. זה יכול ליצור מצב של התייחסות לא אחידה בין הרשויות השונות והצווים השונים. שוב, סליחה שאני מקשה ברגע האחרון.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני חושבת שזאת הפשרה אליה הגיעו. היה קושי להכניס את הסעיף כסעיף מובחן.
היו"ר עינב קאבלה
אגב החוק הזה ואגב הוראת שעה, ההבנה הייתה שזה לא נכון לייצר איזושהי הכפפה בחוק, יצור חדש שלא היה קיים, לגופים שאת היום לא היו כפופים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
את זה לחלוטין קיבלתי.
היו"ר עינב קאבלה
יצרנו מספר עוגנים כדי שתנוח דעתנו לעניין תאגידים וחברות ממשלתיות והעוגנים הם כאלה, ואני אתחיל מהסוף: קודם כל, כל גורם כזה שירצה להיכנס לתוך מסגרת החוק, צריך לעבור לא רק את השר אלא גם צריך לעבור את הוועדה. פעם שנייה, כפי שאמרה נירה, הגורם הממונה הוא כזה שהוגדר לגופים האלה, הוא השר, מה שהיה שונה בתחילת דרכנו בחוק כי זה היה גורם זוטר יותר, נקרא לו כך. בכוונה כיוונו לכך שזה יהיה השר הרלוונטי. דבר שלישי, ההתייחסות בסעיף 2(א), בסוף שמדברת על תיעוד הסיכונים בצורה ברורה כאשר נכנסו כאן שיקולים. הליך מתועד של ניהול סיכונים שבו שקל ת חשיבות במתן שירות ואת הסיכונים הכרוכים בנתינתו מרחוק ונקט אמצעים להקטנתם ואחרי כן אמצעים הקשורים להגנת סייבר ואבטחת מידע. כאן יש התייחסות מפורשת ראשונה. ההתייחסות הנוספת מגיעה בסעיף (ה), שיש עליהם חובה לנקוט אמצעים הולמים להגנת הפרטיות, הגנת סייבר, הזדהות בטוחה, אבטחת מידע.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
פתאום מה שבלט לי לעין היה היעדר הסעיף המוכן.
היו"ר עינב קאבלה
כן, שירד מהסיבות שאמרתי, אבל כדי לייצר קרקע בטוחה, ניתנו בחוק ארבעת העוגנים האלו, גם ברמת המנגנון וגם ברמת התייחסות מפורשת למה נדרש לעשות כאשר רוצים לתת שירות מרחוק.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
נותר לקוות שבין השרים תהיה אחידות מבחינת ניהול הסיכונים.
רעות אופק
בהמשך למה שדיברנו קודם, רציתי להדגיש שאכן השרים כמובן כפופים להחלטת הממשלה ולכל ההנחיות בנושא, גם לניהול הסיכונים, ולכן אנחנו חושבים שזה כבר נכלל, מסודר והתבצע ניהול כנדרש.
נירה לאמעי רכלבסקי
כלומר, הרעיון הוא שבשונה מתאגידים וחברות שלא כפופים להחלטות ממשלה, להנחיות יועץ משפטי, השר כן כפוף אליהם והוא בעצם יקיים את מתן השירות או יוציא לדרך את מתן השירות תחת הסטנדרטים שהממשלה עובדת בהם.
רעות אופק
בהחלט.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסטנדרטים של ממשל זמין יחולו על כל השירותים שניתנים לפי החוק הזה.
רעות אופק
בהחלט כן.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני מבין את הפשרה. קצת קשה לי להבין למה הייתה בעייתיות לכתוב שהסטנדרטים יחולו בכל מקרה.
היו"ר עינב קאבלה
כי זה הלכה למעשה - לפי דעת משרד המשפטים - הכפפה של גופים של גופים שאינם כפופים היום למערך הסייבר. זו התשובה שקיבלנו. יכול להיות שמכאן צריך לחשוב לטווח הרחוק יותר.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אם התוקף של החוק יוארך בהתאם לתקופת החירום או שייכנס כחוק קבוע בהמשך הדרך, זה יצטרך לקבל את המענה. סליחה שאני פרנואיד במובן הזה, אבל מאגרי מידע זה דבר הכי רגיש והכי דליף שיש.
היו"ר עינב קאבלה
בין היתר תפקידנו להיות פרנואידים.
רעות אופק
בכל מקרה, הממשלה מחויבת לסטנדרטים האלה.
היו"ר עינב קאבלה
ואנחנו מציעים שייבחן לשלב הרחוק יותר, שהוא לא כזה רחוק ובסוף הזמן עובר מהר, לשקול את שילוב מערך הסייבר או מתן חובה לגופים האחרים להיות קשובים או לפעול על פי הנחיות מערך הסייבר, גם אם הם לא כפופים אליו.
רעות אופק
נכון. אכן הסוגיה הזאת נדונה ומקודמת במסגרת הליך חקיקה נפרד. הסוגיה הזאת של הכפיפות לסייבר, ההנחיות, הסטנדרטים והיחס בין החלטת הממשלה לבין החקיקה, מקודמת בהליך חקיקה נפרד.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
שהוא?
רעות אופק
כרגע נמצא בדיונים ממשלתיים, עוד לא הגיע לכנסת, בעניין מערך הסייבר. התחום מטופל.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אין לי ספק שהוא מטופל.
היו"ר עינב קאבלה
לדיון שאת מספרת עליו, שווה להעביר אליהם את המסר הזה.
רעות אופק
הממשלה בהחלט עובדת על הנושא הזה ובכל מקרה גם היום הנושא מכוסה בהחלטות ממשלה. נגיע גם לכנסת.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לגבי מספר החלטות הממשלה שלא מבוצעות.
היו"ר עינב קאבלה
נמשיך לפקח.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
טוב שיש החלטות ממשלה אבל מבחינת הביצוע של אותן החלטות ממשלה, זה סיפור אחר.
נירה לאמעי רכלבסקי
בסעיף 3 יש לנו שינוי נוסח קטן.

3. פרסום ומענה לפניות הציבור.

(1) הוראות הגורם הממונה לעניין אופן מתן השירות מרחוק לפי סעיף 2 יפורסמו ברשומות וכן במקום שנקבע בטור ה' לתוספת הראשונה, באופן שיאפשר את איתורן8 בקלות ושיהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, לפי סוג המוגבלות.
משה אבוטבול (ש"ס)
מה הכוונה סוג המוגבלות?
נירה לאמעי רכלבסקי
יש מוגבלויות מסוגים שונים.
היו"ר עינב קאבלה
אין דינה של הנגשה לאדם עיוור כהנגשה לאדם חירש.
משה אבוטבול (ש"ס)
כלומר, את באה יותר לקראת המקרים הקשים יותר.
נירה לאמעי רכלבסקי
נקבע סעיף שבאופן כללי כל מתן השירות הזה צריך להיות נגיש באופן שגם אזרח מן השורה יאתר את זה בקלות. זה הרעיון. אזרח ירצה לפנות נניח לרשם חברות לרשום חברה ויבין שאין קבלת קהל כי יש סגר, אבל כשהוא יחפש באינטרנט הוא יבין מהר מאוד שיש מענה לעניין הזה.
משה אבוטבול (ש"ס)
יש כתובת חליפית.
נירה לאמעי רכלבסקי
בדיוק. לכן אני חושבת שנשאיר את המילה "נגיש" שנמחקה, כי ה-נגיש הראשון הוא נגיש לכולי עלמא ולאו דווקא לאנשים עם מוגבלות. אני אדבר עם הממונה על נוסח החוק. יכול להיות שהיא חשבה ש"יאפשר את איתורן בקלות", מספיק לאדם מן הישוב, ובנוסף יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות באופנים המיוחדים אליהם הם נדרשים.

(2) בפרסום כאמור בסעיף קטן (א) יצוינו דרכי פנייה לפניות הציבור בכל הנוגע לאופן מתן השירות מרחוק.

הפרסום יציין גם איך מבצעים פניית ציבור בעניין הספציפי של השירות מרחוק.

סעיף 4 נשאר כפי הוא.

שינוי התוספות, יכול להיות שהנוסח הזה ישתנה מעט אבל הכוונה כאן, לאחר שנכנסו לנו שרים חדשים לתמונה, שאלה בעצם השרים שממונים על התאגידים ועל החברות.
משה אבוטבול (ש"ס)
גם משרדים חדשים.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא בחוק הזה, אבל יכול להיות שייכנסו.
משה אבוטבול (ש"ס)
מתן השירותים וכל החוק הזה, צריך לכלול גם אותם אפילו שזה משרד חדש שעכשיו התחיל פעילות בנישות שלא היו בעבר.
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון. לכן הלשון מתייחסת לשר, לפי על מה כל שר ממונה. מאחר ועכשיו יש לנו שרים גם לענייני תאגידים וחברות בת, אנחנו מכניסים גם אותם לסעיף הזה שמדבר על שינוי התוספת. רעות, בואי נוודא שלזה אתם מתכוונים.
היו"ר עינב קאבלה
בסעיף 6.
נירה לאמעי רכלבסקי
הכוונה היא שאם אנחנו עכשיו רוצים להכניס בתוספת תאגיד סטטוטורי מסוים, מי שיגיש את השינוי לתוספת לכנסת יהיה השר הממונה. אותו שר שמינינו כגורם ממונה.
רעות אופק
אכן, זאת הכוונה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני מקריאה נוסח שיכול להיות שישתנה בפיין טיונינג של הנסחות.

6. שינוי התוספת.

(1) כל שר הממונה על ביצוע חוק שלפיו ניתן שירות חיוני, או על חוק שלפיו הוקם תאגיד או על חברה ממשלתית, כאמור בהגדרת "הגורם הממונה", רשאי בצו, באישור הוועדה, לשנות את התוספת הראשונה לגבי אותו שירות חיוני.

(2) שר המשפטים, באישור הוועדה, רשאי בצו לשנות את התוספת השנייה.

כאן הוספנו סעיף של דיווח לכנסת.

6א. דיווח לכנסת

שר המשפטים ידווח לוועדה, בתום שבעה חודשים ממועד כניסתו לתוקף של החוק, על יישומו, ובכלל זה על השירותים החיוניים שניתנו מרחוק ואופן נתינתם.
רעות אופק
לעניין פרק הזמן של הדיווח, אנחנו נבקש שמונה חודשים.
היו"ר עינב קאבלה
בסדר. רק לעדכן. הייתה בקשה להאריך את זז לשנה ואנחנו באנו בדברים כי לא חשבנו ששנה זה נכון, בטח לא בחוק קורונה, בטח לא בהוראת שעה. ההבדל בין שבעה לשמונה חודשים נראה לי לא משמעותי ולכן אני לא רואה בעיה להסכים לכך.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני לחלוטין הייתי מוריד את זה לשישה חודשים.
היו"ר עינב קאבלה
הרעיון שהם באמת יספיקו.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
הרעיון שיספיקו ליישם את זה אבל היישום הוא חצי מוכן, עד כמה שאני מבין.
היו"ר עינב קאבלה
חלק מהדברים כן וחלק מהדברים לא.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
הבנתי גם מהאפוטרופוס הכללי שהם כבר בהרצה. לדעתי דווקא חשוב לראות את היישום ואת הדיווח כמה שיותר מוקדם.
רעות אופק
אם אפשר להתייחס. בכל מקרה הוועדה יכולה לבקש דיווח בכל עת. אנחנו סבורים שיותר נכון לדווח אחרי פרק זמן קצת יותר ארוך מחצי שנה. זה גם ייתן תמונה יותר רחבה ומלאה לוועדה כעבור פרק זמן קצת יותר ארוך וגם מלאכת האיגום - מאחר וכל שר אחראי על החוק שלו וזה לאשר המשפטים – אורכת זמן. מכל מקום, נראה לי שיהיה גם יותר יעיל שהוועדה תראה את התמונה המלאה אחרי פרק זמן יותר ארוך כשיש ניסיון עם מימוש החוק.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני מבין שבהרבה מאוד גופים כבר מוכנים בהרצה של החוק הזה. זה סוג של הפעלת כפתור.
היו"ר עינב קאבלה
זה המצב?
רעות אופק
יש משרדים שכבר יודעים איך ייראה השירות ויש משרדים שמבקשים להיערך לבאות, לתרחישים לא ודאיים. לא כולם יודעים איך ייראו השירותים ומהסיבה הזאת התוספת היא מאוד ארוכה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
נכון, אבל כל מה שהתוספת, כבר די ברור מה יהיה שם. לגבי דיווח על כל מה שיש בתוספת, זה כבר משהו שהוכן מראש בעבודת מטה במשרדים השונים.
רעות אופק
ממה שאני מבינה, יש שירותים שונים שנמצאים בשלבי עבודה שונים. למיטב ידיעתי לא כל השירותים ידוע איך הם יינתנו והמטרה של החקיקה הזאת היא לאפשר להם לפתח את דרך מתן השירות On going.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
בחוקים דומים של מתן שירות מרחוק במדינות אחרות, האם יש דבר דומה והאם יש דיווח דומה? ואם יש דיווח דומה לרשויות, מה מסגרות הזמנים שם?
רעות אופק
א

אני לא מכירה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
רק לשם השוואה.
רעות אופק
אני לא מכירה חוקים מקבילים לחקיקה הנוכחית שבפנינו.
היו"ר עינב קאבלה
בכל מקרה חשוב לומר כמה דברים. האחד, זה שיש סעיף דיווח שקובע זמן, זה לא אומר שאנחנו לא רשאים בעוד שלושה חודשים לבחור לקיים על זה דיון ולבקש תשובות לשאלות שיהיו לנו. זה חשוב להדגיש. נכון נירה? אני מניעה לעשות זאת.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא. בוודאי אם אתם שומעים על משהו ואתם רוצים לברר משהו שקרה לגבי אותו שירות. אפשר.
היו"ר עינב קאבלה
דבר שני. לגבי הדיווח כפי שמוגדר כאן, כשנביא זאת לוועדה נרצה לשמוע בצורה מפורטת על השירותים השונים, על הדברים שקרו במהלך מתן השירות, הדברים שלא קרו במהלך מתן השירות, אם היו אירועים חריגים וכיוצא בזה. חשוב לי להגיד את זה כדי שלא נגיע לדיון הזה ונקבל רק פרטים יבשים. זה בסדר אם הכול היה בסדר, אבל אנחנו רוצים התייחסות לכל המכלול, לפניות ציבור אם היו.
רעות אופק
אנחנו כמובן נעשה כל מאמץ להביא את התשתית העובדתית הרחבה ביותר שתהיה ידועה לנו. אנחנו נעשה עבודת מטה וננסה לבדוק עם המשרדים. אנחנו ניערך בהתאם לכל פיקוח פרלמנטרי שנעשה ואנחנו כמובן נכונים לבצע הנדרשות והמבוקשות, בין אם זה כתוב בחוק ובין אם לא.
היו"ר עינב קאבלה
בסדר גמור. קל וחומר כשזה כתוב. דווקא בגלל שזה כתוב, למרות שכמו שאת אומרת גם אם זה לא היה כתוב, אני חושבת שנכון שתהיה הנחיה לכלל הגופים שמשתמשים במסגרת החוק הזה ומפעילים שירות מרחוק לדעת מהיום הראשון של התכנון לאסוף מידע, לתעד מידע, באופן שיוכלו להעביר אליכם ולא תמצאו את עצמכם מבקשים מידע שהם לא אספו ואז לך תשחזר. גם אם עברו חודשיים, זה לא נכון לעשות עבודת שחזור אלא זה נכון לעשות עבודת תיעוד לכתחילה.

חשוב לי לומר את הדברים האלה גם לפרוטוקול אבל אני מבקשת שהם יעברו הלאה למי שצריך, לעשות את הדברים מלכתחילה כדי שלא נימצא במצב שנהיה כאן ויגידו לנו שלא יודעים כי זה היה בהכנה ולכן לא ידענו ולא כתבנו, לא תיעדנו ולא שמרנו. אני רוצה למנוע את האירועים האלה שחלילה לא יתרחשו. אם כבר דיברנו על זה, זה המסר.
רעות אופק
בסדר גמור. אנחנו נעשה כל מאמץ. שוב, יש דינמיקה של עבודת ממשלה.
היו"ר עינב קאבלה
ההנחיות הן לא רק למשרד המשפטים אבל אתם הנציגים כאן שיודעים להעביר את הדברים שלנו לכל אותם גופים שמשתמשים בפלטפורמה החוקית הזאת ואנחנו רוצים שעם כניסתה חוק לתוקף – מצדי אפילו בהנחיה כתובה שלכם לכלל המשרדים או הגופים שמשתמשים בזה – שתהיה הנחיה ברורה שצריך להיערך לדיווח ולדאוג לתעד ולייצר מעקב אחרי הליך ייצוב השירות, הליך הוצאתו לפועל וכמובן המשך הדרך של הפעלת השירות.
רעות אופק
בסדר גמור. אני אוסיף על זה ואומר שגם במסגרת תהליכי העבודה הקבועים, משרדי הממשלה מתייעצים אתנו באופן שוטף לעניין העברה של שירותים לעולם הדיגיטלי. יש גם הנחיית יועץ בנושא ולכן אנחנו גם בקשר עם המשרדים. כמובן אנחנו נעביר את הבקשה וההנחיה ונעשה את זה מאוד מסודר ככל הניתן.
היו"ר עינב קאבלה
בדיוק. זה חשוב מאוד. תודה רבה.
נירה לאמעי רכלבסקי
את סעיף 8 אני רוצה להקריא כיוון שהיו שינויים ניסוחיים.

8. תיקון חוק ההוצאה לפועל – הוראת שעה.

(1) בתקופה שמיום ט"ו בתמוז התש"ף (7 ביולי 2020) (להלן – המועד הקובע) עד תום שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה (להלן – התקופה הקובעת), יקראו את חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, כך שבסעיף 66א1(א) ברישה, המילים "שניתן לבצע בו עסקאות נגד יתרת זכות בלבד" – לא ייקראו.

(2) שר המשפטים, באישור הוועדה, רשאי, בצו, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בשלושה חודשים נוספים.

בסעיף 9 עשינו איזשהו תיקון לגבי התקופה.

9. תיקון חוק כרטיסי חיוב – הוראת שעה

בתקופה שמהמועד הקובע עד יום תחילתו של חוק זה - זה מהסעיף הקודם, ט"ו בתמוז התשע"ף (7 ביולי 2020) –עד יום תחילתו של חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, כאמור בסעיף 77(א) לאותו חוק, לפי הקצרה מהן, יקראו את חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, כך:

(1) במקום סעיף 2 יקראו:

"2. חוזה כריס חיוב וחידושו

(1) מנפיק יקבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח לכריתת חוזה לשימוש בכרטיס חיוב (להלן- חוזה כרטיס חיוב) ויתעד אותה.

אני לא אחזור על יתר הסעיף. דנו בו ארוכות. כאן יש הבהרה לגבי התקופה כאשר התקופה היא רטרואקטיבית מה-7 ביולי, מהרגע שהסתיים התוקף, פקע תוקף תקנות שעת חירום, ובעצם שנכנס חוק שירותי תשלום, מיועד להיכנס ב-14 באוקטובר, הוראת החוק הזאת שלנו פוקעת וחוק שירותי תשלום מחליף אותה.

הסיבה ששינינו מהנוסח ב-2(א) זה כדי להתאים את מה שרשום בחוק שירותי תשלום באופן שמתאים יותר לנוסח שלנו. הסכמתו המפורשת של הלקוח.

אני עוברת לסעיף 10. אני לא אקריא את כל הסעיף אבל, שוב, אותה תקופה קובעת שהוגדרה בסעיף 8, מוגדרת כאן.

סעיף התחילה נמחק מאחר שהוא לא רלוונטי כבר. מה שרלוונטי זה סעיף התוקף ש"חוק זה, למעט סעיפים 8 עד 10 יעמוד בתוקפו עד לתום תקופת תוקפו של חוק סמכויות מיוחדות בשל נגיף הקורונה". זה קיצור הסעיף הזה. ראינו כבר שסעיפים 8 עד 10, כבר יש להם תקופת תוקף משלם בתוך הסעיף.

אני ממשיכה לתוספת הראשונה.
בכותרת ייאמר
"(ההגדרות "גוף ציבורי", "הגורם הממונה" ו"שירות חיוני" שבסעיף 1 וסעיף 3)". זאת ההקדמה לכותרת.
היו"ר עינב קאבלה
זה לא היה כתוב?
נירה לאמעי רכלבסקי
לא. הייתה כתובה רק הגדרת שירות חיוני. זו הייתה טעות. התוספת מתייחסת גם להגדרת גוף ציבורי וגורם ממונה.

לעניין התוספת. הקראנו אותה באריכות בדיון הקודם כולל תיקונים. אני אגיע לסעיפים שהשתנו, כשנוסף סעיף וגם השתנו כמה סעיפים, אבל בין לבין בכותרת, נעשו שינויי נוסח.
היו"ר עינב קאבלה
תצייני אותם?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן.

הכותרת של טור ב' תהיה "החיקוק שלפיו ניתן שירות חיוני". הכותרת של טור ד' תהיה "הגורם הממונה לקביעת הוראות לעניין מתן שירות מרחוק".

אני רואה שהמספור בנוסח לא יצא טוב.

סעיף 5, רישום שעבוד של אגודה שיתופית וסמכויות נלוות. אני חושבת שהקראנו כבר בדיון הקודם ואני לא רואה צורך להקריא גם עכשיו.

לגבי רישום משכון, היה כתוב כבר קודם.
היו"ר עינב קאבלה
רישום שעבוד ב-(3), זה לא חדש.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא. זה לא חדש. הקראנו בפעם הקודמת.

ליתר ביטחון, אני אקריא.

רישום שעבוד של אגודה שיתופית וסמכויות נלוות.
סעיף 28 לפקודת האגודות השיתופיות.
הגורם שנותן את השירות הוא רשם האגודות השיתופיות.
הגורם הממונה הוא שר הכלכלה והתעשייה.
מקום הפרסום הוא באתר האינטרנט של רשם האגודות השיתופיות.

בהמשך, בעמוד 12 בנוסח שאתם מחזיקים, בסעיף 10 יש לנו שירות שנמחק – קבלת מידע על ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון. הסעיף נמחק.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
למה?
נירה לאמעי רכלבסקי
מכיוון שהסעיף הבא בו מוזכרות התקנות ולא החוק, הוא בעצם סעיף ההסמכה המדויק לשירות הזה ולא סעיף 32(יח) לחוק.

בהמשך, בעמוד 16 לנוסח שאתם מחזיקים, סעיף 21, יש לנו עוד הבחנה שנתנו לנו מנוסח החוק. ברגע שאנחנו מזכירים בטור ד' שני אתרי אינטרנט, זה אתר האינטרנט של האפוטרופוס או של רשות האכיפה, לפי העניין. כאן התווסף "לפי העניין".

בהמשך, בעמוד 19, סעיף 20, אחרי סעיף 29, כאן כן התווסף שירות שהתבקש מאתנו. אני אקריא אותו ואני מציעה שרעות תסביר לנו.

מסירת בקשה לפירוק על ידי תאגיד המתפרק בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות החברות (פירוק), התשמ"ז-1987.
הוראת החוק היא תקנה 4 לתקנות החברות (פירוק), התשמ"ז-1987.
הגוף שנותן את השירות הוא הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
הגורם הממונה הוא הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
הפרסום באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה.
רעות אופק
ברשותכם, אני מציעה שעורך דין חיים זקס יעלה לספר על השירות. הוא ב-זום.
היו"ר עינב קאבלה
שלום לך עורך דין חיים זקס, אנא ציין את תפקידך לפרוטוקול.
חיים זקס
שלום. אני עורך דין במחלקה לידע ומדיניות במינהל חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הסעיף שביקשנו להוסיף מתייחס לתאגידים שמגישים בקשות יום לפי תקנות חברות פירוק. תקנות חברות פירוק בעבר התייחסו להגשות, בעיקר להגשה של בקשות פירוק של חברות שהגיעו לחדלות פירעון וגם חברות שמתפרקות מסיבות אחרות. חוק חדלות פירעון הסדיר את זה בצורה אחרת אבל התקנה הזאת עדיין רלוונטית לתאגידים אחרים שעדיין מתפרקים לפי פקודת החברות. אלה יכולות להיות עמותות, חברות לתועלת הציבור. לכן התקנה הזאת עדיין רלוונטית ואנחנו רוצים להבטיח שאפשר יהיה להגיש את הבקשות האלה גם באופן מקוון.
היו"ר עינב קאבלה
יש למישהו שאלות? אין. תודה. אפשר להמשיך.
נירה לאמעי רכלבסקי
בהמשך, מה שמחוק כסעיף 30, הפקדת צוואר – נמחק כבר בפעם הקודמת.

בעמוד 21, מה שהיה סעיף 37, יש חידוד לגבי הפניה לחוק הירושה.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
אלה התקנות שממשיכות או שזה זמני? החוק הזה הוא לתקופה מסוימת?
היו"ר עינב קאבלה
כן. זה חוק של הוראת שעה ויש אפשרות להאריך את התוקף שלו.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
הארכת התוקף תלויה באישור הוועדה?
נירה לאמעי רכלבסקי
כרגע הוא צמוד לחוק סמכויות מיוחדות. כרגע זה עד ה-21 ביוני.
היו"ר עינב קאבלה
אבל אם מאריכים את חוק הסמכויות המיוחדות, זה מוארך אוטומטית?
נירה לאמעי רכלבסקי
אוטומטית. הרעיון הוא שכל עוד יש איזושהי הכרזה ויש צורך בחוק מיוחד לסמכויות חירום (נגיף קורונה), החוק הזה יוכל להמשיך לפעול.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
בן אדם שרוצה לגשת לשירות הזה, הוא גר בדרום ואין לו אינטרנט ואין לו אמצעים טכנולוגיים?
היו"ר עינב קאבלה
זו שאלה שנגענו בה בישיבות הראשונות.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
אני מניחה שיש לזה מענה בחוק.
היו"ר עינב קאבלה
צריך לומר שהדגשנו שהשירות הפרונטלי, אלא אם כן יש סגר, לא אמור להיעלם. מי שרוצה לגשת, אמור לגשת.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
כתוב בנוסח החוק שההעדפה הראשונה והבסיסית היא למפגש הפרונטלי?
היו"ר עינב קאבלה
זאת לא צריכה להיות העדפה. זה צריך להיות חי זה בצד זה אלא אם כן יש מגבלה שלא מאפשרת את השירות הפרונטלי ואז מה שאפשר לעשות זה רק שירות מרחוק.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
השאלה שלי היא האם זה מופיע בחוק.
היו"ר עינב קאבלה
זה הסעיף עליו אנחנו אמורים לקבל תשובה מרעות. אני רוצה לומר עוד משהו לחברתי.
נירה לאמעי רכלבסקי
שירות מרחוק זה לא רק משהו דיגיטלי. זה גם טלפון או פקס.
היו"ר עינב קאבלה
בהגדרה של זה גם דואר יכול להיות שירות מרחוק. תלוי איך אותו גורם עיצב את השירות הספציפי שניתן אבל בהגדרה החוקית, האמצעי למתן השירות מרחוק יכול להיות פקסימיליה, יכול להיות דואר, יכול להיות גם דואר אלקטרוני. לדוגמה שאת מתייחסת, אני מקווה שיינתן פתרון גם בעצם זה שהחוק לא מגביל את זה רק למייל.
משה אבוטבול (ש"ס)
אני רוצה לומר לכם שאני דווקא בגל הראשון טיפלתי בבעיה חריפה מאוד מאוד. את יודעת שהיום בהרבה ערים מחלקים את הדואר בתוך ביתנים. שבוע שלם לא קיבלו באיזו שכונה בבית שמש את הדואר לשם.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
גם בדרום.
משה אבוטבול (ש"ס)
לאנשים היה ממש צער מאוד מאוד גדול. פנינו ואמרו שלא מרשים להם להיכנס. הסתבר שזה לא נכון. הוכחנו להם שהשוטרים שבכניסה כן אפשרו למכוניות של ציוד, מזון וכולי כן להיכנס ובאמת אחרי שהתלוננו, פתאום קיבלו דואר. אלה דברים שצריך לחדד. את אומרת דואר האלקטרוני אבל יש אלפים, עשרות אלפים, שאין להם מיילים וכל הדברים האלה, בפרט קשישים, עולים חדשים, החרדים. הם לא נמצאים בשיח הזה. אולי בדור הבא הם יהיו כי כולם יקבלו את הדיגיטציה כחלק מהחיים. לכן אני אומר שגם בנושא הזה שאת הדגשת, נושא של דואר, זה לא רק דואר אלקטרוני אלא גם דואר רגיל שמגיע באופן פרונטלי או דואר רשום או דברים מהסוג הזה. היו להם כל מיני אירועים שבוטלו. נכון שהכול בוטל בקורונה, אבל אחרי הכול יש עוד כמה דברים כמו תור לרופא שנקבע להם. היה להם נזק מאוד גדול. אני חושב שהנקודה הזאת היא מאוד חשובה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לדעתי, אם היושבת ראש תרשה לי, אנחנו בחוק הזה גם אמרנו שהשירות הדיגיטלי לא מחליף את השירות הפרונטלי ועל זה בדיוק התווכחנו לפני כן.
היו"ר עינב קאבלה
נכון. זה מה שאמרנו.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
במענה ההולם הם חייבים גם לתת, לאפשר לאנשים שיש להם מוגבלות דיגיטלי - נגדיר לזה כך, אני אגדיר את זה כך.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
הגדרנו את זה בוועדת הפנים כמוגבלות דיגיטלית.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
יש אפשרות לקבל שירות פרונטלי. כלומר, השירות הפרונטלי הוא לא מבוטל מעצם מתן השירות הדיגיטלי.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
אני מבינה וזה מאוד חשוב.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
זה כתוב בסעיף.
נירה לאמעי רכלבסקי
סעיף 2(ג). "מתן שירות חיוני כשירות מרחוק, אין בו כדי לבוא במקום מתן השירות בדרך הקבועה בחוק או בתקנות אלא נוסו עליו, אלא אם כן המגבלות הוטלו בכדי למנוע או לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה אינן מאפשרות את מתן השירות בדרך האמורה או שמתן השירות אינו מתאפשר בנסיבות אחרות".
היו"ר עינב קאבלה
לגבי הסיפה, יהיה פיין טיונינג של ניסוחים.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
איפה זה כתוב?
נירה לאמעי רכלבסקי
בעמוד 4 למטה. שינינו כאן כרגע את הסיפה אבל בכל מקרה הרעיון הוא לא לשנות כרגע ממה שקבוע בחוק אלא אם כן באמת יש סגר.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
זה לא מבטל. לגבי מה שאמר משה, לגבי האוכלוסייה החרדית ועולים חדשים, אנחנו נדרשנו לזה וגם דרשנו לזה ממשרד המשפטים והתשובה הייתה שינגישו - אפרופו המוגבלויות הפיזיות – ויעשו מאמץ כדי להנגיש את השירות גם לשאר המגבלות, כמו מגבלה שפתית וכולי. שוב, זה בהתאם ליכולת של כל משרד ומשרד ואני מבין את זה. אגב, לא בכל משרד יש דוברים בכל השפות.
משה אבוטבול (ש"ס)
סיפר לי סגן השר פרוש שהם קנו עכשיו עשרות אלפי טלפונים ניידים, נקרא לזה טלפון טיפש, כדי שהם יוכלו לחלק בבתי ספר. אם לא יהיו לימודים, שלפחות יהיה להם משהו שאפשר לעשות משהו כמו שיחת ועידה, זום טלפוני.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
כאן היו צריכים לקנות מחשבים והיה אמור להיות תקציב נפרד. אבל זה נושא אחר.
משה אבוטבול (ש"ס)
אתה יודע שאנחנו מכבדים כל אוכלוסייה אחרת.
היו"ר עינב קאבלה
בתוך דיוני החוק השתדלנו לתת לאוכלוסיות השונות מענה עד כמה שניתן ובסוף בסוף צריך לזכור שהפלטפורמה של החוק הזה נועדה לאפשר שירות מרחוק ויש עדיין כשלים בדברים אחרים שצריך לתקן. אין ספק. אמרנו את זה כמה וכמה פעמים כאן, גם אני וגם חברי חבר הכנסת קוז'ינוב. אני כן רואה חשיבות רבה בחוק הזה שמאפשר לאותם אלו שכן יש להם אפשרות להיעזר בשירות מרחוק כדי למנוע מעצמם גם את הטרחה וגם את הסיכון שבהגעה לשירות פרונטלי.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
מה שכן, בעמוד 5, הסעיף השני מלמעלה. רק לחדד. אפרופו שירות הולם, סתם אלה שעולה, במידה והבן אדם מרגיש שלא ניתן לו שירות הולם, לא במסגרת הדיגיטציה ולא במסגרת שירות פרונטלי, למי הוא פונה בתלונה?
נירה לאמעי רכלבסקי
יש לנו סעיף של מענה לפניות ציבור. קודם כל, לכל משרד יש מחלקת פניות ציבור.
היו"ר עינב קאבלה
לנושא של החוק הזה יש פניות ציבור ייעודיות.
נירה לאמעי רכלבסקי
לעניין הסיפור הזה, מתן שירות מרחוק, כל משרד חייב לאפשר או לתת כתובת לפנייה.
היו"ר עינב קאבלה
מה הסעיף?
נירה לאמעי רכלבסקי
סעיף 3. פרסום ומענה לפניות הציבור. סעף 3 בעמוד 5 למטה.
היו"ר עינב קאבלה
המשכו בעמוד 6. אני רוצה לתת לרעות להתייחס לאותו סעיף שאת קצהו השארנו פרום.
רעות אופק
אני אשמח להתייחס לדברים שעלו. אני עוד מחכה לתשובה לגבי הבקשה ההיא. חשוב לי לומר שהמטרה של החוק וכל המוטיבציה לשמה הבאנו אותו לשולחן כאן היום, היא לאפשר לאזרחים לצרוך שירותים בכמה שיותר ערוצים, לנסות להגיע לכמה שיותר אזרחים ולשפר את השירותים הממשלתיים. לכן אנחנו רוצים לאפשר גם שירותים מרחוק, בין אם זה דיגיטלי ובין אם זה בדרך אחרת. כפי שצוין כאן, פרסנו את קשת הערוצים בהם אפשר לספק שירותים. המטרה שהממשלה היא לנסות להביא לכמה שיותר ערוצים כדי שאזרחים יוכלו לצרוך את השירותים.

בנוסף, לעניין החשש שהועלה כאן, מה קורה אם השירות לא מספיק טוב או למי ניתן לפנות. מעבר לכך שגם עוגן בהצעת החוק ערוץ או הסדר, מציינים שם באיזה אופן אפשר לפנות למשרד, חשוב לי להדגיש שיש מנגנונים ממשלתיים פנימיים שהם דואגים לכך שהשירות יהיה ברמה טובה ולשביעות רצון האזרחים. יש גם ייעוץ שוטף שלנו, של משרד המשפטים, בעניין הזה שנועד להבטיח את המענה ההולם לכלל האוכלוסיות וגם לכל משרד ממשלתי יש סמנכ"ל שירות שאמון בדיוק על הדבר הזה. ברשות התקשוב יש גוף מתכלל, היחידה לשיפור השירות שהיא מנחה את סמנכ"לי השירות ומעבירה סטנדרטים והסבר איך להנגיש שירותים בצורה טובה. לכל משרד ומשרד יש פניות ציבור ובאמת יש מספר לא מבוטל של כתובות ושל גורמי מקצוע במשרדי הממשלה שנועדו לתת מענה לכשלים ככל שהם מתעוררים וכמובן שאנחנו משתפרים עם הזמן ולומדים מטעויות . המטרה של החוק היא לגמרי כמה שיותר להנגיש וכמה שיותר לאפשר ובטח בתקופת חירום. זאת בדיוק הסיבה לשמה הגענו היום.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
לשם כך גם אנחנו כאן, להנגיש את השירות הזה לכל האוכלוסיות ובמיוחד לזכור את הפגיעות ביותר בגלל חוסר תשתיות טכנולוגיות, האינטרנט והחשמל.
רעות אופק
נכון.
היו"ר עינב קאבלה
צריך ללחוץ היכן שצריך ללחוץ כדי שייצרו תשתיות ראויות.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו בעמוד 23 בתוספת, בו נמחקו פריטים. סעיף 45, סעיף 46, סעיף 47, סעיף 48 ו-49.
היו"ר עינב קאבלה
זה מה שירד בישיבה הקודמת?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן. אלה סעיפים שבישיבה הקודמת ירדו מהתוספת.

אני עוברת לעמוד 28. לבקשת הוועדה נמחק בתוספת פריט מספר 67 על מסירת ילד למשמורת ההורים המיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים. הגענו למסקנה שהוא פחות רלוונטי לעניין החוק הזה.

בסעיף 68, בקשה לרישיון, מתחילים הסעיפים של משרד החינוך. להזכירכם, אלה סעיפים שגילינו שחלק מהם מדברים על שירות שנותנת רשות מקומית ואלה לא נכנסים לחוק הזה ולא רצינו להכניס אותם בעקיפין דרך התוספת.

סעיף 68, בקשה לרישיון. הגורם הממונה הוא מנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוך ולא שר החינוך.

כנ"ל בסעיף 69 לגבי בקשה לרישיון שמפנה לתקנות מוסדות תרבותיים ייחודיים.

כנ"ל לגבי סעף 70, בקשה להכרה.
היו"ר עינב קאבלה
מה זה "או מי שהוא הסמיך לכך?" זה חורג ממה שאמרנו.
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון, אבל אניח ושבת שזה הנוסח בחוק. רעות, נכון? זה מה שמרב ישראלי תיקנה. הנוסח בחוק שמתייחס למי נותן את השירות, זה שר החינוך או מי שהוא הסמיך לכך. בזמנו אמרתם שזה בסדר.
היו"ר עינב קאבלה
כן, אבל תמיד הקפדנו לומר מי הגורם.
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון. גורם יותר ספציפי.
היו"ר עינב קאבלה
או שתגידו שר החינוך או מישהו ספציפי או שתגידו שר החינוך אבל לא מי שהסמיך לכך.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפני כן היה כתוב משרד החינוך. השאלה אם משרד החינוך עדיין רלוונטי.
היו"ר עינב קאבלה
גם זה לא נראה לי נכון לעשות. אם אני לא טועה, תמיד נתנו גורם בכיר או שר. בכל טור ד'.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה הגוף שנותן את השירות, טור ג'. בטור ד', זה מנהל מנהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוך.
היו"ר עינב קאבלה
הבנתי. אני חוזרת בי. חשבתי שזה הגורם הממונה. מה זה מי שהוא הסמיך לכך? זה מכוון למשהו אחר?
נירה לאמעי רכלבסקי
זה מה שכתוב בחוק.
היו"ר עינב קאבלה
אבל זה לא יכול להיות גוף חיצוני לממשלה, איזושהי חברה נותנת שירותים.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא. ודאי שלא. אני מניחה שזה בתוך המשרד.
היו"ר עינב קאבלה
אני לא יודעת. אני שואלת.
נירה לאמעי רכלבסקי
לכן היה כתוב בהתחלה משרד החינוך.
היו"ר עינב קאבלה
עכשיו אני עם דאגה אחרת. רעות, הבנת את הדאגה?
רעות אופק
כן. אפשר לקבל פירוט מעוןרך דין לירן שפיגל ממשרד החינוך.
היו"ר עינב קאבלה
בסדר. נבקש להעלות ב-זום את עורך דין לירן שפיגל ממשרד החינוך. עד שהוא יעלה, נמשיך הלאה. לא נאשר את זה כך בלי שנבין. אני לא רוצה שנמצא את עצמנו במצב שאנחנו עם גוף שאינו ממשלתי כי שר החינוך הסמיך איזושהי חברה.
רעות אופק
זאת לא הכוונה.
נירה לאמעי רכלבסקי
פריט 71 המחוק, בסעיף 30 של רישום למוסד חינוך מוכר ירד מהתוספת לאחר שהוא מפנה לרשות חינוך מקומית.

כנ"ל סעיף 72 לגבי בקשה להעברה ממוסד חינוך אבל אותו חלק שמתייחס לערעור של הורים על החלטה בבקשת העברה, החלק הזה נשאר מכיוון שזה חלק שכן משרד החינוך אחראי עליו. ערעור כזה מוגש לפי תקנה 11 לתקנות חינוך ממלכתי (העברה) למנהל המחוז או למנכ"ל משרד החינוך.

אני אקריא את הפריט בתוספת:

72. ערעור של הורים על החלטה בבקשת העברה.
בטור ב' – תקנה 11 לתקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי"ט-1959.
בטור ג' – נותן השירות היא מנהל המחוז או המנהל הכללי של משרד החינוך.
בטור ד' – הגורם הממונה, מנהלת המינהל הפדגוגי.
מקום הפרסום, אתר האינטרנט של משרד החינוך.

סעיף 73 לגבי רישום במוסד חינוך, נמחק מאותה סיבה של הפניה לרשות מקומית.

סעיף 74, הסעיף האחרון לתוספת.

74. הגשת בקשה להכרזה ובקשה לתמיכת המדינה.
תקנות 2 ו-8 לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ד-1953.
בטור ד' התיקון הוא שהגורם הממונה הוא מנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוך.
הפרסום הוא באתר האינטרנט שלמשרד החינוך.

אני עוברת לתוספת השנייה.
רעות אופק
לעניין התוספת הראשונה. לירן שפיגל עלה ל-זום בל אני יכולה לומר שלפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, כאשר כתוב "השר או מי שמינה", חזקה היא שהוא מקרב עובדי משרדו.
היו"ר עינב קאבלה
הרגעת אותי. אנחנו נשמע הסבר של עורך דין לירן שפיגל.
לירן שפיגל
שלום. הצטרפתי עכשיו. אני מתנצל. מה בדיוק השאלה?<
היו"ר עינב קאבלה
ברכיב של בקשה להכרה לפי סעיף 70, לפי תקנה 2 לתקנות מוסדות תרבותיים ייחודים (הכרה במוסד חינוך חרדי) כתוב בטור ג' "שר החינוך או מי שהוא הסמיך לכך".
לירן שפיגל
נכון.
היו"ר עינב קאבלה
היות ואין לנו אירוע כזה בתוספת, מההכוונה "או מי שהוא הסמיך לכך" ולמה אי אפשר רק לכתוב שר החינוך?
לירן שפיגל
החוק קובע שזה שר החינוך או מי שהוא הסמיך לכך. לקחנו את זה מחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודים. בפועל, אני חושב שכיום השר הוא זה שמכיר. למיטב ידיעתי אין גורם אחר שהוסמך לכך. בכל מקרה זה עומד בקנה אחד עם לשון החוק.
היו"ר עינב קאבלה
אי אפשר לצורך התוספת פשוט לכתוב כאן שר החינוך?
נירה לאמעי רכלבסקי
אני חושבת שאפשר לכתוב שר החינוך כי שר החינוך בכל מקרה מכיר.
לירן שפיגל
אני לא חושב שזה מהותי. זו לא הייתה דרישה שלנו.
היו"ר עינב קאבלה
מאחר ואתה מרשה, נכתוב "שר החינוך". מצוין. תודה רבה.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה מביא אותנו לתוספת השנייה בה יש תיקון קטן והוא בכותרת – "התכליות שבבסיס אופן מתן שירות חיוני".

אם נחזור לסעיף 2(ה) לגבי "המתאפשר".
היו"ר עינב קאבלה
זה הדבר היחידי שנשאר פתוח?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן, ויש את מה שביקשת "כמפורט בתוספת השנייה", "המנויים בתוספת השנייה". אני מאמינה שזה יהיה בסדר. בכל מקרה, מבחינת נוסח החוק, זה ברור ששירות חיוני כרגע לפי החוק הזה מתייחס רק למה שכתוב בתוספת השנייה ותמיד זה יתייחס רק למה שכתוב בתוספת השנייה.
היו"ר עינב קאבלה
בסדר גמור.
רעות אופק
בנוגע לסוגיה הזו, רשות התאגידים מבקשת להתייחס. הם ב-זום.
היו"ר עינב קאבלה
אני מבקשת את התייחסותה של עורכת הדין נאוה אושר, סגנית מנהלת המחלקה המשפטית ברשות התאגידים. שלום לך.
נאוה אושר
שלום. אני רוצה להבהיר למה אנחנו כן רואים צורך בצמד המילים "במידה מספקת". הרבה פעמים דברים הם לא בינריים. זאת אומרת, בנושא של רישום פעולות במשכונות, אנחנו כן הגענו לאיזשהו הסדר שאנחנו יכולים לדרוש קבלת מסמך שהוא מאושר כהעתק נאמן למקור על ידי עורך דין אבל זאת כן עלות נוספת. זאת עלות נוספת שהיום היא לא בהכרח נדרשת כי הציבור כן יכול להגיע באופן פיזי למשרדים שלנו, לקבל את השירות ולרשום את הפעולות במשכון.

אם אנחנו משמיטים את המילים "במידה מספקת", אנחנו אומרים שכיוון שיש היום את ההגבלות, ניתן לספק את השירות שלא באופן של שירות מקוון כמו שעכשיו אומרת ההצעה, אלא יש לנו איזושהי אפשרות אחרת לפיה אנחנו יכולים לקבל אישור של עורך דין שהמדובר הוא במסמך נאמן למקור אבל כמו שאמרתי, זה משית עלות נוספת. אנחנו רואים את זה שזה לא במידה מספקת.
היו"ר עינב קאבלה
לא כל כך הצלחתי להבין. צריך אולי לחדד ולומר מה הקשר בין מה שאת מתארת לנו לבין השאלה האם השירות מרחוק ניתן אם אין מגבלה שמונעת מתן שירות בצורה פרונטלית. מדוע לא לקיים את שתי האופציות במקביל?
נאוה אושר
קודם כל, חשוב להבהיר, ואני חושבת שגם רעות אופק אמרה את זה, אין שום מניעה לקיים את האופציות במקביל. השאלה היא אם יהיה ניתן לקיים אותן במקביל. אם אנחנו מורידים את המילים
"במידה מספקת", אי אפשר יהיה לקיים אותן במקביל ולכאורה יהיה ניתן לקיים אותן רק באופן פרונטלי.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני הצעתי לומר "אינו מתאפשר".
היו"ר עינב קאבלה
"או שמתן השירות אינו מתאפשר". למה לא די בכך?
נאוה אושר
אני אסביר. השירות אינו מתאפשר, זה מצב שכמו שאמרתי, הוא מצב בינרי שבסופו של דבר יש מנעד.
היו"ר עינב קאבלה
שימי לב שהרישה מדברת על למה זה לא מתאפשר ובסיפה – או שמתן השירות אינו מתאפשר – לא כתוב למה. לא כתוחב שאין פקידים שאינם בקבוצת סיכון שיכולים לתת את השירות. לא נכנסתי לזה כדי לאפשר לכם מרחב פעולה. אני מבינה את זה. החיים הם חיים וצריך להבין שיש כאן אירוע.
נירה לאמעי רכלבסקי
אולי נאמר "אינו מתאפשר מסיבה אחרת הקשורה לנסיבות מצב החירום".
נאוה אושר
לא. זה לא מספיק לנו. כנראה שלא הייתי ברורה. אולי עדיף לבקש הפסקה עכשיו ואני אדבר עם רעות ואני אנסה להסביר את עצמי טוב יותר.
נירה לאמעי רכלבסקי
אבל זאת סיבה אחרת. זה לא סגר.
נאוה אושר
אני מסכימה. אני פשוט לא הסברתי מספיק. אני אשמח להסביר דוגמה. יש דוגמה ספציפית. לעניין רישום משכונות, לתקנות המשכון יש פרק נפרד שהוא בעצם ייעודי לרישום פעולות במשכון באופן מקוון, לעניין נושים מורשים שהם בנקים למשל. מה שקורה זה שמישהו לא נושה מורשה, הוא עדיין – וכפי שהיה עד היום – מחויב להגיע פיזית למקום, זה לא שזה כתוב בחוק אבל זה נובע ממנו, כדי שהמסמך יהיה מסמך מקורי. אלה הדינים הכלליים שלכל מה שנובע ממסמך שהוא מקורי או הוא חלף מקור.

בתקופת הקורונה, כדי שאנחנו נוודא שבאמת זה עומד בדרישת האימות, אנחנו אפשרנו לקבל אישור מעורך דין שהמסמך נאמן למקור. זה בעצם המנעד. כלומר, גם אם לא ניתן להגיע פיזית למקום, שזה מה שאתם אמרתם, עדיין יש אפשרות לבצע את הרישום של הפעולה באמצעות עורך דין. כך התגברנו על זה. אבל הגעה לעורך דין מטילה עלות נוספת וזה בעצם המנעד עליו דיברתי. זאת אומרת, יש אפשרות של מקוונות מלאה שזה לא במקרה של נושה שהוא לא מוסדי, ויש הגעה פיזית למשרדים ויש גם משהו שהוא באמצע, שזה לקבל אישור מעורך דין שהמסמך נאמן למקור. אנחנו באים ואומרים שאנחנו לא רוצים להשית עלות נוספת רק בגלל ההגבלות האלה ולכן אנחנו כן רוצים את האופציה שיהיה ניתן לספק את השירות באופן מקוון, באמצעות הצעת החוק הנוכחית הזאת, בלי שהם יצטרכו להגיע לעורך דין.
היו"ר עינב קאבלה
אנחנו לא מונעים מכם.
נאוה אושר
לכן הצורך במילים "במידה מספקת".
היו"ר עינב קאבלה
אני לא מבינה את הבעיה.
רעות אופק
נאוה, להבנתנו אין בעיה. מה שאתם רוצים מתאפשר גם אם מורידים את הסיפה.
נאוה אושר
אוקיי, כלומר, גם אם מורידים את הסיפה כי אנחנו כן באים ואומרים שאם הם יכולים ללכת לעורך דין, זה כן מספק.
רעות אופק
המטרה של החוק היא להקל.
נאוה אושר
אם זה נכלל, בסדר גמור. אנחנו חששנו שזה לא נכלל. אני מבינה שמקרה כזה כן נכלל.
היו"ר עינב קאבלה
זו הייתה דוגמה שמבהירה למה חשוב שיהיה שירות מרחוק. הדוגמה לא מבהירה למה אי אפשר במקביל לשירות מרחוק לקיים שירות פרונטלי בלי קשר לעורך דין.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני ממש חושבת שהסעיף הזה יכול לעמוד בלי הסיפה זאת.
היו"ר עינב קאבלה
לא. עם סיפה אחרת. אני מסכימה שצריך סיפה אחרת. אני מבינה את החשש של רעות.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא כתבנו כאן סגר. כתבנו "אלא אם כן המגבלות שהוטלו כדי למנוע או לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה אינן מאפשרות את מתן השירות בדרך האמורה". "אינן מאפשרות", זה אומר שלדעתי זה יכול לסבול גם פרשנות של יש לנו פקיד אחד שנותן שירות והוא אדם שנמצא בקבוצת סיכון ולא מצאנו לו מחליף מסניף אחר. הגענו למצב שמיצינו את כל האפשרויות לתת שירות במצב של הקורונה וזה לא מתאפשר. אני באמת חושבת שלא צריך את הסיפה. אתם הוספתם אותה אבל זה לא היה בנוסח שאני הצעתי מראש ואני חושבת שלא צריך אותה. באמת.
נאוה אושר
אני רק רוצה לוודא.
נירה לאמעי רכלבסקי
אם אין סגר, כן צריך לעשות מאמץ שהשירות יינתן כשירות רגיל.
היו"ר עינב קאבלה
זה נכון אבל אנחנו לא נכנסים לזה. זה לא מקומנו.
רעות אופק
חשוב לנו להבהיר גם לפרוטוקול בסיטואציה שהועלתה על ידי רשות התאגידים ניתן לאפשר את מה שהם מבקשים ואנחנו מציעים לקבל את הצעת הוועדה ולוותר על הסיפה.
היו"ר עינב קאבלה
מצוין. יופי. תודה רבה. ניסינו למצוא עוד טיעונים לשכנוע.
נירה לאמעי רכלבסקי
ירדה הסיפה. אני אקריא שוב את הסעיף שיהיה ברור: "מתן שירות חיוני כשירות מרחוק, אין בו כדי לבוא במקום מתן השירות בדרך הקבועה בחוק או בתקנות אלא נוסף עליו, אלא אם כן המגבלות שהוטלו בכדי למנוע או לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה אינן מאפשרות את מתן השירות בדרך האמורה".
היו"ר עינב קאבלה
זה ההגבלות, כפי שכתוב בנוסח. אמרת "המגבלות". זה מחוק. נורא קשה לקרוא את זה כי זה מסומן באדום ובכתום.
נירה לאמעי רכלבסקי
המסכה מערפלת את ראייתי.
היו"ר עינב קאבלה
אני אומרת ההגבלות בסימן שאלה כי אני לא בטוחה שאני קוראת נכון.
נירה לאמעי רכלבסקי
ההגבלות. נכון.
היו"ר עינב קאבלה
בטח הנסחות בחרה כך ולא אחרת.
רעות אופק
חשוב לי להבהיר שהסרה של הסיפה אינה משליכה על סעיף קטן (א) שמאפשר לספק שירות גם בדרך נוספת אם השירות שקבוע בחוק אינו נגיש במידה מספקת.
היו"ר עינב קאבלה
כלומר, סעיף (ג) והורדת הסיפה, לא גורע מזה שצריך לקיים שירות מרחוק.
רעות אופק
לא גורעת מהאפשרות שנותן סעיף קטן (א) לספק את השירות בדרך נוספת גם אם אי אפשר לתת אותו בצורה מספקת. זאת אומרת, האפשרות שהחוק נותן תחול גם במצב שבו לא ניתן לתת את השירות בכלל באופן שקבוע בחוק וגם במצב שבו השירות ניתן באופן שהוא לא מספק, שהוא לא נגיש מספיק.
היו"ר עינב קאבלה
מבחינתי גם אם הוא ניתן כשירות מספק, נכון שיהיה שירות מרחוק. אני אוסיף אפילו את זה. זאת אומרת, אני לא רואה שהחוק גם סותר את מה שאמרתי.
רעות אופק
כן. היה חשוב לי להבהיר את זה לפרוטוקול.
היו"ר עינב קאבלה
במהות אנחנו מסכימים לגמרי. תודה לך.

מה עוד נותר?
נירה לאמעי רכלבסקי
לא נותר.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
חוץ מ-1,000 הסתייגויות.
משה אבוטבול (ש"ס)
מחקתם. זה צבוע ירוק.
היו"ר עינב קאבלה
זה כדי להראות מה היה אפשר לעשות אם לא היינו ענייניים ומקצועיים אבל אנחנו ענייניים ומקצועיים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
הכנתי הסתייגויות.
נירה לאמעי רכלבסקי
הנוסח מונח בפני הוועדה. הקראנו את כל מה שהשתנה מהישיבה הקודמת ועשינו שינויים. כל מה שהקראתי לפרוטוקול שהשתנה, כמובן ייכנס לנוסח שכרגע מצביעים עליו.
היו"ר עינב קאבלה
ההקראה הושלמה.
נירה לאמעי רכלבסקי
ההקראה הושלמה.
היו"ר עינב קאבלה
כולל התיקונים.
נירה לאמעי רכלבסקי
כולל התיקונים שהוקראו היום.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
נשמח לעבור להצבעה.
היו"ר עינב קאבלה
סונדוס אמרה שהיא תחזור.
משה אבוטבול (ש"ס)
לדעתי היא הלכה לוועדת הקורונה. גם אני מוזמן לשם לדיון על נושא המתקנים. אני לא יודע מה עדיף לה, המתים או החיים, אבל אנחנו כאן.
נירה לאמעי רכלבסקי
אין הסתייגויות להצעת החוק. לא התבקשו בקשות לרשות דיבור.
היו"ר עינב קאבלה
אנחנו נתקדם להצבעות אבל לפני כן אני רוצה לומר שכל חברי הוועדה רואים חשיבות רבה בחוק הזה שבעצם נותן מענה בתקופה המאוד מורכבת בה אנחנו נמצאים, תקופת הקורונה על כל המשמעויות. החוק נותן אפשרות לאזרחים לקבל את השירות בצורה קלה יותר, נגישה יותר, גם מרחוק ובעצם מאפשר גם לא להגיע ולהימצא בסיכון, לא להגיע לקבלת קהל אם קיים שירות אלטרנטיבי של שירות מרחוק.

עמדנו במהלך ישיבות הוועדה על האיזונים הראויים גם בנושא של הגנת הפרטיות, הגנת המידע והגנת הסייבר, גם בנושא של נגישות לאנשים עם מוגבלות וגם על המעורבות של הוועדה ושל הפיקוח הפרלמנטרי בתוספות, באפשרות לשנות את התוספת.

יש כאן גם נושא נוסף שנגענו בו ובעיניי הוא מאוד חשוב, כל הנושא של כרטיסי חיוב שבעצם נועד בראש ובראשונה להקל על האזרחים.

זו מטרת הדיון ולכן אנחנו באמת בקונצנזוס כאן ורואים לנגד עינינו את טובת האזרחים באמצעות החוק שמונח בפנינו.
משה אבוטבול (ש"ס)
התבטאות קצרה. אני רוצה להגיד יישר כוח. נעשתה כאן עבודה וירדו לרזולוציות מאוד מדויקות בנושא הזה. אני חושב שזה באמת מענה טוב כי דווקא בתקופה כזו שיש נגיף, אנשים נמצאים בחוסר ודאות, במבוכה מסוימת, אז כאן יש סוג של מענה לאותם אנשים שלא ידאגו, הכול בשליטה ברוך השם. אני חושב שהחוק עושה צדק גם עם אוכלוסיות כאלה ואחרות שלא בדיוק הדיגיטל הוא הדבר הכי מוכר להן ואנחנו כוועדת מדע וטכנולוגיה אמורים עדיין להסתכל על דור הביניים או על אלה שלא אימצו את הדיגיטציה ולתת להם מענה. אני חושב שיש כאן מענה לאותן אוכלוסיות.

אמרתי גם עת הייתי חבר ועדת הקורונה - גם הראשונה, ואולי חלק זוכרים את זה, בחוק שרצה להביא חבר הכנסת עפר שלח – שאם אין מענה לתושבי בתקופה הזאת, מענה הכי נגיש, עם האפשרויות הכי נרחבות בנושא הזה, לא עשינו כלום. כי הנגשת המענה בתקופה הזאת חשובה יותר מכל תקופה אחרת כי בתקופה אחרת הבעיות יכולות להידחות ואנשים לא ממהרים להתלונן. אבל בתקופה הזאת זה מאוד מאוד חשוב שמשרדי הממשלה ישתפו ויפנימו את החוק הזה ולכן אנחנו נתמוך בו. תודה.ץ
היו"ר עינב קאבלה
תודה חבר הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת קוז'ינוב, רוצה לומר משהו?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא. לדעתי כל מה שהיה לי לומר לגבי החוק הזה, אמרתי במהלך הדיונים כמה וכמה פעמים.
היו"ר עינב קאבלה
בהחלט. כפי שאמרנו, גם לאחר תקופת הקורונה אנחנו חושבים שהפלטפורמה הזאת חיובית.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לחלוטין.
היו"ר עינב קאבלה
אמרת את זה גם בדיונים הקודמים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
צריך גם להרחיב אותה.
היו"ר עינב קאבלה
בהחלט צריך לקרוא גם לגופים נוספים שלא קיימים בפלטפורמה הזו אבל הם גופים ציבוריים שכן נותנים שירות. לאזרחים לבוא ולאמץ את הדרך של מתן שירותים מרחוק.
משה אבוטבול (ש"ס)
הרשויות המקומיות.
היו"ר עינב קאבלה
לפני שניגש להצבעה אני מקבלת כאן הודעה שעורך דין ארז קמיניץ מבקש לומר מספר מילים. בבקשה אדוני.
ארז קמיניץ
תודה רבה גברתי יושבת הראש וחברי הכנסת הנכבדים, בהנחה שתצביעו בעד.
משה אבוטבול (ש"ס)
זה איום סמוי.
היו"ר עינב קאבלה
לא. הוא מברך אותנו.
ארז קמיניץ
לא. אין איום.
משה אבוטבול (ש"ס)
אנחנו נצביע.
ארז קמיניץ
אין איומים. אני בכל מקרה רוצה להודות על דיון מאוד מאוד ענייני. הייתי בחלקו כמובן אבל שמעתי דיווחים מרני, מרעות ומעדי. באמת היו דיונים ענייניים וחשובים. הכנסת ייצרה את המגבלות שחשבה שצריך לייצר וטוב שכך. גם בהיזון החוזר בינינו, ממשלה וכנסת, אני חושב שיוצא מוצר טוב ובסופו של דבר הוועדה יכולה להיות גאה שהיא ייצרה מוצר שהוא לטובת אזרחי מדינת ישראל. גם בתקופה הקשה הזאת לא מייצרים רק הגבלות אלא בהחלט מנסים לעזור לאזרחים בכל דרך שהיא על מנת להקל על החיים שגם כך הם מסובכים בתקופה הזו.

אנחנו בוודאי ניקח לתשומת לבנו את פניית הוועדה על מנת שכל משרדי הממשלה יכירו את הפלטפורמה הזאת ויעשו בה שימוש ככל הניתן רחב, עד כמה שניתן, כמובן תוך שמירה על אוכלוסיות יותר מתקשות אבל יעשו שימוש רחב ככל הניתן על מנת לעזור לאזרחים לצלוח תקופות שבהמשך אולי יהיו קשות יותר, ואני מקווה שלא, בצורה טובה ויזכו לכל השירות הממשלתי האפשרי בעת הזו.

אני רוצה מאוד מאוד להודות לוועדה על קידום החוק החשוב הזה. תודה רבה.
היו"ר עינב קאבלה
תודה רבה עורך דין קמיניץ.

אנחנו ניגש להצבעה.

אני מעמידה להצבעה את הצעת החוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התש"ף-2020. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 3
אושר
היו"ר עינב קאבלה
הצעת החוק אושרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית.
משה אבוטבול (ש"ס)
מזל טוב.
נירה לאמעי רכלבסקי
אם יש בקשות לרשות דיבור, אני מבקשת להודיע לי.
משה אבוטבול (ש"ס)
אולי בחוק הייתי כן רוצה לדבר.
היו"ר עינב קאבלה
בואו ניתן לזה לעבור.
משה אבוטבול (ש"ס)
לא עכשיו. במליאה. כן הייתי רוצה לדבר. אני רוצה להירשם ואני אחליט במקום. בכל אופן, אנחנו מרגישים שיש לנו הרבה דברים חיוביים לומר. לא תמיד צריך להיות נגד.
היו"ר עינב קאבלה
לסיום, אני מבקשת להודות לכל חברי הוועדה, גם לאלו שנמצאים כאן - לחבר הכנסת אבוטבול ולחברי חבר הכנסת אנדרי קוז'נוב שהיה שותף לכל דיוני הוועדה. תודה רבה.

בנוסף אני מבקשת להודות לנציגות ונציגי משרד המשפטים וכן לנציגי משרדי הממשלה הנוספים שלקחו חלק בדיונים, בין היתר למשרד הדיגיטל הלאומי ולנציגותיו ולמערך הסייבר הלאומי. כולם שיתפו פעולה לקידום הצעת החוק החשובה הזו.

אני רוצה להודות גם למשתתפים הנוספים שלקחו חלק באמצעות ה-זום ולקחו חלק פעיל בדיוני הוועדה.

כמובן אני מודה לצוות הוועדה המסור והמקצועי, למנהלת הוועדה גברת איילת חאקימיאן, לסגן מנהל הוועדה אמל ביבאר ולגברת נעמי ברוך, רכזת תחום פרלמנטרית, ולדובר הוועדה מר יעקב אליאך וכמובן ליועצת המשפטית לוועדה. תודה רבה על כל העבודה שהשקעת, עורכת הדין נירה לאמעי רכלבסקי. תודה רבה לכולם.

אנחנו נדאג לכך שההצעה תונח היום כדי שהשבוע, בתקווה מחר, נוכל לאשרה במליאה.

תודה רבה לכולם. הדיון נעול.


הישיבה ננעלה בשעה 12:12.

קוד המקור של הנתונים