ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 12/08/2020

בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (תיקון) (הארכת המועד להשבת התמורה), התש"ף-2020 (מ/1355), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת הכנסת
12/08/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 47
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ב באב התש"ף (12 באוגוסט 2020), שעה 10:00
סדר היום
בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (תיקון) (הארכת המועד להשבת התמורה), התש"ף-2020 (מ/1355), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
מכלוף מיקי זוהר
בועז טופורובסקי
אוסנת הילה מארק
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
משה ארבל
ניצן הורוביץ
עמית הלוי
יוראי להב הרצנו
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
חנה כהןבקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (תיקון) (הארכת המועד להשבת התמורה), התש"ף-2020 (מ/1355), לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר איתן גינזבורג
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבתה של ועדת הכנסת. היום יום רביעי, כ"ב באב התש"ף, 12 באוגוסט 2020. על סדר היום: בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (תיקון) (הארכת המועד להשבת התמורה), לפני הקריאה השנייה והשלישית. יציג את הבקשה חבר ועדת הכלכלה בועז טופורובסקי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. זה הולך להיות קצת סוריאליסטי, כי אני מציג את הבקשה של הוועדה ואני נגדה, אבל אני אשתדל לעשות את זה ב- - -
היו"ר איתן גינזבורג
אתה ממלא את תפקידך כחבר ועדת הכלכלה ואחר כך תחליף את הכובע להיות חבר ועדת הכנסת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בדיוק.

כפי שאתם יודעים, חברות התעופה במצב כלכלי איום ונורא שלא באשמתן. השמים נסגרו, השמים נפלו עליהן תרתי משמע, וכתוצאה מזה החליטה המדינה לדחות את החזר הכספים שהן חייבות ללקוחות שהיו אמורים לטוס במהלך תקופת הקורונה והטיסה התבטלה. כששינו את החוק – אגב, אני הייתי נגד השינוי – נקבו בתאריך 14 באוגוסט, שזה יום שישי הקרוב, שהוא תאריך יעד להחזיר את הכסף לאותם לקוחות שבוטלה להם הטיסה ולא הוחזר להם הכסף לפי החוק, מה שמכונה "חוק טיבי". החוק שונה, הגענו לתאריך הזה ועדיין השמים סגורים ולחברות התעופה אין את היכולת להחזיר את הכסף. לכן ביקשה המדינה, ועל פניו נראה שוועדת הכלכלה הולכת לאשר את זה, לדחות את התאריך, מ-14 באוגוסט ל-1 באוקטובר.

לכן יושב-ראש ועדת הכלכלה מבקש כי ועדת הכנסת תחליט על קיצור תקופת ההנחה לגבי הצעת החוק שבנדון, הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), לפי סעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, כך שניתן יהיה להביאה להצבעה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית ביום הנחתה, כלומר היום.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה, חבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
זה לא.
היו"ר איתן גינזבורג
אז אני אפתח את זה לדיון.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
בסך הכול, הדברים של חבר סיעתי נשמעים לי לא הגיוניים בעליל ולפיכך אתנגד להם.
היו"ר איתן גינזבורג
אוקיי, אז בואו נפתח את זה לדיון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה להגיד למה לדעתי צריך להתנגד לזה - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
בועז, בדרך כלל אתה מדבר ביותר שכל.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - וגם הגשתי הסתייגויות בנדון. בסופו של דבר, חברות התעופה לא אשמות, אבל גם הלקוחות ששילמו כרטיס טיסה ולא קיבלו את כספם בחזרה לא אשמים. באה המדינה והחליטה, בסופו של דבר הכנסת היא זו שהחליטה, אבל הממשלה – משרד התחבורה, משרד האוצר ומשרד הבריאות ביקשו מאיתנו לאפשר להאריך את תקופת ההחזר לאותם לקוחות. בבקשה הראשונה לשינוי החוק אמרתי שברגע שזה מתחיל, זה לא יגמר, הלקוחות לא יקבלו את כספם חזרה, מה גם שהלקוחות אינם בנק, לא תפקיד הלקוחות לתת אשראי. כי זה מה שזה אומר, זה כסף שלהם שכרגע המדינה מחליטה בשבילם שנותנים אשראי לחברות התעופה. לכן הצעתי שאם באמת רוצים לעזור לחברות התעופה, תפקיד המדינה להקים קרן גישור שתממן את הפער הזה, את התקופה הזאת שבה יחזירו חברות התעופה את הכסף ללקוחות.

זה קצת פחות רלוונטי לכאן, אבל אני אומר שאם עכשיו הוועדה לא תאשר את שינוי החקיקה, זה יגרום לזה שעד 14 באוגוסט חברות התעופה יצטרכו להחזיר את הכסף ללקוחות ואז אולי המדינה, שעד עכשיו מנפנפת את ההצעות שלי, אולי המדינה תבין שהיא צריכה לעזור לאותם לקוחות שחייבים להם כסף.
עמית הלוי (הליכוד)
באיזה היקף מדובר? מה הפער?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לפי מה שהוצג לנו בוועדת הכלכלה, מדובר על כ-400 מיליון דולר. חברת התעופה העיקרית שחייבת ללקוחות היא אל על, עם כ-200 מיליון דולר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מעלה את ההצעה להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בחוק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 2
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הבקשה להקדמת הדיון אושרה.
משה ארבל (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, מנצלים את העובדה שטיבי בבידוד כדי להאריך את התקופה?
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אנחנו קראנו לאוסמה סעדי והוא יודע על הדיון.

תודה רבה לכולם, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים