ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 17/08/2020

דיון מהיר בנושא: "הצלתה של תעשיית הטלוויזיה הישראלית בצל יישום רפורמת הסיבים האופטיים"

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת36
ועדת הכלכלה
17/08/2020

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת13
ועדת הכלכלה
17/08/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 51
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ז באב התש"ף (17 באוגוסט 2020), שעה 12:00
סדר היום
דיון מהיר בנושא: "הצלתה של תעשיית הטלוויזיה הישראלית בצל יישום רפורמת הסיבים האופטיים"
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
שרן מרים השכל
תמר זנדברג
בועז טופורובסקי
יבגני סובה
חברי הכנסת
מרב מיכאלי
מוזמנים
ד"ר עופר רז-דרור - סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל, משרד התקשורת

דנה נויפלד - יועצת משפטית, משרד התקשורת

עמרי בן חורין - רפרנט תקשורת, אגף התקציבים, משרד האוצר

אתי כהן - מנהלת תחום קולנוע, משרד התרבות והספורט

רונן אברמסון - ראש אגף פיקוח, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

אלינור כליפזאדה - כלכלנית, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

יונתן בייסקי - מנהל פרויקטים, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

ליאור תמאם - אחראי היצירה המקורית, איגוד התסריטאים

איתמר אביטן - מנכ"ל אקט איגוד העובדים בקולנוע
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה
דיון מהיר בנושא
"הצלתה של תעשיית הטלוויזיה הישראלית בצל יישום רפורמת הסיבים האופטיים", של ח"כ מרב מיכאלי (מס' 1180).
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. היום 17 באוגוסט 2020, כ"ז באב התש"ף. הנושא: דיון מהיר בנושא: "הצלתה של תעשיית הטלוויזיה הישראלית בצל יישום רפורמת הסיבים האופטיים" של חברת הכנסת מרב מיכאלי.

גברתי, הבמה כולה שלך.
מרב מיכאלי (העבודה)
אדוני, תודה רבה לך. בוקר טוב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מרב מיכאלי (העבודה)
האמת היא שאנחנו מדברות ומדברים בעיקר על היצירה המקורית.
היו"ר יעקב מרגי
הפקות מקור.
מרב מיכאלי (העבודה)
כאשר הטלוויזיה נכון, אני מקווה שהיא בכל זאת אולי לא במצב פשוט אבל גם לא בסכנה. לעומת זאת, היצירה המקורית שמתקיימת במידה מאוד רבה בעזרת החובה שיש על גופי השידור לממן ולהשקיע ביצירה זאת היא לעומת זאת נמצאת בסכנה. וצריך להגיד בסוגריים שהענף הזה של היצירה המקומית, של התרבות הישראלית, בוודאי של הקולנוע הישראלי, הוא אחד הענפים שנפגע קשות במיוחד במשבר הזה של הקורונה. כך שגם אם בימים כתיקונם אנחנו צריכות לשמור עליהם לרווחת החברה הישראלית ולתועלת התרבות הישראלית, בימים אלה על אחת כמה וכמה חשוב שנעשה מאמץ מאוד מאוד גדול, כי התעשייה הזאת במצב מאוד מאוד קשה.

אדוני, שוק התקשורת במדינת ישראל סובל מעיוותים חקיקתיים ורגולטוריים מיומו הראשון. אין שום דבר עקבי ושום דבר הגיוני כמעט שנעשה בהסדרת השוק הזה לדורותיו. אחד העיוותים, וזה שבאתי לדבר עליו כאן והיום, כי לא נסדיר היום את כל הבלגן, הוא העובדה שגופים שמקבלים רישיון מטעם המדינה לשדר שידורי טלוויזיה מחויבים, כמו שאמרתי, בהשקעה מהכנסות שלהם, לא מהרווחים, אלא מהכנסות שלהם, ביצירה מקורית, דוברת עברית של יוצרות ויוצרים, אנשי המקום, ומשקפת את ההוויה הישראלית ותורמת להבניית ההוויה הישראלית וכל הדברים שתרבות עושה. אבל בשנים האחרונות, למעשה, משנת 2014 התחילו לשדר גופים נוספים. הם אמנם מקבלים רישיון, אבל זה מעין רישיון אחר. הם קיבלו רישיון לשדר טלוויזיה, אבל לא בהסכמים הקודמים.
היו"ר יעקב מרגי
כמו איזה גופים?
מרב מיכאלי (העבודה)
מה שהיה לנו קודם. היה לנו, מה שנקרא, Broadcast; גופים ששידרו בעיקר באוויר. זאת אומרת, יש להם תדרים באוויר. אחר כך היה לנו כבלים. אחר כך היה לנו לוויין. וב-2014 נוספו לנו גופים שמשדרים באינטרנט בעצם. על הגופים שמשדרים באינטרנט לא הושתה החובה הזאת של השקעה ביצירה מקורית.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
מרב מיכאלי (העבודה)
אמרו: הגנת ינוקא; כלומר, חדשים, תנו להם, יתייצבו, יבנו את עצמם. אבל מפה לשם גם עברו שש שנים, גם כבר יש להם במצטבר כמעט חצי מיליון מנויות ומנויים, שזה מספר עצום. ביחד הם כמו המספר שיש לחברת הלוויין וקצת פחות ממה שיש לחברות הכבלים. והם עדיין לא מחויבים בשום השקעה ביצירה מקורית. מעבר לפגיעה בתעשייה, זו כמובן גם פגיעה בתחרות. לא מתקבלת על הדעת.

אבל הסיבה שאני ביקשתי את הדיון הזה עכשיו היא ששוב עלתה על הפרק רפורמת הסיבים האופטיים, שאם ירצה השם - -
היו"ר יעקב מרגי
תעלה על שולחן הוועדה.
מרב מיכאלי (העבודה)
- - יום אחד גם באמת תקרה. ואז איכות האינטרנט של כולם תשפר באופן דרמטי ותאפשר להרבה יותר שידורים באמת להינשא בסיבים האופטיים ובאינטרנט. ואז החשש הוא שבאמת החובה הזאת של השקעה ביצירה המקורית עוד פחות תיושם. אני רק אגיד שזה הדבר שבאתי לדבר עליו. אני רוצה שהממשלה תיתן תשובה איך היא פותרת את הבעיה הזאת.

עכשיו, להבנתי, אדוני אפילו הייתה ועדה לעדתי בשנת 2016 בשם ועדת פילבר שכבר המליצה על הדבר הזה. ולמיטב ידיעתי, אפילו הייתה איזו הצעת חוק ממשלתית שנמצאת איפה שהוא בצנרת. אני אשמח להבין למה זה לא קרה עדיין ומה הממשלה מתכננת לעשות כדי שזה יקרה. וכאמור, במבט צופה באות, מה היא מתכננת קדימה.
היו"ר יעקב מרגי
אז, אם אני מבין ככה – אמנם לא את הכתובת, אבל נוח לי כרגע בשלב של המציעה – קודם כול, דורשת שתתבטל הפרדה - - -
מרב מיכאלי (העבודה)
האפליה.
היו"ר יעקב מרגי
ההבחנה הזאת לינוקא.
מרב מיכאלי (העבודה)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
תתבטל יום אחד.
מרב מיכאלי (העבודה)
חד-משמעית.
היו"ר יעקב מרגי
את חוששת, לו יצוין שעכשיו תשתית הסיבים תיפרס והאינטרנט יהיה יותר עוצמתי, יכול להיות שגם הוט ויס יבחרו לשדר באינטרנט?
מרב מיכאלי (העבודה)
יכול היות.
היו"ר יעקב מרגי
ואם כן, האם החוק אומר שמאותו רגע הן יהיו פטורות אוטומטית מהפקות מקור?
קריאה
זה כבר קורה היום.
מרב מיכאלי (העבודה)
שאלה. זה בוודאי יהיה פתוח לפרשנות. זה בוודאי יהיה פתוח לפרשנות. אבל אני שוב אומרת: לפי דעתי, בעיית אי השוויון היא המציקה ביותר.
היו"ר יעקב מרגי
א', אנחנו אוהבים שוויון.
מרב מיכאלי (העבודה)
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אם הוא לא מזיק.
מרב מיכאלי (העבודה)
אני לא רואה איך השוויון יכול להזיק. אני רואה איך הוא יכול לאתגר. אבל להזיק, אני עוד לא רואה איך שוויון יכול להזיק.
היו"ר יעקב מרגי
אני אגיד לך איך הוא יכול. ינוקא. למה המציאו את הינוקא?
מרב מיכאלי (העבודה)
אבל במקרה דנן, אני באמת חושבת שאין הצדקה לזה.
היו"ר יעקב מרגי
הרי למה המציאו את העדפה של הינוקא הזאת? כי לפעמים באמת היתרון, הוותק - - -
מרב מיכאלי (העבודה)
בסדר, ינוקא ינוקא, אבל הם כבר הולכים על שתי הרגליים בכל הכוח.
היו"ר יעקב מרגי
לא. שאלתי אותי: אני לא רואה איך השוויון יכול להזיק. אף פעם אל תגידי – אנחנו לא מכירים את כל המציאויות.

בועז, אתה רוצה להתייחס עכשיו או בהמשך?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בהמשך.
היו"ר יעקב מרגי
בהמשך. כבודו, תציג את עצמך ותגיד ממה אתה חושש.
איתמר אביטן
שמי איתמר אביטן, מנכ"ל איגוד עובדי הקולנוע, הטלוויזיה והבמות. אנחנו בעצם מאגדים את כל העובדים שעובדים ביצירות המקומיות בישראל. חברת הכנסת מרב מיכאלי באמת אמרה הכול. אז לא יישאר לי כל כך הרבה מה להגיד. היא אמרה את זה בצורה מאוד מדויקת.

אז אני קודם כול גם אענה לשאלתך. יס כבר העבירו למעלה מ-20% מהמנויים שלהם לאינטרנט. כבר. זאת אומרת, זה כבר קרה בכמה רבעונים בודדים. ב-20% האלה הם אינם מחויבים להשקעה בהפקות מקומיות. הם כרגע עושים את זה בהתנדבות. הפחד שלנו הוא עצום בעניין.
היו"ר יעקב מרגי
למה? למה?
איתמר אביטן
כי הם לא מחויבים להשקיע.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא באת עכשיו – רגע, אני עוזר לך לדיון, שיכנסו לפרוטוקול המילים הנכונות והמשפטים הנכונים. הרי אתה לא יועץ טכני, לא של חברות הפריסה ולא של משרד התקשורת. מה החשש שלך כיושב-ראש?
איתמר אביטן
החשש שלי, בסופו של דבר, הוא שהוט ויס גם יעבירו כבר את כל המנויים שלהם לאינטרנט - -
היו"ר יעקב מרגי
ואז?
איתמר אביטן
- - והסיבים האופטיים יאפשרו את זה בצורה מאוד מהירה. יס עושה את זה בצורה מאוד מהירה. אנחנו כבר מפסידים הכנסות מרובות שם. בשנים האחרונות כבר הייתה ירידה.
היו"ר יעקב מרגי
למה? אני לא מבין.
איתמר אביטן
למה?
היו"ר יעקב מרגי
למה? מה זה קשור אליך? אם היא משדרת כאן או כאן.
איתמר אביטן
בדיוק. החוק אמר שכל מי שמשדר צריך להשקיע ביצירה מקומית, אבל אז זה היה כתוב: כבלים ולוויין, ולא כל תשתית שידור. ופה פשוט הכשל שצריך לתקן אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה בחוק ולהגיד: כל סוג שידור, אדישות טכנולוגית.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
שנייה, איתמר, רק תסביר. אין השקעה. זאת אומרת, שאין עבודה לכל עובדי הבמה.
איתמר אביטן
אין השקעה. אין עבודה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מנסה לחלוב ולחלוב ולחלוב.
איתמר אביטן
אין בעיה. אין בעיה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כן, אני יודע. אנחנו מנסים לעזור לו.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יושב-ראש ארגון, איגוד.
איתמר אביטן
אתה חתכת אותי ואני פשוט - - -
היו"ר יעקב מרגי
את כל הדיון לקחת.
איתמר אביטן
אני אגיד את זה בצורה מסודרת והכול ביחד. בסופו של דבר, המעבר לאינטרנט גורם לזה שהם לא מחויבים להשקיע. כאשר הם לא מחויבים להשקיע, כמו שקרה גם בשנים האחרונות, אחוז השקעות ירד למעלה מ-50 מיליון שקל.
היו"ר יעקב מרגי
וזה יפגע בתעשייה ולא תהיה תעסוקה. חוץ מהפגיעה בתרבות.
איתמר אביטן
בדיוק. ואז ההשלכות של זה – אני אסיים את זה – אומרות: אי עבודה, אי יצירה מקומית. ולא נראה הרבה עברית בטלוויזיה, וכמובן אנשינו לא יוכלו לעבוד.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. עופר רז, בבקשה.
עופר רז- דרור
שלום לכולם, אדוני היושב-ראש. אני סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת. ובאתי באמת להסביר את תפיסת העולם שלנו, לבקשת הכנסת.

אז יש לנו כמה תפיסות עולם פה שאנחנו צריכים לשלב אותן ביחד. אחת באמת היא סוגיית אדישות הטכנולוגית. אנחנו לא סבורים, המשרד לא סבור שעצם זה ששחקן מסוים עובר מטכנולוגיה אחת לטכנולוגיה אחרת – כל מבנה החובות שלו צריך להשתנות.
היו"ר יעקב מרגי
עזוב שהוא לא סבור. מבחינה משפטית, מה המצב היום?
עופר רז- דרור
אז קודם כול, אני לא הלשכה המשפטית. עם זאת, אני מסכים עם זה שיש פה איזשהו מקום לפרשנות לגבי החובות של שחקן קיים שמעביר את שידוריו עכשיו מתווך, לדוגמה, לווייני לתווך אינטרנטי. מה שכן ברור שהשחקנים החדשים שהתחילו לפעול על גבי האינטרנט הם כיום אין להם רישיון לשידורים ממשרד התקשורת. ועל כן הם לא מחויבים בכלל בחובות האלה וגם בחובות נוספות. עוד לפני כחמש שנים הוקמה ועדת שידורים שסיימה את עבודתה ב-2016 ובעצם המליצה על כך שאותם שחקנים חדשים יוכנסו לתוך הרגולציה. היה פה איזשהו מהלך - - -
לאה ורון
אתה יכול לומר מיהם אותם שחקנים חדשים?
עופר רז-דרור
בעיקר סלקום TV ופרטנר TV. יש פה גם סוגיות של שחקנים בין-לאומיים שנכנסו בשנים האחרונות ולוקחים ניתח גדול יותר. אבל שם גם המורכבות הרגולטורית עוד יותר גדולה. אנחנו לא יודעים - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה המצב בעולם? האם אתה יודע לומר לי גם מה המצב בעולם?
עופר רז-דרור
אז אנחנו יודעים שהיום הרשויות האירופאיות, שהן המובילות, ואנחנו מסתכלים עליהן כדי ללמוד, רק לפני כשנה הציעו איזושהי הסדרה לגבי השחקנים הבין-לאומיים, ואנחנו מנסים לראות אם אנחנו יכולים לחקות אותה. אבל ברור שיש פה אפקט לגודל, שלא ברור שמדינה קטנה יכולה לקבוע דברים ולחייב שחקנים בין-לאומיים מאוד מאוד גדולים בלי שיהיה לזה משמעויות בסוף על הצופים, שאולי לא יקבלו שירות.
מרב מיכאלי (העבודה)
כן. אבל אפשר לפחות לנסות להידבר איתם בשלב ראשון.
עופר רז-דרור
נכון. אני יכול להגיד שבתזכיר שפורסם לקראת סוף 2018, ושהעבודה עליו נעצרה עקב כניסה למערכת בחירות, לא הייתה התייחסות לשחקנים הבין-לאומיים. ואחד מהפידבקים הכי גדולים שקיבלנו היה שכן צריכים לתת לזה התייחסות. וברור לי שאנחנו נעשה אז חשיבה מחודשת. שכן השר הנכנס מינה ועדה חדשה, מכיוון שהנושא חשוב לו, בראשות רועי פולקמן, חבר הכנסת לשעבר. ואנחנו מקווים שהוועדה תתחיל לפעול בתוך זמן קצר והיא תעסוק, בין היתר, ביצירה הישראלית. גם בכתב המינוי שלה היא צריכה כמובן לתמוך ביצירה הישראלית. וצריך איך משלבים בין סוגיות התחרותיות, שאני מזכיר שזה שוק לא קטן של כמה מיליארדי שקלים שנשלט על ידי שני שחקנים במשך הרבה מאוד שנים. בשנים האחרונות זו פעם הראשונה שראינו שחקנים חדשים שנכנסים ושהביאו להפחתת מחירים ניכרת ומשמעותית. וזה דבר טוב לצרכן הישראלי, ואנחנו היינו רוצים לשמר את זה. מאידך, יש פה סוגיות של מבנה רגולציה. יש פה גם, לטענת המשרד, רגולציה עודפת באופן כללי בשוק הזה. אנחנו רוצים גם לשחקנים הקיימים לעשות הפחתת רגולציה ואת הסוגיה של האדישות הטכנולוגית שאת השחקנים החדשים צריך להכניס Into the pool. ואם כן לבחון אם הגנת הינוקא עדיין נדרשת או לא. אבל כל המרכיבים צריכים להילקח בחשבון. וכמובן שבסוף כן אנחנו רוצים גם לתמוך ביצירה הישראלית.
היו"ר יעקב מרגי
מה המנדט של הוועדה שהוקמה? תחזור על זה עוד פעם.
עופר רז-דרור
בין היתר, הוועדה הוקמה לאחרונה ובמנדט יש לשקול את כל השיקולים של תמיכה ביצירה הישראלית, בהפקה המקורית הישראלית. ובין היתר, מן הסתם היא תבחן את ההמלצות הקודמות של ועדת השידורים מ-2016. זה משהו שהועבר בשינויים מסוימים לתזכיר החוק ב-2018, אנחנו חושבים שזה יהיה הכיוון המרכזי שבו בעצם נקבע איזשהו תוואי שהשחקנים החדשים נכנסים לתוך הרגולציה וצריכים לשלם הפקות מקור, יש להם חובות הפקות מקור. והשחקנים הקיימים, אם הם עוברים לתווך האינטרנטי, הם עדיין צריכים בהפקות מקור. אז אני מניח שזה יהיה הבסיס לדיון בוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
היועצת המשפטית של המשרד נמצאת איתנו? דנה?
לאה ורון
רק שיאמר מה התקופה שנקצבה לוועדה להגיש את המסקנות שלה. עד מתי הוועדה תפעל?
דנה נויפלד
כן, אני כאן.
היו"ר יעקב מרגי
דנה, מייד.
עופר רז-דרור
השר הודיע על הקמת הוועדה. עוד לא נקבעו לוועדה, ככל הידוע לי, לוחות הזמנים. אני מניח, מכיוון שאנחנו לא מעוניינים למרוח את הדיון הזה, והדיון כבר הוא לא משהו חדש, אני מניח שזה יהיה מספר חודשים, ולא מעבר לזה.
היו"ר יעקב מרגי
דנה, אנחנו רוצים לברר את הנקודה הזו. האם חברות שמשדרות יעברו לטכנולוגיית האינטרנט? זה מפלט מבחינתם לחיוב להשקעה בהפקות מקור?
דנה נויפלד
הצעת החוק שאנחנו הפצנו ב-2018 - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא. תאמרי לי מה המצב המשפטי היום.
דנה נויפלד
כרגע החברות פועלות ללא רישיון ואין עליהן חובה להפקות מקור, בניגוד למצב שחל על המשדרות המסורתיות, כלומר הוט, יס ורב ערוצי. ויש לנו גם משדרי Broadcast שגם להם יש חובות מכוח החוק והרישיונות להן. כרגע הפעילות הזאת היא לא פעילות מוסדרת לפי חוק התקשורת. הכוונה של המשרד הייתה ב-2018, ועכשיו זה יעבור שוב בדיונים של הוועדה שהשר מקים, היא לבדוק באיזה אופן החובה הזאת תמשיך להתקיים אחרי – זה במסגרת תיקון חוק שהוגש לכנסת, שבו אנחנו נדון גם בסוגיה הזאת. אני מניחה שגם לגביהם תחול חובה דומה. כעיקרון הרעיון שנמצא בבסיס ההצעה הקודמת ואני מניחה שגם יעבור לוועדה הבאה לדיון הוא עיקרון של אדישות טכנולוגית. כך שלא משנה איך התוכן עובר, אותם חובות יחולו על כלל הגורמים - - - יכול להיות שבהכנסות או במשתנים אחרים, אבל העיקרון המוביל יהיה העיקרון של אדישות טכנולוגית.
היו"ר יעקב מרגי
אז קיבלנו תשובה לפרק אחד של העתיד, המשרד מתכוון אכן לחייב את כולם ולא משנה מה צורת השידור, באיזו טכנולוגיה הם בחרו, כולם יחויבו בהפקות מקור. השאלה שנותרת היום היא: האם המצב המשפטי היום מאפשר, לדוגמה, להוט ויס, אם הן עוברות לשדר בטכנולוגיית אינטרנט, האם זה מאפשר להן להפחית את ההשקעה שלהן?
דנה נויפלד
אז אופן החישוב של הכנסות של גופי השידור היום – אני ראיתי שיש שם נציג של המועצה בדיון, אולי הוא יכול להסביר איך המועצה קובעת את גובה ההכנסה שבגינה הם מחויבים בהפקות מקור.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
אלינור כליפזאדה
אם יותר לי - - -
היו"ר יעקב מרגי
יותר לך מייד כשאתן לך רשות דיבור.
לאה ורון
רגע. אולי עורכת הדין נויפלד יכולה להאיר את עיניה של הוועדה על מהו המועד להגשת המסקנות של הוועדה בראשות מר פולקמן?
דנה נויפלד
אז כתב המינוי של הוועדה עוד לא נחתם. אני מבינה שזו תהיה עבודה מוגבלת בזמן של מספר חודשים קצר. אבל עוד לא נקבע המועד להגשת המסקנות של הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
יונתן בייסקי.
יונתן בייסקי
שלום. קודם כול, אני מודה ליושב-ראש ולחברת הכנסת מיכאלי עד הדיון הזה. זה דיון בנושא חשוב שיש לו השפעה ישירה על פרנסה של אלפי משפחות בארץ. המצב הקיים, כמו שתואר, הוא אכן נכון.
היו"ר יעקב מרגי
רק תציג את עצמך עם התפקיד. לא אמרת.
יונתן בייסקי
אני מנהל תחום בכיר במועצה לשידור הכבלים ולוויין. זה הגוף שמפקח על הוט ויס. הגוף כשמו כן הוא מפקח על כבלים ועל לוויין, ולא על כלל השידורים. החוק מתייחס לכבלים ולוויין. זה נאמר פה. אנחנו חד-משמעית בעד החלת החובות הרגולטוריות, החלת חובת הפקות מקור, והחלה של פקוח מינימלי על החברות שמשדרות באינטרנט, בוודאי החברות הישראליות, גם החברות מחו"ל. הדבר הזה נעשה באירופה, כולל, בחלק מהמדינות, הטלה של חובות להפקות מקומיות של חברות בין-לאומיות שמגיעות מבחוץ.

אנחנו מדברים היום על מעבר הדרגתי, אבל מאוד משמעותי של מנויים מהטלוויזיה המפוקחת בכבלים ובלוויין לטלוויזיה להא מפוקחת. גם במעבר לחברות הזולות יותר של סלקום ופרטנר, גם במעבר של יותר ויותר מנויים לנטפליקס. אלה נתונים עצמאים. אני נסמך על מה שיש בתקשורת. הערכות מדברות על מיליון ישראלים שכבר היום מנויים לנטפליקס. זה כסף שיוצא החוצה ושקל ממנו לא חוזר לשוק היצירה בישראל. גם הוט וגם יס הקימו שתיהן מוצרים אינטרנטיים בשם נקסט וסטינג. כל מנוי שעובר מהכבלים והלוויין, שזה מנוי יקר יותר, למנוי המוזל של נקסט וסטינג, זה מנוי שיוצא משוק הפקות המקור. דווקא עכשיו, בתקופת הקורונה, כשהמשפחות מחפשות לחסוך, אנחנו נראה יותר ויותר מעבר של מנויים לשם. כלומר, פחות ופחות השקעה בהפקות מקור.
היו"ר יעקב מרגי
יש תהליך של הידברות ביניכם לבין משרד התקשורת לקדם את פני העתיד? תראה, חברת הכנסת מרב מיכאלי שמעה על כוונת משרד התקשורת להביא בחוק ההסדרים את סוגיית פריסת האינטרנט המהיר. היא הגישה דיון מהיר. השאלה היא: אתם כמועצת כבלים והלוויין רואים את פני העתיד? אתה בעצמך מציג ומראה שאתה יודע לקראת מה זה הולך. השאלה היא: האם יש הידברות ביניכם לבין המשרד?
יונתן בייסקי
המועצה היא חלק ממשרד התקשורת. יושבת-ראש המועצה דאז הייתה חברה בוועדת פילבר. אנחנו סומכים את ידינו על המלצות ותמכנו בהליכי החקיקה של מסקנות הוועדה בכנס. לעניין הצעת החוק שהוצגה לפני שנתיים, אנחנו העברנו את הערותינו אליה. ככל שהדברים יתוקנו, הדברים שאנחנו מציגים כחשובים יתוקנו, אנחנו חד-משמעית תומכים בזה.
היו"ר יעקב מרגי
יכול שיצטרכו לשנות לכם את ההגדרה המשפטית, להרחיב את סמכויותיכם גם לתחומים אחרים.
יונתן בייסקי
אנחנו תומכים בזה, בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
השאלה היא אם אתם פועלים בכיוון.
יונתן בייסקי
אין לי סמכות. החוק הוא מאוד מאוד ברור. החוק קובע כבלים ולוויין. אין לנו, בלי תיקון חקיקה, אפשרות לשנות.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא הקשבת לי. הסימן שלא הקשבת לי.
יונתן בייסקי
אז אני מתנצל.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך כיושב-ראש וועדה, כחבר כנסת, מה אני מצפה מגוף שהוא ממסדי? איך אמרת? אני חלק ממשרד התקשורת. הרי, בואו נאמר, עוד שנה, שנתיים, אנחנו נהיה בעידן אחר. בעידן אחר. המנדט שלך היום – אני יודע שאין לך סמכות. לאור זאת, אני אומר: האם יש הידברות? האם יש כוונה בכלל – משרד התקשורת וגם עופר, אם תרצה להוסיף בסוגיה הזו – להרחיב את הסמכויות כדי לקדם, אני לא אומר את פני הרעה, את פני הקדמה? אבל אם אנחנו נישאר - - - ולא נתאים את כל המערכות, נמצא את עצמנו בלי הפקות מקור, ומועצה שכמעט 80% מהעבודה שלה כבר לא קיימת. השאלה היא אם יש עבודה מתכללת של הסיפור הזה.
יונתן בייסקי
אם אני מבין נכון את השאלה של היושב-ראש, אז אנחנו מוכנים לקבל את החברות לפיקוח.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. אני יודע שאתה מוכן. השאלה אם אתם עושים משהו בנושא.
יונתן בייסקי
אנחנו יכולים לקבל את החברות המשדרות על גבי האינטרנט לפיקוח מחר בבוקר.
היו"ר יעקב מרגי
לא עניתי לי. תודה.
יונתן בייסקי
שנייה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מרב מיכאלי (העבודה)
אדוני, אני, ברשותך, עוד שאלה.
יונתן בייסקי
אנחנו תרגמנו את הדירקטיבה האירופית. אנחנו מכירים אותה. אנחנו למדנו אותה. ברור לנו שהרגולציה שקיימת היום על הוט ויס לא יכולה להיות copy-paste לחברות החדשות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מרב מיכאלי (העבודה)
תאמין לי, זו שאלה אחת בשבילו.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
מרב מיכאלי (העבודה)
ולהבנתי, מר בייסקי, אחת הסיבות שבכלל מתאפשר הדיון הזה כל כך הרבה זמן אחרי שכבר חלק מהשידורים של יס, למשל, עברו לאינטרנט, זה בגלל שהמועצה, ותתקן אותי אם אני טועה, אבל להבנתי פעם האחרונה שהמועצה הגישה דוח על התשלומים, על ההשקעה, על אחוזי ההשקעה והמימוש שלהם היה ב-2016. האין זאת?
יונתן בייסקי
דוח המועצה השנתי שמתפרסם כל שנה, אנחנו מפרסמים את הדיווח. דוח 2017 אכן יפורסם – אנחנו אכן - - -
מרב מיכאלי (העבודה)
למה אתם ב-2020 עכשיו רק עומדים לפרסם את דוח 2017?
יונתן בייסקי
אני אסביר. אני אסביר.
מרב מיכאלי (העבודה)
הרי אם הייתם כבר מטפלים בזה, אז השאלה האם הם רשאים כן או לא לשלם על זה את הפקות מקור כבר הייתה מזמן עולה ומקבלת תשובה פרשנית.
יונתן בייסקי
אני אסביר. אנחנו מאפשרים לחברות להחזיק את הפקות לאורך של שלוש שנים. לכן אנחנו יכולים לסגור במירכאות שנה, מבחינת השקעת הפקות מקור, רק שנה וחצי אחרי שהשנה נסגרת. כלומר, את 2020 אנחנו נוכל לסגור באמצע 2022. לכן המספרים שאנחנו רואים תמיד יהיו מספרים אחורה בטווח שבין שנה וחצי לשנתיים.
היו"ר יעקב מרגי
2016 אמרת פעם האחרונה?
מרב מיכאלי (העבודה)
2016 יצא האחרון. הוא אומר שתכף יהיה לנו 2017.
יונתן בייסקי
2017 יתפרסם עד סוף החודש.
היו"ר יעקב מרגי
אז זה לא שנה וחצי.
מרב מיכאלי (העבודה)
זה לא. בדיוק. זה לא משנה כמה אתה סופר. הרי בכל שנה צריך לצאת דוח.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בואי, מרב, מסקנות בסוף. אלינור כליפזאדה.
אלינור כליפזאדה
כן. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תציגי את עצמך.
אלינור כליפזאדה
שמי אלינור כליפזאדה. אני ממונת כלכלה של המועצה לשידורי כבלים ולוויין במשרד התקשורת. אני רציתי להשלים כמה פרטי מידע. כמו שיונתן כבר ציין, כרגע כל מנוי שיוצא לנסקט של הוט ולסטינג של יס יוצא מחובת ההשקעה.
היו"ר יעקב מרגי
זה הבנו קודם.
אלינור כליפזאדה
זה אומר שיש לנו נזקים של עשרות מיליוני שקלים. נכון להיום, במצטבר כל שנה יש נזק של 87 מיליון שקל בהשקעה בהפקות מקור.
מרב מיכאלי (העבודה)
נזק, זאת אומרת, השקעה שלא נעשתה?
אלינור כליפזאדה
השקעה, מה זאת אומרת לא נעשתה? בגלל הירידה בהכנסות, נוצר מצב שבו, מה שהיה ב-2014 כשהם יחסית בשיא, הם הוציאו מדי שנה הוט ויס ביחד 87 מיליון שקלים.
היו"ר יעקב מרגי
לנו אמרו באחד הדיונים שיס עושה מעבר למחויבות שלה. זה נכון?
אלינור כליפזאדה
כרגע אני מעדיפה לא להיכנס - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז בואי אני אגיד לך. יש לי העדפות אחרות. אני או מקיים דיון כפי שצריך או שאני לא. אני לא ברפת עכשיו שאני צריך לחלוב מידע. אני שואל שאלות. מה זה את מעדיפה לא להתייחס כרגע?
אלינור כליפזאדה
שנייה. אני אסביר למה. אני אסביר את עצמי.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אלינור כליפזאדה
העבודה על השקעות, כמו שיונתן הסביר, נעשית בסיום שלוש שנים. בהפקות מורכבות, שהן הפקות שלוקחות שלוש שנים, לפעמים גם יותר, ולכן הדוחות הם אחורנית. ליס יש לפחות על הנייר הפקות ביתר, אבל גם במקביל יש לה חוסר. ולכן עד שאנחנו לא סוגרים את השנים האלה, אני לא יודעת להגיד לך תשובה אמינה.
היו"ר יעקב מרגי
הו-הו, זאת תשובה. אבל זאת תשובה. זה לא "אני מעדיפה".
אלינור כליפזאדה
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. תודה.
אלינור כליפזאדה
עניין נוסף לגבי נטפליקס.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אלינור כליפזאדה
הערכות שלנו הן שנטפליקס היום מרוויחה בארץ עשרות מיליוני שקלים בשנה. וכרגע אין לה שום הוצאות בארץ. זאת אומרת, חוץ מתרגום ואולי דיבוב לפעמים, אין לה הוצאות. והטענה שנטפליקס תקום ותברח ברגע שנבקש ממנה השקעה של 8% או 5% מהכנסות שלה היא פחות מקובלת עלינו. אנחנו עובדים כל הזמן מול המשרד בניסיון כן להביא יותר ויותר רגולציה על החברות החדשות. הן כבר לא נמצאות של ינוקא, לדעתנו, ויש מקום להחיל עליהן את הרגולציה. אפשר לעשות את זה בצורה מדורגת. אפשר לעשות בנוסחה ליניארית. אבל יש מקום להחיל עליהן רגולציה כבר מעכשיו.
מרב מיכאלי (העבודה)
רק שאלה אחת, אלינור. כשאת אומרת שהכנסות של הוט ויס ירדו, את תולה את זה בכניסת השחקנים החדשים ובמנויים שעברו אליהם?
אלינור כליפזאדה
כן. כן.
היו"ר יעקב מרגי
כן.
אלינור כליפזאדה
הרבה מנויים עברו אליהם. וגם ההכנסה של מנוי ירדה כתוצאה מכניסת התחרות. מבחינתנו, זה מבורך. זה טוב שיש תחרות. זה טוב המחירים יורדים.
מרב מיכאלי (העבודה)
כן. טוב שיש תחרות. ברור. אבל זה לא יכול להיות שהתחרות תהיה - - -
אלינור כליפזאדה
אבל חבל על הכסף שהולך ולא נקבל סכום השקעה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רואה שהמחירים יורדים. אבל לא משנה.
מרב מיכאלי (העבודה)
בדיוק.
היו"ר יעקב מרגי
הם לוקחים את זה בצורה אחרת.
מרב מיכאלי (העבודה)
נכון. נכון.
היו"ר יעקב מרגי
יש עוד דוברים בזום שרוצים להתייחס?
ליאור תמאם
היי. אני ליאור תמאם, מנכ"ל איגוד התסריטאים. אפשר, אדוני?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, בבקשה.
ליאור תמאם
אז אני רוצה להגיד שאנחנו שומעים פה שכולם - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה לא רואים אותך?
ליאור תמאם
אה, סליחה. הינה.

אני רוצה להגיד שאני שומע פה מכולם שכולם די מסכימים עם זה שצריך אכיפה בשוויון וצריך להטיל חובות של הפקות מקור ורגולציה אחרת על גופי השידור. יחד עם זאת, זה כבר נסחב שנים ארוכות.
היו"ר יעקב מרגי
יש מושג של אדישות – איך זה נקרא? – טכנולוגית. יש אדישות פקידותית גם.
ליאור תמאם
בדיוק. אז אדישות טכנולוגית. דווקא צריך לעשות עוד צעד אחד בשביל להיות אדישים ולהחיל את הרגולציה על כל גופי השידור שמשדרים בישראל, לא משנה באיזה אופן הם משדרים. מחר גם האינטרנט לא יהיה רלוונטי. אני לא יודע. אנחנו בעולם שהקדמה רודפת אותנו.
מרב מיכאלי (העבודה)
נכון.
ליאור תמאם
אז באמת שאני לא מבין למה זה לא מתקדם. אולי כדאי לעשות על זה קצת מורשת קרב על ההתנהלות של הדבר הזה.
מרב מיכאלי (העבודה)
נכון.
ליאור תמאם
ולמה הוא לא התקדם, כדי שנמנע מהטעויות האלה בעתיד. וזה רק כי אני שומע באמת שכולם מסכימים. מועצת הכבלים והלוויין מסכימה. משרד התקשורת מסכים וניסה לקדם חוק. אז מה כל כך מורכב פה?
היו"ר יעקב מרגי
אם אין בעיה, אתה אומר, מה הבעיה?
מרב מיכאלי (העבודה)
כן.
ליאור תמאם
בדיוק. בואו ננסה להבין את בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
יש בעיה אחת.
מרב מיכאלי (העבודה)
לא. בהמשך לשאלתו של מר תמאם בדיוק, אני רוצה לשאול את משרד התקשורת: למה הם הביאו – נניח, עכשיו הבאתם בחוק ההסדרים, כרגע לא משנה כן יעבור לא יעבור, אבל אתם הבאתם בחוק ההסדרים כן את הסיפור של הסיבים - -
היו"ר יעקב מרגי
מתעתדים להביא.
מרב מיכאלי (העבודה)
מה?
היו"ר יעקב מרגי
מתעתדים להביא. אין עדיין.
מרב מיכאלי (העבודה)
כן. בדיוק.

- - אבל לא הכנסתם את הסרת הגנת הינוקא, למשל. למה?
היו"ר יעקב מרגי
סוגיית הסרת הינוקא, אתם תצטרכו לתת הסבר משכנע למה לא.
מרב מיכאלי (העבודה)
למה לא. ולא צריך לחכות בשביל זה, לא לתשובות הוועדה החדשה ולא להסדרת הגופים הבין-לאומיים ולא לשום דבר אחר. זה דבר שצריך לרדת כאן ועכשיו.
עופר רז-דרור
רגע. אז אני רוצה להסביר מה זה אומר הגנת ינוקא. כי אין באמת הגנת ינוקא. יש אי הסדרה של השחקנים החדשים. ולכן כדי להסדיר את הגנת הינוקא, צריך להסדיר אותם. זה לא שורה אחת. זה שינוי חוק. שינוי חוק גדול ורציני.
היו"ר יעקב מרגי
עופר, מי שאמור להסדיר את זה - -
מרב מיכאלי (העבודה)
מה זה משנה?
עופר רז-דרור
נכון. משרד התקשורת יסדיר.
היו"ר יעקב מרגי
שנייה. סליחה.

- - מי שאמור להסדיר את זה הוא משרד התקשורת.
עופר רז-דרור
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. וכשאומר לך תמאם שהוא לא מבין, גם אני לא מבין.
מרב מיכאלי (העבודה)
למה זה עוד לא נעשה?
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מבין. הרי השחקנים האלה לא נכנסו היום. ולא אתמול. יש זמן. אתה יודע מה המסר שאני מקבל?
עופר רז-דרור
כן?
היו"ר יעקב מרגי
יש באמת אדישות במשרד. בוא, רגע הסיב ייפול. נפרוס. נתחיל לאסוף את השברים. נראה מי איתנו, מי נגדנו, וירחם השם. בוא, אי שאפשר לעשות את זה ככה. זה צריך להיות היום. זו עבודה במקביל. הינה, אני אומר לך. הבטיח לי השר והבטיחה לי המנכ"לית שזה יהיה. אני אומר לך: אני לא להוט לקדם את סוגיית פריסת התשתית האינטרנט המהיר, הסיבים. אבל אני לא אעשה זאת, אם אני לא מקבל תשובות במקביל. לא השר יתקן או השר יעשה או השר יקים או השר יקבע. אנחנו צריכים לדעת שזה מגיע לפה, שאתם כבר מגובשים. הבאתם את תיקוני החקיקה. ואם צריך גם אני לא יודע מה לעשות, צריך להביא את זה במקביל.
עופר רז-דרור
אז אדוני היושב-ראש, השינוי הנדרש בהסדרת שידורים הוא שינוי מאוד כבר ורציני, בסדר? זה לא משהו שאנחנו יכולים לבוא להעביר תיקון קטן. הוועדה שישבה ב-2016 כתבה דוח ועדה של עשרות עמודים. תזכיר החוק שהוגש ב-2018 הוא תזכיר חוק של 100 עמודים שכתבנו. אנחנו לא נעביר את זה פה ביומיים.
היו"ר יעקב מרגי
מה קרה איתו מאז?
עופר רז-דרור
רגע. היו לנו שנה חצי של מערכות בחירות.
מרב מיכאלי (העבודה)
כן. כי אתם בדרך כלל מצליחים להכניס דברים מורכבים בחוק ההסדרים. זה ידוע. בוודאי. בחוק ההסדרים אף פעם לא מביאים דברים מורכבים של 100 עמודים. נאמר בציניות לפרוטוקול, בסרקזם.
תמר זנדברג (מרצ)
הפרוטוקול לא מבין ציניות.
עופר רז-דרור
לכן אמרתי לפרוטוקול שזה נאמר בסרקזם. באמת דווקא את זה? דווקא זה מורכב מדי בחוק ההסדרים?
עופר רז- דרור
בשנה וחצי האלה נערמו על שולחננו לא מעט רפורמות שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו מרגע שהממשלה הזו הוקמה מנסים לקדם את כולן בו-זמנית. זה דורש מאיתנו היקפי עבודה מאוד גדולים, ואנחנו מוכנים לזה. הצלחנו להכניס את השינויים של מתווה הסיבים לתוך חוק ההסדרים. השר מקים ועדה חדשה שתדון, ולהערכתי היא לא תדון בזה יותר ממספר חודשים קצר. אנחנו נגיע לחקיקה אחר כך עם כל הדברים כולם.

רק הסוגיה הבין-לאומית היא סוגיה מורכבת. יש שם את הסוגיה של הכנסת השחקנים החדשים לתוף מתווה הסדרתי. יש לנו הפחתת הסדרה על השחקנים הקיימים - - -
היו"ר יעקב מרגי
עופר, תעצור רגע. תזכיר החוק שהופץ ב-2018.
עופר רז- דרור
כן.
היו"ר יעקב מרגי
נכון שהכנסת הייתה בתקופת בחירות וזה. המשרד מה עשה עם התזכיר? הוא מתכונן לקדם את זה? או שהוא חזר בו? או שהוא מכין תזכיר חוק חדש להפצה?
עופר רז-דרור
קודם כול, צריך להבין שהסוגיה הזו היא סוגיה מאוד – היא לא בהסכמה מלאה בין כל חברי הממשלה. וכל פעם שיש עצירה כזאת של שנה וחצי בחירות - - -
מרב מיכאלי (העבודה)
איזו סוגיה לא בהסכמה מלאה?
עופר רז-דרור
תזכיר החוק שהוגש. יש משיכות לכאן ולכאן. ברגע שהתהליך נעצר, אם יכניסו, לדוגמה, את השחקנים הבין-לאומיים פנימה, רק זה עצר אותנו בנושא זה.
מרב מיכאלי (העבודה)
באמת לא צריך לחכות. צריך לקדם בנפרד.
עופר רז-דרור
הינה, יש לנו שאלה אמיתית: האם להיכנס לפה עם תזכיר החוק ללא הסדרת פעילות השחקנים הבין-לאומיים, כן או לא?
איתמר אביטן
אז תעלה את זה פה. אני לא מבין. מה זה הגישה הזו, עופר? באמת.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא מתפרץ.
מרב מיכאלי (העבודה)
אני שואלת כזה דבר. אתה אמרת קודם שאתם צריכים לבדוק האם עדיין יש הצדקה להגנה שחסכה מהשחקנים שהיו חדשים, סלקום ופרטנר, את החובה הזאת להשקעה בהפקות מקור. האם עד היום לא נעשתה הבדיקה הזאת?
עופר רז-דרור
לא. היא נעשתה. אבל, לדוגמה, בתזכיר יולי 2018, לפני שנתיים, נקבע איזשהו מתווה עולה שבו על בסיס הכנסות, שככל שהשחקן מגדיל את הכנסותיו, הוא צריך יותר ויותר חובות, בסדר?
מרב מיכאלי (העבודה)
כן.
עופר רז- דרור
נכון סלקום הייתה מאוד קרובה לעבור את השלב הראשון. אני מניח שהיא כבר עברה אותו מאז יולי 2018. ולאחר פרסום התזכיר יש ויכוחים פנימיים האם צריך להוריד את אותו הרף, בסדר? אז אנחנו המלצנו אז על רף מסוים. זה היה לפני למעלה משנתיים כשנכנס התזכיר. האם צריך להשאיר את אותו הרף, כן או לא? בוועדה זה ייבחן מחדש. אבל אנחנו אמרנו אז את עמדתנו, שזה היה רף של 350 מיליון. אני יכול להגיד לכם שאחרי שפורסם התזכיר הרף הזה, בדיונים הפנימיים המקצועיים, כבר היו לחצים מאוד קשים להוריד אותו. היו הרבה שחקנים ממשלתיים שטענו שהרף הזה גבוה מדי. מה תהיה התוצאה מהוועדה, אני לא יודע. אבל הסוגיה תיבחן מחדש.
היו"ר יעקב מרגי
עופר, בוא, בוא.
מרב מיכאלי (העבודה)
למה לא להשוות את המצב למצב שיש על הוט ועל יס?
היו"ר יעקב מרגי
מרב, אנחנו יכולים לשאול כמו פינק-פונק שאלות ותשובות, ולא יהיה כלום. אני אוהב להתקדם. אני אדם פרקטי. אבל בוא, תקשיב, המסקנה שיוצאת מהשידור הזה - - -
אלינור כליפזאדה
- - - עם המספרים?
היו"ר יעקב מרגי
לא. סליחה.
אלינור כליפזאדה
רק אם - - - הממספרים, אם אפשר.
היו"ר יעקב מרגי
לא. לא, לא. את שומעת אותי?
אלינור כליפזאדה
כן.
היו"ר יעקב מרגי
בינתיים, לא.
אלינור כליפזאדה
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיב, עופר, הרושם, שתבין, שעולה כאן בדיון, ואתה לא מצליח לפגוע אותו, למרות, באמת, אתה שולט בחומר ואתה אומר: אנחנו מתכוונים – וכל התירוצים לעונש, מה שנקרא, מי אשם ולמה זה לא. הכול בסדר. הרשום שמתקבל הוא שיש חוסר מעש בנושא הזה. יש חוסר מעש. לא יעזור כלום. בסוף תכלס, תכלס זה לא בקצב, בטח לא בקצב שאתם רוצים לקדם את הקטע של פריסת הסיבים האופטיים אחרי העשור האבוד, נקרא לזה.
עופר רז-דרור
השאלה היא עוד כמה שנים נחכה עם הסיבים.
היו"ר יעקב מרגי
בוא, תראה. אני רוצה לדעת. משרד התרבות איתנו?
אתי כהן
כן.
היו"ר יעקב מרגי
שלום גברתי.
אתי כהן
שלום וברכה, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
נכון, למרות הממשלה החדשה והפיצולים, עדיין לא לקחו לכם את תחום האחריות של הפעלת התרבות במדינת ישראל או קיום התרבות במדינת ישראל. לכן אני שואל שאלה: האם אתם ערים לכך? הייתם ערים לכך בכלל שכל סוגיית הפקות המקור לאט-לאט הולכת ונעלמת?
לאה ורון
כל תחום התרבות הולך לאיבוד.
מרב מיכאלי (העבודה)
כן.
אתי כהן
היינו ערים לכך עוד לפני - - -
היו"ר יעקב מרגי
רק מי הדוברת? תציגי את עצמך.
אתי כהן
שמי אתי כהן, מנהלת תחום קולנוע במשרד התרבות. אני מיישמת למעשה את חוקה הקולנוע במשרד התרבות, את תקציב חוק הקולנוע ואת החוק.

עד היום, עד לפני שנתיים או לפני שנה, אני רוצה להביא דוגמה לדברים שקרו כאשר ביטלו לרשת וקשת, הזכייניות, וגם הוט ויס את המחויבות שלהן לקולנוע הישראלית. והיום אנחנו חשים את זה, היוצרים, יותר נכון, חשים את זה על בשרם כי אין להם כסף להשלים מתקציב שמקבלים מחוק הקולנוע, מהתקציבים שהם מקבלים מחוק הקולנוע.
קריאה
לא נכון.
אתי כהן
יש בור ענק של חוסר בתקציב. הנושא הזה של הוט ויס והאינטרנט, קודם כול, אני רוצה לומר שאנחנו מקבלים בברכה את הקדמה הטכנולוגית שתהיה בפריסת – אתם שומעים אותי?
היו"ר יעקב מרגי
כן. כן. בבקשה.
אתי כהן
אה, אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
לא רואים אותך, אבל שומעים.
אתי כהן
כן. השתבש כאן משהו. עוד מעט אני אחזור, אבל אני אמשיך לדבר. אני אומרת שנושא הפריסה והקדמה הטכנולוגית בהחלט לא צריך לבוא על חשבון היוצרים.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, את משרד התרבות. את לא צריכה להביא דבר מהתורה. אנחנו משוכנעים. אנחנו רוצים לשמוע מה את עושה. מה? את לא נחרדת מכך?
אתי כהן
אנחנו בהחלט נחרדים מכך.
היו"ר יעקב מרגי
ומה אתם עושים כמשרד?
אתי כהן
קודם כול, גם היינו בוועדת פילבר וביקשנו בזמנו ורק לאחרונה מנסים לחדש את הנושא הזה, ככה הבנתי. עד היום לא טופל ולא קודם שום דבר.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבין שאף אחד לא עושה שום דבר. לא משרד התקשורת ולא משרד התרבות, שאמון על התרבות, כי זה כנראה לא מעניין אותו או שזה לא עניין אחרים, וכפועל יוצא לא עניין גם אותו. אז אנחנו בסיכום נאמר מה אנחנו מבקשים - - -
יונתן בייסקי
אני מבקש משפט לפרוטוקול, היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אדוני. אני מדבר.
יונתן בייסקי
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא. אתה מכיר וועדות כאלה שמתקיימות?
יונתן בייסקי
סליחה. אני מתנצל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. לא בשביל ההתנצלות, אלא בשביל שיהיה לך להבא. תבקש זכות דיבור, תקבל. לא קיבלת, אתה לא יכול לדבר.

אנחנו לא אוהבים שנציגי משרדי הממשלה מגיעים לכאן ובמקום לספר לי מה הם עשו כדי שלא יכאב להם, הם מספרים לי שכואב להם. אנחנו קיימנו את הדיון שלא יכאב לכם. ואנחנו יודעים שכואב לכם. אבל אם לא תעשו כלום, אתם, המשרד שאמון על התרבות ותשבו בצד, תסכלו, תחכו לראות: יהיו הפקות מקור, לא יהיו הפקות מקור – אז אני אומר לכם: לא יהיו הפקות מקור, ואתם תצטרכו לגייס את המשאבים האלה, כי לא יהיה ריק. אי-אפשר לחזור רוורס במדינת ישראל, ואסור לחזור רוורס.

ואני שוב חוזר, כמו שאני אומר לעופר: אני לא משתכנע שמשרדי הממשלה אכן חדורי מטרה לא לפגוע בהפקות המקור.

כן, בבקשה.
יונתן בייסקי
נאמר פה משפט על ידי משרד התרבות על המחויבויות של הוט ויס. המועצה עשתה שום שינוי במחויבויות לקולנוע של הוט ויס.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. רונן אברמסון, בבקשה.
איתמר אביטן
שנייה.
היו"ר יעקב מרגי
תמתין. עושים לך את העבודה. מה אתה קופץ? חכה.
רונן אברמסון
שלום לכולם. שמי רונן אברמסון. אני מנהל את אגף הפיקוח של מועצת הכבלים והלוויין.

אני רוצה לדבר קצת על הדחיפות של כל הנושא הזה. בעצם החובה המצרפית של הוט ושל יס בהפקות מקומיות, שעמדה בשיא שלה בסביבות שנת 2014 על כ-310 מיליון ש"ח. והן עמדו בחובה הזאת בשנים האלה. היא התחלה לצנוח מ-2014 בצורה מאוד דרמטית, שב-2020 כבר הן צריכות להשקיע ביחד באופן מצרפי משהו כמו, נגיד, 220 מיליון שקל. הכול בגלל הכניסה, כמובן, של המתחרים ומה שאמרו לכם שבעצם גם ה-revenue ירד וכדומה.

למעשה, בצד השני של סלקום, פרטנר, נטפליקס, אנחנו לא רואים שום השקעה שמחזירה משהו מהנזק הנורא הזה לתעשייה המקומית שלנו, ליצירה המקומית.
היו"ר יעקב מרגי
רונן, התרעת? התרעת? בוא, אני יודע את המציאות. אני שואל אותך שאלה: בשנים האלה, 2014 עד היום, עד 2020, התרעתם?
רונן אברמסון
בוודאי שהתרענו. מה זאת אומרת?
היו"ר יעקב מרגי
למי? למי?
רונן אברמסון
לכל מי שיכול לקדם את החקיקה.
היו"ר יעקב מרגי
מי אלה שיכולים לקדם? אני לא אוהב חידות. למי התרעתם?
איתמר אביטן
מי שיכול לקדם את החקיקה הוא המשרד וכל גורם אחר, משרד המשפטים גם, ואני משער שגם האוצר.
היו"ר יעקב מרגי
אתה משער. אתה לא יודע אם התרעת. העברית שלי אמנם מצומצמת אבל ברורה.

עמרי בן חורין, בבקשה.
עמרי בן חורין
תודה, אדוני היושב-ראש. רק כמה נקודות שחשוב לציין לפני שאני אגיד את מה שיש לי להגיד.
היו"ר יעקב מרגי
לפני שאתה תציין, אני אשאל אותך שאלות.
עמרי בן חורין
בבקשה.
היו"ר יעקב מרגי
כמשרד האוצר, כמי שאמור לתקצב את התרבות, ובינתיים – אני לא יודע בפרידה כמה אתם נמצאים שם בתקצוב – אתם סמוכים על שולחן הפורסים. אבל אני אשאל אותך שאלה: סוגיית הינוקא – אין לכם עמדה בנושא הזה? הייתי רוצה לשמוע את העמדה שלכם. ואם אתם ערים לכך שאת החור הזה, שהיום הוא בערך 100 מיליון ירידה בשש שנים, בשנים הבאות זה יהיה סכום גדול יותר, לא תצטרכו להשקיע אתם בתרבות.
עמרי בן חורין
אז בוא נדבר על סוגיית החוב, כי חשוב לציין פה גם שמאז 2014, כמו שנטען פה, היה גידול בהשקעות בהפקות מקור של גורמים אחרים, לדוגמה, תאגיד הציבורי שמשקיע כ-260 מיליון בעוד שהרשות בשנים האחרונות שלה השקיעה סכומים שהם בערך 10% מזה. אז צריך לזכור את זה. אני רוצה אבל כן להפריד בין השאלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע. בן חורין, עמרי, תהיה איתי.
עמרי בן חורין
אני איתך.
היו"ר יעקב מרגי
אני פעם ראשונה שומע גישה שהמדינה שמחה שהיא מוציאה ואחרים לא. השאלה היא: מה מפריע לך אם גם הגופים העצמאים ישקיעו וגם המדינה תשקיע?
עמרי בן חורין
לא. יש כיום מתווה. המדינה, את מה שהיא משקיעה דרך משרד התרבות, אפשר לשאול אותם וזה גם לא תחום העיסוק שלי. אז לא יודע להגיד לך בדיוק באיזה מתווה משקיעים, בעיקר תחום הקולנוע.
היו"ר יעקב מרגי
על הפקות מקור אני מדבר כרגע.
עמרי בן חורין
אבל ההפקות מקור, מי שמשקיע בהפקות מקור הם הגופים, כי הם גם נהנים מזה וזה נכס שלהם. ואם תשאל אותם, אז הם יגידו לך שלא בכדי הם משקיעים יותר מהחובה שלהם, כי היום הדרך היחידה שלהם להביא לקוחות, מעבר להורדת המחירים, זה לייצר איזשהו ערך מוסף.
היו"ר יעקב מרגי
אז אתה סובר שהם משקיעים יותר? למרות שהדוח עדיין לא ערוך.
עמרי בן חורין
נכון. והדרך היחידה שלהם למשוך לקוחות היא דרך הפקות המקור שהם מפיקים לעצמם. כי מה שיס עושה היא עושה ליס ואף אחד לא יכול לשדר את זה. וזה בסדר גמור. ואת מה שהוט עושה היא עושה להוט ואף אחד לא יכול לשדר את זה, וזה בסדר גמור. וזו הייחודיות שלהם וככה הם מביאים לוקחות. אתם מוזמנים לשאול אותם, לדעתי, הם על הקו גם.

אבל צריך להבחין בין שני דברים. א', בין הרגולציה לבין הרפורמה שצריך לעשות לשידורים, זה צריך. כי יש הרבה דברים בעייתיים, לא רק הנושא הזה. גם הנושא הזה. לדוגמה, שידורי הספורט, שיש שם כשל אמיתי, ואפשר לשאול גם את החברים המועצה וגם את משרד התקשורת. יש שם כשל וניסינו לטפל בו כמה פעמים גם בוועדה הזאת וגם בחוק ההסדרים של 2017, 2018, ולצערנו זה לא הסתייע. וגם בעולם של חובות העברת הערוצים וגם בעולם של פרסומות. הדברים האלה קשורים אחד לשני. וכשעושים רפורמה, צריכים להסתכל על כל הדברים האלה. אבל צריך להפריד בין הדבר הזה לבין השאלה שרפורמת התשתיות שלא קשורה לנושא הזה. מי שטען שחצי מיליון לקוחות עוברים היום או 400,000 לקוחות עברו, זה נכון. אבל זה לא קרה על הסיבים האופטיים.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, סליחה. בוא, בוא. בוא אתה בא ומביא מגישה אחרת בכלל. למרות שאתה נציג אגף התקציבים, משרד האוצר, אתה מביא גישה אחרת. אתה אומר: לא בהכרח שרפורמת הפריסה הזו של הסיבים תפגע בהפקות מקור.
עמרי בן חורין
לא, לא. מה שאני אומר הוא שתהליכים שקורים, היו קורים עם או בלי. כי כשדיברו על 400,000 לקוחות שעבר ואכן עברו, הם עברו לא על תשתית הסיבים. ו-120,000 לקוחות של יס שהוזכר שעברו מלוויין לתשתית אינטרנט לא עברו על סיבים. הם עברו על תשתית הקיימת.
היו"ר יעקב מרגי
ואתה אומר עוד שהוט ויס המשיכו להשקיע למרות הירידה?
עמרי בן חורין
זו שאלה, שוב, למועצה. זה פשוט לא היה קשור לתשתית הסיבים. הם עברו לתשתיות אחרות. לתשתיות שלהם.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אמרת קודם שהוט ויס משקיעות - - -
עמרי בן חורין
משקיעות יותר מהחובה.
היו"ר יעקב מרגי
משקיעות יותר ממה שהן מחויבות.
עמרי בן חורין
נכון. לא. אז צריך להגיד שזה שהחובה ירדה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה הבעיה שלי? שאני מקשיב לדיון. אני לא כמו אחרים.
עמרי בן חורין
לא הבנתי, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
אני מקשיב לדיון. ואתה אמרת קודם - - -
עמרי בן חורין
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
באת בגישה כזו ואמרת: אני לא נבהל, כי למרות הירידה, הוט ויס משקיעות בהפקות מקור כי זה טוב להן, ולראיה הן השקיעו יותר ממה שהן חייבות.
עמרי בן חורין
הן משקיעות, זה נכון. וגם התאגיד משקיע יותר. ועדיין, אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שכן צריך לעשות הסדרה של הנושא הזה. כי לטווח הארוך נכון שתהיה פה אדישות טכנולוגית. זה נכון. לא יכול להיות שאחד כן ואחד לא. אבל לצד זה, צריך לעשות הפחתה של הרגולציה ולא להחיל את כל הרגולציה שקיימת היום, שהיא רגולציה גם על השידורים ולא רק על הפקות, באופן מאוד מאוד מחמיר ומאוד מאוד מגביל.
היו"ר יעקב מרגי
אז בוא. הינה, בוא נוריד.
עמרי בן חורין
אני מסכים.
היו"ר יעקב מרגי
בוא נוריד את חובת הפקות המקור לגמרי.
עמרי בן חורין
לא את הפקות המקור, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
נחייב את המדינה להשקיע 400 מיליון שקל במקום.
עמרי בן חורין
לא את הפקות המקור, אלא את הרגולציה, להעלות ערוצים ולהוריד ערוצים. דווקא לא את הפקות המקור. הפקות המקור כן, אבל שידורים לא. אילו ערוצים להעלות, אילו ערוצים להוריד, מה לכלול באיזו חבילה. הדברים האלה קשורים אחד בשני. וכשרוצים להחיל את הרגולציה שקיימת היום בחוק התקשורת על גופים נוספים, צריך לדעת מה רוצים להחיל. הפקות מקור אולי כן, אבל את כל שאר הדברים אולי לא צריך.
מרב מיכאלי (העבודה)
תשמע, אם אחרי רגולציה כזו, מתוך 200 ערוצים בממוצע שלושה הם אקטואליים, אני לא יודע מה יהיה בלי רגולציה.
מרב מיכאלי (העבודה)
לא. אבל העניין הוא של השקעה. כל הדיון הזה אני לא כל כך הבנתי לאן אתה הלכת, כי זה שיס והוט משקיעות, הן משקיעות - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא כופר בתפיסה שזה בכלל הולך להשפיע.
מרב מיכאלי (העבודה)
כן. זה ישפיע רק לגבי השאלה איפה – הרי, שוב, גם החובה שהייתה על הוט ויס זה אחוזים מתוך הכנסות. ככל שהכנסות שלהן קטנות, אז ההשקעה קטנה. זה ממש מתבקש. עכשיו, יש פה שתי שאלות. אחת, האם התשתית הפיזית משנה את החובה? ועל זה יש פה מעין תשובה מעורפלת כזאת של: הכוונה היא שלא, אבל – תכלס, מישהו צריך כבר לתת את הפרשנות המשפטית המפורשת הזאת. ושתיים, חלק מהסיבה שההכנסות קטנות היא שמנויות ומנויים עוברים לחברות אחרות, והחברות האלה לא מחויבות בהשקעה הזאת. ומה שאנחנו באות ואומרות פה הוא שצריך להשוות את החובה. פשוט את אותה חובה להחיל גם על השחקנים האחרים. וגם כאן אני רוצה לעשות הבחנה בין השחקניות הישראליות, פרטנר וסלקום, שמשדרות כבר שש שנים וצברו הרבה מאוד מנויות ומנויים, לבין השחקנים הבין-לאומיים, שלשיטתי, צריך למצוא דרך להחיל גם עליהם רגולציה. אבל ברור שזה בכל זאת דין אחר, שצריך להשקיע בו יותר מחשבה ומאמץ.

אבל מה שכן אי-אפשר לעכב את החלת החובה הזאת על פרטנר וסלקום, משום שההשפעה המצטברת של הצטמקות ההשקעה בתעשייה הישראלית, ביצירה המקומית, היא גדולה מדי, קשה מדי, הרסנית מדי. לא צריך לחכות עם זה עד שנסדיר גם את השחקנים הבין-לאומיים וגם, אני לא יודעת, עוד כל מיני דברים שרוצות להסדיר, שאדרבא, בואו נסדיר. אבל אי-אפשר בשביל זה בינתיים לשעבד את החובה על השקעה בהפקות מקור עד שנגמור את כל השאר.
עמרי בן חורין
אני לא חולק על חברת הכנסת מיכאלי על הצורך להסדיר. אני כן אומר שזה לא קשור לרפורמת הסיבים, כי המגמות שתוארו לא קשורות לסיבים. זה הכול.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא.
מרב מיכאלי (העבודה)
מה זה קשור?
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא יכול לומר פה, סליחה.
מרב מיכאלי (העבודה)
מה זה קשור לסיבים? - - - כן או לא?
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, היום עם סיטרואן דה שבו עם ארבעה צילינדרים, שנת 1960, עוברים 20%. כשאתה הולך לשים פה תשתית אינטרנטית מהירה, סמוך על כך שהמעבר יהיה 80% ויישארו לך 20% בתשתיות האחרות. אז אתה לא יכול להגיד שזה לא קשור זה לזה. אתה לא יכול להכשיר גם את דעת הקהל שלנו כאן לקראת הדיונים שאכן זה לא יבוא לשולחן. אני מרשה לך – אם אתה רוצה, אם יש לך חששות – לפצל את זה בחוק ההסדרים. או שאל תביא אותו לפה. הינה, אני אומר לך, עם הרצון שלנו לקדם את הפריסה, צריך לתת התייחסות, ונאמר לי בדיונים מקדימים במפורש על ידי מנכ"לית המשרד וכן השר, שיינתן מענה לסדר גודל של הפקות המקור. אני לא שומע את זה כאן פה, לא מהמשרד היום, לא מהמשרד האוצר. הפוך, אני מקבל איזו הכשרת דעת קהל - -
תמר זנדברג (מרצ)
שהכול בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
- - שלא הולך להיות משהו רציני. אז הינה, אמר לכם: אני לא שבע רצון בכלל איך שהדיון מתקיים.
עופר רז-דרור
אז אדוני היושב-ראש, אם אפשר?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, עופר.
עופר רז-דרור
אז אני באמת מתנצל, אם לא הצלחתי להעביר את עמדת המשרד כמו שצריך. השר והמנכ"לית מחויבים להביא שינוי רגולציה בתחום השידורים לאולם הזה. אנחנו נעבוד כמיטב יכולתנו ובמהירות האפשרית כדי להביא לפה שינוי רגולציה איכותי שיענה הן לסוגיות של אדישות הטכנולוגית והן לסוגיות התחרותיות והן לסוגיות של עודף רגולציה שקיים בחלקים בעולם השידורים והן גם אולי באיזשהו שינוי מבני בעולם הזה. אנחנו מחויבים לזה. השר שלי, זה אחד הדברים הראשונים שעל שולחנו והוא הנחה את הדרג המקצועי לפעול ולסגור את העניין הזה. והוועדה שהוא מינה תעשה את העבודה. ואנחנו רוצים לעשות את זה במהירות האפשרית.
שרן מרים השכל (הליכוד)
מתי זה יגיע בינתיים? מתי?
תמר זנדברג (מרצ)
א', מתי? וב', זה בינתיים.
שרן מרים השכל (הליכוד)
אנחנו מחכים לזה כבר כמה שנים.
עופר רז- דרור
אז קודם כול, כמו שנאמר גם על ידי היועצת המשפטית, לא נכתב לנו מה תאריך סיום העבודה.
שרן מרים השכל (הליכוד)
אז תנו איזשהו לוח זמנים.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. אני עכשיו. גם אם אנחנו נעביר בחוק ההסדרים, וכנראה שנעביר, את תיקוני החקיקה המתבקשים לצורך פריסת התשתית של הסיבים, האינטרנט המהיר, זה תהליך שייקח שנים. בשלב הראשון, בחמש השנים הראשונות אלה יהיו החברות הגדולות. עד עשר שנים אלה גם המקומות הלא רווחיים, מה שנקרא. אנחנו שאופים לעשות פחות מעשר שנים גם למקומות הרווחיים. לא הסכמנו על זה עדיין. זו סוגיה לדיון.

תהליך החקיקה וההסדרה שמתחייב פה המשרד – וטוב שלחצתי לחץ כדי שתאמר את הדברים בצורה – זה שהשר והמשרד מחויבים לתקן את החקיקה שאכן תהיה זה, זה עניין של חודשים. זה לא ייקח שנים, עם כל הכבוד. זה לא ייקח שנים. אנחנו נאמר את זה.
שרן מרים השכל (הליכוד)
אני רק אזכיר שבכנסת הקודמת בשביל תיקון החקיקה ולו הכי קטן היינו צריכים לעבור הרים וגבעות ולשבת ימים שלמים ולילות שלמים. וגם אז בקושי הצלחנו להעביר.
היו"ר יעקב מרגי
מי היה הגורם המטרפד? אם את זוכרת.
שרן מרים השכל (הליכוד)
איתן כבל היה יושב-ראש הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
נו, הוא טרפד.
שרן מרים השכל (הליכוד)
מה זה?
היו"ר יעקב מרגי
הוא טרפד?
שרן מרים השכל (הליכוד)
לא. הוא לא טרפד. הבעיה העיקרית הייתה מתוך משרד התקשורת. היו המון המון מגעים. היה משרד התקשורת. הייתה גם הרשות השנייה ורשות הכבלים שבעיקרון כן הלכה לקראתנו.
היו"ר יעקב מרגי
אני אגיד לכם. אלה גופים ענקיים. אלה גופים עתירי כוח, משאבים, שאין ספק שמפעילים - - -
יונתן בייסקי
במועצה הכבלים עובדים 13 עובדים ב-5 מיליון שקל בשנה.
שרן מרים השכל (הליכוד)
מה זה?
יונתן בייסקי
במועצת הכבלים עובדים 13 עובדים ב-5 מיליון שקל בשנה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה התנצלת לפני.
יונתן בייסקי
יש גבול כמה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני.
יונתן בייסקי
דברים לא נכונים, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, לא כל מי שיגיד פה משהו, יושב על תקן לתבוע עלבונה של הרשות לכבלים. אנחנו עוד לא אמרנו על חידלון מעש שלכם בשנים האחרונות. ואתה מתפרץ כל פעם שמישהו מזכיר אתכם.
יונתן בייסקי
אני מתנצל.
היו"ר יעקב מרגי
אז תעשה לי טובה. אל תתנצל ואל תתפרץ יותר.
שרן מרים השכל (הליכוד)
יש פה רפורמות שהיו אמורות לעבור לפני שנים, וכל פעם מדברים על זה: אה, זה מורכב וצריך לשבת ולהתייעץ, וצריך עוד ועדה ועוד ועדה ועוד ועדה ועוד ועדה ועוד ועדה. כבר 20 שנה שפשוט לא מקדמים את זה רק משום שהגופים האלה הם גופים מאוד מאוד מורכבים ולא רוצים להיכנס לזה.

אז אם יש הזדמנות באמת בחוק ההסדרים, אני שמחה לשמוע, היושב-ראש, שבאמת אתה מסיר את הכפפות ותוכל לקדם את זה בכל הכוח.
היו"ר יעקב מרגי
אני מרגיש היום את הקושי. כנראה, אלה משרדים שלא היו רגילים בחקיקה משמעותית בהרבה תחומים. כי אני צריך להרגיל אותם. קצב אינטנסיבי. אם אתה צריך סיוע בתקנים בלשכה המשפטית, במחלוקות המקצועיות, נעזור לך.

אתה רוצה להוסיף משהו?
איתמר אביטן
אני רוצה.
היו"ר יעקב מרגי
לא נחה דעתך?
איתמר אביטן
דבר ראשון, נחה דעתי.
היו"ר יעקב מרגי
ממה נחה דעתך? רק תניח את דעתי, כי היא לא נחה. בוא נראה ממה נחה דעתך.
איתמר אביטן
לא נחה דעתי, כי האמת היא עוד פעם רציתי להגיד משהו וכבר חברת הכנסת שרן השכל אמרה את זה בדיוק. יש פה סחבת. סחבת מכוונת של משרד התקשורת ושל משרד האוצר כבר שנים. אני יכול להקריא את הוועדות: ועדת בועז, ועדת וקס, ועדת פלד, ועדת רוזן, ועדת סמסונוב, ועדת אלקוניק - -
שרן מרים השכל (הליכוד)
פילבר.
איתמר אביטן
- - ועדת מרדכי, ועדת שכטר ועדת פילבר – כל אלה ועדות רק לנושא שידורים ושום דבר לא השתנה. וכבוד היושב-ראש אם לא יגיד שלא ישתנו דברים אחרים, הם פשוט לא יעשו כלום. אני אומר את זה בצורה ברורה, הפקות המקור בישראל יכחדו. זה מה שהולך להיות. האינטרס של האוצר הוא שלא תהיה חובת הפקות במדינת ישראל. הם מוליכים לשם. הם לא מוצאים שום פתרונות. אנחנו יודעים שכשהם רוצים למצוא פתרונות, הם יודעים לבוא ולרוץ לפה בחוקי ההסדרים ובמה שצריך, ופתאום את הרפורמות הכי מסובכות אפשר לפתור בשבוע או בשבועיים. אבל כשמדובר על יצירה ישראלית, על זה שנקרא עברית בטלוויזיה ולא רק קללות בהישרדות ובמאסטר שף, סליחה, את הטראש שאנחנו רואים, במקום שתהיה פה יצירה איכותית וטובה הם מחסלים אותה. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיב, בוא אני אתן לך. אתה יודע, יש אנשים שמתפרנסים מביקורת טלוויזיה, ביקורת זה, בסדר? אז תרשה. אל תטיל. הם לא פה כדי להגיד לך. יש כאלה שיגידו ששלך – איך הגדרת אותו? זבל?
איתמר אביטן
טראש.
היו"ר יעקב מרגי
זבל. יש כאלה שיגידו שהשני זה. אז למה לך?
איתמר אביטן
אוקיי. בסדר. אני מקבל.
היו"ר יעקב מרגי
אני, שיש לי באמת הרבה דעה על כמה דברים אקטואליים שהם בגדר יותר מזה, יודע גם להכיל. אתה רואה, אני לא. תכבד. תכבד.
היו"ר יעקב מרגי
צריך להיות ריאליטי - - -
היו"ר יעקב מרגי
בקיצור, תכבד. מילה אחת.
איתמר אביטן
אני רק אגיד מילה האחרונה על נושא - - -
לאה ורון
- - -
היו"ר יעקב מרגי
- - -
לאה ורון
כן. בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אני אסביר מה היה הדו-שיח ביני לבין לאה עוד שנייה. כשאנחנו מתוסכלים בדיון, זה ככה זה.

החברה המציעה, לפני שאני מגיש את הסיכום. שרן, את רוצה קודם?
שרן מרים השכל (הליכוד)
קודם כול, אני ממש מתנצלת שהגעתי באיחור.
היו"ר יעקב מרגי
אל תתנצלי. זו עבודת הנשיאות.
שרן מרים השכל (הליכוד)
פשוט הייתה לנו את הנשיאות וניסיתי להגיע ככה כמה שיותר מהר. מאוד חשוב לי הדיון הזה. גם עסקתי בזה בכנסת הקודמת.

צריך להבין. יש פה השתלשלות אירועים שכל דבר משפיע על השני. שימו לב, ברור שאנחנו מתפתחים לכיוון אינטרנט, אוקיי? ויש לנו, למשל, עכשיו את סלקום TV ואת הפלאפון TV, וכל אלו. יש משהו שעבר בהוראת שעה, חקיקה שעוברה בהוראת שעה, שמחייבת בעצם גם את הטלוויזיות האינטרנטיות בישראל להגיע לאיזשהו הסדר עם הערוצים הישראלים בשביל לשדר אותם, כמו שמגיעים להסדר עם ערוצים אחרים בכל העולם. עכשיו, אתה צריך להבין שהעסקה הזו או החוזה הזה שנסגר בין הערוצים האינטרנטיים לבין ערוצים הישראלים – 60% מהכנסות מגיעות להפקות מקור. 60% מהכנסות. זאת אומרת, לדעתי, הוראת השעה אמורה לפוג בשנה הבאה. אם הם לא יכולים - - -
קריאה
איזו הוראת שעה? - - -
שרן מרים השכל (הליכוד)
כן. איזו מעין הוראת שעה, אני זוכרת, דיברנו על זה בכנסת הקודמת, שמאפשרת להם לקיים וחוזה בין סלקום ופלאפון, שהתחילו את הטלוויזיה, לבין הערוצים המסחריים הישראלים. אם הוראת השעה הזאת פגה והם לא יכולים יותר, אסור להם על פי חוק, זה אצל הרשות השנייה, לדעתי – החוזים יכולים להתבטל. זאת אומרת שההכנסה מהחוזה הזה, 60%, יורדת מהפקות מקור של החבר'ה האלה, אוקיי? כי הם מחויבים בהפקות מקור, לא כמו ערוצים אחרים. כל דבר קטן שקורה, כל דבר שהוא בהוראת שעה, ולא בחקיקה, כל דבר שנמתח, כל דבר שנגרר – זאת אומרת, יש פה קהל אדיר של אנשים שנפגעים. אני לא מדברת על הצופים בטלוויזיה הישראלית. אני מדברת פה על סאונדמנים, על מאפרים, על במאים, על התסריטאים.

רק עכשיו ראינו באמת שתי תוכניות נהדרות, שראיתי לאחרונה בכאן – "טהרן", עכשיו התחלנו לראות גם את "מנאייכ" בערוץ 11. הפקות מדהימות בטלוויזיה הישראלית.
היו"ר יעקב מרגי
תגיד לי, אין לנו מילה בלקסיקון העברי יותר נורמלית מהמילה הגסה, המתועבת הזו? הכול על המזבח הרייטינג?
לאה ורון
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
הכול על מזבח הרייטינג? ואנחנו מלינים אחר כך על הרצינות, על הרדידות?
שרן מרים השכל (הליכוד)
בסדר. אתה יודע, אלו ממומנות על ידי כספי ציבור.
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה תרגום מילולי מה זה?
איתמר אביטן
כבוד היושב-ראש, כשמורידים באוכלוסייה את הרצון, כשרוצים כל הזמן ריאליטי וכל מיני דברים, אז אתה יודע, לפעמים גם כנראה צריך לקרוא לסדרות ככה כדי שאנשים יוכלו לבוא ולראות תוכניות.
היו"ר יעקב מרגי
עזוב, עזוב. בוא. תקשיב, אני לא צרכן של תוכניות. הלוואי שהיה לי זמן, בסדר. אני לא צדיק. אבל אני אומר לך – אתה יודע מה? אפרופו מועצה לשידורי כבלים ולוויין, אם יש דברים שהתאגיד השקיע ומשקיע, למרות שהוא גוף מתוקצב, ואומר לך נציג אגף התקציבים, הוא מתפאר בזה, זה לא מובן מאליו. אלה דברים שדרשו פה, בשולחן הזה. אז אפשר לחלוק. תכנים מקוממים, לא מקוממים. אבל יש עשייה. יש עשייה. ואנחנו מצפים לעשייה.

ומותר להעיר, מה לעשות? אנחנו מצפים לרמה. אי-אפשר להטיף חד-צדדי. צריך להטיף דו-צדדי. כל אחד יסתכל על עצמו במראה לפני שהוא – קשוט עצמך ולאחר מכן קשוט אחרים. אז גם התקשורת צריכה לקשוט את עצמה. ולא הכול על מזבח הרייטינג. אפשר למצוא ביטוי יותר איכותי.
שרן מרים השכל (הליכוד)
אני אתן הבהרה לפרוטוקול שאני אישית, כתפיסת עולם, גם הייתי מעדיפה - - -
היו"ר יעקב מרגי
שכחתי לרגע ששמעתי ממך את השם.
שרן מרים השכל (הליכוד)
כתפיסת עולם, הייתי מעדיפה באמת שההוצאות האלה לא יגיעו מהכיס הציבורי, אלא יגיעו מהכיס הפרטי, כי זה רווחי. הינה, "טהרן" נמכרה באיזה 8 מיליון דולר או שקל, לדעתי. זאת אומרת, יש פה יצירה איכותית שיכולה להימכר. ולכן אני הייתי מעדיפה גם כן שישקיעו קצת יותר בערוצים – זאת אומרת, מבחינת הערוצים המסחריים, כדי שזה יהיה באמת הפקות פרטיות שלא יצאו מהכיס הציבורי ושאנחנו נוכל להשקיע בדברים אחרים.

אבל הנקודה היא שכל דבר שנגרר, כל דבר שמגיע בהוראת שעה ולא בחקיקה, פשוט פוגע בסוף באמת בתעשייה שלמה, באלפי אנשים. אנחנו אפילו לא מודעים למעגלים החרבים יותר שאליהם זה מגיע. זהן. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, יבגני.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כאחד שגדל ועשה קריירה בטלוויזיה, אני רוצה להגיד ששנים שאני עבדתי בערוץ 9 ואחר כך בערוץ RTVI היה פעם מנכ"ל לערוץ 9, שלצערי כבר בעולם, ליאוניד בלחמן. דרך אגב, הוא היה רבה משתתף בדיוני ועדת הכלכלה.
לאה ורון
נכון.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לפני הרבה שנים, כשרק התחלתי להיות כתב, מגיש, הוא אמר לי פעם כמה משפטים. קודם כול, זה שיש מלחמה על הרייטינג יום-יומי אנחנו ידענו, כי 15 שנה בתחום לימד אותי. אבל הוא אמר משפט אחד: אנשים, בסופו של דבר, פותחים טלוויזיה בשעה 17:00, 18:00, 19:00, לא משנה, מתי שהם חוזרים הבית, מישהו פותח בבקבוק בירה, מישהו לא פותח בקבוק בירה, שם נקניקייה, שם אוכל, שם רגליים על הספה לא ספה, הוא לא צופה בטלוויזיה; הוא שומע טלוויזיה. לא הבנתי בהתחלה למה הוא מתכוון. הוא שומע. זה אומר שהטלוויזיה כל הזמן פתוחה, ואנשים לא חייבים להיות ליד הטלוויזיה בשביל לשמוע את הטלוויזיה. ואם זה גורם להם לבוא ולראות טלוויזיה, עשית כבר חצי מהעניין. ועכשיו, כשהם באים לראות טלוויזיה, איך בודקים שהטלוויזיה מעניינת אותם? שמים על השתק. אם אני רוצה תמונה בהשתק ואני כן רוצה לפתוח, סימן שהמוצר בטלוויזיה גורם לי לבוא ולפתוח טלוויזיה.

עכשיו, אני לא רוצה חלילה לזלזל בריאליטי, כי את כל תוכניות הריאליטי עושים בשביל הרייטינג. מה שמפרנס את מאות המשפחות זה הרייטינג, זו ועדת המדרוג שקובעת את הרייטינג. והרבה פעמים גם לערוץ 9 וגם להרבה ערוצים היו טענות: איך זה ייתכן? אנחנו משקיעים מיליונים, ובסופו של דבר יש ועדה – כמה זה? 700 משפחות שקובעות את הרייטינג בסך הכול? היו הרבה טענות.

אז הרבה שחקנים בשוק הזה לא רצו לערער את האמינות של תהליך המדידה של הרייטינג, משום שזה כן יפגע בשחקנים הישנים ולא ייתן לשחקנים חדשים להיכנס. גם לזה צריך לתת ביטוי. דרך אגב, אדוני היושב-ראש, אם חיפשת עוד נושא לוועדת המשנה, אז אני חושב שזה דווקא נושא סופר חשוב לוועדת המשנה של ועדת הכלכלה.

ואני אגיד לכם עדו דבר אחד. תראו, אני בעד יצירה מקורית. אני בעד שהעברית תישמע. אני בעד שהילדים שלנו ילמדו גם היסטוריה וגם מסורת, וכל הדברים שהם יהיו בערוצי Broadcast, גם יהיו בערוצים גדולים. אני לא הצלחתי למה בית ספר למוזיקה משודר בשעה 23:00 כשכל הילדים ישנים. אני לא מצליח להבין את זה. אבל כי יש טלוויזיה. אני מבין שאם תשים את זה בשעה 20:00 אז אי-אפשר לשים את זה, כי יש לך דברים יותר, מה שנקרא ברייטינג, קהל מבוגרים. אבל בית ספר למוזיקה בשעה 23:00 זה הזוי.

אז אני מה שאני רוצה להגיד הוא כך: כן צריך שהמדינה תממן ותסבסד דברים שלאו דווקא יש להם רייטינג גבוה. כן. מה לעשות? כי בשביל שהילדים ילמדו היסטוריה ועם ישראל ומסורת, זה לא מביא רייטינג, אבל זה חשוב. ולכן אני כן בעד שהמדינה תממן דברים, ותממן הפקות מקור, ותממן את הנושאים החשובים.
לאה ורון
זה קורה במידה רבה בשידור הציבורי ב"כאן".
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כן. זה מה שאני אומר. אני בעד. אני בהחלט בעד. זאת עמדתי. כן. כמובן, עם שקיפות, עם כל התהליך של קבלת החלטות וכל הנושא של שקיפות ציבורית. וכמובן, על כל שקל צריך לתת דיווח. אבל בוודאי שזה צריף להיות. כי אף איש עסקים לא ישים כסף על משהו שלא מביא לו רייטינג. וחייבים. אנחנו לא יכולים כל הזמן לרוץ אחר הרייטינג. אבל מצד שני, אסור גם לזלזל בצריכה של הציבור. כי הציבור גם רוצה קצת ליהנות. הוא לא רוצה שיכבידו עליו עם הדברים. ולכן לא צריך להסתכל על משהו על חשבון השני. אלה שני דברים שיש להם זכות להיות בטלוויזיה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אם מישהו שנהנה לשלם כל חודש דמי מנוי לחברות הכבלים, הוא כל יום בזה שעה ומשהו על זפזופים ובסוף הערב אומר: רגע, מה יצא לי מזה?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אתה יודע מתי התנתקתי מחברת הכבלים? ב-2012, אחרי אירו שהיה. ומאז אין לי כבלים. ואמרתי: לא צריך את זה. כל דבר יום אפשר גם באינטרנט. ואני אמרתי שאני לא רוצה. אתה יודע כמה פעמים התקשרו אליי וביקשו לעשות מנוי? אמרתי: לא רוצה. לא מחובר. אני אומר שלא צריך את זה. היום בעידן האינטרנט אתה יכול להשיג כל דבר. אבל, למשל, את תאגיד השידור אתה רואה בבלי כבלים. יש לך את עידן TV.
היו"ר יעקב מרגי
אביטן, אתה מבין? אתה מבין?

טוב. תמר, את רצית?
תמר זנדברג (מרצ)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
רק משפט. כמו חבר הכנסת סובה וקצת אולי בניגוד לחברת הכנסת השכל, אני כן חושבת שהשקעה בהפקות מקור היא דבר חשוב דווקא בדיוק כדי לא להסתכל מהמקום של החור של הגרוש. כדי לאזן בין הדבר הזה של מה מביא רייטינג ומה משקיע מקור, ומה נותן פרנסה ומה מפרנס את התעשייה, יש רגולציה. זה לא רק לתת כסף, אלא בשביל זה קיים העולם של הרגולציה כדי לדעת אילו תנאי סף לשים. וכן, יש בהחלט קשר לרפורמות הטכנולוגיות, בגלל שנוצר מצב כמו היום, שיש כאלה שכפופים לרגולציה ויש כאלה שלא.

עכשיו, מה שמטריד אותי כאן בדיון הזה הוא שיש, ככל הנראה, איזו תקופת ביניים עכשיו שהולכת להיות לא קצרה. כלומר, עד שיביאו את הרפורמה שתעשה את כל זה, יכול להיות שכבר הטכנולוגיה תתקדם בכלל מאז ויכול להיות שלא. אבל, בינתיים, אנחנו מסתכלים על כמה שנים שבהן העולם הקיים הוא העולם. ואז נשאלת השאלה: מה קורה בעולם הזה?
היו"ר יעקב מרגי
ועד אז.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה להזכיר שהעולם במשבר קורונה מאוד מאוד חריף שפוגע בעולם התרבות ובעולם הפקות בצורה משמעותית. ולכן ההפקות שכן קיימות או עוד איכשהו מסתיימות והצליחו להידחה, כן, יהיו עוד המון המון המון – תהיה - - - על העולם הזה עכשיו כי עולם התרבות במשבר וזה המקום היחיד שבו יש כאילו כסף להפקות או רגולציה שלפחות שדורשת הפקות באופן זה.

גם לא מן הנמנע שיבואו בחוק ההסדרים הקלות כאלה ואחרות. אני חושבת שבין היתר הוועדה הזו היא איזה שומר סף שצריך לשמור גם על הכסף להפקות, גם על הרגולציה. ולא לתת שבאמצעות רפורמות אחרות בעולם הטכנולוגיה לתת לרגולציה על התוכן ועל הפקות לחמוק דרך הסדק הזה.
היו"ר יעקב מרגי
או שלהזכיר לרגולטורים שהתפקיד שלהם הוא דו-כיווני. לא רק להכביד.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
גם לדאוג שיהיה משהו פה, במדינה הזאת.
מרב מיכאלי (העבודה)
כן, אדוני. אז לקחת את התיאור של חברתי חברת הכנסת זנדברג, זה בדיוק מה שבא הדיון הזה לעשות. הרי זה בדיוק מה שבאנו ואמרנו.

אנחנו כוועדה, אני לא יודעת מה אדוני מוכן לעשות, אבל אני חושבת שהוועדה צריכה לדרוש שתובא חקיקה ממשרד התקשורת בהקדם, ממש כל זמן שהכנסת הזאת עוד יושבת והממשלה הזאת עוד קיימת. אלוהים יודע שאין לנו פה הרבה מרחב תמרון. לא את הרפורמה הגדולה שאי-אפשר להעביר עכשיו. אני מאוד בעד לפשט את הרגולציה. אני באופן אישי, אגב, נגד החוקים השונים לערוצים השונים, נגד המועצות הנפרדות, נגד הסטנדרטים השונים. כל הדברים האלה שצריכים להשתנות מהעומק, מהבסיס. אבל אי-אפשר לעשות את זה כאן ועכשיו.

מה שחובה לעשות כאן ועכשיו הוא את המהלכים הרגולטוריים ואת תיקוני החקיקה שיגנו על היצירה המקומית, על היוצרות והיוצרים המקומיים. מדובר במאות אלפי בנות ובני אדם שמתפרנסים מזה. מדובר על התרבות ועל החברה הישראלית שזקוקות וזקוקים לביטוי הזה וגם לתיעוד של מה שקורה כאן בתקופה הקשה הזאת. גם זה דבר חשוב. וגם צריך לזכור שזה גם חלק מהפרצוף שלנו החוצה, משום שברוך השם היצירה הזאת נמכרת החוצה ועושה למדינת ישראל שירות מאוד טוב, שגם הוא לא הייתי רוצה שיעלם בגלל שפחות ופחות כסף מושקע בהפקות מקור.

אז ברשותך, אדוני, אני חושבת שאנחנו צריכות לתבוע שממש בסדר גודל של שלושה שבועות תגיע חקיקה שמתקנת את הפרצות שמצמצמות את ההשקעה בהפקות מקור.
היו"ר יעקב מרגי
חקיקה של מי?
מרב מיכאלי (העבודה)
חקיקה שהממשלה תביא.
היו"ר יעקב מרגי
חקיקה ממשלתית?
מרב מיכאלי (העבודה)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת מה זה לפרסם תזכיר חוק של הממשלה?
מרב מיכאלי (העבודה)
כשהממשלה מאוד רוצה את חוק הקורונה הגדול היא מפרסמת אותו בערב שבועות ונותנת עד יום ראשון בבוקר להערות הציבור.
היו"ר יעקב מרגי
מרב, רגע.
מרב מיכאלי (העבודה)
אני רוצה להזכיר. סטנדרטים חדשים בממשלה הזאת. כשהם רוצים, חבל על הזמן.
היו"ר יעקב מרגי
רק אני מבקש ממך הגנה אחת, שאם מישהו יקרא לי ליצן בגלל שאני כותב שלושה שבועות, תגני עליי.
מרב מיכאלי (העבודה)
הגנה של שלושה שבועות? לא הבנתי.
היו"ר יעקב מרגי
לא. אם מישהו יקרא לי ליצן על זה שאני מבקש תוך שלושה שבועות, תגני עליי.
מרב מיכאלי (העבודה)
אה, חד-משמעית.
היו"ר יעקב מרגי
בואי, את ראית את לחץ הדם שהיה לי? המוגלובין נמוך, הכול. אני קיבלתי חלודה רק בדיון הזה. הדבר הכי מעודד ששמעתי פה זה מעופר, שאכן המשרד רואה חשיבות ורוצה לקדם את זה. אני אגיד לכם את האמת. בתחילת הדיון חשבתי שאולי אתם משחררים את סוגיית הפקות המקור לגמרי. אבל אני שמח שהרגעת אותנו. אבל לא נרגענו עד הסוף, כי אנחנו באמת מוטרדים ממה שקורה.

אני אומר בדיון החלש הזה שהתקיים פה היום, אני אנסה להוציא משהו ואני אומר את זה ככה: קודם כול, הוועדה מודה לחברת הכנסת המציעה ולחברי הכנסת שהשתתפו בדיון. מטרת הדיון הייתה לשמוע: א', סוגיית הינוקא – מתי היא מתבטלת, אם היא מתבטלת. וכן לשמוע על חקיקה שתחייב את כל הגופים, גם הבין-לאומיים שבאו לשדר, החברות שמשדרות כאן. וכל המעבר הזה של מנויים לאינטרנט אכן יחייב את אותן חברות להמשיך להשקיע בהפקות מקור כפי שמחויבות חברות הוט ויס. אבל אנחנו לא שמענו שאכן זה קורה. ההפך, שמענו שישנה ירידה בסכום של כ-87 מיליון שקל בהכנסות לטובת הפקות המקור.

אנחנו דורשים, הוועדה דורשת ממשרד התקשורת לכלול בתיקוני החקיקה גם את המשדרים הבין-לאומיים. הוועדה לא שוכנעה שמשרד התקשורת ומשרד התרבות מודעים לגודל השבר והחסר שיהיה בתחום הפקות המקור. לא שכנעתם אותנו שאכן אתם מודעים לגודל ושאתם חרדים לכך. הקצב לא נראה לנו, לפחות לפי מה שעלה מהדיון.

הוועדה מצרה על כך שלא התקיימו דיוני עומק וניסיונות לקדם את פני הקדמה. אני חושב שהייתם צריכים להיות מוכנים כבר עם החקיקה היום.
מרב מיכאלי (העבודה)
ממש.
היו"ר יעקב מרגי
הייתם צריכים כבר לשנות את הסוגיה הזו. ראיתם את הנהירה לכיוון האינטרנט. הייתם צריכים להיות מוכנים היום. לבוא, לשלוף את זה: הינה, אנחנו בשבוע הבא מגישים את זה.

הוועדה מבקשת משר התקשורת כבר לכתוב את כתב המינוי של הוועדה שהוא החליט להקים בראשות חבר הכנסת לשעבר פולקמן. אנחנו מברכים על כך. אבל מבקשים להכניס בתוך המנדט שלה את ההמלצות המתבקשות גם על סוגיית הינוקא, החברות הזרות, טיפול עומק בהפקות המקור, כולל שריון עלייה הדרגתית. אנחנו כמעט קידשנו את הקיפאון בזה. עלייה הדרגתית בהפקות המקור. כמו כן, הגדרה מחדש של סמכויות המועצה – הינה, אני אעשה בשבילך מה שאתה חרד לכבודה של המועצה. כמו כן, הגדרה מחדש של סמכויות המועצה לשידורי כבלים ולוויין, ונוסיף אליו אינטרנט, כולל סמכויות והגדרת יעדים – נגדיר לכם יעדים, כן – ותכנים, כולל סמכויות של המועצה בעניין התוכן ורמתו, וכן לקצוב את זמנה ומועד הגשת ההמלצות של הוועדה.

הוועדה שמעה מהמועצה לשידורים בכבלים ובלוויין וכן ממשרד התקשורת כי מעבר המנויים מחברות תקשורת הוט ויס לאינטרנט גרם לירידה של כ-87 מיליון ש"ח בהפקות המקור. הוועדה מבקשת מהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין להגיש את הדוחות שלה ובהקדם על הכנסות ועל הפקות המקור של החברות המשדרות.

תודה רבה. הדיון תם ולא לנשלם.
מרב מיכאלי (העבודה)
תודה, אדוני.


הישיבה ננעלה בשעה 13:17.

קוד המקור של הנתונים