ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 11/08/2020

בקשת חה"כ צבי האוזר להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – התפזרות בשל אי-קבלת חוק תקציב) (הוראת שעה) (פ/1741/23), לפני הקריאה הטרומית.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים