ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 25/08/2020

מספרם של החוקרים האפדימיולגיים בישראל הוא הנמוך מבין מדינות המערב

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת



3
הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה
25/08/2020


מושב ראשון



פרוטוקול מס' 57
מישיבת הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש
ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה
יום שלישי, ה' באלול התש"פ (25 באוגוסט 2020), שעה 10:50
סדר היום
מספרם של החוקרים האפידמיולוגיים בישראל הוא הנמוך מבין מדינות המערב
של חה"כ טסלר יעקב
נכחו
חברי הוועדה: יפעת שאשא ביטון – היו"ר
יוליה מלינובסקי קונין
חבר הכנסת
יעקב טסלר
מוזמנים
ליאורה ולינסקי - אחות מפקחת ארצית, בריאות הציבור, משרד הבריאות

יואב גל - ראש חטיבת בינה, משרד הביטחון

דניאל פדון - רפרנט בריאות, אגף תקציבים, משרד האוצר

שני בן חמו - מנהלת תחום, מועצות אזוריות, ומחוז דרום, הסכמי שכר, מרכז השלטון המקומי

פרופ' חגי לוין - יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, ההסתדרות הרפואית בישראל
מנהלת הוועדה
לאה גופר
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

מספרם של החוקרים האפידמיולוגיים בישראל הוא הנמוך מבין מדינות המערב
של חה"כ טסלר יעקב
היו"ר יפעת שאשא ביטון
בוקר טוב לכולם, אני פותחת ברשותכם את דיון הוועדה בנושא מספרם של החוקרים האפידמיולוגיים בישראל, בקשה לדיון מהיר של חבר הכנסת טסלר יעקב. אנחנו ניתן לך לפתוח ולהציג את הדברים. בבקשה, חבר הכנסת טסלר.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
תודה גבירתי יושבת-הראש. תודה על עצם קיום הוועדה. זה נושא חשוב לכל אזרחי מדינת ישראל.

בוקר טוב לכולם, אנחנו כולנו יודעים שמערך החקירות האפידמיולוגיות הוא כלי מרכזי לאיתור ההתפרצויות החדשות ובעצם אחד מהכלים לסייע בקטיעת שרשרת ההדבקה.

אני רוצה ברשותכם טיפ-טיפה לקחת אתכם לאחור, לגל הראשון. בגל הראשון התחילו את הנושא של החקירות כפי שציינתי, כדי לבוא ועד כמה שאפשר למגר את ההתפרצות. מטבע הדברים, אם אנחנו כולנו זוכרים, המצב אז במדינת ישראל היה תחילת ההתפרצות, לא היו הרבה חולים ומטבע הדברים החקירות נעשו בצורה איכותית ויותר יסודית בכל העניין הזה.

בפועל, בגל הראשון היינו בסגרים בחלק מהמקומות ומטבע הדברים החוקרים לא היו צריכים הרבה זמן כדי להגיע לתוצאה. ברגע שלצורך העניין הייתה שכונה מסוימת שכולנו היינו סגורים בשכונה, אז ברגע שהתגלה מישהו כמאומת או אחד שהיה ליד מאומת, אז לדעתי חצי שעה-שעה היינו מייד מזהים מי האנשים שהיו סביב החולים.

מה שקרה בהמשך, איך שהגיע הגל השני, מגדירים את זה גל שני. יש כאלה שאומרים שזה בעצם גל אחד גדול ומתמשך. חשבנו לרגע שהיה לנו איזה פסק זמן. מסתבר שלא, לצערנו. ראינו לנכון שאנחנו לא יכולים להגיע לכולם ואז הבנו כולנו שאנחנו צריכים להכניס כלי מסוים שהכלי הזה יעזור לנו בקטיעת השרשרת. היה סביב הנושא של הכלי הזה הרבה דיונים, הרבה חילוקי דעות. בעצם מה שהתברר, שהכלי הזה הוא חכם וטיפש. מצד אחד, בשנייה אחת הוא יכול להכניס 30,000–40,000 אנשים ביום אחד, בכמה ימים לתוך סגר בעצם. מצד שני הוא לא יודע לחקור. איך שהגדירו אותו, איך שתכנתו אותו, זה התוצאות שהוא נותן. מה שלא עשו בפועל, לא הגדילו את צוות החוקרים. בשנייה אחת הכניסו 30,000 אנשים, כך זכור לי, והחוקרים, לא רק שלא היו מספיק ולא הגיעו לכולם, הייתה פה עוד נקודה, שהחקירה נערכה לשעות רבות. ברגע שפתחו את המשק, באותו יום יכול היה מישהו לצורך העניין להיות בירושלים ושלוש שעות אחרי זה הוא נסע לקריית שמונה, היה במסעדה, הלך לעבודה. המשק היה פתוח, אז מטבע הדברים החקירות נערכו הרבה זמן ולא הגיעו לתוצאות. שנית, לא יכלו להגיע לחקר האמת. מה שקרה בפועל, לא מצליחים לקטוע את שרשרת ההדבקה. יש כאלה שהם באמת צריכים להיכנס לבידוד ומסתובבים חופשי, ומצד שני יש כאלה שהם נמצאים בבידוד על לא עוול בכפם.

אני שמעתי לפני חודש בערך, אני לא מדייק, שלא משתלטים, ואכן יש בעיה. מעבירים את כל הנושא של החקירות לפיקוד העורף. אני לא יודע אם זה נעשה או לא, ואם זה כן נעשה, אז צר לי לומר, הציבור לא מרגיש את ההבדל, לא מרגיש את השינוי. לא מרגישים שקרה משהו מאותו יום שזה עבר לפיקוד העורף. אני מסתייג, אני לא יודע אם זה עבר או לא.

אני רוצה ברשותכם לתת נתון אחד שקצת יסבר לנו את האוזן איפה אנחנו נמצאים פה במדינת ישראל. לפניי יש דוח של כמה מדינות, ליחס של ישראל לשאר המדינות בעולם. בישראל יש חוקר ביחס של 1:10,000 לעומת גרמניה, 1:4,000 אנגליה 1:2,200, ניו יורק 1:6,200, מישיגן 1:400. איך אנחנו יכולים לעצור כשיש לנו 1:10,000, ואם אנחנו מכניסים ביום בממוצע בסביבות ה-30,000 או 25,000, איך יכולים לעצור את זה?
היו"ר יפעת שאשא ביטון
לאיפה אנחנו מכניסים 30,000 ביום?
יעקב טסלר (יהדות התורה)
אני אומר, מהאיכון, כך התפרסם.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
לאן אנחנו מכניסים?
יעקב טסלר (יהדות התורה)
לבידוד.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
תיכף אנחנו נשאל את הנתונים, אבל לא עושים את החקירה האפידמיולוגית למי שנכנס לבידוד, עושים למי שהוא מאומת.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
את צודקת. הנתון של המאומתים, אני לא יודע לומר כמה זה היום היה. יש ימים שאנחנו רואים שזה עולה, יש ימים שאנחנו רואים שזה יורד. אין ספק שעם כמות החוקרים שנמצאת אצלנו, לא מצליחים להגיע לתוצאות שאנחנו רצינו להגיע לקטיעת שרשרת ההדבקה.

שאלתי היא כמה חוקרים יש היום במדינת ישראל? כמה זמן נערכת חקירה? מה התוצאות של החקירה וכמה הם לא מצליחים? האם פיקוד העורף אכן לקח את המושכות לידיים, ואם כן, מה הם עשו בשונה מאשר היה עד היום במשרד הבריאות? זה בנושא הזה. בהמשך אני ארצה ברשותך להתייחס לנושא של בתי אב. תודה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
תודה רבה לך חבר הכנסת טסלר.

אני אומר שהדיון הזה הוא בעצם יכול גם להיות דיון המשך שבו דיברנו על הנושא של החקירות האפידמיולוגיות. אנחנו יודעים שנכון למועד הדיון הקודם דובר על כ-750 חוקרים אפידמיולוגיים שהיו אמורים להיקלט בתוך המערכת עם תוספת ל-1,000 חוקרים שזה בעצם היעד שהציבו, אז אנחנו תיכף נשמע אם אכן אנחנו נמצאים ביעד הזה ואיך זה מתנהל.

גבירתי רוצה לדבר, בבקשה.
ליאורה ולינסקי
שלום, אני אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור ואני אחראית על כל הנושא של החקירות האפידמיולוגיות בארץ.

קודם כל אני רוצה להתייחס למספרים. נכון להיום יש לנו כ-900 אנשים שמבצעים חקירות אפידמיולוגיות ברחבי הארץ. יש לנו כ-60 אחיות אפידמיולוגיות שזה עיקר עיסוקן. יש לנו עוד כ-100 אחיות מתוך בריאות הציבור, שעוסקות בחקירות אפידמיולוגיות והוכשרו לכך. יש לנו 350 תחקירנים שגויסו במה שנקרא גיוס הסלקטורים, ביולי, שיושבים ועושים חקירות. יש לנו כ-230 סטודנטים לרפואה ולסיעוד ולבריאות הציבור שעושים חקירות אפידמיולוגיות היום מול הלשכות, ויש לנו היום מוקד בפיקוד העורף שמתחיל לפעול בצורה מלאה ביום שני הקרוב, וישבו בו כעוד 250 חיילים שיהיו חלק ממערך החקירות.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
זאת אומרת, הם עוד לא התחילו. הם יתחילו רק ביום שני.
ליאורה ולינסקי
הם עושים כבר חקירות, אבל הם עושים חקירות בפיקוח שלנו. הם עוד לא שוחררו לעשות חקירות כמו אחרים שסיימו את ההכשרה וקיבלו את האישור.

דבר שני, אני רוצה לציין שפיקוד העורף אכן מאוד עוזר לנו בחקירות אבל האחריות המקצועית על ביצוע החקירות האפידמיולוגיות, הכשרת התחקירנים וניהול החקירות נשאר כמו שהיה ב-50 שנים האחרונות, במשרד הבריאות ובאחריות לשכות הבריאות. חשוב לי להדגיש שלא מדובר כאן בטירונים שהתגייסו עכשיו לטירונות. היינו מאוד קפדניים בהגדרות של מי יכול לבצע חקירה אפידמיולוגית. מדובר בשני סוגים של אנשים. הם אנשים שסיימו תואר ראשון והתגייסו לצבא, עתודאים. הסוג השני זה מורות חיילות מחיל חינוך, אנשים ברמה מאוד גבוהה, מאוד מוכשרים, ולפי מה שהתרשמנו בשבועיים האחרונים, מבצעים חקירות באיכות טובה. כל מי שמבצע חקירות במדינת ישראל, מבצע אותן לא רק בפיקוח של משרד הבריאות אלא בתוך מערכת ממוחשבת של משרד הבריאות, טופס מקוון שלנו עם התשאול שלנו, וכל הנתונים שנאספים על ידי כולם מנותחים על ידי משרד הבריאות ואנחנו עוקבים אחריהם.

כמו כן יש שני סוגים של חקירות אפידמיולוגיות. יש חקירות פשוטות וחקירות מורכבות. כל החקירות המורכבות, דהיינו חקירות בתוך מוסדות, בתי ספר, בתי אבות, חקירות של אנשים מאושפזים, אני לא אפרט את כולן. חקירות מורכבות מבוצעות רק על ידי אחיות בריאות הציבור. אם התחקירנים נתקלים בחקירה כזאת, הם מעבירים אותה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
לקחתם אותן מטיפות החלב, זאת אומרת רוקנו פעילות מסוימת לטובת הפעילות הזו.
ליאורה ולינסקי
יש לנו כרגע כ-100 אחיות. היו קודם מעל 300. החזרנו מעל 200 לפעילות בטיפות החלב. חלק מה-100 עושות את זה בנוסף על תפקידן בשעות נוספות.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
הן קורסות תחת הנטל בטיפות החלב, שם אנחנו נמצאים בחסר מטורף עוד הרבה לפני הקורונה.
ליאורה ולינסקי
את צודקת.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
זה תקלה. אני מזהה את זה במערכת שאנחנו באים להתמודד עם נגיף. אנחנו אמורים רגע לתת איזשהו מענה תוספתי, ומה שקורה, אנחנו מרוקנים את המערכת הקיימת שגם ככה נמצאת באיזשהו דפציט לטובת הסיפור של הקורונה. אגב, זה לא רק באחיות בריאות הציבור, זה גם במחלקות הפנימיות שרוקנו אותן לטובת.
ליאורה ולינסקי
נכון.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אני מודה שאני כל פעם מתקשה מחדש להבין איך אנחנו באמת תורמים לייעול של המציאות ולא יוצא שאנחנו מתקנים עוול אחד ביצירת עוול אחר.
ליאורה ולינסקי
מאז חודש יולי נוספו כ-700 אנשים שמבצעים חקירות, אבל הפיקוח והניהול המקצועי חייב להיות על ידי אנשי מקצוע שיודעים את העבודה ויכולים לתת להם גיבוי וייעוץ.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
מה משך זמן חקירה אפידמיולוגית בממוצע?
ליאורה ולינסקי
כפי שחבר הכנסת אמר קודם, חקירה אפידמיולוגית יכולה להימשך שעה אם זה מישהו מבוגר שיושב בבית ויצא רק למכולת, לבין יום שלם, 10–12 שעות למישהו שיש לו 200 מגעים בגלל שהוא היה חתן בחתונה. זה מאוד תלוי. בממוצע חקירה אפידמיולוגית נמשכת בין ארבע לשש שעות.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
ארבע עד שש שעות זה עוד מצב אופטימלי. אנחנו יודעים שבדרך כלל זה לוקח גם מספר ימים.
ליאורה ולינסקי
צריך להפריד בין כמה זמן לוקח עד שמתחילים חקירה אפידמיולוגית וכמה זמן החקירה נמשכת. בדקתי אתמול את הנתונים. בממוצע אנחנו מסיימים 90% מהחקירות האפידמיולוגיות תוך 24 שעות, כשמורידים את הלילה, אז זה באותה יממה, ו-92% בעוד יום.

יש עוד נתון שמאוד חשוב להציג. אני יודעת שיש רושם שנכשלנו בחקירות האפידמיולוגיות או שזה לא עובד. המדד החזק ביותר לעד כמה עובדות חקירות אפידמיולוגיות הוא כמה מהאנשים שמאובחנים מדי יום היו בבידוד או אותרו בחקירה קודמת. אנחנו יושבים החל מיוני בערך על כ-60% כאשר הסטנדרט שחושב במודלים הוא 70%. 60% מהאנשים שמאובחנים אותרו בחקירה אפידמיולוגיות לפני שהם אובחנו כחולים.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אתם יודעים לומר כמה אנשים נמצאים בבידוד היום וכמה בכלל היו בבידוד בכל התקופה הזו של הקורונה?
ליאורה ולינסקי
אין לי את הנתונים כרגע. אני יכולה לבקש. אם אנחנו מסתכלים מדי יום, נגיד יש 1,500 חולים, בממוצע כל חקירה מכניסה לבידוד שישה עד שמונה אנשים.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
מעניין אותי, פעם אחת, לבדוק את רמת האפקטיביות של הדבר הזה, ופעם שנייה, להבין ברמת המקרו כמה אנשים אנחנו מכניסים לבידוד אל מול כמה מאומתים אנחנו בסופו של דבר מגלים, כדי לראות מה הפריסה שלנו. בסוף גם צריך לעשות כלכולציה, כי אם יש לי 300,000 איש מבודדים אל מול מספר המאומתים שאנחנו מקבלים, אז צריך אולי לעשות חישוב מסלול מחדש איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה יותר או מדויקת יותר.
ליאורה ולינסקי
אשמח להגיש לך את הנתונים האלה ביום-יומיים הקרובים. צריך להבדיל בין אנשים שנכנסים לבידוד כתוצאה מחקירה אפידמיולוגית לבין אנשים שנכנסים לבידוד כתוצאה מהאיכון הטלפוני. בחקירה אפידמיולוגית זה אנשים שאנחנו דיברנו או איתם ישירות ברוב המקרים או עם החולה או עם המאומת ואנחנו יודעים בוודאות שהם היו במגע קרוב, והם חייבים להיכנס לבידוד.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אני אשמח לקבל את האבחנה הזו, לתת איזושהי תמונת מצב עם פילוח של הנתונים כדי שנוכל לבחון את זה.
ליאורה ולינסקי
אחד החסמים המשמעותיים ביעילות של החקירות האפידמיולוגיות היא מידת שיתוף הפעולה של הציבור. אני יודעת שבידוד משפיע מאוד על אנשים גם ברמה הכלכלית ובוודאי ברמה הרגשית והנפשית, אבל אנחנו חייבים לעשות יותר ואני יודעת שנערכים בחמ"ל לעשות יותר וגם בעזרת פיקוד העורף כדי לגרום לאנשים להבין שאם הם מעדיפים לא לתת לנו מידע או מסתירים מידע או קצת משנים את המידע שהם נותנים לנו, בסיכומו של דבר לטווח הבינוני והארוך זה הרבה יותר מזיק. תוך כדי חקירה אנחנו נתקלים במצבים שהתחקירן יודע, אני בעצמי נתקלתי בזה, שהוא לא מקבל את כל המידע אבל אין לנו איזשהו כלי, מכונת אמת. אני שומעת מאנשים, "אני לא רוצה שכל החברים שלי יכעסו שאני מכניס אותם לבידוד", וזה חסם מאוד משמעותי.

עוד חסם מאוד משמעותי שאני חושבת שצריך למצוא לו פתרון שעומד בסטנדרטיים התרבותיים הוא הנושא של שישי–שבת. תוצאות חיוביות שנכנסות ביום שישי עד אחרי צוהריים, ממתינות לפעמים עד 22:00 בלילה–ראשון בבוקר בגלל הנושא של מענה לטלפונים. צריך למצוא איזשהו פתרון, אולי מספר טלפון שאנשים יקבלו הנחיה שלטלפון הזה עונים בשישי–שבת להצלת נפשות, כי זה מעכב פעם בשבוע ביום וחצי את ההכנסה של אנשים לבידוד.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אוקיי. תודה רבה ליאורה.

בבקשה, חבר הכנסת טסלר.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
ליאורה, את ציינת 900 אנשים. מאיזה תאריך זה?
ליאורה ולינסקי
הסטודנטים נכנסו בערך לפני חודשיים. מה שנקרא הסלקטורים, נכנסו לעבודה לפני חודש וחצי– חמישה שבועות לעבודה מלאה, והמוקד בפיקוד העורף נכנס לעבודה, התחלנו להכשיר אותם ולעבוד איתם לפני שבועיים.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
אוקיי, תודה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
זה מסתדר גם עם הנתונים של הדיון הקודם.

פרופ' חגי לוין, בבקשה.
פרופ' חגי לוין
תודה רבה, תודה לחבר הכנסת טסלר על ייזום הדיון, ולך, יושבת-ראש הוועדה.

קודם כל חייבים להבין שבעיקר אחיות אפידמיולוגיות, אחיות בריאות הציבור, גם מעט אחים והצוותים שביצעו את החקירות האפידמיולוגים בחודשים האחרונים 24/7 ממש הצילו את עם ישראל, הצילו חיים רבים. זה קו ההגנה הראשון. לצערנו נכנסנו לאירוע הזה אחרי הזנחה פשוט פושעת של שנים של מערך בריאות הציבור והאפידמיולוגיה, ואכן כשאנחנו נכנסים לאירוע, גם מבחינת התקינה וגם מבחינת תנאי העבודה, אנחנו נמצאים במצב גרוע ביותר. גם היום, דרך אגב, המשכורות של מי שעובד בתחום הזה של אחיות, למשל בתחום בריאות הציבור, הן נמוכות יותר מאשר חברותיהן בבתי החולים. כך גם לגבי רופאי הנפות במחוזות ודברים אחרים שאנחנו פשוט שמנו במקום אחרון בסדר העדיפויות את בריאות הציבור.

אנחנו מתחילת האירוע, איגוד רופאי בריאות הציבור זעקנו שצריך לחזק את המערך הזה. לצערנו מנכ"ל משרד הבריאות הקודם לא שמע את הזעקה הזאת ובהחלט ראוי לשבח את השר והמנכ"ל הנוכחיים שעם כניסתם לתפקיד הבינו את הצורך ותגברו את המערך כפי שהציגה ליאורה ולינסקי, אבל אני חייב להגיד, יש כאן פירמידה. יש את התחקור הבסיסי, הטכני שיכול לבצע כוח אדם חיצוני שעובר הכשרה, ואת זה באמת הגדילו וצריך להגדיל עוד יותר, אבל בבסיס של כוח האדם המקצועי שיכול להוביל את החקירות המורכבות שהן אולי חשובות יותר, כי כאשר אנחנו עושים חקירה עכשיו בבתי הספר שייפתחו, כשאנחנו עושים חקירה בחדרי הכושר או בכל מקום אחר שיש אירוע מורכב וצריך להבין האם אכן הייתה הדבקה, מה מידת הסיכון שם כולל לעשות בדיקה יזומה של כל המגעים כדי להבין וגם לפרסם בספרות הבין-לאומית כדי לדעת וללמוד ידע חדש, בשביל זה צריך אנשי מקצוע. זאת מומחיות.

הדבר הזה של אנשי מקצוע מומחים, אנחנו לא תגברנו אותו, ועכשיו הזמן, בטח שהמגיפה הזאת עוד איתנו זמן ארוך וגם כדי להיערך לעתיד, לתוכנית לאומית למשיכת כוח אדם איכותי גם של רופאים ורופאות, גם של אחים ואחיות וגם של אנשי מקצוע אחרים, בבסיס, בתקינה לתוך מערך בריאות הציבור והאפידמיולוגיה כדי שהם יתחילו להיות מוכשרים עכשיו ויישארו במערכת. הדבר הזה עוד לא נעשה וחייבים לעשות אותו עכשיו. כנ"ל לגבי התשתיות. בונים תשתית זמנית לנושא הקורונה וגם אותה צריך לשפר, תשתית של מידע. אנחנו צריכים מערכת מידע. בריאות דיגיטלית, זה דילג מעל מערך בריאות הציבור. זה הזמן להשקיע במערכות מידע טובות ויעילות וחכמות בתוך בריאות הציבור. לא ראינו בינתיים שהדבר הזה קורה. כולם עסוקים בתוך השוטף השבועי. צריך גם מי שמתכנן את זה לשלב הבא קדימה.

אני חייב להגיד ממש בכאב לב כיצד בתקופה שבין הגל הראשון לשני מישהו החליט לסגור חלק מהמערכים, וזאת הייתה כמובן טעות קולוסלית כי דווקא בעת שגרה אנחנו צריכים לא פחות את אותם זקיפים, את חיילי המודיעין שלנו שאוספים את המידע, שעושים את החקירות האפידמיולוגיות. כפי שאמרתי, זה מקצוע. זה טוב שמביאים כוח אדם זמני שמתגבר, אבל הוא רק מתגבר. עכשיו אני מקווה שסוף סוף יתפנו הדרגים היותר מקצועיים שעסקו עד עכשיו בשוטף, להסתכל על תמונת המצב הכוללת יותר, להיות מעורבים יותר בגיבוש מה שנקרא למשל הרמזור, הערים האדומות והירוקות, ולתת את האינפוט שלהם גם במידע וגם לסייע בקבלת החלטות, כי בסוף החקירה האפידמיולוגית היא לא רק ברמת הפרט אלא היא כלי ברמת הקהילה לקבל החלטה מושכלת. תודה רבה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
תודה רבה לך פרופ' חגי לוין. לגמרי אנחנו מצטרפים גם לקריאה וגם לברכה על זה שמצד אחד באמת תגברו את הכוח הזה, אבל אני חושבת שהקורונה האירה באור גדול את ההזנחה שהייתה פה במשך שנים, מה שאומר שזה לא רק שחשוב לתקופת הקורונה לבוא ולחזק את המערך הזה, אלא גם אחר כך לוודא שהוא נשאר חזק גם בשגרה. זה בהחלט אחד מאבני היסוד של השמירה על בריאות הציבור בכלל. אני מתייחסת גם לפעוטות, טיפות החלב, האימהות אחרי לידה. חשוב מאוד.
ליאורה ולינסקי
אני חייבת להדגיש ש-50 התקנים הנוספים לאחיות האפידמיולוגיות שנוספו, מוגדרים בפירוש כתקנים זמניים.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אז זה בפירוש מטריד אותנו כי אנחנו צריכים בהחלט לשמר את הכוח הזה. בכלל קשה לי עם זה שלקחו והסיתו את זה ממי שצריך לטפל גם בדברים שבשגרה לצד כל הטיפול בקורונה, אז על אחת כמה וכמה כשאנחנו נחזור בעזרת השם לשגרה מלאה. תודה רבה.

יואב גל, ראש חטיבת בינה, אם יש לך משהו להוסיף, לחדד, נשמח לדעת מה קורה אצלכם בגזרה ואיך זה מתנהל, ואולי לכם יש נתונים על המבודדים נכון לתקופה הזו. אם לא, אז אנחנו נמתין לנתונים של משרד הבריאות. בבקשה.
יואב גל
אין לי כרגע מול העיניים נתונים. אני יכול לבקש מאנשים שלידי להוציא אותם.

פיקוד העורף נערך גם לחקירות האפידמיולוגיות וגם לכל הבדיקות מבחינת לוגיסטיקה. אנחנו עוד נותנים להם קצת זמן להיערך. הם הקימו מטה ויש להם מקום שהם בנו מאפס, אוהלים. אני מקווה מאוד שבשבוע הבא כבר יתפקדו ביעילות.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אוקיי, אנחנו מדברים על אותם 250 חוקרים שעובדים מטעם הפיקוד?
יואב גל
אני אברר את המספר הזה. אני יודע שהעתודאים הגיעו לשם והתחילו את החפיפה. אני לא יודע את המספר המדויק. גויסו המון חיילי מילואים לכל מיני צרכים ולא רק לחקירות האפידמיולוגיות ולכן אני לא יודע כרגע את המספרים המדויקים. אני אברר את זה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אז אנחנו נשמח גם מכם לקבל את המספרים בנוסף למשרד הבריאות, וגם נתונים אם יש לכם לגבי מספר המבודדים שיש בנקודת הזמן הזו. אם יש לכם גם בכלל מתחילת המגיפה, כמה היו, אנחנו נשמח, ובעיקר גם לקבל את מספר המאומתים שהיו בבידוד כתוצאה מהחקירה האפידמיולוגית כדי שאנחנו נוכל לקבל איזושהי תמונת מצב ולנתח את המציאות הזו.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
כמה זמן היום לוקח חקירה אפידמיולוגית?
היו"ר יפעת שאשא ביטון
הם אמרו שכ-90% מהחקירות האפידמיולוגיות, מספר שעות. זה נאמר כאן מקודם.
ליאורה ולינסקי
אני חייבת שוב לחדד את זה. יש שתי שאלות: כמה זמן לוקח בין תוצאה חיובית לבין סיום החקירה, וכמה זמן לוקחת חקירה. בין תוצאה חיובית לסיום החקירה, קרוב ל-90% מהחקירות מסתיימות היום באותו יום. כמה זמן לוקחת חקירה? היא יכולה לקחת בין שעה לעשר שעות, 12 שעות, תלוי במספר המגעים ושיתוף הפעולה.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
את יודעת להגיד כמה זמן היום לוקח בדיקה?
ליאורה ולינסקי
היום הציגו בחמ"ל בישיבת הבוקר של פרופ' רוני גמזו, שנכון להיום בין מתי שאדם פונה לקופה לבקש בדיקה לבין מתי שיש תוצאה, זה 1.4 ימים בממוצע היום.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
זאת אומרת 30 שעות.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
לכמה אחוזים אתם מגיעים בחקירות?
ליאורה ולינסקי
אנחנו מגיעים היום לדבר עם מעל 95% מהחולים ויש עוד כ-3%–4% שלא משתפים פעולה, זאת אומרת שמסומן שדיברנו עם אדם, הוא טרק לנו את הטלפון. הוא אמר, לא עונה לשאלות שלכם. משהו כמו 1% עד 2%, אנחנו לא מצליחים להגיע אליכם או כי לא היה לנו מספר טלפון או כי לא ענו לטלפון, דברים כאלה.

לגבי המגעים, אין לנו יכולת לדעת לכמה מגעים הגענו כי אנחנו לא יודעים על מי אנחנו לא יודעים.

אני רוצה להדגיש עוד דבר אחד. הפתרון של האיכון הטלפוני הוא פתרון לאנשים שאנחנו לא מכירים. אם אדם יודע עם מי הוא נפגש, מה השם שלו ומה הטלפון שלו, אנחנו יודעים להגיע בחקירה. האיכון הטלפוני, לא משנה באיזה מתכונת, המגן או מתכונת אחרת, הוא פתרון להייתי במכולת, הסתובבתי שם רבע שעה, אין לי מושג מי היה איתי במכולת. צריך להפריד בין שני הדברים האלה. החקירות אף פעם לא יתנו פתרון לדברים האלה.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
איכון אתם לא נוגעים. בן אדם בא ואומר שככה זה היה, האיכון של שב"כ, אין לכם לזה גישה.
ליאורה ולינסקי
יש לנו גישה במובן שיש מוקד ערעורים במשרד הבריאות. אדם יכול להתקשר ולהגיד, קיבלתי איכון, אני לא הייתי ליד חולה קורונה כי הייתי בבית סגור עם הדלת סגורה, או למשל הוא יכול להגיד, אני מכיר את החולה, אני יודע שהייתי איתו. ישבתי במרחק מאוד רחוק ממנו ושנינו היינו עם מסיכה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אז למה זה לוקח ארבעה ימים? יש אנשים שיושבים בבידוד סתם, לא כאלה שישבו באותו מקום - - -
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
יש את המוקד הזה שאפשר להתקשר ולהגיש ערעור, נכון?
ליאורה ולינסקי
כן.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
וזה עובד?
ליאורה ולינסקי
כן.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
לא, זה לא עובד.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
זה עובד, זה מה שאמרתי. זה לוקח ארבעה ימים.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
את מדברת שלא עונים או שזה לא עובד בכלל?
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
זה פשוט קרה לחברים שלי. הבן שלהם קיבל הודעה מהשב"כ. הוא היה יחד עם חברים שהם לא קיבלו כזאת הודעה. לא ברור מה בכלל הסיבה. הוא התקשר לבדוק. אמרו, אדוני, זה הגנת הפרטיות, אנחנו לא יכולים להגיד לך שום דבר, תשב בבידוד שבועיים.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אני מכירה הרבה מאוד מקרים אחרים, כולל אני שהתקשרתי והם אומרים, אנחנו נחזור אליכם תוך ארבעה ימים, שאגב, בעיניי גם זה מחדל כי אם בן אדם עבר ליד מקום מסוים, עברת ליד חנות מסוימת - - -
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
הוא ניסה לברר למה, כי זכותו. זה הפך להיות משהו דרקוני מדי וגם לא מידתי, אז איך זה עובד עכשיו? אני יודעת מניסיון שזה לא מסתדר.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אנחנו לא יודעים מה הוא ביקש לדעת.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
הוא ביקש לדעת למה הוא היה עם שלושה חברים ביחד באותו מקום כל הזמן, אותו שלחו לבידוד כי הוא קיבל את ה-SMS מהשב"כ ושלושת החברים האחרים לא.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
בסדר, אבל אני לא מצפה שיענו לו על שלושת החברים האחרים, אני מצפה שיענו לו רק על עצמו.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
הוא ניסה להבין, פה היה, מה הנסיבות, כי מישהו צעיר שעובד, לצאת לשבועיים בידוד, אם זה מוצדק, בסדר. אם זה לא מוצדק, צריכים לתת על זה את הדעת. הוא לא הצליח לקבל תשובות. התשובה שהייתה זה שיש הגנה על הפרטיות ולא יכולים להגיד לו שום דבר כי אין למשרד הבריאות גישה לאיכוני השב"כ. איך אפשר לעשות במצב הזה חקירה אפידמיולוגית?
ליאורה ולינסקי
קודם כל זה לא חקירה אפידמיולוגית, זה משהו אחר. מה שעושים במוקד, יש קו ראשון וקו שני של המוקד. קו ראשון מאויש על ידי מוקדנים שקיבלו הכשרה. קו שני מאויש על ידי אנשים שהם יותר מומחים. קו ראשון מבצע את הפעולות הפשוטות. שוב אני אומרת, בגדול, יש שתי הגדרות. הגדרה אחת זה אני יודע מי החולה, השם שלו כזה וכזה, הייתי איתו אבל אין סיכוי שנדבקתי ממנו, ואז אפשר לקבל פטור. הדבר השני זה, הייתי בבית עם הדלת סגורה, לא היה איתי אף אחד או הייתה איתי רק אשתי או הייתי במשרד עם הדלת סגורה. לא נפגשתי עם אף אחד במשך פרק הזמן הזה, ואז אפשר לקבל פטור.

לגבי המקרים האחרים, מאחר ואדם לא יודע ליד מי הוא עבר, ליד מי הוא עמד, מי יכול להיות חולה א-תסמיני, מאוד קשה לתת פטור בנסיבות מעורפלות כאלה, ובוודאי ובוודאי אף אחד לא היה רוצה שאנחנו נגיד לכל אדם שמתקשר, מי החולה. מתקשרים הרבה מאוד אנשים ואומרים, אני רוצה לדעת מי החולה כי אני רוצה לדעת אם הייתי לידו או לא הייתי לידו. אין לנו את היכולת לתת את המידע הזה ונכון שלא יהיה לנו את האפשרות לתת את המידע הזה. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לשחרר אנשים שאפשר לשחרר. בתחילת האירוע כשחודשו האיכונים, זה נכון שלקח הרבה מאוד זמן. זה היה עניין של הצפה של איכונים. היו 30,000, 50,000 איכונים ביום. לא הייתה לנו יכולת להקים מוקד. היום המוקד עובד. רוב האנשים מקבלים התייחסות באותו יום או למוחרת. זה פונקציה של כוח אדם, והיום מקבלים התייחסות הרבה יותר מהירה והרבה יותר מקצועית. תמיד יהיה חוסר שביעות רצון. אם אדם פונה ואומר, לא יודע מי החולה, חברים שלי לא קיבלו, אין לנו מענה לזה.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
עוד שאלה אחת, גבירתי. כשאתם עושים חקירות אפידמיולוגיות, אתם יודעים לתת מענה בשפות שונות לפי האוכלוסייה במדינת ישראל?
ליאורה ולינסקי
כן, אז קודם כל התשתית של החקירות האפידמיולוגיות, בין אם זה האחיות ובין אם זה הסטודנטים לרפואה וסיעוד ובין אם זה האנשים שגויסו, הם מראה של החברה הישראלית. יש דוברי רוסית ודוברי ערבית ודוברי צרפתית. יש לנו הרבה מאוד דוברי שפות בקרב מי שעובד בבריאות הציבור, כמובן, כי הם מותאמים לאוכלוסייה, ובקרב האנשים שגויסו, כי הם מראה של האוכלוסייה.

כשיש התפרצויות למשל באוכלוסייה הערבית, יכול להיווצר מחסור לפרק זמן מסוים בדוברי ערבית. אנחנו עושים מאמצים. למשל, החברה שמגייסת לנו את התחקירנים, חברת מעוף, קיבלה הנחיה לפני כמה שבועות באופן ממוקד לירושלים לגייס דוברי ערבית.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
מה זאת אומרת חברת מעוף מגייסת לכם?
ליאורה ולינסקי
ה-350 תקנים שקיבלנו ביולי לתחקירנים, הם לא עובדי המשרד, הם על ידי ספק.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
כוח אדם.
ליאורה ולינסקי
אבל הם מגייסים אותם לפי ההנחיות שלנו, הקריטריונים שלנו. הם עושים את עבודת ההעסקה והם משלמים להם. זה פשוט לא תקנים פנימיים. אנחנו מבצעים את כל העבודה מולם.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
טוב, אבל זה היה בתחילת הדיון אז אנחנו לא נחזור אחורה.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
זאת אומרת, היום המדינה מעסיקה עובדי קבלן, משלמת לחברה שלישית עמלות ואלוהים יודע באיזה תנאים האנשים האלה עובדים. שתביני על מה אנחנו מדברים.
ליאורה ולינסקי
לא, לא, זה אנשים שעובדים בתנאים סבירים כי זה אנשים אנחנו דאגנו שיעבדו בצורה טובה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
עושים העברה בגלל הפרוצדורה כדי לפשט את זה ושיהיה אפשר להעסיק אותם באופן מיידי ולא לחכות עכשיו עם כל התהליכים של קליטה ומכרז.
ליאורה ולינסקי
בדיוק, ונציבות שירות המדינה.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
המדינה אם רוצה, יכולה גם לפתוח תקנים זמניים.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
מה שחשוב לנו זה שיש חוקרים. איך הם עושים את זה אחר כך, ומעסיקים אותם בתנאים ראויים ומקבלים את ההכשרה כמו שצריך והכול. כל המסביב פחות מעניין.

פרופ' חגי לוין, ביקשת להגיב. בבקשה.
חגי לוין
תראו, המצב הזה שהוא חסר תקדים בעולם, שבו מפעילים את שירותי הביטחון הכללי על האזרחים, בלי להיכנס לדיון הקונקרטי, לצערי אחת מנקודות הכשל זה הנתק המוחלט בין הנתונים שמתקבלים מאיכון השב"כ לבין החקירות האפידמיולוגיות. המצב הוא בלתי סביר לחלוטין, כי חקירה אפידמיולוגית זה לא רק להכניס את המגע לבידוד, אלא זה להבין איך מתפשטת המחלה באוכלוסייה, אז אם רופאי המחוזות והנפות לא יכולים לקבל תמונת מצב אמיתית כי הנתונים הם במערכת נפרדת, שזה לא רק פוגע ביכולת של הבן אדם להבין את מצבו אלא גם במערכת נפרדת, זה בעיה מאוד קשה.

צריך להפריד בין מצב שבו יש מגע הדוק ידוע, שאז הסיכון שהוא אכן נדבק הוא הרבה יותר גבוה מהנתונים שאנחנו רואים בישראל, מאשר מישהו שעבר לידך באיזשהו מקום בחוץ, שאז זה באמת לא כל כך חשוב, כי הסיכוי שנדבקת או שהוא נדבק שם הוא מאוד קטן. דווקא את המגעים האלה תופס איכון השב"כ ונראה שמישהו פה חשב שיש לנו איזה פתרון קסם טכנולוגי והמשיך להזניח עד לאחרונה, כי לאחרונה המצב השתנה, אבל הזניח את המערך האנושי.

לגבי הרופאים והרופאות, התקינה בתחום הזה לא התעדכנה 40 שנה ויש היום ביחס לגודל האוכלוסייה מספר מאוד קטן. זה צו השעה וכך גם אמרנו לשר ולמנכ"ל, לגייס עכשיו 30 רופאים ורופאות שיבואו באופן קבוע לתגבר את המערך הזה כי זה חיוני גם לסיוע מיידי עכשיו וגם להמשך. תודה רבה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
תודה רבה לך על הדברים החשובים, פרופ' חגי לוין.

מישהו נוסף רוצה להתייחס לפני אנחנו סוגרים את הדיון ומסכמים?
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
כמה חוקרים אפידמיולוגים דוברי ערבית וכמה דוברי רוסית יש היום במערך?
ליאורה ולינסקי
אני מצטערת, אני לא יודעת להגיד. אני יודעת שאנחנו עושים את זה לפי אזורים. אני יודעת שבירושלים יש לנו את הצוות שלנו.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
יש סך הכול 900?
ליאורה ולינסקי
יש לי סך הכול 900. אני יכולה להביא את הנתונים האלה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אנחנו נבקש את זה בסיכום.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
כמה יש דוברי ערבית, כמה יש דוברי רוסית, צרפתית, אמהרית, לפי הייחוס של מדינת ישראל.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
ואידיש.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
אידיש כמובן, גם.
ליאורה ולינסקי
אני חייבת גם לציין שיש במשרד הבריאות מוקד מתורגמנות.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
אני מכירה את זה, זה לא עובד.
ליאורה ולינסקי
יש לנו אפליקציה של משרד הבריאות שנקראת אפליקציית המגן. היא יותר מדויקת מהאיכון של השב"כ בגלל שהיא עובדת בטכנולוגיה גם של Blue 2 אנחנו פונים לכנסת לעודד אנשים להוריד את האפליקציה. אנשים חוששים מהכניסה לפרטיות שלהם. האפליקציה הזאת מאפשרת לנו לשאוב לתוך החקירה האפידמיולוגית את המקומות שהיית ואז למחוק את - - -
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
למחוק את הפרטיות של אזרחים לחלוטין.
ליאורה ולינסקי
רק באישור האזרח.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
לי יש את האפליקציה, אז לפני שאנחנו קופצים אומרים, זה למחוק והכול, היתרון באפליקציה הזו שהיא מאפשרת לך לכתוב אם היית או לא היית, ואם לא היית אז פשוט ממשיכים הלאה. אני קיבלתי שתי התראות לגבי מיקום שהייתי. בכלל לא ידעתי שהייתה מסעדה כזו. כנראה עברתי ברחוב בסמוך לאיזשהו מיקום שבתוכו זה היה ואת פשוט יכולה לבטל את זה וזה נגמר. זה חוסך את כל התהליך של להתקשר ולהודיע ולהגיד שלא היית שם, אז מומלץ לכולם בחום להוריד את זה. זה חשוב.
ליאורה ולינסקי
אם למישהו יש אפליקציית מגן והוא מאובחן כחיובי, בתוך החקירה האפידמיולוגית אומרים לו, אתה מוכן לשלוח אלינו את המיקומים שהיית? שולחים לו SMS, הוא מאשר את זה ואז המיקומים נכנסים לחקירה במקום שהוא יצטרך להיזכר בעל פה. זה מאוד מזרז ומדייק את החקירה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
זה מצוין וזה לא שום פרטיות. להיפך, זה חוסך גם את העניין שאנחנו לא יכולים לטפל מהר באיכונים.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
ואם הוא היה עם מאהבת?
ליאורה ולינסקי
הוא יכול להגיד שהוא לא מוכן למסור את המידע.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
חברת הכנסת מלינובסקי, אני נדהמת כל פעם מהרזולוציות שאנחנו יורדים אליהן.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
היו כבר מקרים כאלו ובגלל זה אנשים חוששים מזה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אני לא נכנסת לדברים האלה.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
יתרה מזאת, יש לנו מגזר חרדי שאין להם מגן. נו, מה לעשות, אין להם סמרטפונים. יש לך אוכלוסייה מבוגרת שבכלל לא משתמשת.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
היא פנתה לאלה שיש להם ולאלה שמשתמשים.
יואב גל
סליחה, חברת הכנסת שאשא ביטון, חבר הכנסת טסלר, הבאתי כמה נתונים לבקשתכם. אפשר דקה?
היו"ר יפעת שאשא ביטון
בוודאי.
יואב גל
מבחינת הנתונים שאנחנו כמשרד הביטחון אוספים, המבודדים בכל המדינה, אין, אבל לגבי המלוניות קורונה, המבודדים, אז עד כה במלונות היו כ-58,000. נוספו ביממה האחרונה 7,500. בכלל בצה"ל יש לנו את הנתונים אבל זה לא כל כך חשוב. זה בגדול.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
58,000 מה?
יואב גל
יש לנו במלונות של חולי קורונה 23,380 ומלונות בידוד עד היום 57,982.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
השאלה שלי הייתה לא כמה מבודדים יש במלונות, אלא קודם כל להבין כמה מבודדים בכלל יש במדינת ישראל. זה בסדר להיכנס לרזולוציות של כמה יש במלונות השונים, אבל גם חשוב לי לדעת כמה מהם מבודדים מתוך החקירות האפידמיולוגיות וכמה מתוך המבודדים של החקירות האפידמיולוגיות יש לנו מאומתים בסוף. חשוב לי להיכנס לרזולוציות האל כדי להבין את תמונת המצב הכוללת.
ליאורה ולינסקי
קיבלתי נתונים.
יואב גל
לזה אני צריך להתייחס מכיוון שכל הנתונים האלה הם לא מרוכזים על ידנו. זה משרד הבריאות.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
בסדר גמור, אז הנה משרד הבריאות ייתן אותם.
יואב גל
אני יכול לתת לגבי מספר האנשים שמוכשרים כיום בפיקוד העורף לחקירות, אבל אני אשמח גם שתיתנו לי כתובת להעביר את התשובה בתום הדיון, כי אני מניח שאני לא אקבל את זה תוך כמה דקות.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
מאה אחוז, אז להעביר את זה לוועדה המיוחדת לקורונה בכנסת. הכתובת שלנו נגישה. אנחנו נדאג שמזכירות הוועדה תהיה איתכם בקשר כדי שתוכלו להעביר אלינו את הנתונים. תודה רבה לך, יואב.

בבקשה ליאורה, את אומרת שיש לך נתונים.
ליאורה ולינסקי
קיבלתי נתונים. יש היום במדינת ישראל 58,000 אנשים שאנחנו יודעים שהם בבידוד. מתחילת האירוע, מפברואר, 583,000 אנשים הוכנסו לבידוד.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
זה אומר שרק חמישית מהם מאומתים.
ליאורה ולינסקי
לא, אני אגיד עוד פעם, אנשים לא מוכנסים לבידוד במטרה שיהיה כמה שיותר מאומתים.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
לא אמרתי את זה. אף אחד, אין לו מטרה שיהיו כמה שיותר מאומתים. אנחנו מבודדים אותם כדי שאם הם חולים, הם לא ידביקו אחרים, אבל אם אני רואה שאני מכניסה 400,000 שהם בכלל לא היו חולים לצורך העניין, זה 400,000 איש. תכפילי את זה, אני לא מדברת כבר על ימי עבודה, אני לא מדברת על הקונסטלציה המשפחתית וההיערכות והמשמעות הרגשית והכול.
ליאורה ולינסקי
זמן הבידוד יכול לנוע בין יומיים אם נפגשת עם המאומת לפני שבוע וחצי לבין 14 יום אם אנחנו מאתרים אותך ביום הספציפי. כמות הבידודים כרגע כתוצאה מחקירה אפידמיולוגית הם 17,000.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
זאת אומרת, כל האחרים הם לא כתוצאה מהחקירות אלא או מאיכוני שב"כ או כי הם יודעים שהם היו במסלול ההדבקה של מישהו.
ליאורה ולינסקי
כן. יכול להיות שהם אנשים שאותרו בחקירה והחולה אמר, זה אשתי והילדים, אז הם לא מתועדים עם תעודת זהות בחקירה אבל הם כן כתוצאה מחקירה. 17,000, ישירות הוכנסו לבידוד בחקירה. זה בדרך כלל מבוגרים שיש לנו תעודת זהות שלהם.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
כמה מהחקירות נכנסו מתחילת האירוע מתוך ה-583,000, אתם יודעים?
ליאורה ולינסקי
אני יודעת להגיד 55,000, אבל רק לפני חודש הוספנו את האפשרות להכניס לבידוד ישירות מהחקירות. היינו אומרים לאנשים, תיגש לאתר של משרד הבריאות ותירשם. בגלל זה המספר נמוך. ה-17,000 מול 50,000 ומשהו, זה משקף את הסטטוס האמיתי.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אוקיי. יודעים לומר כמה מתוך המבודדים שנכנסו בחקירות יצאו מאומתים בסוף?
ליאורה ולינסקי
את זה אני אצטרך להוציא.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אז אנחנו נשמח לקבל את הנתונים. הנתונים מעניינים מאוד.

בואו אעשה סדר במספרים. אנחנו מדברים בעצם מתחילת האירוע ב-583,000 מבודדים. היום יש 58,000, 17,000 מתוכם הם מחקירות אפידמיולוגיות. אנחנו יודעים שיש כ-23,000 שנמצאים במלוניות, 7,500 הצטרפו ביממה האחרונה. מהחקירות האפידמיולוגיות סך הכול נכנסו מתחילת האירוע 55,000. לגבי כמה מאומתים יש מתוך החקירות, אנחנו נקבל בהמשך.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
יודעים לומר לגבי חלק מהמבודדים, כמה זה חוזרים מחו"ל?
ליאורה ולינסקי
אין לי את זה.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
אז אני חושב, גבירתי, שזה גם חשוב.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
איך זה יכול להיות במלוניות קורונה 20,000?
ליאורה ולינסקי
במלוניות קורונה יש היום עשרות בודדות.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
מתוך החקירות.
ליאורה ולינסקי
היום במלוניות קורונה למבודדים, יש מעט מאוד אנשים.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
יואב, אתה אמרת מספר של 23,000 כשמתוכם 7,500 ביממה האחרונה. אתה רוצה לעשות לנו סדר במספר הזה?
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
סך הכול יש לנו קיבולת של מלוניות, 10,000. מאיפה המספר הזה?
היו"ר יפעת שאשא ביטון
מספר המלוניות גדל. יש לי דוח. אני מקבלת כל שבוע.
יואב גל
7,500 זה לא למלוניות, זה מתוך כל המבודדים. המבודדים שנוספו ביממה הקודמת הם 7,500.
ליאורה ולינסקי
זה בערך שישה לכל חקירה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אז 7,500 שאמרת ביממה האחרונה זה בעצם המבודדים החדשים. כמה מבודדים יש במלוניות?
יואב גל
כרגע 2,492 אורחים שהם חולים במלוניות.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
מבודדים או חולים?
יואב גל
אני מסתכל במסך של כל הנתונים. חולים במלוניות עד כה, 23,380. אורחים שהם חולים במלוניות, כרגע 2,492. ביממה הקודמת, חולים שנקלטו במלוניות, 241. השתחררו 564.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
כמה מבודדים יש כרגע בבתי מלון?
יואב גל
אני כרגע לא רואה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
אוקיי, הם יעבירו לנו את הנתונים אבל המספרים די ברורים. רציתי להבין מה זה ה-23,000. אתה אומר, זה מכל התקופה מי שעבר במלונות. אוקיי, בסדר גמור.

חבר הכנסת טסלר, אתה רוצה להוסיף משפט?
יעקב טסלר (יהדות התורה)
יש נושא מסוים שאני מעלה את זה כל פעם מחדש ואני חושב שזה דבר חשוב שאנחנו צריכים לשים על זה את הדעת. הנתונים שמשרד הבריאות מפרסם לגבי החולים, מפרסמים רק לגבי חולים לנפש ולא מתייחסים כלל וכלל לבתי אב. אני אתן דוגמא קטנה. אם אומרים לצורך העניין שבעיר בני ברק יש 20,000 חולים ובפועל מדובר ב- Xבתי אב, לעומת תל אביב, הרצליה, ערים אחרות, אותם מספר חולים, הם מתייחסים יותר לחולים עצמם מאשר לבתי אב. דיברו על זה, לא זכור לי אם אצלך, גבירתי, פה בוועדה. הפרסום הזה, אנחנו משיגים שני דברים. דבר ראשון, תדמיתי. מטבע הדברים, כשאנחנו יודעים שיש בעיר מסוימת שמשקי הבית, אם זה במגזר החרדי, במגזר ערבי, איפה שיש משפחות ברוכות ילדים, עד שמגיעות תוצאות כפי שציינת קודם, אורך קצת זמן, באופן אוטומטי כולם נדבקים. חשוב לציין את הדבר הזה, ויש לכם את הנתונים. באותו זמן שאנחנו מפרסמים את מספר החולים, לפרסם גם בכמה בתי אב מדובר.
ליאורה ולינסקי
יש לנו את הנתונים ואני אשמח להעביר את הבקשה.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
תודה.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
ברשותכם, אני מסכמת את הדיון. ראשית, אפתח באמירה הכללית כי זה עלה כאן מהדברים של ליאורה, הנושא של מערך בריאות הציבור שאנחנו חייבים לחזק אותו. אנחנו מברכים על התגבור שניתן שם אבל זה משהו שצריך להישאר גם בשגרה ואנחנו צריכים ממנו אפילו יותר גם היום.

אנחנו נסכם את המספרים שעלו כאן לגבי מספר המבודדים כתוצאה מהחקירות כדי להבין רגע את תמונת המצב ולנתח אותה. אני מוכרחה לומר שזה משהו שצריך לעבד אותו מבחינת הפערים בין מספר המבודדים לבין המאומתים ולראות איך אנחנו אולי מדייקים את התהליכים.

חסר לנו הנתון של כמה מאומתים היו מתוך המבודדים של החקירות עצמן. אנחנו מבקשים לדעת לגבי היקף המענה בשפות השונות לפי חלוקה לשפות השונות מקרב אותם 900 חוקרים אפידמיולוגים או איזה מענה אחר אתם נותנים.

נשמח כמובן לקבל את הנתון גם של בתי אב, מספר ההדבקות בבתי אב ולא רק פר נפש.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
לפרסם את הנתון.
היו"ר יפעת שאשא ביטון
קודם כל בוא נלמד מה קורה שם ואחרי שאנחנו נבין אם יש פערים משמעותיים או אם זה משהו שיכול להשליך בעצם על התפיסה של האירוע, אז אנחנו אפילו נקיים דיון ונראה איך אנחנו יכולים לקדם גם את זה.

תודה רבה ליאורה על הדברים. תודה רבה יואב, תודה רבה פרופ' חגי לוין, לכל המשתתפים. הדיון נעול. תודה רבה לך חבר הכנסת טסלר על הדיון.


הישיבה ננעלה בשעה 11:43.

קוד המקור של הנתונים