ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 05/08/2020

המשך העסקתן של אוכלוסיות ייעודיות בחברת נמל אשדוד

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת18
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
05/08/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 39
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום רביעי, ט"ו באב התש"ף (05 באוגוסט 2020), שעה 9:30
סדר היום
המשך העסקתם של אוכלוסיות ייעודיות בחברת נמל אשדוד
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
מיכל וונש
יוסף טייב
יואל רזבוזוב
מוזמנים
צביקה שפירא - מנהל אגף כלכלה וקשרי חוץ, משרד התחבורה

תומר שרבף - רפרנט חברות ממשלתיות, אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

דפנה מאור - מנהלת תחום בכיר שילוב אנשים עם מוגבלות ואוכלוסיות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מיראל נח'ול - עו"ד, עוזרת ראשית בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ד"ר אברהם נגוסה - חבר כנסת לשעבר

משה (שיקו) זאנה - מנכ"ל נמל אשדוד

ירון הדרי - סמנכ"ל משאבים, נמל אשדוד

משה בנימין - עוזר מנכ"ל, נמל אשדוד

גד בוטבול - יו"ר ועד תפעול, נמל אשדוד

באבו איילי - עובד תפעול מהקליטה המדוברת, נמל אשדוד
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומיםהמשך העסקתם של אוכלוסיות ייעודיות בחברת נמל אשדוד
היו"ר דוד ביטן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. הנושא על סדר היום הוא המשך העסקתם של אוכלוסיות ייעודיות בחברת נמל אשדוד והכוונה ל-26 עובדים מבני העדה האתיופית שהתחילו לעבוד ב-31 בדצמבר 2017.

בסך הכול נקלטו 31 עובדים מאוכלוסיות הייעודיות, אתיופים, נשים ובני מיעוטים. כל העובדים נקלטו במחלקת תפעול ועובדים בעבודת כפיים, פריקה וטעינה של כל האוניות שנכנסות ויוצאות מישראל. עובדים אלה אינם עובדים קבועים בנמל, שכן בהסכם 2005 תקופת העבודה עד לקבלת קביעות הוארכה משלוש שנים לארבע שנים, אם כך עובדים אלה אמורים לקבל קביעות ב-2021, מועד תחילת התחרות בנמלים.

העסקתם בנמל היא במסגרת חובת הייצוג ההולם בחברות הממשלתיות. עובדים אלה הם עובדי דור ב', מדובר בעובדים מסורים, בעלי משפחות, שעזבו מקומות עבודה על מנת להתקבל לעבודה בנמל. במסגרת הרפורמה בנמלים העובדים האלה לא נכללו בהסכמה להסדר ביטחון תעסוקתי לכלל העובדים שעבדו עד ל-12 ביוני 2017, לעשר שנים. זאת אומרת הם נקלטו חמישה חודשים אחרי מועד ההסכם? נודע כי במסגרת ההסכם המתגבש העובדים האלה לא כלולים ולפיכך קיימת כוונה לפטרם.

אני רוצה להדגיש את כל הנושא הזה של העסקת עולי אתיופיה במסגרות השונות והצורך לתת להם ביטחון תעסוקתי, לא כל כך כעבודה, אלא בעיקר בגלל השכר. השכר של עובדי נמל אשדוד הוא שכר גבוה. נתקלנו בבעיה כזאת שעובדי אתיופיה עובדים, יש להם עבודה, אין להם בעיה של לאפשר להם לעבוד, העבודה קיימת, פחות צריך לדאוג להם כביכול להיכנס לעבודה, יותר הבעיה מתמצית בשכר. השכר שהם מרוויחים מתקרב לשכר מינימום, ברובם, יש כאלה שלא כמובן, ולכן המגמה צריכה להיות הפוכה עכשיו, לא לדאוג להם לעבודה, אלא להיכנס למסגרות השכר היותר טובות, זה מה שיישר אותם מול האוכלוסייה הכללית.

זה תהליך, זה לא דבר שאפשר לעשות אותו מהר. בנמל אשדוד השכר הוא מאוד גבוה, גם העבודה היא עבודה לא קלה, אבל השכר גבוה, זה מה שחשוב, ולכן להשאיר אותם במסגרת הזאת ולתת להם ביטחון תעסוקתי זה מאוד מאוד חשוב ליישום מטרת החוק של האיזון של האוכלוסיות החלשות. אנחנו בעניין הזה פונים אליכם וגם למשרד האוצר וגם משרד התחבורה, שלמרות שהם לא בהסכם, זאת אומרת ההסכם הוא מזמן, זה לא דבר שנעשה עכשיו, לא חשבו על העניין הזה, אני גם מודע לזה שצריך לשים איזה שהוא קו, כי כל פעם יביאו לכם אנשים ויגידו לכם: הנה, זה לא בקו, תיתן גם אותם. אבל פה יש מטרה חברתית ממדרגה ראשונה וגם חוק, החוק בעצם שדורש את זה ולכן אפשר פה למתוח את החבל קצת, בעיקר בגלל שמדובר במספר חודשים ובאוכלוסייה ייעודית וספציפית.

כמובן שתהיה התחייבות של ההסתדרות שלא תנצל את העניין הזה על מנת להגיד: הנה, אתם קיבלתם את עולי אתיופיה, הם מחוץ להסכם, אז קבלו גם את 20 העובדים האלה שמחוץ להסכם. צריכה להיות התחייבות של ההסתדרות שלא ינצלו את זה לתקדים מול נמל אשדוד. זו דרישה מההסתדרות.

הדרישה מהאוצר, מכיוון שהאוצר ומשרד התחבורה הם חלק בעניין הזה, צד להסכם הזה, דרישה מהם שלאור הנושא החברתי שיוותרו הפעם, בעיקר כשההסתדרות תתחייב שזה לא תקדים לשום דבר שקשור לנמל אשדוד. אם תהיה התחייבות כזאת אני מאמין שהאוצר לא צריך להתנגד, וגם לא נמל אשדוד, לא צריכים להתנגד ליישר את הקו מול 26 העובדים האלה.

בבקשה, נתחיל קודם עם הנמל. אנחנו מכירים את הסוגיה מהפעם שעברה, אז אנחנו נתחיל ישר עם מנכ"ל הנמל. תודה שהגעת, כיבדת אותנו בעניין הזה, מעכשיו לעכשיו.
משה (שיקו) זאנה
תודה שהזמנתם אותי. אני חייב להגיד, זו פעם ראשונה שאני מגיע לוועדה כזאת ובכלל בכנסת, הייתי בצבא לא מעט שנים.

קודם כל אנחנו מדברים על עובדים שקלטנו, יש לנו 37 עובדים מהעדה האתיופית, עובדים טובים שגם מאוד מרוצים מהעבודה בנמל ואנחנו גם מאוד מרוצים מהם, כך שהבסיס לטענה שאנחנו באים ורוצים לפטר אותם הוא לא נכון והוא לא מדויק. יותר מזה, נמל אשדוד רואה את הנושא של אוכלוסיות מגוונות כחלק מתהליכים משאביים שאנחנו פועלים בהם, לראיה יש לנו 37 עובדים אתיופים, יש לנו 57 עובדים חרדים מהמגזר החרדי, ואני מדבר עוד על נשים, של שילוב נשים, ואנחנו רואים את זה בסוף כחלק מתהליכים נמליים שאנחנו גם מאוד גאים בהם ועם זה אני רציתי להתחיל.

יחד עם זאת יש לנו תחרות בפתח. נמל אשדוד בקיץ 2021 ייכנס לנושא של התחרות וכחלק מההכנה לתחרות מתנהלות שיחות רפורמה. בשיחות הרפורמה אנחנו בוחנים את כל הווקטורים, אדוני היושב ראש. כשאני אומר את כל הווקטורים, קודם כל אנחנו רוצים כמה שיותר אנשים להוציא לפנסיה מוקדמת. כשאנחנו מדברים על פנסיה מוקדמת זו חבילת הטבות שלא הייתה כדוגמתה על מנת לעודד פנסיה מוקדמת ובכך לאפשר קליטה של צעירים והשארה של הכוח הצעיר. במקביל לכך אנחנו גם מנסים, דרך הרגולטורים, להכניס עוד עבודה לנמל כי הנושא של המכולות צפוי לרדת לנו בכ-50% ועד 50%, שזה הולך לפגוע מאוד משמעותית בנמל ובמקביל לכך אנחנו מנהלים את השיחות עם ההסתדרות.

בסך הכול השיחות עם ההסתדרות הן בתיאום מלא כשהיעד שלנו זה להשאיר את העובדים. דרך אגב, מעולם אשדוד לא פיטרה את עובדיה פיטורי צמצום, ככה היינו גם רוצים להמשיך לנהוג. יחד עם זאת ולאור האחריות שלנו גם כחברה ממשלתית, וכנראה הנמל תחת החברה הממשלתית היחידי שיישאר בישראל בשלב הזה לאור העובדה שנמל חיפה הולך להפרטה, המטרה שלנו זה לדאוג לעובדינו ולהשאיר אותם, זה יהיה חלק מהשיח ברפורמה ונראה איך נעשה את זה בצורה הכי נכונה והכי טובה. כל מה שאני אומר אני גם מתואם עם ההסתדרות. עד כאן, אם יש למישהו שאלות אני אשמח לענות.
היו"ר דוד ביטן
אני לא מבין, אתה אומר שאתם מוכנים להשאיר אותם בעצם, אבל ללא הביטחון התעסוקתי של עשר השנים?
משה (שיקו) זאנה
שוב, בסוף יש פה נושא של התייעלות. אם הוועדים יעזרו לדחוף את העובדים המבוגרים לצאת לפנסיה – יש איזה שהוא מעגל סגור, יש איזה שהיא חבילה שצריכה לקרות, אם הוועדים יצליחו לשכנע את העובדים המבוגרים, יחד איתנו, על מנת שייצאו - - -
שלומית אבינח
מה זה עובדים מבוגרים? לאיזה גילאים אתם מתכוונים?
משה (שיקו) זאנה
כשאני מדבר על חבילה זה חבילה של עד שלושה מיליון שקל לכל עובד מגיל – אם אני לא טועה, גדי, 55?
גד בוטבול
התוכנית מגיל 50.
משה (שיקו) זאנה
מגיל 50, לעודד אותם לפרישה מוקדמת. היה והצלחנו התכנסנו והתאמנו את גודל הנמל לרפורמה ולאתגרים - - -
היו"ר דוד ביטן
זאת אומרת אתם צריכים לשחרר 26 עובדים כדי להכניס אותם ל - - -
משה (שיקו) זאנה
אנחנו צריכים להוציא לפנסיה מוקדמת עשרות עובדים ויש לנו פוטנציאל כזה והוועד הוא - - -
היו"ר דוד ביטן
תוך כמה זמן? מה תאריך היעד של הוצאת העובדים?
גד בוטבול
התוכנית מתחילה, מרגע החתימה יהיו עובדים שייצאו במיידית. קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי, אני מאוד מודה לכם, זה מאוד מרגש להגיע לוועדה הזאת בשביל לעזור לאותה אוכלוסייה שבאמת עברה הרבה במדינת ישראל. ואם כבר מדברים על הפרישה, אז שתדעו שכרגע מדובר על 110 עובדים שאמורים לפרוש, שהם עומדים בתנאים. יש פרישה מיידית של חלק מהעובדים אם ירצו, זה פרישה מרצון.
שלומית אבינח
כמה עומדים ביעדים?
גד בוטבול
יש כרגע 112 עובדים שאמורים לפרוש מהמחלקות שקשורות לעובדים האלה, לאוכלוסייה המתקנת, אותו קורס שנכנס. ביחס לכל הנמל יש מעל 200.
היו"ר דוד ביטן
אז רגע, מה אתה דורש בעצם? שמעבר ל-112, או בתוך ה-112?
משה (שיקו) זאנה
מה שגדי אומר זה הפוטנציאל, השאלה כמה נצליח לעודד לפרישה מהפוטנציאל. כשהוא אמר 112, זה הפוטנציאל של העובדים שעומדים בתנאי הפרישה המוקדמת, קרי מעל גיל 50.
היו"ר דוד ביטן
מתוך ה-112 האלה, אם ייצאו 26, לפחות נגיע להסכמה שנאריך את הזמן של הדבר הזה, זאת אומרת אם הם חייבים לפרוש, אני לא יודע, תוך חצי שנה לצורך הרפורמה אז ניתן יותר זמן.
גד בוטבול
לא, יש תוכנית פרישה שחלק מהעובדים יכולים לפרוש מיידית ויש להם את האופציה לפרוש עד 2024, עוד ארבע שנים, זאת תוכנית פרישה שבעצם רצה על חמש שנים בערך. זאת אומרת שבכל תקופת הזמן הזאת, זו פרישה מרצון, חשוב לציין את זה, ובכל תקופת הזמן הזאת - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אני חושב שהנושא פשוט. הנמל יתחייב לא לפטר את העובדים האלה כרגע, כי הרי אתם רוצים אותם בעבודה, נכון? הבעיה היא רק בביטחון תעסוקתי, נכון? מבחינת עבודה אין לכם בעיה עם זה.
משה (שיקו) זאנה
שוב, העובדים האלה, קודם כל אנחנו מדברים על עובדים טובים שאין לנו כוונה ואין לנו במטרה שלנו - - -
היו"ר דוד ביטן
אז אני אומר, אתה לא מתכוון לפטר אותם, אנחנו מדברים עכשיו על עשר השנים של הביטחון התעסוקתי. תשאיר אותם בינתיים, כי הם טובים. אם הם לא טובים, מי שלא טוב תעיף אותו, אני לא מחפש לעזור לאף אחד שהוא לא בסדר, אבל כל עובד ראשון שיוצא במסגרת ה-112 האלה זה יאפשר לעובד אחד מה-26 להיכנס לביטחון התעסוקתי. וכל עוד הם עובדים אז אין בעיה, מתי תהיה בעיה? כשהם יפוטרו. אוקיי, בוא נגדיר ככה. ואז זה נראה לי הסדר מצוין, זה גם עומד בדרישות ההסכם שיש עם האוצר וגם עומד במחויבויות של הנמל וגם עוזר לאנשים. אני חושב שהנושא פה מאוד פשוט, זה באמת לא מסובך מדי.
משה (שיקו) זאנה
לא, זה לא מסובך, אבל אני חושב שזה יהיה מאוד נכון לבוא ולראות את החבילה של האנשים שצריכה לצאת לפנסיה. שוב, כשאני אומר - - -
היו"ר דוד ביטן
אני לא מתכוון שעכשיו אנחנו נעשה, זו התפקיד שלכם.
משה (שיקו) זאנה
בדיוק, ולכן ברשותך - - -
היו"ר דוד ביטן
אני מדבר באופן כללי. באופן כללי נראה לי שההסדר הטוב ביותר זה שכרגע מכיוון שהם עובדים טובים אף אחד מהם לא יפוטר, זה לא נותן להם לגיטימציה לא להיות עובד טוב, ברגע שעובד לא יהיה טוב אז אותו עובד יפוטר, או לא יודע מה, לפי הסנקציות שאתם נוהגים לעשות. בוא נגיד ככה, הם צריכים להיות עובדים טובים, הביטחון התעסוקתי לא חל עליהם כרגע, ברגע שעובד יוצא לפנסיה אז אחד מה-26 נכנס לתוך הביטחון הזה. הבעיה תהיה להסדיר את הסדר של ה-26, מי נכנס ראשון, מי נכנס שני ומי נכנס שלישי. זה אני משאיר לכם, אני לא יכול להיכנס לזה. זה נותן פתרון, לדעתי, מניח את הדעת גם לזה וגם לזה. כי חלק יפרשו, זה בטוח, נכון? אין על זה ויכוח, גדי, נכון?
גד בוטבול
נכון, אני רק רוצה לציין שלא מדובר רק ב-26 עובדים, מדובר על קליטה של 31 עובדים.
היו"ר דוד ביטן
אז 31 עובדים.
שלומית אבינח
26 אתיופים ועוד בני מיעוטים.
גד בוטבול
שלוש נשים ושני בני מיעוטים.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, תכניסו את כולם, אני לא דואג רק לאתיופים.
גד בוטבול
מה שאני רוצה להדגיש פה, מבחינתי אני לא רוצה שההסדר שלהם יותנה בעובדים פורשים, ויש לזה סיבות עיקריות. העובדים שלנו, כפי שאתה אמרת, מרוויחים שכר גבוה - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל מישהו יעזוב. בינינו, אתה חושב שמה-112 לא יעזוב מישהו לפנסיה? ודאי שיעזוב.
גד בוטבול
יכול להיות שכן, אבל בוא לא נשכח דבר אחד, עובדי התפעול, כפי שאמרת, מרוויחים שכר גבוה וגם אם תרד העבודה ב-30% או 40%, כפי שאומר המנכ"ל, ואנחנו לא ערבים לזה כי אף אחד לא יכול לחזות את העתיד - - -
היו"ר דוד ביטן
מתי נפתח?
גד בוטבול
הנמל אמור להיפתח בשנה הבאה, נמל הדרום, ותתחיל התחרות יחד עם הנמל מצפון, אבל לנו תרד העבודה ב - - -
היו"ר דוד ביטן
אז אוקיי, אנחנו נקיים ישיבה נוספת בעוד חצי שנה, אם לא יהיו בחירות כמובן, נקיים ישיבה נוספת ונעקוב אחרי העניין הזה. מה שאני מציע זה שתיכנסו אתם לאיזה שהוא, לא משא ומתן, פה זה לא עניין של משא ומתן, אלא תיאום עם ההנהלה, איך עושים את זה, אתם גם צריכים לדעתי לקבוע, כדי שלא יהיו בעיות עם ה-31, את הסדר של האנשים שמקבלים את הביטחון התעסוקתי, הרי אחר כך יתחיל ויכוח מי מה-31 מגיע לו ראשון. גם בזה אתם צריכים לטפל, אולי לפי כניסה של האנשים, אולי לפי - - -
שלומית אבינח
הם נכנסו ביחד.
היו"ר דוד ביטן
לפי יכולת, לא יודע מה, לפי - - -
קריאה
איך מודדים אותם.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, אני לא אקבע בעניין הזה ואני גם לא יכול לקבוע, זה לא תפקידי, ואז בעוד חצי שנה נראה מה. אם עזבו חלק אז חלק פתרנו וחלק לא. בינתיים העובדים האלה לא מפוטרים כי הם טובים, נכון?
משה (שיקו) זאנה
בהחלט.
היו"ר דוד ביטן
ובינתיים לא יורד להם שכר, כי הנמל החדש עוד לא נכנס, אז טפלו בזה.
גד בוטבול
אני רק רוצה להדגיש עוד דבר אחד, כשמדברים על ההסכם, ההסכם עדיין לא נחתם, יש פה כנראה איזה סוג של התבלבלות. ההסכם אמור להיחתם, זאת אומרת אין עדיין - - -
היו"ר דוד ביטן
איך לא נחתם?
גד בוטבול
הייתה החלטה שיפוטית ב-12.6.2017 שכל העובדים שנמצאו עד התאריך הזה - - -
היו"ר דוד ביטן
נו, החלטה שיפוטית זה כמו הסכם, אין הבדל. החלטה שיפוטית זה מחייב. מה זה לא נחתם?
גד בוטבול
אז אני אדגיש לך משהו, בשנת 2005-2004 קלטו עובדים, עשו רפורמה בנמלים, מרשות הנמלים לחברה ממשלתית, קלטו עובדים לפני שנה ואחרי שנה, אחרי שנחתם ההסכם, הכלילו את העובדים האלה בתוך ההסכם.
היו"ר דוד ביטן
כן, זה נכון?
משה (שיקו) זאנה
אני לא מכיר את ההיסטוריה הזאת עד כדי כך.
גד בוטבול
אחרי שנה האנשים האלה קיבלו קביעות, קלטו אותם - - -
משה (שיקו) זאנה
אתה מדבר על איזה שנה, גדי?
גד בוטבול
2005-2004, עשו רפורמה בנמלים.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו מדברים על 2017.
גד בוטבול
בסדר, מה שאני מנסה בעצם להדגיש שהמצב שלהם הוא פחות או יותר אותו דבר כמו העובדים של אז, כי ההסכם לא נחתם אז וקלטו את העובדים ועשו טעות באותה קליטה.
היו"ר דוד ביטן
אז מה ההתעקשות של האוצר?
גד בוטבול
אני לא אומר שיש התעקשות, אני בסך הכול אומר שבסופו של יום, נכון, אנחנו מבינים שההסדר שלהם צריך להיכנס לתוך ההסדר הקיבוצי שכרגע - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אז אם הוא ייכנס אז מצוין. אנחנו מדברים על מצב שלא נכנס.
גד בוטבול
הציפייה שלי שבסופו של דבר חברת הנמל, כפי שהיא מדברת היום, ואני מודה לה על זה, שבסוף יכניסו אותם לתוך ההסכם ואיך אומרים? ובא לציון גואל, תודה רבה, על זה אני מודה.
היו"ר דוד ביטן
על זה שינהלו משא ומתן עם האוצר ועם – אם זה אפשרי אני בעד זה, אין בעיה, אבל אני אומר, אם לא נחתם ואם זה לא נכנס אז מה שאני אמרתי זה הסדר שמניח את הדעת כי זה לא פוגע ב-31 וזה לא פוגע בנמל וזה לא פוגע בשום דבר, רק צריך קצת שיתוף פעולה, זה הכול. ואתם תביאו מכתב מיושב ראש ההסתדרות או מי שאחראי על זה שזה לא מהווה תקדים לשום דבר, שמחר לא יבואו ויגידו שאתם פה, אז תקלטו גם עובדים אחרים, אני לא יודע מה, את ה-100 עובדים האלה. זה הסדר ספציפי ומיוחד. יהיה כתוב במכתב לנמל שמדובר בהסדר ספציפי ומיוחד לאור הוראות החוק שמדבר על קליטת עולי אתיופיה כדי לאזן כל מיני דברים. ממש לכתוב את זה וזה מספק את דעתי.
אברהם נגוסה
אני חושב שיש עוד טיעון שאפשר, גם ההנהלה יכולה להשתמש בזה על מנת לכלול אותם בתוך ההסכם. למיטב זיכרוני האנשים האלה התחילו את תהליך הקליטה ב-2017, הם עברו הכשרה, ולאחר מכן נקלטו פורמלית. השאלה פה, ברגע שהתחילו את התהליך באישור נאמר שהם עברו הכשרה, תקופת ההכשרה שלהם, אם מכניסים את זה הם יעמדו בתנאים של ההסכם, לכן האם אתם בודקים את האפשרות הזו?
משה (שיקו) זאנה
כשמדבר גדי על ההסכם, ההסכם דיבר על תחילת ההעסקה, תחילת ההעסקה זה החתימה על ההסכם. זה משפטית, זה לא עניין של פרשנות. זה משפטי לחלוטין, ד"ר נגוסה
אברהם נגוסה
תקופת ההכשרה שקיבלתם אותם זה לפני החתימה או אחרי?
משה (שיקו) זאנה
אנחנו קיבלנו אותם בדצמבר 2017, חתמו בסוף דצמבר, ב-31, אם אני לא טועה. גדי, תקן אותי.
אברהם נגוסה
לא, לפני קצת.
גד בוטבול
כשאתה אומר חתמו למה אתה מתכוון שחתמו?
משה (שיקו) זאנה
על הסכם ההעסקה.
גד בוטבול
הסכם ההעסקה שלהם נעשה בדיוק לפני שהם נקלטו לנמל, בדיוק לפני שקראו להם לבוא לעשות את הקורס בנמל, שזה היה ב-31 בדצמבר, אולי שבוע לפני, אולי שבועיים לפני. ההסכם שלהם הוא הסכם העסקה לארבע שנים ואחרי ארבע שנים הם אמורים לקבל מעמד של קבוע. גם בהסכם הקיבוצי שיש לנו, ראוי לציין, חברת הנמל, בלי שום קשר לקליטה הזאת, כל עובד שנקלט לנמל, בתום ארבע שנים יכולה חברת הנמל להמשיך את ההעסקה שלו או לא. במקרה שלנו, של עובדי נמל אשדוד, נהוג היה לתת, מעולם לא היו פיטורין קולקטיביים בחברת נמל אשדוד כי זו חברה ממשלתית שמרוויחה המון המון כסף, המחזור של הנמל מעל מיליארד שקל בשנה, ואנחנו לא רואים כרגע את הסוף כי מבחינתי יש לי איזה שהוא חשש שכאילו בגלל שהם לא נכנסו אז לאותו הסדר, כי הם נקלטו חצי שנה אחרי, אז תיווצר איזה סיטואציה כלפיהם. נכון, חברת הנמל עד היום לא אמרה שהיא תפטר אותם, היא אמרה שכשיגיע הרגע, יש הסכם קיבוצי ושם אנחנו אמורים לדון. בסדר.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אין בעיה, אם יהיה הסכם כזה על הכיפק. אני אומר, אם עדיין אין הסכם תפעלו לפי מה שאני אומר, שזה פותר את הבעיה כרגע של העובדים הספציפיים ללא קשר לכל מיני בדיקות והסכמים בין הוועד לבין ההנהלה.
באבו איילי
בוקר טוב, אני מייצג את החבר'ה של העובדים החדשים ממוצא אתיופי.
היו"ר דוד ביטן
למה? יש ועד מיוחד לעניין הזה?
באבו איילי
לא, אני פשוט נשלחתי מטעם החבר'ה לייצג אותם.
היו"ר דוד ביטן
עליך מקובל מה שאמרתי?
באבו איילי
מה שאתה אמרת כן, אבל יש לי בעיה.
היו"ר דוד ביטן
אז מה אתה צריך לייצג אותם?
באבו איילי
יש לי בעיות עם כמה דברים שנאמרו פה. אני חושב שהאנשים הנכבדים פה לא מבינים את הבעיה האמיתית מבחינתנו בתור העובדים. אנחנו עובדים כמו כל אחד אחר בנמל, בתחום התפעול, שזה סוורים. אנחנו עובדים חרוצים, נאמנים, ויכולים להראות את זה בכל הביקורות שיש בנמל, הבעיה שלי, איך שאני רואה את זה כרגע מהדברים שנאמרו, אנחנו תלויים באוויר, מה זאת אומרת?
היו"ר דוד ביטן
אתם כבר לא תלויים באוויר.
באבו איילי
אנחנו עדיין תלויים באוויר, אני אסביר.
היו"ר דוד ביטן
לאור מה שאמרתי לא, אתם לא תלויים. אתם לא תפוטרו כל עוד אתם עובדים בסדר.
באבו איילי
אבל זה לא העניין, זה לא עובד ככה בנמל.
היו"ר דוד ביטן
זה עובד ככה, יש לכם את המנכ"ל פה, הוא מתחייב פה. זה דבר ראשון. דבר שני, כל עובד מתוך ה-112 שיוצא לפנסיה אתם נכנסים פנימה, לביטחון התעסוקתי, מה הבעיה עם זה? בעוד חצי שנה נשב ונעשה ביקורת על העניין הזה.
באבו איילי
אני בתור עובד נמל אשדוד יכול להגיד לך, ברמה מסוימת של ביטחון, שהמספרים לא יגיעו לכמות של ה-31.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא צריכים להגיע כל ה-112.
באבו איילי
גם לא עשרה.
היו"ר דוד ביטן
מה זה לא עשרה?
באבו איילי
כי התנאים שמציעים לאנשים שצריכים לפרוש, בן אדם בן 50, 55, שהרוויח סכום יחסית גבוה, שהוא דור א', הוא לא יפרוש מרצון. הוא לא יפרוש מרצון.
היו"ר דוד ביטן
ברור שלא מרצון, הוא יקבל תנאים.
באבו איילי
התנאים לא יספקו אותו.
היו"ר דוד ביטן
לא, הוא יפרוש מרצון, אבל כפוף לכל מיני דברים. הנה, אשתי פרשה עכשיו לפנסיה מעיריית ראשון לציון, הציעו לה כל מיני הטבות, לקחה והלכה. זה תלוי במשא ומתן איתם. אף אחד לא אמר שמחר בבוקר הם יפרשו.
באבו איילי
אני מסכים.
היו"ר דוד ביטן
גדי, מה יש לך להגיד על מה שהוא אומר?
גד בוטבול
אני אגיד לך מה יש לי לומר. שוב פעם, אמרתי את זה כבר מקודם בדבריי, לי יש קושי להתנות את הביטחון התעסוקתי שלהם בפרישת עובדים. יש בעיה עם הפרישה.
היו"ר דוד ביטן
לא, כרגע, אתם תמשיכו לנהל משא ומתן - - -
גד בוטבול
לא, כרגע, קודם כל כרגע - - -
היו"ר דוד ביטן
אתה לא הבנת אותי כנראה. תמשיכו לעשות מה שאתם צריכים, אני לא מדבר עכשיו להתחיל לאיים בשביתות וזה, תנהלו משא ומתן, תנסו מה שאמרת, שיש איזה שהוא משהו בפרשנות של ההסכם, אני לא יודע מה, שבו איתם. בשביל זה אמרתי בעוד חצי שנה, בעוד חצי שנה נדע מי פרשו לפנסיה, נדע גם מה מצב העובדים הקיימים, כמה נכנסו פנימה וכשנדע בעוד חצי שנה מה המצב אז נוכל או ללחוץ על הסדר אחר, אם נראה, כמו שאתה אומר, שאף אחד לא פרש, אז ההסדר לא תופס, אבל אם כן פרשו 12, 14 וחלק נכנס פנימה אז אפשר להמשיך את זה. לדעתי.
גד בוטבול
אני רוצה רק לשאול שאלה שמבחינתי היא מהותית. אם חתמנו מחר על הסכם ועכשיו הם לא בגוף ההסכם הקיבוצי, שזה הסכם קיבוצי מאוד מאוד גדול, מאוד גדול, איך אני יכול חצי שנה אחרי שהם חתמו על הסכם קיבוצי גדול בחסות בית המשפט לחזור לבית המשפט - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אתה בהסכם עצמו, במקרה כזה – תראה, אני לא מציע לך ש-26 העובדים האלה הם - -
גד בוטבול
31.
היו"ר דוד ביטן
- - הם ימנעו ממך לחתום על הסכם גדול, זה גם לא הגיוני. בתוך ההסכם הגדול אתה כותב סעיף שמתייחס אליהם, שהנושא שלהם עדיין לא נפתר, נמצא במשא ומתן. אם אתה כותב את זה בהסכם אין לך בעיה לחזור לזה אחר כך.
גד בוטבול
יש לי בעיה.
היו"ר דוד ביטן
לא. הנה, מה? אני אמנם לא עורך הדין שלכם, אבל אין שום בעיה עם זה. אם זה בתוך ההסכם הקיבוצי, סעיף מיוחד, ספציפי לעניין שלהם, אז הכול פתוח לגביהם. זה לא נכון, הכול פתוח. את ההסכם הזה אתם צריכים לאשר בבית משפט?
גד בוטבול
לא, ברגע שחותמים הסכם קיבוצי - - -
היו"ר דוד ביטן
אז אתה מכניס את זה לתוך ההסכם עצמו. אין בעיה. מתי ההסכם הזה עתיד להיחתם?
משה (שיקו) זאנה
תלוי ב - - -
היו"ר דוד ביטן
לא נראה לי שכל כך מהר אתם תוכלו לחתום על הסכם, לא?
אברהם נגוסה
האם הם מוכנים לעשות סעיף לעניין הזה?
היו"ר דוד ביטן
את יודעת מה? בואי נעשה ישיבה נוספת בעוד שלושה חודשים. שנהיה יותר קרובים למציאות.
שלומית אבינח
רגע, אבל תן לאוצר, תן לתחבורה.
היו"ר דוד ביטן
אני אתן. אני חושב שהנושא נסגר, אבל אם האוצר רוצה לדבר שידברו.
גד בוטבול
אני מאוד אשמח לשמוע את דעת האוצר.
היו"ר דוד ביטן
בבקשה, תעלי את האוצר.
אברהם נגוסה
אולי שאלה להנהלה, האם הם מוכנים לשים את הסעיף בתוך ההסכם, מה שאתה מציע, אדוני היושב ראש?
משה (שיקו) זאנה
ההסכם בנוי מהרבה שכבות. שוב, הנמל הולך לתַת תעסוקה. צריך להבין את המצב של האירוע הזה, זאת אומרת אני מאוד אשמח - - -
היו"ר דוד ביטן
לכן אתה חייב להוציא אנשים לפנסיה.
משה (שיקו) זאנה
ברור, הרי בסוף יש פה סכום אפס. הנמל הולך לתַת תעסוקה, זאת אומרת יהיה לנו מצב שיגיעו עובדים ולא נוכל לשבץ אותם לעבודה כי אין לנו את האוניות שהיו לנו אתמול. זה האירוע ומול האירוע הזה, ככל שנצליח להוציא יותר - - -
היו"ר דוד ביטן
לא בטוח. לפעמים, אתה יודע, כששמים שני סופרים אחד ליד השני, בא סופר חדש, אז לכאורה השני צריך להיפגע, קורה שבגלל שבאים הרבה אנשים לאתר אז הם הולכים גם לזה וגם לזה ואז יוצא שהסופר שחשב שייפגע הוא לא יפגע.
משה (שיקו) זאנה
אדוני היושב ראש, חשוב לי שנבין, הסופר הזה בא כבר עם הלקוחות שלנו, למה? הם חלק מהשותפות שלנו בנמל, כך שהם עוברים אוטומטי, לכן זו לא השאלה אם זה יקרה, זה יקרה בוודאות כי MSC היא שותפה בנמל הזה, זה ברור לנו כאור היום שהיא תעבור יחד איתו, זה גם - - -
היו"ר דוד ביטן
מי שותפה?
משה (שיקו) זאנה
MSC, זו אחת הלקוחות הגדולים שלנו בנמל.
גד בוטבול
והם בונים את הנמל המתחרה.
משה (שיקו) זאנה
אין ספק בכלל ולכן התחרות מחייבת את האחריות שלנו כנמל להכין את עצמנו.
היו"ר דוד ביטן
אבל אני לא מדבר על זה. בוודאי, ברור, אין ויכוח. תעלי את האוצר רגע.
תומר שרבף
שלום.
היו"ר דוד ביטן
היי, תומר. שמעת את כל מה שדיברנו? שמעת את הדיון?
תומר שרבף
במסגרת ההסכם הקיבוצי המתגבש ורק לא מזמן היה לנו יומיים מרוכזים ואנחנו מאוד מנסים להתקדם, יש גם סד זמנים של בית הדין, יש גם מרכיבים של קביעות שיינתנו לקבוצת העובדים. העניין הוא שיש חשש לגבי פרישה, ממה שאני מכיר בנמל חיפה, ששם כבר יש הסכם וכבר יש מתווה וגם המתווה שאנחנו מדברים עליו מאוד דומה למתווה של הסכם חיפה וממה שאני מכיר בנתונים יש שם כבר מעל 100 שנכנסו בתוכנית פרישה מקבילה ומאוד מאוד דומה. זה בעניין הזה.

מעבר לזה אני חושב שהנושא הזה נפתר במסגרת ההסכם. אין הבדל בין קבוצת העובדים הזו לקבוצת עובדים אחרת מקבילה להם שגם עבורם נפתר כל הנושא הזה של הקביעות. לכן אני חושב שהנושא נפתר מעצמו.
היו"ר דוד ביטן
לא הבנתי את הטענה.
תומר שרבף
אני אומר, במסגרת ההסכם כל נושא הקביעות נסגר ורשת הביטחון. זה אמור כבר להיפתר במסגרת ההסכם.
היו"ר דוד ביטן
דבר ראשון, ההסכם עוד לא חתום. הוא לא חתום.
תומר שרבף
ההסכם עוד לא חתום, אבל צריך לזכור ש-א', אנחנו במתווה זמנים של בית הדין, ו-ב', החברה נפתחת לתחרות, נמל אילת כבר בנוי וכבר מוכן וכל המנופים כבר שם וב-1.4 כנראה הם יעמדו בזמנים.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. אני מבקש מהאוצר במקרה הספציפי הזה - - -
תומר שרבף
ולכן אנחנו כן במסגרת זמנים שמתכנסת, הנושאים של הפרישה בהסכם ובכלל כל ההסכם עצמו הוא כבר די בנוי וכל העקרונות, אנחנו די קרובים בכל הנושאים ולכן אני חושב שזה מאוד חשוב להעלות נושאים שחשובים באמת לוועד ולשמור על העובדים שבאמת חשוב להם, והכי נכון לעשות את זה במסגרת - - - (ניתוק זום).
היו"ר דוד ביטן
אתם צריכים להסביר לאנשים בזום שהם צריכים לעצור, אחרת לא יכול להתנהל דיון.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
חשבת שבוועדת עלייה יהיה לך אחרת.
היו"ר דוד ביטן
אתה חותם על ההסכם משני הצדדים? אני רוצה להבין, גם מטעם הממשלה וגם מטעם הוועד? לא, נכון?
תומר שרבף
אנחנו רק מאשרים את ההסכם.
היו"ר דוד ביטן
אם אתה רק מאשר, אז אני אומר לך שהנושא של ה-26 עובדים האלה לא נלקח בזמנו בחשבון ואין שום הצדק לא לתת להם את ה - - -
שלומית אבינח
31 עובדים.
היו"ר דוד ביטן
31 עובדים, אוקיי. את הפתרון התעסוקתי הזה. אין שום מצב שאנחנו נסכים לדבר כזה, אני אומר לך את האמת, ולכן אני אומר שהמתווה הזה שגם המנכ"ל של החברה, של הנמל, מסכים לו, אנחנו ניתן צ'אנס למתווה הזה על מנת שנראה אם אפשר לרבע את המעגל. אתם לא צריכים להתנגד לזה, כי זה לא פוגע במטרות של ההסדר שאתם עושים לגבי הנמל. האחריות על הנמל היא שלהם, היא לא שלכם, אתם רק יועצים, עם כל הכבוד, והם אומרים שהם יכולים לחיות עם ההסדר הזה כל עוד הם דואגים למכלול של העובדים שיישארו. אז מה הבעיה עם זה? אני לא מבין. אתם לא צריכים להתנגד לעניין הזה, ואתם יודעים מה? עם כל הכבוד ההסכם לא חתום, יכולים להגיד לכם: אתם רוצים לחתום איתנו הסכם? קודם כל תטפלו ב-26 העובדים האלה, ואז נראה. אז מה תעשה? למה צריכים דברים בכוח כשאפשר לעשות אותם בטוב? אני לא מבין את העניין הזה.

אנחנו מבקשים ממך לא להקשות על העניין הזה. בעוד שלושה חודשים אנחנו נעשה עוד ישיבה על מנת לראות שהדברים מתנהלים ומסתדרים באופן מסוים וזהו, וגמרנו, מה? בחייכם, לא ניתן ל-31 האלה להישאר בצד, אין מצב כזה. אתם תדאגו לכל העובדים בנמל, תדאגו לנמל, תדאגו לנמל החליפי, תדאגו לכל העניין הזה ובסוף עובדים שבאמת צריכים הגנה לא תיתנו להם, יעלה על הדעת דבר כזה?

אתה גם מקבל מכתב מההסתדרות שזה לא תקדים מבחינתם, אז מה הבעיה? אני לא מבין. לא יביאו לך מחר עובדים נוספים ויגידו שאלה אתה צריך ככה וככה. הם נכנסו פנימה במועד כזה שיש איתו בעיה. בסדר, אני מבין את זה, לכן אני לא מתווכח עם מנכ"ל הנמל שאומר שהוא צריך להוציא כך וכך אנשים לפנסיה על מנת שיוכלו להתחרות. אני לא מתווכח על העניין הזה, אבל יש פה איזה עניין חברתי, תלכו על זה. ריבונו של עולם. התפקיד שלנו זה לא רק לעשות איזונים כלכליים, זה גם לעשות איזונים חברתיים.
יוסף טייב (ש"ס)
מדובר גם על אפליה מתקנת.
מיכל וונש (כחול לבן)
אדוני היושב ראש, אם אני רק אוכל להוסיף לדברים החשובים שלך, זו חובתנו החוקית. אנחנו פה מפקחים על יישום חובתנו החוקית, אין פה אופציה לדלג עליה.
היו"ר דוד ביטן
כן. תודה רבה לך.
משה (שיקו) זאנה
כבוד היושב ראש, אני מבקש, אם זה מקובל עליך, שעוד שלושה חודשים נעדכן את הוועדה כי מתנהל באמת משא ומתן, בעוד חצי שנה נעשה עוד ישיבה על מה שמדובר פה ובזמן הזה - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר. בוא נגיד, נעדכן אותנו, אם נראה שיש סיבה למסיבה אני זמין, בסדר? ואם לא אז לא.
משה (שיקו) זאנה
ובזמן הזה ננהל משא ומתן - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, תנהלו.
שלומית אבינח
ולא מפטרים אותם בזמן הזה.
היו"ר דוד ביטן
לא, הוא אמר, הם עובדים טובים. כל עוד לא נפתח הנמל החדש אין לו סיבה לפטר אותם ולכן יש עוד זמן כדי לסיים את העניין הזה. את זה הבנתי ישר.
מיכל וונש (כחול לבן)
רק, אדוני היושב ראש, כן הייתי מוסיפה שצריך לתת את אותה ודאות שיש לכל עובד אחר. זה דיני נפשות, צריך לתת להם את אותה ודאות כלכלית שיש לכל עובד אחר, זה בזכות ולא בחסד. לא שבעוד שלושה חודשים עוד פעם - - -
היו"ר דוד ביטן
ודאי, יש להם ודאות כלכלית בינתיים עד שייכנס הנמל החדש.
משה (שיקו) זאנה
אבל, בבקשה, כל עובד נמל בארבע השנים הראשונות לאחר קליטתו הוא זמני ואנחנו מדברים על עובדים שנקלטו לפני פחות משלוש שנים ולכן אין שום שוני.
באבו איילי
לא, אני חושב שיש שוני. אני מצטער, אני חושב שיש שוני. כי כל עובד נמל לפנינו, לפני שנכנסו מהקורס שלנו, היה לו בוודאות – נכון, זמני ארבע שנים, אתה צודק, הבעיה היא שהוא יודע שארבע השנים האלה יגיעו בכל מצב. היום אנחנו לא נמצאים שם, יש לנו חרב על הצוואר בתקופה הזו. נכון, אנחנו זמניים, יש לנו עוד שנה, שנה וקצת, עד לארבע השנים האלה. אני וכל החברים שלי, מהקורס שלי, אין לנו שום ביטחון שאנחנו נגיע לזמן הזה וכשנגיע אליו אנחנו נקבל את זה.
היו"ר דוד ביטן
לא, הפתרון הוא שלא תגיעו, כיוון שאם הנמל החדש ייכנס והתחרות תיכנס ולא עשו את הפרישות אז אתם תהיו בחוץ. זה ברור.
באבו איילי
נכון, זאת הבעיה.
היו"ר דוד ביטן
טוב, אם המתווה הזה מוסכם אז נעשה ככה, בעוד שלושה חודשים תיתנו הודעה מטעם הנמל, גם אתה יכול לתת הודעה על זה, לא משנה לי, אם נחליט שיש סיבה למסיבה אנחנו נכנס ישיבה, אם לא, בעוד חצי שנה. מקובל? המתווה הזה מוסכם על הנמל?
משה (שיקו) זאנה
מוסכם.
היו"ר דוד ביטן
מוסכם על הוועד?
גד בוטבול
כן. אני רוצה רק לומר דבר אחד בעניין הזה. אם ההסכם הולך להיחתם בחודש הקרוב - - -
היו"ר דוד ביטן
זה אוטומטי, תכניסו סעיף.
גד בוטבול
לא, אני יודע למה אני אומר את זה, אני כבר עברתי הסכמים קיבוציים, עברתי רפורמה מאוד גדולה ב-2005, מאוד מאוד גדולה.
היו"ר דוד ביטן
זה יכול להיחתם עוד חודש?
באבו איילי
זה יכול לקרות.
היו"ר דוד ביטן
אז למה לא תכניס סעיף? תכניס סעיף.
גד בוטבול
אין לי בעיה להכניס סעיף, בסוף, בסופו של דבר - - -
היו"ר דוד ביטן
אל תחתום בלי הסעיף הזה, זה הכול. מה הבעיה? אני לא מבין. יש להם הרי אינטרס לגמור עניין, בלי זה אל תחתום. אני מאמין שלאור המתווה הזה גם יילכו איתך בהבנה מסוימת גם על הסעיף הזה אם תצטרך להכניס אותו. אני לא רוצה לחייב אותם, אבל זה נראה לי הכי הגיוני.
גד בוטבול
אני בסך הכול אומר, בסופו של יום אני מבין את המתווה שאתם אמרתם, הוא מתווה נכון וטוב, אבל אם אני רואה בהסכם העבודה, בסוף, שהולך להישאר משהו שמחוץ למתווה אני אגיש עוד פעם את המכתבים שאני צריך פה לוועדה בשביל לקיים דיון אפילו לפני השלושה חודשים. אני פשוט מבין טוב מאוד מה קורה. לא מקובל עליי, לא מקובל עליי, עם כל הכבוד לכולם פה, לא מקובל עליי שייקחו אנשים שחגגו עליהם באותה תקופה, עשו כתבות בעיתונים, רקדו עליהם, אמרו עליהם, רצו לקלוט עוד עובדים אחרי אותה אוכלוסייה, עוד 32 עובדים, עצרו את הקליטה השנייה כדי לעזור לאוכלוסייה הזאת ועכשיו כשמגיע הרגע אומרים: רגע, נחכה להסכם. זה לא מקובל עליי.
היו"ר דוד ביטן
אבל הם עדיין עובדים.
גד בוטבול
אתה אמרת דברים נכונים, יש כאן משהו חברתי.
היו"ר דוד ביטן
גדי, הם עדיין עובדים, אל תשכח.
גד בוטבול
הם עדיין עובדים כי החברה היום - - -
היו"ר דוד ביטן
אנחנו מדברים רק על דבר אחד, על ביטחון תעסוקתי.
גד בוטבול
לא, לא, לא.
היו"ר דוד ביטן
הם עובדים כולם היום, והם יעבדו גם מחר וגם בעוד חודשיים-שלושה.
באבו איילי
אבל שום דבר לא מבטיח את זה.
גד בוטבול
כבוד היושב ראש, אתה צריך להבין דבר פשוט, חברת הנמל היום בגלל הצרכים התפעוליים של מדינת ישראל זקוקה להם עד ארבע השנים האלה, אז הם ישאירו אותם לארבע השנים האלה, יעשו על פי ההסכם, בינתיים הסכם ייעשה, יגידו בואו נדבר, הכול יתמסמס, אולי חס וחלילה מחר לא תהיה יציבות בממשלה, תתחלף הממשלה, יבוא שר כזה, שר אחר, ואנחנו נמצא את עצמנו באיזה אנדרלמוסיה שאנחנו לא יודעים אותם, יבואו ויגידו לנו: דיברתם עם ההוא, זה כבר לא קיים.
היו"ר דוד ביטן
גדי, גדי, אל תנהל עכשיו את ההסכם עם הוועד דרכי.
גד בוטבול
לא, אני לא, אני פשוט מציאותי.
היו"ר דוד ביטן
אני אומר לכם, חד וחלק - - -
גד בוטבול
אני פשוט מציאותי.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא מסכים עם זה. כל הוויכוח כרגע זה לא אם הם ימשיכו לעבוד או לא, כי הם עובדים והם יעבדו לפחות עוד שנה, אין שום בעיה, הבעיה היא הביטחון התעסוקתי. את זה פתרנו במסגרת המתווה, אתם רק צריכים לעבוד על העניין הזה, שני הצדדים, זה הכול. ואם ייחתם הסכם, אני אומר לך, תכניס סעיף בהסכם שלגביהם יש סעיף ספציפי במיוחד. זה הכול. אם אתה מכניס את זה בהסכם אין שום בעיה. אין שום בעיה, גם עם זה אין בעיה. אז בואו תעזבו עכשיו את העניין הזה ונתקדם בעוד שלושה חודשים, כרגע תעבדו לפי המתווה הזה, כי ההנהלה מסכימה והוועד מסכים, אז תתקדמו. תהיה לך עכשיו סיבה להוציא אנשים לפנסיה.
גד בוטבול
לא, תהיה לי סיבה עכשיו אולי - - -
היו"ר דוד ביטן
כן, גם אתה יש לך משימה. אתה רוצה לעזור להם? תוציא אנשים לפנסיה קצת. זה הכול, מה הבעיה? פשוט מאוד.
גד בוטבול
תראה, אם אתה מדבר על פנסיה - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אני לא נכנס. אני אומר לך, יש לך חלק חשוב מאוד במתווה הזה.
גד בוטבול
נכון מאוד.
היו"ר דוד ביטן
תוציא חלק לפנסיה. אני יודע שהוועד יכול לעזור לשכנע את האנשים וכו'. עזוב, אני עבדתי, הייתי סגן ראש עיר בעירייה, אני יודע על מה אני מדבר, שחררנו הרבה עובדים דור א' ובמסגרת דיבורים גם לוועד יש משימה. כל עוד אתם תעמדו במשימה אז הם יהיו בפנים.

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:15.

קוד המקור של הנתונים