ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 03/08/2020

הקמת ועדת משנה לעניין הטיפול והסיוע לנפגעי הלם קרב

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
03/08/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 35
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ג באב התש"ף (03 באוגוסט 2020), שעה 10:23
סדר היום
1. הקמת ועדת משנה לעניין הטיפול והסיוע לנפגעי הלם קרב
2. הקמת ועדת משנה לעניין תאונות עבודה בענף הבניין
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
אופיר סופר
חוה אתי עטייה
ייעוץ משפטי
יעל סלנט
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


הקמת ועדת משנה לעניין הטיפול והסיוע לנפגעי הלם קרב

הקמת ועדת משנה לעניין תאונות עבודה בענף הבניין
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום שני בשבוע, ה-3 באוגוסט 2020, י"ג באב התש"ף ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הקמת ועדת משנה לעניין הטיפול והסיוע לנפגעי הלם קרב.

לאור שני דיונים שערכנו בוועדה, שני דיונים עם הרבה אמוציות, אני חושב שהנושא הזה ראוי להיות מטופל בצורה יותר ממצה מזו שלוועדה יש זמן להקדיש לו. בתחום הרחב של הנושאים שנדונים בוועדה ובזמן הבלתי נודע שיש לנו לקדנציה הזאת, אנחנו צריכים להספיק לעשות כמה דברים. לכן אני מציע להקים תת-ועדה שתעסוק בנושאים הבאים, כפיט שתקריא היועצת המשפטית.
יעל סלנט
אני מזכירה את כל הדברים שעלו כאן בדיונים האחרונים.
היו"ר חיים כץ
תקריאי במה שהיא תעסוק.
יעל סלנט
הוועדה תעסוק בנכי צה"ל המוכרים על תביעה פוסט טראומה ובמי שקיבל הכרה כנכה צה"ל ובכלל זה בסוגיות הבאות: תהליך ההכרה בנכי צה"ל התובעים הכרה על רקע פוסט טראומה ובכלל זה משך הזמן שאורך הליך ההכרה, הקשיים בהליך ההכרה, התנהלות אגף השיקום, בחינת הצורך בסיוע משפטי – למרות שתיקון חוק יצטרך לבוא לוועדה כמובן, אם יוחלט – היבטים של סיוע במימוש זכויות, הטיפול בנכי צה"ל המוכרים על רקע של פגיעת פוסט טראומה והסיוע הניתן להם, ובכלל זה הזכאויות שלהן הם זכאים ממשרד הביטחון, ההיבטים השיקומיים הקשורים לטיפול בנושא כגון סיוע והשתלבות ותעסוקה וטיפול בפגיעות הנלוות לפגיעת הפוסט טראומה. הטיפול במשפחת הנכה כחלק מהשיקום ובכלל זה טיפול פסיכולוגי לבני משפחתו של הנכה וכמובן עוד נושאים שקשורים לנושאים האלה, רשימה שהיא לא ממצה.
היו"ר חיים כץ
הגדרנו כאן שאלה נכי צה"ל שלא יתברר לנו שמדובר בפוסט טראומה של מי שנפל מבניין. תחמנו את העניין הזה.

אני מציע שחבר הכנסת אופיר סופר יהיה יושב ראש הוועדה והחברים בה יהיו: אופיר כץ, מאי גולן, עידן רול ומשה אבוטבול.

אתה מוכן להיות יושב ראש הוועדה?
אופיר סופר (ימינה)
מוכן.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
תהיה אפשרות להצטרף אם בהמשך חבר כנסת ירצה בכך?
היו"ר חיים כץ
אנחנו נדבר על זה כאן בדיונים בוועדה, אם יש אפשרות להצטרף.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה
אושר
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אושר פה אחד, ברוב של שלושה חברי כנסת שנמצאים כאן. אני מאחל לך שתעשה עבודה פורייה. יש לך מטלה לא קלה. אתה צריך להיכנס לעניינים ולעזור למצוקותיהם של לא מעט אנשים. אתה תקבל כאן סיוע. אתה מבין שוועדת המשנה מכינה את מה שהיא מכינה ובסוף היא באה וממליצה למליאת הוועדה, אבל אנחנו מתייחסים לעבודתך ברצינות המרובה וננסה או נעשה כמיטב יכולתנו לעזור לך.

אם אתה רוצה לומר משהו, בבקשה.
אופיר סופר (ימינה)
אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה. אני מתרגש מאוד וניגש בחיל ורעדה לקחת את האחריות על העניין הזה. אני אומר שבשבועות האחרונים אני מקבל המון פניות, כמו שגם הוועדה מקבלת, ואני רק מבין כמה הבור הוא הרבה יותר עמוק וכל פעם אני נחשף לעוד ועוד. לי היו שני רס"פים. היה רס"פ שנותן הסברים והיה רס"פ שנותן תוצאות. הייתי אומר לרס"פ שאני יודע לזהות מי מטפל במה לפי ההסברים ולפי התוצאות. זה הסיפור. עכשיו אני עובר לשלב שאני צריך לתת את התוצאות ולא את ההסברים.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע, יש שני סוגי אנשים. יש מצליחים ויש מסבירים. מי שמסביר, נכשל. מי שמצליח, לא צריך להסביר. כשהבן שלי הלך למבחן, אם הוא הוציא 40, מה שלא קרה, אז היו תירוצים. כשהוא הוציא 99, הייתי שואל אותו למה חסרה לו נקודה.

בהצלחה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:27.

קוד המקור של הנתונים