ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 03/08/2020

הוקרה לאסירי ציון והכרה בזכויותיהם ובמורשתם

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת15
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
03/08/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 38
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, י"ג באב התש"פ (03 באוגוסט 2020), שעה 12:30
סדר היום
הוקרה לאסירי ציון והכרה בזכויותיהם ובמורשתם
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
אנדרי קוז'ינוב
אלכס קושניר
חבר הכנסת
אלעזר שטרן
מוזמנים
גלית כהן - ממונה אסירי ציון ומנטרלים מצ'רנוביל, משרד העלייה והקליטה

אלה גרצן - דוברת, משרד העלייה והקליטה

בלהה גליקסברג - מנהלת תחום דעת היסטוריה, ממ"ד, משרד החינוך

אלי שיש - מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ, משרד החינוך

חנן ארליך - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אסנת כהן - מנהלת אגף, המוסד לביטוח לאומי

איסויאקל בירו - סגן יו"ר ארגון אסירי ציון אתיופיה, עיריית פתח תקוה

דוד שכטר - דובר לתקשורת רוסית, הסוכנות היהודית

יצחק שמחון - מנהל, ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל

יאיר שטרן - יו"ר עמותת לח"י, ארגון אסירי המחתרות: ההגנה-אצ"ל-לח"י

משה פולק - חבר הנהלה, ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל

ברוך גוטמכר - נציג אסירי ציון, ארגונים של אסירי ציון

לאה לגזיאל - חבר עולי מצרים

בני פרץ
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

הוקרה לאסירי ציון והכרה בזכויותיהם ובמורשתם
היו"ר דוד ביטן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא: הוקרה לאסירי ציון והכרה בזכויותיהם ובמורשתם הדיון מתקיים לבקשתו של מר איציק שמחון, מנהל ברית חיילי האצ"ל. בפנייתו מבקש להתאים את החקיקה הקיימת לצרכי אסירי ציון. כמו כן מבקש להעניק את הנחלת המורשת של אסירי ציון במערכת החינוך. עוד מבקש לשנות את מועד יום ההנצחה לפועלם של אסירי ציון שקבוע בחוק ולהעבירו מתאריך ה' בתמוז לחודש חשוון. כמו כן בקשה להקמת אנדרטה להצנחתם או לזכרם של אסירי ציון והרוגי המלכות בלטרון.

חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם חוקק ב-1992. תיקון לחוק נעשה ב-2003. ההכרה נעשית על ידי משרד העלייה והקליטה והתגמולים מתקבלים על ידי המוסד לביטוח לאומי. התגמולים מתחלקים לשניים: תגמול נכות על פי קביעת ועדה רפואית לאחוזי נכות, וכמו כן לפי מבחן ההכנסות. הם מקבלים תגמול לפי הכנסות ותגמול לפי נכות.

בשנים האחרונות מתקיימת הכרה באסירי ציון מאתיופיה ומסודן, הנצחה של אסירי ציון, הרוגי מלכות ופעילי מחתרות. משרד הקליטה הקים אתר אינטרנט להנצחה שבו יתוארו סיפורי גבורה של אסירי ציון לוחמי המחתרות.

הנצחה דורשת כסף ותקציבים. בלי עבר אין עתיד. מדובר בדור שהקים את המדינה והיו מעטים מול רבים. מדובר בסיפורי גבורה של העם היהודי. רוב אסירי הציון המוכרים הם אנשים מבוגרים. צריך להקל עליהם את הליך ההכרה והליך קבלת התגמולים. 3,348 אנשים מוכרים כאסירי ציון מכלל העולם, שהם חיים, כן?
קריאה
מתוכם חיים 900.
היו"ר דוד ביטן
המספר הזה הוא לא נכון.
קריאה
זה נכון ל-2018 כי לא העברתם נתונים לוועדה, אז לקחתי מהפרוטוקול - - -
היו"ר דוד ביטן
3,348 זה אנשים שהוכרו אבל לא כולם חיים.
קריאה
היום חיים 900.
היו"ר דוד ביטן
בחו"ל גם. זה לא הרבה אנשים.

מערכת החינוך מחויבת ללמד ולהעביר את מורשתם בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי. כמו כן חשוב שהתלמידים יגיעו למוזיאונים.

באחריות משרד הביטחון 11 מוזיאונים שמספרים את ארגוני המחתרות. במוזיאונים מתארחים תלמידים וחיילי צה"ל.

לקראת הישיבה ביקשנו נתונים ושאלות ממשרד העלייה והקליטה. לא קיבלנו תשובות מהם. אחת מהשאלות שאני חושב שהתשובה היא שלילית כנראה, מה קורה בעידן הקורונה, האם קיבלו הטבות מיוחדת בגלל מצבם וגילם?
יצחק שמחון
הם לא היו חלק מהדיונים בביטוח לאומי.
היו"ר דוד ביטן
זה לא שייך. יש לכם את ההיבטים הכלליים. אם אדם הוא נכה, אז הוא מקבל בגלל הנכות. זה לא שהתייחסו לאסירי ציון באופן ספציפי, אבל הם קיבלו במסגרת הכללית לפי ההחלטות הכלליות. האם זכאים למענק חד פעמי שנתי כלשהו בדומה לפליטי שואה לדוגמא? האנדרטה בלטרון - סטטוס.

לפני שאני עובר לאחד מחברי הכנסת וכו', על סמך מה אתה מבסס את הבקשה שלך לשנות את יום ההנצחה? זה כתוב בחוק. זה חוק שחוקק בעבר ולקחו את כל השיקולים. נראה לך שאני יכול לשנות את זה? למה אתה רוצה לשנות את התאריך?
יצחק שמחון
אני אענה לך. קודם כל אדוני היושב-ראש, אמנם באיחור אבל ברכות למינויך ליושב-ראש של הוועדה החשובה הזאת, גם בהיבט של הקליטה שלדעתי בזמן הקרוב יהיה לך הרבה עבודה של קליטה בעקבות הקורונה, וגם בהקשר של אסירי ציון והרוגי מלכות.

לצערנו, לאורך השנים אמנם החוק חוק אבל הוא איבד את המשמעות שלו ואת החיוניות שלו, נקרא לזה. ישנם מספר מישורים שהחוק הזה איבד ואני אעבור עליהם.
היו"ר דוד ביטן
קודם כל תענה לי על השאלה.
יצחק שמחון
לגבי המועד?
היו"ר דוד ביטן
כן.
יצחק שמחון
אני אגיד לך. אנחנו משתתפים מדי שנה בטקסים האלה ומשתדלים להביא את האנשים. כמו שאתה מבין, מספר אסירי ציון הולכים ומתמעטים. מטרת החוק מעבר להוקרה לאנשים האלה, הייתה כדי שבני נוער וחניכי תנועות נוער ואולי גם חיילים יוכלו ללמוד את המורשת הזאת, מורשת של אנשים שציון הייתה בשבילם לא רק איזה מושג ערטילאי, אלא הם היו מוכנים להקריב את החיים שלהם.

אני הבאתי לך לפני הישיבה את ספר עולי הגרדום. כל אותם 12 עולי גרדום ועוד הרוגי מלכות אחרים שהוכרו, נלחמו בגלל דבר אחד ספציפי: החלום שלהם לציון. הם לא בחלו ולא חשבו על הטובה האישית שלהם. אני חושב, במיוחד על רקע המהומות שקורות בירושלים ובתל אביב, אם האנשים האלה היו טיפה לומדים על מה שהאנשים האלה עשו כדי להגיע לציון, והאנשים האלה שעכשיו נמצאים בהפגנות מנסים לחרב את מה שהאנשים האלה חלמו ולחמו, אולי חלקם לא היו מגיעים להפגנות. אולי היו עושים דברים אחרים. לצערנו, המטרה שלשמה הוקם החוק זה כדי ללמד את בני הנוער מה זה אסיר ציון ומה זה הרוג מלכות. החוק באמת איבד את האפקטיביות שלו.
היו"ר דוד ביטן
מה התאריך הלועזי היום?
מרב תורג'מן
ה' בתמוז זה מה שרשום בחוק והם מבקשים בעצם להעביר את זה לאוקטובר.
יצחק שמחון
ביקשנו להעביר את זה לחשוון.
היו"ר דוד ביטן
למה? אתה מדבר איתי מסביב ולא נתת לי תשובה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני אגיד לך. פעם באו לבגין, אני חושב זה היה, בטח יאיר יודע יותר ממני, אמרו לו, בוא נעביר את יום השואה ל-ט' באב. הוא אמר, למה? אמרו לו, יש פרוטוקול דתי ב-ט' באב. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד 200 שנה לדברים שאין בהם פרוטוקול דתי. אתה יודע למה זה נפל? בגלל ש-ט' באב בחופש הגדול.
יצחק שמחון
בסוף שנת לימודים כשאתה בא לבתי ספר ואתה אומר להם, בואו לפעילות משמעותית כמו יום אסירי ציון, אין לך את אותה תגובה כמו שהם בתחילת שנה, אתה מציע להם פעילות חינוכית משמעותית כזאת.
היו"ר דוד ביטן
והתאריך הזה, מתי?
יצחק שמחון
זה תחילת שנת הלימודים.
קריאה
למתי אתם רוצים להזיז?
יצחק שמחון
ב' חשוון. התאריך שנבחר זה היום שבעצם היגלו מפה את גולי אפריקה של המחתרות. הרעיון שעומד מאחורי זה, זה תחילת שנת הלימודים, עדיין יש עניין לבתי הספר, אתה יכול לגייס אותם, לא כמו שכבר אווירת סוף שנה, עסוקים באירועי סוף שנה.
היו"ר דוד ביטן
זה יום הנצחה שעושים טקסים. מי עושה את הטקסים? בתי הספר בעיקר.
יצחק שמחון
משרד הקליטה אמון על הטקס המרכזי ובתי הספר ומשרד החינוך - - -
היו"ר דוד ביטן
אתם פניתם בעניין הזה למישהו בעבר?
יצחק שמחון
הבקשה הזאת כבר מונחת פה - - -
היו"ר דוד ביטן
ומה התשובות שקיבלתם?
יצחק שמחון
זה רק מוסמס. אנחנו חושבים, לאור העובדה שאסירי ציון פשוט הולכים ומתמעטים, דווקא עכשיו זה חשוב לעשות את התיקון הזה. זה לא ישנה את החוק במהותו. אגב, סטטיסטית אתה רואה של-ט' באב החיבור הוא הרבה יותר גדול.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני אומר את זה, בגלל שיש פרוטוקול דתי. לצערנו. אני אומר את זה כאדם דתי, לצערנו.
יצחק שמחון
לצערנו, כן, כן, ברור. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שהנוער ילמד על האנשים האלה. אין משמעות לקיים יום כזה רק בשביל אותה קבוצה קטנה שהולכת ומתמעטת, אלא באמת כדי להעביר את הדברים לדור הבא.
היו"ר דוד ביטן
איזה עוד דרישות יש לך?
יצחק שמחון
במישור האישי של אותם אסירי ציון שעדיין איתנו, רובם זקנים, עריריים שמסתמכים בעיקר על גמלאות של ביטוח לאומי ומה שנקבע להם בחוק. לאורך השנים ניסו להשוות אותם לניצולי שואה. זה לא צלח.
היו"ר דוד ביטן
כמה חיים בישראל?
יצחק שמחון
950.
היו"ר דוד ביטן
אמרת שבכל העולם 950.
שלומית אבינח
לא, בישראל 950.
מרב תורג'מן
950 מקבלים גמלאות?
יצחק שמחון
כן.
גלית כהן
לא, סליחה, הנתונים הם אצלנו במשרד העלייה והקליטה. סך הכול הוכרו כ-3,400 אסירי ציון עד כה מכלל העולם. אסירי ציון הם אנשים שחיים בישראל, ומי שזכאי להטבות זה רק אדם שחי בישראל. היום חיים בישראל כ-950 אנשים ועליהם הדיון הזה מדבר.
היו"ר דוד ביטן
בני כמה הם, פלוס-מינוס הממוצע?
גלית כהן
תלוי מאוד על איזה מגזר אתה מדבר. אם אתה מדבר על יוצאי ברית המועצות, מעל 80. אם אתה מדבר על יוצאי אתיופיה, יכול להיות מעל 30, מעל 40, מעל 50.
מרב תורג'מן
כמה יוצאי אתיופיה הוכרו כאסירי ציון?
גלית כהן
עד כה בערך כ-500.
קריאה
מתוך ה-950, 500?
גלית כהן
לא. מתוך אלה שהוכרו, מתוך כל ה-3,400 שהוכרו עד כה. אנחנו מדברים בסך הכול כמה הוכרו. לא שאלתם כמה יוצאי אתיופיה חיים היום.
היו"ר דוד ביטן
כמה יוצאי אתיופיה יש היום?
גלית כהן
יוצאי אתיופיה היום שחיים, בערך כ-290.
קריאה
זה מתוך ה-950?
גלית כהן
290 +70, בערך כ-350 חיים איתנו.
היו"ר דוד ביטן
מה ההבדל בגמלה בין ניצול שואה לבין אסיר ציון?
גלית כהן
זאת שאלה שצריכים להפנות אותה למוסד לביטוח לאומי.
היו"ר דוד ביטן
אתה יודע כמה?
יצחק שמחון
אני לא יודע.
היו"ר דוד ביטן
אז אתה מבקש משהו ואתה לא יודע לכמת אותו?
יצחק שמחון
לאור העובדה שכבר נשארנו עם רק 950 אנשים, לעשות את כל שינויי החקיקה, אנחנו ניסינו להוביל מהלך מול ביטוח לאומי לפני שהממשלה נפלה שנה שעברה. באנו עם הצעה, אמרנו, במקום שעכשיו נעשה תיקון פה, תיקון שם, בואו נעשה מענק חד-פעמי שבעצם יאזן את מצבם ונוותר על כל השינויים הקטנים האלה. מדובר על 10,000 שקל לאסיר ציון באופן חד-פעמי.
היו"ר דוד ביטן
וזה פותר לכם את הבעיה? אני רוצה להבין, אם אדם ניצול שואה, סתם דוגמא, מקבל 8,000 ואסיר ציון מקבל 2,500, אז ב-10,000 שקל חד-פעמי אתה מסדר את העניין? אין לנו נתונים.
יצחק שמחון
התנאים האחרים שמדברים על הנחה בארנונה או הנחה בתרופות - - -
היו"ר דוד ביטן
לאסיר ציון אין הנחה בארנונה?
יצחק שמחון
חלקי.
היו"ר דוד ביטן
מה זה חלקי?
יצחק שמחון
אין לו הנחה מלאה. לא כמו ניצול שואה.
היו"ר דוד ביטן
תלוי בגיל שלו. אדם בן 80, יש לו הנחה בלי קשר אם הוא אסיר ציון או לא אסיר ציון.
גלית כהן
נראה לי שגם את השאלה הזאת צריך להפנות למוסד לביטוח לאומי. הם ידעו לענות עליה.
היו"ר דוד ביטן
כמה היום אסיר ציון מקבל גמלה ללא קשר לנכות?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
זה הולך לפי הכנסה. במידה ויחיד, יש לו הכנסה של עד 6,665 שקלים, הזכאות המקסימלית לגמלה זה 2,810 שקלים. במידה ומדובר בזוג וההכנסה שלהם לא עולה על 9,997 שקלים, אז הזכאות המקסימלית לגמלה היא 4,215 שקלים. הנתון הזה נכון לשנה שעברה. יכול להיות שהיו כל מיני תיקונים. יש גם זכאויות שהן לפי נכות. אם האסיר ציון הוא 100% נכה, אז הוא מקבל 4,684 שקלים בחודש. כל אחוז לחישוב נכות הזכאות הנגזר מ-100% זה 468 שקלים. כל אחוז פחות מ-100% מורידים מהקצבה המקסימלית 468 שקלים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
יושב-ראש הוועדה, לא תצליח לצאת מזה ככה. אני אגיד לך מה עשינו עם ניצולי שואה כשהגענו לסוג דומה של בעיה. בניצולי שואה כשאתה רוצה להשוות, אתה לא תצליח להשוות. אני אומר לך כמי שמומחה בעניין. מה עשינו לפני שנתיים? כשהבנו נגיד שיש הבדלים בין ניצולי שואה, בין מי שמקבל מהמדינה לבין מי שמקבל מהגרמנים וראינו שנהיו הבדלים, אז עשינו בוועדת כספים אפילו בלי חוק.
היו"ר דוד ביטן
מענק חד-פעמי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
חד-פעמי מתפרס על שנה.
היו"ר דוד ביטן
אבל אם אתה בא לוועדת כספים, מענק חד-פעמי, יבקשו את זה גם מניצולי שואה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא, אז ניצולי שואה יש נכון לעכשיו. עכשיו אני אומר לך מה עשינו. בהנחה שיש פערים, אני לא בטוח שיש פערים.
היו"ר דוד ביטן
הם אומרים שיש.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אלה מספרים קטנים על מדינת ישראל, ה-950, וכמו בניצולי שואה רק במספרים הרבה יותר גדולים. זה דור הולך ונעלם.
היו"ר דוד ביטן
האתיופים הם בגילאי 50-40. הדור ההולך נעלם זה המחתרות, זה אסירי ציון מרוסיה, חבר העמים. האתיופים לא דור הולך ונעלם. הם צעירים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני מקווה, אני לא יודע להגיד לך, שאצל החבר'ה הצעירים של האתיופים מקבלים עוד דברים, להבדיל מהזקנים. מה שאני אומר, שאם באמת יש הפרשים, מה שאנחנו לא יודעים עכשיו, אבל אם יש הפרשים במספרים האלה, זה מספרים קטנים. כשאתה סוגר לשנתיים נגיד, לא לשנה, כל שנה 8,000, 10,000 שקל שהם מקבלים את זה רבע-שנתי, כל שלושה חודשים, לא נעים להגיד, זה גם פחות מ-10,000, למה? כי ה-950 שמתחילים שנה, לא גומרים שנה 950 ולכן זה מספרים קטנים שהאוצר יכול להחליט לבד בלי חקיקה.
היו"ר דוד ביטן
חקיקה יצטרכו לעשות בצורה מסוימת.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא צריך.
היו"ר דוד ביטן
איך תעשה את זה בלי חקיקה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז אני אומר לך, החלטה של ועדת כספים.
היו"ר דוד ביטן
מספיק?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
כן. עשינו אותו דבר עם ניצולי שואה.
היו"ר דוד ביטן
לא, אולי זה היה בחוק ההסדרים אז הכניסו הסתייגות של תיקון חוק.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
יש לך חוק הסדרים עכשיו.
היו"ר דוד ביטן
יכול להיות שעשו את זה. אני עשיתי את זה לניצולי שואה פעם עם גפני. הכנסנו הסתייגות, תיקון חוק וזה היה 80 מיליון שקל אבל העברנו את זה בחוק ההסדרים וגמרנו עניין.
יצחק שמחון
אתה לא מדבר על סכומים כאלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זה מה שאני אומר. אתה מדבר פה על 8 מיליון. זה המספרים.
היו"ר דוד ביטן
כמה נציגי המחתרות, ההגנה, לח"י ואצ"ל יש ב-950?
גלית כהן
מעט מאוד. הנתון שקיים אצלנו זה בין 65 ל-80 אנשים.
היו"ר דוד ביטן
וכמה יש אסירי ציון מחבר העמים?
גלית כהן
שחיים היום? 140.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
וכל השאר?
גלית כהן
הם בתוך ה-950.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
יש לך 60 מחתרות, כ-130 יוצאי ברית המועצות. מה כל השאר?
גלית כהן
עיראק, אתיופיה, רומניה. אתם רוצים שאני אקריא לכם?
היו"ר דוד ביטן
אתיופיה, סודן?
גלית כהן
אתיופיה - 290 וסודן - 72. ביחד זה 350. יש לנו מארצות ערב כמובן.
היו"ר דוד ביטן
ארצות ערב גם יש, סוריה, לבנון? מה הגילאים שלהם?
גלית כהן
מבוגרים מעל גיל 70.
קריאה
מרוקו גם יש?
גלית כהן
מרוקו, בוודאי. גם אתיופיה הם מבוגרים. גם היום הם מעל גיל 50 לפחות.
היו"ר דוד ביטן
מה הקריטריון לקבל אסיר ציון?
גלית כהן
הקריטריונים נגזרים מתוך חוק התגמולים. יש את תקופת המעצר בכלא. צריכים להוכיח פעילות ציונית או שבעצם אתה צריך לייצר בגלל יהדותך או שאתה צריך לייצר בגלל פעילותך הציונית בארץ שהפעילות הציוני בה אסורה. זה בעצם מה שמקנה לך הכרה כאסיר ציון.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי.
שלומית אבינח
ביטוח לאומי יוכל לתת נתונים.
בני פרץ
שני משפטים, כבודו, אני פותר לך את הבעיה.
היו"ר דוד ביטן
יש לך חצי דקה.
בני פרץ
אנחנו נכי פעולות איבה באותה מידה, אותו דבר. החלטנו שרוצים להכיר בזה ובסוף עשינו, כל מה שמקבלים נכי צה"ל, אנחנו אותו דבר בזכויות.

הם דורשים את אותן זכויות של ניצולי שואה. מה שצריך לעשות פשוט מאוד, בחוק לחבר שאלה זכאים לקבל אותו דבר כמוהם. בזה פתרת את כל הזכויות - מה שאלה מקבלים, יקבלו גם אלה.
היו"ר דוד ביטן
קושניר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
קודם כל הזכרת פה את הנושא של האתר לציונם ופועלם של אסירי ציון. עשינו את זה בתקופתה של סופה לנדבר כשהייתי מנכ"ל משרד ובאמת הייתה פעילות, אני חושב, מאוד מאוד חשובה.

אני מתחבר פה לדוברים שאמרו שצריך לשנות את התאריך היות והתאריך נופל שלא בשנת הלימודים, ואגב, יש לי חוק מוכן עם פ' בשביל הדבר הזה, רק הדבר היחיד שאני מבקש לשנות, זה את התאריך לתאריך של י"א בסיון, ולמה י"א בסיון? י"א בסיון זה "מבצע חתונה". זה ניסיון של חטיפת מטוס של יהודים מברית המועצות, שנכשל. חלק מהם עדיין חיים כאן בארץ. הם בזמנו נשפטו למאסר עולם והיה הרבה מאוד רעש בשנות ה-80' על הנושא הזה.
היו"ר דוד ביטן
איזה תאריך בשנה זה י"א בסיון?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
זה תחילת יוני. ה' בתמוז נופל ביולי אחרי ששנת הלימודים מסתיימת. התאריך שאני מציע נופל בתחילת יוני.
היו"ר דוד ביטן
אתם מציעים מתי?
יצחק שמחון
ב' חשון.
היו"ר דוד ביטן
מתי זה בשנה?
יצחק שמחון
ספטמבר-אוקטובר.
שלומית אבינח
ז' בחשון זה יום העלייה.
מרב תורג'מן
ב' בחשון זה מדי קרוב ליום העלייה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
יש שתי בעיות עם התאריך הזה: אחת, זה בין חגי תשרי וזה יכול להיעלם שם בגלל חופשות בתי הספר, ושתיים, זה מאוד קרוב ליום העלייה, וחבל, לכן אני מציע את התאריך הזה. אגב, יש פ', אני מאוד אשמח אם הוועדה תיקח את החוק הזה ותקדם אותו כחוק של הוועדה. יש כבר פ', יש הכול.
היו"ר דוד ביטן
הגשת תיקון?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כן, כן, יש פ', פטור מחובת הנחה.

לגבי הנושא של הזכאות לגמלה, הבעיה הכי גדולה שקיימת בחוק הזה, שהם לוקחים את הנכות כקריטריון לקביעת גובה הזכאות, ואני חושב שהנכות היא מאוד חשובה כמובן אבל צריכה להיות איזושהי גמלה בסיסית שניתנת לכל מי שמוכר - - -
היו"ר דוד ביטן
מה הקשר לנכות?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
יש קשר. אם אתה נפגעת מהפעילות שעשית, אז אתה מקבל את זה.
היו"ר דוד ביטן
אתה מקבל תוספת על הנכות, אבל אם אדם הוא אסיר ציון, מגיע לו.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
ולכן פלסטר של לתת עכשיו מענק חודשי, שנתי או לא משנה מה, אני חושב שהוא לא נותן פתרון, גם לא מכיר בפעולה של האנשים שבאמת פעלו מאוד מאוד קשה.

דבר אחרון שאני רוצה לומר, זו אחת הוועדות הבודדות, אדוני היושב-ראש, שאין בה פוליטיקה. זה שלקחת עכשיו וקראת לכל המפגינים אנטי-ציוניים, אני מוחה על זה בתוקף.
יצחק שמחון
אתה שמעת ממני את המילה אנטי-ציוניים? יש פה הקלטה, נכון?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
נכון.
יצחק שמחון
בבקשה תוציא את ההקלטה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אדוני, תקשיב, אתה אמרת שאם המפגינים היו מכירים בפועלם של אסירי ציון, כנראה שהם לא היו מפגינים, אז אני אומר לך שאני נמצא בהפגנות האלה ואני מכיר בפועלם של אסירי ציון, ויש עוד הרבה כאלה. כל הניסיונות של משפחת המלוכה להפוך את ההפגנות האלה לשמאל רדיקלי, זה ממש לא ככה.
היו"ר דוד ביטן
קושניר, אמרת בלי פוליטיקה. למה אתה נכנס עכשיו?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כי אני הייתי חייב להגיב לדבר הזה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ביטן, כיוון שנראה לי גם שאתה קורא, אז תקרא בשבת. בן כספית לא כתב פוליטיקה. חלק כן. תקרא על רמי מתן שהוא עומד שם. אני קראתי את זה עוד פעם, נתתי את זה גם לאחרים עכשיו. הוא היה מ"פ טנקים בחווה הסינית תחת עמרם מצנע, שמאלן. כמה נהרגו לו, כמה הוא יצא ונכנס בגדוד של יובל נריה, לא יודע אם אתה מכיר את השמות האלה. אני לא אמרתי את מה שאמרת. אני אמרתי, כשאתה מדבר על אסירי ציון, זה מושג שאני מתייחס אליו כחרדת קודש.
היו"ר דוד ביטן
אין קשר בין אסירי ציון למערכת הפוליטית.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אל תכניס מפגינים. זה הכול.
היו"ר דוד ביטן
שטרן, אתם אומרים לא להיכנס ואתם נכנסים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני נכנסתי?
היו"ר דוד ביטן
אז עזוב את זה. אין קשר בין הנושא של אסירי ציון למה שקורה היום בפוליטיקה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
דרך אגב, אם כבר אתה מדבר, היושב-ראש, חשבתי שאתה תפסיק אותו.
בני פרץ
אנשים רואים את השידור בטלוויזיה. אנשים רואים שידור ישיר, שלחו לי הודעות, בהם אלי דוידי שאומר, האם גם אסירי יהדות אירן הם גם מוכרים כאסירי ציון?
קריאה
כן, גם אירן.
היו"ר דוד ביטן
אתה מקבל שאלות מהצופים?
בני פרץ
אני מקבל מהצופים, נו, מה אני אעשה? לא דיברו על אסירי יהדות אירן.
היו"ר דוד ביטן
שטרן, בבקשה, אני רוצה שאתה תגיד כמה דברים.
יאיר שטרן
אני אגיד כמה דברים אבל בלי פוליטיקות. אסירי ציון, אנחנו מקבלים אותם. זה האחים שלנו מכל הגלויות וגם אסירי ציון מהמחתרות שישבו פה בארץ בבתי סוהר של האנגלים או לוחמי מחתרות שהוגלו לקניה ולאריתריאה וישבו שם שנים במחנות מעצר ובבתי כלא, ככה שבאמת כדאי להרחיק את הפוליטיקה. כולם, מכל העדות ומכל הגלויות ומכל הזרמים, כולם יהודים שלחמו ורצו להגיע לארץ ישראל ולחיות כאן, לכן צריך יחס שווה לכולם בלי הבדל של מדינה או עדה או גיל.

דבר שני, אני באופן כללי רוצה להגיד. כל העמותות של המחתרות, ההגנה, אצ"ל ולח"י פועלים בשיתוף פעולה. אנחנו כבר שנים באמת פועלים כדי להוביל את המורשת של מלחמת המחתרות, ושכחנו את המריבות הישנות שהיו בדור של ההורים שלנו ואנחנו באמת רוצים להנחיל את המורשת לדורות הבאים.

יש הצעת חוק שהכין מיקי זוהר, יו"ר הקואליציה, שנקראת חוק המחתרות, ובמסגרת הזאת היא עומדת להיות מובאת בקרוב מאוד לוועדת שרים לחקיקה.
היו"ר דוד ביטן
מה כתוב בה?
יאיר שטרן
מה שכתוב בה, בגדול, שני דברים: אחד, שתוקם מועצה ציבורית להגברת המודעות והמורשת של המחתרות, בצורה מסודרת של כל המחתרות ביחד, והשנייה, שפעילות ההנצחה הזאת תקבל תקצוב ממלכתי מתקציב המדינה, ולא שכל עמותה תצטרך לרוץ ולבקש תרומות ולעמוד כעניים בפתח, מאנשים פרטיים.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, זה מדובר על הנצחה. אנחנו מדברים על משהו אחר. הבקשה שלכם היא על משהו אחר, לא על הנצחה.
יאיר שטרן
כשזה יגיע לכנסת אני מבקש שכל חברי הוועדה הזאת יצביעו בעד החוק הזה.

לגבי ההצעה של איציק, אני לא יודע, זה תלוי בכם אם לתת באמת מענק חד-פעמי או לחלק את זה לאיזה שהם תגמולים בפעימות שונות, אבל ההשוואה לניצולי שואה היא מתבקשת.
בני פרץ
הצמדה לניצולי שואה ואז תפתרו את כל הבעיה.
יצחק שמחון
האנדרטה – האנדרטה הוקמה בלטרון ממש בסמוך למחנות המעצר אבל היא נשארה שם תקועה, לא הכשירו אפילו רחבה שאפשר לעשות שם טקסי אזכרה או משהו כזה. אנחנו ביקשנו במסגרת הבקשות פה להשלים את העבודה.
היו"ר דוד ביטן
אבל במסגרת החוק של ההנצחה יכניסו גם את זה.
יצחק שמחון
אוקיי, רק שיעשו את זה. פה יש חוק ספציפי שקשור לאנדרטה הזאת.
שלומית אבינח
היא כבר קיימת, האנדרטה.
יצחק שמחון
היא לא רק של המחתרות. האנדרטה הזאת היא של כל אסירי ציון.
גלית כהן
לא הבנתי רק איזה חוק של הנצחה קיים?
היו"ר דוד ביטן
אני לא אסכם את הדיון. אנחנו צריכים לקיים דיון פנימי בינינו. שמענו את הבעיה ונראה מה לעשות. אתם רוצים משהו להגיד, ח"כים?

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:05.

קוד המקור של הנתונים