ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 09/08/2020

היערכות לפתיחת שנה"ל תשפ"א בחינוך הערבי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים