פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת36
ועדת החוקה, חוק ומשפט
22/07/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 61
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום רביעי, א' באב התש"ף (22 ביולי 2020), שעה 11:21
סדר היום
הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
אלי אבידר
קארין אלהרר
איתן גינזבורג
ניצן הורוביץ
אוסנת הילה מארק
יואב סגלוביץ'
אוסאמה סעדי
גדעון סער
תהלה פרידמן
עינב קאבלה
שלמה קרעי
איילת שקד
חברי הכנסת
ניר ברקת
מכלוף מיקי זוהר
יוסף טייב
עופר כסיף
יוראי להב הרצנו
רם שפע
ייעוץ משפטי
גור בליי
תמי סלע
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים
הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020
היו"ר יעקב אשר
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו פותחים את הרוויזיות. מישהו רוצה לנמק בשם כולם או מישהו מבקש לנמק?
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא הבנתי. איך אפשר להצביע על ההסתייגויות ועל הרוויזיה אם עוד לא הצבענו על נושא חדש.
היו"ר יעקב אשר
שאלתי את השאלה הזאת וזה מה שאנחנו עושים וזה בסדר.
גור בליי
הנושא החדש של חלקים מהחוק מונע הצבעה על החוק בכללותו עד שיש הכרעה על נושא חדש.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה כל הבלגן הזה?
היו"ר יעקב אשר
אם לא רוצים לנמק, תתחילו לעבור.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה לא לנמק?
היו"ר יעקב אשר
אני שאלתי אם מישהו רוצה לנמק בשם כולם.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
יואב ינמק.
היו"ר יעקב אשר
יואב, שתי דקות.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו נמצאים בתהליך שהכנסת או יותר נכון הממשלה, ראש הממשלה והממשלה, גמרה אומר בלבה להביא חוק גרוע מה גם שהחברים שיושבים כאן, לפחות חלקם, לא יודעים על מה מדובר בחוק הזה כי הם לא היו כאן וחלק אחר לא קרא את החומר, אבל אמרו להם מה להצביע והם מצביעים. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מנסים להסביר ככל יכולתנו שעדיין לא מאוחר מדי. אתם מסוגלים להתעשת ולהבין שיש לכם כאן תפקיד בכנסת, את חברי כנסת, אינכם שלוחיו של אף אחד, אתם שליחי ציבור ותתחילו להתנהג ככאלה כי כרגע אינכם כאלה אבל עדיין יש זמן.

לכן בקשתנו את הזמן הזה, המועט, של הצבעה או רוויזיה על ההסתייגויות, יהיה לכם את הזמן לחשוב תוך כדי הרמת יד מה אתם באמת רוצים לעשות ומה תסבירו אתם למי ששלח אתכם, למי ששילח אתכם לכנסת הזאת לעשות טוב אל מול חוק גרוע שלא רואה את האזרחים. כן, שולח אתכם עכשיו במגבלות הפרוצדורה להסתכל טוב במראה ואל מצפונכם פנימה.

לכן ביקשנו את הרוויזיה הזאת. תקרא לאט יעקב, תקראו לאט את ההסתייגויות, את הסעיפים ואת הרוויזיה שיהיה לכם זמן לחשוב ולהתחבר ללב ולא רק להתחבר למה שקיבלתם הנחיה לעשות היום הזה, בערב הזה, להעביר חוק גרוע. תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה שאתה עושה חבר הכנסת סגלוביץ'.
היו"ר יעקב אשר
לא ביקשתי עזרה. כרקע לא ביקשתי עזרה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
גם אני יכולה לנמק.
היו"ר יעקב אשר
נתנו לחבר כנסת אחד. אני מבטיח לך שאם זה יסתיים הערב, ניתן לך דברי סיום, אחד לפניי.

הייתה רוויזיה על סעיפים מסוימים.
קריאה
רוויזיה על כל סעיף.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אחד אחד.
גור בליי
נתחיל עם הרוויזיות של סיעת מרצ. נעבור אחת אחת. הדף מונח בפניכם עם רשימת ההסתייגויות.

רוויזיה על הסתייגות מספר 1.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא מקריאים?
היו"ר יעקב אשר
לא, לא צריך להקריא.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא התקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 2 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 3 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 4 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 5 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 6 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 7 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 8 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 9 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 10 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 11 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 12 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 13 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 14 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 15 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
רוויזיה על הסתייגות 16 של מרצ.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 17.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 18.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 19.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 20.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 21.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 22.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 23.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
גור בליי
עכשיו נעבור לרוויזיות על ההסתייגויות של ישראל ביתנו ויש עתיד. ביקשו רוויזיות על כל ההסתייגויות. מונחות בפניכם ההסתייגויות. יש רוויזיות על ההסתייגויות של ישראל ביתנו ויש עתיד תל"ם.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 1.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 2.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 3.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 4.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 5.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 6.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 7.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 8.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 9.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 10.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
יש הצבעה במליאה.
היו"ר יעקב אשר
אמרו שיתקשרו. תן לבדוק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש לו שאילתה ויש הצעות חוק.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו בודקים ובינתיים ממשיכים.
תמי סלע
רביזיה על הסתייגות 11.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 12.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 13.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 14.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 15.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 16.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 17.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 18.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 19.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש כרגע שאילתה במליאה. זה בשידור חי.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 19.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.

אגב, אם אנחנו רוצים לצמצם את הפערים, אפשר, אבל זה תלוי בכם.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אנחנו ממשיכים. שלא תהיה חקיקה.
היו"ר יעקב אשר
אל תדאג. תהיה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 20.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 21.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 22.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 23.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 24.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 25.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 26.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 27.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 28.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 29.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 30.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 30.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 31.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 32.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 33.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 34.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אי אפשר לאחד רוויזיות?
גור בליי
בסיטואציות מסוימות.
היו"ר יעקב אשר
אפשר בקבוצות אבל לא בדברים כאלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 35.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 36.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 36.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 37.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אדוני, אני מבקש להבין על מה אני מצביע.
היו"ר יעקב אשר
תמשיכי.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
מה זה תצביעי? אני מבקש, אני לא מבין על מה אני מצביע.
היו"ר יעקב אשר
אתה לא יכול להבין כי לא היית בישיבה אחת מכל הישיבות האלה. גם אחרים לא.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
מה הקשר?
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
יעקב, זה לא יפה, הוא מחליף אותי בהצבעה.
היו"ר יעקב אשר
קארין, תודה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אני לא מצליח להבין.
היו"ר יעקב אשר
אפשר להמשיך בהצבעה? אנחנו בהצבעה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
למה אתה מזלזל בי כך? אני מבקש להצביע על 36 שוב כי לא השתתפתי בהצבעה.
גור בליי
בסדר. תהיה הצבעה חוזרת על 36.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד אישור רוויזיה על הסתייגות 36?

הצבעה
לא התקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא התקבלה.
תמי סלע
אנחנו עכשיו ב-38. על 37 כבר הצבעתם.

רוויזיה על הסתייגות 38.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 39.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 40.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 41.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 42.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 43.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 44.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 45.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 46.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 47.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 48.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 49.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 50.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 51.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 52.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 53.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 54.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 55.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 56.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 57.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 58.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
רוויזיה על הסתייגות 59.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
לא נתקבלה
היו"ר יעקב אשר
הרוויזיה לא נתקבלה.
תמי סלע
סוף ההסתייגויות.
היו"ר יעקב אשר
איתן, תקיים את הישיבה ואחר כך נחזור לרוויזיות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני עושה את הישיבה במקביל.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
ישיבת ועדת כנסת במקביל?
היו"ר יעקב אשר
הוא אומר שאפשר לעשות ביחד.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא. אי אפשר.
קריאה
יעקב, אתם איבדתם את זה לגמרי. זה לא קשור לחוק אלא זה קשור להתנהגות.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו נעשה עכשיו הפסקה בישיבה ונמשיך את הרוויזיות לאחר מכן.
גור בליי
היו בקשות לרוויזיה על שתי הסתייגויות של ימינה, אבל בגלל שהם לא נמצאים כאן, הרוויזיה נפלה. מה שנשאר אלה רוויזיות על ההסתייגויות של הרשימה המשותפת אבל כל מה שהן איגדו או יאוגד, זאת רוויזיה אחת או הם איגדו את זה כבר בהצבעה הקודמת לרוויזיה אחת. אנחנו נקריא בהתאם למה שייקבע כאן.
היו"ר יעקב אשר
אני שואל שאלה. יש ועדת כנסת. אני רציתי לעשות הפסקה אבל אמרו לי שאפשר במקביל. אפשר במקביל או אי אפשר?
גור בליי
אין מניעה לוועדות הכנסת
היו"ר יעקב אשר
אם אין מניעה, אנחנו ממשיכי.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אין מניעה בכנסת הזאת בזמן מליאה?
גור בליי
כשמדובר באותו עניין.
היו"ר יעקב אשר
יכולתם לצמצם. אל תטיף לי מוסר כל היום. לא תטיף לי מוסר.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני אטיף לך.
היו"ר יעקב אשר
לא. תודה. לא תטיף לי מוסר. אתה לא יותר נקי מאף אחד. יכולתם לצמצם כמה דברים.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
מה זה יכולתם לצמצם? זאת העבודה שלנו.
היו"ר יעקב אשר
גם גינזבורג עלה. אני ממשיך את זה עכשיו.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אתה לא יכול להמשיך. אני חבר בוועדה הזאת.
היו"ר יעקב אשר
תשאיר ממלא מקום.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא. זה לא עובד כך.
היו"ר יעקב אשר
תפסיקו להתנפל עלי, עם כל הכבוד. אל תתנפל עלי.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
עם כל הכבוד, אני אומר לכם, לייעוץ המשפטי, ששתי ועדות במקביל - - -
היו"ר יעקב אשר
אתה רוצה לשאול את היועץ המשפטי של הכנסת. אני שאלתי. לא אני הצעתי את זה.
גור בליי
אם אלה אותם חברי כנסת, ראוי לעשות כאן הפסקה קצרה ולסיים שם את העניין ולחזור לכאן. אין חובה תקנונית אבל אני חושב שכך כדאי.
היו"ר יעקב אשר
גם אני חשבתי כך, אבל לא בצורה הזאת. עם כל הכבוד, מספיק עם הטפות המוסר האלה. מספיק.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
מי שמטיף כאן מוסר, זה אתה.
היו"ר יעקב אשר
מספיק.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
תפסיק להתבכיין.
היו"ר יעקב אשר
לא אני.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אתה יושב ראש ועדת החוקה.
היו"ר יעקב אשר
הישיבה יצאה להפסקה. תודה רבה.


(הישיבה נפסקה בשעה 11:43 ונתחדשה בשעה 11:53.)
היו"ר יעקב אשר
אני מחדש את הישיבה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה להציג נושא חדש.
קריאה
גם אני.
היו"ר יעקב אשר
בסדר.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
לפי התקנון זה צריך להיות לפני ההסתייגויות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
לא. לפני הצבעה סופית.
גור בליי
נושא חדש של החוק. זה אומר שאי אפשר להצביע עד שמכריעים בטענה של נושא חדש. רק תגידו על מה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני אגיד לכם על מה. הנושא החדש הוא על התוקף, על סעיף 50. התוקף השתנה ממארס ליוני. בקריאה הראשונה זה היה מארס ועכשיו זה יוני.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
הנושא החדש שלי הוא על סעיף 10, הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך. התחולה השתנתה והפכה להיות משמונה לעשר.
היו"ר יעקב אשר
יש עוד מישהו שיש לו נושא חדש?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
מצטרף אליהם.
גור בליי
יוראי, על מה הסעיף?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
סעיף 10. על הגבלת פעילות של מוסדות המקימים פעילות חינוך. הוא השתנה מסעיף 8 בנוסח הקודם לסעיף 10.
תמי סלע
זה שינוי של המספור?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
גם של המספור וגם של התחולה עצמה.
גור בליי
לא. לא השתנה המספור.
היו"ר יעקב אשר
יש שתי הסתייגויות של הרשימה המשותפת. זה מה שנשאר?
תמי סלע
כן, אבל צריך להבין את טענת הנושא החדש.
היו"ר יעקב אשר
הוא תכף יגיד לך מה הסעיף. הוא אמר סעיף ואחר כך הוא יסביר את הטענה. אני אתן לו זמן להסביר את זה.

יש לנו עוד הסתייגויות?
תמי סלע
רק של הרשימה המשותפת.
היו"ר יעקב אשר
הם לא נמצאים.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מה עם ימינה?
היו"ר יעקב אשר
הם לא היו. גם הרשימה המשותפת לא נמצאת. ניסו להשיג את אוסאמה.
גור בליי
הייתה הפסקה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אבל לא הודעתם שמכנסים את הישיבה?
היו"ר יעקב אשר
הודיעו.
גור בליי
היה בלבול. יש להם זכות לדבר הזה. זה נפסק, חזר וצריך לתת להם את האפשרות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
כמו שאמרתי, הנושא החדש שלי הוא על הגבלת פעילות מוסדות החינוך המקיימים פעילות חינוך. זה נושא חדש שבעיני מרחיב.
היו"ר יעקב אשר
אוסאמה קיבל הודעה ממנהל הוועדה והוא מנסה להשיג אותו והוא לא עונה לו. עשינו את המאמצים וזה בסדר. אוסאמה בחור פיקח.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
בדגש על התחולה למוסדות אקדמיים במלואם.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יעקב, נשבע לך שהוא לא הלך לשתות קפה עם חברים.
היו"ר יעקב אשר
נכון.
גור בליי
אנחנו גם במקביל למליאה וגם הוועדה יצאה להפסקה. אי אפשר לא לאפשר לו. אם הוא מוותר, הוא מוותר אבל אני לא יכול בסיטואציה כזאת.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
בוא נעשה נושא חדש. תן לאיתן גינזבורג לרוץ. אנחנו לא נספיק להגיע. תצביע נגד ונחזור לכאן. איתן, לא עשית את זה במכובדות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
עשיתי את זה בצורה מאוד מכובדת.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
לא עשית את זה במכובדות. מה ברחת? לא הספקנו אפילו להגיע להצביע. תתבייש לך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
על מה אתה מדבר?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
יצאת מכאן בלי להודיע.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אין לך מושג על מה אתה מדבר. הרוויזיה לא הייתה שלך.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
מה זה משנה של מי?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אל תבלבל את המוח.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
מה זה משנה של מי? אני רוצה להיות שם. מה זה משנה של מי? אני הצטרפתי לרוויזיה הזאת ואתה הלכת כמו גנב בלילה. כמו גנב בלילה ברחת כדי להצביע.
היו"ר יעקב אשר
אני עושה הפסקה בדיון. יודיעו לכם מתי הדיון יתחדש.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:58 ונתחדשה בשעה 15:58.)
היו"ר יעקב אשר
אנחנו מחדשים את הישיבה. אחזנו בהסתייגויות של הרשימה המשותפת.
תמי סלע
ברוויזיות על ההסתייגויות של הרשימה המשותפת.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
שלום. ראיתי שהחלטתם להצביע בעד חוק הקורונה. יש פיקוח נפש. תגידו את האמת. אמרו לכם תחזירו את הבונוס. היה שם בונוס, אמרו להם שאין בעיה, אתם לא תצביעו, נחזיר את הבונוס.
איילת שקד (ימינה)
יעקב, אולי לפחות נעביר את ההסתייגות של ה-48 שעות?
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
נכון.
היו"ר יעקב אשר
מזל שיש לי הרבה מורים ורבים בפוליטיקה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא צריך מורים ורבים. צריך הגיון בריא. שמעתי שהשכל הישר מוביל את הממשלה הזאת. אז אם כבר שכל ישר, 48 שעות.
היו"ר יעקב אשר
אוסאמה, ספר לנו על מה הייתה השאילתה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה עניין את היושב ראש ואת שר המשפטים כיושב ראש ההסתדרות בזמנו. הוא ביקש לעלות על הדוכן ולדבר.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אוסאמה, מת להגיד לך שהוא מתעניין אבל אין לו רוב כרגע ולכן אנחנו מושכים זמן.
היו"ר יעקב אשר
מתעניין.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
גם בדיחות אפשר. אתה יכול לספר לנו סיפורים בדואים. אנחנו אתך. פשוט אין להם רוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני מעלה את ההסתייגות. נצביע על ההסתייגות.
קריאה
הנה רם שפע, מלך הסטודנטים.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יעקב, ש"ס לא יגיעו. הם רוצים לראות מה עם הבונוס שלהם. הם לא פראיירים. גם הם יודעים לגבות בונוסים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אני מוותר על הרוויזיה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אנחנו מוותרים על הרוויזיה. בוא נלך להצבעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אני מוותר על הרוויזיה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יעקב, אתה מקשיב?
היו"ר יעקב אשר
אני שומע כל מילה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
לא, אבל אתה לא מקשיב. אתה שומע אבל לא מקשיב.
היו"ר יעקב אשר
רשמתי לעצמי שאתה מוותר על הרוויזיה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אז תנעל את הישיבה.
היו"ר יעקב אשר
אם אתה מוותר על הרוויזיה, כל מה שנותר לנו לעשות זה לעלות לוועדת הכנסת, לנושא חדש. הרוויזיה בוטלה. הדיון הסתיים. לעלות לוועדת הכנסת. הדיון על הנושאים החדשים בוועדת הכנסת בעוד 20 דקות. תקבלו הודעה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:04.

קוד המקור של הנתונים