ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 27/07/2020

מצוקת האחיות: תת תקינה, כריעה תחת עומס לא אנושי ושכר נמוך: כוח אדם רפואי וסיעודי - תמונת מצב - דוח מבקר המדינה 59ב; מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי החולים הכלליים -דוח מבקר המדינה 61ב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים