ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 20/07/2020

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת החוץ והביטחון
20/07/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 28
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום שני, כ"ח בתמוז התש"ף (20 ביולי 2020), שעה 11:30
סדר היום
דיון והצבעה בבקשת חה"כ האוזר לדיון מחדש, לפי סעיף 15 לתקנון הכנסת, בהחלטת הוועדה לאשר את הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, החלק שפוצל.
נכחו
חברי הוועדה: צבי האוזר – היו"ר
אלי אבידר
ישראל אייכלר
אבי דיכטר
ניצן הורוביץ
מיכאל מלכיאלי
יואב סגלוביץ'
גדעון סער
רם שפע
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
רישום פרלמנטרי
חנה כהן
דיון והצבעה בבקשת חה"כ האוזר לדיון מחדש, לפי סעיף 15 לתקנון הכנסת, בהחלטת הוועדה לאשר את הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, החלק שפוצל
היו"ר צבי האוזר
צוהריים טובים, אני רוצה לפתוח את הישיבה בדיון על הרוויזיה על החוק, בהמשך לדיונים שהיו לנו אתמול. כאמור, אנחנו אמורים להביא לקריאה שנייה ושלישית – אני מקווה שזה יהיה היום. אם לא היום, השבוע – את הצעת החוק. ההסדר הזמני בא לידי סיום וההסדר הקבוע, שהוא בהוראת שעה לשישה חדשים, הונח לפני הכנסת ואני מקווה שהמליאה תאשר את בקריאה שנייה ושלישית.

אני מציע רוויזיה על החוק - - -
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אני מבקש רשות דיבור בדיון על הקריאה השנייה והשלישית.
מירי פרנקל-שור
בסדר, מאה אחוז, בקשת רשות דיבור. יש לכם הסתייגויות ולכן אתם לא צריכים בקשת רשות דיבור.
היו"ר צבי האוזר
יש הסתייגויות ואייכלר מבקש בקשת רשות דיבור.

בכל מקרה, אנחנו אמורים להסביר את נושא איכוני שב"כ ולצד זה את הכלי האזרחי שאמור להוות שכבת מגן נוספת.

אני מנצל את ההזדמנות הזאת של הכינוס לשוב ולקרוא למשרד הבריאות להתכנס לדיון ולהחלטה באשר להצעה שהצגתי בפני האנשים לקצר את תקופת הבידוד מ-14 יום ל-12 יום, בהינתן שהבידודים בגין איכוני שב"כ הם בהיקפים גדולים. צריך להבין שכאשר הכלי האזרחי, הישומון האזרחי, ייכנס לתוקף, ישנה סבירות – בהינתן שהכלי הזה יעבוד, שגם שם היקפי הבידודים יכולים להיות מאוד גדולים. זאת אומרת, הגם ששם הכלי הוא וולונטרי, מבחינת יעילותו – ככול שהוא יהיה יעיל יותר, המשמעות היא שאנשים ייכנסו לבידוד. צריך להבין שיש פער גדול בין אנשים שבאים במגע צמוד עם חולים מאומתים לבין אותם אנשים שגם נדבקים. הבידוד מנסה לוודא שאותם אלה שבאו במגע ונדבקו לא ימשיכו להדביק אחרים. לכן שאלת ימי הבידוד, בין 14 יום ל-12 יום, היא שאלה קריטית, כאשר הלכה למעשה הממוצע של אדם שנמצא בבידוד הוא כתשעה ימים, ואם אנחנו מצמצמים את זה ביומיים, יש לזה משמעות גדולה.

אני מבקש להצביע על הרוויזיה. מירי, תקני אותי אם אני טועה – מי שמצביע בעד הרוויזיה, בעצם מצביע על לפתוח מחדש את הדיון על החוק. אני חושב שאנחנו מיצינו את הדיון על החוק ולכן כמובן שאני מציע לסגור את הדיון ולהעביר את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית.

מי בעד הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרוויזיה – 3
נגד – 6
הרוויזיה לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
הרוויזיה נדחתה ובעצם תם ונשלם הדיון בוועדה והמליאה תידרש לאשר את החוק בקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:45.

קוד המקור של הנתונים