ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 08/07/2020

בחירת יושב ראש הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים