ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 06/07/2020

חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
06/07/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 23
מישיבת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ד בתמוז התש"ף (06 ביולי 2020), שעה 16:45
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
טלי פלוסקוב
ייעוץ משפטי
שמרית שקד גיטלין
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים


הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים. היום ה-6.7.20, יד' בתמוז, התש"ף. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא רביזיה להצעת חוק דמי אבטלה.

מי בעד הרביזיה ירים את ידו?

הצבעה
הרביזיה התקבלה.
היו"ר חיים כץ
פה אחד אושר, שני חברי כנסת.

בבקשה, גברתי.
שמרית שקד גיטלין
הרביזיה היא להוסיף תיקון לבקשת הביטוח הלאומי בסעיף 179(ד) רבתי. אנחנו בעצם נתנו בחוק הזה שנותנת איזו הקלה שמדברת על תשלום דמי אבטלה עד ה-16.8. יצרנו איזו הקלה שאומרת, שגם אם התאריך הקובע חלפו כבר 12 חודשים, כתבנו, "אבל לא חלפו 18". כלומר, אנחנו נתנו איזו הקלה בין 12 ל-18 חודשים מהתאריך הקובע. התברר למוסד לביטוח לאומי לאחר הדיון שיש אנשים שחשבו לגביהם אפילו יותר מ-18 חודשים לכן ביקשו שנקבעו רק "חלפו 12 חודשים מהתאריך הקובע שנקבע לגביו" ולא נגביל את התקרה 18 חודשים. זה התיקון הראשון.

התיקון השני אומר שאותם אנשים שנכנסים למסלול של הארכה אוטומטית עד ה-16.8, אותו תאריך קובע שנקבע לגביהם בעבר וחל לגביהם לגבי כל תשלום דמי האבטלה בתקופה הקובעת, לא ייקבע לגביהם תאריך קובע חדש אלא יישאר לגביהם את אותו תאריך קובע. זה אומר שחלק מהאנשים, יכול להיות שבחישוב אחר יכול להיות להם דמי אבטלה גבוהים יותר, אבל לא יהיה חישוב חדש. הם הסבירו שהמערכות שלהם לא יכולות לעשות חישוב חדש. בעצם הם נשארים עם אותו תאריך קובע ומשנים להם את זה אוטומטית.
היו"ר חיים כץ
מי בעד ירים את ידו.

הצבעה
הרביזיה התקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.
שמרית שקד גיטלין
אני רק אקריא את הנוסח.

"ב. מבוטח שזכאי לדמי אבטלה לפי סעיף זה וחלפו 12 חודשים מהתאריך הקובע שנקבע לגביו, ישולמו לו דמי אבטלה לפי סעיף זה ויראו את התאריך האמור כתאריך הקובע לגבי כל התקופה שבה משולמים לו דמי אבטלה בתקופה הקרובה."
היו"ר חיים כץ
עוד פעם, מי בעד?

הצבעה
הרביזיה התקבלה.
היו"ר חיים כץ
פה אחד, הרביזיה אושרה.

אני מקווה שהחוק יעבור במליאה בקריאה השנייה ושלישית. שאו ברכה.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:50.

קוד המקור של הנתונים