ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 06/07/2020

בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת הדיון בהצ"ח הבאות: 1.הצ"ח לתיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום התש"ף-2020 (מ/1336), בקשת יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט-רביזיה. 2.הצעת חוק הביטוח הלאומי התש"ף-2020 (מ/1335)- בקשת יו"ר ועדת העבודה והרווחה, המלצה בדבר מינוי סגן ליושב-ראש הכנסת., חוק קליטת חיילים משוחררים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 20) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף–2020, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1337), לפני הקריאה הראשונה.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת12
ועדת הכנסת
06/07/2020


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 32
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ד בתמוז התש"ף (06 ביולי 2020), שעה 10:30
סדר היום
א. המלצה בדבר מינוי סגן ליושב-ראש הכנסת.
ב. בקשת יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות למיזוג הצעות החוק הבאות והקדמת הדיון בהצעת החוק הממוזגת, לפני הקריאה השנייה והשלישית:
1. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף-2020 (מ/1326).
2. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – מימוש כספי פיקדון בשל נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/2/23).
ג. בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק לתיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום התש"ף-2020 (מ/1336), בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט – רוויזיה.
2.הצעת חוק הביטוח הלאומי התש"ף-2020 (מ/1335), בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
ד. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1337), לפני הקריאה הראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
הילה וזאן
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
חמד עמאר
יצחק פינדרוס
טלי פלוסקוב
תהלה פרידמן
עינב קאבלה
אלעזר שטרן
חברי הכנסת
דוד ביטן
משה גפני
מוזמנים
יוני משרקי – יועץ שר הפנים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
הילה לוי

ב. בקשת יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות למיזוג הצעות החוק הבאות והקדמת הדיון בהצעת החוק הממוזגת, לפני הקריאה השנייה והשלישית:
1. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף-2020 (מ/1326).
2. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – מימוש כספי פיקדון בשל נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/2/23).
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, 6 ביולי, י"ד בתמוז תש"ף. ישיבה מס' 32 למושב זה.

אני מבקש להתחיל בסעיף ב' בסדר-היום, ברשותכם.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לפני שאתה מתחיל, אדוני, בסעיף ב'. לא יכול להיות מצב שאני אקבל את סדר-היום בשעה עשר וחצי בלילה. אני לא מבין, הכול בשלוף? אני חדש בוועדה, פעם ראשונה שאני מגיע לוועדה.
היו"ר איתן גינזבורג
ברוך הבא.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
תודה רבה. שולחים סדר-יום בשעות נורמליות. אם לא הייתי מסתכל בשעה עשר וחצי בלילה על הטלפון שלי, לא הייתי יודע מה סדר-היום של הוועדה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מקבל את ההערה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני מבקש ממך – אני גר רחוק, שלוש שעות מכאן – לקבל את סדר-היום בשעות נורמליות.
היו"ר איתן גינזבורג
זה לא קשור למקום שבו אתה מתגורר. קבענו את הישיבה הזאת בשעה עשר וחצי בבוקר, לא בשמונה בבוקר. לא לערבב דבר שלא קשור. אני מקבל את ההערה, זה לא קשור למקום שבו אתה גר.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
צריך להיות סדר-יום מסודר בשעה נורמלית.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר. סדר-יום לא מגיע ביונת דואר למקום שבו אתה גר.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לא הכול בשלוף, כמו שמתרחש היום.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה על ההערה וברוך הבא לוועדה. קולך נשמע ברמה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים לבקשת יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות למיזוג הצעות חוק והקדמת דיון בהצעת חוק ממוזגת לפני קריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק לקליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תיקון – מימוש כספי הפיקדון בשל נגיף הקורונה). יושב-ראש ועדת הקליטה, חבר הכנסת ביטן, בבקשה.
דוד ביטן (ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
אנחנו סיימנו את העבודה בוועדה כהכנה לקריאה שנייה ושלישית וגם החלטנו על איחוד ומיזוג עם הצעות החוק הפרטיות. אנחנו מבקשים גם לאשר לנו את המיזוג, על מנת שנוכל לסיים את זה היום, וגם לקבל פטור מחובת הנחה מסיבה פשוטה – בעידן הקורונה ומה שקורה היום, החיילים יוכלו למשוך את הכסף שהוחלט עליו בחוק לכל מטרה.
היו"ר איתן גינזבורג
חשוב מאוד.
דוד ביטן (ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות)
וכמה שיותר מהר – עדיף.
היו"ר איתן גינזבורג
מישהו מחברי הוועדה רוצה להתייחס? לא.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לאשר כמה שיותר מהר.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד מיזוג ההצעות והקדמת הדיון, ירים את ידו.

הצבעה

בעד הבקשה – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
בקשת יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות למיזוג הצעות חוק והקדמת הדיון בהצעת החוק הממוזגת, לפני הקריאה השנייה והשלישית, נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
הבקשה עברה פה אחד וכל חברי הוועדה אישרו. תודה רבה על העבודה הטובה של יושב-ראש ועדת הקליטה וחברי הוועדה בכלל. יישר כוח.א. המלצה בדבר מינוי סגן ליושב-ראש הכנסת
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים לסעיף א' בסדר-היום: המלצה בדבר מינוי סגן ליושב-ראש הכנסת. בחודש מאי ביטלנו את ההגבלה על מספר סגנים ליושב-ראש הכנסת. באותה ישיבה מונו שמונה סגנים, על אף שקבענו בהסכמים שיהיו תשעה סגנים, והיה סיכום שיהיה סגן נוסף לסיעת יהדות התורה. רק בסוף השבוע האחרון הם העבירו לנו את שם המועמד מטעמם ועל כן אנחנו מתכנסים כדי להמליץ למליאה לבחור בחבר הכנסת אליהו ברוכי כסגן ליושב-ראש הכנסת עד ליום 1 בינואר 2021, לפי בקשת סיעת יהדות התורה.

נמצא פה יושב-ראש הסיעה שמאשר, אני מניח, את הבקשה הזאת. הסיעה ציינה במכתבה כי בתום כהונתו ב-1 בינואר 2021, יחליף אותו חבר הכנסת ישראל אייכלר. אני אומר את זה לפרוטוקול, בלבד, וזה לא חלק מההחלטה כמובן. יצטרכו לבחור אותו בנפרד בוועדה בבוא היום.

אני מעלה להצבעה המלצה למליאה לבחור באליהו ברוכי לכהן כסגן יושב-ראש הכנסת עד ה-1 בינואר 2021.
ארבל אסטרחן
עד ה-1 בינואר, כולל?
היו"ר איתן גינזבורג
כן, בדרך כלל זה כולל.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההמלצה – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
ההמלצה למנות את חבר הכנסת אליהו ברוכי לסגן יושב-ראש הכנסת נתקבלה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הינה גפני, בא לברך. אנחנו כבר הצבענו, גפני.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מניח שהגעת לברך, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים. הייתה פה שאלה האם זה עד ה-1 בינואר כולל, או עד ה-31 בדצמבר? אני צריך לשאול את יושב-ראש הסיעה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כשיושב-ראש ועדת הכספים נמצא אני עובר לדום.
היו"ר איתן גינזבורג
עד ה-1 בינואר, כולל. תודה רבה וברכות לחבר הכנסת ברוכי. אני מקבל שגם המליאה תבחר בך ושלא תיפול שגגה תחת ידך.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
תודה רבה לכבוד היושב-ראש ולחברי הוועדה.
היו"ר איתן גינזבורג
יש פה שורה של סגנים, בעבר ובהווה, שיכולים לתת לך עצות טובות.ג. בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק לתיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום התש"ף-2020 (מ/1336), בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט – רוויזיה.
2. הצעת חוק הביטוח הלאומי התש"ף-2020 (מ/1335), בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור לסעיף ג' בסדר-היום. יש בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת דיון לפני הקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק לתיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום. הצבענו והייתה רוויזיה של חבר הכנסת טופורובסקי. ניתן לך לנמק אותה, בבקשה, אדוני. תראה כמה זמן עבר מאז שהצבעת על הרוויזיה, הודעת עליה, ועד היום שהתכנסנו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אולי יקרה משהו אחר. אולי נופתע גם מההחלטה שתתקבל עכשיו.
היו"ר איתן גינזבורג
לאור זה שהדיון נדחה ליום שני, כפי שהיה צריך להיות במקור, נראה שהרוויזיה התייתרה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא, יש לי בעיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מזכיר לך שהחוק היה צריך להגיע ממילא ביום שני, והינה הוא מגיע ביום שני. אנחנו דהרנו אז כדי להקדים את זה ליום רביעי. על זה הייתה הרוויזיה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
יש לי בעיה עקרונית עם זה שאנחנו מקדימים בעיקר חוקים שמצרים את הזכויות של האזרחים, ומגדילים את הקנסות והאכיפה על אזרחים במדינת ישראל. אנחנו צריכים לוודא, להקדים ולטפל כמה שיותר מהר בחוקים שיביאו כסף לאזרחים, שיעזרו לכל אותם מובטלים, לכל השכירים והעצמאים שפושטים רגל וכבר גמרו את החסכונות שלהם, ועכשיו גומרים את הפנסיות שלהם ואין להם כבר ממי לקחת הלוואות. כן, יש גם אנשים רעבים במדינת ישראל. זה לא חארטה, זה דבר אמיתי.

אני חושב שוועדת הכנסת יש לה הכוח והיכולת לגרום לממשלה להבין שאם היא רוצה לקדם נושאים שפוגעים בזכויות האזרחים, היא צריכה קודם כל להראות לנו שיש לה מדיניות ברורה למלחמה בקורונה, שיש לה מדיניות ברורה לעזרה כלכלית לכל אזרחי מדינת ישראל, וכן שהפגיעה שהיא עושה בדמוקרטיה הישראלית היא כל כך מידתית והיא רק אחרי שיש מדיניות בנושא הבריאותי של הקורונה, רק אחרי שמגיע כסף לחשבון הבנק של אזרחי מדינת ישראל, רק אז מעיזה ברעד הממשלה להביא לכנסת בקשה שתצר את הזכויות ואת החופש של אזרחי מדינת ישראל. לדעתי, לוועדת הכנסת יש הכוח לגרום לממשלה לעשות ככה, ולדעתי זאת החובה שלה. זאת לא רק זכות, זאת חובה שלה לפעול ככה ולכן אני מבקש דיון מחדש בנושא הזה, כחלק מאותו תהליך.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מנסה להבין את מה שאמרת. הדיון מחדש הוא להקדמת הדיון, אבל הקדמת הדיון מתייתרת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו יכולים להצביע נגד הקדמת הדיון.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב. בואו נצביע על הרוויזיה. מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו.

הצבעה

בעד הרוויזיה – 2
נגד – 5
נמנעים – אין
הרוויזיה לא התקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
הרוויזיה לא התקבלה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בן אדם רוצה היתר בנייה, לא תיתן לו בגלל שאתה רוצה לדפוק את הממשלה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זאת אכיפה בקורונה.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, יש לנו בקשה של יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה להקדים דיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה – נגיף הקורונה החדש). תנמק חברת הכנסת טלי פלוסקוב, חברת הוועדה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אדוני, אנחנו שוב חוזרים לאותן הצעות חוק, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שמיטיבות עם הציבור ומוסיפות לו כסף. כרגע אנחנו מדברים על הארכת תוקף דמי אבטלה, ואני חייבת להגיד לכם שיושב-ראש הוועדה נמצא גם עכשיו בדיון עם האוצר כדי להאריך את זה לתקופה יותר ארוכה. כרגע אנחנו מדברים על ה-15 באוגוסט וייתכן – אני רוצה להיות זהירה – שזה יתארך עוד. כל הזמן אנחנו מדברים על סוג של יציבות, ודאות, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כרגע. לכן אנחנו מבקשים בקשה לפטור מחובת הנחה.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, חבר הכנסת שטרן, בבקשה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אם אני לא טועה, ראש הממשלה אמר שכל ההסדרים יהיו עד סוף השנה, לא?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הוא מדבר על נושאים שהוא יציג לנו, ונאנחנו מדברים על נושא קטן מכול התוכנית. זאת בדיוק הסיבה לכך שיושב-ראש הוועדה יגיע עם הבשורה לוועדה ונאשר את זה היום. אחרי הדיון הזה אני הולכת לוועדה ושם אנחנו נסגור את התקופה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אנחנו מקווים שראש הממשלה יעמוד במילה שלו ויאריך את זה עד סוף התקופה, ואנשים יהיה להם אופק כלכלי לפחות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
חבר הכנסת אלעזר שטרן, כרגע שההצעה שהוצגה היא 15 באוגוסט ואני אומרת שאנחנו מדברים על הארכה נוספת. כרגע אני לא יכולה להגדיר תאריך מסוים כי הדיון מתקיים עכשיו. אחרי הישיבה הזאת אני רצה לשם.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
כל הזמן אנחנו מתכנסים פה ועושים עוד חודש, עוד חודש ועוד חודש. בכך אנחנו תורמים שני דברים: 1. לאי הוודאות. 2. לסתם עבודה שלנו. אם ראש הממשלה אמר את זה, אם אפשר לעזור לאנשים ביצירת סוג של אופק - - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אתה מוזמן לדיון. תבוא ותגיד שם את כל הדברים.
היו"ר איתן גינזבורג
אלעזר, אני מזכיר לך שאנחנו בוועדת הכנסת ואנחנו דנים בהקדמת הדיון.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני יודע, אני יודע.
היו"ר איתן גינזבורג
זאת אמירה נכונה וטובה שצריכה להיאמר בוועדת העבודה והרווחה, שדנה בדמי האבטלה. שם אולי יחליטו להאריך לא עד אוגוסט אלא עד אוקטובר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אם אני כבר ברשות דיבור, שאלה – לא נכון יותר שנפרסם מראש את המועמד לסגן יושב-ראש הכנסת?
היו"ר איתן גינזבורג
אתה צודק.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני מקבל אתמול בלילה את סדר-היום, אני רואה שכתוב: בחירת סגן יושב-ראש. להבדיל ממה שעכשיו נאמר על דיון שמתקיים בוועדות אחרות, זה המקום שמתקיים בו.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה צודק. בפעם הבאה גם נפרט.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
יושב-ראש הוועדה התכוון לתת לנו לנחש ורצו כמה ניחושים. התקשרתי לרומן: מי הסגן הנוסף? רומן התקשר לעודד.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טופורובסקי שלח לי הודעה וקיבל מייד תשובה. פשוט, בלי שום ניחושים.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אין לי את מספר הטלפון שלך.
היו"ר איתן גינזבורג
ליושב-ראש הסיעה שלך, עודד פורר, מכיוון שלמדנו משפטים ביחד, הוא יכול מייד - - -

מי בעד הקדמת הדיון בנושא שהציגה חברת הכנסת פלוסקוב, ירים את ידו.

הצבעה

בעד הבקשה – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
בקשת יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי התש"ף-2020 (מ/1335), נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
הבקשה התקבלה.ד. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1337), לפני הקריאה הראשונה
היו"ר איתן גינזבורג
סעיף אחרון בסדר-היום הוא: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש). יועץ השר, יוני משרקי, נמצא כאן. בבקשה, אדוני.
יוני משרקי
בשל מצב הקורונה, החוק מסמיך את שר הפנים לחתום על צו חירום בכל פעם לשלושה חודשים, כדי שניתן יהיה לקיים דיונים בהיתרים ובהתנגדויות באמצעות וידאו ולא בישיבות. לכן אנחנו מבקשים לאשר את זה כמה שיותר מהר בעקבות המצב.
היו"ר איתן גינזבורג
הכוונה היא להיוועצות חזותית רק עם המבקשים והמתנגדים?
יוני משרקי
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
רק איתם?
יוני משרקי
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
חברי ועדה לא? למה אי אפשר לכנס גם ועדה באופן חזותי? יכול להיות מצב שחברי ועדה יהיו חולים ואז שוב אנשים ייתקעו. למה אתם לא מבקשים שיוכלו לכנס גם ועדה?
היו"ר איתן גינזבורג
עברה הצעה על קיום ישיבות מועצה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
השאלה היא על ועדת תכנון.
היו"ר איתן גינזבורג
בישיבתה כמליאה, ואני לא יודע אם זה חל על זה או לא. לדעתי לא, כי זה בכל זאת בחוק התכנון והבנייה ולא בחוק רשויות מקומיות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה בחוק התכנון והבנייה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מזכיר לך, חבר הכנסת, שישיבות ועדה, בניגוד לישיבות מועצה, הן ישיבות סגורות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למה זה מפריע? מה הבעיה?
היו"ר איתן גינזבורג
כי כשאתה נמצא בזום בהיוועדות חזותית, אתה יכול להכניס הרבה מאוד אנשים לתוך הדבר הזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הייתי חבר ועדה 25 שנה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רק 16. אני אומר שכמזמינים מבקשים ומתנגדים, זה פתוח לציבור. דיונים אחרים לא.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני הייתי חבר ועדה והכול היה פתוח.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, הישיבה סגורה. היא לא סודית, היא סגורה.
יוני משרקי
מתקנים אותי שזה גם על ישיבות ועדה, לא רק על התנגדויות והיתרים.
היו"ר איתן גינזבורג
זה גם על ישיבות ועדה? כלומר, כל הישיבה יכולה להיות בזום?
יוני משרקי
נכון. אני מדגיש, זה מוגבל לשלושה חודשים בכל פעם לפי המצב. שר הפנים יכול להאריך את צו החירום.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בזום אתה יכול לראות כשאדם נכנס.
היו"ר איתן גינזבורג
השאלה היא האם אפשר לראות תוכניות וכולי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה המצב עכשיו?
יוני משרקי
עד עכשיו היו ישיבות פרונטליות. אנחנו מבקשים כרגע לעשות את זה בצו של שר הפנים לשלושה חודשים בכל פעם, עד שנה מקסימום בעקבות המצב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנשים מחכים להיתרי בנייה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא מתכנסים? הוועדות לא מתכנסות?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בכל מקום עצרו לחודש, עצרו לחודשיים. אתה יודע כמה אנשים מחכים בתור. עצרו לזה, ההוא היה חולה, זה לא הגיע וכולי. להתיר במקרים שאפשר, לא בשוטף. לפחות שתהיה האפשרות.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב. מישהו רוצה להתייחס? לא. מי בעד הקדמת הדיון?

הצבעה

בעד בקשת הממשלה – פה אחד
נגד –
נמנעים – אין
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
הבקשה התקבלה פה אחד. תודה רבה לחברי הוועדה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:50.

קוד המקור של הנתונים