ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 06/07/2020

חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת
41
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
06/07/2020


הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 22
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ד בתמוז התש"ף (06 ביולי 2020), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020 (מ/1305).
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
משה אבוטבול
אליהו חסיד
היבה יזבק
אופיר סופר
אוסאמה סעדי
חוה אתי עטייה
טלי פלוסקוב
אורלי פרומן
עידן רול
חברי הכנסת
יעקב אשר
שלמה קרעי
קטי (קטרין) שטרית
מוזמנים
גלעד גושר - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עלי בינג - רכז ביטוח לאומי, אגף תקציבים, משרד האוצר

מאיר שפיגלר - המנהל הכללי, המוסד לביטוח לאומי

אלעד זכות - יועץ מנכ"ל, המוסד לביטוח לאומי

שלומי מור - משנה ליועץ המשפטי, המוסד לביטוח לאומי

רועי קרת - משנה ליועץ המשפטי, המוסד לביטוח לאומי

אליעזר שוורץ - מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
שימרית שקד
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
טלי רם
הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020 (מ/1305)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, 6 ביולי 2020, י"ד בתמוז התש"ף. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש). בשבוע שעבר העלינו פה כל מיני הסתייגויות וסייגים על הצעת החוק שהגישה הממשלה.

במהלך התקופה שבין הפסקת הדיון להיום מיצינו את המשא ומתן. אני חושב ששיפרנו את ההצעה בצורה דרמטית – לא מושלמת, אבל דרמטית. שיפרנו בצורה דרמטית, לא מושלמת, אבל מאחר שזה רק עד ה-16 באוגוסט, אנחנו נראה מה הלאה.
השיפורים שהבאנו מתבטאים בכך
קודם כול, תקופת האכשרה שהייתה אמורה להיות שנה מה-1 במאי, תהיה חצי שנה כמו מתחילת התוכנית. חצי שנה. 12,000 מובטלים שלא היו בתוכניות בינואר-פברואר, נכנסים לתוכנית והם חלק מתוכנית קורונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זאת אומרת ינואר-פברואר?
היו"ר חיים כץ
ינואר-פברואר, 12,000 איש היו באבטלה ונגמרו להם הימים, הם לא נכנסו לתוכנית. עכשיו, מה-1 ביולי הם נכנסו לתוכנית והם חלק מתוכנית קורונה. הם מובטלים כמו כולם.

אלה שבאבטלה, בתוכנית ארבעה חודשים, היו צריכים לרדת להם חמישה ימי אכשרה מחדש, חמישה ימי המתנה. זה מבוטל, לא ירדו החמישה ימים. כמה זה חמישה ימים? 370 מיליון רק החמישה ימים, זה שבוע עבודה.

אגיד לכם מה עוד ביקשנו אבל לא הבאנו. רצינו להאריך את התקופה אבל מאחר שיש עוד דברים שאנחנו רוצים לשפר, כשאתה עושה משא ומתן – נכון שזה לא היה משא ומתן - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
להאריך את התקופה עד מתי, אדוני היושב-ראש?
היו"ר חיים כץ
רצינו להאריך עד ה-1 בנובמבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
והפשרה?
היו"ר חיים כץ
אבל יש פה כמה דברים שלא גמרנו, ואנחנו רוצים את הזמן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
והתפשרנו עד מתי? עד 16 באוגוסט?
היו"ר חיים כץ
כן. כמו התוכנית שהייתה, עד ה-16 באוגוסט.
משה אבוטבול (ש"ס)
ואחרי כן יצטרכו שוב לשבת?
היו"ר חיים כץ
אתה אמרת לי, אוסאמה, שלא יכול להיות שאני ואתה, שנינו אנשים שנכנסנו למעגל האבטלה, אתה עובד חדש שאין לך זכויות של אבטלה, ואני, יש לי 100 יום זכאות. בתקופה הזאת אתה לא איבדת כלום, אני איבדתי את ה-100 יום זכאות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אתה שיפרת את מצבך ביחס אליי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא פייר.
היו"ר חיים כץ
לא פייר. יש כמה דברים שזה לא פייר. זה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה. כל חבר ועדה שזה לא מתאים לו יוכל להגיש הסתייגויות. אני אעשה הכול שהצעת החוק הזאת תעבור כמו שהיא עכשיו כי זה הסיכום. זה הסיכום, אני לא רוצה להגיד איך זה התבצע, אני שמח ששר האוצר הסכים לזה, זה בהסכמה.
משה אבוטבול (ש"ס)
שאלות.
היו"ר חיים כץ
תהיה הקראה, יהיו שאלות, יהיה הכול. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לחודש וחצי, כשאנחנו יודעים – לא שכחתי את האזרחים מהשירות האזרחי, לא שכחתי, אבל אנחנו לא יודעים להביא הכול, כשהעלות היא כזאת, ואני הולך להביא חצי מיליארד שקלים אז לפעמים אני מוותר על 30 מיליון, מה לעשות.
משה אבוטבול (ש"ס)
כל המובטלים מהתחלה, כללת את כולם?
היו"ר חיים כץ
כולם בפנים. ינואר-פברואר, גם אלה שלא היו בתוכנית, 12,000, נכנסים.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה עדיין לא כולם. יש דצמבר, יש נובמבר, יש עדיין 100,000 מובטלים שלא מקבלים.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. מאחר שאנחנו לא מוצלחים יותר מדי.
שלמה קרעי (הליכוד)
קודם כול שיהיה ברור, אני מברך וכל הכבוד ויישר כוח על ההישג, אבל שיהיה ברור שיש עוד 100, 150 אלף מובטלים.
היו"ר חיים כץ
לכן לא סגרנו עד סוף השנה או עד ה-1 בנובמבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה עם גיל מעל 28, מה שדיברנו בישיבה הקודמת?
היו"ר חיים כץ
יש הרבה דברים פתוחים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא נכנס? אני שואל.
היו"ר חיים כץ
לא נכנס. אנחנו נגענו במקרו, אמרנו מה ההשפעה הכי גדולה. ההשפעה הכי גדולה זה החצי שנה כי זה היה 52,000 איש, להוציא אותם ממעגל האבטלה. שנית, ינואר-פברואר, להכניס למעגל אבטלה, אנשים שלא מקבלים משכורת כבר חמישה חודשים, זה 12,000 איש. אחר כך החמישה ימים, שלא תהיה להם הורדה אחרי ארבעה חודשים, זה 370 מיליון, אמרנו מאה אחוז, כל דבר במידה. אף ילד לא נולד בגיל 13 והולך ישר לבר מצווה. לפני כן הוא הולך למעון ולגן ולבית ספר, ומגיע לבר מצווה. מאחר שזה לחודש וחצי ויש לנו זמן לתקן, אז בואו נהיה צנועים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם זה לחודש וחצי, אדוני היושב-ראש, למה לא נכניס סעיף, מאיר?
מאיר שפיגלר
חודשיים וחצי, כבוד היושב-ראש, כי זה כולל יוני.
היו"ר חיים כץ
אז חודשיים וחצי אבל נשאר עוד חודש וחצי לתוכנית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה שלא נכניס את זה?
היו"ר חיים כץ
כי אנחנו לא יודעים להביא את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תשמע את ההצעה שלי. למה שלא נכניס סעיף, כי יכול להיות שמחר, בגלל ההתפשטות, יאריכו עוד פעם? בשביל מה להביא עוד חוק? למה אי אפשר להכניס פה סעיף בחוק?
אופיר סופר (ימינה)
כי הוא רוצה להכניס עוד תיקונים בהמשך.
היו"ר חיים כץ
כי אני רוצה להביא עוד תיקונים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אוקיי.
היו"ר חיים כץ
הבנת? אני אוהב אותך. נעבור להקראה. אחר כך ניתן שאלות חופשי.
אופיר סופר (ימינה)
נושא של פיטורים.
היו"ר חיים כץ
זה לא נוגע לפה עכשיו. אתה רוצה, אני אענה לך אחר כך לנושא של פיטורים. את מקריאה עם התיקונים שדיברתי עליהם עכשיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש.
היו"ר חיים כץ
תרים את היד. כשאני ארצה שתדבר, תדבר. ראיתי.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
גם אני.
היו"ר חיים כץ
עידן, מה יש לך להגיד לנו?
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אדוני היושב-ראש, אין לי ספק שנעשו פה מאמצים גדולים.
היו"ר חיים כץ
לא מאמצים. הביאו הישגים גדולים, ביחס למה שהיה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אבל אני מודאג ואני אשמח לשמוע את התייחסותך לנושא הצעירים. הרי אנחנו מכירים את הנתונים של לשכת התעסוקה משבוע שעבר, שרק 20% ממבקשי העבודה מגיל 24 ומטה חזרו לעבודה.

ידוע שעל פי החוק, חוק ביטוח לאומי גם בגרסתו הנוכחית, כל מי שהוא מתחת לגיל 28 מקבל עשרות אחוזים פחות דמי אבטלה, גם בגובה דמי התשלום וגם במספר הימים שהוא זכאי להם. זה לא יחזיק אותם. איפה אנחנו נותנים מענה לכל אותה שכבה של צעירים?

פעם היה נהוג לומר, הם צעירים, הם יכולים למצוא עבודה. העבודות שבדרך כלל צעירים עובדים בהן פשוט לא קיימות – שוק התיירות, שוק התרבות, שוק המסעדנות, הם בקריסה או סגורים.

אני מסתכל ואני אומר, בואו נסתכל קדימה איפה הם יעבדו באוגוסט, איפה הם יעבדו ביולי, איך הם יכולים לחזור לעבודה? האבטלה שהם מקבלים זה לדעתי 24 יום, 25 יום, החוק הזה לא נותן מענה בעיניי לשבר של הצעירים.
היו"ר חיים כץ
אני אגיד לך למה הוא נותן מענה. קודם כול, התוכנית נמשכת. הם לא עוצרים ב-24 יום. זה 52,000 איש, אלה שלא הייתה להם אכשרה של שנה, הם ממשיכים את התוכנית. הם מקבלים, הם קיבלו, הם יקבלו. השכר לא גבוה אבל זה נותן להם מענה, בעיקר להם. זה נותן מענה בעיקר לצעירים בקבוצה. זה שאישרנו תקופת אכשרה על חצי שנה, נותן להם מענה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
זה חשוב, אבל עדיין לצעירים.
היו"ר חיים כץ
זה נותן להם מענה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אבל אדוני היושב-ראש, לצעירים – מי כמוך מבין את הסיטואציה מתוקף תפקידך – אין להם היום גם על מי להישען, גם ההורים עצמם בקריסה כלכלית. כתוצאה, הם יעזבו את הלימודים, הם יעזבו את ההכשרות המקצועיות שלהם. אין להם באמת שום אופציה, גם בתור שליחים של "וולט" אין להם אפשרות לעבוד כי יש תור המתנה של חודשיים.
היו"ר חיים כץ
אז מה אתה מציע?
שלמה קרעי (הליכוד)
הם מקבלים אבטלה, עידן. הם לא מוגבלים.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
הם מקבלים אחוז אבטלה הרבה יותר נמוך.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון. יש פה גם הסתייגות שלי.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
הם מקבלים משמעותית פחות אבטלה.
היו"ר חיים כץ
עד אתמול הם לא קיבלו כלום. בתוכנית החדשה של האוצר הם לא היו מקבלים כלום.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
שזה מחדל בפני עצמו.
היו"ר חיים כץ
אבל הם לא היו מקבלים. עכשיו הם מקבלים, זאת אומרת הם בתוך החדר.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אבל אנחנו ועדה צופה פני עתיד ואנחנו חייבים להבין שלפחות בהוראת שעה צריך לתת להם להשוות את התנאים שלהם לתקופה הזאת.
היו"ר חיים כץ
אתה מיש עתיד. היה פעם אחד, טומי לפיד קראו לו. הוא הקים מפלגה, הקים את שינוי. הקים את שינוי והוא קם על השנאה לחרדים, הוא קיבל 16 או 17 מנדטים על השנאה לחרדים, והצליח אפילו לא להכניס אותם לממשלה. והוא פתר את כל הבעיות, והוא לא נבחר אחרי כן כי לא היו בעיות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
שיעור לחיים.
היו"ר חיים כץ
פה, לא שאני יכול לפתור את הכול. אם הייתי יכול לפתור את הכול הייתי פותר את הכול. אבל, כשאתה נמצא בתאונת דרכים גדולה – ואני ממשיל את מה שקורה עכשיו לתאונת דרכים גדולה, מאוד גדולה – עם צעירים וחד-הוריים, המון המון מובטלים שהחיים מאוד קשים להם, באמת, ואתה מסתובב בתוך תאונת הדרכים הגדולה הזאת ואתה צריך לראות לא מי צועק אלא מי צריך חוסם עורקים.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אני מאמין שפה צריך חוסם עורקים.
היו"ר חיים כץ
כי מי שצריך חוסם עורקים, צריך לקבל טיפול ראשון.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אני מאמין שזה לא עניין של צועק. דווקא לטעמי הם לא צועקים מספיק.
היו"ר חיים כץ
לא. אתה מבין את הציור?
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
שכבת הצעירים זה לא איזה שכבה מינורית בחברה.
היו"ר חיים כץ
הציור היה קודם כול להוריד את האכשרה לחצי שנה, שזה עלות גבוהה של כסף וזה מכניס 52,000 איש למגרש. עכשיו יש לנו חודש להתייחס למה שאמרת ולשפר את תנאיהם. זהו.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אני אגיד לך הכי בכנות, אדוני היושב-ראש. אני חושב שעשית פה הישג מאוד משמעותי, אבל אני חושב שנקודת המוצא שהאוצר הציע היא כל כך מנותקת מהמציאות, שמה שעשינו זה שיפור אבל הדימום ממשיך.
היו"ר חיים כץ
שיפור דרמטי.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
שיפור דרמטי אבל חוסם העורקים הוא חלקי.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
משה אבוטבול (ש"ס)
חיים, לפי דבריך, מי שסיים באפריל למשל, הוא כן מקבל?
היו"ר חיים כץ
ממשיך, כאילו לא סיים. התוכנית ממשיכה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו ועדה צופה פני עתיד, אנחנו צריכים לתת מענה יותר טוב מהאוצר כי הם פשוט לא נותנים את המענה. באמת, אני יודע שזה אתגר גדול.
היו"ר חיים כץ
אתה זוכר מה היה לפני שבוע?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
למה אתה לא רואה את השינויים שהיושב-ראש הביא לנו?
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
טלי, אני רואה ופתחתי בזה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אם אנחנו נשווה מה שקיבלנו ומה שיש לנו עכשיו, יש הבדל מאוד משמעותי.
היו"ר חיים כץ
מה זה הבדל.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
זו נקודת המוצא אבל אני מרשה לעצמי להגיד שאני מצפה מאיתנו איכשהו להצליח למצוא יותר. אין מה לעשות, אנחנו פה מסתכלים על ציבור הרוס.
היו"ר חיים כץ
אני מקבל. יחד עם זה, אני בטוח שתצביע בעד הצעת החוק, ואם יהיו לך הסתייגויות, תגיש הסתייגויות.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אני שמח על כל שיפור במצב. אני אומר שאנחנו, שמתעמקים פה בדברים, מבינים שהבעיה היא אפילו עוד יותר גדולה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. עידן, תודה. שלמה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני מוכרח לומר שהשינויים שהשגת פה זה הרבה יותר ממה שיאיר לפיד השיג כשהוא היה שר אוצר.
היו"ר חיים כץ
עזוב, עזוב, עזוב.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
צר לי, אתה רוצה להכניס עכשיו פוליטיקה?
היו"ר חיים כץ
עידן, שלמה, אין פה פוליטיקה. אין פוליטיקה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
זה זול, זה מיותר.
היו"ר חיים כץ
עידן, אל תענה לו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו יושבים פה שעות, וישבנו כאן בדיון הקודם ויושבים בוועדת הכספים ומשיגים דברים לטובת האזרחים. וכן, תמיד מסתכלים על הטיפה שחסר.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
קרעי, גם אני יושב פה. אתה לא יושב לבד בוועדות - -
היו"ר חיים כץ
עידן. עידן.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
- - אני מגיע לכל הוועדות ויורק דם. אתה לא משיג את ההישגים לחברה הישראלית לבד.
היו"ר חיים כץ
עידן, אתה לא חייב לענות.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה לא לעניין.
היו"ר חיים כץ
אני לא רוצה להוציא אותך.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אתה אמרת שנשארים מחוץ לפוליטיקה. נכון? אמרת שעובדים פה.
היו"ר חיים כץ
כן, אני מקווה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אז זה לא לעניין.
משה אבוטבול (ש"ס)
בסדר, אבל הוא העיר לו, רול.
היו"ר חיים כץ
אני לא רוצה להוציא אותך. לא רוצה לעשות שכונה. תלמד להבליג. אז הוא אמר, אתה לא צריך לענות לו.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
זה לא מכבד את הוועדה.
היו"ר חיים כץ
נכון. אני יודע. לכן אתה חבר והוא לא. דבר על מה שעשינו לדמי אבטלה, ואם יש לך הסתייגויות או דברים נגד, אתה יכול להגיד חופשי.
משה אבוטבול (ש"ס)
או שבחים.
היו"ר חיים כץ
או שבחים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אז קודם כול, בהחלט הכנסת כאן עוד קבוצה גדולה של אוכלוסייה שלא הייתה קיימת ואני מברך על כך וזה חשוב מאוד. אתה עומד בראש החזית שלנו מול פקידי האוצר, וזה הישג משמעותי.
היו"ר חיים כץ
הפעם זה היה עם פקידי האוצר.
שלמה קרעי (הליכוד)
בסדר, אבל פקידי האוצר הגישו משהו אחר בהתחלה.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה שהגעת להסכמה איתם זה מצוין, אבל לא נשכח שיש מובטלים נוספים, קבוצות אוכלוסייה כמו אלה שאמרנו שהיו עצמאים והפכו לשכירים, או שכירים שהפכו לעצמאים וכל החיים שלהם שילמו ביטוח לאומי, שילמו עשר, 20 שנה.
היו"ר חיים כץ
אם הם היו ינואר-פברואר, הם בתוך המגרש.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. אין להם חצי שנה כי עצמאי שסגר את העסק שלו באוקטובר, בנובמבר, בדצמבר, הוא היה עצמאי 20 שנה והפך לשכיר. הוא לא קיבל שקל, לא מענק כעצמאי ולא שקל של אבטלה כשכיר. והמשפחות שלהם עם ילדים שזועקים גם כן. כמו שאתה אומר חוסם עורקים, זה החוסם עורקים שאנחנו צריכים לתת לאותם אלה שלא קיבלו.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. תשלח לי על זה מכתב.
שלמה קרעי (הליכוד)
דיברנו על זה בפעם הקודמת.
היו"ר חיים כץ
דיברנו, אני לא זוכר. שלח מכתב, אני אדע במה לטפל.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני אשלח מכתב. הנושא השני, יש הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
אחר כך תעלה הסתייגויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש הסתייגות. תודה, אדוני היושב-ראש.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
בישיבה, לדעתי לפני אחרונה, דיברנו על הסיפור של השירות האזרחי.
היו"ר חיים כץ
נכון.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
ואתה העלית והצעת, אמרת אולי כדאי שנכניס את זה, ומייד זעקו אנשי האוצר ואמרו, אנחנו נטפל בזה בנפרד.
היו"ר חיים כץ
אנחנו הולכים לטפל בזה בנפרד.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אז השאלה אם יש הבטחה כזו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו הולכים לטפל בזה בנפרד.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
מאה אחוז. תודה.
היו"ר חיים כץ
אני לא רוצה שיבטיח לי כלום. אני יודע איך אני בא למגרש, לא רוצה שיבטיח לי כלום. בשורה התחתונה, אם לא נביא תוצאות אז אנחנו נכשלנו. הוועדה הזאת תביא תוצאות. תשמעי מה אני אומר לך, הוועדה הזאת תביא תוצאות.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
ברור. אני רואה את ההתנהלות שלך, אדוני היושב-ראש, ואני רוצה להגיד לך שאני שמחה שאני חברה בוועדה שלך.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.
משה אבוטבול (ש"ס)
מצטרף לדברים.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.
קריאה
כולם מצטרפים לדברים.
אופיר סופר (ימינה)
קודם כול, אני באמת רוצה לברך על ההישגים. אני אגיד שיש לי פה רשימה ובהחלט כמעט על כולם סימנתי וי, אז אין לי מה להגיד, לא תכננתי מה לומר.
היו"ר חיים כץ
אם אין לך מה להגיד אתה לא צריך להגיד.
אופיר סופר (ימינה)
אני כן רוצה להזכיר את הנושא של החל"ת הגמיש שצריך לחשוב עליו. אני מבין שזו סוגיה כבדה, סוגיה שהיא לא פשוטה להביא בה הישגים, ואם באמת אנחנו כבר עושים הארכה כל כך קצרה עד אוגוסט, אני מקווה שעד אמצע אוגוסט, בעזרת השם, תהיה לנו בשורה בעניין הזה.
היו"ר חיים כץ
אם האוצר היה הולך איתנו, והולך עד נובמבר, אז היו לו הישגים יותר טובים. אבל בוא, הם לא אויבים שלנו. הם הלכו איתנו – קצת כיפופי ידיים, פחות כיפופי ידיים, זה בסדר גמור. עלי, אני מברך אותך. אתה, יש לך נשמה, בסדר.
עלי בינג
תודה. אני מבקש להתייחס. חשוב לי להגיד שכפי שציינת, כבוד היושב-ראש, גם השינויים האלה הם מתואמים עם שר האוצר, זה לא איזה כיפופי ידיים וכו'.
היו"ר חיים כץ
מתואמים, מתואמים. זה יצא גם בהודעה לתקשורת.
עלי בינג
זה אחד. ושתיים, חשוב להגיד גם בהקשר למה שנאמר קודם. גם בהצעה המקורית שעלתה, כל מי שהסתיימה זכאותו, היא הוארכה עד ה-16 באוגוסט. בני 28 ומטה לא נשארו מאחור בשום שלב, זה לא היה באף הצעה, זה לא היה על הפרק, זה לא ככה נאמר. משרד האוצר גם בהצעה המקורית האריך את הזכאות לכל מי שהסתיימה זכאותו.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, גם אני מצטרף לחבריי שקדמו לי. באמת כל הכבוד על המאמצים שאתה עושה. יש הישגים, אומנם לא מושלמים כמו שאמרת, אבל צריך להמשיך.

אני בא עכשיו עם כמה מחבריי מדיון מהיר שהיה בוועדת הכלכלה בעניין סוכני נסיעות וענף התיירות וגם דיברנו על זה שם, שכל עוד ענף התיירות מושבת לחלוטין צריך להמשיך את החל"ת עד שאפשר בכלל לחזור ולעבוד. לא צריך כל פעם לתת להם חודש, חודשיים.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל אם אנחנו נמשיך את החל"ת אז יהיו לנו הרבה חורים שאנחנו רוצים לתקן. מה שאני רוצה לבקש מחברי הוועדה, כל אחד, אנחנו מחוקקים מהחיים. תכניסו לכם לראש – אנחנו מחוקקים מהחיים. כל אחד שיורד לציבור שלו, הוא רואה מה לא בסדר. מה שבסדר לא מעניין, מה שלא בסדר אנחנו צריכים לתקן. שיראה מה לא בסדר, יכתוב מכתב, יציף בעיות, אנחנו נטפל בהן. לא נשפר את הכול אבל נשפר ונשפר ונשפר, ואני מקווה שבדצמבר לא נצטרך לשבת פה ולדון על דמי אבטלה. אני לא רואה כל כך שזה קורה אבל לקוות – כולנו, לא רק אני – כולנו מקווים שהמשק יחזור לעבודה, שמספר המובטלים ירד ואנחנו נביא מזור למי שצריך להביא לו מזור. עברת להקראה?
שימרית שקד
"הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף–2020
תיקון חוק
הביטוח הלאומי – הוראת שעה
1.
בתקופה שמיום ו' בתמוז התש"ף (28 ביוני 2020) עד יום (30 בנובמבר 2020) יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), כך:

(1) בסעיף 163(ה) - - -"
היו"ר חיים כץ
השירות הלאומי, אנחנו נטפל. את מורידה אותו? לא לקרוא אותו.
שימרית שקד
"
(2) אחרי סעיף 179 יבוא:
"סימן ה'
הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדשהגדרות– סימן ה'
179א.
בסימן זה –"הפסקת העסקה", של עובד – הפסקת העסקתו של עובד באחד מאלה:
(1) הודעת המעסיק על פיטורי העובד;
(2) הוצאת העובד לחופשה ללא תשלום בתנאים הקבועים בסעיף 179ה;"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020)."סעיף המקדמות נמחק."הוראות מיוחדות לעניין תביעה לדמי אבטלה
179ב.
(א) על אף האמור בסעיף 163(א), מבוטח שהגיש למוסד תביעה לדמי אבטלה בעד התקופה שמיום י"ט באדר התש"ף (15 במרס 2020)" – החלופה של ינואר צריכה להימחק כאן – "עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), ולא נרשם בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה או שנרשם כאמור אך מידע בדבר הרישום לא התקבל במוסד, יראו אותו כמובטל לפי אותו סעיף לעניין זכאות לדמי אבטלה מיום הפסקת העסקתו, או מיום (15 במרס 2020), לפי המאוחר, ובלבד שהוכיח להנחת דעתו של המוסד כי לא היה מועסק באותה תקופה."
אופיר סופר (ימינה)
זה מה ששאלתי לפני כן.
שימרית שקד
"(ב) על אף האמור בסעיף 163(א), מבוטח שהגיש למוסד תביעה לדמי אבטלה בעד התקופה שמיום (1 ביולי 2020) ועד יום (31 ביולי 2020), ולא נרשם בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה או שנרשם כאמור אך מידע בדבר הרישום לא התקבל במוסד, יראו אותו כמובטל לפי אותו סעיף לעניין זכאות לדמי אבטלה מיום הפסקת העסקתו, או מיום (1 ביולי 2020), לפי המאוחר, ובלבד שהוכיח להנחת דעתו של המוסד כי לא היה מועסק באותה תקופה, ונרשם בשירות התעסוקה עד יום (31 ביולי 2020)."הסעיף הזה נוסף לנוסח כיוון שניתנה זכאות רטרואקטיבית לאנשים בגין תקופות קודמות, ואז לא רצו למנוע מהם את הזכאות רק בגלל שהם לא נרשמו בלשכת רישום התעסוקה באותה תקופה. ולכן, הסעיף הזה אומר שהם יוכלו לקבל זכאות לדמי אבטלה, זה מתחלק לשני חלקים. לגבי התקופה שעד 30 ביוני לא יהיה צורך ברישום בשירות התעסוקה, לגבי התקופה שמ-1 ביולי עד ה-31 ביולי, ככל שהם יירשמו עד ה-31 ביולי 2020, אותו חודש ייחשב להם.
משה אבוטבול (ש"ס)
להבהרה. מי שלדוגמה יצא לאבטלה בחודש נובמבר, ודמי אבטלה נגמרו ביוני, הם מאריכים את הזכאות?
היו"ר חיים כץ
כן.
משה אבוטבול (ש"ס)
לפי החוק הזה מאריכים להם את הזכאות?
היו"ר חיים כץ
כן. כן.
משה אבוטבול (ש"ס)
בנובמבר, וסיימו ביולי.
היו"ר חיים כץ
אז הוא ממשיך.
משה אבוטבול (ש"ס)
ממשיך את הכול.
היו"ר חיים כץ
ממשיך הכול.
משה אבוטבול (ש"ס)
תודה לך.
שימרית שקד
"הוראות מיוחדות לעניין זכאות לדמי אבטלה" – הסעיף הזה מדבר על קיצור תקופת אכשרה לשישה חודשים לכל מי שהופסקה העסקתו בין 1 במרס ל-16 באוגוסט. הסעיף של שישה חודשים יחול על כל מי שהופסקה העסקתו בין 1 במרס ל-16 באוגוסט.
"הוראות מיוחדות לעניין זכאות לדמי אבטלה
179ג.
(א) על אף הוראות פרק זה, מבוטח שהעסקתו הופסקה בתקופה שמיום (1 במרס 2020) עד יום (16 באוגוסט 2020) ואינו זכאי לדמי אבטלה לפי פרק זה רק בשל כך שלא השלים תקופת אכשרה בת 12 חודשים כאמור בסעיף 161, אך צבר תקופת אכשרה כאמור באותו סעיף בת שישה חודשים לפחות, יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד מספר הימים כלהלן, לפי העניין, לכל היותר:
(1) 87 ימים – אם מלאו לו 45 שנים, או שמלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;
(2) 69 ימים – אם מלאו לו 35 שנים ולא מתקיים בו האמור בפסקה (1), או אם טרם מלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;
(3) 35 ימים – אם הוא מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרה "מבוטח" שבסעיף 158 אף אם חלק מתקופת הזכאות לפי פסקה זו חל לאחר תום התקופה של שנה מתום השירות כאמור באותה הגדרה, ובלבד שתקופת הזכאות היא רצופה והחלה לפני תום השנה;
(4) 34 ימים – אם מלאו לו 25 שנים וטרם מלאו לו 28 שנים;
(5) 25 ימים – אם טרם מלאו לו 25 שנים;
(6) 50 ימים – בכל מקרה אחר.(ב) הוראות סעיף 161(ג)(2) לעניין הכללת ימי שירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון בתקופת האכשרה, לא יחולו לעניין חישוב תקופת האכשרה לפי סעיף זה."הסעיף הזה מתגבר על סעיף 161(ג)(2) לחוק, שככלל, כהוראה קבועה הוא מאפשר להחשיב עד שישה חודשים - - -
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להגיד מילה. בהצעת החוק אני הקראתי רק את השינויים שנעשו היום, היא מקריאה את כל השינויים שנעשו גם עד היום. פתאום תמצאו את עצמכם עם שינויים ששאלתם, ואני לא אמרתי שהם שונו אבל הם שונו. אז שימו לב לניסוח כי יש שינויים נוספים שביקשתם ביחס למה שאמרתי שהתבצע היום, כי כל מה שאני הקראתי זה היה היום.
שימרית שקד
לפי סעיף 161 לחוק, בתקופת האכשרה של מובטל כוללים גם שישה חודשים של שירות סדיר כתקופת אכשרה או ימי שירות מילואים בצבא-הגנה-לישראל. בנוסח הראשוני שהיה קבעו שלא יביאו בחשבון לא שירות מילואים ולא ימי שירות סדיר.

כרגע, לפי הנוסח הזה, תקופת מילואים כן יכולה להיות מובאת בחשבון כחודש אכשרה, אבל שירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון, לא. זה לעניין תקופת האכשרה המקוצרת.
אופיר סופר (ימינה)
הנושא של חופשת לידה יכול להיכנס כאן בעניין הזה?
שימרית שקד
לא.
היו"ר חיים כץ
מה שסגרנו, סגרנו. תרשום הערות, בהמשך אנחנו נביא תוצאות.
שימרית שקד
"הארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה
179ד.
(א) על אף האמור בסעיפים 171, 171א ו-179ג, מבוטח שאינו זכאי לדמי אבטלה לפי פרק זה, לרבות כנוסחו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף–2020, רק בשל כך שמתקיים לגביו תנאי מהתנאים כמפורט להלן, או רק בשל כך שמתקיים לגביו תנאי מהתנאים שלהלן וגם סעיף קטן (ב), יהיה זכאי לדמי אבטלה בהתאם להוראות פרק זה עד יום (16 באוגוסט 2020):"יכול להיות שנקרא לזה לצורך הנוחות "התקופה הקובעת" לאורך כל הפרק."(1) תקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו לפי סעיפים 171, 171א או 179ג, לפי העניין, מסתיימת במהלך התקופה הקובעת;(2) העסקתו הופסקה במהלך התקופה הקובעת, אולם תקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו לפי סעיפים 171, 171א או 179ג, לפי העניין, הסתיימה לפני תחילת התקופה הקובעת.(3) תקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו לפי סעיפים 171 ו-171א, לפי העניין, הסתיימה בחודשים ינואר ופברואר 2020."זה מה שאמר יושב-ראש הוועדה, שהתיקון הזה נותן זכאות לאנשים שהזכאות שלהם לדמי אבטלה הסתיימה בחודשים ינואר ופברואר 2020. אנחנו ניסחנו שהוראות פסקה זו יחולו לגבי תשלום דמי אבטלה בעד תקופה שמיום 1 ביולי 2020 - -
היו"ר חיים כץ
נכון. והם נכנסים לקבוצה של הקורונה.
שימרית שקד
- - ועד 16 באוגוסט 2020.
היו"ר חיים כץ
נכון לעכשיו.
שימרית שקד
נכון לעכשיו."(ב) על אף האמור בפרק זה, דמי אבטלה לפי סעיף זה ישולמו גם למי שחלפו 12 חודשים, אך לא יותר מ-18 חודשים, מהתאריך הקובע שנקבע לגביו."
רועי קרת
עורך דין רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי. אדוני היושב-ראש, אנחנו רוצים להבהיר משהו בנוסח הפסקה הזאת. אני מניח שלזה היועצת המשפטית התכוונה, אבל לטעמנו זה לא מספיק ברור. הבעיה של התאריך הקובע מטרידה אותנו. אנחנו הבהרנו בשיחות שאנחנו לא נוכל לבצע מצב שבו יש לאדם שני תאריכים קובעים, והנוסח הזה בפרשנות מסוימת מאפשר שני תאריכים קובעים. מבקשים להוסיף לסוף הפסקה משהו בנוסח הבא, אולי ננסח את זה אחר כך.
היו"ר חיים כץ
תנסחו אחר כך.
רועי קרת
אני רוצה להבהיר מה אני מבקש. אלא אם הגיש תביעה חדשה ונקבע לו תאריך קובע חדש, כי מי שיש לו תאריך קובע חדש - - -
היו"ר חיים כץ
הבנת את הכוונות של הוועדה, של החוק?
רועי קרת
אני חושב שאלה הכוונות.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
רועי קרת
אם אלה הכוונות, הן לא מספיק ברורות בנוסח.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אני לא מוכן לחרוג כהוא זה ממה שסיכמתי עם האוצר.
רועי קרת
זה מתואם עם האוצר, מה שאמרתי.
שימרית שקד
עוד פעם, רועי.
רועי קרת
אלא אם הגיש תביעה חדשה ונקבע לו תאריך קובע חדש. הוא הולך עם התאריך הקובע החדש שלו, לא חוזר אחורה.
נעה בן שבת
אולי תוכל להסביר את סעיף קטן (ב)?
היו"ר חיים כץ
אנחנו באמצע ההקראה. תשב על הניסוח, שיבוא האוצר איתך, ישב שם נציג שלך, תנסח את מה שעשינו. תמשיכי להקריא.
שימרית שקד
אני חייבת לציין שלפי התיקון הזה, אנחנו הצענו להם להכניס איזושהי הוראה שאומרת שלא תופחת זכאותו של מבוטח לגמלה בשל התיקון שהם עשו. המוסד לביטוח לאומי לא מעוניין בתיקון כזה ולכן המשמעות היא שהסיכום בסעיף קטן (ב) יכול להועיל לחלק מהאנשים אבל הוא יכול לפגוע בחלק מהאנשים, אלא אם כן אני אכתוב שהזכאות של מבוטח לא תופחת בשל - - -
רועי קרת
זה לא נכון. הוא יכול לפגוע ביחס לתיקון, לא ביחס לחוק הקיים. התיקון הזה נועד לפתור את הבעיה של היעדר תקופת אכשרה. יהיו אנשים, בגלל קיצור תקופת אכשרה – למעשה רובם – יש להם תקופת אכשרה חדשה, הם לא צריכים את התיקון. ברגע שהחוק אומר ישלמו להם דמי אבטלה ולא ברור איך, זה אומר שהוא יכול בעצם לבחור, יש לו שני תאריכים קובעים, הישן והחדש. התאריך הקובע משפיע על כל הפרמטרים של זכאות לגמלה, אנחנו הסברנו את זה. יהיה לנו קשה לבצע מצב שבו לאותו אדם יש שני תאריכים קובעים. אז צריך להחליט, או שאתה מגיש תביעה חדשה ויש לך תאריך קובע חדש - - -
היו"ר חיים כץ
מה דיברנו לפני דקה, רועי?
רועי קרת
לכן אני אומר, העניין הזה טעון הבהרה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אז תנסחו את זה אחר כך.
רועי קרת
בסדר.
שימרית שקד
"(ג) הוראות סעיף זה, למעט סעיף (א)(3)" – כבר דיברנו על תקופת הזכאות שלו בנפרד – "יחולו לגבי תשלום דמי אבטלה בעד התקופה שמיום (1 ביוני 2020) ועד ליום 16 באוגוסט 2020 (תום התקופה הקובעת)."
קריאה
1 ביולי. לא?
שימרית שקד
לא. זה אלה שהם לא ינואר-פברואר.
קריאה
הסיכום הוא ביולי.
שימרית שקד
אבל אתם מריצים את זה אחורה מתום התקש"ח. התקש"ח הפסיק לשלם ב-31 במאי. זה למעט סעיף (א)(3). סעיף (א)(3), הקראתי שהוא יחול לגבי 1 ביולי.
נעה בן שבת
זאת הארכה כללית.
גלעד גושר
אז צריך להבהיר שזה למעט סעיף (א)(3). זה לא כתוב פה.
שימרית שקד
הקראתי: למעט סעיף (א)(3)."תשלום דמי אבטלה למבוטח בחופשה ללא תשלום
179ה.
לא ישולמו דמי אבטלה לפי פרק זה למבוטח שהעסקתו הופסקה בשל הוצאתו לחופשה ללא תשלום, אלא אם כן מתקיימים לגביו שניים אלה:(1) הוא הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות (בסעיף זה – תקופת החל"ת);(2) הוא אינו זכאי לשכר בעד תקופת החל"ת.";"חשוב לשים לב, היו פה כל מיני דיונים על הנושא הזה. כרגע הנוסח כפי שהוא, הוא נותן זכאות רק למי שהוצא לחל"ת לתקופה של מינימום 30 ימים.
קריאה
רצופים.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
שימרית שקד
כאן צריך להיכנס סעיף חדש שייקרא 179ו. והוא דן בסעיף 172. אני אסביר מה אומר סעיף 172 ואז נקרא את הנוסח. 172 לחוק קובע שככלל, לא ישולמו דמי אבטלה בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים מכל תקופה של ארבעה חודשים רצופים המתחילים בתאריך הקובע.

אני מבינה שהסיכום הוא שבעד תקופה שמיום – תכף אני אגיד על איזה תקופה זה חל – אנחנו אומרים שסעיף 172 ייקרא כך שבמקום חמשת ימי האבטלה הראשונים יבוא: יום האבטלה הראשון.
היו"ר חיים כץ
לא, לא. אפס.
שימרית שקד
אוקיי. סעיף 172 בעצם לא ייקרא.
היבה יזבק (הרשימה המשותפת)
איפה זה?
שימרית שקד
זה תוספת, היא לא נמצאת בנוסח. קיבלנו את זה ממש עכשיו.
היו"ר חיים כץ
כרגע סגרנו את זה, בדרך לפה. זה אומר שבן אדם שמתחיל תקופה אחרי ארבעה חודשים, חמישה ימים ראשונים לא משלמים לו. במקרה הזה, משלמים לו מהיום הראשון.
שימרית שקד
זה חל על ארבעת החודשים הראשונים או רק על ארבעת החודשים השניים ואילך?
עלי בינג
ארבעת החודשים השניים ואילך.
היו"ר חיים כץ
מי שהורידו לו, הורידו לו. אנחנו לא הולכים רטרו.
שימרית שקד
בסדר, אבל יש עכשיו אנשים שזה ארבעת החודשים הראשונים שלהם. זה חל לגביהם?
היו"ר חיים כץ
כן.
עלי בינג
רק כדי לוודא. הביטול של חמשת ימי ההמתנה חל על מי שהיה מובטל ארבעה חודשים, ומגיע ארבעה החודשים השניים.
היו"ר חיים כץ
נכון.
עלי בינג
זה לא חל על החמישה ימים הראשונים בתחילת תקופת האבטלה.
היו"ר חיים כץ
נכון. הם כבר התחילו במרס.
קריאות
לא, לא.
עלי בינג
גם אם יהיה מובטל חדש, בחמישה ימים הראשונים עדיין נשארים אבל זה לא חל על הארבעה חודשים אחרי זה.
משה אבוטבול (ש"ס)
כלומר, רק בארבעה השניים הוא אומר.
היו"ר חיים כץ
מה זה הארבעה השניים?
עלי בינג
לדוגמה, מי שכבר פוטר במרס – אם אני מבין נכון, אין מחלוקת – זה ברור שלא מחזירים לו.
היו"ר חיים כץ
לא מחזירים לו.
עלי בינג
אבל מי שנגיד, חס וחלילה – נקווה שאף אחד לא יפוטר – אבל יפוטר מחר בבוקר מפוטר חדש, החמישה ימי המתנה הראשונים עדיין נשארים. אם הוא יישאר מובטל ארבעה חודשים לאחר מכן - - -
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
שימרית שקד
זו תקופת הזכאות - - -
היו"ר חיים כץ
השנייה, לצורך העניין. כי הראשונה, כבר כולם בבית.
מאיר שפיגלר
אני אומר עוד פעם. זה לא חל לגבי אלה שבעבר כבר גרענו מהם את חמשת ימי ההמתנה.
היו"ר חיים כץ
נכון.
מאיר שפיגלר
מבחינת מה שכרגע עומד על הפרק זה חל לגבי אלה שיצטרכו לגרוע מהם חמישה ימי המתנה פעם שנייה ויותר.
היו"ר חיים כץ
נכון.
מאיר שפיגלר
כלומר, בכל מקרה שלא יהיה - - -
היו"ר חיים כץ
לא יורידו להם.
מאיר שפיגלר
אבל בהתחלה יורידו להם חמישה ימי המתנה.
היו"ר חיים כץ
נכון.
שימרית שקד
ואחר כך לא יורידו להם בכלל.
עלי בינג
זאת אומרת, רק כדי לחדד - - -
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת שהסברנו. לא צריך שלייקעס, הבנו. היא הבינה.
שימרית שקד
התחולה היא מ-1 ביולי עד 16 באוגוסט, או אחרת? על איזה תקופה זה חל?
היו"ר חיים כץ
זה חל על כל התקופות ממרס.
עלי בינג
לא. ממרס אין לך את זה. זה חל בתקופה של החוק, מה-28 ביוני עד - - -
מאיר שפיגלר
לא, עצור. אתה טועה. זה יכול להיות לגבי ינואר-פברואר מכיוון שהם היו מובטלים לפני כן.
עלי בינג
אבל הם מקבלים רק מיולי.
מאיר שפיגלר
מאה אחוז, אבל אם זה הגיע לארבעה חודשים?
עלי בינג
אבל הם מקבלים רק מיולי.
מאיר שפיגלר
אבל אם זה הגיע לארבעה חודשים?
עלי בינג
מבין, אבל הם מקבלים רק מיולי.
מאיר שפיגלר
מאה אחוז, אבל אם ביולי זה ארבעה חודשים.
עלי בינג
זה בסדר, זה לא מקוזז, זה בתוך התוקף.
מאיר שפיגלר
אני רוצה שהיושב-ראש ידע.
עלי בינג
זה בסדר. יולי זה בתוך התוקף של החוק בכל מקרה.
מאיר שפיגלר
לא גורעים מהם.
עלי בינג
אם זה הארבעה חודשים השניים לא גורעים מהם.
היו"ר חיים כץ
לא ייגרע יותר מפעם אחת. תכתבי: לא ייגרע יותר מפעם אחת. לא יודע תאריך, הוא יגיד לי תאריך, לא תאריך. לא ייגרע יותר מפעם אחת על מובטל.
עלי בינג
כבוד היושב-ראש, אנחנו נעבור על הנוסח פעם נוספת אבל במהות אני חושב שאין פער.
היו"ר חיים כץ
תעברי על הנוסח.
שימרית שקד
התקופה של התחולה, על איזה תקופה זה חל?
היו"ר חיים כץ
עד ה-16 באוגוסט.
שימרית שקד
וממתי? 1 במרס?
היו"ר חיים כץ
לא משנה. לא ייגרע יותר מפעם אחת. מי שנגרע, לא ייגרע לו.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם פעם אחת זה יותר מדי, אדוני היושב-ראש.
היו"ר חיים כץ
נכון, אבל גרעו לו כבר.
עלי בינג
כבוד היושב-ראש, זה צריך להיות מהתוקף של החוק.
קריאה
עדיין אפשר - - -
היו"ר חיים כץ
הכול אפשר. יש לך קשרים עם שר האוצר, לך דבר איתו.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוכחת שלך יש את הקשרים, אדוני היושב-ראש.
שימרית שקד
1 ביוני?
היו"ר חיים כץ
מאיר, מה-1 ביוני זה עונה?
מאיר שפיגלר
הכי טוב שאמרת שלא יגרעו חמישה ימי המתנה יותר מפעם אחת, נקודה.
היו"ר חיים כץ
מה-1 במרס. לא ייגרע יותר מפעם אחת, זה הכול. התאריך לא משמעותי כי פעם אחת ייגרע.
עלי בינג
בסדר גמור, אני רק לא רוצה - - -
היו"ר חיים כץ
עזוב, היא לא מסתדרת. איפה שיש מספרים היא לא מסתדרת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל מובטלי ינואר-פברואר, גרעו להם את זה בנובמבר 19'.
היו"ר חיים כץ
איך קוראים לך?
שלמה קרעי (הליכוד)
חבר הכנסת שלמה קרעי.
היו"ר חיים כץ
לא זוכר שקיבלת רשות דיבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
יפה. אבל המובטלים האלה - - -
היו"ר חיים כץ
אבל אתה ממשיך.
שלמה קרעי (הליכוד)
המובטלים האלה, גרעו להם - - -
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה שאני אוציא אותך?
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש.
היו"ר חיים כץ
שאני אוציא אותך? פה לא שכונה. ועדות אחרות, תצעק כמה שאתה רוצה. פה אתה לא תצעק.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, מבקש זכות דיבור.
היו"ר חיים כץ
סליחה. ראיתי.
שימרית שקד
אז בפעם הראשונה ייגרע, בפעם השנייה לא ייגרע, ובפעם השלישית ואילך לא.
היו"ר חיים כץ
לא יותר מפעם אחת. אז רק בפעם הראשונה, גם לא בשלישית וגם לא ברביעית. את יוצרת בעיה איפה שאין בעיה.
עלי בינג
כבוד היושב-ראש, מכיוון שהתיקון הוא עד אמצע אוגוסט, לא תהיה פעם שלישית.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
עלי בינג
לכן חשוב להגיד, התיקון הוא מהתוקף - - -
היו"ר חיים כץ
עלי, הבנו.
שימרית שקד
והתוקף, מה-1 במרס עד ה-16 באוגוסט.
קריאות
- - -
קריאה
1 ביוני.
נעה בן שבת
1 במרס, אמר היושב-ראש.
קריאה
אז אנחנו לא הבנו את זה ככה.
עלי בינג
להבנתי, זה מה-1 ביוני, עוד פעם.
היו"ר חיים כץ
הבנתך לא מעניינת אותי. לא ייגרע יותר מפעם אחת.
עלי בינג
בסדר גמור.
היו"ר חיים כץ
לא רוצה להתווכח על התאריכים. מה שהכי ברור לי זה הכי ברור לי. אחר כך 1 ביוני, 1 ביולי – לא יודע - פעם אחת נגרע, נגמר. אני מקווה שהתוכנית הזאת תסתיים ב-16 באוגוסט באמת וכולם יחזרו לעבודה.
עלי בינג
כולנו מקווים כך.
היו"ר חיים כץ
יאללה, נתפלל.
שימרית שקד
"(3) בסעיף 195, בהגדרה "הכנסה מעבודה או ממשלח יד", בסופה יבוא "ולעניין סעיפים 200, 201 ו-202 – גם הכנסה מדמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158";(4) בסעיף 238, בהגדרה "הכנסה", בסופה יבוא "ויראו הכנסה מדמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158 כהכנסה מעבודה או ממשלח יד";(5) בסעיף 320(ח), המילים " לדמי אבטלה או" – לא ייקראו."מדובר בהוראה שהייתה לעניין כפל קצבאות, שהוכנסה בתיקון לחוק מענק הסתגלות. היא הייתה בתוקף עד ה-30 ביוני והאוצר ביקש שלא נאריך את התקופה באותו חוק, אלא ביקשו שאנחנו נחוקק אותה כרגע מחדש, ולכן היא חלה מה-1 ביולי ועד ה-16 באוגוסט.
היו"ר חיים כץ
נכון.
נעה בן שבת
שאלה האם אתם רואים משמעות אם משנים את זה בחוק מקורי או עושים את זה כך. יש לזה משמעות? יש איזה נפקא מינה?
עלי בינג
זה המשפטנים יעלו. אני רק רוצה לוודא שהתיקון של קיזוז הקצבאות הוא גם עד ה-16 באוגוסט. נכון?
היו"ר חיים כץ
כן.
עלי בינג
זה ברור מנוסח החוק?
היו"ר חיים כץ
לא יהיה קיזוז של כפל קצבאות.
עלי בינג
עד ה-16 באוגוסט.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. הכול זה עד ה-16 באוגוסט.
עלי בינג
כבוד היושב-ראש, רק שאלתי את השאלה כי לא ראיתי את התוקף.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
נעה בן שבת
גלעד, אולי תוכל להסביר לנו אם אתם רואים בזה איזושהי נפקא מינה אם עושים את זה כך או כך, או שזה אותו דבר.
גלעד גושר
שוב, מה שתי החלופות מבחינתך?
נעה בן שבת
אנחנו הצענו להאריך את ההוראה של חוק מענק התעסוקה, להאריך שם את הוראת השעה, או לכתוב את הדברים מחדש באותה צורה בחוק הזה. יש לזה נפקא מינה?
גלעד גושר
אני חושב שזה בסדר בשתי הדרכים.
נעה בן שבת
בסדר, השאלה אם יש נפקא מינה ביניהן.
גלעד גושר
אנחנו העדפנו לתקן את זה פה ולא לתקן את חוק מענק תעסוקה.
נעה בן שבת
אבל התוצאה היא אותה תוצאה?
גלעד גושר
מבחינתנו, כן. אני חושב שכן.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
שימרית שקד
אנחנו עוברים לסעיף 2.

"תיקון חוק הבטחת הכנסה – הוראת שעה" – גם כאן זה חלק מאותו תיקון לעניין כפל גמלאות שנכלל בתיקון לחוק מענק תעסוקה.

"תיקון חוק הבטחת הכנסה – הוראת שעה
2.
בתקופה שמיום ו' בתמוז התש"ף (28 ביוני 2020) ועד יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020) (להלן – תום התקופה הקובעת), יקראו את חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 (בחוק זה – חוק הבטחת הכנסה), כך שבסעיף 12(ג), בהגדרה "תגמול", אחרי פסקה (5) יבוא:"(6)     דמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158 לחוק הביטוח הלאומי, בעד התקופה שמיום (1 ביולי 2020) ועד יום (16 באוגוסט 2020)"."זה מתחיל ב-28 ביוני, יכול להיות שנתקן את זה ל-1 ביולי, זה חסר משמעות כי ההוראה כבר קיימת עד ה-1 ביולי בכל מקרה.

"תחילה ותחולה
3.
(א) תחילתו של חוק זה ביום ו' בתמוז התש"ף (28 ביוני 2020)."אבל ברור שלגבי חלק מההוראות הוא חל גם לגבי תקופות קודמות, כמו שציינו בהוראות עצמן.
נעה בן שבת
סעיף 163 ירד. נכון?
שימרית שקד
נכון. אלא אם יש משמעות אחרת – יכול להיות שאנחנו נבהיר בנוסח – אבל משמעות אחרת משתמעת מהסעיף.
נעה בן שבת
סעיף 163 הורדנו. נכון?
שימרית שקד
סעיף 163 הורדנו, לכן לא צריך הוראת תחולה.

סעיף (ג) – זו בעצם הוראת התחולה שנוגעת לכפל קצבאות שאותה הקראנו.

"המשך זכאות ברציפות עם התקש"ח+ חוק מענק לעידוד תעסוקה

(ג) סעיפים 195, 238, 320 לחוק הביטוח הלאומי כנוסחם בחוק זה יחולו על גמלת אזרח ותיק, גמלת שאירים, קצבת נכות ודמי אבטלה המגיעים לפיהם בעד התקופה שמיום 1.7.20 ועד יום 16.8.20, ואולם לא תופחת זכאותו של מבוטח לגמלה בשל הוראות הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק זה.(ד) חוק הבטחת הכנסה כנוסחו בחוק זה יחול על גמלה המגיעה לפי החוק האמור או על תשלום המגיע לפי חוק המזונות, המשולמים בעד התקופה שמיום 1 ביולי 2020 ועד יום 16 באוגוסט 2020.

הוראות מעבר

4.
מי ששולמו לו דמי אבטלה לפי סעיפים 179ג או 179ד לחוק הביטוח הלאומי כנוסחם בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף–2020, לא ישולמו לו דמי אבטלה לפי אותם סעיפים כנוסחם בחוק זה בעד החודש שלגביו שולמו לו דמי אבטלה כאמור; ואולם מי שדמי אבטלה שהוא זכאי להם לפי חוק זה גבוהים מדמי האבטלה ששולמו לו לפי תקנות שעת החירום, יהיה זכאי לתשלום ההפרש ביניהם."כלומר, לא מקבלים פעמיים בעד אותו חודש, אלא אם כן – לפי החישוב של החוק החדש הוא צריך לקבל סכום גבוה יותר, ואז נותנים לו את ההפרש בין מה שהוא קיבל לבין מה שמגיע לו לפי החוק החדש.
גלעד גושר
שימרית, אני מחזיר אותך ל-3(ב). את 163 הורדנו בסוף, נכון?
שימרית שקד
כן. אמרנו שזה נמחק.
גלעד גושר
סליחה, לא שמעתי.
שימרית שקד
"שיפוי
מקובל על אוצר וביטוח לאומי
5.
אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי לגבי כל סכום שהוצא בגין כל גמלה או תוספת גמלה המשתלמת לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה."לפני ההצבעה יש לנו הסתייגויות.
היו"ר חיים כץ
מי מסתייג?
שימרית שקד
יש הסתייגות אחת שאין צורך להצביע עליה, הסתייגות דיבור של כל סיעת ישראל ביתנו.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.
שימרית שקד
הסתייגות נוספת של חבר הכנסת יעקב אשר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יהיה צורך בה עדיין, היושב-ראש?
היו"ר חיים כץ
גם אתה תעבור להסתייגות דיבור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה להזכיר לכבודו.
היו"ר חיים כץ
אני יודע. כבודו יודע ואנחנו מנסים לשפר את המצב. כבודו יודע, יש לך הסתייגות דיבור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז אין לי מה להוסיף כרגע.
היו"ר חיים כץ
לא, אין לך מה להוסיף.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני סומך על כבודו.
משה אבוטבול (ש"ס)
מה עם השירות האזרחי?
יעקב אשר (יהדות התורה)
על זה מדובר.
היו"ר חיים כץ
זה בדיוק מה שהוא דיבר.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני שאלתי כבר, הוא ענה לי.
היו"ר חיים כץ
אנחנו במשא ומתן לסגור את זה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
שלושתנו אותו דבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
עומדים מאחורי היושב-ראש בסגירה הזאת.
שימרית שקד
חבר הכנסת יעקב אשר, אתה מוריד את ההסתייגות לעניין שירות לאומי אזרחי?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן.
משה אבוטבול (ש"ס)
אנחנו גם כן, אנחנו מצטרפים לזה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
משה אבוטבול (ש"ס)
והיושב-ראש יעשה את עבודתו הנפלאה.
שימרית שקד
הסתייגות שנייה שלך הייתה לעניין הכללת שירות מילואים בתקופת האכשרה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה על אותו - - -
היו"ר חיים כץ
חודש הוספנו, דרך אגב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הורדתי גם את זה.
שימרית שקד
יש לנו הסתייגות של חבר הכנסת שלמה קרעי לעניין תיקון לוח ז'. אני אסביר את ההסתייגות. בלוח ז' בכותרת יש הוראות לעניין חישוב דמי האבטלה. יש הוראות אחרות לעניין מי שמלאו לו 28 ולמי שטרם מלאו לו 28.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני גם מוריד להסתייגות דיבור, אדוני היושב-ראש.
שימרית שקד
הסתייגות דיבור. חבר הכנסת יעקב אשר, ביקשת הסתייגות דיבור גם. נכון?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא צריך את זה.
היו"ר חיים כץ
הוא לא צריך.
שימרית שקד
חבר הכנסת קרעי, הסתייגות דיבור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רק שאלה, אדוני, אני פשוט לא הייתי בדיון. לגבי הנושא של החמישה ימים, אני מבין שתוקן.
היו"ר חיים כץ
נגמר. אין חמישה ימים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם הראשונים?
היו"ר חיים כץ
לא. אלה שהורידו, הורידו אבל לא יהיו שניים יותר כי אתה הולך לתקופה. כל ארבעה חודשים היה צריך חמישה ימים. נגמר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כל כך קשה רטרואקטיבית?
היו"ר חיים כץ
470 מיליון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אין לי. אני מודה לך, אדוני.
היו"ר חיים כץ
תודה. אנחנו נעבור להצבעה על החוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסתייגויות דיבור, אמרת.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה להסתייג?
עלי בינג
לא הסתייגויות, רק - - -
היו"ר חיים כץ
אז אל תפריע, תן להעביר את החוק, אחר כך תבכה לשר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני ביקשתי הסתייגות דיבור, אדוני היושב-רש.
היו"ר חיים כץ
אתה תקבל, רשום.
שלמה קרעי (הליכוד)
לפני ההצבעה על החוק.
היו"ר חיים כץ
לא צריך להצביע. אתה תקבל הסתייגות דיבור, יהיה לך במליאה.
עלי בינג
רק להגיד שהמקור התקציבי לשינויים האלה שבעצם ייעשו במליאה – אני רוצה לציין כדי שהח"כים ידעו – הוא נובע מתתי-ביצוע שנעשו בפעימות של העצמאים. לא היה מישהו שביקש ולא קיבל אלא פשוט פחות ביקשו, וגם מרישום יותר נמוך לבית ספר של החופש הגדול, מה שהשאיר תקציב שמאפשר לתקן את התיקונים שעשינו כרגע בוועדה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני מבקש זכות דיבור לפני ההצבעה.
קריאות
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
ביקשתי זכות דיבור כאן בוועדה אצלך.
היו"ר חיים כץ
אחרי ההצבעה תקבל זכות דיבור, אני לא אנעל את הישיבה.
היבה יזבק (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, אפשר לפני?
היו"ר חיים כץ
אחרי ההצבעה. נעבור את ההצבעה ואת תדברי והוא ידבר והוא ידבר. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? חבר הכנסת קרעי, אתה מחליף את אתי חוה עטיה.

הצבעה

בעד – 9
ההצעה אושרה.
היו"ר חיים כץ
פה אחד, תשעה חברי כנסת תמכו בהצעת החוק. אני מודה לכם. ועכשיו שלמה קרעי, דבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. ראשית, לגבי הנושא שקיצרתם את תקופת האכשרה משנה לחצי שנה, אני חושב שיש כאן, אני לא רוצה להגיד עבודה בעיניים שהוסיפו עוד 52,000 איש, כי אנחנו דיברנו על זה שגם במתכונת המקורית של החוק, כל מי שקיבל אבטלה החל ממרס, הוא אוטומטית מוארך.
היו"ר חיים כץ
דיברנו עם מי?
שלמה קרעי (הליכוד)
כאן בוועדה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. מה אמר האוצר?
שלמה קרעי (הליכוד)
זה מה שהאוצר אמר.
היו"ר חיים כץ
עד ה-1 במאי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לא. הארכה של החוק במתכונת המקורית – הנה, נכון? כל מי שקיבל אבטלה בגלל הקורונה או שיצא לחל"ת בגלל הקורונה, במתכונת המקורית - - -
היו"ר חיים כץ
עד ה-1 במאי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. המתכונת המקורית שהחוק הזה בא לפנינו בדיון הקודם היה שמאריכים עד ה-16 באוגוסט את כל אלה שקיבלו החל מה-1 במרס. זאת הייתה המתכונת – הנה, זה מה שפקידי האוצר אומרים.
היו"ר חיים כץ
רק מי שפוטר עד ה-1 במאי.
עלי בינג
אני יכול לעשות סדר?
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה רק מי שפוטר עד ה-1 במאי? עליהם אנחנו מדברים. כל אלה שמפוטרים עכשיו זה מי שפוטר בקורונה.
היו"ר חיים כץ
בקורונה יכולת להיות מפוטר גם ביוני וב-2 במאי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז אני רוצה להבין.
עלי בינג
אני יכול לעשות לך סדר, נראה לי שיש פה בלבול בין שני מושגים. יש בלבול בין הארכת תקופת הזכאות לבין קיצור תקופת האכשרה. בנוסח המקורי שהועבר לוועדה, הארכת תקופת הזכאות לכל מי שהייתה לו זכאות החל מחודש מרס, הוארכה עד ה-16 באוגוסט.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון.
עלי בינג
קיצור תקופת האכשרה זה משהו אחר, זה מי שהאכשרה שהייתה לו היא פחות מ-12 חודשים אבל יותר משישה חודשים, זה היה נכון עד ה-30 באפריל כפי שציין כבוד היושב-ראש, והחל מה-1 במאי זה כבר לא היה. זאת אומרת, אם היה פחות מ-12 חודשים, לא היית זכאי לאבטלה.

בפועל, בתיקון הזה שהועבר היום, גם קיצור תקופת האכשרה הוארך עד ה-16 באוגוסט, דהיינו גם מי שיש לו בין שישה חודשים ל-12 חודשים ופוטר החל מה-1 במאי, יקבל דמי אבטלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
למיטב זיכרוני, זה לא מה שאמרתם פעם קודמת. שאלתי במפורש בפעם הקודמת האם כל מי שקיבל אבטלה או חל"ת מה-1 במרס ימשיך, אמרתם כל מי שקיבל מה-1 במרס קיבל.
עלי בינג
נכון. זה מה שאמרתי עכשיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא משנה מה תקופת האכשרה שלו, גם אם זה היה חצי שנה.
עלי בינג
סליחה, זה גם מה שאמרתי עכשיו. אם לא הייתי ברור, זה גם מה שאמרתי עכשיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. אתה אמרת שזה היה רק עד ה-30 באפריל או 30 במאי.
עלי בינג
לא, אלה שני דברים שונים.
היו"ר חיים כץ
טוב, שלמה.
שלמה קרעי (הליכוד)
העיקר שזה הוארך. אני רוצה להמשיך. אני שלחתי אליך מכתב כמו שביקשת לגבי אותם עצמאים שהפכו לשכירים, כאלה שעבדו עשר שנים לפני כן כעצמאים וגם כשכירים.
היו"ר חיים כץ
דיברת על זה קודם. זה רשום לי.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון. כל חייהם שילמו ביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
יש לנו חודש וחצי זמן עכשיו לראות איפה אנחנו משפרים.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, רק שתדע שבינתיים אותם אלה לא קיבלו כבר חמישה חודשים שקל.
היו"ר חיים כץ
בסדר, תאמין לי שאני יודע.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא כאבטלה ולא כמענק.
היו"ר חיים כץ
בתוך עמי אני חי.
שלמה קרעי (הליכוד)
מצוין. אז אני חושב שזה נושא שצריך לטפל בו בהקדם האפשרי. זה כמו שאמרת אותה אוכלוסייה שזקוקה לחסם עורקים.

לגבי ההסתייגות שלי, ההסתייגות שהסרתי עכשיו ודיברנו עליה גם אז, כאלה שנמצאים מתחת לגיל 28 אבל יש להם ילד. לפי החוק היום אין שום הבדל, הם מקבלים דמי אבטלה מופחתים.
היו"ר חיים כץ
ציינת את זה במכתב ששלחת לי?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. זה בהסתייגות.
היו"ר חיים כץ
תוציא עוד מכתב.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני אוציא עוד מכתב. זה בהסתייגות שהכנסתי כאן.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא עשה הסתייגות דיבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני אשלח לך מכתב גם בנושא הזה. לגבי חמישה ימים רציתי להעיר משהו שלא היה ברור קודם. אלה שהכנסנו אותם עכשיו, מובטלים שסיימו את תקופת האבטלה שלהם בינואר ובפברואר, למעשה הפחיתו להם חמישה ימים?
היו"ר חיים כץ
לא יורידו להם יותר.
שלמה קרעי (הליכוד)
הורידו להם את זה באוקטובר 2019, תשימו לב.
היו"ר חיים כץ
לא יורידו להם יותר.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא יורידו יותר, שיהיה ברור. גם אלה של אוקטובר 2019.
היו"ר חיים כץ
ברור. מאה אחוז. מי עוד רצה לדבר? בבקשה, אדוני.
אליהו חסיד (יהדות התורה)
חבר הכנסת אליהו חסיד, אני חבר כנסת חדש.
היו"ר חיים כץ
מזל וברכה.
אליהו חסיד (יהדות התורה)
קודם כול אני מברך על הדברים החשובים ועל ההצלחות שאתה הבאת פה לשולחן.
היו"ר חיים כץ
הבאנו. אם לא היה את כוח הוועדה לא הייתי מצליח להביא כלום.
אליהו חסיד (יהדות התורה)
הבאתם. כתוב פה: תשלום דמי אבטלה למבוטח בחל"ת זה לפחות 30 יום שהוא יצא לחל"ת.
היו"ר חיים כץ
נכון.
אליהו חסיד (יהדות התורה)
יש את המקומות שעשו סגר, שזה שבועיים, שבוע, עשרה ימים, עכשיו באשדוד זה כבר שבועיים. אנשים שיצאו, לא יכולים ללכת לעבודה. באיזשהו מקום, אם זה מעסיק שגר באזור הסגר או עובד שגר באזור הסגר, הוא לא יכול ללכת לעבודה שבועיים, שזה פחות מ-30 יום. צריכים לדאוג גם לו שיוכל לקבל דמי אבטלה.
היו"ר חיים כץ
תוציא לי מכתב, תאיר את עיניי.
אליהו חסיד (יהדות התורה)
בסדר גמור.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
היבה יזבק (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, אני חושבת שאכן יש כאן הישגים מאוד גדולים ואני גם מצטרפת ומברכת על כך, אבל אנחנו חייבים לשים מול העיניים שלנו תמיד את העניין של הצעירים, במיוחד אלה שהם בגילאים בין 18 עד 20, דיברנו על זה המון. וגם כאן אנחנו רואים - עם ההצעה ועם השיפורים המאוד נראים בהצעה הזאת - אבל שוב, עדיין יש בעיה מאוד חמורה בקשר לצעירים מתחת לגיל 20, ובכלל עם הצעירים. אנחנו רואים שתקופת הזכאות, היא הולכת וקטנה ככל שאנחנו מדברים על הצעירים, וזה דבר שאנחנו צריכים להתייחס אליו בהקדם. תודה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. עוד מישהו?
משה אבוטבול (ש"ס)
אני מבין שבעזרת השם, ברגע שמביאים את זה לישיבת משכן הכנסת - -
היו"ר חיים כץ
היום.
משה אבוטבול (ש"ס)
- - עד אז, בעזרת השם, כבודו ימשיך הלאה בהתנהלות לגבי השירות.
היו"ר חיים כץ
ודאי. שלא יהיה לך ספק בעניין.
משה אבוטבול (ש"ס)
תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
מנכ"ל הביטוח הלאומי.
מאיר שפיגלר
אני אדבר איתך אחר כך.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים