ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 30/06/2020

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת החוץ והביטחון
30/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 22
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום שלישי, ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), שעה 14:45
סדר היום
הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: צבי האוזר – היו"ר
אלי אבידר
איתן גינזבורג
ניצן הורוביץ
גדעון סער
טלי פלוסקוב
אלעזר שטרן
מיכל שיר סגמן
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי


הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, מ/1334
היו"ר צבי האוזר
אני רוצה לפתוח את הישיבה. אני מבקש להעמיד להצבעה את הרביזיה לגבי ההצבעה של הוועדה לאישור החוק. מי בעד הרביזיה? ארבעה. מי נגד? שישה.


הצבעה
ההסתייגות נדחתה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה. הצעת החוק תעלה לקריאה שנייה ושלישית כשיחליט היושב-ראש. אני נועל את הישיבה. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:00.

קוד המקור של הנתונים