ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 29/06/2020

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת62
ועדת החוץ והביטחון
29/06/2020


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 20
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום שני, ז' בתמוז התש"ף (29 ביוני 2020), שעה 16:00
סדר היום
הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: צבי האוזר – היו"ר
אורנה ברביבאי
ניר ברקת
עוזי דיין
אבי דיכטר
ניצן הורוביץ
משה יעלון
אלעזר שטרן
חברי הכנסת
אוסאמה סעדי
אלי אבידר
ינון אזולאי
רם בן ברק
טלי פלוסקוב
מיכל שיר סגמן
רם שפע
שלמה קרעי
מוזמנים
סגן שר הבריאות יואב קיש
טליה אגמון - המשנה ליועמ"ש, משרד הבריאות

ענת אסיף - משרד המשפטים

נטע קניגשטיין - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
איילת לוי נחום
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, מ/1334
היו"ר צבי האוזר
אנחנו עשינו הסתייגות לסעיף 1, ואנחנו עוברים להסתייגויות - - -
קריאה
רגע, אסף, כולם קיבלו את ההסתייגויות?
מירי פרנקל-שור
ישראל ביתנו – אלי, אתה הצגת את ההסתייגויות?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
לא. אני אשמח להציג את זה ואני אעשה את זה זריז.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אבל סליחה, מה זה אומר? מציגים את כל ההסתייגויות יחד?
היו"ר צבי האוזר
לא. סעיף-סעיף.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז אני הצעתי את זה קודם, אבל עוד לא הצגתי את זה כהסתייגות, אז אני מבקש להציג את זה עוד פעם.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
תעשו את שלי. זה יהיה יותר מהר.
היו"ר צבי האוזר
אנחנו התחלנו את הישיבה. חבר הכנסת אבידר, בבקשה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אנחנו הצגנו פה רשימת הסתייגויות. אני אומר בהנמקה כללית, אני רוצה לתת הצדקה כללית לכל ההסתייגויות. אני לא מאמין בחוק הזה, אני לא חושב שהחוק הזה צריך לצאת. ההסתייגויות שיש פה הן הסתייגויות ענייניות, אני מבקש להעלות את זה להצבעה אחת ולחסוך את הזמן היקר של חברי וחברות הוועדה.
מירי פרנקל-שור
רגע, אבל אלי, יש לכם הסתייגויות שאתם העליתם, אתם מבקשים לצרף אותן להצעת החוק, ואם כן, צריך לדון בהן בוועדה. אם ההסתייגויות לא מתקבלות בוועדה, הן עוברות למליאה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
ברור.
מירי פרנקל-שור
אז אתה צריך להציג את זה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
קדימה. אתם רוצים אחת-אחת? אין שום בעיה. אני הצעתי שנעלה את זה כבאלק אחד, נעשה דיון כללי בהנמקה כללית של כל ההסתייגויות. אתם רוצים שנעשה אחד-אחד? קדימה.
היו"ר צבי האוזר
לא, אבל אם הוא מציג הסתייגות - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
לא, אבל זה צריך להגיע למליאה אחר כך.
היו"ר צבי האוזר
השאלה היא אם אנחנו יכולים בדיון בוועדה להציג את זה בנימוק אחד, ולשמר את הזכות להצביע בוועדה אחת-אחת.
מירי פרנקל-שור
כך זה במליאה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
נראה לי בעייתי.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
קדימה. בואו, זה יהיה קצר. סעיף 1, אפשר להמשיך?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא. יש בעיה.
מירי פרנקל-שור
הנימוק של ההסתייגויות הוא לפי סעיפים, נכון?
היו"ר צבי האוזר
ההסתייגויות הן לפי סעיפים, אז את רוצה שכל סעיף? - - -
מירי פרנקל-שור
אנחנו עוברים סעיף, כל אחד מציג את ההסתייגויות שלו.
היו"ר צבי האוזר
יש פה הסתייגויות ל-20 סעיפים, והוא אמר שהוא רוצה לנמק נימוק אחד אחוד.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
זה לא ילך, צביקה. בוא נתקדם.
היו"ר צבי האוזר
כשהוא אומר סעיף 2(א) יימחק וסעיף 2(א)(2) יימחק, הנימוק הוא אותו נימוק, אם אני מבין.
מירי פרנקל-שור
כן, הנימוק הוא אותו נימוק.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הנימוק לגבי כולם. בואו נתחיל. בואו נעבור אחד-אחד, זה יהיה מהר.

בסעיף 1א להצעת החוק, לאחר המילים: "מתן אפשרות", יבוא: "לממשלה, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת", ולא רק "יבוא לעיון הוועדה, אלא לאישורה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
רגע, סליחה. שנייה אחת. אני לא מבין את הטכניקה של הדיון.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני יכול להגיד כמה דברים, היושב-ראש?
קריאה
אני רוצה לשמוע את סגן השר בנושא שב"כ.
היו"ר צבי האוזר
ברשותך, סגן השר ביקש עוד בדיון הקודם, אבל - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני חושב שזה לא מכבד את סגן השר אם רק חברי אופוזיציה מקשיבים לו. יואב, כל החברים מהקואליציה - - -
סגן שר הבריאות יואב קיש
קודם כל הם מסיימים ישיבת סיעה.
היו"ר צבי האוזר
בישיבת הסיעה הוא שכנע.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז תחכה.
סגן שר הבריאות יואב קיש
א', אפשר לחכות, אבל אני הייתי בישיבת סיעה ואני יצאתי הרגע למרות שישיבת הסיעה לא הסתיימה כי רציתי לבוא לפה כי הבנתי שזה מתכנס. עדיין הם יושבים עם ראש הממשלה בישיבת סיעה, אני חושב שגם כחול לבן באותה סיטואציה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז בוא נדחה את זה. בוא נצביע או נדחה.
היו"ר צבי האוזר
סגן השר, בכל זאת, מפאת דחיפות החקיקה כפי שהציגה הממשלה, - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז בוא נצביע. אם דחיפות, בוא נצביע.
היו"ר צבי האוזר
סגן השר ביקש להציג את הדברים. בבקשה, אדוני.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא, אם זה דחוף, בוא נצביע.
היו"ר צבי האוזר
חבר הכנסת שטרן, אני לא מבין. עד עכשיו ניהלנו את העסק בנינוחות. תן לו להסביר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז בוא נצביע.
היו"ר צבי האוזר
שמעתי אותך. לא אימצתי את המלצתך. ביקשתי מסגן השר להציג את דבריו. שטרן, דברי חכמים בנחת נשמעים.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני חייב לומר - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
רק אם אתה חייב.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני לא חייב, אלי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
יואב, התגעגענו, יואב.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני שמח. גם אני. אתה רואה, בגלל זה אני אוהב להגיע לפה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
האמת היא שזה קצת מעליב, יואב.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
זה גם לא יפה.
סגן שר הבריאות יואב קיש
מה? אתה לא נותן לי לדבר.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
לא, זה גם לא יפה מה שאתה עושה.
סגן שר הבריאות יואב קיש
מה עשיתי?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
היית חבר בוועדה, לא נפרדת כמו שצריך. פתאום אתה בא לנו כסגן שר?
סגן שר הבריאות יואב קיש
קודם כל, נפרדתי כמו שצריך. אתה יכול לשאול את כל הצוות.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
פתאום אתה בא לנו כסגן שר? בלי הודעה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא זה. יש משהו אחר, אמיתי יותר, יואב.
סגן שר הבריאות יואב קיש
מה לצייץ? מה אתה רוצה שאני אצייץ?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני אגיד לך מה הבעיה. אתה לא באת לשמוע אותנו.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אתה באת לצייץ.
סגן שר הבריאות יואב קיש
א', לא נכון. אני גם באתי לשמוע אתכם.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יואב, אני ממליץ לאדוני שתשב פה. ככה המצלמה תיתן שוט - - -
סגן שר הבריאות יואב קיש
לא, אבל אז אתה יכול להדביק אותי. בלי מסיכה אתה יכול להדביק אותי. ככה אני רק בחצי טווח של אלעזר שטרן.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אל תדאג, מותק. אל תדאג - - -
היו"ר צבי האוזר
רק תדע שלא מדובר בכלל באירוע בריאותי - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
בדיוק ככה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הצעיר הזה עוד לא התחיל להיות בכנסת, הוא מתיישב מול מצלמה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
בוא, בוא, יואב. בוא שב פה.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני מציע שאפשר להחליף לחבר הכנסת אלי אבידר את השם לפרופסור לס. לַס, לֶס, לַס. לא יודע.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אני מקבל את זה ולכבוד, ואני מציע להחליף את השם שלך: סגן שר הבריאות בנושא שב"כ.
סגן שר הבריאות יואב קיש
בסדר.
קריאה
עדיף מאשר להיות ראש השב"כ לענייני בריאות.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני עומד על כך, היושב-ראש, שתשמור על זכותי לדבר, כי אני לא מצליח.
היו"ר צבי האוזר
אתה צודק, אנחנו פשוט רצינו קצת למשוך את הזמן ולהוריד את הלהבות.

בבקשה, אדוני סגן השר. עכשיו ברצינות.
סגן שר הבריאות יואב קיש
עכשיו ברצינות, חברים, כי הנושא הזה מאוד רציני. אני פשוט מודה שההתלוצצות קודם כי כולנו חברים וזה סך הכול לגיטימי שיהיו דעות שונות וזה בסדר גמור. מירי, אני אשמח אם גם את תהיי איתי.

אנחנו בשיח מאז שהממשלה אישרה בישיבתה להעביר את זה לקריאה שונה, וקריאה ראשונה שעברה לדעתי ביום רביעי שעבר מאוחר בערב. אנחנו בשיח מאוד דחוף שהמטרה שלו, קודם כל, מבחינת משרד הבריאות, וחשוב לי לשקף לכם את זה, שאנחנו רואים את הכלי הזה כבעל חשיבות גבוהה, דחיפות ונחיצות גבוהה מאוד. זאת אומרת, נכון, אפשר גם בלי. דרך אגב, אפשר גם בלי חקירות אפידמיולוגיות, אפשר גם בלי אשפוזים בבתי חולים, אפשר בלי הרבה דברים. זה אחד הכלים המשמעותיים וזה הוכח גם בגל הראשון כאחד בכלים המשמעותיים שעזרו למדינת ישראל להתמודד עם התחלואה.

אני מניח שאתם תעשו את הדיונים שחלקם, דרך אגב, היו בוועדה הזו. אני כחבר ועדה הייתי שם. דרך אגב, אני יודע שהיו גם אז דעות חלוקות. אני מודה, פה אתה יכול להגיד שאני עקבי כמו שאתה עקבי, שאני הייתי באותה עמדה שהייתי גם לפני שהייתי בתפקידי סגן שר הבריאות, והערכתי וחשבתי שנכון להשתמש בכלי הזה.

לאחר שהחוק עבר, להבנתי לאור השאלות הכבדות שהוא מעלה, שחברי האופוזיציה מיטיבים להציג אותה ויש פה ניגוד מבנה בין הדחיפות שאנחנו רואים לחקיקה הזו לבין הצורך המרכזי להעמיק בשאלות של חברי האופוזיציה, אולי גם קואליציה. אתה יודע מה, אין מה להפריד – חברי הכנסת, בעניין הזה. ואז מתעוררת השאלה, ופה תעדכן אותי היושב-ראש, מה אתם החלטתם, איך מאזנים בין הצורך המרכזי בחקיקה מהירה ולאפשר את הכלי הדחוף לטובת מלחמה בתחלואה מול הצורך של חברי הכנסת – אמרתי כולם, דרך אגב, אני לא מפריד פה בין קואליציה לאופוזיציה – לקיים את ההליך הכי יסודי ורציני שרוצים לעשות, וברור שיש פה פשרה אם אנחנו משלבים והולכים בשתי הדרכים, כי אם נחליט ללכת פסע אחר פסע, מהר זה לא יהיה וזה לא יענה על צורך הדחיפות של משרד הבריאות. נקודה. ואם נחליט לעשות את זה הכי מהיר שאפשר, לא נעלה על הצורך של חברי הכנסת.

אז אני אשמח לשמוע ממך, היושב-ראש, איפה זה נמצא כרגע מבחינתכם.
היו"ר צבי האוזר
על פי הצעת החוק כפי שהונחה לפני הכנסת ואושרה בקריאה ראשונה, הכנסת התבקשה להסמיך את השב"כ לתת מענה בשני הסדרים עיקריים. האחד, בהסדר מצומצם שדומה או פחות או יותר זהה לאותו הסדר זמני שנתנו עד הפעם האחרונה, קרי, שימוש בכלי השב"כ למקרים חריגים ויחידים; והסדר מרחיב, נגדיר אותו, שימוש ללא הגבלה - - - והכול כדי לקטוע את השרשראות.

יפה עשתה הממשלה שאת המעבר - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
יואב, יואב, יואב, אתה רואה את היתרון של צביקה? אין לו ישיבות סיעה.
היו"ר צבי האוזר
יפה עשתה הממשלה - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
עוד לא ראיתי אף פעם שסגן שר בא לקבל דיווח מהוועדה. מה קורה פה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
כן, לא הבנתי.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אתם סוברניים לחלוטין. באתי לשאול מה אתם - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
למה לא שאלת אותו בהפסקה? יש לו הרבה זמן.
סגן שר הבריאות יואב קיש
מה זה קשור?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אנחנו רוצים להגיע למליאה, רבותיי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
יש הצבעות אי אמון - - -
היו"ר צבי האוזר
מתי ישיבת הסיעה שלכם, של יש עתיד?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הסתיימה עכשיו.
היו"ר צבי האוזר
מתי היא התחילה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא זוכר.
היו"ר צבי האוזר
מתי היא התחילה?
היו"ר צבי האוזר
לא זוכר.
היו"ר צבי האוזר
האם אתה יכול לברר לי?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אלה פרטים שאנחנו לא יכולים - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה, אן לך מה לעשות. אתה, אין לך סיעה.
היו"ר צבי האוזר
לא, לא. כי התברר לי שהישיבה שלכם נקבעה ל-14:30, ועודכנתי בוועדה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מי עדכן?
היו"ר צבי האוזר
אתם אמרתם - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני אמרתי?
היו"ר צבי האוזר
אתם הודעתם - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני הודעתי?
היו"ר צבי האוזר
אתה ואורנה ברביבאי - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני הודעתי?
היו"ר צבי האוזר
אורנה ברביבאי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז תדבר עם אורנה. מה אתה רוצה ממני?
היו"ר צבי האוזר
היא עדכנה את הוועדה שהישיבה מתחילה ב-14:00, והיא התחילה ב-14:30.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז מה אתה רוצה ממני? אני מדבר איתך על מה שיועז הנדל עשה? וזה מאה אחוז של הסיעה. מה אתה רוצה?
היו"ר צבי האוזר
לא, אז אני ביקשתי לשאול אותך מתי זה התחיל.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זה הדיון?
היו"ר צבי האוזר
בעיניי זה חלק מהדיון.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
בעיניי לא.
היו"ר צבי האוזר
חלק מההגינות של הדיון, חבר הכנסת שטרן.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני לא מצליח להבין אותך. אני אמרתי לך מתי ישיבת סיעה?
היו"ר צבי האוזר
הסברתי לך. הצהרת עכשיו לגבי למי יש ישיבת סיעה ולמי אין ישיבת סיעה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
נכון, נכון.
היו"ר צבי האוזר
אני ציינתי שהגיע מידע לוועדה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז תבדוק אותו.
היו"ר צבי האוזר
אז אני בודק את זה איתך. אני אומר שהוצגה פה אמירה שאינה אמת באשר לשעת התחלת הישיבה שבגלל זה אין - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אלעזר בעונש פשוט, אסור לו להיכנס לישיבת סיעה שבוע. הוא דיבר לא יפה ל - - -
היו"ר צבי האוזר
קודם כל, הצחוקים והקטעים – אלעזר שטרן, אתה נציג ציבור, אתה נמצא בוועדה, אתה משודר. אני שואל אותך באשר לסדרי דיון שאתם מציגים - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
צביקה, אני שואל אותך מתי הייתה לכם בפעם האחרונה ישיבת סיעה.
היו"ר צבי האוזר
אתם משקרים - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מתי הייתה לך? אתה רוצה נציג ציבור?
היו"ר צבי האוזר
אתם משקרים את הוועדה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה גונב מהציבור.
היו"ר צבי האוזר
אני נוקב בשם של זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה גונב מהציבור.
היו"ר צבי האוזר
אתם משקרים - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
יש לכם אפס בסקרים - - -
היו"ר צבי האוזר
שמעתי, שמעתי אותך.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
גנבת את הכיסא הזה.
היו"ר צבי האוזר
שמעתי אותך יפה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מה אתה רוצה עכשיו? לא כדאי לך להתחיל עם זה.
היו"ר צבי האוזר
עכשיו, אני - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אל תתחיל. לא אמרתי לך כלום.
היו"ר צבי האוזר
קודם כל, - - -. הצגתם שקר לוועדה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני לא הצגתי. אני לא הצגתי.
היו"ר צבי האוזר
אני בתור יושב-ראש ועדה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני לא הצגתי.
היו"ר צבי האוזר
אתה נציג - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני לא הצגתי. אני לא הצגתי.
היו"ר צבי האוזר
אז בשביל זה ביקשתי לשאול אותך.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה גנבת את הכיסא שלך.
היו"ר צבי האוזר
בשביל זה רציתי לשאול אותך - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
יש לך אפס בסקרים - - -
היו"ר צבי האוזר
אני מבין אותך יפה מאוד.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ברחת ממפלגה בשביל לקבל את הכיסא. אל תשאל אותי.
היו"ר צבי האוזר
ואחרי שדימגגת את זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
נגמר הדיון.
היו"ר צבי האוזר
אתה לא תקבע אם כן נגמר הדיון או לא. והחיוך שלך, המבוכה, - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איזה מבוכה?
היו"ר צבי האוזר
- - לא יכסו על התנהלות לא נאותה, ואני אפנה לוועדת האתיקה בנושא הזה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
על מי? עליי?
היו"ר צבי האוזר
אני אפנה לוועדת האתיקה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
תפנה, תפנה.
היו"ר צבי האוזר
הדיון מצולם.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
תפנה.
היו"ר צבי האוזר
ואנשי יש עתיד שביקשו לעצור את הדיון בטענה שהישיבה שלהם מתחילה ב-14:00 כשידעו שהישיבה מתחילה ב-14:30 כדי להטעות את הוועדה, זאת התנהגות לא אתית. תודה לך.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
תודה לי?
היו"ר צבי האוזר
כן, תודה לך.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה מדבר – תודה לי?
היו"ר צבי האוזר
עכשיו תן לי לענות, בבקשה, לסגן השר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני אמרתי לך על 14:00 או על 14:30?
היו"ר צבי האוזר
תן לי לענות לסגן השר. חברי יש עתיד אמרו, אנחנו נברר בדיוק.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אבל אני מציע שנדבר על התרבות של המפלגות. אני בעד הדיון הזה.
היו"ר צבי האוזר
אני מציע שתיתן לי להמשיך, בסדר?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
על תרבות השקר והגניבה והכול.
היו"ר צבי האוזר
עכשיו אנחנו נמשיך. ועדת האתיקה תברר את הנושא.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אל תדאג.
היו"ר צבי האוזר
כי אצלי בוועדה אתם לא תעשו צחוק. אצלי בוועדה אתם לא תעשו צחוק ואתם לא תשקרו בלי למצמץ. זה הכול.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
צביקה, כל המקום שלך הוא בשקר.
היו"ר צבי האוזר
אתם לא תשקרו.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה יושב על הכיסא הזה בזכות שקר וגניבה וסחיטה.
היו"ר צבי האוזר
אני מזהיר אותך פעם ראשונה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
וסחיטה.
היו"ר צבי האוזר
אני מזהיר אותך פעם שנייה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אל תזהיר אותי.
היו"ר צבי האוזר
אני מזהיר אותך פעם שנייה. אתה לא תצווח כאן ואתה לא תתנפל כאן, ואתם תגידו אמת לוועדה. אתם לא תטעו את הוועדה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
למה, אתה אמרת למצביעים שלך אמת? אל תתחיל איתי, לא כדאי לך.
היו"ר צבי האוזר
אתה לא תשקר את אנשי הוועדה - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא כדאי לך.
היו"ר צבי האוזר
- - בהליכי התנהלות כאן.
ניר ברקת (הליכוד)
חבר'ה, בואו נתקדם. יש חוק להעביר.
היו"ר צבי האוזר
מאוד מצחיק, חבר הכנסת שטרן. מאוד מצחיק.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני גמרתי את מה שיש לי להגיד. ברור שזה מצחיק. ברור שזה מצחיק.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הוא לא רוצה להתקדם - - -
היו"ר צבי האוזר
בכל מקרה אנחנו נמשיך.

כפי שאמרתי לך, הצגתם שני הסדרים, אחד מצומצם ואחד מרחיב. כדי לעבור בין ההסדר המצומצם ולהסדר המרחיב, קבעתם מנגנון שעל פינו נראה מנגנון ראוי ונאות שבו יש צוות שרים שדן בנושא, מתייעץ עם גורמים רלוונטיים ומקבל את אותה החלטה באישור הוועדה.

עם חקיקת החוק, הבקשה שלכם הייתה להתחיל עם ההסדר המצומצם.
סגן שר הבריאות יואב קיש
לא.
היו"ר צבי האוזר
כך הצעת החוק כפי שמונחת לפנינו.
סגן שר הבריאות יואב קיש
היו לנו על זה הרבה שיחות מאז.
היו"ר צבי האוזר
שמענו ממשרד הבריאות שיש כוונה להתחיל כבר בהסדר המרחיב, ולא ההסדר המצומצם.
סגן שר הבריאות יואב קיש
גם היועץ המשפטי לממשלה כשישבנו בישיבת הממשלה, אמר שהכוונה להתחיל מידית בהסדר המלא.
היו"ר צבי האוזר
כך לא עברה ביום רביעי הצעת החוק.
סגן שר הבריאות יואב קיש
יכול להיות.
היו"ר צבי האוזר
ואני ביקשתי לברר בצורה מפורשת מי קיבל את ההחלטה. לא יכול להיות שהממשלה קיבלה החלטה להתחיל את החלק השני - - -
סגן שר הבריאות יואב קיש
אז אני אומר לך במפורש.
היו"ר צבי האוזר
זאת הייתה החלטת ממשלה?
סגן שר הבריאות יואב קיש
החלטה מפורשת, כן.
היו"ר צבי האוזר
אז ביקשנו ממשרד הבריאות להציג בפנינו את החלטת הממשלה.
סגן שר הבריאות יואב קיש
יש את הפרוטוקול אולי. אני לא יודע.
היו"ר צבי האוזר
אז אני מבקש. אני הייתי מזכיר הממשלה, אני יודע מה זה פרוטוקול ואני יודע מה זה החלטה.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני פעם ראשונה שומע, אחרי כל השיחות שניהלנו - - -
היו"ר צבי האוזר
אבל רגע, אני רוצה לסיים.
סגן שר הבריאות יואב קיש
בבקשה.
היו"ר צבי האוזר
בהמשך לשיחות שלנו ובהינתן העובדה שאנחנו צריכים לקיים דיון מהיר, אך לא חפוז, ובשים לב לבקשה שלכם עוד הערב כלי, הסדרנו או הצעתי הסדר שמאזן בין אינטרס אחד בסיסי של הציבור, זה לאפשר לכם כלי מידי היום בערב, כלי שיאפשר לכם להפעיל את כלי השב"כ כאשר יש חריגה מעל 200 נדבקים ביום.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אבל גם למתווה הרחב.
היו"ר צבי האוזר
לא, לא למבנה הרחב. בכל מקום שבו החקירה האפידמיולוגית איננה עומדת באפשרות או איננה נותנת מענה ראוי לצורך, ובהינתן היקף חולים רחב מעל 200 איש, אתם יכולים להשתמש בכלי. אותו הסדר יהיה הסדר זמני עד שנדון בהסדר השלם, הכולל, שנותן לכם את האופציה לפעול באמצעות כלי השב"כ ללא הגבלה. והוספנו עוד שסתום, בהינתן שישנה קטסטרופה, וההתפרצות היא מעבר למה שמצופה, יש לכם אפשרות באמצעות אותו מנגנון שקבעתם בחוק, להגיע לוועדה ולבקש לשנות את תנאי הפעולה של הכלי. זה ההסדר המוצע לזמן קצוב של עד שלושה שבועות או עד סיום הדיון בחקיקה, לפי המוקדם ביניהם. הוא מאזן בצורה סבירה בין הצורך לקיים דיון בהיקף מלא על כל אותם מאפיינים שהחוק מעורר, לרבות הקשיים והאתגרים שמציבים בפנינו. ומצד שני, נותן לכם כלי עבודה באופן מורחב מעבר למה שביקשתם ביום רביעי.
סגן שר הבריאות יואב קיש
לא רלוונטי. עזוב.
היו"ר צבי האוזר
יכול להיות שלא רלוונטי, אבל זה מה שעבר בקריאה ראשונה, ומאזן בין הדברים.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני יכול להתייחס?
היו"ר צבי האוזר
כן, בבקשה.
סגן שר הבריאות יואב קיש
שאלת הבהרה אחת. יש את המסלול הראשון, שאני מקבל. יכול להיות שזה מה שהתבקש בקריאה הראשונה. זה לא מה שהיה בשיחתנו. זה לא מעניין. אני אומר ברצינות. ברגע שמדובר על מקרים כאלו או אחרים כשאין לנו שיתוף פעולה ואי אפשר לעשות חקירה אפידמיולוגית, לא מעניין אותי, לא בשביל זה אני צריך את הכלי. אני צריך את הכלי בשביל המספרים הגדולים. אמרתי את זה אלף פעמים. אתה יודע את זה.
היו"ר צבי האוזר
ולכן יש לכם את הכלי מעל 200 איש.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אז אני רוצה להבין ושיהיה ברור, כי אתה אומר לי שיש לך רק את מסלול אחד. אין לי את מסלול שתיים.
היו"ר צבי האוזר
לא, לא. הסברתי.
סגן שר הבריאות יואב קיש
לא, לא הסברת לי טוב. זו השאלה הממוקדת שלי.
היו"ר צבי האוזר
זה גם מוצג בכתב וזה דין הפיצול. מעל 200 נדבקים ביום, יש לכם - - -
סגן שר הבריאות יואב קיש
יש לנו אפשרות ללכת למנגנון שרים ולקבל - - -
היו"ר צבי האוזר
לא, לא צריכים ללכת למנגנון שרים.
סגן שר הבריאות יואב קיש
לא צריך? הוא קיים ישר?
היו"ר צבי האוזר
יש לכם על כל מספר שהוא מעל 200. אם אתם תרדו מ-200, אתם תחזרו למנגנון של חקירות אפידמיולוגיות. ואם זה לא מספיק, אז - - -
סגן שר הבריאות יואב קיש
אז אני חוזר רגע, בשביל להבין.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
רגע, יש שאלה אחרת. השאלה היא מה אתה עושה אם יש לך מעל 200? האם אתה יכול לחקור את המקרה ה-191?
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני אגיד לך איך אני רואה את זה. לכלי הזה יש שני יתרונות.
היו"ר צבי האוזר
רגע, רגע. אני רוצה לעצור. אנחנו עכשיו בשעה 16:30. אנחנו יכולים לקיים דיון עד 17:30. יש לנו הסתייגויות - - -
סגן שר הבריאות יואב קיש
בוא נתמקד בנושא הזה.
היו"ר צבי האוזר
לא. אני מציע כזה דבר: תן לנו להצביע על ההסתייגויות, ולפני שנצביע על החוק - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יואב, קיבלת את מה שאתה רוצה, ועכשיו אתה טוחן לנו את - - - תן לנו להתקדם.
סגן שר הבריאות יואב קיש
לא, אני לא קיבלתי. אני לא הבנתי עוד. תן לי רגע להסביר.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
קיבלת את מה שאתה רוצה. תן לנו להתקדם.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני לא יודע. אני רוצה לשאול ולהבין, כי אם בסוף אני אעשה הסכמה ואמצא את עצמי לא עם מה שאני רוצה, אז מה עשינו?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
מה זה תעשה הסכמה? אתה יכול למנוע את זה?
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני יכול לשאול אותך שאלה רגע?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
המפקד שלי, תגיד לראש הממשלה שהצלחת.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני רוצה להבין מה אתם הולכים לעשות. אני עוד לא הבנתי. תן לי רגע לבדוק את זה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
קיבלת את הנוסח המרחיב, כמו שהוא אמר לך. בכל מקרה זה נוסח זמני.
סגן שר הבריאות יואב קיש
בסדר. אני אסביר איך אני משתמש בזה.

קודם כל, אני חייב לציין שהממשלה רצתה להשלים את כל הדיון המלא ולעשות את זה מהר. הבנתי שאתם מתנגדים. עכשיו אנחנו בונים מנגנון שיאפשר לנו – אם אנחנו מעל 200 נדבקים ביום, כל הכמות שמעל 200, להכניס למנגנון השב"כ ולקבל בידודים אוטומטיים כדי לעצור במסה את שרשראות ההדבקה.
היו"ר צבי האוזר
אמת. אמת.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יואב, מעל 300 יש צ'יפים ביד. קדימה, בוא נתקדם.
ניצן הורוביץ (מרצ)
רגע, אלי, שנייה. מה בוער לך?
סגן שר הבריאות יואב קיש
אלי, זה לא מכובד. אלי, אני לא דיברתי עד עכשיו. הקשבתי. אני מבקש ממך כמה דקות לתת לי.
ניצן הורוביץ (מרצ)
אבל מה בוער? למה אתה ממהר?
סגן שר הבריאות יואב קיש
מנגנון השב"כ נותן לנו שתי יכולות, יכולת אחת זה לטפל במספר מאוד גדול של נדבקים בצורה - - -
ניצן הורוביץ (מרצ)
רגע, יואב, זה לא אוטומטית מעל 200. לפי הנוסח, לגבי יתר החולים יחליט משרד הבריאות על ביצוע חקירה אפידמיולוגית או על הסתייגות בשירות לבצע - - -. זה לא אוטומטי.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אז אני אסביר, ניצן. בגלל זה אני פה וחשוב לי להגיד מה אנחנו רוצים לעשות. תשמעו מה אנחנו רוצים ותנו לי לדבר, אז נצליח להתקדם.

אני רוצה להסביר עוד פעם למה אנחנו רוצים את הכלי הזה. יש לו שני יתרונות. יתרון אחד זה הנושא של השלמה לחקירה אפידמיולוגית. מה אני מנסה להגיד? אנחנו עושים חקירה אפידמיולוגית, סיימנו אותה, הכנסנו אנשים לבידוד. כשמפעילים את כלי השב"כ, על זה הוא מוצא עוד אנשים שצריכים להיכנס לבידוד שאנחנו לא עלינו עליהם בחקירה האפידמיולוגית. בגל הראשון, נתונים שאני מכיר, הם סביב 30% אנשים שהתגלו כחולים בעקבות בידודים רק בזכות השב"כ. זאת אומרת, אנחנו הגדלנו את יכולת עצירת המחלה ב-30% בזכות הכלי שלי השב"כ כשזה עבד משולב. זה נושא אחד.

נושא שני, שזה הנושא המרכזי שבגללו אמרנו את המספר 200. מספר 200, גם הוא מותח מאוד את היכולות של משרד הבריאות, והיום יש לנו אירוע של 400, 500, ואני לצערי מפחד שבעוד שבוע נהיה עם 1,000 נדבקים. אין לנו את היכולת להשיג את כוח האדם בקצב הנדרש. המחלה משיגה אותנו. אז לפחות כמענה ראשוני, ולכן זה המסלול הרחב, היושב-ראש.
היו"ר צבי האוזר
זה קיים. מה שביקשת קיבלת. אני אומר לך את זה בשורה תחתונה. השאלה היא אם אנחנו נעמוד בזמנים.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אז אני רוצה להגיד דבר אחרון. אמרתם לי, חברי האופוזיציה, מה שביקשתי – קיבלתי., אני רוצה להתייחס לזה ואז אני מסיים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני לא אמרתי לך.
סגן שר הבריאות יואב קיש
לא אתה. אלי אמר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
נכון. אבל אני אמרתי לך לשאול את השאלה, בגלל שהשאלה הזאת, אני לא יודע - - -
סגן שר הבריאות יואב קיש
יש פה עניין של פייר פליי גם בין האופוזיציה לקואליציה. אם אתם אומרים לנו, עכשיו אנחנו עושים לכם פיליבסטר, ו-80 הסתייגויות על הדבר הזה, ולא נותנים לי כמשרד הבריאות את הכלי הזה למחר בבוקר. אז עזוב אותי, היושב-ראש, תעשה חקיקה מלאה, שייקח שבוע, שייקח ארבעה ימים, לא אכפת לי - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
מסכימים. מסכימים.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אם אתם עושים פיליבסטר על כלי שאני צריך למחר בבוקר למגר את ההדבקה, אז אני לא צריך עכשיו להתחיל לריב עד שמונה בבוקר.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
צביקה, אנחנו מקבלים את ההצעה שלך. צביקה, אנחנו מסכימים.
היו"ר צבי האוזר
הבנתי. אני מבקש להמשיך בהסתייגויות. לסעיף 1א יש לנו הסתייגויות?
ניצן הורוביץ (מרצ)
אני כבר נימקתי.
סגן שר הבריאות יואב קיש
היושב-ראש, אני לא רוצה להפריע. אם אתה רוצה להשאיר אותי פה לשאלות או משהו, אני אשמח. ואם לא, אני הולך.
היו"ר צבי האוזר
יש לך פה נציגה, נכון?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
יואב, אני אמרתי לך רק דבר אחד. אני אומר את זה אליבא דמה שאתה רוצה. תשאל גם את היועצת המשפטית. אני לא בטוח שהנוסח הזה – רק צריך לשאול את הייעוץ המשפטי. כשאתה אומר מעל 200, אני לפחות נשארתי בדיון הקודם עם שאלה פשוטה, האם זה אומר שאתה יכול להפעיל את המכשיר על 201, 202, 203? או גם על 152 בגלל שיש לך כבר יותר מ-200?
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני אשאיר 200 - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אל תשאל אותי. תשאל אותה.
היו"ר צבי האוזר
הינה, הינה. אנחנו בהבנה מלאה עם סגן השר. ב-200 הראשונים יטפלו אפידמיולוגית, למעט כמובן אם יש אירוע - - - מענה. ומעל זה יש זה. מאוד פשוט.
אבי דיכטר (הליכוד)
לא הבנתי, יואב. מה ההיגיון? - - -
היו"ר צבי האוזר
חברים, אני מבקש לדון בהסתייגויות כי לא יהיה לנו זמן. אנחנו את הדיון העיקרי נעשה - - -
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני רציתי את זה מלא, אבל לא נתנו לי. לא נתנו לי.
אבי דיכטר (הליכוד)
מה זה, לא נתנו לי? יש היגיון.
סגן שר הבריאות יואב קיש
אני רציתי את זה מלא. תעשה הסתייגות - - -
היו"ר צבי האוזר
סעיף 1א - - -
אבי דיכטר (הליכוד)
היושב-ראש, זה לא סביר שאחרי דיון שבו מוצגים נתונים, מבהירים לך שהכלי של השב"כ נותן 34%. המחקר האפידמיולוגי נותן 10%. תאמין לי 34 זה יותר מ-10. אז מה ההיגיון שלנו ללכת מה-201?
סגן שר הבריאות יואב קיש
אבי, אני מציע, תוסיף הסתייגות ממספר ראשון ונראה מה המליאה תחליט בהסתייגות.
אבי דיכטר (הליכוד)
אם אי אפשר לעשות את זה בהבנה עם האופוזיציה, נלך על זה בכסאח. אין ברירה אחרת.
סגן שר הבריאות יואב קיש
נכון. צודק.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו בעד כסאח.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אבי, אתה רגיל מ-2002. הכול בסדר.
אבי דיכטר (הליכוד)
אנחנו בחודש איחור, ואתם רוצים עכשיו למשוך את זה בעוד שבוע כדי שהמספר של הנדבקים יעלה ממוצע של 400 ל-600, ואז - - -
קריאות
- - -
קריאה
בחייך. איזה זלזול.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אבי, לא אנחנו לא בודקים את המטוסים שנכנסים לישראל. זה אתם. לא אנחנו.
אבי דיכטר (הליכוד)
הכלי של השב"כ לא עובד על החוזרים מחו"ל.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אתה צודק, הכלי של השב"כ. החוק שהבאת ב-2002. אנחנו אוכלים אותו עד עכשיו.
אבי דיכטר (הליכוד)
אם היית קורא את החוק, היית חוזר בך.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
האמן לי שלא קראת את החוק.
היו"ר צבי האוזר
הסתייגות לסעיף 1א, בבקשה. הציע חבר הכנסת אבידר לתת הסתייגות אחת כללית לכל - - -
מירי פרנקל-שור
לנמק את כל ההסתייגויות - - -
היו"ר צבי האוזר
לנמק נימוק אחד, בבקשה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
לא הבנתי מה אמרת.
ניצן הורוביץ (מרצ)
זה לא חל עלינו. כן? הוא יכול לעשות הסתייגות אחת - - -
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
הוא מדבר בשם עצמו.
ניצן הורוביץ (מרצ)
בסדר, מאה אחוז.
היו"ר צבי האוזר
הוא מדבר לא בשם עצמו, בשם ישראל ביתנו.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
וישראל ביתנו לא עם מרצ כרגע.

הטיעון הכללי לגבי העניין הזה – אנחנו לא מאמינים בחוק הזה, לא מאמינים בצורך שלו. אנחנו חושבים שלא צריך אותו, אנחנו חושבים שהממשלה הייתה צריכה לעשות דברים הרבה לפני שנוגעים בחירות האדם. נקודה. זה הטיעון הכללי. וכרגע אני מציע שהייעוץ משפטי יקריאו אחד אחד את ההסתייגויות ואז נצביע.
מירי פרנקל-שור
אתה מנמק את ההסתייגויות?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אני נימקתי כללית. עכשיו את תקריאי אותן ונצביע. או שאת רוצה שאני אקריא?
מירי פרנקל-שור
ההסתייגויות הן של חברי הכנסת.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
את רוצה שאני אקריא?
מירי פרנקל-שור
כן, בהחלט.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
בסעיף 1א להצעת החוק, לאחר המילים: "מתן אפשרות", יבוא: "לממשלה, באישור וועדת החוץ והביטחון של הכנסת".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד ההסתייגות הזאת?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
ההסתייגות נדחתה.

הסתייגויות של יש עתיד-תל"ם.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
להקריא?
היו"ר צבי האוזר
כן.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 1א, במקום "מתן אפשרות להסמיך את שירות הביטחון הכללי", יבוא - "להסמיך את הממשלה להורות לשירות הביטחון הכללי".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד ההסתייגות?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אבל מישהו הסביר אותה?
היו"ר צבי האוזר
שנייה. מי נגד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
שטרן, את הסעיף הבא תגיד אתה.
היו"ר צבי האוזר
הסתייגות ל-1(א)2 של יש עתיד-תל"ם.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
1. בסעיף (א)2 להצעת החוק, לאחר המילה "הממשלה", יבוא "באישור מליאת הכנסת".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
ההסתייגות נפלה.

לסעיף 2(א)?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
סעיף 2(א) להצעת החוק - יימחק.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
ההסתייגות נפלה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
סעיף 2(א)(2) להצעת החוק - יימחק.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
בסעיף 2(א)(3) להצעת החוק, במקום המילים: "על 200", יבוא: "על 100".
היו"ר צבי האוזר
מירי, האם אנחנו יכולים לעשות את ההסתייגויות לפי סיעה?
מירי פרנקל-שור
כן, בהחלט. אנחנו לא יכולים על באלק שלם - - -
היו"ר צבי האוזר
לא על באלק, אבל הסתייגות-הסתייגות. אין בעיה, לחזור סעיף 2, 3 ו-4, ואחרי זה הסתייגויות יש עתיד - - -
מירי פרנקל-שור
בהחלט.
היו"ר צבי האוזר
זה יהיה לנו יותר נוח. בבקשה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
בסעיף 2(א)(3) להצעת החוק, במקום המילים: "על 200", יבוא: "על 100".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
בסעיף 2(א)(3)(א) להצעת החוק, במקום המילים: "לגבי 200", יבוא: "לגבי 100".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
בסעיף 3(ג) להצעת החוק, בסופו יבוא: "ולא יאוחר משלושה ימים".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
סעיף 4(א) להצעת החוק - יימחק.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
סעיף 4(א)(1) להצעת החוק - יימחק.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 5
לא אושרה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
סעיף 4(א)(2) להצעת החוק - יימחק.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
סעיף 4(א)(2)(א) להצעת החוק - יימחק.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
סעיף 4(א)(2)(ב) להצעת החוק - יימחק.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
סעיף 4(ג) להצעת החוק - יימחק.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות 14: בסעיף 5(ג) להצעת החוק, במקום המילים: "תישלח בסמוך להעברת הבקשה לקבלת סיוע ותכלול", יבוא: "תישלח לפני העברת הבקשה לקבלת סיוע, כך שהחולה יוכל להספיק לערער על הגשת הבקשה כאמור. ההודעה תכלול".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות 15: סעיף 6 להצעת החוק - יימחק.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות 16: בסעיף 7(א) להצעת החוק, בסופו יבוא: "הודעה כאמור תימסר תוך שלושה ימים מגילוי הממצא".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות 17: בסעיף 7(ג) להצעת החוק, במקום המילים: "ולא יאוחר משלושה ימים ממועד הגשת ההשגה", יבוא: " ולא יאוחר מיומיים ממועד הגשת ההשגה".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות 18: בסעיף 7(ד) להצעת החוק, במקום המילים: "אחת לשבוע", יבוא: "אחת לשלושה ימים".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות 19: בסעיף 8(א) להצעת החוק, במקום המילים: "ויובא לידיעת ועדת הכנסת לענייני השירות", יבוא: "ויובא לידיעת וועדת החוץ והביטחון של הכנסת".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות 20: בסעיף 9(א) להצעת החוק, במקום המילים: "על ידי היועץ המשפטי לממשלה", יבוא: "על ידי וועדת החוץ והביטחון של הכנסת".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
סעיף 21: בסעיף 9(ג) להצעת החוק, בסופו יבוא: "ולא יאוחר משלושה ימים".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות מס' 22: בסעיף 11(ב) להצעת החוק, בסופו יבוא: "הממשלה תאשר את החלטתה כאמור מול וועדת החוץ והביטחון של הכנסת".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות 23: בסעיף 12(ב) להצעת החוק, במקום המילים: "14 ימים", יבוא: "5 ימים".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות 24: סעיף 14(ג) להצעת החוק – יימחק, ובמקומו יבוא: "14(ג) מידע כאמור בסעיף קטן (א) יישמר לתקופה של 5 ימים מיום העברת פרטי המידע הדרושים למשרד הבריאות".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות 25: בסעיף 15 להצעת החוק, לאחר סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד) בעל תפקיד שהוסמך לפי סעיף קטן (א) כאמור, יעבור מידי שבוע בדיקת פוליגרף, על מנת לוודא שאינו עושה שימוש במידע בניגוד להוראות חוק זה."
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות 26: בסעיף 22 להצעת החוק, במקום המילים: "שלוש שנות מאסר", יבוא: "חמש שנות מאסר".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הסתייגות 27: סעיף 22א להצעת החוק - יימחק.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אני מבקש רביזיה על כל ההצבעות על ההסתייגויות, פלוס מעלה טענת נושא חדש על סעיף 22א.
מירי פרנקל-שור
רגע, רגע. על מה אתה מבקש רביזיה?
מירי פרנקל-שור
אני מבקש רביזיה על כל ההצבעות על ההסתייגויות, פלוס אני מעלה טענת נושא חדש על סעיף 22א.
היו"ר צבי האוזר
מה זה סעיף 22א?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
סעיף 22א שנכתב בו: ראש ממשלה רשאי בצו, לאחר שהונחה בפניו המלצת צוות השרים, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לשנות את התוספת – לטעון שזה נושא חדש.
היו"ר צבי האוזר
היועצת המשפטית, המלצתך? אנחנו יכולים להמשיך בהסתייגויות?
מירי פרנקל-שור
כן, בואו נמשיך בהסתייגויות, ואני תיכף אתייחס לנושא חדש.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
מירי, אבל תסבירי ליושב-ראש במה מדובר.
מירי פרנקל-שור
תיכף, רק שנייה. בואו נמשיך בהסתייגויות ותיכף אני אתייחס.
י היו"ר צבי האוזר
יש עתיד-תל"ם, בבקשה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
הקראנו שתי הסתייגויות, ואפשר לעבור לשלישית.
היו"ר צבי האוזר
הסתייגות מס' 3, אורנה, בבקשה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 2(א) להצעת החוק, לאחר המילה "בסעיף 4", יבוא "ולאחר שהופיעה בפני מליאת הכנסת והציגה שאין חלופות אחרות לעניין".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 2(א)(3), במקום "200" יבוא "300", מספר חולים כתנאי לשימוש בכלי.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 2(א)(3)(א), במקום "200" יבוא "300".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 2(א)(4)(ב), במקום המילים "אלא אם כן שוכנעה כי לא קיימת חלופה מתאימה להסתייעות בשירות ביחס לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה", יבוא - הציגה חלופה אזרחית לנושא וחלופה זו לא הוכיחה את עצמה".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 2(א)(4)(ב), לאחר המילים "צוות השרים" יבוא "וצוות המומחים".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 2(א)(4)(ג), לאחר המילים "של הכנסת" יבוא "ותובא להצבעתה".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
תגידו, רביזיה לא חייבים למלא כשיש בקשה?
מירי פרנקל-שור
לא. מבקשים רביזיה, והוועדה צריכה לקבוע דיון לרביזיה. אבל בטח יהיו רביזיות נוספות ואנחנו נקבע דיון רביזיה. לא צריך להודיע.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
אז זאת אומר שמתעלמים מהבקשה?
מירי פרנקל-שור
לא מתעלמים מהבקשה. אי אפשר לאשר את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית כל עוד לא נדונה הרביזיה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
אז נגיע לרביזיה.
מירי פרנקל-שור
נגיע לרביזיה, כן.
אבי דיכטר (הליכוד)
אל תדאגי, רביזיוניסטים אנחנו יודעים מה זה.
היו"ר צבי האוזר
את בהסתייגות 9 לפי המסמך, בבקשה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
הסתייגות 9: בסעיף 2(א)(4)(ה), במקום "21", יבוא "14".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 2(א)(4)(ה), המילים " והממשלה רשאית להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 21 ימים כל אחת" – יימחקו.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 2(א)(4) יתווסף סעיף קטן (ו): "בתקופה האמורה בסעיף קטן (ה), תצטרך הממשלה להציג בפני ועדת החוץ והביטחון אמצעים וולונטריים חלופיים לשימוש בכלי השירות, שיובאו להצבעתה".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 2(א)(4) יתווסף סעיף קטן (ו): "בתקופה האמורה בסעיף קטן (ה), תצטרך הממשלה להציג בפני ועדת החוץ והביטחון אמצעים אזרחיים אחרים שיוכלו לשמש כחלופה בכלי השירות, וביניהם שימוש במידע הנמצא בחברות סלולר".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
עכשיו, כדי לא לדלג לסעיף אחר, עדיין יש לי התייחסויות לסעיף 2. הגיש אותן חבר הכנסת בועז טופורובסקי.

בסעיף ההגדרות, תחת פרטי הבקשה - - -
היו"ר צבי האוזר
רגע, סליחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
יש פה התייחסות להגדרות ואחר כך לסעיף 2.
היו"ר צבי האוזר
אבל בזה סיימת את? - - -
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
את סעיף 2. אני מציעה פשוט ללכת ברצף על 2.
היו"ר צבי האוזר
לא, תלכי ברצף לפי הנייר.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
אין בעיה. אז אני בסעיף 13: סעיף 4(א)(2)(ב) – יימחק.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
הסתייגות 14: בסעיף 9(א)(2), לאחר המילים "ומחיקתם" יבוא – "מחיקת הפרטים בנוהל כאמור, יבוצע לא יאוחר מ-7 ימים מקבלת המידע".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 11, לאחר המילים "(בחוק זה – צוות השרים)", יבוא – "ובשיתוף מומחים מהשירות, מתחום הבריאות ומהתחום המשפטי (בחוק זה – צוות המומחים)".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 12(ב), במקום "14" יבוא "7".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 14(ג), במקום "60" יבוא "14".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 6, המילים "לגבי החולה שהבקשה נוגעת אליו ולגבי מי שבא במגע קרוב עם החולה" – יימחקו.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 22, במקום המילה "שלוש", תבוא המילה "ארבע".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 22א לאחר המילים "באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת", יבוא "ובאישור מליאת הכנסת".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה להמשיך את ההסתייגויות שהגיש חבר הכנסת טופורובסקי.
היו"ר צבי האוזר
זה בנייר אחר, בבקשה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף ההגדרות, תחת "פרטי בקשה לקבלת סיוע", ימחק סעיף (2) - מס' הזהות של החולה.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 2(א)(1) יתווספו לסיפת הסעיף המילים "וכי לא נמצאה כל חלופת סיוע אזרחי אחרת".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 2(א)(ה), במקום המילים "ושלא תעלה על 21 ימים והממשלה רשאית להאריך את תקופה לתקופות נוספות שלא יעלו על 21 ימים כל אחת", יבוא "ושלא תעלה על 7 ימים והממשלה רשאית להאריך את תקופה לתקופות נוספות שלא יעלו על 7 ימים כל אחת".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף 14(ב) להצעת החוק, לפני המילים "בתום תקופת תוקפו של חוק זה" תבוא המילה "מיד".
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
לאחר סעיף 26, יבוא פרק ו': ביטול ובו סעיף 27 ולשונו: "ככל שתמצא חלופה טכנולוגית אזרחית, העונה על הצורך המפורט בסעיף 2(א) לחוק, חוק זה יבוטל לאלתר ותחולתו תוסר".

אחלה הסתייגות.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה. אנחנו נעבור להסתייגויות של מרצ?
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
לא הגענו לרביזיה?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
את יכולה עכשיו לבקש. תבקשי עכשיו על כל ההצבעות.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
אני מבקשת רביזיה על כל ההצבעות.
מירי פרנקל-שור
לא, רביזיה על החלטת הוועדה לעניין ההסתייגויות של יש עתיד.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
שהגשנו. כן, כמובן.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מישהו מהליכוד קורא את ההסתייגויות של חברת הכנסת שרן השכל?
היו"ר צבי האוזר
מרצ, ניצן, אתה מתייחס?
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
לא עניתם לי.
היו"ר צבי האוזר
מה?
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
על בקשת הרביזיה.
מירי פרנקל-שור
בסדר. אנחנו נקבע דיון רביזיה. רביזיה - - -
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
שעה לוקחת?
מירי פרנקל-שור
חצי שעה. אנחנו מניחים שיהיו פה הרבה בקשות לרביזיה. נקיים דיון לעניין כל הרביזיות. יהיו הרבה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
מירי, על הנושא החדש צריך ללכת, קודם כל, לוועדת הכנסת.
מירי פרנקל-שור
נכון, אבל אני אתייחס לנושא החדש לבקשת היושב-ראש בסיום - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
כן, אבל צריך ללכת לוועדת הכנסת.
מירי פרנקל-שור
כן.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אני פשוט לא רוצה לעכב את התהליך.
היו"ר צבי האוזר
בסדר. אני רק רוצה לסיים. חבר הכנסת סעדי, אתה רצית להתייחס?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, בשם הרשימה המשותפת, אנחנו מבקשים להצטרף להסתייגויות שהגישו יש עתיד-תל"ם, בועז טופורובסקי וסיעת מרצ, ואני מגיש רשימה בשם כל חברי הכנסת של המשותפת.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הוא יכול, לא?
מירי פרנקל-שור
בוודאי שכן.
היו"ר צבי האוזר
זה כמו טופורובסקי. גם טופורובסקי לא חבר ועדה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
כל חבר כנסת רשאי.
מירי פרנקל-שור
ואיפה ההסתייגויות?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מצטרף להסתייגויות שלהם.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
האוזר, הבנתי שבהיעדרי דיברת בגנותי.
היו"ר צבי האוזר
כן. אני שמעתי שדיון הסיעה שלכם היה ב-14:30.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
נכון.
היו"ר צבי האוזר
ואתם הודעתם ב-14:00 שיש לכם דיון סיעה ב-14:00.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
לא. אני אמרתי שהישיבה תמה ב-14:00. מותר לי להיערך לישיבת סיעה ב-14:30. אותו דבר בוגי יעלון אמר. אני לא ביקשתי שתאריך מעבר למה שנקבע מראש.
היו"ר צבי האוזר
אמרתם שאי אפשר לדון בזמן ישיבת סיעה, אבל לא נורא, אנחנו - - -
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
לא. אמרתי שאנחנו רוצים ללכת לישיבת סיעה ומותר לנו להיערך.
היו"ר צבי האוזר
אני אברר את זה בפרוטוקול.
קריאה
אמרו במפורש שיש ישיבת סיעה ב-14:00.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
לא, אבל שמעתי שקראת לי שקרנית. אני מציעה לך לחזור בך, האוזר.
היו"ר צבי האוזר
בסדר. אני חוזר בי. אני אברר בפרוטוקול מה אמרת - - -
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
אני אשמח.
היו"ר צבי האוזר
ואז אנחנו נמצה את מה נאמר ומה הוצג.

בבקשה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
תודה, אדוני. קודם כל, אנחנו, סיעת מרצ, רוצים להצטרף לכל ההסתייגויות האחרות של האופוזיציה.
מירי פרנקל-שור
אז רגע, בוא נעשה סדר.

הרשימה המשותפת מבקשת להצטרף להסתייגויות של יש עתיד ושל מרצ. נכון?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
וגם של בועז טופורובסקי, שהיא לחוד.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
ואנחנו מבקשים להצטרף לכל ההסתייגויות של ישראל ביתנו בהתאמה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
וגם של מרצ.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
וגם של מרצ.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
וגם של בועז.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
וגם - - -
היו"ר צבי האוזר
הרשימה המשותפת מצטרפת להסתייגויות של ישראל ביתנו?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא.
היו"ר צבי האוזר
אלא של מרצ?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
של יש עתיד ושל מרצ.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ובועז, אמרת, אוסאמה.
היו"ר צבי האוזר
רגע, אני לא מבין. בועז זה סיעה נפרדת?
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא. הוא שלנו.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הוא הגיש לחוד.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
הוא שלנו.
קריאה
הוא יכול להגיש.
היו"ר צבי האוזר
יכול להיות.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
יכול להיות. לך תדע. בכנסת הזאת פתאום יכולה להיות לך עוד סיעה. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת מה קורה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
היו כבר עריקים. היו כבר עריקים.
קריאות
- - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
רגע, רגע. יש פיצול? אנחנו רוצים לדעת.
אבי דיכטר (הליכוד)
המשותפת החדשה.
היו"ר צבי האוזר
אני לא יודע, כי יש עתיד מגישה הסתייגויות של יש עתיד ומציגה הסתייגויות של בועז טופורובסקי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
צביקה, שואלים אותך בתור מומחה לפיצולים.
היו"ר צבי האוזר
שטרן, היו לנו שיחות לעניין הפיצולים. אתה רוצה שאני ארחיב?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
כן.
היו"ר צבי האוזר
אז אני ארחיב.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
כן.
היו"ר צבי האוזר
אנחנו נעשה את הזה - - - אני צופה פני עתיד, ואני מניח שעוד נשוחח על הפיצולים, שטרן.

בבקשה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
לסעיף 1 הגדרות, אני הרי העליתי שלוש הסתייגויות והצבענו עליהן. נכון, מירי?
מירי פרנקל-שור
כן.
ניצן הורוביץ (מרצ)
לפני שהייתה הפסקה, הצבענו על שלוש הסתייגויות שלנו בנושא הגדרות.
היו"ר צבי האוזר
נכון.
ניצן הורוביץ (מרצ)
עכשיו בסעיף 2, יש פה כמה דברים מהותיים, אז אני אגיד משפט על כל דבר.

אנחנו רוצים שההכרזה על הסמכת השירות תהיה בהתאם למדדי התפרצות אבסולוטיים. ולכן אנחנו רוצים להוסיף סעיף 2א(3) - - -
מירי פרנקל-שור
אבל ניצן, אתה לא מתייחס לחלק שפוצל? כל סוגיית ההכרזה ב-2(ב) עד 2(ה) פוצלה מהצעת החוק.
ניצן הורוביץ (מרצ)
זה לא רשום לי כאן בצורה מסודרת, אז זה לגבי החלק שפוצל? לא, זה נוגע ל-200 - - -
מירי פרנקל-שור
ל-200 אתה רוצה?
ניצן הורוביץ (מרצ)
כן.

הסמכת השירות לביצוע פעולות כאמור לפי סעיף קטן (1) תהיה בתוקף כל עוד מספר החולים החדשים עומד על למעלה מ-200 מקרים חדשים ליום, והסמכת השירות לפי סעיף קטן (2) תהיה בתוקף כל עוד מספר החולים החדשים עומד על למעלה מ-100 מקרים חדשים ליום. ירד מספר החולים מתחת לסף האמור, תפקע ההסמכה.

זה הנוסח שאנחנו מבקשים. אגב, זה לפי המלצות המכון הישראלי לדמוקרטיה ומומחים. זה לא רק דעה שלנו.
מירי פרנקל-שור
אבל אני חושבת שזה מה שאומרת הצעת החוק.
היו"ר צבי האוזר
לא, זה לא מה שאומרת הצעת החוק, אבל אולי למשרד הבריאות יש התייחסות. ההצעה נשמעת לי מעניינת.
מירי פרנקל-שור
זה רק השינוי של המספר.
היו"ר צבי האוזר
אם אני מבין נכון, ניצן, בהינתן המספר מתחת ל-200 על פי ההצעה כפי שמונחת בפני הוועדה, משרד הבריאות לא יעשה שימוש בכלי אלא במקרה בו חקירה אפידמיולוגית לא נותנת מענה, זאת אומרת, מה שנקרא במקרים מיוחדים ופרטניים.
ניצן הורוביץ (מרצ)
יכול להיות, אבל זה לא נאמר בנוסח של - - -
היו"ר צבי האוזר
זה כן נאמר בנוסח. הנוסח אומר שעד 200 יש להם אך ורק במקרים פרטניים, ומעל 200 יש באופן כללי. אתה רוצה שמתחת ל-100 גם פרטים ייחודיים לא יתקיימו. אני אתן לך סתם דוגמה, לפחות במקרה היחיד שעשו בו שימוש כאשר הוראה דומה הייתה בתוקף כנגזרת מחוק השב"כ, אז היה חולה שלא יכול לדבר ולא לתקשר, ועשו לו חקירה. לפי הסעיף שאתה מציע כאן, אי אפשר לעשות חקירה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
אני מנסה להגביל את זה. ובאמת כשיש פחות מ-100, אז בעזרת כוח האדם - - -
היו"ר צבי האוזר
זה מה שאמרנו. למעט במידה קונקרטית - - -
ניצן הורוביץ (מרצ)
אבל היות ולא נאמר מה זה בדיוק מקרים פרטניים, אז אני אומר, מתחת ל-100 אין באמת צורך להשתמש בשב"כ.
היו"ר צבי האוזר
אז הינה, נתתי לך דוגמה שזאת הייתה הנורמה - - -
ניצן הורוביץ (מרצ)
מה, כשהנדבק הוא אילם?
היו"ר צבי האוזר
זאת הייתה הנורמה במשך שבועיים, מהחלטת הממשלה האחרונה ועד שהיא פגה, ועשו בה שימוש אחד. אבל בסדר. אנחנו נצביע על זה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
אני חושב שזה נכון. אתה אומר לגבי מקרה כזה - - -
היו"ר צבי האוזר
אני הבנתי אותך, אני רק הסברתי לך ואנחנו נצביע. אתה מוזמן להמשיך.
ניצן הורוביץ (מרצ)
אז אתה רוצה להצביע?
היו"ר צבי האוזר
אתה רוצה להתייחס מהר ואז נצביע?
ניצן הורוביץ (מרצ)
לא, לא. זה סעיף-סעיף.
היו"ר צבי האוזר
אז מי בעד ההסתייגות לעניין ההכרזות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
ההסתייגות נפלה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
הסתייגות נוספת לגבי סעיף קטן (ה), תקופת ההכרזה לא תעלה על תקופה של 14 יום.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
לגבי סעיף 3(א) אנחנו רוצים להוסיף: תבטל את הממשלה את ההכרזה תוך 48 שעות.
מירי פרנקל-שור
רגע, באיזה סעיף?
ניצן הורוביץ (מרצ)
אני מתנצל מראש, זה לא הוגש בצורה מסודרת. זה בטבלה בסוף. את רואה את זה?
מירי פרנקל-שור
כן.
ניצן הורוביץ (מרצ)
אז זה שם.
היו"ר צבי האוזר
אבל איזה סעיף זה?
ניצן הורוביץ (מרצ)
סעיף 3(א).
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
לגבי סעיף 4(2)(ב), במקום נתוני זיהוי ייכתב שם וטלפון בלבד.
היו"ר צבי האוזר
אנחנו ממשיכים בטבלה, נכון?
ניצן הורוביץ (מרצ)
כן. כי אין צורך בנתוני זיהוי. שם וטלפון, זה מה שמשרד הבריאות צריך.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
יש הסתייגות כאן לגבי חיסיון עיתונאי, במקרים שזה נוגע לעיתונאים ואנחנו רוצים בסעיף 5, להוסיף סעיף קטן (ד) – זה גם על פי פסיקת בג"ץ בנושאים האלה – שרשימת העיתונאים המחזיקים בתעודת עיתונאי תימסר למשרד הבריאות, ועיתונאי שיאובחן כחולה בנגיף יתבקש על ידי משרד הבריאות להסכים ל העברת פרטיו בהתאם לסעיף זה, ככל שתינתן הסכמה כאמור, יופעל המנגנון בדרך הרגילה. ככל שהעיתונאי יסרב מסיבות מובנות, לא ירצה שייחשפו מקורותיו והאנשים שאיתו הוא נפגש, תינתן לו שהות בת 24 שעות לפנות לבית המשפט ולקבל צו אשר ימנע את העברת פרטיו לשירות. בד בבד תיערך לו חקירה אפידמיולוגית פרטנית, והוא יתבקש לחתום על הצהרה לפיה הוא מתחייב ליידע בעצמו את מקורותיו העיתונאיים ככל שבא עימם במגע ב-14 הימים שקדמו לאבחונו.

הרציונל כאן זה להגן על - - -
אבי דיכטר (הליכוד)
על פי ההיגיון הזה אתה יכול לדרוש את זה לגבי עורכי דין, רופאים, כמרים, והשד יודע מה עוד.
קריאה
רגע, אבל אתה לא רוצה להתייחס להסתייגות הזאת ברצינות? אתם כמו רובוטים, הא, היושב-ראש? אין שום דיון ענייני.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
קריאה
אין שום דיון ענייני. נאמר כאן משהו שהוא הגיוני - - -
היו"ר צבי האוזר
אני הייתי שמח אם היית מגיע היום ב-9:00, והיית אחרי זה נותן דעתך באשר לענייניות הדיון.

בבקשה, נמשיך.
ניצן הורוביץ (מרצ)
לגבי סעיף 7(ג) – אנחנו רוצים להוסיף, ולא מאוחר משלושה ימים ממועד הגשת הבקשה. אה, רגע, זה המלצת צוות הוועדה. אוקיי, נדבר על זה. הלאה.

סעיף 7(ד) – להוסיף סעיף נוסף אחרי סעיף (ג), נציג משרד הבריאות או מי שהוא יסמיך לכך, יפרסם אחת לשבוע באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ללא ציון פרטים העלול להוביל לזיהויו של אדם, את ההשגות שהתבררו לאותו שבוע בעניין חוק זה. לגבי כל אחד, יפרסם את ערעור ההשגה, בירור בהשגה, ההחלטה בהשגה והלקחים שהופקו. זה כמובן נועד להוסיף שקיפות לעניין טיפול המשרד בעדכוני השב"כ והלקחים שהופקו. אנחנו פשוט רוצים שזה קצת יהיה ברור לציבור.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
לגבי סעיף 8 – במקום סעיף קטן (ב) יבוא: על אף האמור בסעיף 19א(1) לחוק שירות הביטחון הכללי – אני אוותר על ההסתייגות הזאת.

בהמשך סעיף 8, כתוב שם לחלופין – אני שוב מתנצל, זה לא כתוב כמו שצריך, אבל היה לנו לחץ. על אף האמור בסעיף 19(א)(1) לחוק שירות הביטחון הכללי, נוהל השירות לפי סעיף קטן (א) יפורסם תוך השחרת חלקים שלא ניתן לפרסמם. ההחלטה אודות השחרת הנוהל תיעשה על ידי ועדת הכנסת לענייני השירות. הנוהל המושחר יפורסם באופן האמור בסעיף 9(ג). שוב, הכוונה היא שמה שלא צריך להסתיר ומה שלא צריך להשחיר, אז יפורסם, כדי שהציבור יידע. אין פה כל כך הרבה דברים סודיים בעניין הזה, וצריך שקיפות.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 6
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
עוד דבר לסעיף 8(א) – אחרי היועץ המשפטי לממשלה, להוסיף: ויובא לידיעת ועדת הכנסת לענייני השירות. נדמה לי שהוספתם את זה.
היו"ר צבי האוזר
הוספנו.
ניצן הורוביץ (מרצ)
הוספנו. אוקיי, מאה אחוז. אז נו, קלעתי לדעת גדולים.

סעיף 11 – בעניין דיווח צוות השרים, אנחנו רוצים להוסיף סעיף קטן (ג) בזו הלשון: צוות השרים ידווח בכתב לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון אחת לשבועיים אודות התקדמות הליך הבחינה של חלופות להסתייעות כאמור בסעיף קטן (א).
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
סעיפים 18 ו-19, מה שכתוב פה אנחנו לא מגישים.

לגבי סעיף 19, אנחנו רוצים להוסיף סעיף קטן (8) – דיווח אודות החפיפה בין מספר החולים שהתגלו על ידי חקירות אפידמיולוגיות ואלה שהתגלו בעקבות פעולות הסיוע של השב"כ.
היו"ר צבי האוזר
יש לנו מניעה לזה? אני שואל את משרד הבריאות.
ניצן הורוביץ (מרצ)
אתם מבינים את ההיגיון פה?
קריאה
אנחנו לא משרד הבריאות. היא יצאה לשנייה אחת.
היו"ר צבי האוזר
ומשרד המשפטים?
קריאה
אפשר לחזור על השאלה?
היו"ר צבי האוזר
תמשיך להסתייגות הבאה. מציע חבר הכנסת הורוביץ שבאותם מקרים שבהם יש חפיפה במספר חולים בין הזיהוי באמצעות החקירה האפידמיולוגית לזיהוי כפי שנמסר לנו עכשיו במספרים שהיו - - -
ניצן הורוביץ (מרצ)
נכון. פשוט יש - - -
היו"ר צבי האוזר
אז תמתין, אני ארצה סעיף 25.
ניצן הורוביץ (מרצ)
כן.

לגבי הוראת תחולה – ביום תחילתו של חוק זה, יראו כאילו ניתנה הכרזה לפי סעיף 2(א) שתוקפה שבעה ימים בלבד.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
זהו. ולגבי העניין הזה - - -
היו"ר צבי האוזר
לגבי העניין הזה, אני הבנתי את הרעיון והוא נשמע לי הגיוני. מכיוון שאנחנו מדברים על הסדר זמני, ויש לא מעט הסתייגויות שראוי לדון בהן להסדר הקבוע, אני מציע לך לשמור את זה להסדר הקבוע. אני אעשה על זה הצבעה, אני אתנגד לכלול את זה עכשיו, אבל זה לא אומר את עמדתי באשר להמשך.

מי בעד ההסתייגות הזו? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7
לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
נדחה.
ניצן הורוביץ (מרצ)
זהו, ואני מבקש רביזיה על כל ההסתייגויות.
היו"ר צבי האוזר
טוב. היועצת המשפטית את רוצה להתייחס? - - -
מירי פרנקל-שור
אולי נתייחס לנושא חדש.
היו"ר צבי האוזר
כן. אנחנו סיימנו בעצם את רשימת ההסתייגויות. בבקשה.
מירי פרנקל-שור
מה זה נושא חדש? נושא חדש מוסדר בסעיף 85 לתקנון, והוא קובע שחבר הכנסת רשאי לטעון שסעיף מסוים שהוסף בהצעת חוק הוא נושא חדש, ולכן אין לכלול אותו בהצעת החוק. קובעות עוד הוראות התקנון שברגע שחבר כנסת טוען טענה של נושא חדשה, יש להביא את ההכרעה לוועדת הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
על מה טענו כאן נושא חדש?
מירי פרנקל-שור
על סעיף 22א. סעיף 22א לא עומד לבדו, אלא אני מפנה את חברי הוועדה לעמוד 3 להצעת החוק, פסקה 4. מדובר על הכרזה על הסמכת השירות, - - - פה חלופות שונות, ובפסקה 4 יש חלופת סל שקובעת שיתקיימו נסיבות חריגות המנויות בתוספת. כרגע התוספת להצעת החוק היא ריקה, אבל זה סעיף סל, שאם במהלך הזמן, במשך שלושת השבועות הקרובים שבהם הצעת החוק הזאת תעמוד בתוקף, ויבררו נסיבות שלא חשבה עליהן הוועדה, ב-22א קובעת הצעת החוק שראש הממשלה, שהוא השר הממונה על השירות, רשאי בצו, לאחר שהונחה בפניו המלצת צוות השרים לענייני קורונה באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לשנות את התוספת.
היו"ר צבי האוזר
כקבוע בסעיף 11, נכון?
מירי פרנקל-שור
כן.

זאת אומרת, על כך טוען חבר הכנסת אבידר שזה נושא חדש. נושא חדש במהותו מדבר על פן אחר של הסוגיה שמונחת על שולחן הוועדה. ביקשה הכנסת לגדר את הצעת החוק, ושלא תהיה אפשרות להגניב איזשהו נושא שלא ממין העניין. לכן לעמדתי, הנושא אינו נושא חדש, אבל כאמור, הסוגיה נושא חדש אמורה לעבור להכרעת ועדת הכנסת, והוועדה לא יכולה להצביע לקריאה שנייה ושלישית עד להכרעת ועדת הכנסת בעניין.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
גברתי, אני חושב שזה לא בסמכות של איש לקבוע אם זה נושא חדש או לא. זו טענתי, שזה נושא חדש - - - לוועדת הכנסת.
מירי פרנקל-שור
בסדר. אני רק מסבירה. אני מסבירה שזה לא בסמכותי, אני מסבירה מה זה נושא חדש, והנושא יגיע להכרעת ועדת הכנסת.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
עלא כיפאק. אני פשוט בלחץ כי היושב-ראש אישר לנו עד 17:30.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
ויש עוד רביזיה.
היו"ר צבי האוזר
לעניין נושא חדש, אנחנו צריכים לפנות לוועדת הכנסת.
מירי פרנקל-שור
ועדת הכנסת צריכה להתכנס.
היו"ר צבי האוזר
לדעתי, היא מתכנסת.
קריאה
בינתיים תקבע רביזיות, אדוני היושב-ראש.
היו"ר צבי האוזר
ואנחנו נקבע רביזיה לעוד חצי שעה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
צביקה, איך זה עוד חצי שעה? אנחנו חוזרים למליאה.
היו"ר צבי האוזר
אנחנו נחזור למליאה. אני אעדכן את היושב-ראש במה שמתרחש כאן, ותהיו ערניים לגבי ההודעות מטעם הוועדה. אנחנו לא יכולים לקיים את זה לפני חצי שעה.
מירי פרנקל-שור
זה לא עוד חצי שעה, אלא תצא הודעה מסודרת לגבי ישיבת הוועדה לעניי הרביזיה.
היו"ר צבי האוזר
אין לי אישור לפני חצי שעה. יכול להיות שאני אגיד לכם, אם נקבל אישור, בעוד חצי שעה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אנחנו רק מבקשים שלא תימנע מהזכות שלנו להיות פעילים במליאה, כי זו מליאה חשובה. יש הצבעות אי אמון, יש הצעות חוק מעניינות. אנחנו רוצים לדבר שם. בלי צחוק עכשיו.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
נכון. בוודאי.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אז אם הוא רוצה לתת לנו לדבר פה, זה בסדר, רק שיעכב שם. אנחנו פשוט רוצים שם. אנחנו רשומים לדבר.
היו"ר צבי האוזר
בסדר. תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 17:13.

קוד המקור של הנתונים