ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 29/06/2020

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1336), לפני הקריאה הראשונה.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
29/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 28
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ז' בתמוז התש"ף (29 ביוני 2020), שעה 12:40
סדר היום
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1336), לפני הקריאה הראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
בועז טופורובסקי
מיכאל מלכיאלי
טלי פלוסקוב
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים


בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1336), לפני הקריאה הראשונה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מתכבד לחדש את ישיבת ועדת הכנסת. חבריי חברי הכנסת, אנחנו דנים ברביזיה שהגיש חבר הכנסת בועז טופורובסקי לבקשת הממשלה להקדים דיון בהצעת חוק לתיקון וקיום תוקפ של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020.

בבקשה, חבר הכנסת טופורובסקי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
תודה רבה שאתה נותן לי לנמק. אני באמת מבקש שנעשה דיון מחודש בנושא הזה. כפי שהסברתי, הכי קל זה לבוא ולהטיל עוד סנקציות, עוד פגיעה בחופש ובזכויות של האזרחים בשל כביכול הקורונה. עובדתית, כאשר מסבירים לאזרחים את המצב כמו שהוא, כאשר יש מדיניות ברורה ומראים להם לאן אנחנו רוצים להגיע ולא משנים כל זמן את ההחלטות, האזרחים עושים את זה והעסקים מבצעים את זה ומטילים על עצמם את הסנקציות שמתבקשות על-ידי השלטון.

מה שקורה עכשיו, אין דוגמה, אין אחידות ואין מדיניות מהשלטון. האזרחים לא מאמינים לשלטון. הדבר הזה שרק יעלה את הקנסות, יגביר את האכיפה ויפגע בזכויות ובחופש של האזרחים הוא לא מידתי, לא נכון לעכשיו, למה שקורה בקורונה. הוא לא הוכח כאשר לא באו עם בקשות מהאזרחים והם לא מילאו אותן בצורה ברורה.

לכן אני מבקש שנדון מחדש בסיפור הזה ולא נקדים דיון בהצעות שפוגעות באזרחים.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.

מי בעד הרביזיה?

הצבעה

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
הרביזיה לא התקבלה.

תודה רבה, הישיבה ננעלה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:45.

קוד המקור של הנתונים