ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 29/06/2020

בקשת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף–2020 (מ/1334) , הצעה לסדר-היום בנושא: "פרשת הכדורגלנים והקטינות", בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1336), לפני הקריאה הראשונה.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת הכנסת
29/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 27
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ז' בתמוז התש"ף (29 ביוני 2020), שעה 11:35
סדר היום
1. בקשת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף–2020 (מ/1334)
2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1336)
3. קביעת ועדה לדיון בסדר-היום בנושא: "פרשת הכדורגלנים והקטינות"
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
מכלוף מיקי זוהר
מיקי חיימוביץ'
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
מיכאל מלכיאלי
חברי הכנסת
אליהו ברוכי
סונדוס סאלח
חוה אתי עטיה
עינב קאבלה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתבקשת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף–2020 (מ/1334)
היו"ר איתן גינזבורג
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.

יש לנו שלוש הצבעות. הנושא הראשון, בועז טופורובסקי הגיש רביזיה על בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף–2020. בבקשה, נא לנמק את הרביזיה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני ממש מבקש מן הוועדה לדון מחדש בכל הקשור להקדמת הדיון בהצעת חוק שמאפשרת לשב"כ, לשירות הביטחון הכללי במדינת ישראל, לעקוב אחרי אזרחים. אני חושב שזה טעות, שזה אסון, שזה פגיעה בדמוקרטיה. אני אומר את זה כאן כבר מספר פעמים וגם אמרתי את זה במליאה. אפשר להחליף את מצב החירום בקורונה במילים אחרות, במצב חירום של אלימות במשפחה, במצב חירום של תאונות הדרכים, במצב חירום של רצח, גנבה, שוחד או פעילות לא מוסרית של מי מאזרחי מדינת ישראל ולבקש מן השב"כ לעקוב בשביל למנוע פשעים בחברה הישראלית. לא סתם ראש השב"כ בעצמו מתנגד לשימוש באמצעים של השב"כ על אזרחי ישראל ומתנגד להצעת החוק הזאת. אני חושב שמן הראוי שאם מקומות אחרים לא מונעים את זה והממשלה לא מונעת את זה ומקדמת את זה, שהוועדה הזאת לפחות תמנע דיון מהיר ולא רציני בהצעת חוק שכל כך נכנסת לפגיעה בזכויות אזרח ולפרטיות של אזרחי מדינת ישראל.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 7
נמנעים –
ההצעה לרביזיה בבקשת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף–2020 לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
1 בעד, 7 נגד. הרביזיה לא התקבלה.בקשה של הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1336)
היו"ר איתן גינזבורג
יש בקשה של הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020, לפני הקריאה הראשונה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ברשותך, אני רוצה להתייחס. כפי שאמרתי לנציגת משרד הבריאות אני רוצה גם להגיד כאן. כל הנושא שמעלים כאן הקדמת דיון בחוקים ובהוראות שפוגעים באזרחים ומצמצמים את פעילותם ועכשיו גם מעלים קנסות ודואגים לאכיפה יותר קשוחה וקשיחה נגד הקורונה, זה טעות וזה לא ההתייחסות הנכונה. בהתחלת הקורונה לא היו כל החוקים. באה הממשלה וביקשה מן האזרחים להתנהג בצורה מסוימת והאזרחים עשו את זה למופת.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, היא הפעילה תקנות לשעת חירום.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
הם עשו את זה למופת. אף אחד לא הטיל עליהם קנסות, אף אחד לא הכריח אותם. אמרו להם והם עשו את זה. הם הטילו על עצמם את הסגר ואת כל המגבלות.

מה שקרה עכשיו הוא לא בעיה באכיפה, זה בעיה במדיניות ובהסברה של הממשלה. האזרחים כבר לא מאמינים לממשלה, לא רואים הוראות ברורות. ביום חמישי אומרים להם שאולי ההוראות ישתנו ביום ראשון, וביום שישי אומרים להם אולי, במוצ"ש מעדכנים אותם מה קורה ביום ראשון. הם לא יכולים לתכנן כך סדר יום בסיסי. הבעיה היא לא באכיפה, הבעיה היא במדיניות ובהוראות ולכן אני מבקש שלא נאפשר את הקדמת הדיון.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. מי בעד הקדמת הדיון? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8
נגד – 1
נמנעים – אין
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020 אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
8 בעד, 1 נגד. ההקדמה אושרה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
רביזיה.
קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "פרשת הכדורגלנים והקטינות", של ח"כ סונדוס סאלח (מס' 528).
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו דנים ברביזיה שנתבקשה על ידי חבר הכנסת פורר לקביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "פרשת הכדורגלנים והקטינות".

חבר הכנסת פורר לא נמצא כאן אז אנחנו רואים את הרביזיה כאילו נדחתה.


שונות
היו"ר איתן גינזבורג
נודיע לכם מתי הדיון ברביזיה הבאה.

הנושא האחרון מחוץ לסדר היום, אני רוצה לשלוח מכאן ולאחל מכל הלב הרבה מזל טוב ליועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד ארבל אסטרחן, על יום הולדתה שחל היום. אנחנו מצביעים פה אחד לאחל לך עוד הרבה מאוד שנים של היותך יועצת משפטית לוועדה. אנחנו באמת מודים לך על כל העבודה הטובה שאת עושה. הרבה הרבה ברכות מכל הלב. שתדעי רק טוב בחייך.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:45.

קוד המקור של הנתונים