ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 29/06/2020

חוק קליטת חיילים משוחררים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 20) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף–2020, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - מימוש כספי פיקדון בשל נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התש"ף-2020, המלצה למינוי יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, בקשת יו"ר הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת להקדמת הדיון בהצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף - 2020 (מ/1329), לפני הקריאה השנייה והשלישית , בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) התש"ף- 2020 (מ/1328) , הצעה לסדר-היום בנושא: "פרשת הכדורגלנים והקטינות", הצעה לסדר היום בנושא: "התערבות מיידית ומציאת פתרונות לתופעת רצח הנשים בחברה הישראלית", בקשת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף–2020 (מ/1334) , בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, לפני הקריאה הראשונה, המלצה למינוי יושבי-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה והוועדה המיוחדת לזכויות הילד., הקמת הוועדה המיוחדת להתמודדות עם הסמים והאלכוהול, בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף-2020 (מ/1327), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת29
ועדת הכנסת
29/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 26
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ז' בתמוז התש"ף (29 ביוני 2020), שעה 10:00
סדר היום
1. בקשת יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות להעברת הצעות החוק הבאות מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות:

1. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף-2020 (מ/1326)

2. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – מימוש כספי פיקדון בשל נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/2/23)

2. המלצה למינוי יושבי-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה והוועדה המיוחדת לזכויות הילד

3. הקמת הוועדה המיוחדת להתמודדות עם הסמים והאלכוהול

4. בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית:

1. הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020 (מ/1329), בקשת יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה

2. הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1328), בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

3. הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף-2020 (מ/1327), בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט

4. הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף-2020 (מ/1334), בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון

5. הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 7) (הארכת תקופות מעבר), התש"ף-2020 (מ/1317), בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה

5. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה:

1. הצעת חוק ניהול דיוני ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1335)

2. הצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1336)

6. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר הבאות:

1. בנושא: "פרשת הכדורגלנים והקטינות", של חברת הכנסת סונדוס סאלח

2. בנושא: "התערבות מיידית ומציאת פתרונות לתופעת רצח הנשים בחברה הישראלית", של חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, משה ארבל וקרן ברק

7. רביזיה בנושא הקמת הוועדה המיוחדת להתמודדות עם הסמים והאלכוהול
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
טלי פלוסקוב – מ"מ היו"ר
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
מיכאל מלכיאלי
רם שפע
חברי הכנסת
אליהו ברוכי
יוסף ג'בארין
מיכל וונש
אימאן ח'טיב יאסין
יעקב מרגי
סונדוס סאלח
עודד פורר
עינב קאבלה
הילה שי וזן
איילת שקד
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
מרגנית לוי – יועצת מקצועית לשר המשפטים, משרד המשפטים
טל וינר שילה – עוזרת ראשית בבריאות הציבור, משרד הבריאות
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מירב תורג'מן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתבקשת יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות להעברת הצעות החוק הבאות מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות:

1. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף-2020 (מ/1326)

2. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – מימוש כספי פיקדון בשל נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/2/23)
היו"ר איתן גינזבורג
בוקר טוב לחברי הוועדה ולכל המשתתפים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ז' בתמוז התש"ף, 29 ביוני 2020, ישיבה מספר 26.

אשמח להתחיל עם הסעיף הראשון על סדר היום: בקשה של יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות להעברת הצעות החוק הבאות מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. אני מבין שזה נעשה בהסכמה.

1. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף-2020 (מ/1326)

2. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – מימוש כספי פיקדון בשל נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/2/23)

בבקשה, גברתי היועצת המשפטית של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.
מירב תורג'מן
שלום לכולם, אני מירב תורג'מן, היועצת המשפטית של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.

מדובר בהצעת חוק לתיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים, שמטרתה לאפשר למשך חודשיים לחיילים משוחררים להשתמש ביתרת הפיקדון העומדת לזכותם לכל מטרה שהיא, עד לסכום של 4,000 שקלים.

הנושא נדון בוועדת העלייה והקליטה שלוש פעמים בשבועיים האחרונים. יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת ביטן, פעל רבות להשגת התקציבים הדרושים לסיוע לאותם חיילים משוחררים, ובכללם חיילים בודדים משוחררים. הובא לידיעת הוועדה שחיילים בודדים שהשתחררו בתקופת הקורונה נקלעו למצוקה כלכלית קשה, הם לא יכלו להשתלב בשוק העבודה וגם לא היו זכאים לדמי אבטלה משום שהם לא עמדו בתקופת האכשרה הנדרשת.

מדובר בתיקון שהוא הוראת שעה קצרת מועד ואין כמובן כוונה לפגוע בסמכות ועדת העבודה בכל הקשור לחוק קליטת חיילים משוחררים.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. מישהו רוצה להתייחס?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה מסוכם בין שני יושבי-ראש הוועדות?
היו"ר איתן גינזבורג
כן, בהחלט.
מירב תורג'מן
למיטב ידיעתי, כן. התבקשתי לומר שהצעת החוק תיקבע לדיון ביום רביעי הקרוב, ככל שזה יעבור לוועדת העלייה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. חברת הכנסת מיכל וונש, בבקשה.
מיכל וונש (כחול לבן)
תודה. קודם כול, אני שמחה מאוד ליטול חלק בדיון הזה, כמי ששירתה כחיילת בודדה. חשוב להבין גם את ההקשרים הרוחביים של האתגר שיש פה. אני מאוד מאוד שמחה על הניסיון, ההכרח שנוצר ממנו. אני כל הזמן אומרת שהקורונה בעצם רק האירה זרקור על כל מיני דברים שבלאו הכי מבעבעים מתחת לפני השטח והם הכרחיים. חשוב נורא להבין, כאשר אני שירתי כחיילת בודדה לפני כ-30 שנים לא היה מערך התמיכה שיש היום בצבא ובכל הארגונים הנלווים. כל מה שקרה הוא שנדחה הקץ, זאת אומרת הקשיים הנלווים לעזוב משפחה וקהילה וכל מה שכרוך בכך – ובאמת שאין מערך תמיכה עם השחרור – הם פשוט נדחו. אין ספק שהמקום הנכון הוא אחר כך ועדת העבודה והרווחה. אני חושבת שזאת הזדמנות, וטוב שלא נחמיץ אותה, להסתכל על כל הנושא הזה באמת בצורה רוחבית ורחבה יותר ממה שההכרח הנקודתי הזה זימן לנו.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
את מוזמנת להגיע לדיון בוועדת הקליטה ואפשר שם להרחיב.
מיכל וונש (כחול לבן)
בעזרת השם גם אהיה חברה בוועדת הקליטה ואתרום ככל שביכולתי. באמת יש לי זכות להיות חלק מן הדיון החשוב הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. עוד מישהו רוצה להתייחס? אם לא, אנחנו נצביע על שתי הצעות החוק ביחד.

מי בעד העברת שתי הצעות החוק לדיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה של יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות להעברת הצעות החוק שפורטו מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
7 בעד, אין נגד ואין נמנעים. הבקשה אושרה והצעות החוק יועברו לדיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. תודה רבה ליועצת המשפטית של הוועדה.המלצה למינוי יושבי-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה והוועדה המיוחדת לזכויות הילד
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור לסעיף ב': המלצה למינוי יושבי-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה והוועדה המיוחדת לזכויות הילד.

הוועדות האלה הוקמו ומונו יושבי-ראש זמניים. על ידי מינוי שני יושבי-הראש האלה והקמת הוועדה למאבק בנגע הסמים אנחנו נשלים את הקמת כל ועדות הכנסת ובכך נוכל לאפשר לכנסת לתפקד באופן מלא ובצורה טובה למען הציבור בתחומים השונים. בכך הוועדה הזאת מילאה את תפקידה בהקשר הזה וכל אחד יוכל לעסוק בדברים שחשובים לו והכנסת תוכל לפעול בצורה מלאה.

אני מציע להמליץ למנות את חברת הכנסת עינב קאבלה ליושבת-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, ואת חבר הכנסת יוסף ג'בארין ליושב-ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, לתקופה של שנה. האם מישהו רוצה להתייחס?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מינוי לשנה – זה נוגע לשתי הוועדות?
היו"ר איתן גינזבורג
שנה – זה נוגע לוועדה לזכויות הילד. בבקשה אחמד טיבי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה, מכובדי היושב-ראש.

אין ספק שהוועדה לזכויות הילד היא אחת הוועדות החשובות. הנושא חשוב. הוא חשוב לכל חברי הכנסת. ראינו ברשימה המשותפת חשיבות רבה לבקש שנציג של הרשימה המשותפת יעמוד בראש הוועדה. פניתי לחבר הכנסת איתן גינזבורג, יושב-ראש ועדת הכנסת, וגם לכחול לבן. אני רוצה להודות לכם שאחרי כמעט חודש של מגעים הדבר הזה יוצא אל הפועל.

המועמד שלנו על פי החלטת הסיעה לכהן כיושב-ראש הוועדה לזכויות הילד הוא חבר הכנסת יוסף ג'בארין, מועמד ראוי לכל הדעות ואני בטוח שהוא יעשה עבודה מצוינת בנושא חשוב ביותר.

במקביל כחול לבן יקבלו את ראשות הוועדה למאבק בנגע הסמים, כפי שאדוני אמר למשך תקופה של שנה.

אני רוצה לברך את חברי יוסף ג'בארין – אחרי ההצבעה, אני לא יודע אם זה יעבור. אני חושב שזו בחירה טובה, הישג חשוב ואמירה חברתית חשובה לרשימה המשותפת.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. אנחנו דנים כרגע בסעיף ב': המלצה למינוי יושבי-ראש לוועדות שכבר הוקמו. בוועדת המדע והטכנולוגיה אנחנו מבקשים להמליץ למנות כיושבת-ראש הוועדה את חברת הכנסת עינב קאבלה, ולהמליץ למנות כיושב-ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד את חבר הכנסת יוסף ג'בארין למשך שנה. אחרי שנה יהיו החלפות, חילופי גברי בוועדות האלה. הוועדה לזכויות הילד תעבור לכחול לבן והוועדה לנגע הסמים, שתיכף נקים אותה, תעבור לרשימה המשותפת, לנציגי האופוזיציה.
ארבל אסטרחן
צריך לומר שזה לא אוטומטי, אין פקיעה. ועדת הכנסת תצטרך להחליט.
היו"ר איתן גינזבורג
אין פקיעה. אני רק אומר שזו הכוונה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש יושב-ראש חליפי לוועדה למעמד הילד בעוד שנה, שבינתיים לא נקבע.
היו"ר איתן גינזבורג
נשמע את דבר המועמד.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני שמח שהצלחנו להתקדם בנושא הזה. מלכתחילה סברנו ברשימה המשותפת שצריך לקבל יותר מבחינת חלוקת הוועדות. אנחנו הרשימה השנייה בגודלה באופוזיציה ולדעתנו הוועדה לזכויות הילד בהחלט יכולה להיות ועדה שנוכל לקדם בה בכלל זכויות ילדים בישראל וגם נושאים שקרובים ללבו של הציבור הערבי. אבל כפי שאתם יודעים, זכויות הילד הם נושאים אוניברסליים – ילדים יהודים וערבים, חרדים וחילונים. אני שמח להוביל את הוועדה הזו. אם אני לא טועה, הוועדה הזו הוקמה ב-1999 ביוזמה של חברת הכנסת תמר גוז'נסקי. מבחינתי זה יכול להיות סגירת מעגל בעניין הוועדה החשובה הזאת. תודה לך על ההצעה, תודה ליושב-ראש הסיעה על התמיכה. אני מקווה לשיתופי פעולה פוריים עם כל החברים בוועדה ועם כל הסיעות בבית.
מיכל וונש (כחול לבן)
אשמח לברך קודם כול את חברתי עינב קאבלה על מינוי ראוי וחשוב מאוד לוועדה שאני מסכימה מאוד עם יוסף ג'בארין, ואולי אני רוצה במקביל לברך גם אותך, על ועדה שבה אני חושבת שהמקומות לשיתוף פעולה לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל מהווים הזדמנות באמת לעבוד יחדיו Across the floor, כמו שאומרים. אני מאוד מאוד מקווה שנמצא את ההזדמנויות הרבות להאיר על הרב המשותף ולא על המעט המפריד בינינו, לטובת אזרחי מדינת ישראל. ברכות לשניכם.
היו"ר איתן גינזבורג
מי שבירכה אותך היא מי שעתידה להחליף אותך בעוד שנה בתפקיד כיושבת-ראש הוועדה.
מיכל וונש (כחול לבן)
נעבוד יחד איתו לאורך כל הדרך בעזרת השם.
היו"ר איתן גינזבורג
מכיוון שאני מכיר את עינב קאבלה היטב אני יכול לדבר בשבחה. נעשה את זה בהרחבה בוועדה כאשר נמנה. אני בהחלט ממליץ לוועדה להמליץ לבחור בעינב קאבלה וביוסף ג'בארין ליושבי-ראש הוועדות, בהתאמה.

מי בעד ההמלצה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8
נגד – אין
נמנעים – אין
ההמלצה למינוי יושבי-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה והוועדה המיוחדת לזכויות הילד אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
8 בעד, אין נגד ואין נמנעים. ההמלצות יועברו לוועדות.
עינב קאבלה (כחול לבן)
חיכיתי לאחרי ההצבעה. קודם כול, תודה.

דבר שני, אני מלאת רצון לעבוד ולפעול בנושאים שבסמכות הוועדה. אני חושבת שדווקא בתקופה הזאת של הקורונה ושל הריחוק מתחדד הצורך בהרבה נושאים שנדונים בוועדה. נדבר על זה בוועדה עצמה. אני שמחה מאוד להיות יושבת-ראש הוועדה וביחד עם חבריה לעשות דברים חשובים.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה חברת הכנסת קאבלה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הודעתי אתמול בלילה ואני רוצה להודיע לפרוטוקול: בוועדה למעמד הילד הנציגה שלנו היא חברת הכנסת היבא יזבק. היות ויש לנו רק מקום אחד אז הנציג שלנו במקום חברתנו היבא יזבק – ואני מודה לה על כך שהיא הסכימה – יהיה חבר הכנסת יוסף ג'אברין.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו נודיע על כך במליאה היום ואז הדברים ייכנסו לתוקף בצורה מסודרת.
הקמת הוועדה המיוחדת להתמודדות עם הסמים והאלכוהול
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים לסעיף ג'. אנחנו מבקשים להקים ועדה מיוחדת להתמודדות עם הסמים והאלכוהול, לפי ההרכב הבא המוצע. בוועדה יהיו תשעה חברים – לליכוד שלושה נציגים, ליש עתיד-תלם נציג אחד, לכחול לבן נציג אחד, לרשימה המשותפת נציג אחד, לש"ס נציג אחד, ליהדות התורה נציג אחד ולישראל ביתנו נציג אחד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
הסיפור שקדם לזה הוא סיפור מעניין שמראה על חוסר האכפתיות מכל נושא תאונות הדרכים. הוועדה הזאת הייתה אמורה לקום כוועדה למלחמה בתאונות הדרכים, זו הייתה היוזמה, וכבר הייתה סגירה. אחר כך הוסיפו לה, כי נזכרו שיש גם נגע סמים ואלכוהול, אז הוסיפו לבטיחות בדרכים את נגע הסמים והאלכוהול. היו על זה דיונים, זה היה אמור להיות כאן, היה אמור להיות שם, לא משנה מה. אפילו יושב-ראש ועדת הכלכלה, מרגי, אחרי לבטים בסופו של דבר הסכים שיופקע מסמכויות הוועדה נושא הבטיחות בדרכים והוא יהיה בוועדה מיוחדת, מתוך איזו מחשבה, כך אני רוצה להאמין, שוועדה מיוחדת שתטפל בבטיחות בדרכים תעשה עבודה טובה יותר ממה שנעשה עד היום וחשובה לא פחות. מתחילת השנה נהרגו 128 אנשים בדרכים, 16 אנשים נהרגו במהלך החודש האחרון, במהלך חודש יוני. עכשיו אנחנו רואים פתאום שבטיחות בדרכים ירד מן הפרק, מקימים ועדה בעניין סמים ואלכוהול.

אני מבין, חשוב לקדם את הלגליזציה ואני גם מאוד בעד וחשוב לעשות את זה בעניין סמים ואלכוהול, אבל הבטיחות בדרכים – מה קורה עם זה? מישהו יודע מה נהיה? זה הפוליטיקה הרעה במיטבה. אני לא בא בטענות למפלגה כזו או אחרת. אני חושב שזה טענות לכולנו. זה הפרצוף הרע של הפוליטיקה. הבטיחות בדרכים, בשם כל מיני ריבים והתעסקויות פוליטיות ומי יהיה יו"ר ועדה זו ויו"ר ועדה זו נדחה, פתאום הורידו את הוועדה לבטיחות בדרכים ואמרו: בואו נעשה רק ועדה להתמודדות עם סמים ואלכוהול.

אני לא יודע מה עמדת השרה, מה עמדת סגן השרה, אני לא יודע מה עמדת הקואליציה, מה עמדת האופוזיציה, אין לי מושג מה העמדה. אני יודע מה בסופו של דבר אני רואה מול העיניים ומה אנחנו מתבקשים להצביע בישיבה הזאת. זה על הקמת ועדה שלא קשורה לבטיחות בדרכים, כאשר מראש עד אתמול דובר רק על נושא הבטיחות בדרכים, ובלי התייחסות בכלל למה קורה לכל נושא הבטיחות בדרכים.

אשמח לדעת, אדוני היושב-ראש, מי הולך לטפל בבטיחות בדרכים, למה אין לנו ועדה שעוסקת בבטיחות בדרכים, ומה קרה שפתאום ממצב שאמורה להיות ועדה לבטיחות בדרכים יש ועדה אחרת, אמנם חשובה, בסדר גמור, אבל אף אחד לא מתייחס כפי שצריך להרוגים בבטיחות בדרכים.

אגב, זה מתחבר לזה שעד היום אף הצעה לסדר ואף שאילתה שביקשתי, כמעט כולן בנושא הבטיחות בדרכים, אף לא אחת התקבלה, והיו גם הרבה מאוד שאילתות שנגעו לנושאים דחופים, על אנשים שמתו באותו שבוע ובאותם ימים, ואף אחת לא התקבלה בנשיאות. אשמח לדעת את עמדת היושב-ראש, אולי אתה יודע את מה שאני לא יודע.
היו"ר איתן גינזבורג
ראשית, רק כדי לשים את הדברים בסדר הנכון: הכוונה הראשונה הייתה להקים ועדה בעניין התמודדות עם סמים ואלכוהול, זו הייתה המטרה הבסיסית והראשונה בהקמת הכנסת הזאת. עם הזמן הצטרפה לוועדה בעניין ההתמודדות עם סמים ואלכוהול סוגיית בטיחות בדרכים, ולא להיפך כפי שאתה ציינת.

מעבר לכך, היום יש לתחום הבטיחות בדרכים – ונכון שחבר הכנסת מרגי, יושב-ראש ועדת הכלכלה, שעכשיו הגיע, ואני מברך אותך, הסכים בשלב מסוים שהוועדה לעניין סמים ואלכוהול תדון גם בנושא התמודדות עם בטיחות בדרכים, זה נכון, אבל הדברים נוצרו בצורה כזאת שבסופו של דבר הנושא נשאר בוועדת הכלכלה. בניגוד לוועדה לעניין הסמים והאלכוהול, שהיא ועדה מיוחדת שהוקמה לאורך הקדנציות בתצורות כאלה ואחרות, תמיד נושא הבטיחות בדרכים היה חלק אינהרנטי מוועדת הכלכלה. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה. רצו לייחד לזה ועדה מיוחדת, היה על זה דיבור. זה לא הסתייע ולא הבשיל, אבל אי אפשר לומר שאין גורם שמטפל בנושא הזה. אפשר אולי, אם תרצה, לפנות מכאן ליושב-ראש ועדת הכלכלה, ככל שימצא לנכון, להקים ועדת משנה שתעסוק בנושא החשוב של התמודדות עם בטיחות בדרכים ברחבי הארץ.

מעבר לכך, לגבי ההערה שלך שהצעותיך לא התקבלו בנשיאות, יש לך נציגה בכירה בנשיאות ואם חשוב לה לקדם, ראיתי איך היא נלחמת על נושאים שונים שעלו בנשיאות של חברי כנסת מסיעתך. אני חושב שהנושא הזה לא פחות חשוב מנושאים אחרים שבהם היא נלחמה.

יושב-ראש ועדת הכלכלה, אתה רוצה להתייחס?
יעקב מרגי (ש"ס)
אני שמח שהסוגיה הקואליציונית והאופוזיציונית ירדה מסדר היום והעדרים חזרו הביתה. הבטיחות בדרכים הוא נושא חשוב מאוד. טוב שנשאר בוועדת הכלכלה. ניתן לו את תשומת הלב המרבית כדי שנטפל כולנו ביחד בהקטנת מספר הנפגעים בתאונות דרכים.
היו"ר איתן גינזבורג
אם אני יכול רק להמליץ כחבר, יש לך חבר בכיר בוועדה ושמו בועז טופורובסקי, שהנושא קרוב ללבו.
יעקב מרגי (ש"ס)
הוא מחויב לנושא. נראה. עדיין לא הקמתי ועדות משנה. אני רוצה לראות קודם כול איך חברי הכנסת יתפקדו.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רק מאיר זרקור. אני מסכים עם דבריך.
יעקב מרגי (ש"ס)
חוץ מזה, אנחנו בערב פגרה. בדרך כלל אני נוהג להקים ועדות משנה ממושב למושב, לא מעבר לזה.
היו"ר איתן גינזבורג
מאה אחוז, תודה רבה לך.

אני רוצה לסיים את נושא הוועדה המיוחדת לנושא סמים ואלכוהול. סמכויות הוועדה יהיו כדלקמן: הוועדה תעסוק בצמצום הנזקים החברתיים, הבריאותיים והאחרים שנגרמים משימוש בסמים מסוכנים ובאלכוהול, ובכלל זה בעניינים אלה: מדיניות ציבורית, הסברתית וחינוכית לצמצום השימוש בסמים מסוכנים, טיפול ושיקום של מכורים לסמים מסוכנים ולאלכוהול, פעילות הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול, ושימוש מותר בקנביס לצרכים רפואיים.
ארבל אסטרחן
צריך להגיד לגבי המאבק באלימות שזה בהקשר של סמים ואלכוהול, כי זה לא נושא של מאבק באלימות בכלל.
היו"ר איתן גינזבורג
ברור, בהקשר של סמים ואלכוהול. שימוש מותר בקנביס לצרכים רפואיים, ואם ירצו אז גם לגליזציה של תחום הקנביס, לאור הצעת החוק שעברה בקריאה הטרומית בשבוע שעבר במליאה.
ארבל אסטרחן
להכניס את זה בסמכויות או שהצעת החוק תעבור לשם?
היו"ר איתן גינזבורג
שימוש מותר בקנביס לצרכים רפואיים זה פן אחד, ויש עוד שימוש מותר בקנביס שהוועדה רשאית לדון בו.
ארבל אסטרחן
אפשר להוריד את המילים "לצרכים רפואיים".
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר.
ארבל אסטרחן
מה השם של הוועדה?
היו"ר איתן גינזבורג
הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול.

אני ממליץ על חברת הכנסת מיכל וונש קוטלר כיושבת-ראש הוועדה הזאת לתקופה של שנה, עד שיהיו חילופים עם הוועדה למעמד הילד.

מי בעד ההצעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8
נגד – 1
נמנעים – אין
ההצעה להקמת הוועדה המיוחדת להתמודדות עם הסמים והאלכוהול אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
8 בעד, אחד נגד, אין נמנעים. ההצעה התקבלה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני מבקש רביזיה.
היו"ר איתן גינזבורג
מיכל וונש, אני מברך ומאחל לך הרבה הצלחה. אנחנו נגיע לוועדה ונדבר על זה באופן קונקרטי.

אני קורא לסיעות הבית להעביר את שמות נציגיהן על מנת שנוכל להכריז עליהם.
מיכל וונש (כחול לבן)
אני מבקשת להודות על המחויבות והאחריות להתעסק בנושא החשוב הזה, וגם להציע לחברי בועז במסגרת הוועדה, לכשתוקם במסגרת ועדת הכלכלה, אני חושבת שיש חפיפה בין הנושאים ואשמח מאוד לעבודה משותפת בנושא.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אשמח מאוד. תודה ובהצלחה.
היו"ר איתן גינזבורג
נצביע על הרביזיה בשעה 10:55.
בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית:

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020 (מ/1329), בקשת יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה

הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1328), בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף-2020 (מ/1327), בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט

הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 7) (הארכת תקופות מעבר), התש"ף-2020 (מ/1317), בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה
היו"ר איתן גינזבורג
אני עובר לסעיף הבא: בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית. בפניכם הצעות החוק המבוקשות.

נתחיל עם סעיף 5: הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 7) (הארכת תקופות מעבר), התש"ף-2020. בבקשה אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה.
יעקב מרגי (ש"ס)
חברים וחברות, תודה אדוני היושב-ראש, מזכירת הכנסת. ועדת הכלכלה צפויה לסיים היום דיוניה בהצעת החוק שבנדון לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. הצעת החוק נועדה לדחות מועדים שנקבעו בהוראת מעבר במסגרת הרפורמה לחיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי. בהתחשב בכך שחלק מן המועדים שמוצע לדחות כבר חלפו ביום כ"ד בסיוון התש"ף, 16 ביוני 2020 – זה תאריך שבא מכוח זה שהיינו במערכות הבחירות – פג תוקפו של התאריך, יש רציפות, ומועד נוסף יחלוף ביום ח' בתמוז התש"ף, כלומר ב-30 ביוני 2020. יש חשיבות רבה לכך שהצעת החוק הזאת תובא היום להצבעה בקריאה השנייה והשלישית. לפיכך אני מבקש מן החברים לאשר את הפטור. אם לא, אנחנו ניתקע בכל הסוגיה של חיבור מפעלים לגז טבעי. זה נושא חשוב ואסור לנו לעכב. גם כך משבר הקורונה מעכב אותנו בהרבה פרמטרים, לא נוסיף עוד פרמטר. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. מישהו רוצה להתייחס? לא. מי בעד הקדמת הדיון בהצעת החוק הזאת? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 7) (הארכת תקופות מעבר), התש"ף-2020 אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד. תודה רבה.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני מודה ליושב-ראש. תודה רבה.
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור לסעיף 1: הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020 – בקשת יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה. בבקשה, חברת הוועדה טלי פלוסקוב.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אנחנו מדברים על הצעת חוק שביום חמישי פג תוקפה. כולנו מבינים שבתקופה הזאת אנחנו צריכים לקבל החלטות מהר. אני מתייחסת כאן אולי גם לסעיף השני, אלא אם כן אדוני היושב-ראש ירצה בנפרד.
היו"ר איתן גינזבורג
היועצת המשפטית מחייבת אותנו לדון בכל בקשה בנפרד.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
טוב, נעשה את זה בנפרד. לכן אנחנו מבקשים, כדי שהיום נאשר את זה כבר בהכנה לקריאה השנייה והשלישית אחרי דיון בוועדה, לתת פטור מחובת הנחה.
היו"ר איתן גינזבורג
מישהו רוצה להתייחס? לא. מי בעד ההצעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7
נגד –
נמנעים –
ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020 אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
7 בעד. ההצעה התקבלה.
נעבור להצעת החוק הנוספת
הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 – בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
גם פה אני מדברת בשם יושב-ראש הוועדה. מדברים על מענק הסתגלות. למי שיודע, אזרחים ותיקים מעל גיל 67 לא זכאים לגמלת אבטלה ואז המדינה החליטה לשלם להם מענק הסתגלות, וזה יהיה זמני עד חודש יוני. כרגע אנחנו מתבקשים להאריך את זה לתקופה נוספת. כנראה נצטרך לפעול בהתאם להתפתחות הדברים. כרגע הצעד הזה מבורך מאוד ולכן אנחנו מבקשים כמה שיותר מהר לקבל החלטה בהתאם.
היו"ר איתן גינזבורג
מישהו רוצה להתייחס? זה באמת חשוב, בני 67.
מיכל וונש (כחול לבן)
יש לי שאלה: מאריכים את זה כל פעם לתקופה נוספת של כמה זמן?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה תלוי. בחוק רשום עד סוף יוני, אבל אני יודעת שיש כבר החלטת ממשלה שמדברת על אמצע אוגוסט.
מיכל וונש (כחול לבן)
חשוב מאוד תת את הוודאות הזאת לאנשים. המצוקה גדולה מאוד.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
על זה אנחנו מדברים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בוועדת העבודה והרווחה תיקנו את זה כבר עד אמצע אוגוסט.
היו"ר איתן גינזבורג
אם כך, מי בעד הקדמת הדיון? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8
נגד –
נמנעים –
ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
8 בעד. הקדמת הדיון אושרה.

נעבור לסעיף 3: הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף-2020 – בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. גור בליי לא נמצא פה. יושב-ראש הוועדה ביקש ממני את הבקשה, וכחבר הוועדה הוא ביקש שאני אנמק אותה, לאור דחיפות שנובעת מן החוק ולאור העובדה שהוראת השעה פגה ב-1 ביולי, כלומר בעוד יומיים. לכן צריך עוד השבוע להאריך את הסדר הדחייה ולמנוע החלת ההסדר בחוק החדש שהמדינה בכלל לא ערוכה אליו. על כן אנחנו רוצים להביא את זה לדיון במליאה כבר השבוע.

אבקש את אישור הוועדה להקדמת הדיון. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 8
נגד –
נמנעים –
ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף-2020 אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
בעד 8. הבקשה אושרה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
את סעיף 4 אני מציע לך להשאיר לסוף, אבקש אז התייעצות סיעתית.
היו"ר איתן גינזבורג
לגבי סעיף 4 נחכה ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון שיגיע.בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה:
1. הצעת חוק ניהול דיוני ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1335)
2.
נעבור לסעיף ה'
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הממשלתיות הבאות, לפני הקריאה הראשונה:

הצעת חוק ניהול דיוני ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1335).

נציגת משרד המשפטים, מרגנית לוי, נמצאת איתנו בזום? בבקשה, בוקר טוב מרגנית.
מרגנית לוי
בוקר טוב אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת.

אנחנו מדברים על עוד חוק קורונה שבא להסדיר את אופן קיום הדיונים בוועדות השחרורים. הדחיפות של קידום הצעת החוק הזאת נובעת מכך שכל עוד אין לנו אפשרות לקיים דיונים מרחוק באמצעים טכנולוגיים, באמצעות VC וכדומה, אנחנו עלולים לפגוע בזכויות של אסירים שיש להם זכות שדיונם יתקיים במועד. ברגע שיש להם אפשרות לבקש שחרור כשהם הגיעו לשליש מן המאסר אז הם יכולים לבקש שחרור. אין להם אמנם זכות שהבקשה שלהם תיענה אבל יש להם זכות שהדיון שלהם יתקיים בזמן. אחרת, ככל שאנחנו דוחים יותר ויותר את הדיון אנחנו עלולים לכרסם יותר ויותר בשליש הזה ובעצם לקצר אותו ולפגוע בזכויות שלהם.

הצעת החוק הזאת מנסה להסדיר איך דנים בדיונים האלה גם מרחוק ולא בנוכחות האסיר. עד יום חמישי היו תקש"ח שהסדירו את הנושא והתקש"ח האלה פגו ולכן אנחנו רוצים לחוקק את זה, כמובן באישור הכנסת ובכל הליך החקיקה, כמה שיותר מהר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מה מונע מהם התייצבות פיזית?
מרגנית לוי
יש בחוק שחרור על תנאי ממאסר חובה שהם יהיו נוכחים בדיון. המניעה של ההתייצבות הפיזית נובעת מהוראות התו הסגול, שמקשות על קיום דיונים באולמות בתי המשפט ומחייבות אותנו לעשות סדר עדיפויות, סדר קדימויות, במובן שאם יש עכשיו הארכת מעצר מן הסתם היא דחופה יותר בסדר הקדימויות מאשר דיון של ועדת השחרורים, ולכן אנחנו צריכים למצוא פתרונות.

אחד הפתרונות שוועדת החוקה ביקשה מן המדינה לבחון הוא קיום דיונים באולמות שליד בתי הסוהר, אבל אנחנו צריכים לעשות הכשרה של האולמות האלה מכיוון שהם כרגע לא עומדים בהוראות התו הסגול, למעט שניים. לכן עד שנמצא פתרון באולמות ליד בתי הסוהר או בהכשרה של אולמות אחרים בבתי משפט שלום וכדומה, אנחנו צריכים לאפשר גם קיום דיונים מרחוק, שזה מה שעשינו עד כה באמצעות התקש"ח.

אציין שכל אסיר שיש דיון בעניינו באמצעי טכנולוגי רשאי לבקש מאוחר יותר לקיים את הדיון, כשזה יתאפשר, גם בנוכחותו. אנחנו מגנים כאן במקסימום על הזכויות, אבל חייבים לאפשר את הכלי הזה כדי לא לדחות דיונים עוד ועוד.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. עוד שאלות? אין.

נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בהצעה כפי שפורטה כרגע לקריאה ראשונה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 8
נגד –
נמנעים –
ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק ניהול דיוני ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעונש (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1335) אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
8 בעד. ההצעה להקדמת הדיון אושרה.
קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר הבאות:
בנושא
"פרשת הכדורגלנים והקטינות", של חברת הכנסת סונדוס סאלח
בנושא
"התערבות מיידית ומציאת פתרונות לתופעת רצח הנשים בחברה הישראלית", של חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, משה ארבל וקרן ברק
היו"ר איתן גינזבורג
ברשותכם, נעבור לסעיף ו': בקשה לקביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר, בשני נושאים.
הנושא הראשון הוא
"פרשת הכדורגלנים והקטינות", של חברת הכנסת סונדוס סאלח.

במליאה אושרה הצעה לסדר ונשמעו בקשות להעביר את הדיון לשתי ועדות: ועדת החינוך והוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי.

בבקשה, חבר הכנסת סונדוס סאלח.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
תודה. אני מבקשת להעביר את הנושא של פרשת הכדורגלנים והקטינות לוועדת החינוך, התרבות והספורט, בשל כמה סיבות. א', תחום הפעילות של הפרשה עצמה הוא בתחום הספורט וזה נוגע לוועדה. ב', קהל היעד המושפע מן התופעה המאוד מדאיגה, שהיא ניצול מעמד תרבותי וחברתי כדי לפגוע בקטינות או באנשים מאוכלוסיות מוחלשות, נמצא בתחומי הספורט והתרבות. יש צורך לחייב בתקנות חדשות שמתייחסות לקוד אתי בתחום התרבות, החינוך והספורט. לכן אני חושבת שהדיון צריך להיות בוועדת החינוך, התרבות והספורט.
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה יושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הנושא הזה עוסק בליבת הפעילות של הוועדה למעמד האישה ושוויון מגדרי. ביקשתי להעביר את הדיון אל הוועדה משני טעמים. אחד, אנחנו גם כך מחר מקיימים דיון, שיכול להיות שההצעה לסדר תהיה כבר דיון המשך בנושא הזה ספציפית, דווקא בנושא ההסברה הנדרשת במועדונים, לא רק של כדורגל וכדורסל, מתוך ראייה שהקבוצה הזאת של שחקנים בליגות העל מהווה מודל לחיקוי ודוגמה לצעירים.

גם החוק למניעת הטרדה מינית, שמכוחו עולים הרבה מאוד נושאים שקשורים בהסברה, דווקא בתחומים האלה, שנמצא בסמכויות הוועדה, חייב להביא את הנושא הזה לדיון בוועדה.

מהיכרותי כמי שהיה חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט, בוועדת החינוך זה הופך להיות מין נושא נישה ועם פחות שיניים לעומת היכולת שלנו לייצר סביב זה מעקב ודיון.
היו"ר איתן גינזבורג
יושב-ראש ועדת החינוך רוצה להתייחס?
רם שפע (כחול לבן)
יש עוד התייחסויות? אתייחס בהמשך.
מיכל וונש (כחול לבן)
קודם כול, אני רוצה לברך על היוזמה החשובה הזאת, כמי שגם כיהנה בתפקיד ממונה על מניעת הטרדת מינית, וקצת להתחבר אל מה שאמר עכשיו חברי עודד פורר. מדובר בניצול לרעה של כוח.

דבר ראשון שאני רוצה להעיר עליו, אולי כמשפטנית, הוא לגבי המילים שנבחרו פה: "פרשת הכדורגלנים והקטינות". המינוח אומלל בעיניי.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל זו ההצעה לסדר שאושרה במליאה.
מיכל וונש (כחול לבן)
אני מבינה. אני רק חושבת שצריך לשים לזה לב כי אנחנו בעצם מאשימים את הקורבנות. אנחנו לוקחים את מי שאנחנו רואים פה כמי שהשתמשו לרעה בכוח נגדן, וזה הקטינות, ושמים אותן כאילו כאשמות. אם אפשר לשקול לשנות את המינוח. הנושא חשוב בפני עצמו. אני חושבת שצריך לתת את הדעת על המינוח.

לגבי ההתלבטות בין שתי הוועדות, רק אומר לחברי עודד פורר, נכון שמעמד האישה פה הוא הדבר שתמיד בולט לעין, אבל זה חלק מן הבעיה, מכיוון שזה נושא של כולנו. זה נושא של גברים ונשים וקטינים ובגירים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוועדה לקידום מעמד האישה נוגעת בדיוק בזה.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
אבל זה קשור לחינוך והסברה.
עוזי דיין (הליכוד)
אבל הוועדה למעמד האישה גם לא נוגעת רק לאישה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מעמד האישה נוגע לחברה הישראלית כולה.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
גם חינוך, תרבות וספורט נוגע לכולם. אנחנו מתמקדים כאן לא במעמד של האישה אלא בפשעים שנעשו בפרשה, במעשה של הכדורגלנים נגד הקטינות.
עוזי דיין (הליכוד)
ואם הם לא היו כדורגלנים והם היו עושים את זה?
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
ניצול כל מעמד חברתי-תרבותי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אם היה מדובר במנהלי חברות בבורסה אז הייתם שמים את זה בוועדת הכספים?
עוזי דיין (הליכוד)
או סתם מישהו לא מפורסם שלא יודעים מי הוא.
מיכל וונש (כחול לבן)
אם אני יכולה לחדד את מה שניסיתי לומר. הנושא של חינוך, זאת אומרת: הטרדה מינית היא שימוש לרעה בכוח. המין הוא הצהוב שבזה. זה שימוש לרעה בכוח. אני מסכימה ומבינה שאם זה היה חברות – עדיין אני חושבת שהכלים המניעתיים נמצאים בחינוך. ככל שאנחנו נדע לחדד את הכלים המניעתיים האלה בחינוך, ואולי להתעלות מעל הנושא הספציפי בספורט או בכלכלה או בחברות - - -
עוזי דיין (הליכוד)
אני מסכים, אבל במקרה הזה להגיד: החינוך – עוד 30 שנה נידרש לזה?
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת ח'טיב יאסין ביקשה לדבר.
אימאן ח'טיב יאסין (הרשימה המשותפת)
בוקר טוב לכולם. למרות שזה נוגע לסוגיה כאילו מגדרית, שנוגעת גם לגברים וגם לנשים, מכיוון שאנחנו מדברים על קטינות, לכן אני חושבת שעניין ההסברה והעלאת המודעות צריך להתחיל במשרד החינוך. מן המקום הזה אולי יש עדיפות-יתר לחינוך. מצד שני, אני נוטה להסכים שכל הסוגיה של ניצול מיני זה מעמד האישה. אבל פה מדובר על קטינות שנמצאות בתוך מערכת החינוך וזה הזמן לחנך גם את הילדים וגם את הבנות, אבל בעיקר אם אנחנו רוצים משהו באופן מידי שיגיע ישירות לילדות בתוך בתי הספר. זו הדעה שלי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שמעתי שמחר עודד פורר מקיים דיון בנושא בנפרד. חשבתי לעשות איזו פשרה ושאת הדיון מחר תפתח סונדוס סאלח, היוזמת של ההצעה לסדר. הוא לא הסכים. לכן אני מבקש מכל חברי הוועדה - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה זה "תפתח אותו"?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כמקובל בכנסת. עודד, אתה חבר כנסת ותיק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כאשר יש לך בקשה לדיון מסוים, הראשון שביקש אותו הוא הפותח.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
היא ביקשה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל היה מישהו שביקש ועל סמך זה קבעתי את הדיון. אז היא תדבר אחר כך. היא לא יכולה לדבר שנייה?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
היות ולא הגענו לעמק השווה, מן הדין שתקנון הכנסת והנורמה בכנסת הם שיהיו. נושא שנוגע לכדורגל, גם לפגיעה, גם לפגיעה בקטינות – זה ועדת החינוך, התרבות והספורט. תעשה את הדיון שלך מחר. אני מבקש שחברי הכנסת יעשו את מה שמקובל – יצביעו בעד העברת הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט.
היו"ר איתן גינזבורג
יושב-ראש ועדת החינוך יסכם את הדיון ואז נעבור להצבעה.
רם שפע (כחול לבן)
בוקר טוב. אני חושב שיש פה דיון מהותי חשוב איפה זה אמור להתקיים. נראה לי שברור לכולנו שזה נוגע גם לסוגיות כלליות של מעמד האישה בחברה הישראלית. ברור שכאשר אנחנו מתייחסים לסוגיה כזאת אז היא קשורה מאוד בחינוך, אין דבר יותר רלוונטי מלהתעסק בזה. גם אם הוועדה הזאת הייתה בלי ספורט, בעיני נכון יותר לקיים דיון חינוכי מעמיק על האופן שבו ספורטאים מתנהלים ביחס לכוח שיש להם ואיך הם משתמשים בו ולא מנצלים אותו לרעה. אני חייב להגיד שאני גם קשוב לקולות שעולים פה ונראה לי שיש רוב די מובהק לצורך לקיים את הדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט בראשותי. לכן אני מוכן ואשמח לנהל את הדיון החשוב הזה. נראה לי שזאת ההחלטה הנכונה.
עוזי דיין (הליכוד)
יש לי שאלה: אין דרך לערוך באיזו צורה דיון אחד משותף?
רם שפע (כחול לבן)
אשמח להיות בקשר עם עודד פורר מחר אחרי הדיון ועם סונדוס סאלח. אם נבין שהדיון מחר מתקדם לפסים פרקטיים - - -
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
אשמח לדון על הנושא הזה בשתי הוועדות. זה נושא חשוב.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הדיון מחר בוועדה לקידום מעמד האישה יתקיים בכל מקרה. לא אבטל את הדיון בגלל שיש הצעה לסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
אסכם את הנושא הזה. תמיד טוב לעשות דיונים משותפים של ועדות, זה תמיד נחמד וטוב ואפשר לשקול את זה. גם תקנון הכנסת מאפשר לקיים דיונים מקבילים בנושאים דומים בשתי ועדות שונות. ככל שהדבר מקובל עליכם, עלו פה שתי הצעות, אחת לוועדת החינוך, של מציעת הבקשה בהסכמת יושב-ראש הוועדה, ואחת של יושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, שעורך דיון מקביל, אחר אבל באותו נושא בוועדתו. אלה שתי ההצעות שעולות להצבעה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה מציע הצעה ראויה מאוד: כל אחד יעשה דיון בוועדה שלו.
היו"ר איתן גינזבורג
אעלה את הבקשה כפי שהציעה מבקשת הבקשה. מי בעד להעביר את הדיון בהצעה לסדר לוועדת החינוך? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 7
נגד – 2
נמנעים – אין
ההצעה להעברת הדיון בנושא
"פרשת הכדורגלנים והקטינות" לוועדת החינוך, התרבות והספורט אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
7 בעד, 2 נגד, אין נמנעים. אני קובע שזה יעבור לוועדת החינוך, התרבות והספורט.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רביזיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים להצעה השנייה בנושא: "התערבות מיידית ומציאת פתרונות לתופעת רצח הנשים בחברה הישראלית", של חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, משה ארבל וקרן ברק.

בבקשה חברת הכנסת ח'טיב יאסין.
אימאן ח'טיב יאסין (הרשימה המשותפת)
שלום לכולם. אני מבקשת להעביר את הדיון בנושא הזה לוועדה לקידום מעמד האישה. הנושא חשוב מאוד ורלוונטי. לא צריך לחזור על כל הדברים שעליהם דיברנו קודם גם במליאה. נושא רצח נשים בחברה הישראלית עולה וגובר. בתקופת הקורונה עוד יותר. בממוצע כל שבועיים נרצחת אישה וזה מחייב פתרונות כוללים ברמה גם של הנשים וגם של הגברים, ברמה הטיפולים, ברמת הקצאת משאבים, ברמת קביעת תוכניות מגובות תקציבים, ברבדים של טיפול דרך רווחה ודרך חינוך ודרך תוכניות שיקומיות.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. יושב-ראש הוועדה רוצה להתייחס?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני תומך.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
גם אנחנו תומכים. הפעם אנחנו תומכים.
היו"ר איתן גינזבורג
מישהו רוצה לטעון שזה יעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות? לא. למען האמת, גם אני חושב שראוי שזה יגיע לוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי.

מי בעד העברת ההצעה לסדר לוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה להעברת הדיון בנושא
"התערבות מיידית למציאת פתרונות לתופעת רצח הנשים בחברה הישראלית" לוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
יש פה הצבעה פה אחד. ההצעה אושרה.
בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית:

הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף-2020 (מ/1334), בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו נעבור לבקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת דיון לפני הקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף-2020. תנמק חברת הכנסת איילת שקד, בבקשה גברתי.
איילת שקד (ימינה)
נתבקשתי על ידי יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון לבקש פטור מחובת הנחה. מכיוון שזה הצעת חוק שאני תומכת בה אז אין לי בעיה לבקש את הבקשה, למרות שאני מן האופוזיציה.

צריך להעביר את חוק איכוני השב"כ עוד היום, חבל על כל יום שמבוזבז. מה שאנחנו נעשה בוועדת החוץ והביטחון, מכיוון שאנחנו רוצים לדון בהצעת החוק ברצינות וייקח שבוע–שבועיים לדון בה ברצינות, אנחנו רוצים לעשות היום פיצול, לתת למשרד הבריאות איזשהו שלד בסיסי, שהוא יוכל להתחיל להפעיל את איכוני השב"כ עוד היום, ולהמשיך בחקיקה אחר כך. אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה לחלק, לפיצול מן החקיקה הראשית.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בועז טופורובסקי, זה נושא של חינוך ואני מבקש ממך - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טיבי, אתה מפריע. אנחנו בדיון אחר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כמו עם הבטיחות בדרכים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
את זה אני אישרתי. יריב לוין - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני גם אלך אליו.
איילת שקד (ימינה)
אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה לחלק המפוצל, כדי לאפשר עוד היום להעביר חלק מהצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית, ובשבועיים הקרובים נדון על כל הסדר החקיקה הראשית.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. מישהו רוצה להתייחס?
איילת שקד (ימינה)
אני אמנם מן האופוזיציה, פה זה קצת מצחיק, אבל אני חושבת שצריך לעשות את זה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני חושב שזה חוק איום ונורא. כפי שדיברתי על זה כאן בוועדה ודיברתי על זה גם במליאה, אין שום סיבה, ולא סתם ראש השב"כ מתנגד לזה. אין שום סיבה שניתן לשב"כ סמכות לעקוב אחרי אזרחי מדינת ישראל. הסברתי את זה גם בפעם הקודמת. אפשר להחליף את המילה קורונה כמצב חירום בתאונות דרכים, באלימות במשפחה, באלימות כלפי נשים, בשוחד, בגנבה, ברצח ובעוד הרבה דברים ולהסביר למה השב"כ צריך לעקוב אחרי אזרחי מדינת ישראל. לדעתי החוק הזה הוא צעד איום ונורא בדמוקרטיה הישראלית ואני לא חושב שהוועדה הזאת צריכה לתת יד לאיזשהו קיצור של איזשהו משהו בחוק כזה איום ונורא. אני חושב שכנסת ישראל לא צריכה לתת לזה יד, בטח כשראש השב"כ אמר בעצמו שיש דברים יותר מידתיים שאפשר לעשות למען בריאות וביטחון במדינת ישראל.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה מבין שהנושא הזה מציל חיים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
יש דרכים אחרות להציל חיים. הרי גם אם השב"כ עכשיו יעקוב אחרי כל אזרחי מדינת ישראל לוודא שהם לא נוסעים מעל המהירות המותרת – זה גם מציל חיים, וגם אם עכשיו הוא יעקוב אחרי כל אזרחי מדינת ישראל בשביל לראות שאף אחד לא חושב לרצוח מישהו – זה גם מציל חיים, וגם אם הוא יעקוב אחרי כל אזרחי מדינת ישראל בשביל לראות שאף אחד לא מכה מישהו במשפחה שלו או שלה – זה גם מציל חיים. זה וזה וזה מצילים חיים, זה וזה וזה הם לא סיבה לתת לשירות ביטחון כללי במדינת ישראל איזו הרשאה לעקוב אחר האזרחים שלה.

לפני ההצבעה אני רוצה על זה התייעצות סיעתית.
היו"ר איתן גינזבורג
נצא ל-5 דקות התייעצות סיעתית. נתכנס שוב ב-10:52.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:48 ונתחדשה בשעה 10:54.)בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה:
הצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1336)
היו"ר איתן גינזבורג
אני מחדש את הישיבה.

אני מבקש לעבור לסעיף ה2: בקשת הממשלה להקדמת הדיון לפני הקריאה הראשונה בהצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020.
ארבל אסטרחן
צריך קוורום בהצבעה.
היו"ר איתן גינזבורג
עו"ד טל וינר שילה ממשרד הבריאות איתנו בזום? בוקר טוב. מה שלומך?
טל וינר שילה
בוקר טוב, שלום ליושב-ראש ולחברי הכנסת.

אנחנו מבקשים לקצר את התקופה בשל העלייה ברמת התחלואה בתקופה האחרונה ואי-ציות להוראות, שכל המטרה שלהן היא מניעת הדבקה בנגיף. הסעיפים המוצעים נועדו לייעל את האכיפה ולייצר הרתעה. אני חוזרת ואומרת: המטרה היא למנוע הדבקה והתפשטות מחודשת של הנגיף.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
יכול להיות שיש אי-ציות להוראות בגלל שאף אחד לא מבין את ההוראות, שאין אחידות, אין איזו מדיניות ברורה, ואולי הבעיה היא לא האכיפה?


(היו"ר טלי פלוסקוב)
טל וינר שילה
מדובר בסעיף של אי-עטיית המסכה, שאני חושבת שזה מובן לכולם, וגם ההוראות שנועדו לבעלי העסקים זה עיקר הפיקוח. אני חוזרת שוב: מדובר בסעיפים שנועדו לבעלי העסקים, שיש להם הוראות. יש לנו גם מוקד ומי שההוראות לא ברורות לו יכול לפנות אליו. מדובר על אי-עטיית המסכה והעלאת הקנס מ-200 ל-500 שקלים. אני חושבת שכל הנושא המסכה מדוברר היטב וידוע לכולנו שצריך לעטות אותה. יש לזה חשיבות רבה מאוד.
היו"ר טלי פלוסקוב
זו בעצם הסיבה לדחיפות?
טל וינר שילה
כמובן.
היו"ר טלי פלוסקוב
יש שאלות לחברי הכנסת?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אין לי שאלות, יש לי התייחסות.

אני חושב שזה שאנחנו מתמקדים כאן באכיפה ובהגבלות על אזרחי מדינת ישראל, זה גם נוגע לסעיף הקודם, זה פשוט לא נכון. אני מצפה מן הממשלה שתביא נושאים לדיון מהיר ולהקדמת החלטות בסעיפים שעוזרים לאזרחי מדינת ישראל. אי אפשר לבוא בטענות לאזרחי מדינת ישראל שיום אחד אומרים להם: תקיימו אירוע עם 50 איש, יום אחר אומרים להם: 250 איש, יום אחר אומרים אולי: 20 איש. מחכים ליום שישי כדי לדעת מה קורה ביום ראשון, ביום שישי אומרים להם: במוצ"ש, ואחר כך אזרחי ישראל פשוט לא סומכים על קובעי המדיניות ולא סומכים על הממשלה ועל משרד הבריאות. הבעיה היא לא האכיפה. הבעיה היא הסברה נכונה והמדיניות הנכונה לאזרחי מדינת ישראל. ועובדה שכאשר בהתחלה לא היו כל החוקים האלה וביקשו מאזרחי מדינת ישראל לשנות לחלוטין את התנהגותם הם עשו את זה בצורה מעוררת כבוד ומוצלחת. לא צריך חוקים שמצרים ומטילים קנסות על אזרחי מדינת ישראל. צריך מנהיגות, וזה מה שחסר במשבר הזה.

לפני ההצבעה אני רוצה התייעצות סיעתית.
עוזי דיין (הליכוד)
יש עכשיו קוורום?
היו"ר טלי פלוסקוב
לא, כרגע אין קוורום. כפי שאתם מבינים, בלי קוורום אנחנו לא יכולים.
ארבל אסטרחן
אפשר לעשות הפסקה לצורך התייעצות סיעתית.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ממילא אין קוורום.
היו"ר טלי פלוסקוב
נשאר לנו סעיף אחד שהייתי מבקשת בינתיים לאשר אותו: סעיף 4.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל אין קוורום.
היו"ר טלי פלוסקוב
הוא לא מצריך קוורום.


(היו"ר איתן גינזבורג)בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית:
הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף-2020 (מ/1334), בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים להצעה כפי שהציעה כאן חברת הכנסת שקד על פי בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, לאשר הקדמת דיון לפני הקריאה השנייה והשלישית להצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף-2020. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 1
נמנעים – אין
ההצעה להקדמת הדיון לפני הקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף-2020 אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
6 בעד, 1 נגד, אין נמנעים. ההצעה אושרה
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
רביזיה.
רביזיה בנושא
הקמת הוועדה המיוחדת להתמודדות עם הסמים והאלכוהול
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים לרביזיה של בועז טופורובסקי על הקמת הוועדה המיוחדת להתמודדות עם הסמים והאלכוהול.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני שוב אומר: אני חושב שהוועדה הזאת חשובה, ועדה להתמודדות עם סמים ואלכוהול היא חשובה, וגם הנושאים שהיא הולכת לקדם, שיהיו נושאים שמשנים את המציאות הישראלית של הלגליזציה. היא ועדה חשובה.

עם זאת, אני אומר שהייתה כאן כוונה להקים ועדה לבטיחות בדרכים, היה אפילו אישור של יושב-ראש ועדת הכלכלה. הוא אמר: אני מבין שזה נושא חשוב, ראוי שתהיה לו ועדה מיוחדת. משום מה זה ירד מן הפרק, ירד מסדר היום. מבחינתי זה מסמל את האדישות שיש גם בממשלה וגם באולם הזה, בבניין הזה, לכל נושא המלחמה בתאונות הדרכים. 128 אנשים נהרגו בדרכים מתחילת השנה, 16 אנשים נהרגו בדרכים בחודש יוני. אלה לא אנשים שנהרגו סתם אלא הם אנשים שיכולנו למנוע את ההרג שלהם, יכולנו למנוע את המוות שלהם. יש היום מערכות בטיחות ויש היום טכנולוגיה ויש דרכים להגיע לאנשים ולמנוע את המוות המיותר הזה.

לכן הבקשה שלי היא להוסיף את נושא הבטיחות בדרכים לוועדה הזאת ולטפל בזה באופן הדוק ורציני יותר מאשר זה מטופל כעת
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 4
נמנעים – אין
הרביזיה על הקמת הוועדה המיוחדת להתמודדות עם הסמים והאלכוהול לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
1 בעד, 4 נגד הרביזיה. הרביזיה לא התקבלה.
עינב קאבלה (כחול לבן)
אני רוצה לברך את חברתי חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש על ההמלצה לשמש כיושבת-ראש הוועדה להתמודדות עם סמים ואלכוהול, ואני בטוחה שהיא תוביל את הוועדה באופן הראוי והמקצועי ביותר.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. אני מצטרף לברכות האלה.

אנחנו צריכים עכשיו לעבור לרביזיה.
ארבל אסטרחן
יש עוד רביזיה שלא קבעת לה שעה, בעניין הוועדה לקידום מעמד האישה, בסעיף ה2.
היו"ר איתן גינזבורג
מדובר על הצבעה על ההצעה להקדמת דיון בקריאה הראשונה לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020.

אנחנו נקבע רביזיה והצבעה בשעה 11:35. כעת נצא להפסקה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:03.

קוד המקור של הנתונים