ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 06/07/2020

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת9
ועדת הכלכלה
06/07/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 20
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ד בתמוז התש"ף (06 ביולי 2020), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1300)
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
קרן ברק
שרן מרים השכל
הילה וזאן
בועז טופורובסקי
יבגני סובה
חוה אתי עטייה
יצחק פינדרוס
עידן רול
אנטאנס שחאדה
חברי הכנסת
ניר ברקת
אחמד טיבי
מוזמנים
חיים בורובסקי - רפרנט תחבורה באגף התקציבים, משרד האוצר

רננה שחר - יועמ"ש, רשות התעופה האזרחית

גונן אוסישקין - מנכ"ל אל על, חברות תעופה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
נעמה דניאל
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט


הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, מ/1300
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. 6 ביולי 2020, י"ד בתמוז התש"ף. על סדר-היום: הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020. זו הצעת חוק ממשלתית, 1300.

חברים, אני נותן לכם תזכורת. דיון מקדים היה על החוק. הוועדה קיימה דיון מקדים אחד ארוך, שהתחלק אפילו לכמה פעמים. מיצינו בדיון המקדים. לאחר מכן היתה הקראה של סעיף-סעיף והיה דיון מעמיק. שינינו חלק מהדברים, והיום אנו מגיעים לשלב ההקראה המתוקנת. אומר כמה מילים, לאחר מכן אתן ליועץ המשפטי של הוועדה לומר כמה מילים. אנו לא פותחים דיון. חבריי, אלה שלא השתתפו בדיון – תתאפקו בסבלנות, אלא אם כן יש הערות לנוסח, כי אנו צמודים למה שהוחלט וסוכם בדיונים הקודמים. לכן אנא, סבלנות. אם יתאפשר, גם, ונראה שיש סעיף כזה או אחר, אבל לא ננצל את זה - ניתן הסבר, אבל לא פותחים דיון. בבקשה, איתי.
איתי עצמון
כפי שיושב-ראש הוועדה, הנוסח שמונח על שולחן הוועדה והופץ גם מבעוד מועד ביום חמישי, כולל בסימונים בצהוב, כפי שתראו - את החלטות הוועדה, ההסכמות שהתקבלו כאן – לא אושרו בהצבעה פורמלית, אבל בהחלט הוסכמו על דעת החברים שהשתתפו בדיונים, ומשקפים במהות את תוצאת הדיון הממושך שהיה בכל סעיף וסעיף.

שתי הערות קטנות, או שינויים קטנים, לעומת ההסכמות שהושגו ביום רביעי: אחת, לעניין חישוב מחיר כרטיס טיסה במסגרת השבת התמורה לנוסע – חישוב מחיר כרטיס טיסה, אם הכרטיס נרכש כחלק מחבילת נופש, חבילת תיור – הוספנו הבהרה לעניין הזה – נגיע לכך במהלך ההקראה – שאם הכרטיס מונפק כחלק מחבילת תיור, מחשבים את סכום שובר הזיכוי שהנוסע יכול להחליט אם הוא מקבל או לא – לפי הוראות שקיימות היום בחוק. אנחנו לא משנים את ההוראות שקיימות היום בחוק במהלך תקופת הוראת השעה. אותו דין שחל היום לגבי כרטיס שנרכש כחלק מחבילת מתיור, הדין הזה יחול גם לגבי חישוב המחיר לצורך שובר הזיכוי.
יש עוד התאמה טכנית קטנה
סעיף 6 שמדבר על ההטבות שמקבל נוסע במקרה של ביטול טיסה – כיוון שערכנו בו הרבה מאוד שינויים, ויש הפניות לסעיף הזה לאורך החוק, נעשה את ההתאמות הטכניות. אגע בכך במהלך הקראת הסעיף – התאמות טכניות בנוסח החוק, כפי שיחול בעת הוראת השעה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. ניגש להקראה. בבקשה. כל מי שיש לו הסתייגות, שיפנה תשומת לבנו. נעשה הצבעה על סעיף-סעיף.
רננה שחר
הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף–2020.

1. תחולת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) על טיסות שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה הוא בתקופה הקובעת. לעניין טיסות שמועד ההמראה הנקוב בכרטיסי הטיסה שהונפקו לגביהן הוא בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה – פה אנחנו מציעים: או מיום 15 ביולי 2020.

הכוונה היא שלפי המדיניות של הייעוץ המשפטי של הכנסת, שמבקש שבחוקים צרכניים יום התחילה לא יהיה דבר נסתר – אם לא אומרים דבר – זה יום פרסומו ברשומות. זה אומר שהצרכן צריך לחפש ברשומות מתי זה פורסם. התבקשנו לכתוב תאריך, שהוא מאוחר ליום הפרסום, כלומר לא יהיה רטרואקטיבי.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, בואי נעשה סדר: את מקריאה. אם יש הערות, להשאיר ליועץ המשפטי של הוועדה.
רננה שחר
מאה אחוז.

עד יום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020) (להלן – התקופה הקובעת), יקראו את חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) , התשע"ב–2012‏ (להלן – החוק העיקרי), כך:

(1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "הטבות" יבוא: ""הוראת השעה" – חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף–2020‏;"
איתי עצמון
אדוני, זה תיקון יותר טכני, לגבי הפניה של חוק הוראת השעה לאורך התיקון.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, הערה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני מבין שאנחנו כאן מתפקדים על תקן ועדת אשראי, לכן אני רוצה שנעשה את זה רק לחברות ישראליות, שכן לכל החברות הזרות יש תוכניות הצלה שונות ומשונות, בהתאם למדינות האחרות. אותי מטריד שהם יפשטו רגל ולא ישלמו כסף לאזרחי ישראל, שיהיו אחרונים.
היו"ר יעקב מרגי
זו הסתייגות שהגשת או אתה עכשיו מעלה את זה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זו הסתייגות שעכשיו העליתי, לאחר שדיברתי עם היועץ המשפטי.
רננה שחר
אנחנו מתנגדים לכך, אדוני. מבחינה משפטית זה לא תואם הסכם השמיים הפתוחים.
היו"ר יעקב מרגי
ניצמד לנוסח. תגיש הסתייגות – נצביע עליה. יש הסתייגות חוץ מלחבר הכנסת בועז טופורובסקי? מישהו מצטרף אליו? לא. אז אנחנו עושים הצבעה על הסתייגות.
איתי עצמון
הסתייגות שקובעת שכל הוראת השעה הזו תחול רק על החברות הישראליות. כמובן, אני מצטרף לעמדתה של עו"ד רננה שחר. יש קושי משפטי עם החלת התיקון הזה רק על חברות התעופה הישראליות. זה נוגד הסכמים בין-לאומיים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זה אשראי, ואפשר לתת אותו. כמו שתוכנית ההצלה לאל על לא תהיה תקפה ללופטהנזה.
איתי עצמון
נכון, מדובר בחוק צרכני שחל, כפי שגם היושב-ראש אמר בדיונים הקודמים, על כל חברות התעופה שמפעילות טיסות מישראל ואליה ולא רק על חברת אל על.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מצביעים עכשיו על ההסתייגויות של חבר הכנסת טופורובסקי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הערה – החברות מאירופה פועלות לפי הנוהל 261/2004 עם חובה להשיב תמורה תוך שבעה ימים. לכן יש משהו בהצעה הזו של טופורובסקי.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מצטרף להסתייגות שלו?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות של חברי הכנסת בועז טופורובסקי ואחמד טיבי? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
לאה ורון
נאמר שחבר הכנסת טיבי מצביע במקום חברת הכנסת יאסין, וניר ברקת מצביע במקום חבר הכנסת דוד ביטן.
איתי עצמון
אדוני, הערה תקנונית: ההצעה הזו עולה לדיון בוועדה. אם היא לא מתקבלת, חברי הכנסת שהציעו את ההצעה, רשאים לבקש להגיש אותה כהסתייגות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש בשם שלושתנו.
היו"ר יעקב מרגי
רשמו. נצביע על הסעיף?
איתי עצמון
אני חושב שעל פסקה (1) אפשר להצביע. אני רוצה להסב את תשומת הלב להערה שהעלתה עו"ד רננה שחר לגבי מועד התחילה של החוק.

אדוני, ככל שאניח את הצעת החוק הזו השבוע, אין קושי לקבוע שמועד התחילה יהיה 15 ביולי. אם אנחנו לא בטוחים לגבי מועד ההנחה, עדיף להישאר בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה.
היו"ר יעקב מרגי
אומר לכם למה זה חשוב. הצעתי בדיון הקודם לגבי הצעת החוק הזו – היא חשובה, למרות שיש בה פגיעה, לצערנו הרב, בצרכנים, כביכול – איך אמר בועז טופורובסקי – זה כמו מתן אשראי, אבל במקביל מתנהל משא ומתן בין האוצר לחברות התעופה. אני מודיע כאן, שייתכן - אני משאיר לי פתח, אלא אם כן ישכנעו אותי – ייתכן שאבקש מהיועץ המשפטי של הוועדה לא להניח את הצעת החוק עד שהאוצר יגיע להסכמות עם חברות התעופה. לכן אני מקבל את ההערה. הנוסח יהיה: מיום תחילתו של חוק זה. נצביע על סעיף 1 להצעת החוק, כולל הפסקה. מי בעד סעיף 1, כולל הפסקה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסעיף – 8
נגד – 3
נמנעים – אין
סעיף 1 נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
סעיף 1, כולל, התקבל.

פסקה (2).
רננה שחר
בסעיף 3(א)(2), במקום "21 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי העניין, פנה אליו בכתב", יבוא "90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה ";.
היו"ר יעקב מרגי
יש הערות לפסקה? אין. מי בעד פסקה (2)? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הפסקה – 8
נגד – 1
נמנעים – אין
פסקה (2) נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
פסקה (2) נתקבלה.

פסקה (3).
רננה שחר
בסעיף 6, במקום סעיף קטן (א) עד (ה) יבוא: (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה: (1) שירותי סיוע, ואולם, לעניין שירותי לינה תוגבל הזכאות לשני לילות; (2) השבת תמורה; ואולם מפעיל הטיסה או המארגן רשאי להציע לנוסע, עד תום התקופה האמורה בסעיף 3(א)(2), חלף השבת התמורה, כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי כאמור בסעיף קטן (א1) , לפי בחירת הנוסע, ויראו שובר זיכוי כאמור כהטבה לפי חוק זה.

(א1)(1) מפעיל הטיסה או המארגן יודיע באופן ברור לנוסע על זכאותו לבחור בין ההטבות לפי סעיף קטן (א)(2); הסכמת הנוסע לקבלת שובר זיכוי תימסר בכתב;

(2) שובר הזיכוי יהיה לפחות בסכום הכולל של התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי, ואם כרטיס הטיסה הונפק כחלק מחבילת תיור - יחושב סכום השובר כאמור בסעיף 3(ב)(3); השובר יונפק בתוך 14 ימים מיום קבלת הסכמת הנוסע ובכל מקרה לא יאוחר מהיום האחרון להשבת התמורה כאמור בסעיף 3(א)(2), ויהיה תקף לפחות לשנה;

(2א) מפעיל טיסה או מארגן יאפשר לנוסע שהונפק לו שובר זיכוי לממש את השובר, בתקופת תוקפו של השובר, לרכישת כל שירות שהוא מציע למכירה, אף אם השירות אמור להינתן לאחר תום תקופת תוקפו של השובר.

(2ב) נוסע זכאי להעביר את שובר הזיכוי לאדם אחר, ומנפיק השובר לא יתנה את ההעברה כאמור בתנאים כלשהם או בתוספת תשלום.

(3) לא מימש הנוסע את שובר הזיכוי בתקופת תוקפו או מימש חלק ממנו, הוא יהיה זכאי לקבל את התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי, או את יתרתה, לפי העניין, בתוך 21 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות פנה למפעיל הטיסה או למארגן בכתב; הנוסע רשאי לפנות כאמור החל מ-21 ימים לפני תום תוקפו של השובר.

(4) לעניין סעיף 2(ב)(2) לא יראו כרטיס טיסה שנרכש באמצעות מימוש שובר זיכוי ככרטיס טיסה שהתקבל בלא תשלום או שנרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין".
היו"ר יעקב מרגי
יש הערות? בבקשה, היועץ המשפטי לוועדה.
איתי עצמון
כפי שציינתי בפתח הישיבה, למעשה כאן החלפנו את רובו של סעיף 6, שמדבר על ההטבות שזכאי להן נוסע בעת ביטול הטיסה. כיוון שיש הפניות לאורך החוק לאותו סעיף 6 – אני מדבר על סעיף 5 לחוק, שעניינו סירוב להטיס נוסע טיסה לרבות בשל רישום יתר – יש שם הפניה לסעיף 6ד שכאן אמור להימחק. נעתיק - לא נעשה שינוי מהותי; פשוט במקום הפניה לסעיף 6ד, נכתוב את מה שכתוב בסעיף 6ד באותו סעיף 5; ועוד התאמה טכנית לגבי סעיף 8 לחוק שמדבר על ההטבות שלהן זכאי נוסע בעת הקדמת מועד הטיסה. היום, לפי החוק, יש זכאות לפיצוי. כפי שאנו יודעים, אין זכאות בתקופת הוראת השעה לפיצוי כספי. גם כאן נצטרך למחוק את ההפניה לסעיף 6, שמדבר על פיצוי כספי בשל הקדמת הטיסה.
היו"ר יעקב מרגי
יש הסתייגויות לסעיף הזה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לסעיף הזה לא, אבל אדוני היושב-ראש, פספסתי את ההסתייגות לסעיף הקודם.
איתי עצמון
זה לא הסתייגות לסעיף הקודם. אני מבין שזו הוראה נוספת שאתה מבקש להוסיף. זה נושא נפרד.
היו"ר יעקב מרגי
תציג אותו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני מבקש, שהשבת התמורה תתבצע דרך קרן מימון גישור אשר תעמוד בחסות המדינה, אשר תיפרע על-ידי מפעיל טיסה מארגן בתוך 90 ממועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה.

בעצם שהמדינה תספק את האשראי הזה לחברות התעופה ולא הלקוחות עצמם.
איתי עצמון
מי יקים את הקרן?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
המדינה.
היו"ר יעקב מרגי
בוא נשמע את המדינה, בבקשה.
חיים בורובסקי
חיים בורובסקי מאגף תקציבים באוצר. אדוני היושב-ראש, אנחנו מתנגדים להצעה. כפי שאמרנו גם בדיונים הקודמים – זה מתייחס פה לחברת אל על, אבל זה נכון לכלל החברות הישראליות שאנו נמצאים אתן במשא ומתן. תוכנית הסיוע שאנו מעמידים הביאה בחשבון את כלל הכספים שהחברות צריכות להחזיר ללקוחות. זה נמצא בתוכנית, ועמדנו על זה שיהיה שם.
היו"ר יעקב מרגי
אתם על סף חתימה?
חיים בורובסקי
אני מציע שתשאל את נציגי אל על. על כל פנים, היחסים שבין חברת התעופה לנוסע, זה לא עניינה של המדינה. זה בתחום המשפט הפרטי, חוזים. המדינה לא צד להסכמים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
הבנו, תודה. מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת טופורובסקי? אני מבטל את השאלה – בבקשה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
להבין את ההסתייגות – בועז, אתה מדבר על הקרן לריבית הנוספת? כי בדיון הקודם אמרנו שבגלל שההצמדה היא שלילית, אין טעם לדבר עליה. לזה אתה מתכוון?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא. אני מדבר, שהלקוחות יקבלו את הכסף תוך 21 יום, כמו החוק. הפער של ה-69 יום – המדינה תיתן קרן גישור לחברות התעופה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה מוחק את מהות החוק.
היו"ר יעקב מרגי
זה אופייה של הסתייגות. מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת טופורובסקי? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

בעד ההסתייגות – 1
נגד – 7
נמנעים – 2
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא נתקבלה.
איתי עצמון
אתה מבקש להעלות את ההסתייגות הזו למליאה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כן.
איתי עצמון
כל פסקה (3), כולל שתי ההתאמות הטכניות שדיברתי עליהן קודם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אולי היינו צריכים לבקש תשובות ברורות יותר בעניין הזה, אז יכול להיות שהיינו מקבלים את ההסתייגות הזאת. לצערי לא קיבלנו במהלך הדיונים.
איתי עצמון
אדוני, הנוסח הזה של סעיפים קטנים (א) ו-(א1), הנוסח משקף את אותן הסכמות שהתקבלו בוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
נצביע על פסקה (3) במלואה.
איתי עצמון
כולל שני תיקוני הנוסח הטכניים במהותם בסעיפים 5 ו-8 לחוק העיקרי.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד פסקה (3)? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הפסקה – 10
נגד – 1
נמנעים – אין
פסקה (3) נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
פסקה (3) נתקבלה. בבקשה.
רננה שחר
(4). בסעיף 18, במקום הסיפה החל במילים "ואולם לא יינתן" יבוא "ואולם לא יינתן פיצוי כספי לנוסע כאמור, על אף כל הוראה שקבע השר לפני יום תחילתה של הוראת השעה";
איתי עצמון
פסקה (4) עניינה תחולה על טיסות פנים ארציות.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד פסקה (4)? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הפסקה – 8
נגד – 1
נמנעים – אין
פסקה (4) נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
פסקה (4) אושרה.

סעיף 2.
רננה שחר
2. תחולת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) על טיסות שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה קדם לתקופה הקובעת. (א) הוראות סעיף 1 יחולו גם על טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיסי הטיסה שהונפקו לגביה קדם לתקופה הקובעת והתקיים לגביה אחד מאלה: (1) הטיסה היא מיעד שחלה על חוזר ממנו חובת בידוד בית לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, כפי שעודכן מעת לעת, או שהטיסה היא ליעד כאמור, ומועד המראתה המתוכנן היה לאחר פרסום צו כאמור; (2) מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה היה ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) או אחריו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין טיסה כאמור באותו סעיף קטן יקראו את סעיף 3(א)(2) לחוק העיקרי, כך: במקום "21 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי העניין, פנה אליו בכתב" יבוא "90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או 30 ימים מיום תחילתה של הוראת השעה, המאוחר מביניהם.".
היו"ר יעקב מרגי
יש הערות? אין. אין הסתייגויות. אנו מצביעים על סעיף 2 במלואו. מי בעד סעיף 2? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסעיף – 9
נגד – 1
נמנעים – אין
סעיף 2 נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
סעיף 2 נתקבל. בבקשה.
רננה שחר
הארכת התקופה הקובעת. 3. שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את התקופה הקובעת לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה במצטבר על 9 חודשים, והכול כל עוד קיימות מגבלות שהטילו מדינות על כניסת בני אדם לשטחן או על טיסות לשטחן, לשם התגוננות מפני נגיף הקורונה החדש, המשפיעות באופן משמעותי על תנועת נוסעים מישראל ואליה.
היו"ר יעקב מרגי
הערות לסעיף 3? אין. נביא להצבעה. מי בעד סעיף 3? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסעיף – 9
נגד – 1
נמנעים – אין
סעיף 3 נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
סעיף 3 אושר. רצית הערה, חבר הכנסת ברקת - בבקשה.
ניר ברקת (הליכוד)
רציתי הערה לגבי משרד האוצר, וסליחה שאני בוטה. יש פה כשל תפיסתי מול חברת אל על וענף התעופה. אנחנו מדברים על איך המדינה עוזרת בסיוע ישיר לכל העסקים שבצרות, ללא קשר וללא בדיקה, האם הם מנהלים נכון או לא נכון את העסקים שלהם. זו לא בעיה של המדינה. המקום היחיד שאני רואה באופן בוטה התערבות של משרד האוצר בתוך איך נעשים העסקים, זה רק באל על. אין בשום מקום אחר, אף חברה אחרת בארץ שאני לא שמעתי שהאוצר אומר: לפני שנחליט לתת לכם סיוע – ואני חושב שיש לתת סיוע ישיר – אנחנו רוצים לדעת שאתם מצמצמים, שאתם פה ושם. זה לא קיים בשום עסק אחר במדינה. זה מבזה ופשוט בושה וחרפה.
היו"ר יעקב מרגי
מצטרף להערה שלך.
ניר ברקת (הליכוד)
גם עכשיו, אחרי שהעברנו – לכן אמרתי: אחרי החוק; לא רציתי להפריע לחוק – מפיל את האחריות על התושבים המסכנים במקום לתת אשראי.
היו"ר יעקב מרגי
אמרנו זאת בדיון.
ניר ברקת (הליכוד)
אני יודע. עוד לא מאוחר, שהאוצר יתאפס על עצמו ויחשוב איך לעזור לאל על לא לפטר עובדים אלא איך להחזיר עובדים. המהלך הפנימי בתוך אל על זה לא עניין האוצר. האוצר צריך לדעת שזה כמו כל העסקים האחרים - לסייע להם, ולא להיכנס עכשיו למאבק בין העובדים לבין ההנהלה. זה לא עניין המדינה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בבקשה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני מבקש בקשת רשות דיבור סיעתית כשהחוק יעלה למליאה.
איתי עצמון
כמובן דורש חתימות של חברי- -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ברור, אציג אותן.
היו"ר יעקב מרגי
כנ"ל חבר הכנסת אנטאנס.
איתי עצמון
לגבי הבקשה של חבר הכנסת שחאדה – אם אתה מבקש בקשת רשות דיבור, אתה לא יכול להגיש הסתייגות.
אנטאנס שחאדה (הרשימה המשותפת)
הצטרפנו להסתייגות.
איתי עצמון
לא ניתן להגיש את שתיהן, לפי התקנון.
היו"ר יעקב מרגי
כי עומדת לך רשות בהסתייגות.

תודה. כפי שאמרתי, אני מבקש מהיועץ המשפטי של הוועדה לא להגיש – לגמור הכול, להכין הכול, ולא להניח לעת עתה את הצעת החוק עד שנראה – מנכ"ל אל על, חשוב לי שתהיה קשוב דווקא בשלב הזה. אמנם גמרנו את החקיקה – זה לא מובן מאליו. אנחנו בלי שכפ"ץ, הגב שלנו יודע לספוג גם ביקורות על החוק הזה. החוק הזה לא היה צריך לבוא לעולם, בטח לא בוועדת הכלכלה. זה חוק שנוסע בכיוון הפוך מכיוון הנסיעה של ועדת הכלכלה, אך בעת הזו ראינו צורך הכרחי לעשות זאת. שילמנו – בדיון הקודם הצהרנו, שילמנו את חובנו לחברה. כפעולה מתקנת נקים ועדת משנה לצרכנות של הוועדה, אבל לא נניח את זה על שולחן הכנסת עד שנדע שהתקדמתם לקראת סגירה עם האוצר במתווה הסיוע. אם תרצה, משפט.
גונן אוסישקין
תודה רבה, אדוני. תודה לכל חברי הוועדה ולך בראש על המאמץ. אני מזכיר שזה לא ימים כתיקונם. אנחנו עכשיו עם 95% מכוח אדם בחברה בחל"ת. נגמר לנו הכסף. נסכם את המתווה עם האוצר בימים הקרובים.
היו"ר יעקב מרגי
זו הצהרה לפרוטוקול.
גונן אוסישקין
נשאף לסכם – כי צריך את האוצר.

רציתי לציין, אדוני, שהכוונה של החברה, להחזיר את כל הכסף ללקוחותיה, והחקיקה הזו תעזור לנו מאוד לממש את המשימה הזאת. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
אחזור על מה שאמרנו בדיון - החוק הזה הוא לא חוק לאל על אלא לכל חברות התעופה. זה שאל על שמה נפשה בכפה ובאה לדיונים, ומשכה את הזרקורים, זו בחירה שלה, אבל אין ספק שלחברת אל על יש מעמד חשוב בחברה הישראלית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא מספיק.
היו"ר יעקב מרגי
בעת הזו היא קיבלה תשומת לב. המנכ"ל, אני מקווה – תקבלו רצינות, תסגרו את המתווה, כי אני רוצה להניח את החוק הזה.
גונן אוסישקין
זה מה שנעשה.
היו"ר יעקב מרגי
הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית במליאה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:45.

קוד המקור של הנתונים