ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 23/06/2020

ערעורה של חה"כ איילת שקד על החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעתה לסדר היום בנושא: "תופעת הסתננות של מהגרי עבודה מהגבול הצפוני" (471), הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות , חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף-2020 , חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020 , חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 , חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש"ף-2020, חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 11), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
23/06/2020


08/07/2020
15:35
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 21
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, א' בתמוז התש"ף (23 ביוני 2020), שעה 13:30
סדר היום
1. ערעורה של חה"כ איילת שקד על החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעתה לסדר היום בנושא: "תופעת הסתננות של מהגרי עבודה מהגבול הצפוני" (471)
2. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעות החוק הבאות מהוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגיפות ולרעידות אדמה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט:
א. הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(אזור מוגבל), התש"ף-2020 (מ/1330)
ב. הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף-2020 (מ/1331)
3. בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1328), מוועדת הכספים לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
4. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
א. הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020 (מ/1329)
ב. הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות), התש"ף-2020 (פ/71/23), של חה"כ אופיר כץ
5. הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
יעקב אשר – יו"ר ועדת חוקה
בועז טופורובסקי
מתן כהנא
אופיר כץ
טלי פלוסקוב
תהילה פרידמן
חברי הכנסת
משה ארבל
הילה וזאן
אוסאמה סעדי
קטי קטרין שטרית
איילת שקד
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחון

ערעורה של חה"כ איילת שקד על החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעתה לסדר היום בנושא: "תופעת הסתננות של מהגרי עבודה מהגבול הצפוני" (471)
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי, א' בתמוז התש"ף, 23 ביוני 2020. יש לנו בקשה לערעור של חברת הכנסת שקד על החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעתה לסדר היום בנושא: "תופעת הסתננות של מהגרי עבודה מהגבול הצפוני".
איילת שקד (ימינה)
תודה. אני לא מבינה למה הנשיאות דחתה את ההצעה. סך הכול, אני בטוחה שכולם מבינים, זה לא קשור לקואליציה אופוזיציה, זה גם לא על חשבון אף אחד. בעיניי, יש תופעה מדאיגה בגבול הצפון. מתחילים מסתננים מלבנון, סודנים, חלקם דורשי עבודה. זה יכול פתח מאוד מסוכן, גם בעיה ביטחונית, וגם יכול להתפתח לבעיית הגירה. ביקשתי הצעה דחופה לסדר-היום. אין לי כרגע נציג עדיין בנשיאות, אני לא מבינה למה דחו את זה. שוב אני אומרת, זה לא על חשבון אף אחד. אני לא חושבת שיש מישהו שיושב כאן, לא משנה, קטי, טלי, אף אחד לא קשור בכלל אופוזיציה, קואליציה. כולם מבינים שזה דבר שצריך לבדוק. אנחנו, כחברי כנסת, צריכים להפעיל את כלי הפיקוח הפרלמנטרי שלנו, לראות שהממשלה, מה שנקרא, על זה. זה הכול. הצעה דחופה לסדר היום ודיון בוועדה. יש מישהו שמתנגד? אני לא מבינה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לאיזו ועדה ביקשתם דיון?
היו"ר איתן גינזבורג
היא ביקשה למליאה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
למליאה, אז זו הצעה לסדר-היום.
היו"ר איתן גינזבורג
משה ארבל, הוא סגן יושב-ראש הכנסת, והוא ייצג את הנשיאות בהקשר.
משה ארבל (ש"ס)
ראשית, בשם נשיאות הכנסת, אני רוצה בראשית דבריי, להעריך את העבודה הפרלמנטרית המעולה של חברת הכנסת איילת שקד. ייאמר גם לפרוטוקול, שלהצעה הדחופה הזאת לסדר היום, שקלתי גם אני באופן אישי להצטרף. הנושא הוא חשוב, והוא משמעותי. חברת הכנסת איילת שקד, כדרכה, עושה עבודה מעולה לפיקוח על עבודת הממשלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל...
משה ארבל (ש"ס)
הסוגיה הזו, צריכה להיבחן מפרספקטיבה מסוימת לפחות של זמן, כדי לדעת האם מדובר באמת בתופעה או במקרה חד-פעמי חריג שמצריך לקבל בעצם התייחסות נקודתית. מכיוון שבסופו של דבר, לא התרשמנו שהמקרים הללו חזרו ונשנו, המקרים הם חמורים. אבל לא התרשמנו שהמקרים האלה בינתיים חזרו ונשנו, ונקווה מאוד שלא יחזרו ולא יישנו. החלטת נשיאות הכנסת הייתה שבמידה וחברת הכנסת איילת שקד, תראה שהנושא הזה באמת חוזר על עצמו פעם נוספת, להעלות את הנושא אפשר גם בשבוע הבא, או בעוד שבועיים - מתי שהיא תראה לנכון. בלב פתוח ובנפש חפצה, בוודאי הנשיאות רואה לנכון חשיבות רבה לקיים דיון בנושאים החשובים הללו לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל.
איילת שקד (ימינה)
הייתה חדירה של שמונה, אחר-כך, חדירה של חמישה. אחר-כך, חדירה של אחד, שישב שלוש שעות בשלומי. תסתכלו אתם לתושבי הצפון בעיניים, ותגידו – זה לא מעניין אותי.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא לא קשור להצעה הקונקרטית ולתפיסה. אני יודע, כמי שישב בנשיאות, שכל שבוע מגיעות המון בקשות של חברי כנסת להצעות דחופות. בסוף, הנשיאות צריכה להחליט.
איילת שקד (ימינה)
צריך לעשות העדפה. אבל עכשיו זה לא על מכסה של אף אחד.
היו"ר איתן גינזבורג
אין קשר למכסות. אני מדבר על זה שהנשיאות דנה בהרבה מאוד הצעות חוק, של הרבה מאוד חברי כנסת.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני לא מצליחה להשתכנע.
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה, אני עוד לא סיימתי את המשפט. הנשיאות דנה בהרבה מאוד הצעות דחופות לסדר-היום, שכולם רוצים לדון בהם מהר במליאה, ובסוף צריך לקבוע איזו מכסה מסוימת. ולכן, אני אומר, שבהקשר הזה צריך להיות נימוק מאוד כבד משקל שאנחנו נצטרך לערער על החלטת נשיאות – זה מצד אחד. צד שני, גם מזכיר, שאפשר להגיש הצעה רגילה לסדר-היום, והיא תעלה לדיון במליאה. כלומר, הסיפור של הדחיפות זה הסיפור פה. לכן, אני רוצה להתחבר לדברים שאמר סגן יושב-ראש הכנסת, לכך, שאנחנו לא אומרים שהנושא לא חשוב. אני מניח שכל הצעה שחבר כנסת מעלה הוא חשוב – השאלה מידת הדחיפות, ומידת הדחיפות לעומת הצעות אחרות שכן אושרו. כי אושרו הצעות דחופות לסדר היום. פה רוצים להוסיף מעבר למכסה שקבעה הנשיאות לגבי דיון במליאה. אני רק שם את הפרספקטיבה הזאת ביחס לבקשה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני גם אגיד, בתור סגנית יושב-ראש הכנסת, בכנסת הקודמת, ולא פעם הייתי בסיטואציה כזאת. כשאנחנו צריכים לבחור, ובאמת, מגישים מספר הצעות מאוד מעניינות, ומאוד דחופות, ואתה צריך מכל זה, לבחור רק ארבע הצעות, אז אתה נמצא במקום שבאמת הנושאים לא פחות חשובים, אבל אין לנו מקום עוד לאשר אותם. לכן, אני בעצם בדקתי איזה הצעות אושרו לפני שהגעתי לכאן כאשר ראיתי את סדר-היום. ראיתי באמת את חשיבותם של ההצעות שאושרו. ולכן, אני באמת מתלבטת, כי אני חושבת שהנושא הוא דיי חשוב.
איילת שקד (ימינה)
טלי, כאשר מסתובב סודני שלוש שעות בשלומי זה דחוף? אם אנחנו מאשרים עכשיו, זה לא על מכסה של אף אחד, זה בנוסף.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה בדיוק מה שרציתי לשאול עכשיו. אם הנשיאות בעצם לא מתנגדת להצעה חמישית לסדר-היום, אני הייתי מאשרת.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל הנשיאות החליטה שהיא קובעת בעצם מכסה כל שבוע.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
בגלל זה אני שואלת, אני לא חברת נשיאות.
היו"ר איתן גינזבורג
זה יהיה בנוסף, אבל זה עוד נושא לסדר-היום.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
איתן, בוא, מתחילה להיות איזושהי בעיה בגבול הצפון, זה אין צל של ספק.
היו"ר איתן גינזבורג
אז יש שאילתה דחופה גם, יש הרבה דברים.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אולי המספרים הם קטנים, אבל אנחנו לא צריכים לחכות שהמספרים יגדלו. יכול להיות שאולי כן צריך להתחיל להביא לתשומת ליבה של מערכת הביטחון במדינה שמתחילה תופעה. ודווקא אם מדברים על זה עכשיו, ואם דנים בזה עכשיו, אז אולי זה יהיה - - -
מתן כהנא (ימינה)
זה לא רק מערכת הביטחון, זה כל תחום ההגירה. ברור שיש פה - - -
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
מישהי מנצל את המצב של המגפה?
איילת שקד (ימינה)
צריך להיות דיון בוועדת חוץ וביטחון.
היו"ר איתן גינזבורג
אפשר להגיש שאילתה דחופה. אפשר להגיש בקשה לדיון מהיר בחוץ וביטחון, זה עוד כלי. אבל כרגע מבוקש הצעה לסדר-היום במליאה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אפשר לשאול את חברת הכנסת שקד, יכול להיות שהיא כן תסכים להעביר את זה לוועדת חוץ וביטחון.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל היא ביקשה כרגע הצעה לסדר היום במליאה. היא יכולה להגיש בקשה לדיון מהיר בוועדה, שזה לא מגיע למליאה, זה הולך ישר לוועדה. במקום לעבור למליאה, ואז הוועדה, הוא הולך ישר לוועדה – זה עוד כלי פרלמנטרי. אפשר להגיש שאילתה דחופה לשר הביטחון. יש עוד כל מיני כלים. פה יש בקשה לגיטימית, אגב, כלי פרלמנטרי לגיטימי של איילת שקד, שהיא ביקשה מהנשיאות, והנשיאות דחתה את זה מנימוקיה. היו לה עוד הרבה נושאים חשובים, והיא אמרה – אלה הכי חשובים. אנחנו מאשרים ארבע, הארבע האלה הכי חשובים. אומרת איילת שקד – זה לא פחות חשוב, תאשרו גם את זה. אני אומר לכם, יש עוד הרבה הצעות אחרות שלא אושרו שגם הן דחופות. זה הדיון. לא האם זה חשוב או לא. ברור שזה חשוב. אגב, אם זה מה שחשוב לחבר כנסת, אז זה חשוב.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא, אני התייחסתי למה הגיב חבר הכנסת ארבל, שאמר שכרגע הטפטוף הוא טפטוף מאוד זעום.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אבל התוכן הוא משמעותי בעיניה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני אומרת שלפעמים צריך ליזום דווקא כדי שלא טפטוף. אנחנו יודעים טוב מאוד שלא יפסיקו לנסות להסתנן לכאן. הפכנו להיות מכרה זהב של כל העולם הזה שמגיעים פה ועובדים. לצערנו הרב, אחר-כך אנחנו תקועים איתם.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני דווקא חושבת שהנושא הוא מאוד חשוב.

מבחינת הנשיאות, אני לא יודעת אם בקדנציה הזאת ראיתם את המצב של אישור של הצעה חמישית. מה, איך אתם רואים את הנשיאות? בקדנציה הקודמת היה מקום, ואישרנו הצעה חמישית, כאשר הנשיאות נתנה בעצם הסכמה עקרונית. אני לא יודעת מה המדיניות של היום, ולכן אני שואלת.
משה ארבל (ש"ס)
אני לא רוצה להיות הראשון שיקבע שינויים כאלה בלי התייעצות עם יושב-ראש הכנסת. אני יודע שלבקשתי הוסיף את הנושא הרביעי בעניין פגיעה ורצח נשים בחברה הישראלית, שהאירועים האלה הם אירועים שקורים. אגב, מעניין שלא היו חברות כנסת בנשיאות שביקשו את זה, אבל זה מספיק חשוב לכולנו. אני אומר בכנות, הנושא חשוב. אמרתי גם לפרוטוקול שאני באופן אישי רציתי להצטרף לנושא הזה. אני חושב שנכון וראוי לקיים עליו דיון. אני חושב שאם נשנה את הכללים.
איילת שקד (ימינה)
סליחה, חבר הכנסת ארבל, זה לא לשנות. זו זכותה של ועדת הכנסת להוסיף. יש גם לחברי הכנסת כאן איזשהו יכולת של שיקול דעת.
משה ארבל (ש"ס)
אני מסכים לחלוטין. יחד עם זאת, אני חושב שבמידה וזה יעלה בשבוע הבא, והנשיאות הכנסת תבחן את זה בלב פתוח ובנפש חפצה, השמיים לא ייפלו, והגבול לא ייפרץ לחלוטין. לשיקולכם.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד העלאת ההצעה לסדר-היום, ירים את ידו?הצבעה

בעד – 4
נגד – 2
נמנעים – 1
היו"ר איתן גינזבורג
ההצעה עברה, והיא תעבור - - -
מתן כהנא (ימינה)
- - - גזענות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה לא בדיוק, אל תציג את זה ככה, מתן. אחרת, אנחנו אף פעם לא נתמוך בזה. אם אתם רואים את זה ככה - - -
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אם אתה מציג את זה ככה, אני חוזרת בי. תפסיקו עם זה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
למה עשית את זה?
קריאות
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, זה לגיטימי. אין פה פוליטיקה, זו החלטה לגיטימית.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
מעבר לפוליטיקה, יש פה מדינה נכון?
היו"ר איתן גינזבורג
זו החלטה לגיטימית של הוועדה. איילת, אני מברך אותך, ואני מאחל לך דיון פורה במליאה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
זה נושא חשוב איילת, זה נושא חשוב.
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה, ההצעה תצטרף לסדר-היום במליאה.

קטי, דרך אגב, חברי הוועדה, טלי, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני הצבעתי כמו שהצבעתי מטעם אחד – לא, כי אני מתנגד לנושא וכו'. אני לא רוצה להפוך את הוועדה, וזה לגיטימי. אני לא מערער על הזכות לערער על הנשיאות. אבל אני לא רוצה להפוך את הוועדה ככלי שכל חבר כנסת שלא קיבלו את עמדתו בנשיאות יקבל פה - - -

אני אומר באופן כללי, לכן הצבעתי כך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חד פעמי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא חד פעמי, אני לא השתתפתי בהצבעה, אבל יש באמת נושאים חשובים - - - לערער על זה.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני הייתי בכנסת הקודמת, וראיתי את הדיון מסביב זה. אני בשום אופן לא רציתי לפגוע בנשיאות. אני לא חושבת שזו פגיעה. מי שרואה את זה ככה הוא טועה לחלוטין. יש אפשרות, אנחנו לא פוגעים באף אחד, לא חס וחלילה, לא ביושב-ראש הכנסת ולא בחברי הנשיאות. אבל, אם אנחנו חושבים שהנושא הזה חשוב, ואני אומרת, גם אני עברתי כאשר הייתי ראש עיריית ערד, מה עברתי עם מסתננים, אז אני יודעת עד כמה זה חשוב.
היו"ר איתן גינזבורג
דיברתי על העיקרון, לא על ההצעה גופה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
נכון, בשום אופן לא הייתה פה כוונה לפגוע באף אחד.הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020, מ/1330


הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף-2020, מ/1331
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, סעיף הבא לסדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, להעברת הצעות חוק מהוועדה המיוחדת לנגיף הקורונה החדש, לוועדת חוקה, חוק ומשפט, שתי הצעות חוק שנצביע עליהן בנפרד.

הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל).

הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה).

יש פה נציג של הוועדה המיוחדת?
יעקב אשר (יו"ר ועדת החוקה)
אעשה זאת בקצרה, אדוני.
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, הודיעה כי היא מוותרת על הדיון בהצעות החוק האלה, אז נראה שהיא מסכימה.
יעקב אשר (יו"ר ועדת החוקה)
אז צריך להחליט. אני רוצה לומר שאני מברך אותה על זה. זה היה היגיון מתחילת הדרך. לכן, אני מברך אותה על ההצעה הזאת. אני מבקש את אישורכם בעניין הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור להצבעה. אפשר להצביע על שתיהן ביחד?
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
אז בגלל שיש הסכמות, אנחנו נצביע.

מי בעד העברת החוקים לוועדת חוקה, חוק ומשפט? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד. עבר. שני החוקים יעברו לוועדה.
הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020, מ/1329
היו"ר איתן גינזבורג
יש פה עוד בקשה של יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה.

סעיף (ג) יורד מסדר-היום.

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020, מ/1329
היו"ר איתן גינזבורג
סעיף ד – קביעת ועדות הדיון בהצעות החוק הבאות. יש בקשה להצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים).

לא נקבע איזו ועדה, היה חילוקי דעות במליאה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מוותר.
ארבל אסטרחן
עבודה, אבל זה יכול ללכת - - -
היו"ר איתן גינזבורג
במליאה. הלשכה המשפטית המליצה שזה ילך לוועדת העבודה והרווחה. במליאה נשמעו הערות או הצעות להעביר לוועדת הקורונה. וזהו – יושב-ראש הוועדה הודיע שהוא מוותר על הדיון בהצעת החוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש שיהיה רשום בפרוטוקול - למרות שזה קשור גם לוועדת החוקה, אני מוותר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני חושב שמכיוון שמדובר כאן בהצעת חוק שהיא בעיקר קשורה לרשות המסים, ועיצומים כספיים וכל זה, זה נושא שהוא יותר מתאים או לכספים או לכלכלה. נראה לי שכולם מסכימים, אז צריך לרוץ עם זה. השאלה איזו ועדה בנויה.
היו"ר איתן גינזבורג
יש הצעה לוועדת הקורונה. אם אתם מוסיפים – כספים, או כלכלה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני חושב ש-1 כספים, ו-ד(2) זה כלכלה.
היו"ר איתן גינזבורג
כרגע, יש פה הצעה להעביר את זה, או לוועדת העבודה והרווחה, זו הצעה של היועצת המשפטית, או לקורונה. אוסאמה סעדי הוסיף כספים או כלכלה. אבל מליאה נשמעו או ועדת העבודה והרווחה או הקורונה.
ארבל אסטרחן
הם לא מחויבים.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון, אפשר פה להציע הצעות אחרות. קורונה פנויה, ואחרים פנויים.
ארבל אסטרחן
צריך ללכת לוועדה שעוסקת בעניינים רגולטוריים, זה יכול ללכת לכלכלה, זה יכול ללכת לכספים, כמו שאמרת. אני חושבת שמתאים יותר לוועדת העבודה והרווחה.
היו"ר איתן גינזבורג
מה אתה אומר יעקב?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא יודע. בדברים האלה צריך לשמוע את הדרגים המקצועיים, זו האמת. הבעיה היא שזה הופך להיות כבר לא רלבנטיים.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מודה, שבמקרה הזה אני נוטה יותר לקורונה באופן אישי, כי פשוט לקחנו שתי הצעות חוק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה קשור למהות החוק. זה כספים או כלכלה.
היו"ר איתן גינזבורג
אז נעביר לוועדת הקורונה.

חברים, נצביע. מי בעד להעביר לוועדת קורונה, ירים את ידו?הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
יעבור לוועדת הקורונה. תודה.

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות),
התש"ף-2020
היו"ר איתן גינזבורג
הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות), התש"ף-2020. הלשכה המשפטית הציעה שזה יגיע לוועדת החוקה, חוק ומשפט. נשמעה הצעה אחרת במליאה – לוועדת כספים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא קשור לכספים, עם כל הכבוד.
היו"ר איתן גינזבורג
אופיר כץ, יש הכרעה? או שאתם רוצים לדחות את הדיון הזה למחר?

אתם רוצים לדון בזה היום או מחר? מקובל עליך אופיר, כי זו בקשה שלך.

הנושא נדחה לישיבה הבאה. תודה.

הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות
היו"ר איתן גינזבורג
בקשה להוספת ממלאי מקום קבועים. בוועדת הכספים – מטעם הרשימה המשותפת יכהנו: חבר הכנסת מנסור עבאס ואוסאמה סעדי – ממלאי מקום קבועים. בוועדת חוץ וביטחון – מטעם סיעת הליכוד, תכהן חברת הכנסת מיכל שיר, כממלאת מקום קבועה.הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד הוספת ממלאי מקום? ירים את ידו? מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
ההוספה אושרה.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:55.

קוד המקור של הנתונים