ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/06/2020

בקשת יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה להקדמת הדיון בהצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (מ/1324), לפני הקריאה השנייה והשלישית

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
22/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 20
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ל' בסיון התש"ף (22 ביוני 2020), שעה 21:30
סדר היום
בקשת יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה להקדמת הדיון בהצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (מ/1324), לפני הקריאה השנייה והשלישית
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
חברי הכנסת
יפעת שאשא ביטון – יו"ר ועדה מיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות
ולרעידות אדמה.
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים


בקשת יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה להקדמת הדיון בהצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (מ/1324), לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר איתן גינזבורג
אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום: בקשת יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה להקדמת הדיון בהצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (מ/1324), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

מי בעד אישור הבקשה?

הצבעה

הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הבקשה אושרה פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 22:23.

קוד המקור של הנתונים