ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/06/2020

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, לפני הקריאה הראשונה, ב. בקשת יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1325), לפני הקריאה השנייה והשלישית., בקשת יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה להקדמת הדיון בהצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (מ/1324), לפני הקריאה השנייה והשלישית

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת14
ועדת הכנסת
22/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 19
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ל' בסיון התש"ף (22 ביוני 2020), שעה 10:00
סדר היום
1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, לפני הקריאה הראשונה:
א. הצ"ח קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש)(מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף-2020 (מ/1326)
ב. הצ"ח חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3)(הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף-2020 (מ/1327)
ג. הצ"ח מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה )הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1328)
ד. הצ"ח הארכת תקופות ודחיית מועדים )הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020 (מ/ 1329)
ה. הצ"ח להארכת תוקפן של תקנון שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(אזור מוגבל), התש"ף-2020 (מ/1330)
ו. הצ"ח להארכת תוקפן של תקנון שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף-2020 (מ/1331)
ז. הצ"ח סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מנהליים)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (מ/1332)
2. בקשת יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1325), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
3. בקשת יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה להקדמת הדיון בהצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (מ/1324), לפני הקריאה השנייה והשלישית
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
מיכאל מלכיאלי
טלי פלוסקוב
אלעזר שטרן
חברי הכנסת
אורלי פרומן
חה"כ יפעת שאשא ביטון - יו"ר הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש
מוזמנים
יעל אגמון - רכזת ביטחון באגף תקציבים, משרד האוצר

עלי בינג - רכז ביטוח לאומי, אגף תקציבים, משרד האוצר

מרגנית לוי - יועצת מקצועית לשר המשפטים, משרד המשפטים

טליה אגמון - המשנה ליועמ"ש, משרד הבריאות

יעל כהן - סגנית היועמ"ש, משרד ראש הממשלה

נעה בן שבת - יועמ"ש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של כנסת
יועץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרחבקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, לפני הקריאה הראשונה
היו"ר איתן גינזבורג
בוקר טוב חברי הוועדה. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ל' בסיון התש"ף, 22 ביוני 2020.

על סדר היום מספר בקשות להקדמת דיון בהצעות חוק ממשלתיות וכן בקשות של שתי ועדות, גם כן להקדמת דיון לפני קריאה שנייה ושלישית אבל אתחיל עם ההצעות הממשלתיות:

הצעת החוק הראשונה שביקשה הקדמת דיון לפני קריאה ראשונה היא:

1. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה).

הבנתי שיש לנו פה את נציגת משרד האוצר, יעל אגמון או יעל כהן. אנחנו רואים אותה? בוקר טוב.
יעל אגמון
בוקר טוב. הצעת החוק, כמו שאמרת אדוני היו"ר, מבקשת לאפשר לחיילים משוחררים שיש יתרה בחשבון הפיקדון שלהם, למשוך עד 4,000 שקלים, כמענה למשבר הכלכלי בעקבות נגיף הקורונה. חיילים משוחררים שירצו בכך, שיוכלו למשוך כסף מהפיקדון לכל מטרה.

נכון להיום, חוק חיילים משוחררים נותן מטרות ספציפיות שלהן ניתן למשוך את הכסף כמו לימודים, הכשרה מקצועית, חתונה, קניית דירה או פתיחת עסק, והרעיון הוא לתת סכום יותר מוגבל לכל מטרה לתקופה של חודשיים, בכדי לאפשר לחיילים שזקוקים לכך להשתמש בכסף בעקבות המשבר הכלכלי.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. שאלות לחברי הוועדה?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מבורך. להתקדם כמה שיותר מהר.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד ההצעה?
קריאות
אתה לא יכול להצביע, אין שישה קבועים.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב, בסדר. תודה יעל.
נעבור לסעיף הבא
2. הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף-2020. לצורך כך, נמצאת אתנו מרגנית לוי ממשרד המשפטים.
מרגנית לוי
בוקר טוב אדוני יושב-הראש וחברי הכנסת, הצעת החוק הזאת מדברת על ההסדר של קביעת רשימות הנאמנים. מה שקורה זה שחוק חדלות פירעון קובע ששר המשפטים יתקין תקנות לאיך תגובש רשימת נאמנים, כשמתוך הרשימה הזאת ימונו נאמנים בתיקים פרטניים, ובמשך כל התקופה של מערכות הבחירות החוזרות והנשנות לא יכולנו להשלים את התקנת התקנות האלה מכיוון שהתקנות האלה טעונות אישור ועדת חוקה.
היו"ר איתן גינזבורג
למה צריך להקדים את הדיון? למה צריך את הפטור הזה?
מרגנית לוי
אני אסביר: מכיוון שבמהלך תקופות הבחירות, הארכנו את כל פרק הנאמנים כי לא הצלחנו להתקין את התקנות בתקופה של תשעה חודשים, עד ה-1 ביולי. ה-1 ביולי זה עוד שבוע וחצי ולא נצליח להתקין את התקנות עכשיו, בלוח הזמנים הזה. ולכן, אנחנו מבקשים לדחות את זה בעוד שמונה חודשים. מכאן הדחיפות. זאת הסיבה היחידה.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר אבל אפשר לדון בזה ביום רביעי הקרוב במליאה או ביום שני הבא. למה צריך לקבל פטור מהרגע שזה עבר ועדת שרים? המנגנון של פטור הוא לא מנגנון אוטומטי וקבוע. צריך מידת דחיפות ברורה. אפשר לדון בזה ביום רביעי, אחרי שזה יונח יומיים לצורך עיון הציבור, ולדון בזה ביום רביעי במליאה או ביום שני הבא, ואנחנו עדין בתוך סד הזמנים.
מרגנית לוי
כמובן שאנחנו לא מקלים ראש בבקשות הפטור. אנחנו ביקשנו את הפטור הזה כדי לאפשר לוועדת החוקה לדון בזה בנחת. אם אדוני יושב-הראש חושב שאין צורך ושוועדת החוקה תספיק, אנחנו... אנחנו חושבים שעדיף שלוועדת החוקה תהיה יותר נחת כדי לדון בזה בצורה רגועה, בהתאם ללוח הזמנים שלה. זו הסיבה שביקשנו את הפטור, רק בגלל שזה פג ב-1 ביולי, וכדי לאפשר לוועדת החוקה לדון בזה בסדר זמנים – לפי מה שמסתדר לה.
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הוועדה, יש שאלות, הערות? תודה רבה מרגנית.

בואו נצביע על הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים. מי בעד מתן הפטור ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 7
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
7 בעד, מי נגד, מי נמנע? ההצעה התקבלה ויוקדם הדיון לקריאה ראשונה.

מי בעד הצעת החוק לחדלות פירעון ושיקום כלכלי – למתן הפטור? על מה שדיברה נציגת משרד המשפטים, זה לא קשור לקורונה אבל זה חוק שמסתיים ב-1 ביולי והם רוצים להאריך אותו. האם ניתן להם פטור מיומיים כדי לדון בוועדת החוקה או שנדחה את הפטור הזה? דיברתם בזמנו שאתם מבקשות את הפטור בתקופה הזאת בעיקר לחוקי קורונה או לדברים שהם מאוד מאוד דחופים. זה לא חוק קורנה, זה חוק שפשוט מסתיים ב-1 ביולי, ולכן היא ביקשה את הפטור הזה. אני ממש פותח את זה לשיקול דעת החברים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני בעד.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
גם אני בעד.
היו"ר איתן גינזבורג
אז מי בעד הפטור ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 7 בעד
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
7 בעד, מי נגד, מי נמנע? הפטור ניתן.

3. אנחנו עוברים להצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020. נציג משרד האוצר, עלי בינג, רכז הביטוח הלאומי נמצא אתנו?
עלי בינג
הצעת החוק מדברת על לתת מענק לחודש נוסף לבני 67+ שאיבדו את מקום עבודתם בתקופת הקורונה. זה מענק שניתן גם עבור חודשים מרץ, אפריל, מאי, וזה עבר בתקש"ח, וכרגע הצעת החוק הזאת גם מסבירה את מה שעבר בתקש"ח עבור חודשים מרץ-מאי וגם מעניקה חודש נוסף עבור חודש יוני. חשוב להגיד שבני 67+ אינם זכאים לאבטלה לפי החוק הקיים ולכן, המענק הזה הוא מענק ייחודי בגלל שהמדינה הכירה בסיטואציה הייחודית של מפוטרים מעל גיל 67 בעת תקופת משבר הקורונה.
היו"ר איתן גינזבורג
מה הסכומים שניתנים?
עלי בינג
סכום המענק הוא עד 4,000 שקלים, זה בהתאם לגובה הפנסיה שלך. מי שהפנסיה שלו עד 2,000 שקלים יקבל מענק של 4,000 שקלים, וזה במדרגות הולכות ופוחתות כך שמי שהפנסיה שלו מעל 5,000 שקלים, לא יקבל מענק בכלל.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה כבר עובד רק הארכנו לעוד חודש.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני רוצה להגיד משפט אחד, אני מנצלת את ההזדמנות שנמצא אתנו נציג של האוצר: קחו בחשבון, ואני כמובן אדבר בדיון על החוק, שלא יכול להיות שאדם היה בבית 27 ימים ובשלושה ימים של החודש הוא יצא לעבודה, ולא משלמים לו מענק הסתגלות. צריך לשלם לו את החלק היחסי.
עלי בינג
אז כבר בהצעת החוק הזו, שעברה בממשלה ביום ראשון, נתנו על זה את הדעת וחילקנו את זה לשלו פעימות. זאת אומרת, אם מצאת עבודה בעשרת הימים האחרונים, אתה תקבל שני שליש מגובה המענק.
קריאה
השאלה למה לא חלק יחסי לגמרי?
עלי בינג
יש פה טרייד-אוף – אפשר לנהל את הדיון הזה גם בוועדה אבל בכל מקרה, יש טרייד-אוף בין פשטות לבין יעילות ובסוף, זה לא מנגנון של דמי אבטלה וזה גם לא תלוי בשכר. יכול להיות שהמשכורת שלו מעבדותו הייתה 2,000 שקלים, הוא עדין יקבל מענק אפילו גבוה יותר. זה מענק שבהגדרה אמרנו שהוא מענק ייחודי, חירומי, שנועד לעת הזאת ויש לו יתרונות ויש לו חסרונות, הוא לא מושלם אבל זה הכי טוב שנותן את המענה כרגע.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. מי בעד לתת פטור להצעת החוק ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד. ההצעה התקבלה.

4. נעבור להצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020, של משרד המשפטים. מרגנית לוי, בבקשה.
מרגנית לוי
שלום שוב. זאת כן הצעת חוק של הקורונה והיא מדברת על דחיית מועדים בשלושה מישורים שונים: 1. זה אישורים רגולטוריים, בעיקר רישיונות עסק, בעקבות צרכים שעלו מהשטח של מלונות ועסקים אחרים שלא פנויים כרגע להאריך את רישיון העסק כי הם עסוקים בלחזור לשגרה. בהקשר הזה, ההצעה מאפשרת להאריך את רישיונות העסק האלה ברישיונות רגולטורים אחרים בשלושה חודשים.

רכיב נוסף זה דחיית מועדים בהליך להטלת עיצום כספי – גם דחייה בשלושה חודשים כדי לאפשר לאנשים קצת להתאושש מהמשבר ולהתמודד לאחר מכן עם העיצום הכספי.

והדבר שעומד בבסיס בקשת הפטור זה העניין של ביצוע בדיקה תקופתית של מתקני גז ביתיים, שבמהלך התקופה הראשונה של הקורונה הותקנו תקנות שעת חירום, שדחו את המועד לביצוע בדיקות כאלה בשלושה חודשים. התקש"ח האלה תפוגנה ב-25 ביוני, שזה ביום חמישי. המשמעות היא שאם חברות הגז לא יספיקו לעשות את כל הבדיקות התקופתיות האלה עד ליום חמישי, יהיו הרבה בתי-אב בישראל שינותקו מגז, ואנחנו רוצים למנוע את זה.

לכן, הצעת החוק הזאת תאפשר לדחות את זה לעוד שלושה חודשים עם כל מיני מנגנוני איזון שהתקבלו כבר מהייעוץ המשפטי לכנסת, כדי לאזן בין הצורך לאספקת גז לבתי-אב ובין שמירה על ביטחון הציבור כי יש כאן רכיב בטיחותי. זה מה שעומד בבסיס בקשת הפטור שלנו, זה הנימוק לדחיפות.
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הוועדה, התייחסות, מישהו?

מי בעד הפטור ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד. התקבל הפטור. תודה רבה.

5. אנחנו עוברים להצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020. טליה אגמון, המשנה ליועמ"ש משרד הבריאות, בבקשה.
טליה אגמון
בוקר טוב. אנחנו מדברים על התקנות לשעת חירום, שנועדו לאפשר את הבידוד בבתי מלון של חוזרים מחו"ל או של אנשים בארץ שאין להם איפה להיות בבידוד. הם עודכנו בתחילת אפריל ולכן, אחרי שלושה חודשים הם יפקעו ב-3 ביולי. אנחנו בתהליך של להכניס את הסמכויות האלה לתוך חוק הקורונה הגדול אבל כרגע, אנחנו מבקשים להמשיך ולהאריך את הסמכות לפי התקש"ח באמצעות חוק להארכת תוקפו. זה צריך לעבור לפני ה-3 ביולי כדי שהתקנות יישארו בתוקף ולכן, אנחנו מבקשים את קיצור המועדים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אפשר להרחיב רק כדי שנבין את המהות, מה זה לאפשר לבתי המלון לעשות או לחייב אנשים ללכת?
טליה אגמון
זה לאפשר למדינה להפנות אנשים לבתי מלון. היא שוכרת אותם, מתפעלת את הפעילות שם כאשר הם חוזרים מחו"ל ואין להם איפה להיות בארץ בבידוד או כאשר הם נמצאים בארץ ומאובחנים כחולים או צריכים להיות בבידוד ואין להם מקום מתאים לבצע את הבידוד. אנחנו רואים את זה במקומות שיש משפחות גדולות בדירה צפופה או כמובן אלה שחוזרים מחו"ל, שאין להם כאן, בארץ, בית מגורים שבו הם יכולים להיות בבידוד לתקופה של 14 יום.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לאפשר למדינה לחייב את מי שהיא רוצה ללכת לבית מלון, את מי שהיא מוצאת לנכון.
טליה אגמון
נכון. להפנות וגם לחייב, כן, כפי שכתוב בתקנות. יש כללים בתקנות. מי שלא יכול להראות שיש לו איפה לעשות בידוד בצורה נאותה במקום שעומד לרשותו בבית שלו או יכול גם אדם לשכור חדר בעצמו במלון אבל אם אין לו אפשרות כזאת אז אנחנו מפנים אותו לשם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אבל הוא יכול לשכור גם חדר במלון, אם הוא רוצה.
טליה אגמון
אם הוא רוצה על חשבונו, הוא יכול לבחור גם אפשרות אחרת שהוא יכול לעשות בה בידוד.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. עוד הערות לחברים?

אם כך, נצביע. מי בעד מתן הפטור להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (אזור מוגבל), ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד. ההצעה התקבלה.

6. נישאר עם טליה – יש הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף-2020. את יכולה בבקשה להקריא את הסעיף הזה כי לא הבנתי מה כתוב פה? בידוד במקום לבידוד?
טליה אגמון
לא, בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה.
היו"ר איתן גינזבורג
מה זה בידוד במקום לבידוד? בבקשה, טליה.
טליה אגמון
על זה דיברנו הרגע – בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אז מה ההבדל בין סעיף 6 ל-7?
היו"ר איתן גינזבורג
רק שנייה. אני טעיתי כי חשבתי שאנחנו מדברים על אזור מוגבל.
טליה אגמון
לא, אזור מוגבל זה משהו אחר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רגע איתן, אם כבר התחלנו, מה ההבדל בין 6 ל-7?
טליה אגמון
יש הצעת חוק אחת שהיא ההוראות המהותיות, שישולבו אחר-כך כנראה בתוך החוק הגדול של נושא סמכויות בנושא הקורונה. זה החוק שייעגן בחקיקה את - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לא. יש פה הצעת חוק שמי שאמורה לענות עליה זו יעל כהן, סגנית היועמ"ש לראש הממשלה, שמדברת על בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מנהליים, שזו לא הצעה שלכם.
טליה אגמון
נכון.
יעל כהן
נכון, זו הצעה אחרת.
היו"ר איתן גינזבורג
אז תכף נסביר את ההבדל. בואו נחזור רגע לטליה – תסבירי לי את הסיפור של אזור מוגבל, סעיף 5.
טליה אגמון
מה שהסברתי לגביו קודם זה החוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום בנושא בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה. זה שלנו, והוא רק מאריך את תוקפן של תקנות שעת חירום קיימות כמות שהן.

הנושא השני הוא הארכת תוקף – אותו דבר – של תקנות שעת חירום קיימות בנושא הכרזה על אזור מוגבל, שזה התקנות שמאפשרות לוועדת השרים להכריז על אזור כמו חורה או שכונה בירושלים, על אזור שבו יש מגבלות יותר חמורות, וגם כאן יש תקנות שעת חירום שחלפו שלושה חודשים וצריך להאריך את תוקפן. הן פוקעות ב-3 ביולי, אם לא תהיה חקיקה שמאריכה את התוקף.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב. שאלות לחברים? לא.

מי בעד סעיף 5 לסדר היום ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
אושר פה אחד.

משרד הבריאות, יש עוד פנייה שהיא מחוץ לסדר היום, ברשות החברים, אני אעלה אותה כי היא הגיעה רק עכשיו, אלא אם כן יש התנגדות של החברים לדבר הזה - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רגע, אולי נסיים את סעיף 7 קודם.
היו"ר איתן גינזבורג
פשוט כי נציגת משרד הבריאות פה. טוב, ירדנו מזה.

7. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מנהליים) (הוראת שעה), התש"ף-2020. ממשרד ראש הממשלה, יעל כהן.
יעל כהן
נכון, אני פה. הצעת החוק הזאת כוללת שני רכיבים משלימים שהממשלה מבקשת לשלב בחוק סמכויות הקורונה הגדול, שכבר עבר בקריאה ראשונה בשבוע שעבר וכבר מתחיל את הדיונים להכנה בוועדת החוקה. שני הרכיבים הם: 1. הנושא של מקום לבידוד מטעם המדינה, שנמצא כרגע בתקש"ח וגם יאריכו אותו זמנית על-פי המבוקש בהצעת החוק להארכת תקש"ח, שעליה דיברה טליה. זה אמור להיות הסדר הקבע בחקיקה ראשית. הרכיב השני הוא רכיב נוסף של אכיפה, שאין אותו היום בתקש"ח וזה הנושא של אפשרות למתן צווי סגירה מנהליים לעסקים שמפרים בצורה ניכרת את ההוראות, ושנותר שם חשש משמעותי להדבקה. זה רכיב שלא קיים כיום. את שני הרכיבים האלה הממשלה מבקשת לשלב בחוק הסמכויות הגדול שכבר יצא לדרך, ולכן גם מבקשים להקדים את הדיון בהם.
היו"ר איתן גינזבורג
לכמה זמן הצעת החוק הספציפית הזאת מבוקשת? לאיזו תקופה?
יעל כהן
היא מבוקשת לאותה תקופה של הצעת החוק העיקרית, עד סוף מרץ, עם התלייה בהכרזות ו - - - שיש בהצעת החוק העיקרית.
היו"ר איתן גינזבורג
הצעת החוק העיקרית אמורה להחליף את הצעת החוק הזאת?
יעל כהן
הצעת החוק הזאת היא הצעה שאמורה להשתלב כעוד שני פרטים פרקים נוספים בחוק סמכויות קורונה שהכנסת אישרה בקריאה ראשונה בשבוע שעבר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
איתן, רוצים שזה ישתלב בעיקרי.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, העיקרי כבר יצא מהדיון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא, רוצים שזה ישתלב בעיקרי. השאלה ששאלנו קודם - -
היו"ר איתן גינזבורג
סעיף 7 ישתלב בעיקרי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
סעיף 7, שדנו עכשיו, זה בהנחה שהצעת החוק העיקרית תיקח יותר זמן מאשר שהם צריכים את סעיף 7. עכשיו מדובר, ככה אני מבין לפחות, זה על שני סעיפים: האחד שאמרנו והאחד הנוסף, שישתלב בהצעת החוק העיקרית לא בגלל שפג הזמן אלא בגלל שעובדים כבר על הצעת החוק העיקרית.
יעל כהן
נכון.
היו"ר איתן גינזבורג
עוד שאלות, הערות?

מי בעד הפטור ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 8
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
8 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הפטור התקבל. תודה רבה יעל.ב. בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1325), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר איתן גינזבורג
יש פה שתי בקשות – נתחיל עם הבקשה הראשונה: בקשת יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום, בנושא הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, לפני קריאה שנייה ושלישית.

יש פה נציג ממשרד העבודה?
נעה בן שבת
אני היועצת המשפטית לוועדה. הוועדה אישרה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית אתמול. יש עכשיו דיון רביזיה קצר מאוד להוספת סעיף תחילה. החוק הזה מעגן הוראות שהן תקנות שעת חירום למשך 45 ימים, והתקנות האלה פוקעות היום. כדי להבטיח שהפרסום של החוק – שלא ייווצר לנו פער בין מועד פקיעת התקנות לבין פרסומו של החוק, אנחנו מבקשים שנקבל פטור מחובת הנחה ולאפשר לקיים את ההצבעה כבר במליאה היום.
היו"ר איתן גינזבורג
יש שאלות לחברים? אין.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני רוצה לברך את יושבי-ראש הוועדה שעבדו גם ביום חמישי וגם ביום ראשון כדי להספיק להביא לנו היום את החוקים האלה. אז בוודאי ובוודאי שאנחנו צריכים לעשות - -
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב שכל יושבי-הראש שעוסקים בנושא הקורונה – אחת מהן יושבת כאן אבל גם את מיקי ויש אחרים שעוסקים בקצב מטורף להעביר את החוקים שהממשלה העבירה, לצערי, ברגע האחרון אבל שלא יגידו שנבחרי הציבור או הכנסת לא עושים את עבודתם נאמנה.

מי בעד מתן הפטור לקריאה שנייה ושלישית לפי בקשת יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה?

הצבעה

בעד – 8
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
בעד 8, אין מתנגדים, אין נמנעים. הבקשה נתקבלה.בקשת יושבת -ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה להקדמת הדיון בהצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (מ/1324), לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים לבקשת יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש, להערכת תוקף של תקנות שעת חירום – הגבלת פעילות, לפני הקריאה השנייה והשלישית.

יפעת שאשא ביטון (יו"ר הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה):

תודה רבה אדוני יושב-הראש. בוקר טוב לכולם. בדומה לוועדת העבודה והרווחה, גם כאן מדובר בתקנות לשעת חירום וההארכה שלהם ל-45 ימים. אלה תקנות שתוקפן פג אתמול בלילה. חשוב מאוד להעביר אותן כבר היום. אנחנו, כמובן, עשינו את כל הפרוצדורה בוועדה, אצלי. ההתפרצויות שאנחנו רואים, אין צורך להכביר במילים לגביהן ולגבי החשיבות בהארכת התקנות. אשמח אם תתמכו.
היו"ר איתן גינזבורג
אז עכשיו התו הסגול כן או לא בתוקף?

יפעת שאשא ביטון (יו"ר הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה):

עכשיו הוא לא בתוקף. אנחנו מדברים – אני יכולה לענות לחברת הכנסת? מה שזה בעצם מסביר זה הגבלת פעילות באופן כללי, אפשרות של פתיחה – למשל, כל נושא התרבות שעכשיו ייפתח, מה התקן, מה ההיקף של ההתקהלות שם? נושא של ספרים וכל בעלי המלאכה למיניהם – מה הם נדרשים על-מנת שיהיה אפשר לקבל לקוחות. כל הפתיחה של המשק, על כל כלליה, נמצאים בתקנות כאן. זה מאוד חשוב גם לבריאות הציבור וגם כדי - - -
היו"ר איתן גינזבורג
על זה עשיתם מרתון דיונים.

יפעת שאשא ביטון (יו"ר הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה):

ועל זה עשינו מרתון דיונים.
היו"ר איתן גינזבורג
שאלות?

מי בעד הפטור לקריאה שנייה ושלישית, כפי שהציעה יושבת-ראש הוועדה ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההצעה עברה פה אחד.

אני מודה לחברים. יום טוב. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:31.

קוד המקור של הנתונים