ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 29/06/2020

ייצוג הולם בקרב עובדי המדינה לעולים חדשים ובכללם בני העדה האתיופית

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
29/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 10
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, ז' בתמוז התש"ף (29 ביוני 2020), שעה 10:30
סדר היום
ייצוג הולם בקרב עובדי המדינה לעולים חדשים ובכללם בני העדה האתיופית
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
מיכל וונש
אנדרי קוז'ינוב
יואל רזבוזוב
חברי הכנסת
אליהו חסיד
גדי יברקן
יצחק פינדרוס
מוזמנים
מור ברזני - עו"ד, ראש אגף גיוון תעסוקתי, נציבות שירות המדינה

אווקה זנה - עו"ד, ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים

טלל דולב - ראש המטה לשילוב יוצאי אתיופיה, משרד ראש הממשלה

חגית פלדמן - מנהלת אגף א' משאבי אנוש, משרד העלייה והקליטה

יהודה תמר - מנהל מדור מיון, גיוס והשמה וממונה על מניעת גזענות, הכנסת

אורלי אלמגור לוטן - ראש צוות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

אילה אליהו
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים


ייצוג הולם בקרב עובדי המדינה לעולים חדשים ובכללם בני העדה האתיופית
היו"ר דוד ביטן
אני מתכבד לפתוח את הישיבה שעוסקת בייצוג הולם בקרב עובדי המדינה לעולים חדשים ובכללם בני העדה האתיופית. זה עלה באחד הדיונים האחרונים והחלטנו לטפל בזה כיוון שזה לא מיושם. בגדול זה לא מיושם. אנחנו מבינים את זה.

הייתי רוצה שהיועצת המשפטית תסביר לנו מה קורה מבחינת מערכת החוקים, דבר ראשון, ואחר כך הייתי רוצה שנציבות שירות המדינה גם תתייחס לזה.
שלומית אבינח
יש פה גם את הממ"מ, אורלי אלמגור לוטן.
היו"ר דוד ביטן
הממ"מ, אוקיי, גם הממ"מ. אני גם רוצה לדווח שבהמשך לדיונים שיהיו לנו, משרד הביטחון הגיש הצעת חוק בנושא של המימוש החלקי של המענק, לדעתי מה שכתבו שם לא מספיק, אבל אנחנו נדבר על זה בוועדה. החוק הזה עבר מוועדת העבודה והרווחה אלינו ואנחנו נטפל בזה בתוך כמה ימים ונסיים את העניין הזה. לוועדת העבודה והרווחה יש כל כך הרבה חוקים שהיא לא הייתה מתחילה אפילו לטפל בזה, אולי בעוד חצי שנה, אז אנחנו ככה זירזנו את העניין. בבקשה, היועצת המשפטית.
מרב תורג'מן
כן, אדוני. אני אסקור בקצרה את החוקים שמהווים את התשתית לחובה לתת ייצוג הולם, גם של ועדת העלייה והקליטה וגם מה שבסמכות ועדת החוקה.

בחודש מרץ 2011 אישרה הכנסת את הצעת החוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי, תיקוני חקיקה. מטרת החוק הייתה לסייע בקליטתם והשתלבותם של אוכלוסיית העולים מאתיופיה ובני משפחתם ובעיקר לסייע לקליטתם בשוק העבודה מתוך הבנה שזה אחד החסמים המשמעותיים ביותר לקליטה מיטבית.

החוק תיקן ארבעה חוקים שונים, אחד זה חוק החברות הממשלתיות ונקבע בו פרק חדש שעניינו ייצוג הולם בקרב עובדי החברות הממשלתיות שלהן יותר מ-50 עובדים, בכל המשרות והדירוגים, נקבע שיינתן ביטוי לבני העדה האתיופית והכוונה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה ואין מגבלה של זמן. נקבעו גם חובות על הדירקטוריון של החברה הממשלתית לפעול לייצוג הולם בקרב העובדים, לקבוע יעד ולנקוט את האמצעים הדרושים כדי להגיע ליעד, לייעד משרות, לתת העדפה מתקנת במכרזים, וכאן נכנסת הוועדה, נקבע שחברה ממשלתית תגיש לרשות החברות הממשלתיות אחת לשנה דין וחשבון לגבי ביצוע הוראות החוק ופירוט הנתונים ורשות החברות הממשלתיות מגישה לממשלה, לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה וגם לוועדת העלייה והקליטה אחת לשנה דוח על יישום החוק.
היו"ר דוד ביטן
הדוח הזה הוגש אי פעם?
מרב תורג'מן
הדוח הזה באופן עקרוני מוגש אחת לשנה, יש איחורים, לפעמים גם - - -
שלומית אבינח
הדיון האחרון התקיים ב-2018.
היו"ר דוד ביטן
ולפי הדוחות האלה מה?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
קטסטרופה.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
זה מיושם, אבל חלקית.
היו"ר דוד ביטן
זה לא מיושם, בקיצור. אז מה הם מגישים בדוח? 'קלטנו אתיופי אחד', מה?
שלומית אבינח
אבל, דוד, עולים חדשים, לא דווח - - -
מרב תורג'מן
אני כבר אגיע לזה, אבל עולים חדשים - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל זה לגבי העדה האתיופית?
מרב תורג'מן
זה לגבי העדה האתיופית. הסדר דומה נקבע גם לגבי תאגידים סטטוטוריים ושר המשפטים צריך להגיש לוועדה אחת לשנה דוח על היישום.
היו"ר דוד ביטן
מה הסנקציות בחוק?
שלומית אבינח
אין.
היו"ר דוד ביטן
אין סנקציות בחוק?
מרב תורג'מן
אין סנקציות בחוק.
היו"ר דוד ביטן
נו, אז מה? מי רשאי פה לתת סנקציות?
מרב תורג'מן
או רשות החברות הממשלתיות, ככל שיש בסמכותם, או לשר המשפטים לגבי תאגידים סטטוטוריים.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
מה עם עולים חדשים?
שלומית אבינח
לא היה דיווח בכלל.
מרב תורג'מן
אני אגיע כבר לעולים חדשים. ייצוג הולם לבני העדה האתיופית נקבע גם בפקודת העיריות וגם בפקודת המועצות המקומיות ובעניין הזה שר הפנים אמור להגיש לוועדה, נדרש להגיש לוועדה אחת לשנה את הדוח.
היו"ר דוד ביטן
ומוגש?
שלומית אבינח
לא.
מרב תורג'מן
שם יש בעיה, אנחנו מכירים את זה כבר כמה שנים, יש ככל הנראה בעיה באיסוף החומר מכל הרשויות המקומיות שחלקן מגישות למשרד הפנים וחלקן לא וברוב השנים הדוח הזה הוגש באופן חלקי, לא היו בו נתונים לגבי כלל העיריות והמועצות המקומיות.

חוק שירות המדינה (מינויים), שהוא אינו בסמכות ועדת העלייה והקליטה אלא הוא בסמכות ועדת החוקה, גם הוא מעגן חובת ייצוג הולם וחובת הייצוג ההולם שם היא באמת לכלל העולים החדשים ולבני העדה האתיופית.
היו"ר דוד ביטן
מה זאת אומרת זה לא בסמכותנו? כתוב בחוק סמכות ועדה איזה?
מרב תורג'מן
הוועדה שדנה וגם חובת הדיווח היא לוועדת החוקה.
היו"ר דוד ביטן
כתוב?
מרב תורג'מן
כן, כתוב במפורש שחובת הדיווח היא לוועדת החוקה.
היו"ר דוד ביטן
למה לא לוועדת עלייה וקליטה?
מרב תורג'מן
אדוני יכול לבחון את העניין הזה, אנחנו נדבר על זה, אבל בכל אופן לגבי עולים חדשים ההוראה נוספה רק ב-2016 כך שאני מניחה שהפרספקטיבה היא פחות רחבה.
היו"ר דוד ביטן
שמה אומר החוק לגבי עולים חדשים?
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
כמה שנים זה עולה חדש?
מרב תורג'מן
עד 12 שנים.
מור ברזני
לא, זה מי שעלה בהיותו בגיר וטרם חלפו 12 שנים מיום עלייתו.
שלומית אבינח
כתוב לך במסמך של הממ"מ.
מרב תורג'מן
ולגבי בני העדה האתיופית, זה אותו דבר, מי שהוא או הוריו נולדו.
היו"ר דוד ביטן
מה האחוזים באתיופים ומה האחוזים ב – שחייבים לקלוט?
מרב תורג'מן
אין התייחסות באחוזים, אין התייחסות ליעד. אני מניחה שנציגת הנציבות תציג את זה.
היו"ר דוד ביטן
ממה נובע שצריכים - - -
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
יחס באוכלוסייה.
מור ברזני
חוק שירות המדינה (מינויים) מטיל חובה על נציב שירות המדינה להמליץ לממשלה על יעדים ביחס לכל אחת מהאוכלוסיות.
היו"ר דוד ביטן
נו, ויש המלצה כזאת?
מור ברזני
ביחס ליוצאי אתיופיה היעד שנקבע הוא כפי שיעורם באוכלוסייה, שזה יעד שבעינינו הוא יעד טוב, אפקטיבי, כי בעצם - - -
היו"ר דוד ביטן
ולעולים חדשים מה?
מור ברזני
לעולים חדשים לצערי טרם נקבע יעד ואנחנו עכשיו נמצאים בעבודת מטה יחד עם משרד העלייה והקליטה כדי לקבוע יעד, כששוב נקודת הייחוס שלנו היא שיעורם באוכלוסייה.
היו"ר דוד ביטן
אבל מה כוללת ההעדפה הזו? הם חייבים לקלוט עובדים, או שאם יש שוויון בין שני מועמדים הם חייבים לקלוט את המועמד?
מרב תורג'מן
גם וגם. יש שתי חלופות, אחת באמת לייעד משרות, דבר שני זה העדפה מתקנת, זאת אומרת שאם יש לך שני מועמדים בעלי אותם כישורים אתה רשאי להעדיף כדי לעמוד ביעדים את העולה החדש.
היו"ר דוד ביטן
בקיצור אף אחד לא מיישם את זה, לא בעיריות, לא בממשלה, לא בתאגידים, לא בכלום. אף אחד לא מיישם, אז איך רוצים שעולים חדשים יעבדו? רק אם יש לו יכולת כמו מהנדס, רופא, דברים מהסוג הזה, רק אז, מעבר לזה אין שום מומחיות.
מרב תורג'מן
שפה אתה מכיר גם את הבעיה של המרת הרישיונות.
היו"ר דוד ביטן
כן, זה עוד משהו, אבל אני אומר, אז איפה פה ה – ?
מור ברזני
אז תיכף אני אסקור מה - - -
שלומית אבינח
אני רוצה הערה לסדר. כמנהלת הוועדה אני רוצה להדגיש לפרוטוקול שבכנסת ה-20 קיימנו בנושא הזה את רשות החברות, השלטון המקומי ונציבות שירות המדינה בדיון אחד, השנה החלטנו להפריד את זה כי זה יותר יעיל ויותר נכון, בעיניי, והוועדה תקיים דיון נפרד עם רשות החברות הממשלתיות ועם השלטון המקומי.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל אין סנקציות אז הם לא מיישמים את זה. טוב מאוד שהם מגישים לנו דוח לוועדה, באמת זה יפה מאוד.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
יושב הראש, אני רוצה ממש משפט.
היו"ר דוד ביטן
אבל תכלס אין בזה כלום, קצת על האתיופים אני יודע שפה ושם, אבל לא יותר.
מור ברזני
לא, תיכף אני אסקור מה נציבות שירות המדינה עושה.
היו"ר דוד ביטן
תיכף אנחנו נראה מה אתם עושים בעניין הזה.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
משפט. עוד בכנסת ה-19, כשהייתי יושב הראש, קיימנו איזה ארבעה דיונים, לדעתי, אפילו יותר, בנושא. באמת קיימת בעיה, גם דוחות חלקיים, הדיווח הוא חלקי, רשויות מקומיות לא דיווחו, כן יש חברות ממשלתיות שמשתדלות, חברת חשמל אני זוכר, השאלה בסוף גם באיזה תפקידים אותם העולים נמצאים.
היו"ר דוד ביטן
חברת החשמל משתדלת, אבל לא לגבי עולים חדשים, היא משתדלת לגבי דרוזים - - -
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, גם כלפי יוצאי העדה האתיופית, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי בסוף, הם כותבים 60-50 עובדים ובסוף אתה מסתכל במה עובדים, עובדים בניקיון, אתה לא רואה במשרות שהיינו רוצים לראות אותם.
היו"ר דוד ביטן
עם זה יש בעיה. אתה יכול לדרוש שוויון, אבל לא לדרוש שוויון גם במסגרת, זו בעיה קצת. אבל אתה יודע מה? שיקבלו קודם כל.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
כמו שאמרנו, מבחינת העדה האתיופית יש אנשים שנולדו פה והתחנכו ויש להם תארים והם יכולים להשתלב בדיוק כמו כולם. אם אנחנו מדברים על עולים חדשים אז יש אנשים שהביאו התמחות והם מומחים לא פחות עם רקע וזה עניין של שפה, אבל ב-12 שנים אפשר ללמוד עם את השפה, אז גם הם יכולים להשתלב. עוד פעם, יש פה אינטרס, אני לא רוצה פה להרחיב ולהגיד, אבל הרבה זה חבר מביא חבר וזה. אנחנו מדינת עלייה, אנחנו צריכים לתת לעולים חדשים הזדמנות שווה ופה הדיון בוועדה הזו הוא בדיוק אמור לתת - - -
שלומית אבינח
אבל בארבע השנים האחרונות לא היה בכלל דיון על שילוב עולים חדשים בשירות המדינה, לא התקיים בכלל.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
נכון. אני בכלל לא ידעתי שהעולים החדשים בתוך הסיפור הזה.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל עלינו על זה.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
אז חשוב שאנחנו עושים את זה וצריך לראות באמת מה עושים.
היו"ר דוד ביטן
טוב, עוד חבר כנסת רוצה להתייחס?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
סליחה על האיחור.
היו"ר דוד ביטן
מי את? רק תגידי לנו.
אורלי אלמגור לוטן
אורלי אלמגור לוטן, אני ראש צוות בממ"מ. אז ממש בשתי דקות כי מור מהנציבות תציג אחריי אז בלי להיכנס לנתונים. בהמשך למה שחבר הכנסת רזבוזוב אמר אנחנו סקרנו גם את יוצאי אתיופיה וגם את העולים החדשים בשירות המדינה, אבל יש כאן שתי קבוצות שהן שונות מבחינת ההשתלבות שלהן. אם אצל יוצאי אתיופיה יש יותר מהכמה ופחות מהאיך, כלומר באיזה תפקידים הם מועסקים, אצל העולים החדשים אנחנו רואים שיש פחות מהכמה, לעומת האחוז באוכלוסייה וזה שלא קבעו יעד, אבל יש יותר מהאיך, זאת אומרת התעסוקה שלהם, רואים שהם מועסקים בתפקידים מקצועיים.

כאן אני רוצה להגיד עוד משהו בהמשך למה שחבר הכנסת רזבוזוב אמר, שבאמת הדוחות של הנציבות הם מאוד מפורטים, מה שאין בהם, ובעבר למיטב זיכרוני כן היה, ואני חושבת שאם מור פה אז אולי תיקחו את זה לתשומת ליבכם, זה ההתייחסות לסוגי התפקידים שבהם מועסקים יוצאי אתיופיה והעולים החדשים וכל הקבוצות בכלל שמחויבות בחוק.
היו"ר דוד ביטן
כמה קלטו, למשל, בשנת 2019?
אורלי אלמגור לוטן
אז שוב, את המספרים אני מעדיפה שמור תציג, יש לה את הכול, אבל עניין התפקידים הוא משמעותי. אני לא יודעת, משפטית אולי מרב תוכל להרחיב, מה שאני קוראת זה שהחוק מדבר על ייצוג הולם בכל הדרגות והמקצועות בכל המשרדים ויחידות הסמך ולכן יש כאן מקום, כשמסתכלים על הייצוג ההולם, להסתכל במה הם מועסקים. לא צריך תפקיד תפקיד, אבל מקובל להסתכל על דירוגים, מי מועסק בדירוג המנהלי - - -
היו"ר דוד ביטן
אני מבין את זה, אבל קודם כל שייקחו ואחר כך נתווכח לאיזה תפקידים. הם גם לא לוקחים.
אורלי אלמגור לוטן
יש גם עניין, יוצאי אתיופיה כרגע בכלל שירות המדינה עומדים בהחלטת הממשלה, לפי כלל שירות המדינה, יש שונות מאוד מאוד גדולה בין המשרדים. יש המון במערכת הבריאות, יש פחות באופן יחסי בשירות המדינה. רוב יוצאי אתיופיה מועסקים בתפקידים בדירוגים מנהליים, הרבה יותר ממה שמועסקים כלל עובדי המדינה. אצל העולים החדשים המצב הוא שונה, העולים החדשים יותר מועסקים בתפקידים מקצועיים, יש פחות עולים, אבל הם מועסקים בתפקידים מקצועיים.

יש פחות בכירים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה. אז כן יש כאן עניין של ותק בשירות המדינה והתקדמות. שני דברים שכן צריך לשים לב בנציבות כרגע, האחד, כשמסתכלים על תכניות שנועדו לקדם אנשים בשירות המדינה, כמו צוערים בשירות המדינה, שזו תכנית שבאמת מיועדת לקהל שמגיע מבחוץ, יש מועמדים יוצאי אתיופיה, אין בשנים האחרונות לא יוצא אתיופיה ולא עולים חדשים בתכנית. וכאן זה לא כמו תכניות הבכירים האחרות שכבר צריך להגיע אליהם כבכירים. דבר שני, הייתה קליטת עובדי קבלן מסיבית בשנים 2017-2016 למערכת הבריאות במסגרתה נקלטו גם לא מעט יוצאי אתיופיה. זה לפי מה שכתוב בדוח מה שהקפיץ את המספר של הסך הכול.

כן מוזכר בדוח שדובר על זה שייבנו תכניות של קידום ושילוב של העובדים אחר כך בתפקידים אחרים. אנחנו עכשיו כמה שנים אחרי, צריך גם להסתכל על זה, איפה העובדים שנקלטו, עובדי הקבלן, האם באמת יש תכניות לשלב אותם בתפקידים אחרים.
היו"ר דוד ביטן
מה שעשית בטבלאות, הטבלה השנייה של העולים החדשים, זה כולל אתיופים?
אורלי אלמגור לוטן
לא, אנחנו הפרדנו בין יוצאי אתיופיה לבין עולים חדשים.
היו"ר דוד ביטן
נציבות שירות המדינה פה?
מור ברזני
כן.
היו"ר דוד ביטן
קודם כל אני מבקש שהממשלה תקבל החלטה לגבי אחוז הייצוג ההולם של עולים חדשים. ברגע שאין אז גם אי אפשר לעשות כלום, הם יכולים לקבל אחד, הם יכולים לקבל ארבעה, זה לא משנה. מתי אתם עושים את זה?
מור ברזני
בתוך חודשיים אנחנו נביא המלצה לממשלה לקביעת יעד של עולים חדשים.
היו"ר דוד ביטן
באתיופים יש, נכון?
מור ברזני
באתיופים יש.
היו"ר דוד ביטן
כמה האחוז של האתיופים?
מור ברזני
1.7, 1.8.
היו"ר דוד ביטן
אז כמה לדעתך בעולים חדשים צריך להיות האחוז?
מור ברזני
שיעורם של העולים החדשים על פי נתוני הלמ"ס באוכלוסייה הוא משהו כמו 3.5%-3% ואני חושבת שהיעד יכוון לשם.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
350,000, 400,000 ב-12 שנים האחרונות, אם אנחנו מדברים.
מור ברזני
על פי נתוני למ"ס, 3.5%-3% מהאוכלוסייה בישראל בכוח העבודה הם עולים חדשים.
היו"ר דוד ביטן
זה בקליטה חדשה או צריכים לאזן רטרואקטיבית?
מור ברזני
לא, זה מי שעלה וטרם חלפו - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, לא על זה אני מדבר. נגיד סתם דוגמה יש בעירייה מסוימת 1,000 עובדים, 3% נקודה משהו זה 35, נכון? אז הם צריכים לקבל לפי זה איזון שנתי שמתחילים או צריך רטרואקטיבית?
מור ברזני
הם צריכים לפצות, הם צריכים להגיע ל-3.5% מסך הייצוג.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל איך הם עושים את זה? נגיד בשנה הראשונה הם צריכים לקלוט את כל ה-35, או מספיק שיעשו את זה - - -
מור ברזני
אז באמת אתה נוגע באחד האתגרים של הנושא. אנחנו צריכים להאיץ תהליכים של פערים שנוצרו במשך שנים, אתה צודק, הדבר הזה הוא קשה, אבל זה התפקיד שלנו.
היו"ר דוד ביטן
אז בהחלטת ממשלה צריכים לקבוע יעד שנתי? איך אנחנו מתקדמים לאחוז הזה? לא די בזה שקובעים את האחוז, הרי הם לא יבואו, עיריית תל אביב, ויעשו את זה בשנה אחת, היא לא יכולה לעשות את זה, אבל צריך להיות נגיד בטווח של חמש שנים איך הם מגיעים ליעד הזה. בשנים הראשונות הם צריכים לקבל יותר.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
זה תקנים, אולי במכרז, יש העדפה במכרז.
היו"ר דוד ביטן
מי אחראי על רשויות מקומיות?
מור ברזני
משרד הפנים.
היו"ר דוד ביטן
יש שם נציבות שירות מדינה כזאת שלהם?
מור ברזני
כן.
היו"ר דוד ביטן
ובתאגידים, אתם?
מור ברזני
רשות החברות.
היו"ר דוד ביטן
אז אני שואל אותך שאלה, האם משרד הפנים או רשות החברות או אתם יכולים – אתם צריכים לאשר תקנים, נכון? תקנים חדשים או תקנים קיימים?
מור ברזני
לאשר באיזה מובן?
היו"ר דוד ביטן
לקבלת עובדים. נגיד עכשיו משרד הבריאות צריך לקבל השנה 200 עובדים, אתם מאשרים את זה מראש?
מור ברזני
זה נעשה יחד עם האוצר.
היו"ר דוד ביטן
לא, בסדר, חכי עם האוצר, אתם מאשרים את זה מראש?
מור ברזני
כן.
היו"ר דוד ביטן
אז למה שלא תודיעו לכל משרד ממשלתי שאתם לא תאשרו שום דבר עד שלא יראו איך הם מתקדמים לכיוון הזה?
מור ברזני
זה לגמרי הצורה שבה נציבות שירות המדינה עובדת, וגם בדיוני תקציב ובדיוני התקינה לשנה הבאה בעצם התפיסה היא שהם צריכים להציג לנציבות שירות המדינה איך הם מגיעים - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, כתנאי לאישור. את צריכה לאשר להם את המשרות?
מור ברזני
כתנאי לאישור. אחת לשנה - - -
היו"ר דוד ביטן
כל מכרז את מאשרת להם מראש?
מור ברזני
לא. לא כל מכרז, אבל אחת לשנה מדברים על תכנון התקנים שצפוי המשרד לקלוט.
היו"ר דוד ביטן
זה לא מספיק. אתם צריכים לקבוע, צריך לדבר עם נציב שירות המדינה שייתן הנחיה שלא מאשרים, אפילו לא מכרזים פנימיים, עד שהם לא מראים לכם התקדמות בכיוון הזה, אחרת אין טעם. מה זה פעם בשנה בדיוני תקציב? בדיוני תקציב מאשרים תקנים בלבד, הם לא מאשרים מכרזים. אתם צריכים לעצור את זה לתקופה מסוימת. עד שלא תראו לנו במשרד הממשלתי שאתם מתקדמים ליעד אנחנו לא נאשר לכם שום דבר, למה לא? פעם אחת ולתמיד תעמידו את הדברים האלה בתוך העניין. וגם משרד הפנים וגם רשות החברות צריכים לעשות את זה ואז תהיה התקדמות לכיוון. אם לא, לא תהיה שום התקדמות. זה טבעי גם, כשיש מכרז אז קולטים מה שאפשר וממשיכים הלאה.
אורלי אלמגור לוטן
היושב ראש, נציב שירות המדינה התבטא ככה בנובמבר 2019 בוועדת הכספים כשהיה הדיון בנוגע לאפשרות ובאמת הוא אמר שהם מתכוונים לעשות, זו אחת השאלות ששאלנו את הנציבות, הוא אמר שהם יבחנו אפשרות להשתמש כנגד משרדים שלא עומדים ביעדי הייצוג ההולם בדיוק בסנקציה הזאת, של לכפות עליהם יותר מכרזים שהם מכרזים ייעודיים. שאלנו את הנציבות, ובאמת כמו שמור אמרה, מה שקיבלנו כתשובה זה שנציבות שירות המדינה טרם סיימה לגבש את המדיניות. זה משהו שהנציב הצהיר עליו.
מור ברזני
התפיסה היא שייעוד משרות זו סנקציה, כלומר אם אתם לא מראים לנו שכמות המועמדים שאתם מקבלים וכמות הנכנסים שאתם מקבלים היא באמת בכיוון ליעדים - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אבל בפועל זה לא קורה, את יודעת את זה. זה לא קורה, מה אפשר לעשות?
מור ברזני
לא, אני רוצה לומר שאנחנו מדברים על מגמות ואם אנחנו מסתכלים על המגמות אז בהחלט יש מגמות חיוביות, בין היתר בזכות זה שהוקם האגף - - -
היו"ר דוד ביטן
לא לגבי עולים, לדעתי לעולים לא מיישמים את זה בכלל. אולי לגבי אתיופים.
מור ברזני
ביחס ליוצאי אתיופיה, זה נכון גם ביחס לאוכלוסיות אחרות, אני מסכימה איתך שיעד ביחס לעולים חדשים הוא קריטי כדי להזיז את המערכת.
היו"ר דוד ביטן
רשות החברות לא הוזמנה, נכון?
שלומית אבינח
לא, זה דיון נפרד, זה מה שאמרנו.
אליהו חסיד (יהדות התורה)
אני רוצה לשאול את שירות המדינה, אנחנו מדברים פה על עלייה, על אתיופים, בציבור החרדי יש 1.2 בשירות המדינה שעובד במקום שאמור להיות 7%, מטפלים בזה?
מור ברזני
אז אני אומר, 7% מכלל הגיוסים, זה היעד ביחס לחרדים.
אליהו חסיד (יהדות התורה)
ואנחנו עומדים ב-1.2.
מור ברזני
נכון. סך הייצוג בשירות המדינה של חרדים הוא 1.2. ועדת חוקה, חוק ומשפט זימנה דיון בעניין הזה של כלל האוכלוסיות שהיום אנחנו לא דנים בהן, ובין היתר נדון שם לעומק בחרדים.
היו"ר דוד ביטן
כן. מישהו עוד רוצה? בבקשה. את אחריו. את גם חדשה, נכון? מהחוק הנורבגי?
מיכל וונש (כחול לבן)
אני מהחוק הישראלי יותר, אדוני היושב ראש.
היו"ר דוד ביטן
בחוק הנורווגי מחליפים את כולם, בחוק שלנו, זה באמת ישראלי, שניים, שלושה.
קריאה
בליכוד אין נורווגי.
היו"ר דוד ביטן
כי ראש הממשלה לא לוחץ עליהם לעשות את זה. אצלכם ראש המפלגה לוחץ, אצלנו לא.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אדוני היושב ראש, קודם כל אני רוצה לאחל לך בהצלחה בוועדה ובתפקיד, אין ספק שאתה תצליח בו, וחבריי חברי הכנסת. מאחר שזו ועדת עלייה וקליטה אני רוצה לפתוח עם פתגם באמהרית שאומר (מדבר באמהרית), זאת אומרת אדם שעושה את עצמו ישן גם אם יעירו אותו לא יתעורר, כי הוא מראש יודע שבאים להעיר אותו. לכן הדיון הזה בנושא של שילוב עולים מתקיים אין ספור פעמים בכנסת, בממשלה, יש רצון טוב, אבל בפועל הפקידים מתחלפים, הפעילים מתחלפים, יושבי הראש מתחלפים, הטיעון הוא אותו טיעון, הטיעון של נציבות שירות המדינה הוא אותו טיעון, של משרדי הממשלה אותו טיעון, של האוצר אותו טיעון, הבעיה נשארת.

אני רוצה להגיד גם מילה טובה למשרד ראש הממשלה שעומדת בראשו טלל דולב, בשנים האחרונות הם עשו עבודה מאוד טובה. חוץ מזה אני חושב שצריך להגיד את האמת, לפי הנתונים שמוגשים לנו כרגע לוועדה אפשר להגיד שהמדינה מצאה שואבי מים וחוטבי עצים. זאת אומרת לא היה צריך את החלטת הממשלה, את החקיקה הזו, כדי שציבור עולים ימצא את עצמו מתפרנס בעבודה, הם היו מגיעים גם ככה לנקות את משרדי הממשלה, הם היו מגיעים גם ככה להגיש את הקפה במשרדי הממשלה והם היו מגיעים גם ככה לאבטח בכניסה בבתי החולים, בשביל זה המדינה לא צריכה להעביר החלטות ממשלה. מה שאנחנו רואים כאן זה פשוט אחיזת עיניים מוחלטת.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל גם בזה האחוזים לא מגיעים ליעד. גם בזה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
יכול להיות שהמדינה לא צריכה להתערב כי אנשים היו מוצאים גם פרנסה. אני רואה כרגע, בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה לפחות, בגלל שיש גוף שמתכלל את זה במשרד ראש הממשלה, עכשיו מוציאים אנשים לתעסוקה, יש תכניות ויחד עם זאת ללא סנקציה החוקים האלה, כמו שאמרת, אדוני היושב ראש, הם לא יכולים להועיל לאף אחד. יגישו את הדוחות האלה כל שנה, כל דיון, שום דבר לא יקרה.
היו"ר דוד ביטן
הכי יפה זה המשרד לשוויון חברתי, שהוא צריך להיות הכי הרבה, הוא אפס אחוזים. אתה הבנת את זה?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
זו בדיחה. אפס אחוז?
היו"ר דוד ביטן
אפס אחוזים, המשרד לשוויון חברתי. נו, זה רציני?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אז למה אנחנו בכלל - - -
היו"ר דוד ביטן
הם צריכים שפה יהיה 8%, במשרד לשוויון חברתי.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אז אתה מבין, אדוני היושב ראש, כאילו מה? אנחנו לא - - -
היו"ר דוד ביטן
מה זה, זה בדיחה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
באמת בדיחה והדיון הזה הוא פשוט זרקור לכולנו לראות איך אנחנו - - -
היו"ר דוד ביטן
פיתוח ופריפריה, אפס אחוזים. שם גם צריכים להיות הרבה. אני לא מבין את זה, באמת אני לא מבין.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
יותר מזה, כששמעתי קודם בדרג בכיר, יש שם פחות יוצאי אתיופיה.
היו"ר דוד ביטן
הנה, תסתכל, משרד הבריאות, ששם צריכים את חוטבי העצים, יש להם 2.2. אני מדבר על העולים החדשים עכשיו. תיירות, שגם צריכים, 1.8. כל השאר אפס, 0.4, 0.6. תהיו רציניים, באמת.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אדוני היושב ראש, ה-2.2 האלה גם במשרד הבריאות, זה לא שהמדינה עודדה אותם, הם קולטים כי הם צריכים אותם דרך כוח אדם, דרך גוף שלישי שמעסיק אותם. כל מה שאני עושה בתקופה הזאת זה ללמוד את זה. כל מה שאני עושה זה ללמוד את התפקיד שלי בתקופה האחרונה.
היו"ר דוד ביטן
קודם כל תשלחו מכתב למשרד לשוויון חברתי שזה – אל תכתבו בושה, אבל - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
לא, שיחליפו את השם.
היו"ר דוד ביטן
אבל עם כל הכבוד הם לפחות צריכים ליישם את החוק הזה בצורה רצינית. לא יכול להיות שהם יהיו בדוחות אפס אחוז, לא בא בחשבון.
שלומית אבינח
הם לא היחידים.
היו"ר דוד ביטן
אז שהשרה תראה לנו איך היא מיישרת את הקו פה בשנת 2020 או 2021.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
יותר מזה, אני רוצה לדעת כמה בכירים יש יוצאי אתיופיה במשק, בתאגידים, בחברות הממשלתיות, במשרדי הממשלה? מה זה מעט?
שלומית אבינח
גדי, אמרתי, עם רשות החברות אנחנו נקיים דיון נפרד כי הבעיות שם שונות. אמרתי, יהיו שלושה דיונים.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
מעולה.
שלומית אבינח
היום אנחנו מתמקדים רק בנציבות שירות המדינה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני רוצה לדעת כמה אנשים יש בתוך נציבות שירות המדינה, בתוך הגוף עצמו, בתוך משרד נציבות שירות המדינה, לא החוצה, כמה בכירים יש במשרד, בתוך נציבות שירות המדינה. כמו שהיה בשוויון חברתי אפס - - - אני יודע שאתם עושים עבודה טובה, אבל חשוב לנראות להנגיש את זה לציבור. אנחנו לא יכולים להיות במקום הזה. בעיניי, נקודת האור בשנים האחרונות שאני ראיתי, וזה גם בגלל החלטת הממשלה, המטה לשילוב יוצאי אתיופיה, שאני יודע שהם עושים עבודת קודש וגם שם אנחנו צריכים לעשות תיקונים.

הייצוג ההולם הזה אמור להיות המינימום הנדרש מחברה להעסיק אנשים מהמוצא, לא המקסימום. זאת אומרת מישהו בעיריות, יש להם עובדים, רובם הגדול בניקיון, בא עורך דין או רואה חשבון להגיש מועמדות למשרה, אומרים לו: אדוני, יש לנו מספיק אתיופים בעבודה, למרות שהוא בכלל עונה על כל הדרישות יותר מהמועמדים, יכול להיות שגם לא, לא צריך לקבל אותו רק בגלל שהוא אתיופי, אבל יש לו יכולות, אם יש לו יכולות הוא לא צריך להידחות מהמשרה רק בגלל שיש חמישה-שישה עובדים בניקיון אצלו בעירייה. זה פשוט אבסורד.

לכן אני שוב אומר, לא סתם פתחתי ואמרתי זה שמה שקורה כאן זה הפכו ציבור שלם לשואבי מים וחוטבי עצים בעל כורחו וזה מה שקורה. בואו נעשה חשיבה. אם אנחנו מקבלים נתון, כאילו הוועדה הזו תעביר את זה כמובן מאליו, בואו, זה קבוצת - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אל תדאג, זה לא יהיה הפעם.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
שאנחנו באים להעביר את זה הלאה, אז חבל על הדיון. אם המטרה היא באמת לשלב תיעזרו, תיתנו. אני יודע שטלל עברה עשרה משרדים שהיא מפקחת, לא יכול להיות מצב שלפחות בעשרה המשרדים המובילים שבהם יש להם אנשי חינוך, עורכי דין, בעלי מקצוע, שהם יוכלו להיכנס. בוועדים, יהיה דיון על הנושא הזה, אבל לפחות בשירות הציבורי, אין לי מילים להגיד, מה שאנחנו רואים זה פשוט קרקס.
היו"ר דוד ביטן
טוב, תודה רבה. חברת הכנסת מיכל קוטלר.
מיכל וונש (כחול לבן)
תודה רבה. מיכל קוטלר וונש. אני רק אומר קודם כל שבעיניי זו זכות גדולה לשבת בוועדה הזו, להיות כאן יחד איתכם כמי שבעצמה עלתה ארצה כחיילת בודדה לבד ואחר כך העלתה ארבעה ילדים קנדים בהמשך לארץ. אני חושבת שהנושא הזה הוא חשוב מאין כמותו, אני רוצה לעשות זום אאוט ולקשר אותו לנושא הספציפי שאנחנו מדברים עליו היום, מדינת ישראל, באמת, היות שאנחנו קוראים לזה עלייה וקליטה, אנחנו פשוט מסיטים את הזווית מהדבר הכי חשוב והוא השילוב.

השילוב, העובדה שאנחנו לא עוסקים בשילוב באופן הראוי הזה הוא לרעת כולנו, זאת אומרת אני חושבת שכל הדיון פה צריך לעסוק בטובתה של מדינת ישראל, כלל אזרחי מדינת ישראל, ולא טובתם של העולים החדשים שלכאורה אנחנו פועלים כדי לקדם אותם. אני חושבת שכל הזווית הזאת היא קריטית לשנות את הדבר הזה, אנחנו מאבדים כוח אדם ראוי וחשוב שנמצא, לא משנה אם זה עולים ממדינות דוברות אנגלית, צפון אמריקה, שמצליחים בסופו של דבר במיזמים עסקיים וחברתיים, אבל אינם תורמים את תרומתם הייחודית והחשובה במגזר הציבורי והפוליטי. דוברי הצרפתית כנ"ל. אני חושבת שפה צריך לעשות עבודת כמעט חינוך מחדש או אתגור הפרדיגמה שמנחה אותנו מזה תחילת קיומה של החשיבה על עלייה וקליטה ומהו תפקידה, כיוון שזו טובתה של מדינת ישראל. כולנו יוצאים נפסדים מהאפשרות של העולים החדשים לתרום בכל האתגרים שכיום מאתגרים את מדינת ישראל, לרבות בנושאים קשים כמו דת ומדינה וכו' וכל מיני נושאים שבאמת הקול שלהם נעדר מהשיח.

עכשיו לנושא עצמו. בזום אין, כיום בפועל, ופה אני מדברת אלינו, גם אלינו שיושבים סביב השולחן הזה בצד הזה של הכנסת, נאה דורש נאה מקיים, אני יכולה לומר שבין העוזרות שלי יש לי אחת דוברת אנגלית מבין ארבעה עולים חדשים שנמצאים כעוזרים בכנסת ישראל היום. אחת מבין ארבעה, ואני אומרת סטטיסטית זה לא בא בחשבון. זה רק עניין של חינוך מחשבתי ובאמת נאה דורש נאה מקיים ולהבין את התרומה האדירה של הדבר הזה.

ובנוסף הנטל הבירוקרטי שאנחנו משיתים על העולים החדשים מכל המדינות וכמובן שאני לא רוצה להתמקד פה במדינות מסוימות, אבל הנטל הבירוקרטי מבחינת נציבות שירות המדינה, אפילו בהקשר אנקדוטלי, כדי להכיר בתארים מחו"ל אוניברסיטת קולומביה לא נחשבת כמו אוניברסיטת בר אילן וצריך עכשיו ארבעה חודשים כדי לאשר את התארים, כדי לזכות מנציבות שירות המדינה לשכר שמגיע לכל עוזר בכנסת. אני חושבת שצריך לשים דגש על הנושאים הבירוקרטיים, אבל באמת מתוך הבנה ותפיסה שזוהי טובתה של מדינת ישראל.

שוב, בכל מקום אני אומרת, זאת בעיניי בין הוועדות החשובות שיש בכנסת ובאמת אפשרות לשתף פעולה עם כלל העולים החדשים במדינת ישראל מכלל המדינות, לרבות יוצאי אתיופיה, שחשוב מאוד לשלב אותם בחברה. מתוך הדבר הזה, אגב, לשנות את התפיסה התודעתית שחברי גדי מתייחס אליה והיא חשובה מאוד, כיוון שהיא גם תפיסה עצמית שמפחיתה, שמחלישה בסופו של דבר. יושב פה גם בשולחן עולה חדש מברית המועצות לשעבר ובסופו של דבר כל העולים החדשים, המבטא שלי לא נשמע ככה, אז יש לי את הפריבילגיה הזאת, הוא לא נשמע ככה ושירתי בצבא וכו' וכו', אבל בסופו של דבר כלל העולים החדשים נמצאים תמיד בעמדה של הצדקה עצמית ובאמת חייבים לשנות את הפרדיגמה הזאת. תודה.
היו"ר דוד ביטן
טוב. עוד חבר כנסת?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
שאלת הבהרה לגבי הנתונים, בשנת 2019 הועסקו בשירות המדינה 960 עולים חדשים, כלומר התחילו את ההעסקה או שזה סך הכול? מסך הכול, אמרנו 3.5% מתוך האוכלוסייה, שזה 200,000, 300,000, 960? האם ניסיתם לעשות עבודת מטה מה הסיבות שאנשים לא מגיעים מלכתחילה?
מור ברזני
אנחנו נמצאים בעיצומה של עבודת מטה יחד עם משרד העלייה והקליטה להבין מה סיבות השורש, מה הם החסמים ומה צריך לעשות כדי להסיר אותם להשתלבות מיטבית של עולים חדשים בשירות המדינה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
כלומר אתם מנסים לשים את האצבע על הסיבות הספציפיות.
מור ברזני
לגמרי.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
כי ב-12 שנים, אני אומר את זה מניסיון שלי אישית, ב-12 שנים אפשר להשלים צבא, אפשר להשלים קבע, אפשר להשלים שני תארים - - -
מור ברזני
אנחנו רוצים לקלוט אותם עוד לפני ה-12 שנים, אנחנו רוצים לקלוט אותם כשהם מגיעים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אז יכול להיות שבגלל ההגדרות אם יש בעיות כאלה ואחרות – אני גם לא יודע למה ההגדרה הזאת של 12 שנים, האם אפשר לחשוב אולי להגדיל את ההגדרה הזאת ל-15 שנה? אם 12 שנה זה לא מספיק.
מור ברזני
אני לא חושבת שזו הבעיה בהגדרה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, זה גם, אחת הנקודות.
מור ברזני
יש בעיה אחרת בהגדרה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
מה הבעיה?
מור ברזני
הבעיה בהגדרה שמי שמוגדר עולה חדש לטובת קבלת הזכויות שלו בשירות המדינה, כאוכלוסייה שזכאית לייצוג הולם, זה בעצם שני תנאים מצטברים, מי שעלה בהיותו בגיר וטרם חלפו 12 שנים מיום עלייתו. הסיפור של מי שעלה בהיותו בגיר הוא מיותר.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
בגיר זה מעל גיל 18?
מור ברזני
כן.
מיכל וונש (כחול לבן)
כן, למה? מה הרלוונטיות?
מור ברזני
ומי שעלה בגיל 17 אז הוא לא זכאי? ומי שעלה בגיל 16, אז הוא לא זכאי?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
מצוין, אז בואו נשנה את זה.
מור ברזני
אנחנו פועלים לשנות את ההגדרה.
היו"ר דוד ביטן
תגישו תיקון חוק.
מיכל וונש (כחול לבן)
אני רק אוסיף בעניין הזה, יש עניין, ואני מסכימה עם מה שנאמר, עניין של התאמה לפי כל קהילה וצרכיה.
היו"ר דוד ביטן
צריך להיות 12 שנה מיום שנהיה בוגר.
מור ברזני
עבודת העומק נעשית בחפיפה למדינות ולמקצועות.
מיכל וונש (כחול לבן)
או לכל הפחות 12 שנה מיום עלייתו, בלי קשר אם בגיר או קטין.
היו"ר דוד ביטן
לא, מיום שנהיה בגיר, הכי טוב.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
מיום שנהיה בוגר.
מור ברזני
למה מיום שנהיה בוגר? שלא חלפו 12 שנים מיום עלייתו.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, אבל אם הוא עלה בגיל 13, חמש שנים עד שהוא נהיה בן 18 ואז זה מוריד מהמכסה. אז לצורך העניין או - - -
היו"ר דוד ביטן
אז אתם מגישים תיקון חוק?
מור ברזני
אנחנו פועלים כדי לתקן את החוק.
היו"ר דוד ביטן
מה זה פועלים? אני לא מבין.
מור ברזני
יחד עם הייעוץ המשפטי שלנו, של הנציבות ושל משרד ראש הממשלה, פועלים כדי לתקן את הגדרת החוק.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אוכל להשלים, בבקשה?
היו"ר דוד ביטן
כן, תשלים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
שוב, למה לא להרחיב את זה לעד 15 שנה, למשל? כי אם אמרת שההגדרות האלה בעייתיות אז למה לא להרחיב את זה, אם 12 שנה זה לא תקופה מספיקה?
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל יש גבול כמה אתה – חבר'ה, לא צריכים לעשות את זה 100 שנה, זה גם כן - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא צריך לעשות את זה 100 שנה, אבל במגזר יוצאי אתיופיה אין מגבלה כזו.
היו"ר דוד ביטן
12 שנה זה מספיק על מנת שעולה חדש ישתלב בחברה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה להבין, במגזר יוצאי אתיופיה, ואני חס וחלילה - - -
מיכל וונש (כחול לבן)
זה יותר מההגדרה של משרד העלייה והקליטה.
היו"ר דוד ביטן
למרות שההגדרה של עולה בכל חוק היא שונה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
במגזר יוצאי אתיופיה אין מגבלה כזו, במגזר עולים אחרים יש מגבלה כזו.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
יש גם אצל יוצאי אתיופיה, 15 שנה.
היו"ר דוד ביטן
בכל חוק יש הגדרה אחרת לעולה, אתה יודע את זה. אין הגדרה אחת.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
שוב, אני לא בא פה זה, אבל יכול להיות שההגדרה הזאת לא מתאימה.
היו"ר דוד ביטן
אני בעד לתקן למה שהיא אומרת, אבל עכשיו להגדיל את זה מ-12 ל-20 שנה ול - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא אמרתי 20.
היו"ר דוד ביטן
זה מיותר, כי זה דווקא לרעת העולים. בוא תבין דבר אחד, יש עולים שהם 20 שנה בארץ, נגיד, הם נקלטים לעבודה באופן רגיל. למדו באוניברסיטאות, הכול, נקלטים לעבודה. ברגע שאתה משנה את התאריך אתה פוגע בעולים, אתה לא עוזר להם, למה? כי האחוז יהיה יותר גדול למרות שזה לא אמיתי, כי אני מעדיף שעולה שהוא ארבע שנים בארץ - -
מור ברזני
אתה עוזר למי שכבר לא צריך את העזרה והשארת בחוץ מי שצריך את העזרה.
היו"ר דוד ביטן
- - ועוד לא נקלט, שהוא ייקלט לעבודה ולא אחד שהוא 20 שנה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אלה שצריכים את העזרה, 960 איש מתוך 200,000 ב-12 שנה.
היו"ר דוד ביטן
אבל אלה שצריכים את העזרה זה אלה שעכשיו עלו, לא אלה שנמצאים 15 שנה בארץ, ואתה רוצה להגדיל את התאריך, זו טעות.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני לא רוצה, אני שואל.
היו"ר דוד ביטן
אתה חושב שאתה עוזר, אתה לא עוזר. ההיפך, אתה גורם נזק.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני שואל למה יש הבדל בהגדרה.
היו"ר דוד ביטן
אז אני אומר לך, השנים זה בסדר, אין בעיה. הבעיה באמת זה ההגדרה של מי שעלה בהיותו בגיר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למה יש הבדל? היית פעם חבר בוועדת מכרזים? למה יש הבדל בין עולה מאתיופיה לעולה ברוסיה בקבלה לעבודה ובהגדרת - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לכן אני שואל. לגיטימי לשאול.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה שואל? אתה שואל באמת מה ההבדל.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
כן, לגיטימי לשאול.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מציע לך, אני הייתי בעיריית ירושלים, היו שם 15,000 עובדים, בוא תבדוק כמה עולי ברית המועצות קשה להם להתקבל וכמה לעולה מאתיופיה קשה לו להתקבל ואז בוא נראה - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אז אני רואה לפי המספרים שמבחינת המספרים - - -
היו"ר דוד ביטן
המספרים הם טובים - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני בעד שעולי אתיופיה יתקבלו, אבל לפי המספרים - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל לא בגלל התקופה. אתה פועל לרעת העולים החדשים, לא לטובתם, אתה לא מבין את זה?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני לא פועל, אני שואל שאלה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
לא רק זה, את יוצאי אתיופיה ילידי הארץ לא מקבלים לעבודה, עזוב עולים חדשים. את ילידי הארץ.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה מה שאני אומר.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני מסתכל רק על מספרים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נזהרתי בלשוני, אמרתי את זה בזהירות.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
נכון, אני מסכים איתך.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני רק מסתכל על מספרים ומה שאני רואה פה שגם ב-12 השנה האלה זה אפס.
היו"ר דוד ביטן
פינדרוס, דבר. בכנסת הזאת עוד לא עושים לך, לא תביעות משפטיות ולא – ?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תנסה, למה לא? התביעה עוד קיימת.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
למה תביעות משפטיות? הכול ברוח - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תבין, יש תביעה. יש דיון בבית משפט בעוד שבוע.
היו"ר דוד ביטן
יש לנו סתם בחור שעושה שטויות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה חתום עליה.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני אמרתי לו לוותר על זה, הוא לא רוצה לוותר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, על אף התביעה המשפטית אני רוצה להצטרף למה שאמרת, אבל אני רוצה גם להגיע לרמה הפרקטית. שאלת שאלה אמיתית את עורכת דין מור ברזני, איזה כלים יש לממשלה בסופו של דבר - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, זה תיכף נבהיר. אין כלים, אבל הכלים, אני אגיד לך מה יש פה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שנייה, דוד, תן לי.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני רוצה להסביר לך. אין פה הטעיה, אבל הכלים מצויים בידי נציב שירות המדינה ואני רוצה לראות, הם יכולים לעשות שימוש בכלים, לא צריכים שינוי של החוק ולא כלום.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל הכלי הזה, אני מסכים איתך שהכלי הזה - - -
היו"ר דוד ביטן
תיכף נראה מה אנחנו נעשה עם העניין הזה, נעזור להם קצת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
דוד, אני רוצה להצטרף למה שאמרת, אבל אני רוצה להציע איזה שהיא הצעה. אתה גם בא מרשות מקומית וגם אני בא מרשות מקומית ואנחנו ישבנו מספיק בוועדות מכרזים ואנחנו יודעים איך הן נראות ולכן, לדעתי, אני הייתי הולך לסוף, לדוח שהביא פה מרכז המחקר והמידע, הממ"מ, לנושא של השתתפות יוצאי אתיופיה בתכניות הכשרה ייעודיות. הפתרון, לטעמי, הוא – שם זה אנחנו, זה הממשלה, זה לא אתה כבר מחכה לאותה רשות מקומית, או לאותו שר או לאותו איש נציבות שירות שיושב שם בתוך זה, זה אתה יכול להחליט היום, שאתה לא יוצא לתכנית הכשרה, לא לצוערים ולא לעמיתים ותמצא פתרונות בלי לשלם אחוז גבוה, לא 3%, לא 2%, אלא אחוז גבוה יותר בשביל שבסופו של דבר- - - כי מה קורה? כי בסוף הצוערים האלה מסתובבים במסדרונות בעירייה, מתחבבים על חברי ועדת המכרזים, אל תקשיב, אני בחסינות, כן? נמצאים בתוך ה – לא, בתוך עמי אנוכי יושב, מכיר אותם מנהל המחלקה, מכיר אותם מנהל האגף, ראה אותו פעם-פעמיים בארוחת צהריים ואז הוא מגיע למכרז, הרבה יותר קל לו.
אם אתה עכשיו אומר לו
תקשיב, אני אתן לך אקדח, אם בסוף שנה לא עמדת ביעדים, אז הוא מושיב את היועץ המשפטי שלו להסביר למה הוא לא עמד ביעדים כי זה היה ייעודי והיה צריך את הדבר הזה. אם אתה תכריח אותו בזמן שאתה עושה צוערים לשלטון המקומי, כי גם שם יש את זה, צוערים בכלל לשירות המדינה, עמיתים בכירים, אתה אומר שאין לך עמיתים בכירים? תמצא, תקל קצת, גם מי שלא הכי בכיר יכול להיכנס לקורס הזה. לקורס, זה הרי אתה עובר את התהליך הזה, תיכנס לקורס הזה של עמיתים בכירים ואז אם אתה שם, משם אתה יכול לחייב, אתה יכול לעקוב ואתה יכול לחייב, אתה לא צריך לחכות, לא לתקציב המדינה ולא שאישרת תקנים, שם תחייב להכניס אחוז יותר גבוה.

דרך אגב, אני חושב על כל האוכלוסיות ואמרת נכון שזה לא פה הדיון על האוכלוסיות החרדיות, גם באוכלוסיות החרדיות הדבר הזה יחסית שיפר את המצב, הצוערים החרדים בשירות המדינה. הסיפור הזה שיפר, אני חושב שגם לאתיופים זה צריך להיות, גם לכל שאר העולים ולכל האוכלוסיות שאתה רוצה לשלב, תקפיד על הדבר הזה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
יש לי הערה.
שלומית אבינח
מור עוד לא דיברה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
היא דיברה ושמעתי, אבל אני רוצה להוסיף משהו. דבר עובדתי שקורה בשטח, בחברות ממשלתיות כמו למשל נתב"ג, חברת חשמל, בנמלים, בכל המקומות האלה לוקחים חבר'ה מהקהילה - - -
מור ברזני
כל החברות האלה שמנית לא כפופות לנציבות שירות המדינה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אין בעיה, שנייה רגע. יכול להיות שזה לא, אבל בכל מקרה אני אגיד את זה ליושב ראש גם לדיונים הבאים. לוקחים את האנשים האלה, אחרי ארבע שנים, בזמן שהם אוטוטו אמורים להיות קבועים בחברה הם מוציאים אותם, מה הם עושים? מביאים אתיופים אחרים. פשוט מאוד.
היו"ר דוד ביטן
האמת שמנהלת הוועדה העירה לי הערה שהיא מאוד מאוד נכונה, כל הכבוד, תיכף אנחנו נתייחס אליה, לגבי תנאי הסף.

עוד חבר כנסת רוצה לדבר? זהו?
שלומית אבינח
יש לנו רק את משרד המשפטים ואז מור וטלל וקובי.
היו"ר דוד ביטן
את רוצה להציג מצגת? אין צורך במצגת.
מור ברזני
אפשר לעבור על המצגת במהירות, הרבה מהנתונים שהוצגו פה הם נתונים שהם פשוט לא נכונים. אני חושבת שכדאי ש - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, הח"כים יכולים לטעות, אבל הם אומרים מהניסיון שלהם. אני מציע, לפני המצגת, בואי ניכנס רגע לתוך העניין.
מור ברזני
אני כן ארצה להציג, אדוני היושב ראש, דיברת על מה הנציבות עושה, אני כן ארצה להציג את מה אנחנו עושים, מה - - -
היו"ר דוד ביטן
אז לפני זה. כשאת מציגה את המצגת תעשי את זה בסוף, למה? אני רוצה שניכנס רגע לתוך העניין. ברור לי לגמרי שלא עומדים ביעדים, אין ויכוח על זה, לכן מה שחשוב זה איך פותרים את הבעיה. כאילו עוד 20 איש, פחות 20 איש, היום בפועל, זה לא מספק אותנו, לכן המצגת לא יכולה לעזור לנו, גם אם הנתונים שהם אמרו לא נכונים כי יש לנו פה את הממ"מ - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
מה למשל בנתונים שאני אמרתי לא נכון?
היו"ר דוד ביטן
יכול להיות. אתה באופן כללי אומר הערכה אישית, אתה מכיר נתונים?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
לא, במקרה שלי למדתי לפני שבאתי.
היו"ר דוד ביטן
בינינו, הם יודעים את הנתונים, אנחנו לא. מה, עשית על זה עבודה סמינריונית באוניברסיטה?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
כן, במקרה שלי זה מה שאני עושה מרגע שנכנסתי - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אז אחר כך נתווכח איתה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
באתי מוכן. ודרך אגב, באתי מוכן בזכות טלל דולב שבאמת עושה עבודה נפלאה.
שלומית אבינח
עורך דין אווקה, אתה שומע אותנו?
אווקה זנה
אני שומע מצוין.
היו"ר דוד ביטן
בבקשה, מה התפקיד?
אווקה זנה
אני עורך דין אווקה זנה, ראש היחידה למאבק בגזענות במשרד המשפטים. למעשה במשרד המשפטים זו יחידה ממשלתית שעוסקת ומטפלת בכל היבטי האפליה במשרדי ממשלה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים, כולל החברה שלי מור ברזני, שנמצאת שם, ואנחנו די עוקבים אחרי הנתונים ואני אשמח להגיד כמה מילים.

ברשותכם, קודם כל אנחנו עוסקים היום בנושא של ייצוג הולם לעולים ובכללם בני העדה האתיופית. דיברה קודם הדוברת הנכבדה לגבי שינוי הפרדיגמה, אני חושב שכריכה של יהודי אתיופיה באשר הם ועולים זה משהו שצריך לחשוב עליו שוב ולנסות לראות באמת אם מקיימים דיון בנושא של עולים אז צריך להגדיר באמת מי העולים ולעסוק בעולים ולקבל נתונים לגבי יוצאי אתיופיה שהם עולים, ולא עולי אתיופיה או יוצאי אתיופיה באשר הם.
היו"ר דוד ביטן
יש לנו נתונים כאלה.
אווקה זנה
זה ככה כהערה מקדימה. כל הנושא הזה של ייצוג הולם בעיניי, אנחנו כמובן רואים קשר בין גזענות ואפליה על רקע גזענות לבין אפליה בתעסוקה. נציבות שירות המדינה מכירה את הנתונים, מכירה את העמדה שלנו, אני חושב שבשנים האחרונות ותקופה ארוכה, לפחות אני בתפקיד הזה שלוש שנים ואני אומר את זה, צריכים לעבור מספירת ראשים לספירת משרות איכותיות שיש בהן אופק. לצורך העניין אם לפני שלוש שנים הממשלה או הוועדות הרלוונטיות היו מגדירות מספרים לתפקידים ניהוליים או לתפקידים בכירים, לתפקידים בעלי אופק, שיכולים להשפיע ולהוביל לשינוי בתוך המערכת אז יכול להיות שהיום היינו במצב שונה. חבר הכנסת יברקן שאל קודם כמה עובדים בכירים בשירות המדינה יוצאי אתיופיה, אני אוכל לומר לכם שמדובר בכשניים וחצי, אני אחד מהם, יש עוד אחד במשרד לשוויון חברתי, ברשות למעמד האישה ועוד סגן אלוף במילואים שהוא ממלא סגן מפקד מחוז דרום בכבאות והצלה.

אתם מכירים את הנתונים וכולם מכירים את הנתונים, ככל שרואים גם בנתונים משרות איכותיות, משרות ניהוליות, יוצאי אתיופיה כמעט שלא נמצאים שם. את זה חשוב לומר באחוזים מוחלטים לצורך העניין, תראו את הנתונים לגבי אחוזים בדרג בכיר, אם אנחנו מדברים בסטטיסטיקה או באחוזים אנחנו באפס אחוז, אבל במספרים מוחלטים אז זה כשניים וחצי אנשים.

צריכים להבין שאנחנו יושבים, ואני חושב שאחת ההחלטות החשובות שהוועדה הנכבדה יכולה להוציא זה שמעתה והלאה ייצוג הולם נבחן בקשר לתפקידים איכותיים, לתפקידי אופק, במשרות עם תקן קבוע, ובשנה הבאה כשאלה יהיו הנתונים אתם תראו שבאמת המצב הוא הרבה יותר עגום.

את כל זה אני אומר מתוך הבנה ברורה, ואני יודע שגם נציב שירות המדינה מאוד מחויב לנושא הזה וגם מנהלת אגף גיוון תעסוקתי, מור ברזני, מאוד מחויבת, אבל צריכים פה לקבל החלטה ממשלתית שהוועדה יכולה להוביל אותה כדי לפרוץ את המעגל הזה כי בעוד כמה שנים אנחנו נחזור לעוד מצב שבו חבר הכנסת גדי יברקן אמר קודם, שבכל ועדה דנים באותן בעיות ובסוף אנחנו אומרים ביחידה למאבק בגזענות שאנחנו קיימים כדי למגר את הגזענות ולא כדי לנהל אותה, ואני מציע שבאמת ננסה לבדוק איך אנחנו ממגרים את האפליה בשירות המדינה כי זו תוצאה של אפליה. זו תוצאה של אפליה ברורה, בוודאי כשמדובר ביוצאי אתיופיה והאפליה היא על רקע צבע עור, צריך לומר את הדברים בצורה ברורה מאוד.

משפט אחרון, יש כמה אפשרויות לתקן את זה. האחד, מה שעשו בעבר ביחס לנשים. חוק שירות המדינה (מינויים) - - -
היו"ר דוד ביטן
הוא שומע אותי?
שלומית אבינח
אתה שומע אותנו?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
חבר'ה, עד שיש איזה אתיופי שמדבר אתם רוצים לקטוע אותו?
שלומית אבינח
לא, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה.
אווקה זנה
אני רק רוצה לומר שצריך להזכיר שחוק שירות המדינה (מינויים), סעיף 15, שקבע את ההעדפה המתקנת תוקן בגלל שנשים התקשו מאוד להיכנס לשירות המדינה ואני חושב שהדבר המשמעותי שעשו כדי לייצר את השינוי הזה ביחס לנשים זה שקבעו בנהלים שבוועדת מכרזים יהיו לפחות 50% נשים בוועדה, ככה שינו. גם פה צריך לחשוב איך מייצרים מצב שבו בוועדות מכרזים שבהן יש קבוצות זכאיות קידום, אני מדבר על חמש הקבוצות, ערים, אנשים עם מוגבלות, חרדים, יוצאי אתיופיה וכן הלאה, שיהיו בוועדות מכרזים, בטח ובטח לתפקידים בכירים, 50% מהוועדה יוצאי אתיופיה.
היו"ר דוד ביטן
לא, זה בלתי אפשרי.
אווקה זנה
או ערבים, או חרדים וכן הלאה. זה בלתי אפשרי, כי לא ייצרו את - - - ואין אנשים בכירים שמתאימים לתפקידים האלה. אז אני אומר, ואני מסיים בזה, אני אומר שיש חוקי שוויון - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל יש ערבים ויש חרדים, איך יעשו? מה, רק שלהם? חמש, חמש, חמש, חמש? נו באמת. זו הצעה לא ישימה.
קריאה
לפי האחוזים שצריך להיות.
היו"ר דוד ביטן
לא ישימה ולא סבירה. תודה רבה.
אווקה זנה
רק משפט אחרון ואני אסיים בזה. החוקים, חוקי השוויון, מדינת ישראל והכנסת חוקקו חוקי שוויון חשובים, היישום רחוק מ - - - (הקשר נותק).
היו"ר דוד ביטן
כן, תודה. תעשו את זה שאפשר לנהל דיאלוג, אם לא, אין טעם, אני לא אעלה אף אחד, אני אומר לכם את האמת. אני לא אעלה אף אחד, לא יכול להיות דבר כזה שאי אפשר להשחיל מילה, אף חבר כנסת, אף אחד לא יכול לדבר. אם בא לו לשמוע הרצאות, זה לא המטרה שלי בוועדה לשמוע הרצאות, לא משנה של מי.

ההצעה שהוא הציע היא לא רלוונטית, היא לא הגיונית ולא סבירה, לשים חמישה מתוך עשרה יוצאי אתיופיה, אין רק שוויון של אתיופים, יש שוויון של עולים חדשים, של חרדים, של ערבים, זה בלתי אפשרי, זה לא פותר לנו את הבעיה. נשים זה משהו אחר, זה משהו כללי.
מור ברזני
אז בעצם לפני שנתיים הוקם האגף לגיוון תעסוקתי, נציב שירות המדינה הגדיר את הסוגיה של גיוון תעסוקתי כאחד מהיעדים האסטרטגיים של שירות המדינה בשנים שהוא יהיה הנציב.
היו"ר דוד ביטן
זה טוב שזה יעד אסטרטגי, השאלה היא מה עושים.
מור ברזני
תיכף אני אדבר איך הוא מתורגם למעשים.
היו"ר דוד ביטן
אני לא אוהב את העניין הזה של הסיסמאות, עזבי. מה עשו, כמה קורסים עשו, כמה הכשרות עשו, את יכולה להגיד לי?
מור ברזני
כן, אני יכולה לומר.
היו"ר דוד ביטן
אז בבקשה.
מור ברזני
אני יכולה לומר שבשנתיים שחלפו מינינו והכשרנו למעלה מ-70 ממוני גיוון שנמצאים בכל אחת מהיחידות ובונים תכנית ייעודית לכל משרד.
היו"ר דוד ביטן
בונים, בונים.
מור ברזני
שנייה אחת. עושים הכשרות לסמנכ"לי משאבי אנוש ובכלל לגורמים משפיעים בשירות המדינה. אני רוצה לומר שנעשית עבודה רצינית, מעמיקה ואני רוצה להפריד את הדיון בין יוצאי אתיופיה לעולים חדשים. באמת ביחס ליוצאי אתיופיה שירות המדינה עומד ביעד, אם אנחנו מסתכלים במבט על, אבל מדאיג אותנו מאוד שכשאנחנו מסתכלים על מתחי הדרגות השונים אנחנו רואים ייצוג יתר דרמטי בדרג הזוטר ביותר.
היו"ר דוד ביטן
טוב. אני רוצה לדעת ממך מה הסנקציות שנציב שירות המדינה יכול להטיל על משרדי הממשלה שלא עומדים ביעד. לא מה החוק, אני חושב שהסנקציות נמצאות בידי הנציב, לא בידי החוק. תגידי לי מה הסנקציות.
מור ברזני
החוק הקנה לנציב את האפשרות, זה נשק יום הדין, מה שנקרא, כמו שאמרת, להקפיא את התקינה - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
הוא השתמש בו פעם?
היו"ר דוד ביטן
אז שיעשו, למה אתם לא עושים את זה?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
רגע, הוא השתמש בזה פעם?
היו"ר דוד ביטן
בטח שלא.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
ברור.
מור ברזני
לא, מיום כניסת הנציב הוא עוד לא השתמש בו - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
למה?
היו"ר דוד ביטן
נו, אז שישתמש בו.
מור ברזני
בסדר גמור, אני אעביר את הדברים.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
יש לי עוד שאלה, מ-70 הממונים על הגיוון, כמה מהם יוצאי אתיופיה?
מור ברזני
שלושה, נדמה לי.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
מתוך 70? ממוני גיוון עליהם ועל העולים ועל כולם, שלושה?
מיכל וונש (כחול לבן)
כמה עולים חדשים יש?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
בסדר, זה אמירה, אתם כאילו עושים צחוק מהעבודה. אתם רוצים לשלב את העולים, אתם רוצים לשלב את האתיופים, אתם רואים לשלב את ה - - -
מור ברזני
רגע, אני רוצה להציג מה אנחנו עושים.
מיכל וונש (כחול לבן)
לא, אבל השאלה, גדי, כמה עולים חדשים יש שם.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
ברור, כמה עולים חדשים יש שם?
מור ברזני
אני לא זוכרת את הנתון של העולים החדשים, אני יכולה לבדוק ולהעביר לוועדה, בסדר?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
זה פשוט מרתיח אותי. זה לא אישי, מור.
מור ברזני
ברור, ברור לי.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אבל פשוט לא יכול להתקיים דיון כזה.
מור ברזני
אבל שנייה אחת. אני מסכימה ש - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני לא יכול לשמוע את הנתון הזה.
מור ברזני
אני מסכימה - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אז תפסיקו את הדיון.
היו"ר דוד ביטן
זה הנתון, מה אתה לא יכול לשמוע?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
לא, אני לא מוכן לזה.
היו"ר דוד ביטן
מה אתה רוצה, להפסיק את הישיבה כדי ל - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
לא, סליחה, דודי, זה מרגיז אותי.
מור ברזני
רגע, אני מבינה שהנתונים הם זועקים - - -
היו"ר דוד ביטן
הם לא מספיק טובים, אבל בשביל זה עשינו את הדיון, לא? כי הנתונים לא מספיק טובים, מה אתה רוצה?
מור ברזני
אוקיי, רגע, אז אני רוצה לומר ביחס ליוצאי אתיופיה - - -
היו"ר דוד ביטן
אנחנו לא תוקפים אותך באופן אישי פה.
מור ברזני
הכול בסדר, ברור לי.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
ברור, קפה עליי.
מור ברזני
ביחס ליוצאי אתיופיה נכתבה תכנית מעמיקה יחד עם המטה שמדברת - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל זה מה שמפריע לי, זה התכניות שנכתבות והיעדים האסטרטגיים, אנחנו צריכים לדבר על תכלס, תכלס אין.
מור ברזני
אני מדברת תכלס. אדוני היושב ראש, אני מדברת על מעשים תכלס. מעשים תכלס, אנחנו הולכים לפעול גם בדרך שדיברת עליה וגם לחזק את הקשר עם השטח.
היו"ר דוד ביטן
אבל אתם צריכים – בסדר, בסיכום אנחנו נדבר על זה.
מור ברזני
יש לנו בעיה עם כמות המועמדים שניגשים בכלל לשירות המדינה - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, תיכף אנחנו נתייחס לזה גם.
מור ברזני
צריך להסתכל על תת הייצוג במבט שהוא כללי ולא רק סנקציות.
היו"ר דוד ביטן
יש לי כמה רעיונות.
מור ברזני
שנייה אחת, אני מבקשת לסיים את הדברים.
היו"ר דוד ביטן
בבקשה.
מור ברזני
אני רוצה לומר שביחס ליוצאי אתיופיה אנחנו פועלים לא על הכמות, על האיכות, זה המיקוד שלנו וספציפית במשרדי הממשלה כי זה המקום האסטרטגי שבו הם צריכים להיות. ביחס לעולים חדשים, עולים חדשים משתלבים בצורה משמעותית ויפה, כלומר אין לנו ייצוג יתר בדרג הזוטר כפי שנאמר פה, זה לא נכון, מי שנכנס משתלב בתפקידים מקצועיים ובתפקידים בדרגים גבוהים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
960 איש, זה הנתון שאומר את הכול.
מור ברזני
אני לא חושבת שזה אומר הכול.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, סליחה, סליחה, סליחה. אתם מציגים את זה באחוזים, גם באחוזים זה לקראת ה - - -
מור ברזני
לא, המדידה גם באחוזים וגם במספרים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
במספרים זה 960 איש מתוך 200,000, זה אומר את הכול, לכן האמירה שזו השתלבות יפה בדרג ה - - -
מור ברזני
אני אומרת שתי אמירות שונות. אני אומרת שאלה שכן נכנסים, יש להם ייצוג יפה במגוון הדרגים.
מיכל וונש (כחול לבן)
אבל זה בזכות ההכשרה שלהם, ההתחלה שלהם.
מור ברזני
נכון, צריך להגדיל את הייצוג - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
בואו נסתכל על הנתונים, אני מקריא לך מהדוח.
מור ברזני
רגע, כמו שאמרתי ליושב ראש, בעניין הזה נציב שירות המדינה צפוי להגיע לממשלה ולהמליץ על יעד גבוה, כי ברור שאנחנו - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אפרופו יעד גבוה, עורכת דין ברזני, אני אקריא לך - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, אנחנו כבר בשלבי הסיום, יש מישהו שרוצה - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני אשמח להתייחס לחלק הזה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אפשר שאלה?
היו"ר דוד ביטן
יש מישהו שרוצה מנציגי המשרדים?
שלומית אבינח
רגע, טלל ממשרד ראש הממשלה.
היו"ר דוד ביטן
משרד ראש הממשלה, רוצה להגיד משהו?
טלל דולב
אני רוצה להגיד כמה דברים.
היו"ר דוד ביטן
מה האחריות שלכם קודם כל בעניין הזה?
טלל דולב
אנחנו אחראים על גם בקרה וקידום היישום - - -
היו"ר דוד ביטן
מטעם מנכ"ל משרד ראש הממשלה כביכול?
טלל דולב
מטעם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, של פעולות המשרדים לשילוב יוצאי אתיופיה בהחלטות ממשלה שהתקבלו מ-2015 עד 2017. במסגרת הזאת אנחנו גם עובדים עם נציבות שירות המדינה ועם כלל המשרדים האחרים בסוגיות שונות.

אני רוצה מבט לרגע טיפה יותר רחב כי אני חושבת שהבעיה בשירות המדינה, ואחר כך אנחנו נראה אותה גם ברשויות המקומיות וגם בחברות הממשלתיות, היא לא רק בשירות המדינה, הרשויות המקומיות והחברות הממשלתיות. אם אנחנו מסתכלים על אוכלוסיית יוצאי אתיופיה אנחנו רואים שיש בעיה של חוסר מימוש פוטנציאל תעסוקתי ביחס לרמות השכלה ובתפקידים שנקלטים בכל החברה הישראלית. אני חושבת שמהבחינה הזאת מצד אחד הדיון הזה הוא הרבה יותר חשוב, כי שירות המדינה צריך להיות מוביל, מצד שני צריך לראות את הדברים בהקשר.
היו"ר דוד ביטן
אני לא מבין את זה, משרד ראש הממשלה, אתם רק עושים בדיקה של מה קורה? מה אתם תכלס - - -
טלל דולב
אנחנו עושים בדיקה של מה קורה, אנחנו עובדים עם המשרדים לגבש תכניות חדשות.
היו"ר דוד ביטן
אבל את רואה שלא מתבצע שום דבר.
טלל דולב
אבל זה לא נכון שלא מתבצע שום דבר, הסוגיה כאן היא סוגיה של איכות המשרות.
היו"ר דוד ביטן
טוב, אני רוצה לסכם.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
יש לי רק שאלה, שאלה משלימה לעורכת דין מור.
היו"ר דוד ביטן
ואחרי זה אם את רוצה להציג לנו, בבקשה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
כמה עולים חדשים שהצהירו שהם בעלי מקצוע, לא משנה מחבר העמים, מצרפת, שעלו, שהצהירו איך שהם נקלטו שהם רופאים, עורכי דין, בעלי מקצוע ומתוכם שולבו בתעסוקה?
מור ברזני
אני לא מבינה את השאלה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
מה אני בא להגיד הפוך על הפוך? כמה בעלי מקצוע, למשל רופאים, מהנדסים או עורכי דין, אנשים שאפשר לעשות קורס מסוים פה בארץ, באוניברסיטה, כדי שהם יוכלו להמשיך באותו מקצוע שהם עסקו באותה מדינה שממנה הם עלו, כמה מתוכם התקבלו לשירות המדינה? זו השאלה.
מור ברזני
אני לא יודעת אפילו איך בכלל לנתח את הנתונים האלה. אני יכולה להגיד לך משהו אחר, שביחד עם משרד העלייה והקליטה, כמו שאמרתי, אנחנו עושים עבודת מטה מעמיקה כדי לוודא שיש לנו מימוש של הפוטנציאל של העולים החדשים כי ברור שהם במקצועות עם פריון גבוה, אנחנו רוצים אותם בשירות המדינה וכמובן במשק, אנחנו עושים את עבודת המטה כדי לוודא שיש רצף בעלייה ובקליטה שלהם בשירות המדינה בהתאם לתפקידים שברור ששירות המדינה חסר אותם, אם זה רופאים ואם זה מהנדסים ואם זה מקצועות פרא רפואיים, אנחנו בדיוק את הדבר הזה רוצים לעשות.
שלומית אבינח
את כל מקצועות הרפואה מצרפת לא מכירים.
מרב תורג'מן
כדי להשלים את הנושא שאתה מדבר עליו, וכבר דיברנו על זה קודם, הסיפור הזה של המרת תארים, הם מגיעים עם איזה שהוא תואר שהוכר במדינת המקור שלהם וכרגע הם צריכים להמיר את התואר שלהם כדי שהוא יוכר במדינת ישראל ואז להשתלב בשירות הציבורי.
שלומית אבינח
וזה לא קורה, במיוחד לעולי צרפת.
היו"ר דוד ביטן
זו בעיה אחרת לגמרי שצריך לדבר עליה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
זה גם לא קורה בבלטיות, גיאורגיה וכל אלה.
מרב תורג'מן
אדוני היושב ראש, זה לא קורה בפועל וצריך ליצור את התשתית הזאת שמאפשרת להם קודם כל להמיר את התארים.
היו"ר דוד ביטן
יש לנו למשל עולים מצרפת, הם חוזרים לצרפת. בא בן אדם רופא, לא יכול לעבוד, באה אחות, לא יכולה לעבוד. זה משהו לא רציני.
מרב תורג'מן
במשרד העבודה יש אגף להמרת תארים שהוא עובד בשיתוף עם המועצה להשכלה גבוהה ואני חושבת, אדוני, שזה נושא לדיון בפני עצמו.
היו"ר דוד ביטן
רק התחלנו את הנושא, יש לנו עוד כמה פגישות בעניין הזה. אז גם נראה את המצגת, אם את רוצה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
רגע, אנחנו לקראת סיכום או שאנחנו רואים את המצגת?
היו"ר דוד ביטן
אני לא אוהב מצגות, שתדעי לך, בלי קשר. רואים את המצגת, מה אני אגיד לך? אני שונה באופי שלי בעניין הזה.
מיכל וונש (כחול לבן)
אני רציתי להוסיף, הדיון בתארים הוא קריטי ואני חושבת שראוי לקיים אותו. עולי צרפת, אתה צודק, הם כבר לא - - -
היו"ר דוד ביטן
אנחנו נעשה חלק מהדיונים שיהיו על העניין הזה.
מיכל וונש (כחול לבן)
אני רק רוצה לומר, עולי צרפת כבר לא מגיעים. זה לא שהם חוזרים, הם כבר לא מגיעים מראש ומאוד חשוב להבין דווקא תחת הזדמנות הקורונה, כמו שאני אוהבת לקרוא לה, בהקשר הזה הספציפי של עלייה וקליטה, להתכונן מבעוד מועד כיוון שיש גל של מתעניינים ואלא אם כן נסדיר את הדברים וננגיש את המידע, את ההיגיון המסדר מאחורי הדברים, אבל גם ננגיש את המידע דרך כמובן הארגונים הקיימים, אבל הקהילות עצמן, כדי שניתן יהיה לשקול להסדיר את זה מבעוד מועד, טרם עלייתם ארצה, כדי להבטיח את ההשתלבות הראויה. אני חושבת שאנחנו צריכים להתייחס לזה - - -
היו"ר דוד ביטן
זה לא יעזור, דרך אגב. רק חקיקה יכולה לעזור בנושא של ההמרה.
מיכל וונש (כחול לבן)
יכול מאוד להיות. אני כן חושבת שבגלל הקורונה - - -
היו"ר דוד ביטן
עשינו את זה עם רופאי השיניים אז.
מיכל וונש (כחול לבן)
אתה צודק, אני מקבלת, אתה מנוסה הרבה יותר ממני, אדוני היושב ראש, בכלים הפרלמנטריים הראויים ואני אשמח - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אני אגיד לך מה. אני לא מחפש פה לקבל קרדיט אישי, אנחנו נציג כמה הצעות חוק מטעם הוועדה.
מיכל וונש (כחול לבן)
מצוין.
היו"ר דוד ביטן
מטעם הוועדה עצמה.
מרב תורג'מן
לוועדה, אדוני, אין סמכות להגיש הצעת חוק, אז חברי הוועדה.
היו"ר דוד ביטן
אני יודע, אני מכיר את זה, אבל אנחנו נעשה את זה מטעם הוועדה על מנת שהקרדיט יהיה של הוועדה ושל כל החברים בה, אנחנו נגיש כמה הצעות, פעם אחת נרשום את זה על שם חבר כנסת כזה, פעם אחת על שם חבר כנסת אחר, אבל זה יהיה מטעם הוועדה שכולם חתומים עליה. רק ככה נוכל לקדם את העניין צ'יק צ'ק.
מיכל וונש (כחול לבן)
אדוני היושב ראש, כן רציתי לחדד את הנושא הזה, אני חושבת שיש בהילות בפעילות בנושא הזה בחודשים הקרובים אל מול אתגר או משבר הקורונה העולמי. אני חושבת שצפוי לנו גל של עולים חדשים פוטנציאליים שיכולים – אם אנחנו מדברים על אתגרי המשק מבחינה כלכלית וההכרח לדאוג לצמיחה יש פה הזדמנות ואנחנו עלולים להחמיץ אותה.
היו"ר דוד ביטן
טוב. אפשר לסכם או מישהו רוצה?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
כמה מילות סיכום בהמשך לעורכת דין ברזני. אמרת לי להשוות את כמות העובדים, אז מטבלה מספר 9, התפלגות העולים החדשים בדרגי התעסוקה, נכון שבדרג הניהול המקצועי המספרים דומים, בדרגי הביניים ובדרג הבכיר הנפילה היא איך אומרים היום? אקספוננציאלית. בתכנית לקורס צוערים ובתכניות בכירות אפס בחמש שנים, אפס צוערים עולים או יוצאי אתיופיה. זה לא יכול להיות. לכן המספרים המוחלטים בעיניי כאן זה פשוט כישלון טוטאלי. יכול להיות שבגלל המכרזים – אגב, גילוי נאות, אני גם ניגשתי כמה פעמים בעברי למכרזים, אז יש סעיפים על גבי סעיפים על גבי סעיפים ולפעמים ב-12 שנה אי אפשר להשלים את כל הדרישות, דרישות ניהול, דרישות זה, דרישות זה, אי אפשר, פשוט אי אפשר, לכן - - -
היו"ר דוד ביטן
יש פתרון לזה, תיכף אני אתן לך את הפתרון.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אם יש פתרון מעשי לתת עכשיו, מצוין. אבל, שוב, אני לא אומר עכשיו להגדיל - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל הסברתי לך, אם אתה מגדיל את התקופה אתה פוגע בעולים, אתה לא עוזר להם.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני לא מדבר על להגדיל, אני אומר שיכול להיות שיש שם קריטריונים - - -
היו"ר דוד ביטן
ההיפך, אתה פוגע. כי אז אני מבטיח לך שאם אני אשנה את זה ל-20 שנה הנתונים פה יהיו 7%. אז מה עשית בזה?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני לא דורש עכשיו לשנות את הנתונים למען הסטטיסטיקה. מה שאני אומר - - -
היו"ר דוד ביטן
עבודה אף אחד לא יקבל כי מישהו שיושב פה 20 שנה יכול לקבל את העבודה בלי קשר אליי.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל, אדוני היושב ראש, אנחנו באים בלי עורף משפחתי, אנחנו באים בלי נכסים, אנחנו עובדים קשה ובסוף באים ואומרים לנו שיכול להיות שזה פוגע. אז בסופו של דבר הנתונים האלה מראים שלאורך השנים זה כישלון של המדינה ואני אומר שב-12 שנים האלה 960 איש שהתקבלו, אלה שיש להם 12 שנים מאז שהם עלו, לא יכול להיות. אז אם מדברים פה על גזענות, או שדוחים את דוברי הרוסית על הסף כי הם דוברי רוסית, ואני לא מאמין לזה, או שפשוט התנאים הם לא התנאים הנכונים. זה הכול.
היו"ר דוד ביטן
רבותיי, אני רוצה לסכם את זה. קודם כל אם יש למישהו הערות על הסיכום אז תגידו לי. קיימת בעיה, הנושא לא מיושם באופן משביע רצון, בוא נגיד. יש התקדמות, אני לא אומר שלא, בשנתיים האחרונות, אבל אנחנו צריכים לעשות כמה פעולות על מנת שהדברים האלה ייושמו. קודם כל אני מבקש שהנושא הזה של החלטת ממשלה יהיה כמה שיותר מהר. כמה זמן לדעתך - - -
שלומית אבינח
הגדרת יעד עולה?
היו"ר דוד ביטן
כן, לגבי עולים חדשים. האתיופים כבר יש. מתי זה יגיע לממשלה להחלטה?
מור ברזני
מספר חודשים בודדים.
היו"ר דוד ביטן
אני מבקש שתבקשי מנציב שירות המדינה שהממשלה כבר במסגרת ההחלטה שלה גם תשנה לגבי האתיופים, לקבל החלטה על סנקציות שהנציב יצטרך להטיל בעניין הזה וגם שתהיה התייחסות לתאגידים ממשלתיים וגם לרשויות מקומיות. בהחלטה. אי אפשר להביא מאה החלטות, תביאו אחת כוללנית, תעשו תכלול יחד עם משרד הפנים ורשות החברות בעניין הזה. תביאו את זה כבר להחלטה כוללת, אי אפשר לתת רק בשירות המדינה, ותתקנו גם את ההחלטה על הנושא של עולי אתיופיה במקרה הזה. חייבים לתת הוראה למי שמטפל בזה במשרד הפנים וברשות החברות וגם אצלכם והממשלה כבר צריכה לתת הוראה איך מטפלים בזה כדי שזה ייושם. לא רק לקבל החלטה על 2.2% ו-4.2%. זה אני מבקש שיהיה כמה שיותר מהר ואם אפשר, למרות שזה לא בסמכות שלנו, שתישלח לנו טיוטה מהעניין הזה לפני שזה מוגש על מנת שנוכל להתייחס ולעזור לכם לקבל את ההחלטה הזו, בין אם באמצעות שכנוע שרים ובין אם באמצעים – יש לנו גם אמצעים תקשורתיים שאנחנו יכולים ללחוץ את הממשלה, לא חייבים כל דבר בצורה מסודרת. זה דבר ראשון.

דבר שני, אני רוצה לקבל מהנציב שיבוא ויגיד לי איך הוא מתכוון ללחוץ על משרדי הממשלה ליישם את זה בצורה מהירה. אם צריך לעשות הקפאת משרות, שיעשה הקפאת משרות. אין דרך אחרת, ברגע שאת מונעת לקבל אנשים בתוך משרד ממשלתי אז הם מיישמים את זה הרבה יותר מהר. תוך כמה זמן את יכולה להביא לנו את הדבר הזה?
שלומית אבינח
אנחנו נפנה לנציב כוועדה.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא חייב להזמין אותו.
שלומית אבינח
במכתב.
היו"ר דוד ביטן
אם היא תבוא בשמו והוא ייתן לנו את זה אז אין בעיה, לא חייבים להריץ כל אחד בעניין הזה.
מור ברזני
אני אבדוק את זה ואודיע למנהלת הוועדה.
היו"ר דוד ביטן
תבדקי ותיתנו לנו תשובה.
מור ברזני
בסדר.
היו"ר דוד ביטן
דבר שלישי, אני מבקש שבכל מכרז יהיו שני תנאי סף, תנאי סף אחד כוללני ותנאי סף מופחת לעולים חדשים ולאתיופים. הרי הם לא יכולים לעמוד בתנאי הסף, לכן הם גם לא ניגשים. אם יש תנאי סף שאומר שצריכים שש שנות ניסיון לא תמיד יש להם את זה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
או שש שנות ניהול.
היו"ר דוד ביטן
אז אני מבקש שתיתנו הוראה, תתייעצי על זה עם הנציב, שזה מה שאנחנו היינו רוצים, שבכל מכרז יהיו שני סוגים של תנאי סף, תנאי סף כללי ותנאי סף לעולים ולאתיופים. זאת אומרת שאתיופי או עולה חדש יוכל לגשת למכרז בתנאי סף יותר קלים.
טלל דולב
אדוני היושב ראש, אני חושבת שצריך לנהוג זהירות מאוד גדולה בניסוח של דבר כזה.
היו"ר דוד ביטן
מה הבעיה? למה בזהירות? אם כתוב בתנאי הסף שצריך חמש שנים ולעולה חדש יהיה שלוש שנים.
טלל דולב
מפני שכמו שאמר - - -
היו"ר דוד ביטן
אז איך הוא יכול לעמוד בזה? תגידי לי את. איך?
טלל דולב
אחת, לא לקרוא לזה תנאי סף מופחתים.
היו"ר דוד ביטן
קלים יותר.
טלל דולב
יש שיטות אחרות. והדבר השני, שזה - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אז אני פוגע באיכות המועמדים. אז איך הוא יקבל אותו?
טלל דולב
הבעיה היא לא הפגיעה באיכות המועמדים, הבעיה היא הפגיעה בתפיסת המועמדים על ידי הממונים עליהם. אנחנו צריכים לאפשר - - -
היו"ר דוד ביטן
אין שום בעיה, יש מישהו מהח"כים שמתנגד להצעה שלי?
טלל דולב
אנחנו צריכים לאפשר דרכי טיפול.
היו"ר דוד ביטן
יש?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
ממש לא.
היו"ר דוד ביטן
אין, אז זו ההחלטה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני רוצה להוסיף משהו.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו מבקשים שתנאי הסף יהיו קלים יותר לעולים חדשים ולאתיופים. זאת אומרת אם יש תנאי סף למכרז יהיה תנאי סף כללי ותנאי סף להם.
מיכל וונש (כחול לבן)
אדוני היושב ראש, אני חושבת שאנחנו נעשה עוול גדול, אני חושבת שתנאי הסף אולי צריכים להיראות אחרת. זאת אומרת זה בזכות ולא בחסד. חשוב פה לשים לב כיוון שאנחנו יכולים לייצר סוג ב'
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אני לא אומר לא בזכות, אבל עדיין זה לא לכל החיים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, ממש לא סוג ב', זה מה שנקרא העדפה מתקנת, אם אנחנו כבר מדברים על זה.
היו"ר דוד ביטן
זה לא לכל החיים, אנחנו מבקשים שזה יהיה למשך שנה אחת, כרגע כניסיון, ובואו נראה איך זה מתפתח.
מיכל וונש (כחול לבן)
אבל אפשר פשוט להוסיף תנאי סף אחרים שמתאימים את עצמם ליכולות ול - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל יש בעיה.
מרב תורג'מן
זה ייעוד משרות. יש אפשרות - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, את לא עבדת בזה. תקשיבי, אני אומר לך, כשאת מגישה מכרז עם תנאי סף מופחתים לפעמים במקום 20 ניגשים 200 ואז הוועדה לא יכולה לעבוד בצורה כזו ולכן הם מעלים את תנאי הסף על מנת שלא יהיו הרבה מועמדים. במצב הזה עולים חדשים לא יכולים לגשת. לכן צריך במקרה כזה לעשות פיילוט שמאפשר את זה ונראה מה יהיה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני רוצה להוסיף עוד משהו, אדוני.
היו"ר דוד ביטן
הבנת למה אני מתכוון?
טלל דולב
אני מבינה למה אתה מתכוון, אני חושבת שצריך לחשוב איך עושים את זה כדי שזה לא ייצר אחר כך - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל זה התפקיד שלכם, למצוא את - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אני רק רוצה להסביר את הכוכבית שחברותיי שם מסבירות. אני רוצה לתת דוגמה, למשל מתפנה משרה, יועץ משפטי במשרד ראש הממשלה.
שלומית אבינח
זו דוגמה, זה לא אמיתי, לצורך הפרוטוקול.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
דוגמה, הכול בסדר. מחפשים באגף עורך דין ועכשיו מגיע מישהו שניהל עמותה ומבקשים עכשיו מישהו שניהל ועסק בזה, ייצג וכך וכך וכך. מה לעשות, בדרג הניהולי הזה אין מספיק מבני הקהילה, אבל אם מישהו עמד בראש עמותה משפטית והיה מנכ"ל וייצג והיה לו משהו כזה, באופן אישי הוא איכותי בדיוק אותו דבר, פשוט הרזומה שלו, עסק במגזר השלישי ולכן אפשר להתאים את זה בחשיבה בדיוק לאותן תכונות שמנסים ליחס – גם טלל ואני ישבנו לא מזמן, רוצים לתת חשיבה בדיוק על הדבר הזה, אני מציע שנשב, ננסח משהו גם הולם - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אני נותן את הרעיון, אתם - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
הרעיון הוא מעולה, אדוני. אתה צודק לחלוטין.
היו"ר דוד ביטן
אתם צריכים לחשוב איך מבצעים את זה בצורת פיילוט. אני לא אומר עכשיו באופן כללי.
טלל דולב
יש לנו דרך שאפילו נמצאת בתכנית החדשה - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
האמירה של יושב הראש היא נכונה.
היו"ר דוד ביטן
אבל צריך להבין דבר אחד, איך אפשר ליישם את החוק כאשר לפי תנאי הסף שהם כלליים לכלל ישראל כל מי שעושה את זה מתכנן את זה בצורה כזאת שיבואו עובדים כאלה ואחרים.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני מסכים איתך, סמנטיקה זה משהו אחר.
היו"ר דוד ביטן
אין סיכוי לעולה חדש, אין סיכוי לאתיופי לגשת למכרז הזה בכלל, כי הוא לא עומד בתנאי הסף, אז איך את רוצה שהוא יתקבל לעבודה?
טלל דולב
אבל רגע, שנייה, תבחין קודם כל - - -
היו"ר דוד ביטן
אז באמת הוא יכול להתקבל רק לניקיון ורק לדברים מהסוג הזה.
טלל דולב
תבחינו בין עולים חדשים לבין יוצאי אתיופיה, זה שתי סוגיות שונות.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אז יכול להיות שאפשר להפריד.
מרב תורג'מן
אני חושבת שהפתרון צריך להיות בייעוד המשרות, יש הרי סמכות לעשות את זה וצריך לבדוק האם יש מספיק משרות שמיועדות לאותן קבוצות גיוון.
טלל דולב
יש בעיה בסוג המשרות - - -
היו"ר דוד ביטן
זה דבר נוסף מה שאת אומרת. אמרנו תנאי סף, ב', היא צודקת לגבי ייעוד המשרות. יבוא כל משרד ממשלתי ויגיד לכם איזה משרות הם מייעדים לעולים חדשים ולאתיופים במהלך 2021-2020, שיבואו ויגידו. אני מדבר כרגע על נציב שירות המדינה.
טלל דולב
ייעוד משרות זה כלי ש - - -
היו"ר דוד ביטן
חבר'ה, אני לא אעזוב אתכם על זה. שתדעו.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
לא, אבל הוא צודק, אפילו אצלך את לא ממנה, 70 אנשים, מתוך 70 שלושה אנשים.
היו"ר דוד ביטן
אני לא רואה מצב ששירות המדינה יושב בשקט ומחכה שזה ייעשה מאליו. זה לא ייעשה מאליו, תשכחו מזה, נציב שירות המדינה צריך להקפיא משרות, צריך לייעד משרות, צריך להקטין קצת את תנאי הסף לעולים חדשים, כולל אתיופים, כדי שהם יתקבלו לעבודה. אין דרך אחרת. אם לא תעשו – אני אומר שכשיש בעיה צריך לנקוט לפעמים באמצעים החריגים, אלה האמצעים החריגים. לבוא ולהגיד לי שזה מסוכן, מה זה מסוכן? מה זה מסוכן? לא מסוכן בכלל. אדם הרי מתקבל לתקופת ניסיון.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
הלוואי שלא היינו צריכים את הדבר הזה, הלוואי.
טלל דולב
עוד פעם, הסכנה היא לא שיתקבלו אנשים לא מתאימים, הסכנה היא איך שמסתכלים על האנשים האלה כשהם מתקבלים.
היו"ר דוד ביטן
לא, מתאימים מאוד. אז תבטלי את החוק. את יודעת מה? תבטלו את החוק, בשביל מה אתם באים ומפקחים על מה? אני לא מבין. תקנו את החוק, לא צריך, שכולם יהיו אנשים מתאימים ונגמר הסיפור.
טלל דולב
אבל יש דרכים - - -
היו"ר דוד ביטן
כל המשמעות של האיזון הזה זה שהוא לא יהיה מתאים עד הסוף, ודאי שלא, אחרת את באה לוועדה ויושבים שניים, אחד עולה חדש, אחד זה, נו, אז מחליטים לקבל את – תמיד זה יהיה מי שלא עולה חדש שיתקבל, מעט מאוד - - - יהיה עולה חדש, אז לפי זה תבטלו את כל החוקים. מה, אתם באים ואומרים שיש ואין?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
בשורה התחתונה יש מנהלי אגפים? יש בכירים במשק? לא, אין, מה עושים?
היו"ר דוד ביטן
אני לא מקבל את זה בצורה הזו, אני מאוד מצטער. אתם מפקחים על מה? אני לא מבין. עובדה, את יודעת מה? בסדר, בואי נדבר, אתם מדברים על פיקוח, בשוויון חברתי אפס אחוז, מה עשיתם? קראתם לשרה? מזכיר הממשלה קרא לשרה ואמר לה איך יכול להיות שיש דבר כזה? מישהו עשה את זה בכלל? על מה אתם מדברים? תגידו לי. אני אומר לכם, לדברים כאלה צריך אמצעים חריגים, אלה האמצעים החריגים שאנחנו מבקשים. תראו לנו שאתם עושים את זה, נעשה את זה בצורת פיילוט, בסדר? לא בכל משרדי הממשלה, אבל בואו ננסה קצת. מה זה, לא יכול להיות דבר כזה שבמשרד לשוויון חברתי אפס אחוזים, זה יעלה על הדעת דבר כזה?
טלל דולב
יש דרך מקצועית שהנציבות מציעה שאנחנו רוצים ליישם בתכנית הבאה, אנחנו נביא את זה.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא רוצה תכניות, אני לא מעוניין בתכניות שבעוד חמש שנים יהיה דיון עליהם, אנחנו רוצים פעולה מיידית. אתם לא יכולים לעשות את זה? תגידו שאתם לא יכולים, אז תבטלו את הכול, זה לא מעניין אותי כבר, אני אגיד לכם את האמת.
טלל דולב
אנחנו יכולים לעשות גם פעולה מיידית.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. אנחנו מדברים על נציב שירות המדינה. דבר נוסף שאני מבקש, כל משרדי הממשלה שהם אפס אחוזים, תקשורת, שוויון חברתי וכל הדברים האלה, לשלוח מכתב לשרים שאנחנו דורשים מהם, גם איפה שיש מעט, 1%, זה מצחיק, אבל אפס אחוזים זה בכלל מעצבן אותי. משרד התקשורת אפס אחוזים - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אדוני היושב ראש, תזמן אותם לפה.
היו"ר דוד ביטן
לא, נשלח מכתב קודם. אני לא רוצה לבייש אותם, תאמין לי. השרים האלה, החדשים, הם לא אשמים שזה מה שהיה, אבל אני אומר לך, אני מאמין שאם השרה לשוויון חברתי תקבל מכתב ונבקש ממנה יישום מיידי, פתרון מיידי בתוך שלושה-ארבעה חודשים, בוא נראה מה היא - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
גם אני מבקש, אדוני היושב ראש, מאחר שיש כאן - - -
היו"ר דוד ביטן
פה לא יכול להיות אפס אחוזים. תראי לה, תשלחי לה את הטבלה של אפס אחוזים.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אדוני היושב ראש, רק כדי לעזור לך לפקח, אחד הדברים החדשים בממשלה זה שעכשיו אני הממונה על שילוב יוצאי אתיופיה בממשלה, על כל משרדי הממשלה, כל האגפים, אני אשמח לשיתוף פעולה של המשרדים שעדיין לא יודעים שאני קיים, אז נעים מאוד, אני בא לעזור לכם להצליח. אשמח מאוד - - -
היו"ר דוד ביטן
אז במשטרה, תקבלו קצת עובדים עכשיו, אתה סגן שר שם. נבדוק גם אותך, שתדע.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
תבדוק אותי, בשמחה רבה.
היו"ר דוד ביטן
כן, עוד חצי שנה נראה כמה קיבלת. מה אתה חושב, רק ביקורת? עכשיו אתה בממשלה, מהצד של הממשלה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
יש לי 50% בלשכה.
היו"ר דוד ביטן
לא אתה, לא, אתה מקבל אותם באופן אישי.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
גם במשרד.
קריאה
שישימו שוטרים ייעודי לבני העדה האתיופית.
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא יודע אם זה טוב, אבל בסדר.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
תשמע, אדוני, אנחנו רק נכנסנו ויש כבר סגן מפקד תחנת משטרה בישראל.
היו"ר דוד ביטן
איפה? בטחון פנים?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
כן.
היו"ר דוד ביטן
אתיופים יש דווקא 1.8.
שלומית אבינח
עולים אין להם בכלל.
היו"ר דוד ביטן
תסתכל, בטחון פנים, עולים חדשים אין כלום, אתיופים יש קצת, 1.8. מה, הם לא יכולים להיות שוטרים?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
הם שוטרים, אבל בטח בדרג זוטר.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אמרתי לך, יותר מזה, זה מה שאני עושה, לומד.
היו"ר דוד ביטן
עולים חדשים 0.1, אז מה משרד ראש הממשלה אומר על זה, שבבטחון הפנים יש 0.1% ב-2019? מה? צריך איזה כישורים מיוחדים להיות שוטר? נו באמת.
טלל דולב
זה במשרד לבטחון פנים, במשטרה יש יותר מחלקם באוכלוסייה, 2.8.
היו"ר דוד ביטן
אבל הנה, בשנת 2019 יש 0.1.
טלל דולב
זה המשרד לבטחון פנים.
היו"ר דוד ביטן
נו, איזה כישורים מיוחדים צריך? צריכים לעשות הכשרה. מי שעשה צבא, דרך אגב, אין שום בעיה, למה צריך כישורים מיוחדים? מה?
טלל דולב
אין לנו פה שום טענה על כישורים מיוחדים.
היו"ר דוד ביטן
אז לא יודע מה, את אומרת כישורים וזה.
טלל דולב
אני לא אומרת כישורים - - -
היו"ר דוד ביטן
מה, מה העניין? מה הבעיה?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
גם במשרד ראש הממשלה המספר הוא 0.6%. במשרד ראש הממשלה, אצלכם.
טלל דולב
אצלי במטה המספר הוא 50%.
היו"ר דוד ביטן
איפה אתה רואה את משרד ראש הממשלה? 0.6%.
שלומית אבינח
זה כלל העולים החדשים.
היו"ר דוד ביטן
כלל העולים, בסדר. אתיופים, הבנתי, שמה קצת יש יותר, אבל למה 0.6% במשרד ראש הממשלה?
טלל דולב
לגבי מה?
היו"ר דוד ביטן
ב-2019, כן. תסבירי לי למה. מה קרה? זה כולל השב"כ, כולל המוסד, כולל הדברים האלה?
טלל דולב
מור, זה דוח שלכם.
מור ברזני
אם זה לקוח מהנספח של הדוח אז זה לא כולל.
שלומית אבינח
זה לא כולל כוחות ביטחון.
מרב תורג'מן
שאגב, חבר הכנסת ביטן, יש להם פטור לפי החוק - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל זה גם משרד ראש הממשלה.
טלל דולב
גם המשרד לבטחון פנים לא כולל את המשטרה.
היו"ר דוד ביטן
כמה עובדים יש במשרד ראש הממשלה?
מור ברזני
הנתון שהצגנו בדוח ביחס למשרד ראש הממשלה אינו כולל את יחידות הסמך.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי. כמה עובדים יש?
מור ברזני
משהו כמו 700.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
0.6%, אז מה?
היו"ר דוד ביטן
תעשה הכפלה רגע. זה רק מ-2019, שים לב. כמה עובדים התקבלו - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, זה 2019, אבל זה כולל, זה כולם, לפי מה שהבנתי.
היו"ר דוד ביטן
כולל הרטרואקטיבי. כמה עובדים יש? 700, כמה זה 0.6%?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
זה בין ארבעה לחמישה אנשים.
היו"ר דוד ביטן
אז אני מציע במשרד ראש הממשלה, לפני שהוא מפקח על כולם תפקחו על עצמכם. תדאגו קודם כל שאצלכם הכול יהיה בסדר. אחרת איך אפשר לפקח?
טלל דולב
אנחנו לוקחים לתשומת ליבנו.
היו"ר דוד ביטן
אני לא יודע, כשאני מפקח על משהו קודם כל אני דואג שאני אהיה בסדר, אחר כך אני מדבר על אחרים. טוב, יש לכם עוד הצעה?
שלומית אבינח
לא אמרת שני דברים.
היו"ר דוד ביטן
אמרתי, למה לא אמרתי? תפני לכל המשרדים האלה - - -
שלומית אבינח
אבל אין להם חובת דיווח.
היו"ר דוד ביטן
חובת דיווח, אני אולי אסכם את זה עם יושב ראש הוועדה של חוקה שזה יעבור אלינו.
מרב תורג'מן
אבל יש גם משרדים שלא מדווחים.
היו"ר דוד ביטן
אם הוא ייתן החלטה בוועדה לא צריך תיקון חוק. נכון או לא?
מרב תורג'מן
לא, לא, חובת הדיווח היא לפי חוק לוועדת החוקה.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל אם הוא יגיד שהוא מוכן שזה יהיה אלינו, מה הבעיה?
מרב תורג'מן
צריך לתקן את החוק. אין מניעה שהדוח יוגש גם לוועדת העלייה ושהוועדה תדון בזה, אין שום מניעה, אבל החובה החוקית היא להגיש לוועדת חוקה.
שלומית אבינח
שתהיה סמכות אצלנו.
מרב תורג'מן
צריך לתקן את החוק.
היו"ר דוד ביטן
אז תגישי, תכיני לנו ואנחנו נגיש.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
את רוצה? אני אגיש.
היו"ר דוד ביטן
נו, מה אני אעשה? זה חוק פשוט, אין בו הרבה – זה כמה מילים.
מרב תורג'מן
אין בעיה. שני דברים קטנים רק.
היו"ר דוד ביטן
אבל אם צעקנו עליכם אנחנו באמת מתנצלים, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים פעולה חריגה. בתוך חודשיים אם אפשר תביאו לנו את זה, איזה סנקציות ואיזה פעולות ואיזה זה. השלב הבא, אם אתם לא תעמדו בזה אני אדרוש ועדות ייחודיות לעולים ולאתיופים בכל משרד ממשלתי, זאת אומרת יהיו משרות ייעודיות, מה שאמר באמת ה – אני מתחבר לזה רק בדבר אחד, שיהיו ועדות ייעודיות למשרות ייעודיות, שלא יישבו שם כל הגוורדיה של המשרד, אלא יהיו ועדות ייעודיות שיישבו שם יותר עולים ויותר נציגים של אנשי ציבור של אתיופים, זה הכול. רק לגבי זה, אבל זה לגבי משרות ייעודיות, לא לגבי כל המשרות.

את יודעת מה? תבדקו את זה גם כן. אולי אפשר להתחיל עם זה מהיום, למה לחכות עד שלא ייושם?
טלל דולב
אנחנו היום פועלים לגיוון מאגר הבוחנים.
היו"ר דוד ביטן
תסבירי לי את העניין של משרות ייעודיות. יש משרות שהם יכולים לקבוע מראש שזה ייעודי ל - - -
מרב תורג'מן
בוודאי, זו בדיוק המשמעות.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אז פה הם יכולים להקים ועדה מיוחדת, לא ועדה כללית של המשרד.
שלומית אבינח
דוד, בכנסת עושים את זה - - -
היו"ר דוד ביטן
את יודעת מה? תכניסי את זה גם לסיכום, לגבי משרות ייעודיות.
מיכל וונש (כחול לבן)
אבל המראיינים חייבים גם להיות מגוונים.
טלל דולב
זו ועדת הבוחנים, אנחנו פועלים לגוון מאגרי הבוחנים
מיכל וונש (כחול לבן)
ועדת הבוחנים חייבת להתגוון גם היא.
היו"ר דוד ביטן
בסדר.
שלומית אבינח
יהודה תמר מהכנסת רוצה לדבר. בכנסת זה קורה.
היו"ר דוד ביטן
כן, בכנסת אתם עומדים בזה?
יהודה תמר
בכנסת אנחנו ב-2.7%, זאת אומרת ב-50% מעל ה - - -
מרב תורג'מן
לעולים חדשים או לבני העדה האתיופית?
יהודה תמר
אמרתי, יוצאי אתיופיה. יוצאי אתיופיה 2.7, וביחס לעולים חדשים אנחנו כמו המדינה, ב-0.9. רציתי להעיר שתי הערות, קודם כל ביחס לתנאי סף דיפרנציאליים צריך להביא בחשבון שאם יעשו תנאי סף דיפרנציאליים ליוצאי אתיופיה או לעולים חדשים תבוא דרישה גם לקבוצות האחרות שרשומות ב-15א, קודם כל לגבי החרדים שגם שם הם מציפים את הבעיה של ניסיון.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו לא דנים על החרדים עכשיו.
יהודה תמר
בסדר, אתה לא מדבר, אבל הם מחר יעלו את זה.
היו"ר דוד ביטן
לחרדים יש מספיק לובי חזק.
יהודה תמר
הם עכשיו יעלו את זה ברגע ש - - -
היו"ר דוד ביטן
לעולים אין לובי.
יהודה תמר
דבר שני, אם אתה מדבר על שינוי של ועדות הבוחנים צריך להביא בחשבון שכרגע זה דבר שמוגדר בתקשי"ר בצורה מסוימת.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אני פונה לנציב שירות המדינה, מה קרה? אם הוא לא רוצה לעשות כלום שיגיד שהוא לא רוצה לעשות. אנחנו עוזרים לו ליישם את ההחלטות שהוא קיבל.
אורלי אלמגור לוטן
שני דברים קטנים רק. הדיווחים של מערכת הביטחון, הגופים שכן חלה עליהם החובה מועברים לנציבות, אבל לא נכללים בדוח שהנציבות תפרסם. יכול להיות שיש מקום לחשוב על איזה שהוא מנגנון שמישהו בכנסת יראה מה קורה מבחינת הגיוון התעסוקתי בגופים שלא מפורסמים הדוחות. לגביהם לא חייבים לקבל את כל המספרים, זה מסווג, אבל כרגע זה - - -
היו"ר דוד ביטן
אמרנו, הנושא של תעסוקה צריך דיון נפרד. אין לנו דרך להיכנס לזה עכשיו בשתי שורות.
אורלי אלמגור לוטן
לא, אני מדברת בשירות המדינה - - -
מרב תורג'מן
אבל יש פטור.
אורלי אלמגור לוטן
לא, הם מקבלים דוחות וזה לא מפורסם. אני לא מדברת על מי שפטור, אני מדברת על מי שמקבלים דיווחים וזה לא מפורסם. הדבר השני, רק אם אפשר - - -
היו"ר דוד ביטן
אני חוזר על הסיכום. אחת, אם אפשר שנציבות שירות המדינה תגיש בקשה גם לתקן את החוק לגבי מה שכתוב שם שהוא עלה בגיר וכל הדברים האלה, כי זה באמת בעייתי.
מרב תורג'מן
אדוני יכול להגיש הצעת חוק לתקן - - -
היו"ר דוד ביטן
הם יכולים להגיש את זה ממשלתי, למה אני צריך להתעסק בזה?
שלומית אבינח
זה יותר מהר יהיה אם אתה תתעסק בזה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אם רוצים, תנסחו לי ואני אגיש. לפחות את זה תעשו בשבילי, לא?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני אצטרף בשמחה.
היו"ר דוד ביטן
כן. זה דבר אחד. דבר שני, לקבוע את היעד של עולים חדשים בממשלה, כולל אם אפשר, להתייעץ על זה עם משרד המשפטים, שכבר בהחלטה על קביעת היעד יהיו סנקציות שהממשלה נותנת הוראה מראש לנציב שירות המדינה לבצע במסגרת הסמכויות שיש לו.

דבר שלישי, קביעה תוך, בוא נגיד כמה זמן אתם צריכים? שלושה חודשים? ארבעה חודשים? לקבוע משרות ייעודיות לכל משרדי הממשלה?
מרב תורג'מן
זה משהו שבשוטף צריך להיות.
היו"ר דוד ביטן
בשוטף, אבל הם צריכים להתחיל.
שלומית אבינח
שלושה חודשים.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי, קביעה של משרות ייעודיות וועדות מיוחדות למשרות האלה, לא ועדה כללית של כל משרד, אלא ועדה ייחודית עם הרכב אחר של חברי הוועדה.

דבר נוסף, שיהיו שתי כשירויות של תנאי סף, אחד לכללי ואחד לעולים חדשים ולאתיופים. אני יודע שזה חריג, תבדקו את העניין משפטית. לעשות את זה כפיילוט, אני לא אומר עכשיו להתחיל להשתגע בכל משרדי הממשלה. קחו משהו כפיילוט באיזה משרד ונראה איך זה עובד, לדעתי זה יעבוד כי זה יאפשר לכל עולים לבוא לידי ביטוי במסגרת המכרז, מה שהם לא יכולים לעשות, בלי לפגוע בנושא של הכשירות הכללית לתפקיד. אנחנו רוצים שאנשים יהיו מוכשרים, אבל אם צריך – דבר נוסף, לעולים חדשים להאריך את תקופת הניסיון. בדרך כלל בכל מכרז אתם קובעים תקופת ניסיון, נכון?
מור ברזני
למה שתעשה את זה? אתה תפגע בהם.
היו"ר דוד ביטן
להאריך מכיוון שהם צריכים יותר זמן לבוא לידי ביטוי.
טלל דולב
אבל זה פוגע בהם. זה חושף - - -
מרב תורג'מן
אתה מסיר מעליהם את ההגנה.
היו"ר דוד ביטן
אם יש התנגדות בסדר. דבר נוסף, לפנות לכל המשרדים, לשרים עצמם, איפה שזה אפס אחוז או 0.1%, דברים מהסוג הזה, על מנת שהם יראו לנו מה הפעולות שהם מתכוונים לעשות כדי לשנות את זה ב-2020, 2021.
שלומית אבינח
ואנחנו נקיים עוד שתי ישיבות.
היו"ר דוד ביטן
אפס אחוז זה אומר שאין אף עובד שהוא עולה חדש, נכון?
מור ברזני
או אם זה משרד גדול ממש עובד אחד או שניים, משרד של 1,000.
שלומית אבינח
לשוויון חברתי אין כלום.
מור ברזני
בשוויון חברתי אין כלום, זה משרד קטן.
היו"ר דוד ביטן
שתקבל איזה עובד, שיהיה לה - - -
מור ברזני
לא, אני מדברת על היחסים של ה - - -
היו"ר דוד ביטן
עוד משהו שכחתי?
מרב תורג'מן
לא.
היו"ר דוד ביטן
עכשיו, להמשיך את הישיבות, אנחנו לא נפסיק עם זה. תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים