ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/06/2020

היערכות גופים חיוניים להגנת הסייבר - דוח מבקר המדינה 69ב והיבטים להיערכות המדינה להגנת המרחב הקיברנטי - דוח מבקר המדינה 67א

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים