ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 17/06/2020

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
17/06/2020


15/07/2020
08:39
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 17
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ה בסיון התש"ף (17 ביוני 2020), שעה 10:55
סדר היום
רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף–2020
2. חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף–2020
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק


1. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף–2020, מ/1320 – רוויזיה

2. חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף–2020, מ/1324 – רוויזיה
היו"ר איתן גינזבורג
טוב, חברים, אני פותח את הישיבה. הוגשה רוויזיה של חבר הכנסת מיקי לוי על שתי ההצבעות, להעביר את החוקים – אחד לוועדת הקורונה ואחד לוועדת החוקה. חבר הכנסת מיקי לוי לא נוכח פה, על כן הרוויזיה לא תידון והיא נדחית.

אני נועל את הישיבה. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:56.

קוד המקור של הנתונים