ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 16/06/2020

חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
16/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 13
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ד בסיון התש"ף (16 ביוני 2020), שעה 16:55
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020 (מ/1315) – בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: מיקי חיימוביץ' – היו"ר
משה ארבל
קרן ברק
ע'דיר כמאל מריח
יוליה מלינובסקי
חברי הכנסת
קטי (קטרין) שטרית
חוה אתי עטייה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
היאלי נחום (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה


הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020 (מ/1315) בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני פותחת שוב את הישיבה שלנו שדנה בהצעת החוק לתיקון פקודת העיריות.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אנא נמקי את הרוויזיה שהגשת.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני עדיין מבקשת ממשרד הפנים לשקול לתת הנחות לעסקים, לוותר להם מתשלום אגרת השמירה הזו בזמן הקורונה, להתחשב באזרחים ובמצב הקשה. אני מבקשת שלא יגידו לי שזה כלום כסף. כבר ראינו שזה לא כלום. לפעמים כשאת באה לסופר וחסר לך שקל, לא ימכרו לך לחם. זה פשוט חטא על פשע, במיוחד בתקופה הזו, לחדש את הוראת השעה הזו. גם כך קשה, וזה דחיפה קטנה שיכולה כבר להוביל לנפילה סופית שאין דרך לצאת ממנה.

באותה נשימה אני פונה לראשי הרשויות ואומרת להם: יש לכם שיקול דעת פה. עובדה שהרבה רשויות מסתדרות בלי ולא גובות אגרת שמירה ולא מתנהגות בכזו אגרסיביות כלפי האזרחים. תשקלו את זה, אל תטילו את זה. בסוף האזרחים ייתנו את חוות דעתם עליכם בזמן שיהיו בחירות.

משרד הפנים, אם ראשי רשויות טובים בגביית אגרת שמירה, בהפעלת כוח חמוש ואתם סומכים עליהם במיליציות המקומיות האלה, באותה נשימה אני מבקשת שתיתנו שיקול דעת להפעיל עסקים בשבת, להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, כי לא יכול להיות שפה אנחנו סומכים עליהם והם מספיק טובים ופה הם לא מי יודע מה טובים. תודה רבה.
משה ארבל (ש"ס)
לפני ההצבעה ייאמר רק לפרוטוקול שאם ראש רשות מבקש להעביר במועצת העיר החלטה לפטור מאגרות שמירה, הסמכות המלאה היא בידו, למרות שזה כנראה יעבור כרגע, וזה לא מונע מראש העיר את הסמכות הזו.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן, אפשר גם לוותר על זה.
משה ארבל (ש"ס)
היועץ המשפטי, אמרתי נכון?
תומר רוזנר
וחברי מועצת העיר כמובן.
משה ארבל (ש"ס)
כמובן חברי המועצה, ברוב קולות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בהחלט. אני מעמידה להצבעה את הרוויזיה שהגישה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. מי בעד הרוויזיה? מי נגד?


הצבעה
בעד – 1
נגד – 6
נמנעים – אין
הרוויזיה לא התקבלה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
ההצבעה נדחתה.

אם כך, בעקבות ההצבעה שביצענו קודם על החוק, אני קובעת כי הצעת החוק התקבלה והיא תועבר לקריאה שנייה ושלישית במליאה.

תודה רבה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 16:57.

קוד המקור של הנתונים