ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 16/06/2020

חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2

16/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 16
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום שלישי, כ"ד בסיון התש"ף (16 ביוני 2020), שעה 15:40
סדר היום
הצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (תיקון), התש"ף–2020
נכחו
חברי הוועדה: צבי האוזר – היו"ר
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
ראש תחום בכירה (לביטחון)
דפנה סידס כהן
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעוןהצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020, מ/1314
היו"ר צבי האוזר
אני פותח את הישיבה.

אנחנו דנים ברוויזיה על החוק שהתקבל בישיבה הקודמת. אנחנו מצביעים על הרוויזיה, נכון, אדוני היועץ המשפטי?
עידו בן יצחק
כן.
היו"ר צבי האוזר
אז מי בעד הרוויזיה? אין. מי נגד? אחד.

הצבעה

בעד – אין
נגד – 1
הרוויזיה להצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (תיקון), התש"ף–2020 לא אושרה.
היו"ר צבי האוזר
הרוויזיה נדחתה. החוק אושר והוא יעלה - -
עידו בן יצחק
הוא יעלה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר צבי האוזר
- - לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת היום, נכון?
עידו בן יצחק
עוד ממתינים להחלטת ועדת הכנסת לגבי פטור מחובת הנחה.
היו"ר צבי האוזר
הבנתי.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:45.

קוד המקור של הנתונים