ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 16/06/2020

בקשת יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית: 1הצ"ח לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020 (מ/1315). 2.הצ"ח התכנון והבנייה (תיקון מס' 101) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020 (מ/1323), בקשת יו"ר ועדת חוקה להקדמת הדיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש"ף-2020 (מ/1321), לפני הקריאה השנייה והשלישית. , קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1314), חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020 , חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 65), התש"ף-2020 , חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
16/06/2020


02/07/2020
12:09
מושב ראשון
פרוטוקול מס' 14
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"ד בסיון התש"ף (16 ביוני 2020), שעה 15:00
סדר-היום
1. קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 – הוראת שעה) (תיקון), התש"ף–2020 (מ/1314).
2. בקשת יו"ר ועדת חוקה להקדמת הדיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש"ף–2020 (מ/1321), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
3. בקשת יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית: 1. הצ"ח לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף–2020 (מ/1315). 2. הצ"ח התכנון והבנייה (תיקון מס' 101) (תיקון מס' 5), התש"ף–2020 (מ/1323).
4. בקשת יו"ר ועדת העבודה להעברת הצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף–2020 (מ/1325), מהוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה לדיון בוועדת העבודה.
5. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 65) (מסלול מזונות), התש"ף–2020 - קביעת ועדה לדיון בהצעת החוק.
6. הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ף–2020 - קביעת ועדה לדיון בהצעת החוק.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
מכלוף מיקי זוהר
אחמד טיבי
מתן כהנא
אופיר כץ
טלי פלוסקוב
אלכס קושניר
אלעזר שטרן
רם שפע
חברי הכנסת
ינון אזולאי
ניר ברקת
מאיר כהן
אוסאמה סעדי
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק
1. קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 – הוראת שעה) (תיקון), התש"ף–2020 (מ/1314)
2. בקשת יו"ר ועדת חוקה להקדמת הדיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש"ף–2020 (מ/1321), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
3. בקשת יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית: 1. הצ"ח לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף–2020 (מ/1315). 2. הצ"ח התכנון והבנייה (תיקון מס' 101) (תיקון מס' 5), התש"ף–2020 (מ/1323)
4. בקשת יו"ר ועדת העבודה להעברת הצ"ח להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף–2020 (מ/1325), מהוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה לדיון בוועדת העבודה
5. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 65) (מסלול מזונות), התש"ף–2020
6. הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ף–2020
היו"ר איתן גינזבורג
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, חבריי חברי הכנסת. בבקשה, אלעזר, רצית לומר משהו בתחילת הדברים? על הזמנים שלי?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
כן. דיברנו אתמול ואני מבקש לדבר על זה גם היום, על משהו שאולי לא למדנו, על הנושא של התראות של כינוס הוועדה הזאת. זה יום שלישי, חברי כנסת בזמנים האלה, בהנחה שיש סדר-יום לכנסת, משבצים בלו"ז שלהם גם דברים אחרים, שהם לפעמים מחוץ לבניין, שהם קשורים לעשייה הפוליטית שלהם. אני חושב שהתראה של לא יודע כמה זה, שעה קודם, שעה ורבע הייתה קודם, כמה זמן נתתם התראה לפגישה הזאת?
היו"ר איתן גינזבורג
התראה קצרה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מאוד. מאוד. אני מבין למה זה קורה. אני חייב להגיד, אנסה לנטרל את הפוליטיקה מתוך זה, כמה שיהיה קשה. אני אגיד באמת מה אני חושב. תראה, היום בבוקר הייתי כאן בוועדת החוץ והביטחון, שכנראה בגלל זה גם התכנסנו כאן, על דיון בחומרי נפץ בהנחה שזה היום האחרון.
היו"ר איתן גינזבורג
זאת לא הנחה, זה היום האחרון.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זה היום האחרון. אנחנו עכשיו כאן עוד פעם על משהו שזה היום האחרון של מסכות, של כל מה שנקרא - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אלעזר, אתמול עברו במליאה בשעות לילה מאוד מאוחרות, כשנשארו שבעה חברי כנסת, משהו כמו, לדעתי, למעלה מעשרה חוקים שתוקפם פג. מדוע הוא פג? מכיוון שהכנסת הייתה בכנסת מעבר, והחוק קובע שאם תוקפו של חוק פוקע תוך כדי תקופת בחירות ואין כנסת, אז הוא מוארך לתקופה מסוימת. וכל המועדים של כל החוקים האלה פגים בין ה-15 ל-16 ביוני.
מאיר כהן
פשוט העדפתם את החוק הנורבגי, לכן הזנחתם את הכול.
היו"ר איתן גינזבורג
רצינו להעביר את זה בשבוע שעבר, אדוני, חבר הכנסת כהן, ואתם לא אפשרתם לנו את זה.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא. לא נכון.
היו"ר איתן גינזבורג
את האמת תגיד. את האמת תגיד, שבוע שעבר היו שבע הצעות חוק.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
לא נכון.
היו"ר איתן גינזבורג
שבע הצעות חוק.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
לא נכון.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא רוצה להגיד מילה יותר חריפה, חבר הכנסת כהן, שבע הצעות חוק, על כולן סירבתם.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
היו"ר איתן גינזבורג
ואתה יודע את זה. גם אתה קראת באופן אישי מולי במליאת הכנסת.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
חבל מאוד שאתה מאשים אותי.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה מעז להגיד שזה רק מענקים? תתבייש.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
חבל שאתה מאשים, תתבייש, אתה. אתם, בגלל החוק הנורבגי. חבל מאוד. חבל מאוד.
היו"ר איתן גינזבורג
באמת, את הספין הפוליטי הבנו. הבנו. גם למדנו הרבה דברים.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
למדתם שלא צריך לקדש את החוק הנורבגי על חשבון הציבור.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, הגעתם אתמול בבוקר למשכן הכנסת, הגענו כולנו יחד כשכולנו אסירי תודה לכם על זה שבגלל ששני חברי אופוזיציה הוגדרו כחולי, נשאי, לא משנה מה, קורונה, החלטתם לפנים משורת הדין, אם אתה רוצה, לא לקיים את הדיונים האלה – כמו שאמרת עכשיו לחבר הכנסת כהן – לפני שבוע, ולכן אנחנו בלחץ. אחרי שאמרתי את כל זה והודינו לכם בשם כל האופוזיציה על האדיבות הזאת - -
היו"ר איתן גינזבורג
באמת, אלעזר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
- - אני אגיד לך מה, כשהתחיל היום אתמול, זה שלפני שבוע עשיתם ויתור זה לא אומר שלא הייתם צריכים להתחיל את היום עם החוקים שתוקפם פג היום – עם אותם שבעה שאתה מדבר עליהם, עם החוק הזה, עם חוק חומרי הנפץ, עם כל מה שהיה קשור – כדי שבאמת נסיים אותם ואנשים ילכו עם מסכות, וחומרי הנפץ יהיו תחת חוק. ויכול להיות שכתוצאה מזה החוק הנורבגי היה נדחה ביום או ביומיים עם סעיף 98. זה כל מה שאנחנו אומרים כאן.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
נכון.
היו"ר איתן גינזבורג
ממילא הם היו עוברים אתמול כמו שהם עברו אתמול, והיום היינו באותה סיטואציה. כל החוקים שעברו אתמול, והם עברו אתמול, היו מגיעים היום לדיונים והיינו נמצאים בדיוק באותה סיטואציה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא, אני מזכיר לך שאנחנו אחרי הזמן.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אדוני, כי אם אתמול היו עוברים החוקים האלה עד אחת בלילה או עד שתיים בלילה, ואת הנורבגי היו מתחילים בשתיים בלילה, אז זה לא משנה את העניין שהיום בבוקר היו מתחילים לדון בכל אותם חוקים שפג תוקפם.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא מצליח להבין.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה לא מצליח, אוקיי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אם זה היה עובר אתמול בשש בערב, בשבע בערב, בשמונה בערב, בכל השעות שטחנו על החוק הנורבגי כדי שיהיו פה עוד 13 חברי כנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
ארבע שעות סך הכול היה החוק הנורבגי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ארבע שעות – יותר, דרך אגב.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
משש עד אחת-עשרה וחצי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
תתאר לך שחס וחלילה ה-13 המופלאים האלה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל זה לא רלוונטי עכשיו, אלעזר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
למה זה לא רלוונטי?
היו"ר איתן גינזבורג
אתה רוצה לכרוך את זה? אני לא רוצה לדבר על עבר, אני רוצה לדבר על העתיד. יש לי סדר-יום שאותו אני רוצה לקדם.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז דבר. הרי שאלתי אותך ולא ענית לי, אמרת לי שזה בגללנו.
היו"ר איתן גינזבורג
לא שאלת.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
שאלתי אותך למה צריך לתת התראה של שעה ורבע לישיבה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא שאלת אותי. אמרת שאתה מבין למה, ואמרת שהכול התחיל מאתמול, ורק על זה הערתי לך.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני מבין למה? אני מבין אם הגעת לפינה הזאת למה. סליחה, איתן, זה לא מתאים.
היו"ר איתן גינזבורג
המצב שבו החוקים לא עלו שבוע שעבר ונאלצו לעלות אתמול, וזה לא משנה באיזו שעה הם עלו אתמול, כי הם עלו אתמול אחרי השעה ארבע אחרי הצוהריים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ידענו את הכול אתמול. מה, כשישבת פה אתמול לא ידעת כיושב-ראש ועדה?
היו"ר איתן גינזבורג
ידענו שהיום ביום שלישי, גם אמרנו לכל חברי הכנסת שלנו שאנחנו צריכים גיוס, כי כולם יהיו, יהיו הצבעות. ידענו שהיום יהיה יום קשה בוועדות שבו נצטרך לדון בהכנה לקריאה שלישית בהרבה מאוד חוקים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
עכשיו אתה מתחמק.
היו"ר איתן גינזבורג
אז לקחת כמה שעות של דיון במליאה ולהפיל את כל הסיפור שאנחנו נמצאים בו היום על שש שעות דיון אתמול, לא, זה לא קשור.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אני שמח שבשאר הוועדות מתנהלים דיונים בשקט, ענייניים, ואנחנו תומכים בחוקים, וחבל שכשמגיעים לוועדה שלך מתחילים לריב.
היו"ר איתן גינזבורג
היום של אתמול הסתיים בזה שכל החוקים עברו, והיום אנחנו דנים בקריאה שנייה ושלישית בכל החוקים שפג תוקפם. ולכן היום אנחנו נדרשים לדון בהם, לתת פטורים ולעשות שימוש בסעיפים שלא היינו רוצים לעשות.
קריאות
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל זו הייתה ההחלטה שלכם.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אדוני היושב-ראש, אמרתי ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון הבוקר, אפרופו חומרי הנפץ, שידע, אנחנו נצביע בעד. למה? לא נעשה פה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל הצטרפתם לכל ההסתייגויות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
סליחה, זה משהו אחר.
היו"ר איתן גינזבורג
הבנתי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה יודע שזה משהו אחר. יש הבדל בין זה שאתה מצביע בעד החוק לבין זה שאתה מצביע בעד הסתייגויות. אגיד לך יותר מזה, אתה רוצה לשמוע? אם אנחנו עכשיו היחידים שנייצג פה את ההסתייגויות, אנחנו נוריד את ההסתייגויות, את ההצטרפות שלנו להסתייגויות.
עוזי דיין (הליכוד)
לא צריך, כי ימינה הציגו 750 הסתייגויות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז זה מה שאני אומר לך, אם זה תלוי בנו עכשיו כאן בהצטרפות שלנו לחוק הזה, וימינה שהצטרפנו אליהם לא יהיו כאן, אנחנו לא נהיה מכשול. אני אומר לך את זה ככה. אני מצפה שאת האחריות הזאת גם אתם תגלו.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב. מאה אחוז. בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, רציתי לשאול משהו אחר בעניין סדר-היום. יש כאן בקשות, למשל בעניין בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו באים עכשיו מהוועדה ועד עכשיו אפילו לא סיימנו, אולי 20% מהחוק.
עוזי דיין (הליכוד)
יש לנו אישור של היו"ר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה?
היו"ר איתן גינזבורג
יושב-ראש הכנסת אפשר לאור הנסיבות המיוחדות לקיים דיונים תוך כדי דיוני המליאה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כמה זמן?
היו"ר איתן גינזבורג
מכיוון שבצוק העתים צריך להעביר את החוקים האלה על מנת שלא יהיה כאוס במדינה, אם זה מעניין את מישהו, ולכן נעשה את הדיונים במקביל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
את המישהו הזה זאת הממשלה שחיכתה.
היו"ר איתן גינזבורג
גם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אמרתם בוועדה.
היו"ר איתן גינזבורג
וגם לנו כחברי כנסת, לאור העובדה שיש לנו היום אחריות - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם לנו יש אחריות.
היו"ר איתן גינזבורג
- - כשאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו צריכים לקבל החלטות, אנחנו צריכים לקחת את האחריות הזאת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ולכן אנחנו מנסים בוועדת החוקה, והצלחנו להביא לשינוי של כמה דברים.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון, עשיתם שינויים מאוד מאוד חשובים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון, חשובים מאוד. אבל גם אי-אפשר לבקש מאיתנו עכשיו – למשל יש עכשיו נאום בכורה של חברות הסיעה שלי סונדוס סאלח ואימאן ח'טיב, למה אני צריך לא לשמוע אותן ולהמשיך בוועדת החוקה? אני לא מבין את זה. למה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבין את זה לגמרי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
וכאשר מדובר גם בהוצאה לפועל ובהתדיינויות בסכסוכי משפחה - -
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו לא בזמנים רגילים, לצערי. אני מקווה שכשהכנסת תיכנס לתוך מסלול של עבודה רגיל - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
דברים כאלה, מתי אתה רוצה להביא אותם?
היו"ר איתן גינזבורג
אני מאוד מקווה שביום שבו הכנסת תתכנס - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני שואל, כמה זמן מאשר היושב-ראש?
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה. אני מקווה שביום שבו ניכנס לשגרת עבודה רגילה ולא בצוק עתים כל כך לחוצים, וכל מלאכת הרכבת הממשלה תסתיים, וכל - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מה, היא לא הסתיימה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עכשיו פותחים את ההסכמים הקואליציוניים.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, יש - - - חדשים?
היו"ר איתן גינזבורג
כל הסיפור של הקורונה והצווים המיוחדים האלה לא הסתיימו. ברגע שהכול יסתיים ניכנס לתוך תהליך שגרת עבודה רגילה של הכנסת, נוכל לבוא ולהתייחס לכל חוק בצורה נאותה. לא כמו מה שקורה בוועדת הפנים במקביל ובוועדת החוץ והביטחון שבה הייתי וכו'. לכן אני אומר, אנחנו נמצאים עכשיו בצוק עתים, אז בואו, כולם צריכים להתגייס, אנחנו צריכים להפעיל צעדים שלא מקובלים בבית הזה, כמו ישיבות ועדה תוך כדי מליאה – אף אחד לא אוהב את זה – כמו השימוש ב-98, שאף אחד לא אוהב. אבל אנחנו צריכים לעשות את זה כי אנחנו נמצאים בסיטואציה מיוחדת עם נסיבות מיוחדות. אתם בטח מבינים את זה מעבר לסיפור הפוליטי, ולכן אני לא רוצה להיגרר לסיפור הפוליטי הזה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אגיד לך מה אנחנו מבינים? תחשוב שאני עושה סיבוב, אבל אני לא עושה סיבוב. אתמול בשלוש אמרו לנו שהחוק הנורבגי לא עולה, ברבע לארבע אמרו לנו שהוא לא עולה, בחמישה לארבע אמרו לנו: בני גנץ התקפל, החוק כן עולה.
רם שפע (כחול לבן)
לא, בני גנץ - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
למה? בגלל שבשבוע הבא נתכנס פה לשנות את חוק-יסוד: הממשלה, ואז עוד פעם אתה תגיד לנו: אתם יודעים, עוד לא התחלנו ממשלה, צריכים לעשות את שינוי חוק-יסוד: הממשלה. רק טחנת ימים ולילות כדי לאשר אותו, ובשבוע הבא נתכנס.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה לעבור לסדר-היום.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זאת האמת. זאת ההתנהלות.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא רוצה יותר להתנגח איתך בדברים האלה.
עוזי דיין (הליכוד)
- - - חברים מספרים על בני.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא, זה לא בני. זה לא בני.
היו"ר איתן גינזבורג
סדר-היום: יש בקשה של יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת להקדמת הדיון בהצעות החוק לפני קריאה שנייה ושלישית. החוקים הם: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), והצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101) (תיקון מס' 5).
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
רגע, גם לעיריות יש - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא. יושבת-ראש הוועדה הסמיכה אותי כחבר הוועדה לנמק את בקשת הפטור. שני החוקים האלה הם חוקים לבקשת הארכת תוקף לחוקים שנמצאים כרגע בהוראת שעה.

אחד זה פקודת העיריות בכל הנוגע לאגרת השמירה, ואחד זה חוק התכנון והבנייה בכל הנוגע למכוני הבקרה. מאריכים את התוקף של אגרת השמירה בשנה וחצי במקום בשנתיים וחצי, כפי שביקשה הממשלה.

והצעת חוק התכנון והבנייה, דחיית התחלת פעולתן של מכוני הבקרה בשנה, לאור העובדה שמינהל התכנון עבר ממשרד האוצר למשרד הפנים. שר הפנים ביקש זמן ללמוד את הנושא הזה. אז נעבור להצבעה.
קריאה
אין לך רוב.
היו"ר איתן גינזבורג
למה?
קריאה
כי אין לך רוב.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
רגע, אין דיון על זה?
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה, אלכס.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
באמת, אני יכול להבין שלפעמים יש מצבי חירום - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אם אומרים שעוברים להצבעה ומגלים שאין רוב אז לא עוברים להצבעה?
היו"ר איתן גינזבורג
יש פררוגטיבות ליושב-ראש. בבקשה, אלכס.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מה?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
פררוגטיבה של יושב-ראש הוא אמר לך.
רם שפע (כחול לבן)
אם רואים שלוקח הרבה זמן לכתוב הסתייגויות אז - - -
היו"ר איתן גינזבורג
כן, אלכס.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני עכשיו אדבר?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מה אתה מדבר עכשיו? תן לו לעבור להצבעה.
רם שפע (כחול לבן)
אם אתה רוצה, יש לי הרבה מאוד דברים לומר, אלעזר, אל חשש.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
עזוב, אז הוא ידבר, מה זה משנה.
רם שפע (כחול לבן)
וזה יהיה יותר מעניין.
היו"ר איתן גינזבורג
הוא אמר שעוברים להצבעה.
היו"ר איתן גינזבורג
אלכס, רוצה לדבר או לא?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אם אני לא מדבר אתה עובר להצבעה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אתה עובר להצבעה?
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה. מי בעד בקשת יושבת-ראש ועדת הפנים להקדמת הדיון בקריאה שנייה ושלישית של שני החוקים שמניתי? ירים את ידו. בעד חוק פקודת העיריות – ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 4
נמנעים – אין
בקשת יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), לפני הקריאה השנייה והשלישית, נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
5 בעד, 4 נגד. ההצעה התקבלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
רוויזיה. אני מבקש להגיד שזאת בקשת חבר הכנסת בועז טופורובסקי שנמצא בדרך לפה.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד הצעת יושבת-ראש ועדת הפנים לפטור להצעת חוק התכנון והבנייה לפני קריאה שנייה ושלישית? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 4
נמנעים – אין
בקשת יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101) (תיקון מס' 5), לפני הקריאה השנייה והשלישית, נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
התקבלה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
רוויזיה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
רוויזיה של שנינו.
רם שפע (כחול לבן)
יישר כוח.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
תלמד יותר מהר ממני.
היו"ר איתן גינזבורג
יש בקשה של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום לפני קריאה שנייה ושלישית בכל הנוגע לנגיף הקורונה החדש באכיפה, ומיזוג הצעות החוק הבאות; ופטור מחובת הנחה להצעת חוק הממוזגת לפני הקריאה השנייה והשלישית:

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 65) (מסלול מזונות), והצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הוצאה לפועל במסלול מזונות).

ומיזוג הצעות החוק ופטור מחובת הנחה לקריאה שנייה ושלישית:

הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), והצעת חוק להסדרי התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) – אחת היא מ/1313 והשנייה היא פ/1202.

כולם באותו נימוק של צורך בהארכת הוראות השעה האלו, כי אחרת יצטרכו לחוקק את כל החוק מההתחלה, דבר שהוא ממש לא סביר, וגם ייצור כאוס בתוך מערכת המשפט ולתוך הבקשות שכבר זוגות - - -
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו נצביע בעד החוקים האלה.
היו"ר איתן גינזבורג
לאור העובדה שיש שם כבר הליכים משפטיים של זוגות שרוצים להתגרש או רוצים לבקש סעד מבתי המשפט, אי העברת החוקים האלה יגרום לכאוס גדול בתוך מערכת המשפט.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אתה מוכן לחזור? מה החוקים האלה?
היו"ר איתן גינזבורג
הראשון זה חוק הוצאה לפועל מסלול מזונות, השני הוא הצמדה של הצעת חוק פרטית זהה לדבר הזה, ממשלתית ופרטית. והצעת החוק השנייה היא להסדרי התדיינות בסכסוכי משפחה, וגם הצמדה להצעת חוק פרטית.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
תעצור. גם בשני אלה נתמוך.
היו"ר איתן גינזבורג
תתמכו. אז נעשה את ההצבעה ביחד לשני החוקים האלה, בסדר?

מי בעד מיזוג הצעות החוק ופטור מחובת הנחה להצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 65) והוצאה לפועל במסלול מזונות, פ/1033 ו-מ/1312? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
מיזוג הצעות החוק ופטור מחובת הנחה להצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 65) (מסלול מזונות), התש"ף–2020 (מ/1312), ולהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הוצאה לפועל במסלול מזונות), התש"ף–2020 (פ/1033), נתקבל.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד עבר. תודה.

מי בעד מיזוג הצעות החוק ופטור מחובת הנחה להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה מ/1313, והצעת חוק להסדרי התדיינויות בסכסוכי משפחה פ/1202? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
מיזוג הצעות החוק ופטור מחובת הנחה להצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ף–2020 (מ/1313), ולהצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון – קביעה כהוראת קבע), התש"ף–2020 (פ/1202), נתקבל.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד. עברו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, רם התנגד.
היו"ר איתן גינזבורג
רם לא הצביע, זה היה פה אחד. והקדמת דיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום, אכיפה, מה שהיום היה בתקשורת, ממשלתית 1321, לפני קריאה שנייה ושלישית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איזה חוק?
היו"ר איתן גינזבורג
החוק שפג תוקפו אתמול בלילה ואנחנו צריכים להאריך.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
איזה סעיף אתה קורא?
ארבל אסטרחן
ב1 בסדר-היום.
היו"ר איתן גינזבורג
המסכות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אכיפה?
היו"ר איתן גינזבורג
אכיפה. מי בעד הקדמת הדיון באכיפה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 4
נמנעים – אין
הקדמת הדיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש"ף–2020 (מ/1321), נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
6 בעד, 4 נגד.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
רוויזיה בשם בועז.
היו"ר איתן גינזבורג
מאה אחוז. יש בקשה נוספת של יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), מהוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש לוועדת העבודה והרווחה. אתמול המליאה קבעה שהרצת החוק הזאת תידון בוועדה המיוחדת לעניין הקורונה החדש, ויושב-ראש ועדת העבודה והרווחה מבקש שזה יעבור אליו. מישהו רוצה להתייחס לבקשה?
עוזי דיין (הליכוד)
יש סיבה שזה לא יהיה בוועדת העבודה והרווחה?
היו"ר איתן גינזבורג
האמת שכשהקמנו את ועדת הקורונה, בסמכויות הוועדה היה כתוב שהוועדה תדון בעיקר בהפקת לקחים מהתמודדות הממשלה עם נגיף הקורונה החדש, והיערכות לקראת גל נוסף בקורונה החדש ובמגפות בכלל, וכן גם בטיפול ובהיערכות המדינה למצב של רעידות אדמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יתרה מזאת, אני מזכיר, ארבל, ואני חושב שכשהוקמה הוועדה הזאת אמרנו במפורש שאין לה סמכויות חקיקה.
ארבל אסטרחן
לא.
היו"ר איתן גינזבורג
אמרנו שהיא לא תעסוק בנושאים שנמצאים באופן מובהק בוועדה קבועה של הכנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסמכותה לחוקק?
היו"ר איתן גינזבורג
היא כן יכולה לעסוק בחקיקה, אבל אם יש ועדה קבועה של הכנסת שעוסקת במשהו ממקום מובהק ליושב-ראש יש מקום - - -
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אם זה לעבור, אנחנו - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לעבודה ורווחה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה נושא מובהק מאוד.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
השאלה, יש דברים שלא נמצאים באופן מובהק?
היו"ר איתן גינזבורג
תראה, זה עניין של פרשנות וגם עניין של רצון טוב בין כל יושבי-הראש. אני חושב שאם יש מנדט, חשוב בוועדת הקורונה באמת לדון בהפקת לקחים, כמו שהתחילה ועדת הקורונה של עפר שלח, ולראות איך אנחנו נערכים לקראת גל נוסף. אנחנו לוטים בערפל בהקשר הזה. אני חושב שצריך להקדיש שם את הזמן לזה.

מי בעד הבקשה להעביר את החוק מוועדת הקורונה לוועדת העבודה והרווחה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד.
בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעביר את הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף–2020 (מ/1325), מהוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
10 בעד. פה אחד עבר. יעבור.

אני מבקש חמש דקות הפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 15:19 ונתחדשה בשעה 15:21.)
היו"ר איתן גינזבורג
רבותיי, אני מחדש את הישיבה. אני רוצה להציע ולקבוע סדרי דיון לגבי חוק חומרי נפץ. כמה הסתייגויות הוגשו?
עוזי דיין (הליכוד)
750 בהתחלה.
היו"ר איתן גינזבורג
750 בבוקר, והם הורידו ל – ארבל?
עוזי דיין (הליכוד)
הם לא הורידו בכלל.
ארבל אסטרחן
יש 485 הסתייגויות לכ-21 ח"כים.
היו"ר איתן גינזבורג
485 הסתייגויות.
עוזי דיין (הליכוד)
הם לא הורידו, ירדו חלק.
היו"ר איתן גינזבורג
אני צריך לדעת אם אתם חלק מתוך הדבר הזה או לא. יש 21 ח"כים או חמישה ח"כים על ההסתייגויות האלה, צריך לדעת.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אשאל אותך שאלה. אם רק הם יישארו אתה לא תפעיל 98?
היו"ר איתן גינזבורג
אני כן אפעיל 98.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז זה לא משנה.
היו"ר איתן גינזבורג
זה משנה, כי אם - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אם הייתי יכול לחסוך לכבודה של הכנסת, אבל 98?
היו"ר איתן גינזבורג
אלעזר, הם מבקשים 60 שעות דיון במליאה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אמרתי לך, אז אני כרגע שומר לעצמי את הזכות, אתה מבין למה. אם אתה על זה תגיע איתם לאיזשהו הסכם או עם עצמך ולא תפעיל את 98, אני מוכן לבטל. אבל אם ממילא אתה מפעיל 98 אז למה אני תורם פה? לסתם.
היו"ר איתן גינזבורג
תשמע, הייתה לי הידברות קצרה עכשיו עם נציג שלהם שגם לא נמצא פה, אחד העוזרים שלהם. הם גם לא נמצאים פה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הם לא צריכים להיות. אני אומר את זה עוד פעם, תראה, הצבענו בעד - - -
היו"ר איתן גינזבורג
התקשרתי למתן כהנא, ניסיתי להידבר איתו על הדבר הזה, הם כרגע לא מוכנים להידבר בצורה – לא רוצה לנקוט בשמות תואר.
ניר ברקת (הליכוד)
אלו לא באמת הסתייגויות, זה סתם - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל, חבר'ה, מדובר פה על תאריך, בסדר? אתמול על חוק המענקים הגדול, 6 מיליארד שקל, דנו שעתיים עם 60 הסתייגויות. פה על תאריך שעבר תוקף לחוק חומרי נפץ, כשמדובר על מפעל תע"ש שיעבוד על פי תקני חומרי נפץ, באמת, בואו, לא צריך להרחיב על הדבר הזה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אני מסכים - - - ימינה, אני לא יכול לעזור לך בזה.
ניר ברקת (הליכוד)
אבל אלו לא באמת הסתייגויות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אם אני יכול לעזור לך בזה תגיד לי במה. אתה מבין שאני - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא הבנתי, להגיד לך במה? מה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
בבקשה.
היו"ר איתן גינזבורג
מה להגיד לך במה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
במה אני יכול לעזור, במה העמדה שלי תשנה את מה שאמרת עכשיו?
היו"ר איתן גינזבורג
תראה, אני לא יודע לגבי העמדה שלך, אני חושב שגם 60 וגם עשרות יממות לא רלוונטיות. אם אתה נשאר עם ההסתייגויות - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה הולך לשעתיים דיון או לשעה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני הולך ללא יותר משעה דיון. על הצעת חוק כזאת אין מקום לדון יותר משעה של דיון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
במיוחד שתומכים בה.
היו"ר איתן גינזבורג
בוודאי. וגם לא יותר מ-20 הסתייגויות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה אומר שאם יהיו לך פחות, אם יהיו לך חמישה חברי כנסת ולא 21 חברי כנסת, זה מה שיקבע לך?
היו"ר איתן גינזבורג
אז אפשר לתת יותר, במקום 20 הסתייגויות, 30 הסתייגויות, 40 הסתייגויות, אבל בואו, זה צריך להיות משהו סביר. על הצעת חוק של סעיף אחד, על תאריך, באמת, חבר'ה, בואו, קצת זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אני מושך את ההסתייגויות שלנו.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. אז אני מציע לקיים דיון לאור ההסתייגויות הרבות שהוגשו. אני מציע לקיים דיון של לא יותר משעה לנימוק ההסתייגויות.
ארבל אסטרחן
אי-אפשר להגיע להסכמה עם ימינה על הדבר הזה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני מציע שנאשר 98, נעשה דיון עם ימינה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זה חבל.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מסכים איתך, אבל מה לעשות? יש לי גם רוויזיה עוד חצי שעה ויש לי מליאה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
בסדר, אבל תסגור איתם כמה הם רוצים.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל כל הבוקר אנחנו בדיון על זה.
עוזי דיין (הליכוד)
איתן, אני רק מזכיר שבוועדת החוץ והביטחון לא הייתה בכלל הנמקה להסתייגויות.
מירי פרנקל-שור
אלעזר, למחוק את כל ההסתייגויות?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
שלנו?
מירי פרנקל-שור
כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
של כל יש עתיד-תל"ם.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
אלעזר, אמרת להם שאנחנו מורידים?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
אתם מסירים את ההסתייגויות.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
כמה נשארו?
היו"ר איתן גינזבורג
עדיין נשארו לי 400, 60 שעות.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
קח את מיקי, תדבר איתו.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר, אבל בינתיים נפעיל את הסעיף. אני צריך לעדכן את היושב-ראש שאתם מסירים את ההסתייגויות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אמרתי לך, למרות שהזמנתי מלון לעוד לילה.
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אני מבקש גם את עצתכם הטובה, אני מציע שעד לא יותר משעה דיון, ו-20 הסתייגויות זה נראה לי סביר.
ניר ברקת (הליכוד)
אני רוצה להעיר משהו לגבי ההסתייגויות.
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה.
ניר ברקת (הליכוד)
מי שמסתכל על ההסתייגויות מבין שזה נעשה במחשב. אלו משפחות של שלוש-ארבע הסתייגויות והם הופכים את זה למאות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הם עושים את זה בתוכנה.
ניר ברקת (הליכוד)
כן, זה לא ידני.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אז אני מציע להצביע גם במחשב.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל אני שואל, אתה רוצה להציע הצעה אחרת?
ניר ברקת (הליכוד)
מה פתאום שעה? למה שעה? שינמקו הסתייגויות על סעיפים, ארבע-חמש הסתייגויות מרכזיות, ונתייחס ברצינות ונדון, ולא סתם לזרוק זמן.
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, מישהו רוצה להתייחס להצעה של ניר ברקת?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה פה עם מי שלא יכול להתערב בזה.
היו"ר איתן גינזבורג
זו ועדת הכנסת, הוועדה צריכה לקבוע את זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, תן לי להגיד לך משהו. אני אהיה נגד הפעלת 98.
היו"ר איתן גינזבורג
ברור, לעיקרון של זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אבל אני מציע שתעשו הפסקה, תעדכן אותם על הסיפור. אתה הרי יכול להפעיל 98, תיתן להם זמן אם הם רוצים, תבדוק איתם כמה זמן הם רוצים לדבר.
היו"ר איתן גינזבורג
שאלתי אותם.
אופיר כץ (הליכוד)
אלעזר, גם אנחנו לא רוצים להפעיל את הסעיף הזה, אבל זה מוצא אחרון.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני מבין.
אופיר כץ (הליכוד)
תראה, אין היגיון בצד השני.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אתה אומר שאתה רוצה להפעיל את זה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
אופיר כץ (הליכוד)
הצד השני לחלוטין לא ענייני.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני לא נותן ציונים.
היו"ר איתן גינזבורג
כמה סעיפים אתה אומר? כמה הסתייגויות אתה מציע?
אופיר כץ (הליכוד)
30 הסתייגויות, שעה.
ניר ברקת (הליכוד)
מה שעה? למה כל כך הרבה? אני לא מבין.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הנה, מתן מגיע.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
30 זה הרבה.
היו"ר איתן גינזבורג
30 זה הרבה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
חמש דקות.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
30 זה סיעתי.
ניר ברקת (הליכוד)
700 הסתייגויות זה מבזה.
היו"ר איתן גינזבורג
רבותיי, אני מציע, כמה זמן דיבור? שעה? חברי הכנסת, אני מציע לקבוע סדרי דיון כאלה, כדלקמן: לעשות סדרי דיון על הצעת החוק הזאת על הסעיף האחד של התאריך של חוק חומרי נפץ עד שעה דיון, עד שעה של הנמקת הסתייגויות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שעה זה גם הרבה.
היו"ר איתן גינזבורג
ולא יותר מ-20 הצבעות על הסתייגויות. אם יש איזושהי הצעה אחרת, מתן, שהיא סבירה יותר אז אני אשמח לשמוע. ואם לא, נעלה את זה להצבעה.
ניר ברקת (הליכוד)
אני רוצה להציע פחות.
ארבל אסטרחן
ואם הם לא מודיעים איזה הסתייגויות?
היו"ר איתן גינזבורג
ואם הם לא מודיעים אנחנו - - -
מתן כהנא (ימינה)
אתה מפעיל 98?
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבקש שלא, התקשרתי אליך היום ודיברו איתך כל הבוקר, מתן.
ניר ברקת (הליכוד)
אבל אם 98, אז פחות. אם זאת פשרה, על הכיפק, אם לא אז פחות.
היו"ר איתן גינזבורג
היועצת המשפטית.
ארבל אסטרחן
יש זכות לאופוזיציה להציג הסתייגויות שהיא הגישה.
ניר ברקת (הליכוד)
ראיתי את ההסתייגויות, אלו לא הסתייגויות של בן אדם.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ניר, אתה משכנע את – אין לך איפה לדבר פה, אתה לא - - -
אופיר כץ (הליכוד)
הוא מדבר כרגע ליועצת, לא לימינה.
ניר ברקת (הליכוד)
אני מדבר עם היועצת.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
היועץ הפרלמנטרי של אחד מחברי הכנסת מימינה התגאה ברשת ב', שמעתי אותו אישית, איך הוא מגיש הסתייגויות, פשוט הכול עושים בתוכנה, לוחצים על איזה כפתור ואז הוא מגיש 500 הסתייגויות.
מתן כהנא (ימינה)
ארבל, תסלחי לי מאוד, הדרך של האופוזיציה להיאבק בעריצות הקואליציה זה דרך הסתייגויות בוועדות ובמליאה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אז תביא לי דברים ענייניים, אני אתווכח איתך, מתן. אבל לא דברים לא ענייניים.
מתן כהנא (ימינה)
זאת דרך. זאת הדרך כשאנחנו לא מקבלים מכם שום דבר. אתם לא מעלים את החוקים שלנו.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אני עובר להצבעה.
קריאות
- - -
מתן כהנא (ימינה)
אתם לא מעלים אף חוק שאנחנו רוצים, אז מה נעשה? כל נושא שחשוב לנו אתם לא מוכנים לדון עליו. אתם לא מעלים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מתן, זכותך לדבר - - - , אני אומרת את מה שאני רואה, מותר גם לי.
מתן כהנא (ימינה)
מותר לך, מותר לך. אבל פתאום הסתייגויות הן לא כלי לגיטימי.
קריאות
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
מתן, חבר הכנסת כהנא, אני מציע את ההצעה הבאה, עד שעה מבחינתי אלו הסתייגויות.
אופיר כץ (הליכוד)
זה לא הגיוני.
היו"ר איתן גינזבורג
יצביעו על לא יותר מ-20 הסתייגויות, הצבעה שמית אחת בלבד תתאפשר. זה מה שאני מציע להצעת הוועדה. מי בעד ההצעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 4
נמנעים – אין
הצעת הוועדה נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
6 בעד, 4 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסדרי הדיון נקבעו. אם לא תעבירו את ציון ההסתייגויות שאתם רוצים שיצביעו עליהן, יצביעו על 20 הראשונות. זהו, אני מודה לכולם.

הרוויזיה תתקיים בשעה ארבע ורבע בכפוף לאישור יושב-ראש הכנסת לקיום דיון או ישיבה.
אופיר כץ (הליכוד)
למה ארבע? היא נקבעה לפני.
היו"ר איתן גינזבורג
לא קבעתי שעה. ארבע ורבע בכפוף לאישור יושב-ראש הכנסת לכינוס הוועדה. תודה. הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 15:38.

קוד המקור של הנתונים