ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 16/06/2020

צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת החוץ והביטחון
16/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 13
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום שלישי, כ"ד בסיון התש"ף (16 ביוני 2020), שעה 10:30
סדר היום
טיוטת צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התש"ף– 2020
נכחו
חברי הוועדה: צבי האוזר – היו"ר
נפתלי בנט
אלעזר שטרן
מוזמנים
תמיר ג' - ייעוץ משפטי, משרד ראש הממשלה
אילן ג' - ייעוץ משפטי, משרד ראש הממשלה
משתתפים (באמצעים מקוונים)
איבראהים כילאני - ממונה על יחסי עבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
עו"ד איה דביר - דיני עבודה, ייעוץ וחקיקה (ציבורי חוקתי), משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מ"מ מנהל הוועדה
דפנה כהן סידס
רישום פרלמנטרי
הילה לוי

טיוטת צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התש"ף–2020
היו"ר צבי האוזר
בוקר טוב, אנחנו נתחיל את הדיון בבקשה לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בדבר אי תחולה של הוראות מחוק ההסכמים הקיבוציים על עובדי המוסד. הכוונה היא לא להחיל הסדרים שקיימים בחוק הסכמים קיבוציים לעניין חברות בוועד עובדים, זכות כניסה של נציג ארגון עובדים למקום עבודה וכיוצא בזה, וכל אלה בקשור לפעילות המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

הצו המחריג הוא צו שמוארך בכל שנה מאז 2003. הצו האחרון פקע ב-31 בדצמבר 2019 ובשים לב להוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, הוא הוארך אוטומטית בשל היותה של הכנסת בתקופת בחירות. תקופת ההארכה האוטומטית פגה היום והבקשה היא של שר העבודה והרווחה, ואני מבקש מאיבראהים כילאני, הממונה על יחסי העבודה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לדבר. אני חייב להגיד בגילוי נאות שהמשרה הציבורית הראשונה שלי הייתה עוזר מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, אבל זה היה הרבה לפני שאותה הוראת חוק נחקקה ולא הכרתי את זה מאז. איבראהים, בבקשה.
איבראהים כילאני
תודה, אדוני היושב-ראש, אכן, כפי שפירטת וציינת, בשנת 2001 תוקן חוק הסכמים קיבוציים, כאשר התווספו סעיפים הקובעים את זכותו של כל עובד לפעול למען התארגנות עובדים ולהיות חבר בארגון עובדים. בצד זאת נקבעו איסורים אופרטיביים על המעסיקים למנוע מהעובדים להתארגן או לפגוע בתנאי ההעסקה שלהם בשל חברותם בארגון עובדים. אבל זכות ההתארגנות, שהיא ברמת זכות חוקתית, איננה מוחלטת כפי שנקבע בבג"ץ, והיא נתונה לבחינה ולאיזון מול אינטרסים אחרים.

לכן, בהוראת המעבר של תיקון החוק נקבע כי הזכות להתארגנות לא תחול על סוהרים, על עובדים בשירות הביטחון הכללי ועל עובדי המוסד למודיעין. הוראת המעבר הייתה מוגבלת עד ה-1 בינואר 2003 וניתנה לשר העבודה, באישור ועדת החוץ והביטחון, סמכות להאריך בצו את תוקף הוראת המעבר לתקופה של עד שנה אחת.

במהלך השנים תוקנה החקיקה הנוגעת לגופים ביטחוניים ונקבעה הוראה מפורשת על איסור התארגנות. כך נקבע בסעיף 129א לפקודת בתי הסוהר, בסעיף 20(ב) לחוק שירות הביטחון הכללי, אבל לגבי המוסד למודיעין, טרם הוסדר הנושא בחקיקה. לכן יש צורך בהארכת תוקף הצו מידי שנה.

כפי שציינת, אדוני היושב-ראש, הצו היה אמור להיות בתוקף עד 31 בדצמבר 2019, אבל עקב פיזור הכנסת, הצו הוארך עד ה-16 ביוני, כלומר היום. לכן יש צורך דחוף בהארכת תוקף הצו לשנה נוספת. אני רק רוצה לציין שההסתדרות הודיעה היום שהיא לא מתנגדת להארכת תוקף הצו. תודה.
היו"ר צבי האוזר
תודה רבה, איבראהים. אני מבקש התייחסות של עורכת הדין איה דביר, דיני עבודה, מייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. שלום, איה, בוקר טוב לך.
איה דביר
שלום, אין לי מה להוסיף. איבראהים הציג את זה בצורה מדויקת ומקיפה.
היו"ר צבי האוזר
תודה. התייחסות משרד ראש הממשלה – תמיר, מהייעוץ המשפטי, בבקשה.
תמיר ג'
לא, אין התייחסות. בהמשך לוועדות קודמות והחלטות שניתנו כאן, כן ניסינו לקדם תהליך של חקיקה כדי שלא נצטרך להגיע מידי שנה. זה לא התקדם, אבל אנחנו בהחלט צריכים את ההארכה של הצו כי זה עדיין לא הוסדר.
היו"ר צבי האוזר
מה הסיבה לכך שזה לא מתקדם?
תמיר ג'
אפשר לשאול את משרד המשפטים.
היו"ר צבי האוזר
משרד המשפטים, האם יש כוונה להסדיר את זה בחקיקת קבע ולא בהארכות בהוראות שעה?
איה דביר
למיטב ידיעתי, חקיקה מקודמת על ידי משרדים אחרים לקידום החקיקה. משרד ראש הממשלה יכול לקדם תזכיר חוק, אם הוא מעוניין בכך. אנחנו לא קיבלנו תזכיר כזה. אני חושבת שהרגישות האמיתית עולה אם מסתכלים על הסדרים אחרים שאיבראהים סקר בסקירה שלו, כשבאמת בכל גופי הביטחון האחרים ההוראה שולבה בתוך חוק מסגרת כללי להפעלת אותו גוף, והיא הייתה הוראה אחת מבין הוראות רבות שמסדירות את עבודת הגוף ואת הזכויות בתוכו. לגוף המסוים הזה, כפי שכולם יודעים, אין עדיין חקיקת מסגרת. היא לא נקבעה. אינני רפרנטית לתחום אז אני לא מכירה את הרקע לכך שזה לא נקבע. אני מניחה שהוראה שעוסקת רק בשאלה הזאת, מורכבת יותר לקידום ומעוררת שאלה איך נכון לטפל בדברים. אם משרד ראש הממשלה יציע תזכיר חוק, נוכל, כמובן, לסייע בקידומו.
היו"ר צבי האוזר
אני מניח שהפיל שבחדר טמון בשאלה האם יש איזושהי כתובת, חלופה, גורם או אדם מסוים שלכאורה צריך לתת מענה לחלק מהעניינים שבכל זאת בפרוצדורה הרגילה ניתנים? אני מבין שבמשטרה יש מודל כזה. בכל מקרה, אנחנו לא עוסקים היום בשאלת החקיקה, אלא אם כן אתם רוצים להעיר איזושהי הערה.

אילן מהייעוץ המשפטי, יש לך מה להעיר?
אילן ג'
אין לי מה להוסיף.
היו"ר צבי האוזר
אם כך, לאור הדברים האלה ובשים לב לבקשתו של השר איציק שמולי, שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, אני ממליץ לאשר. אתה רוצה לקרוא את הנוסח?
עידו בן יצחק
צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התש"ף-2020.

סעיף 1. הארכת התקופה. התקופה הנקובה בסעיף 3(ב) לחוק מוארכת לגבי עובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לתקופה נוספת של שנה, עד יום ו' בתמוז התשפ"א, 16 ביוני 2021.

סעיף 2. תחילה. תחילתו של צו זה ביום כ"ה בסיוון התש"ף, 17 ביוני 2020.
היו"ר צבי האוזר
תודה. מי בעד?

הצבעה

בעד הארכת הצו – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה להארכת צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התש"ף-2020, נתקבלה.
היו"ר צבי האוזר
3 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים