ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 15/06/2020

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, לפני הקריאה הראשונה, קביעת סדרי דיון מיוחדים, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית, בהצעות החוק הבאות: 1.הצ"ח -יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49) (כ/841). 2. הצ"ח הכנסת (תיקון מס' 47), התש"ף-2020 (כ/841). 3. הצ"ח מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (מ/1311)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
15/06/2020

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 12
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ג בסיון התש"ף (15 ביוני 2020), שעה 12:40
סדר היום
א. רביזיה על החלטת הוועדה בדבר בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה:
1. הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון מס' 3), התש"ף-2020 (מ/1322).
2. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101)(תיקון מס' 5), התש"ף-2020 (מ/1323).
3. הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (מ/1324).
4. הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעות חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1325).

ב. רביזיה על החלטת הוועדה בדבר קביעת סדרי דיון מיוחדים, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה שנייה והשלישית, בהצעות החוק הבאות:
1.הצ"ח -יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49) (כ/841).
2. הצ"ח הכנסת (תיקון מס' 47), התש"ף-2020 (כ/841).
3. הצ"ח מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1311)
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
מיקי חיימוביץ'
בועז טופורובסקי
מיכאל מלכיאלי
טלי פלוסקוב
אלעזר שטרן
רם שפע
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי

1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק, לפני הקריאה הראשונה
2. קביעת סדרי דיון מיוחדים, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית, בהצעות החוק הבאות:1.הצ"ח -יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49) (כ/841).2. הצ"ח הכנסת (תיקון מס' 47), התש"ף-2020 (כ/841).3. הצ"ח מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (מ/1311) - רביזיה
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו דנים עכשיו בבקשות הרביזיה שהוגשו. - - - הוועדה בדבר הקדמת דיון בהצעות חוק לקריאה ראשונה. הוגשו רביזיות.

אתה הגשת?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא.
היו"ר איתן גינזבורג
אחמד טיבי הגיש רביזיות על הפטור להצעות החוק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אפשר לנמק?
היו"ר איתן גינזבורג
אוסאמה יציג בשם כל מבקשי הרביזיות, בבקשה. כמעט הודעתי שאתם לא נמצאים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו היינו. זה יום עמוס גם בוועדות ועוד לא התחלנו את המליאה אז תאר לעצמך איזה יום יש.
היו"ר איתן גינזבורג
ספר לי על זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו הגשנו רביזיה - -
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עכשיו על הפטורים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני מתייחס בעיקר לנושא שנקרא בשפת העם "חוק הקורונה".
היו"ר איתן גינזבורג
חוק הקורונה לא פה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה הפטור.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אנחנו לא מעלים את מה שמכונה חוק הקורונה, אלא נותנים הארכת מועדים לתקנות לשעת חירום בגלל שחוק הקורונה עוד לא הגיע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איזה תקנות?
היו"ר איתן גינזבורג
התקנות שהיו קודם: הגבלת פעילות, הגבלת מספר עובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות הקורונה. חוק הקורונה לא עולה לדיון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא עולה היום?
היו"ר איתן גינזבורג
לא. אני לא רוצה להכשיל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עכשיו אני בא מוועדת חוקה ששם אנחנו דנים בהארכת המועדים. אם התקנה מסתיימת היום אני חושב שזה עוד לא הגיע אליך, אדוני היושב-ראש. זה גם יבוא אליך כי התקנות של קיום דיונים בוועידת זום של מעצר לאסירים ועצורים – אנחנו מצביעים על זה עוד מעט בוועדת החוקה. אבל אני שואל ותוהה מדוע הממשלה מחכה תמיד לדקה ה-90 או בתוספת זמן ומביאה את זה בסד של זמנים ומביאים את זה היום עם 20 הצעות חוק נוספות וגם עם החוק הנורבגי וחוק המענקים? אתם משתמשים בסעיף 98 ובמקום לתת שעות שמקנה התקנון אתם משתמשים בסעיף 98 ואז קובעים רק שעתיים. למה שעתיים? כל העניין של ההסתייגויות והגשת הסתייגויות – למעשה, אנחנו מרוקנים את כל עבודת הכנסת באותו שימוש בסעיף 98. הרי ידוע שהתקנות האלה אוטוטו עומדות לפוג ואפשר היה לעשות את זה לפני שבוע ולפני שבועיים בסד של זמנים.
היו"ר איתן גינזבורג
רצינו שעבר אבל אתה יודע שלא רצינו להעלות שום דבר שהוא קונטרוברסלי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לכן מבקשים את הרביזיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רק מזכיר לך, חבר הכנסת סעדי שבשבוע שעבר מכיוון שחמישה חברים מהסיעה שלך לא היו אמרנו שלא נעלה שום דבר שהוא לא בהסכמת כל האופוזיציה, לרבות תקנות כאלה וחוקים כאלה שעולים היום. מכיוון שהאופוזיציה לא הגיעה להסכמה וחלקם גם חזרו בהם מההסכמות אז שום דבר לא עלה, לצערנו, ואנחנו נאלצים להעביר היום בסד זמנים. רצינו להעביר בשבוע שעבר כ-שבעה חוקים.

מי בעד הרביזיה? ירים את ידו, מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 7
נמנעים – אין
לא אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
בעד- 3, נגד- 7, הרביזיה לא התקבלה.

אנחנו נעבור לרביזיה על קביעת סדרים מיוחדים לפי סעיף 98. בועז טופורובסקי, בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
תודה, אדוני היושב-ראש, בהמשך למה שאמרתי קודם, התהליך הזה של חוסר כבוד לפעילות הכנסת ולעבודת הפרלמנט הוא לא מקובל. זה היה עם האישור שנתנו כרגע בניגוד לדעת האופוזיציה להקדמת דיון בהצעות חוק, ועוד לפני שהקדמת הדיון אושרה ההצעות האלה נפתחו להרשמה במליאת הכנסת ועל סדר היום של הכנסת – דבר שלא מקובל ומראה שמדובר כאן על חותמת גומי ולא על תהליך אמיתי וכן.

עכשיו אנחנו עומדים על סעיף 98 שכמו שאמרנו קודם בחודש וחצי האחרונים השתמשו בו יותר מאשר בכל השנים האחרונות, וזה מראה על תהליך לא בריא ולא נכון. זה מראה על כך שהקואליציה הזאת יותר מסוכסכת בפני עצמה ומתנהגת כאילו היא לקראת סוף כהונתה מאשר בתהליך נכון. לא יכול להיות שכל דבר שאין לו הסכמה – יעלו את סעיף 98 שזה מה שקורה עכשיו במקום שנתנהל במדינה דמוקרטית ובכנסת מתוקנת שבה במקום שאין הסכמה יהיה דיון בכנסת, ואנשים יוכלו להביע את דעתם בצורה חופשית ובזמן הראוי שקבוע לפי התקנון. ואז נוכל להצביע על זה ולקבל הכרעה לפי הרוב. התהליך הזה לא בריא, לא נכון שלא מכבד לא את הוועדה ולא את הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה להגיד שאני מתכוון להביא לדיון בוועדה הזאת, בימים שקטים, לא בימי משבר, דיון על כל מנגנון ההסתייגויות. אנחנו צריכים לחשוב לדון האם המנגנון שנקבע לפני כל כך הרבה שנים הוא כלי נכון באופן שבו עושים בו שימוש היום חברי הכנסת. אגב, לא משנה באיזו פוזיציה אתה נמצא. נדמה לי שלהגיש 9,000 הסתייגויות על חוק וכשקוראים את התוכן שלהם מבינים שאין בהן ממש וכששומעים את זמן הדיבור במליאה על החוק הספציפי – אם מישהו יקרא את הכותרת של הדיון ויקרא את תוכן הדברים יגיד שאין שום קשר. אם יום אחד מישהו יעשה מחקר על מה דיבר חבר הכנסת המסתייג בהצעת חוק מסוימת בדבר - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אני אציע לך משהו - -
היו"ר איתן גינזבורג
אז יבינו. ולכן כשנותנים כל כך הרבה שעות דיבור מחפשים על מה לדבר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אני אציע לך משהו. אני אגיד לך דבר אחד – אם היית שומע כמה שרי ממשלה עולים לדבר כי בתור שר מותר להם - -
קריאה
הערה במקומה. נכון, הערה במקומה. צודק.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
- - ומדברים על דברים שלא קשורים כהוא זה - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אז זה צריך להיות דו-צדדי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
- - ומושכים את הזמן עד שראש הממשלה יגיע או עד שיהיה להם רוב. אם היית יודע את זה היית מבין שהבעיה רחוקה מלהתחיל באופוזיציה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא דיברתי על אופוזיציה בכלל, דיברתי על מנגנון ההסתייגות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זה לא קשור לסעיפים.
היו"ר איתן גינזבורג
דיברתי על מנגנון ההסתייגות. דיברתי על החוברות המטורפות האלה שלאף אחד אין מושג מה כתוב שם.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אבל מה שאני אומר, איתן - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל זה לא קשור לאופוזיציה. אתה לוקח את זה למקום אישי, אני לא מבין למה. אני מדבר על סדרי עבודה בכנסת. אני חושב שכדאי להסתייג לחוקים בצורה עניינית.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני אומר שאתה לא יכול לנתק את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא מנתק שום דבר. אנחנו נדון בדברים האלה יחד.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני מבין מה שאתה אומר, בסדר. אף אחד לא יגיד לך שאין בזה היגיון - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אבל אתם מתנגדים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מה שאני אומר לך שאתה לא יכול לדון במדיניות ההסתייגויות בנפרד כמכשיר לצבירת זמן.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לא, לא הבנת אותי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
למה? לממשלה יש חוקים פי אלף יותר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אחזור, לא התכוונתי לכך. אני מתכוון לדון בכלי ההסתייגויות כי הפורמט שלו היום לא משרת בחיוב את הכנסת ובטח לא מכבד את הכנסת ולא את החוקים שעולים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
בסדר, תדון. אני מבין.
היו"ר איתן גינזבורג
אני גם חושג שצריך לחפש, ולא נגיע לשום החלטה, עד שנמצא כלים אפקטיביים למי שרוצה להסתייג ולאופוזיציה להביע את עמדתה ולנסות לאתגר את הממשלה. זה חשוב וראוי. רק, לדעתי, המנגנון הקבוע היום שאתה מגיש רק 1,000 הסתייגויות על חוק ועם ה-1,000 האלה אתה צובר עשרות ימי דיון זה לא מכבד מישהו במשכן הזה. זאת הייתה הערה כללית. עוד לא קבענו את זה, אני עוד לא גיבשתי עם עצמי את הכיוון ואת הרעיון. אני רק אומר שזה דבר שצריך לדון בו. כך נראה לי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה לא תמיד היה ככה.
רם שפע (כחול לבן)
- - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זאת תגובת נגד של הפעילות של הקואליציה, זה לא תמיד היה ככה.
רם שפע (כחול לבן)
- - - חבר כנסת סיפר לי היום בגאווה שהוא המציא מחולל הסתייגויות אוטומטי. נראה לי שזה מוסיף נופך רלוונטי לדיון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל, רם, לא תמיד זה היה ככה. לאופוזיציה תמיד היה הכלי הזה. היא לא משתמשת בזה סתם, היא משתמשת בזה כתגובת נגד לתהליכים מאוד קשים ובעייתיים שהם עושים.
היו"ר איתן גינזבורג
חוק נורבגי זה לא תגובת נגד לשום דבר. פשוט רוצים להטריל. היה אין ספור זמן לדיון – היינו שלושה חברי כנסת בוועדת חוקה: קארין אלהרר, סגלוביץ' ואנוכי. גם מיקי לוי הגיע. סליחה, גם מיקי לוי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - - משבר הקורונה – שאתם נכנסתם לקואליציה בגלל זה. ככה אמרתם.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה לעבור להצבעה על הרביזיה. מי בעד הרביזיה על הסדרים מיוחדים? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
לא אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
בעד- 2, נגד- 6, אין. הרביזיות לא התקבלו. אני מודה לחברי הכנסת. הישיבה הסתיימה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים