ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 09/06/2020

חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49), חוק הכנסת (תיקון מס' 47), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
09/06/2020
ועדת החוקה, חוק ומשפט

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 12
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, י"ז בסיון התש"ף (09 ביוני 2020), שעה 15:45
סדר היום
1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר)
2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 47) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
אלי אבידר
מאי גולן
יאיר גולן
איתן גינזבורג
מיכאל מלכיאלי
יואב סגלוביץ'
שלמה קרעי
חברי הכנסת
עוזי דיין
ייעוץ משפטי
גור בליי
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי


1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר)
2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 47) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר), התש"ף-2020
היו"ר יעקב אשר
אני פותח את הישיבה. אני מעלה לדיון את הרביזיה שאני ביקשתי על חוק יסוד: הכנסת.
גור בליי
יש שתי רביזיות: אחת על הצעת חוק יסוד: הכנסת ואחת על הצעת חוק הכנסת.
היו"ר יעקב אשר
אי אפשר לעשות הצבעה אחת. אז עכשיו נצביע על הרביזיה שלי על חוק יסוד: הכנסת. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

הרביזיה לא אושרה.
היו"ר יעקב אשר
הרביזיה ירדה כמעט פה-אחד.
היו"ר יעקב אשר
עכשיו אני מעלה להצבעה את הרביזיה שלי על הצעת חוק הכנסת. מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

הרביזיה לא אושרה.
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה. הרביזיה נפלה. הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 15:47.

קוד המקור של הנתונים