ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 09/06/2020

פניית יושב-ראש ועדת כספים בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1311)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
09/06/2020


02/07/2020
12:11
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 8
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, י"ז בסיון התש"ף (09 ביוני 2020), שעה 14:40
סדר היום
פניית יושב-ראש ועדת כספים בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1311) – רביזיה.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
מיקי חיימוביץ'
אופיר כץ
מיכאל מלכיאלי
טלי פלוסקוב
אלכס קושניר
רם שפע
חברי הכנסת
מיקי לוי
שלמה קרעי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
טלי רם


פניית יושב-ראש ועדת כספים בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1311)
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הוועדה, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה, אנחנו דנים ברביזיות שהוגשו על נושא חדש. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה רוצה בבקשה לנמק את הרביזיות?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני אחזור על דבריי. לא ראוי שגם הוועדה הזו וגם ועדת הכספים – ואמרתי את זה גם ליושב-ראש, חבר הכנסת גפני – שעתיים לפני יבצעו זימון דיון. לא היה נהוג כך מעולם, מעולם. תמיד נתנו גם לצד הזה וגם לצד הזה, דהיינו אופוזיציה-קואליציה, להתארגן.

וראה מה קרה. רק חבר אחד מחברי האופוזיציה הגיע כי השאר עסוקים, אני לא אומר כלום, יש להם סדר-יום. ולכן יצא קצפי, לא על החוק עצמו.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל מי שביקש את הדיון עכשיו זה אתה, לא חברי האופוזיציה. צריך להגיד את האמת.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אם אתה רוצה להיתקע דווקא בסיפור של הרביזיה, אז כן.
היו"ר איתן גינזבורג
לא. אתה אומר, ראו מה קרה. רק חבר אופוזיציה אחד, אבל רק אתה הגעת כי מי שכינס את הדיון הזה זה אתה. הנה, עוד אחד הגיע.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא, איתן. רק שני חברי כנסת מהאופוזיציה הגיעו לדיון המוקדם שלך, בסדר?
היו"ר איתן גינזבורג
לא. היה פה רם בן ברק.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אין בעיה. אני אתקן – אם אתה רוצה להיתפס לקטנות – לא כל חברי הכנסת מהאופוזיציה. קיבלתי טלפונים, גם מהמשותפת, גם מימינה, שהם מבקשים לדחות ולבטל כי זה לא היה בסדר-היום.

כשאתם עושים משהו כמין מחטף, וכולם אמרו שהם בעד החוק, כולל אותי, רצו להכניס שינויים. רצו להכניס שינויים. ברור לנו שהשטח צריך כסף - מסכימים יותר, מסכימים פחות - אבל כשמקבלים זימון שעתיים לפני, זה לא ראוי. ככה לא עובדים יחסי הגומלין בבית הזה. אני לא מכיר דבר כזה. אני כמעט שמונה שנים פה, אני לא מכיר דבר כזה שקרה, ואם קרה, זה קרה בהסכמה, לא קרה שלא בהסכמה. אחר כך תטענו ליחסים לא הולמים בין האופוזיציה לקואליציה על בסיס אישי. לא. זה לא על בסיס אישי, זה על בסיס של עקרונות.

ולכן, כשאתה מזמן ב-12:01 ישיבה, זה לא ראוי. אני לא רוצה להראות לך את ההתכתבויות שלי עם המשותפת ועם ימינה על הטענות הבסיסיות שלכם.

ככה לא עובדים, ואם אתם תמשיכו בדרך הזו לא נעשה שום דבר בהסכמה. יכולתי לבוא – כיוון שאני חושב שהחוק חשוב – יכולתי לבוא עם 2,000 הסתייגויות לחוק, להחזיק את ועדת הכספים עד שבוע הבא. ומכיוון שבאנו עם ידיים פתוחות, אני הבאתי 14 הסתייגויות בסך הכול, רובן מהותיות. חלק אמרו לי עזוב, הורדתי. רובן מהותיות, באמת, רק כדי להיטיב עם הציבור. נתתי דוגמה ששילמו לאלה שהחזירו במרס פחות כסף מאלה שהחזירו ביוני.
שלמה קרעי (הליכוד)
במאי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
במאי.
אופיר כץ (הליכוד)
במרס לא החזירו.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
תודה. נתתי דוגמה על נושא דיפרנציאלי, שזה היה מוסכם כמעט על כולנו כדי להכריח את המעסיקים להכניס חזרה למעגל העבודה את אותם חלשים, להתחיל – סתם לדוגמה – עם שקל לעובד הראשון ולגמור עם 80 שקלים לעובד האחרון. מה יעשו? את העובדים החלשים יפלטו החוצה כי זה לא דיפרנציאלי, כי זה כסף שווה, כולם מקבלים את אותו סכום על כולם. יותר שווה לו להיפטר מהעובדים החלשים אצלו בחברה, ובאמת ביקשנו דברים שהם לא ברומו של עולם.

אז בסדר, יכולנו להיכשל בהסתייגויות שלנו, חשבנו שזה יהיה רציני, והצבעתם על ההסתייגויות ואנחנו כשלנו, אבל להביא היום דיון, בשעה 12:01 לשלוח זימון, זה לא ראוי. כדאי שתעשו חשבון נפש. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. אני רוצה להתייחס בבקשה מכיוון שהעלית את הנושאים האלה גם קודם ואני בדקתי אותם.

אנחנו ביום של כנסת פעילה. אנחנו ביום של פעילות כנסת, ביום שבו גם המליאה פועלת וגם הוועדות, אומנם במתכנות טיפה יותר מצומצמת אבל חברי הכנסת אמורים להיות כאן, בטח ביחסים של קואליציה-אופוזיציה.

ולכן ההודעה על כינוס הישיבה היא לא חריגה, בדקתי את זה. יותר מכך אומר, מיקי, דיון בשאלה של נושא חדש הוא תמיד דיון דחוף, בטח בסוגיה של חוק כל כך משמעותי שאמור להעביר כסף, שעובדים עליו כל כך הרבה זמן.

ולכן, אם צצה טענה של נושא חדש, זה דווקא השוני של ועדת הכנסת אל מול ועדות אחרות. היא ועדה הרבה יותר פלקסבילית מבחינת הכינוס שלה וההתדיינות שלה, היא צריכה להתכנס אד הוק. אגב, למרות שהקואליציה – ואני אגיד עכשיו דבר שאולי לא הייתי צריך להגיד – הקואליציה לחצה עליי לעשות דיון יותר מוקדם מאשר זומן, אני אמרתי שהיא מבקשת זמן מספיק לאנשים להגיע מתוך הבנה שאנשים, חלקם נמצאים וחלקם לא, אבל חשבתי שנושא חדש הוא נושא דחוף ושכדאי לא לעכב את הוועדה שדנה בחוק כדי להמשיך את הדיונים בוועדה.

ולכן, הטענות האלה לגבי דורסנות וכו', אנחנו ביום כנסת, אנחנו לא ביום חמישי ולא ביום ראשון. יום שלישי היום, אנשים צריכים להיות פה, אנשים עובדים פה ויש פה נוכחות של חברי כנסת גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, ולכן הטענות האלה יכולות להיטען בסיטואציה אחרת, בטח לא באופן שבו אנחנו נמצאים.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אתה השבת לי, אני רוצה להשיב.
היו"ר איתן גינזבורג
לא השבתי. אתה יודע, כל אחד בזכות הדיבור שלו.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא, אבל השבת לי, וגם הזכרת אפילו את השם שלי.
היו"ר איתן גינזבורג
לא. התייחסתי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אתה לא רוצה לתת לי זכות דיבור, לא צריך.
היו"ר איתן גינזבורג
התייחסתי לדברים שאמרת.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא צריך. הבנו. זה חלק מהניהול, אתה רואה?
היו"ר איתן גינזבורג
טוב. תודה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
זה חלק מהניהול.
היו"ר איתן גינזבורג
לא ציפיתי למשהו אחר.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מיקי, אבל אתה דיברת, נתנו לך עשר דקות.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא, אבל הוא הזכיר גם את השם שלי.
היו"ר איתן גינזבורג
אז מה אם הזכרתי? מיקי, יש לי חדשות בשבילך. זה שאני מזכיר שם של אדם, לא נותן לו את הזכות להתבטא מייד.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל הוא ענה לי, והטיעון שהוא ענה לי אינו נכון במהות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אז עד מתי אנחנו יכולים להשיב אחד לשני?
קריאות
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבקש לעבור להצבעה. מי בעד?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הציבור ממתין להחלטות, לבשורות. מה אנחנו עושים, משחקים כדורגל?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא, ברביזיה זה נימוק אחד.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
חמש רביזיות.
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה, אלכס.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני התפתיתי, בהתחלה אמרתי אני אענה למלכיאלי אבל אני אתאפק, אני אמצא מקום.
היו"ר איתן גינזבורג
גם אתה מאריך את הפתיל, כמו ליברמן.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הוא הזכיר את השם שלי.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אל תתחיל איתי, איתן, כי אני גם עכשיו אתעצבן, אבל עזוב, אני מנסה להיות ענייני. אתה רוצה שנהיה ענייניים, אז הנה אני ענייני.

תפתח את סעיף 12(ה)(2) ותקרא מה כתוב בו. כתוב שהמידע יישמר לפרק זמן מזערי הדרוש, לכל היותר לתקופה שלא תעלה על שנתיים. בתום התקופה ימחק שירות התעסוקה את המידע אלא אם כן המידע דרוש לצורך ניהול הליך משפטי.

כל הסיפור הזה, כל שמירת המידע אצל שירות התעסוקה הוא לצורך הליך משפטי, זה מה שאמרו אתמול נציגים של השירות, ולכן אני לא מבין למה צריך שאנחנו נחזיק כפל מאגרים. זה מידע רגיש של אנשים, ואגב, היועץ המשפטי – הוא כבר לא פה, נכון?
היו"ר איתן גינזבורג
הוא לא פה כי עכשיו אנחנו דנים רק ברביזיה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אבל נמצאת פה ארבל, שהיא היועצת המשפטית של הוועדה הזאת. יש פה עניין שהוא הרבה מעבר לחוק. למה אני טוען לנושא חדש? אני טוען לנושא חדש כי הנושא הזה בעצם משיק ויש לו השלכות רוחב.
היו"ר איתן גינזבורג
הוא לא היה בהצעת החוק המקורית?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא. אתה רואה, הוא שונה.
היו"ר איתן גינזבורג
מה שונה?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
הוא שונה.
היו"ר איתן גינזבורג
הוא היה או לא היה בהצעת החוק המקורית?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
זה לא כתוב בכחול.
היו"ר איתן גינזבורג
זה לא כתוב? הוסיפו את זה אחר כך?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כן. ולכן יש פה באמת נושא חדש שיש לו השלכות על תחומים אחרים של שמירת נתוני הציבור ושל שמירת נתונים של האזרחים, ולכן אני חושב שפה מהותית מדובר בנושא חדש.

מה שאני חושב על החוק כבר אמרתי, ומה שאני חושב על מה שמלכיאלי אמר, אמרתי, אבל עכשיו אני מדבר דווקא על הסעיף הספציפי הזה, ששווה שנתייחס אליו עניינית ולא סתם כדי לדחוף את החוק כמה שיותר מהר.
היו"ר איתן גינזבורג
אופיר, יש לך מה להגיב?
אופיר כץ (הליכוד)
לא. להצביע.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד הרביזיה הראשונה, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 7
לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הרביזיה לא התקבלה. מי בעד הרביזיה השנייה, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 8
לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הרביזיה לא התקבלה. מי בעד הרביזיה השלישית, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 6
לא אושרה.
נועה בירן - דדון
נגד – 6.
היו"ר איתן גינזבורג
למה שישה? אני ספרתי שמונה. הרביזיה לא התקבלה. מי בעד הרביזיה הרביעית, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הריבזיה לא התקבלה. מי בעד הרביזיה החמישית, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הרביזיה לא התקבלה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:55.

קוד המקור של הנתונים