ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 15/06/2020

הכפלת מענק הקורונה לחיילים הבודדים המשוחררים - ישיבת המשך מה- 9/6/202

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת20
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
15/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס'5
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, כ"ג בסיוון התש"ף (15 ביוני 2020), שעה 10:35
סדר היום
הכפלת מענק הקורונה לחיילים הבודדים המשוחררים – ישיבת המשך מה-9/6/2020
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
אנדרי קוז'ינוב
אלכס קושניר
מוזמנים
יעל אגמון - רכזת ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

נטע בר זיו - רפרנטית ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

ענבל פז-פיטל - ראש אגף חיילים משוחררים, משרד הביטחון

סיגל קוראקין - ראש היחידה להסברה, אגף חיילים משוחררים, משרד הביטחון

אל"מ גלית גולן - מפקדת מופ"ת, אגף כוח אדם, משרד הביטחון

סא"ל לימור מזרחי - רע"ן ת"ש מופ"ת, אגף כוח אדם, משרד הביטחון

סגן טל מימון - סגן דוברת, אגף כוח אדם, משרד הביטחון

ד"ר אילה אליהו - הממ"מ, הכנסת
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה


הכפלת מענק הקורונה לחיילים הבודדים המשוחררים – ישיבת המשך מה-9/6/2020
היו"ר דוד ביטן
אני מתכבד לפתוח את הנושא השני על סדר-היום, זה המשך לישיבה הקודמת, בעניין של מענק קורונה לחיילים המשוחררים.
שלומית אבינח
חיילים בודדים משוחררים.
היו"ר דוד ביטן
מה?
שלומית אבינח
חיילים בודדים משוחררים.
היו"ר דוד ביטן
אני אומר: בודדים. אני לא אחזור על זה. אם טעיתי, אז תקבלו את זה איך שזה. הכוונה שלנו היא לבודדים. אני מציע שמנהלת הוועדה תדווח לנו מה היה מאז הישיבה ואנחנו נמשיך. הינה, בבקשה.
שלומית אבינח
לא. את זה ענבל תדווח. אני אגיד מה אנחנו רצינו.
היו"ר דוד ביטן
בסדר.
שלומית אבינח
בדיון הקודם שהתקיים לפני שבוע עודכנו על ידי נציגי צה"ל, כי 500 חיילים טרם קיבלו את מענק הקורונה מתוך 2,000 זכאי מענק.

בסיכום הישיבה ביקשו כל חברי הוועדה להעביר את המענק באופן מיידי לכל הממתינים. בישיבה השתתף גם השר מיכאל ביטון. ביקשנו שהוא יצטרף גם לדיון הזה, אבל מפאת לוח הזמנים שלו וההתראה הקצרה שלנו הוא לא יכול להשתתף.

דובר בדיון הקודם שהתקציב שהוקצה לנושא הוא 8 מיליון ש"ח. לקראת הדיון הנוכחי קיבלנו עדכון מעוזרת השר, כי הכסף טרם הועבר לגבי ה-500, והשר ביטון ביקש לבדוק את הזכאויות במהלך שלושת השבועות הבאים.

בסיכום הישיבה, הציע יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת דוד ביטן להעניק עוד 4,500 ש"ח, חלף אבטלה, לכל אותם החיילים הבודדים המשוחררים שענו על הקריטריונים לקבלת המענק הראשון.
היו"ר דוד ביטן
עוד 4,000.
שלומית אבינח
עוד 4,500.
היו"ר דוד ביטן
לא. 4,000.
שלומית אבינח
4,000?
היו"ר דוד ביטן
כן. זה כמו המענק הקודם. לא נשנה את זה.
שלומית אבינח
הצעה זו היא הצעה דומה להחלטה שהתקבלה בממשלה להעניק הטבה דומה להטבה שלה זכו העובדים מגיל 67, שלא חזרו עדיין לעבודתם ועבדו קודם, שיקבלו מענק של חודש נוסף של 4000 ש"ח לכל עובד. כלומר, כמו אלה מעל גיל 67, אז גם החיילים הבודדים – להשוות את הזכאות שלהם לחודש נוסף.

כמו כן החליטה הממשלה, כי מי שזכאי למס הכנסה שלילי – 300,000 איש – באופן מיידי, בחודש הבא יקבלו 8,000 ש"ח לאדם בהיקף של 400 מיליון ש"ח הוצאה. מתן המענק עכשיו יקל עליהם לעבור את התקופה.
היו"ר דוד ביטן
טוב. מה שאני מבין הוא שיש לנו שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא 500 איש שעדיין לא קיבלו. משום מה, אני לא יודע. אולי הם לא רוצים להגיש. זה כבר עניין אחר.
ענבל פז-פיטל
אני אעדכן.
היו"ר דוד ביטן
הבעיה השנייה היא שהמועד האחרון להגשת הבקשות הוא 30 ביוני 2020. אני אצטרך מהאוצר איזושהי דחייה על מנת שיוכלו לטפל בזה. כי גם השר אומר שייקח לו בין שלושה שבועות לארבעה שבועות על מנת לטפל בזה. והבעיה שנייה היא, כמובן, שאנחנו רוצים לתת להם עוד חודש אחד, כי זה מגיע להם, לכל החיילים המשוחררים, שהם חיילים בודדים. זה 8 מיליון שקל בסך הכול. בואו נגיד, בתשלומים שניתנו לקורונה, זה בטל בשישים. אם אנחנו היינו במצב רגיל, 8 מיליון שקל זה היה הרבה כסף. אבל מכיוון שנתנו מיליארדים לנושא של הקורונה, אין סיבה להפלות חיילים בודדים משוחררים בעניין הזה. מה גם שאיך שהם ישתחררו, אתם יודעים, אי-אפשר למצוא עבודה כשמדובר בחודש-חודשיים של הקורונה. פשוט יש מעל מיליון מובטלים. אז אין שום סיכוי שהם יעבדו במקום עבודה. מהסיבה הזאת צריך לתת להם עוד חודש.

אז אנחנו נתחיל עם משרד הביטחון?
שלומית אבינח
כן.
היו"ר דוד ביטן
אתם תשמעו את כולם ואחר כך תתייחסו. אלוף משנה גלית גולן, ובעתיד תת-אלוף, נכון? זה בטוח, אני לא טועה פה. בסוף תגיעי לתת-אלוף.
גלית גולן
תודה. אני אתן, בבקשה, לראש אגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון להציג את הנושא.
היו"ר דוד ביטן
בבקשה. טוב.
ענבל פז-פיטל
הנושא של מענק שכר דירה לבודדים משוחררים הוא במשרד הביטחון. ואנחנו נעדכן מהישיבה הקודמת שכבר 1,500 חיילים בודדים משוחררים קיבלו את הטבת שכר הדירה, שזה 1,000 ש"ח לחודש ובנוסף את מענק הקורונה.

נמצאים היום בתהליכים כאלה ואחרים כ-200 חיילים משוחררים בודדים שנרשמו להטבה וטרם הגישו את המסמכים. יש באתר שלנו מקום שבו נרשמים קודם להטבה. אנחנו בודקים את הזכאות. אם הם בשנה ראשונה ועונים על התנאים, מבחינתנו, רק שתדע כבוד היושב-ראש, הם כבר נכנסו. כל עוד הם זכאים, אנחנו לא צריכים ארכת מועד.
היו"ר דוד ביטן
לגביהם?
ענבל פז-פיטל
כן. גם אם הם לא הגישו את המסמכים ואנחנו בבדיקה, בתיאום עם האוצר, הם זכאים להשלמה.
היו"ר דוד ביטן
על ה-276 את מדברת?
ענבל פז-פיטל
276 זו רשימה שנאספה באופן פרטי בציבור והועברה לשר מיכאל ביטון. אנחנו בדקנו אחד-אחד. זה לא קשור לנתונים שאני נותנת עכשיו. בתוכה יש כבר 80 שקיבלו את המענק ואת שכר הדירה. יש שם כאלה שהם לא בודדים.
שלומית אבינח
מתוך ה-276?
ענבל פז-פיטל
נכון. יש שם כאלה שהם לא בודדים ולא מוכרים והם לא חיילים משוחררים. זו פשוט רשימה ציבורית.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי. אז לא מגיע להם.
ענבל פז-פיטל
לא. זו רשימה ציבורית שהעבירו. ויש שם 158 שהם בתוך אלה שעכשיו אמרתי, שלנו יש עוד שאנחנו יודעים עליהם.
היו"ר דוד ביטן
אז אלה מטופלים?
ענבל פז-פיטל
מטופלים.
היו"ר דוד ביטן
לגביהם לא צריך אורכה.
ענבל פז-פיטל
לא צריך אורכה והם מטופלים באופן פרטני.
היו"ר דוד ביטן
ולמי צריך עוד אורכה?
ענבל פז-פיטל
באופן פרטני הם גם מ טופלים.
היו"ר דוד ביטן
אז למי צריך אורכה? לאלה מתוך 2,000?
ענבל פז-פיטל
לאלה שיגישו בשבוע - - -
היו"ר דוד ביטן
מתוך 2,000?
ענבל פז-פיטל
כן. יפה.
היו"ר דוד ביטן
כמה יש בסך הכול שמגיע להם את ה-4,000 שקל?
ענבל פז-פיטל
עד היום קיבלו 1,500.
היו"ר דוד ביטן
לא. אבל כמה יש בסך הכול?
ענבל פז-פיטל
יש לנו בצנרת עכשיו, אנחנו מעריכים, כ-300. אנחנו צריכים לבדוק מתוכם - - -
שלומית אבינח
כ-300 שאתם יודעים עליהם? שכבר הגישו? כי את אומרת 200.
ענבל פז-פיטל
שהגישו ונרשמו, מתוכם 158 נמצאו זכאים. ועוד 33 מתוך הרשימה בכלל לא הגישו בקשה. פנינו אליהם גם בטלפון וגם ב-SMS.
שלומית אבינח
זאת אומרת, 68 לא הגישו בקשה, לפי מה שכתבת.
ענבל פז-פיטל
לא, לא. מתוך ה-68 תראי חלוקה: 33 לא הגישו בקשה וזכאים, ופנינו אליהם אחד-אחד אישית גם בטלפון וגם ב-SMS להגיש בקשה עד ה-30 ביוני עם המסמכים; 35 הם אלה שאמרתי שהם לא מוכרים.
היו"ר דוד ביטן
אז למה הם לא מגישים את המסמכים? יש עם זה איזו בעייתיות פה? במסמכים?
ענבל פז-פיטל
תהליך ההרשמה באתר הוא שקודם כול נרשמים להטבה ומקבלים לאזור האישי הודעה: אתם זכאים, נא הגישו את המסמכים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
איזה מסמכים הם צריכים להגיש?
ענבל פז-פיטל
חוזה שכירות. חוזה שכירות בתוקף לתקופת הקורונה, שזה המתווה שהושג עם האוצר. זאת אומרת, אם הם מגישים חוזה שכירות מלפני חצי שנה, שלא בתקופת הקורונה - - -
היו"ר דוד ביטן
הסיוע הבא תלוי רק בשכירות?
יעל אגמון
כן.
ענבל פז-פיטל
1,000 ש"ח בחודש לשכירות.
היו"ר דוד ביטן
מה? הם לא צריכים מחיה?
שלומית אבינח
זה 1,000 ו-4,000.
היו"ר דוד ביטן
אה, 1,000 פלוס 4,000.
ענבל פז-פיטל
ה-4,000 היא הטבה החדשה של משבר הקורונה למי שיש לו - - -
היו"ר דוד ביטן
היא לא קשורה לחוזה השכירות.
ענבל פז-פיטל
היא לא קשורה. הם מקבלים 1,000 ש"ח בחודש.
היו"ר דוד ביטן
כמה חיילים בסך הכול? יש הרי 5,000 חיילים.
ענבל פז-פיטל
יש 3,500 משוחררים.
היו"ר דוד ביטן
אז למה השאר לא מגישים בקשה?
ענבל פז-פיטל
כי יש כאלה שלא גרים בשכירות. יש כאלה שחזרו למשפחות. יש כאלה שגרים - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל מגיע להם את 4,000 בכל מקרה. מה זה קשור שכר דירה? אני לא מבין.
ענבל פז-פיטל
זאת שאלה שצריך להפנות לאוצר.
היו"ר דוד ביטן
מה?
ענבל פז-פיטל
זאת שאלה שצריך להפנות לאוצר.
היו"ר דוד ביטן
מה הקשר לשכר דירה? מה זה? הוא חייב לשכור דירה כדי לבזבז את ה-4,000, כדי לקבל את ה-4,000?
יעל אגמון
לא.
היו"ר דוד ביטן
אני לא הבנתי את העניין הזה.
יעל אגמון
המענק הזה ניתן כדי לייצר פתרון שהוא יחסית מהיר ולא דורש חקיקה. בעצם התלבשנו על צינור סיוע שכבר קיים בקרן, שזה סיוע בשכר דירה לחיילים בודדים. בסדר? חייל בודד שחי בארץ – חלקם, דרך אגב, הם עולים והם חוזרים אחרי השירות הצבאי לחו"ל – חייל בודד שחי בארץ ושוכר דירה, הקרן משלמת לו בכל חודש 1,000 שקל.
היו"ר דוד ביטן
כן. התלבשתם על זה.
יעל אגמון
התלבשנו על זה.
היו"ר דוד ביטן
אבל מה קורה עם כאלה שאין להם? אז מה? בגלל נוכחות חובה להתייצב אתם לא נותנים לו?
יעל אגמון
אלה שאין להם שכר דירה לא זכאים למענק הזה.
היו"ר דוד ביטן
לא. זה לא הגיוני.
יעל אגמון
אלה שאין להם חוזה שכירות לא זכאים למענק הזה.
היו"ר דוד ביטן
לא. זה לא הגיוני. אתם תצטרכו לטפל בזה. כולם מגיע להם. זה לא משנה אם יש לו דירה או לא. ההפך. מי שאין לו דיברה מגיע לו יותר, אני חושב. והם צריכים את זה לדמי מחיה.
יעל אגמון
מי שאין לו דירה כנראה שחי או אצל משפחה או במקום אחר. ואז ההוצאות שלו נמוכות יותר.
שלומית אבינח
מה? עם סבא, סבתא?
יעל אגמון
כן.
היו"ר דוד ביטן
מה זה?
שלומית אבינח
סבא, סבתא?
יעל אגמון
כן. סבא, סבתא, דודים, דודות. חזר לחו"ל, יכול להיות.
היו"ר דוד ביטן
אם הוא נסע לחו"ל, לא מגיע לו. הוא חי בחו"ל ולא מגיע לו שום דבר. אם הוא נמצא בחו"ל, אין על זה ויכוח. אבל מי שגר אצל ההורים, אז נותנים לו מענק מסוים שמשמש אותו. את יודעת מה, מי שאין לו חוזה שכירות – שהמענק יהיה יותר נמוך. אין בעיה. אבל אי-אפשר לבטל לו את המענק בכלל.
יעל אגמון
התנאים של המענק הזה שניתנו, הם ניתנו לזכאי - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, לא. זה לא מקובל עליי. מה הנוהל שצריך לעשות על מנת שאנשים יהיו זכאים? לקבל החלטת ממשלה?
יעל אגמון
בסבב הקודם, אחרי הרבה התייעצות עם גורמים משפטיים, זאת הייתה הדרך הכי קלה והכי מהירה.
היו"ר דוד ביטן
כן. הדרך קלה כי היה נוח לכם. וזה בסדר גמור, אני לא בא בטענות. כי רציתם לעשות את זה מהר.
יעל אגמון
זו לא החלטת ממשלה; זה תיקון לחוק חיילים משוחררים.
היו"ר דוד ביטן
זה לא בסדר. מה? איך אנחנו עושים שגם אלה שאין להם חוזה שכירות יקבלו?
יעל אגמון
תיקון חוק.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי. אז נבקש מכם. עם מי מהם צריך לדבר? חוץ מכם. עם שר האוצר אולי? שצריך תוספת תקציבית. מה צריכים פה?
יעל אגמון
גם תוספת תקציבית עם מקור תקציבי וגם תיקון חקיקה.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי. אז אני מציע דבר כזה: שאלה שאין להם חוזה שכירות והם נמצאים בארץ – ברור שלמי שנמצא בחו"ל לא צריכים לתת דמי מחיה; הוא מסתובב שם בהודו או במקום אחר. משרד הביטחון, כמה, לדעתכם, הם צריכים לקבל? אולי, בואו נגיד, הם לא צריכים לקבל 4,000, כי הם נשענים על המשפחה שלהם ועל איפה שהם גרים. 2,000 שקל זה מספיק פה?
יעל אגמון
כבוד היושב-ראש, אני רק אגיד שממש בימים האלה יש באוויר תזכיר של הממשלה, של שר האוצר ושר הביטחון, שמאפשר לכלל החיילים, גם בודדים וגם לא בודדים, למשוך 4,000 שקל מהפיקדון לכל מטרה.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה לכולם מגיע. מה? זה כסף שלו. את לא יכולה לסחור עליו פעמיים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
בדיוק.
יעל אגמון
אבל ככל שיש חייל שנקלע למצוקה כלכלית לאור משבר הקורונה, הכסף הזה יכול לשמש אותו לכל מטרה.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא. זה לכל החייליים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה פותר בעיה נקודתית.
יעל אגמון
בניגוד - - -
היו"ר דוד ביטן
הבנתי. הבנתי. זה אומנם עוזר, אני לא אומר שלא. אבל זה לכל החיילים. אז למה את צריכה לקפח אותו? מגיע לו, מה? אתם יודעים מה? נתתם מיליארדים לכל מיני גופים עסקיים, ופה חיילים, שזה עניין סוציאלי פר אקסלנס, אתם מתעקשים איתם על כל מיני קריטריונים.
יעל אגמון
מי שבאמת שוכר דירה וההוצאות הקבועות שלו נמשכות גם בתקופת הקורונה והן מאוד מאוד גבוהות, קיבל מענה בדבר הזה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. אני לא מתווכח על זה.
יעל אגמון
חייל משוחרר, שגר בבית משפחתו – ההוצאות שלו לא מאוד מאוד גבוהות.
היו"ר דוד ביטן
אז אני אומר שאין בעיה.
יעל אגמון
ולכן לטעמנו המשיכה מהפיקדון, עם המענק הזה שניתן לחיילים משוחררים שכן יש להם שכר דירה והיו צריכים להמשיך לשלם אותו גם בתקופת הקורונה, נותן מענה טוב לאוכלוסייה הזאת.
היו"ר דוד ביטן
אני לא חושב. אני חושב שאת מפלה אותם, אם את נותנת לכולם. קודם כול, זה כסף שלו. אז את עוזרת לו בכסף שלו? הרי זה עומד לזכותו.
יעל אגמון
זה עומד לזכותו.
היו"ר דוד ביטן
אז מה העניין? את עושה את זה לכל החיילים. אני לא מבין את זה.
יעל אגמון
אבל זה עומד לזכותו למטרות מסוימות. ואנחנו מאפשרים עכשיו הרחבה משמעותית של המשיכה של הכסף.
היו"ר דוד ביטן
כן, קושניר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
יעל, אני חושב שלתת לחיילים למשוך את הכסף, למשוך את הפיקדון, זה אולי יפתור איזושהי בעיה נקודתית היום.
היו"ר דוד ביטן
כן.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אבל זה יחמיר את הבעיה בהמשך. כי בפיקדון הזה משתמשים בשביל דברים אחרים: בשביל לימודים, בשביל קניית דירה, בשביל פתיחת עסק, בשביל הרבה מאוד דברים. ולכן לבוא ולהגיד: אנחנו ניתן להם למשוך את הפיקדון – זה פשוט לפגוע בחיילים האלה. לכן אני חושב שאין שום סיבה שלא תמצאו עוד 8 מיליון שקל כדי לתת לחיילים.
היו"ר דוד ביטן
לא. זה יותר מ-8 מיליון שקל. כמעט 3,500 איש.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
זה פחות או יותר 14 מיליון שקל.
היו"ר דוד ביטן
אני מציע דבר כזה – ואני מבקש מהאוצר לא להתנגד לזה, כי זה כסף קטן; זה אומנם כל כסף זה דבר גדול, אבל זה כסף קטן תקציבית, אני מתכוון – שאלה שאין להם חוזה שכירות יקבלו מחצית - -
שלומית אבינח
ממענק הקורונה.
היו"ר דוד ביטן
- - מהמענק הפורמלי של הקורונה שעומד על 4,000. אז הם יקבלו 2,000. אני מקבל את הטענה שאם הם נסמכים על בית אחר, הם לא צריכים – אין להם הוצאות כמו אלה שלא נסמכים על בית אחר. זה דבר ראשון. דבר שני, כל הגוורדיה הזאת תקבל עוד חודש. אם לוקחים את זה מבחינה תקציבית, אנחנו מגיעים לזה ש-3 מיליון זה ה-1,500 כפול 2,000; עוד 3 מיליון זה החודש הנוסף זה 6 מיליון; ו-2,000 כפול 4,000 זה 8 מיליון. בסך הכול אנחנו מדברים על 14 מיליון שקל תקציב, נכון?
יעל אגמון
כן. שוב, צריך לבדוק.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. אני אומר בערך. עשיתי חישוב גס.
יעל אגמון
אבל זה תחת החישוב שאתה עשית, כן. אין לי את הנתונים המדויקים.
היו"ר דוד ביטן
אז אני אומר לך את הנתונים עכשיו לפי מה שהם אמרו לי. זה בערך בסביבות 14 מיליון. אני מציע שנקבל החלטה בעניין הזה, שמתקנת את הזה. ואתם תדברו עם שר האוצר. תעשו את העבודה המקצועית. אני אדבר גם איתו.
יעל אגמון
בסדר. אין בעיה.
היו"ר דוד ביטן
ואם צריך לקבל החלטת ממשלה ולתקן את החוק, אז תגישו את זה. כי בסך הכול, אני פה לא מדבר על מיליארדים ועל כל מיני רפורמות, על כל מיני שיקולים כלכליים במאקרו, שצריך להחזיר אנשים לעבודה. פה מדובר בכסף קטן, תקציב קטן, אבל יש לו תוצאות גדולות. מדובר באנשים שבאמת צריכים את זה. אחרת, הם לא היו חיילים בודדים. הם היו משהו אחר. את מבינה?
יעל אגמון
אדוני היושב-ראש, אם אני רק יכולה להגיד.
היו"ר דוד ביטן
כן.
יעל אגמון
קופסאות הקורונה שחוקקו בחוק יסוד: משק המדינה, לאור העובדה שאנחנו בתקציב המשיכי, הגיעו לכנסת עם ייעודים ברורים, בסדר? והחוק גם במחייב אותנו לדווח לכנסת על שימוש בכספים האלה לייעודים שהכנסת קבעה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר גמור. אין בעיה. איזה ייעודים?
יעל אגמון
אין לי את החוק. אני יכולה להוציא אותו - - -
היו"ר דוד ביטן
מה זאת אומרת? אתם נותנים הרי לכולם. מה זה ייעודי?
יעל אגמון
לא. החוק נחקק – אם אתה רוצה אפשר לפתוח את חוק יסוד: משק המדינה. יש שם ממש סעיפים עם סכומים.
היו"ר דוד ביטן
כן?
יעל אגמון
כן.
היו"ר דוד ביטן
אז למה נתתם 4,000 שקל לקשיש מעל גיל 67? איזה ייעוד יש לו?
יעל אגמון
זה בתוך הקופסה של 14 מיליון.
היו"ר דוד ביטן
איזה ייעוד?
יעל אגמון
לא. יש בחוק יסוד - - -
היו"ר דוד ביטן
אז גם פה, אותו ייעוד. מה?
יעל אגמון
לא. אבל זה לא.
היו"ר דוד ביטן
את מדברת על ייעוד סוציאלי. אז גם פה יש ייעוד סוציאלי.
יעל אגמון
לא. אבל הקופסאות תוקצבו לשימושים מסוימים.
היו"ר דוד ביטן
מאה אחוז.
יעל אגמון
תוקצבו במלואן. זאת אומרת, בתוך הקופסה - - -
היו"ר דוד ביטן
איזה שימוש יש לאלה שמעל גיל 67?
יעל אגמון
יש ממש בחוק סעיף כזה.
היו"ר דוד ביטן
יש סעיף כזה?
יעל אגמון
כן.
היו"ר דוד ביטן
אז תוסיפו את זה. מה? זה לא חוק.
יעל אגמון
זה חוק. זה חוק. זה חוק יסוד.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
רגע, ואיך תקצבתם את המענק הראשון של החיילים?
יעל אגמון
בחוק יש סעיף של שונות.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
נו, אז תכניסו את זה.
יעל אגמון
לא. אבל הוא זה נגמר. השונות זה הכסף של הפיקדון, שהוא תזרימי אבל עדיין צריך לתקצב אותו, פלוס הדבר הזה. זאת אומרת, לחוק יסוד: משק המדינה יש מטרות, ייעודים.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. אני סומך עליכם. הרי גם ככה צריך לתקן את החוק לגבי חיילים בודדים. אז תקנו גם את זה.
יעל אגמון
אני רק אציין ואגיד שככל שרוצים לשים את הכסף הזה, הממשלה תצטרך להגיד מה המקור לדבר הזה בתוך קופסת הקורונה.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה. 14 מיליון שקל, והם לא צריכים לעשות קיצוצים. עכשיו, עכשיו, לאחרונה, הוספתם, ראש הממשלה הוסיף עוד מיליארדים. אז מה עשיתם? תיקנתם את החוק?
יעל אגמון
כן. חוק היסוד. הוספנו עוד קופסה.
היו"ר דוד ביטן
אני לא ראיתי שתיקנתם את החוק.
יעל אגמון
הוספנו עוד קופסה. הוספנו קופסה של 14 מיליארד שעברה בכנסת לפני שבועיים.
היו"ר דוד ביטן
איפה? בתיקון לחוק?
יעל אגמון
כן. עברה בכנסת לפני שבועיים.
היו"ר דוד ביטן
אז תוסיפו. אני מאמין שחברי הכנסת יתמכו בתוספת שקשורה לחיילים בודדים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
פה-אחד. יהיו לך כמעט 120 אצבעות.
היו"ר דוד ביטן
פשוט צריכים רק את הממשלה פה. לא יותר מזה.
יעל אגמון
זה כן דורש מקור תקציבי, מבחינתנו. וזה צריך להיות בתוך סדר העדיפויות של הממשלה לתקציב של התמודדות עם קורונה.
היו"ר דוד ביטן
14 מיליון.
יעל אגמון
מבחינתנו, זה צריך להיות חלק מסדר העדיפויות של הממשלה בתקציב של התמודדות של קורונה.
שלומית אבינח
- - -
היו"ר דוד ביטן
לא. שכר דירה יש 2,000. אין יותר.
יעל אגמון
אלא אם כן, כמובן, משרד הביטחון מעוניין לשים את הכסף מתקציבו. ואז כמובן שאין בעיה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. מה? המלחמה הזאת של המקור התקציבי לא מתאימה לסעיף הזה. מה אני אגיד לך? הייתי בסרטים האלה בכנסת הקודמת. יש פעמים שכן צריך להתעקש, יש פעמים שלא צריך להתעקש. פה לא מדובר על הרבה כסף. מדובר בתקציב מאוד קטן, תוצאות גדולות. אתם צריכים גם כאזרחי המדינה, לא כנציגי האוצר, אתם צריכים לסייע בעניין הזה. לא כל דבר קשור לעבודה שלכם. התפקיד שלכם כשמדובר בחיילים משוחררים זה לשחרר קצת את המעגל.
יעל אגמון
לא. אדוני היושב-ראש, אני מקבלת את האמירה.
היו"ר דוד ביטן
כולנו אזרחי המדינה, אתם ואנחנו. אנחנו לא עובדים בחלל ריק. כולנו ביחד.
יעל אגמון
אני מקבלת האמירה לגמרי, אבל בסוף תפקידנו הוא גם לשמור על הקופה הציבורית.
היו"ר דוד ביטן
מקובל. מקובל עליי, כן.
יעל אגמון
בעיקר בשביל להוריד את החוב לדורות הבאים. אז ככל שאנחנו מגדילים את ההוצאה עכשיו, זה בסוף יהיה לילדים של כולנו לשלם.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
ולא 14 מיליון הם אלה שיסגרו את החוב עבור ילדינו.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה. כמו שלא עשיתם קיצוץ תקציבי כשאישרתם את 8 מיליארד האחרונים, אלא הוספתם את זה לגירעון, כך תעשו עם 14 מיליון. כי מהרגע שמתחילים לקצץ, אז בסוף לא עושים כלום. ה-8 מיליארד לא ראיתי שקיצצתם. הוספתם את זה, נכון? הגדלתם את הגירעון.
יעל אגמון
בתיקון חקיקה.
היו"ר דוד ביטן
גם פה תגדילו את הגירעון טיפה. לא יקרה כלום. אני אסגור את זה עם שר האוצר. אני אעזור לכם.
שלומית אבינח
אבל מה עם החודש הנוסף?
היו"ר דוד ביטן
החודש הנוסף בפנים. 14 מיליון.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
14 מיליון זה כולל הכול.
ענבל פז-פיטל
רגע, אני רוצה לדייק.
היו"ר דוד ביטן
כולל את החודש הנוסף, כולל את ה-2,000 שקל.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כולל, בפעמיים לחדשים.
היו"ר דוד ביטן
אני לא מקבל את זה, שאלה שאין להם שכירות – היה לכם נוח, מבחינה פורמלית, לעשות את זה ככה. אולי היה לכם כסף. כל העניין הזה שלא כולם – יש לכם תקציב שם שלא מנוצל, אז ניצלתם אותו. בסדר גמור. עשיתם טוב. אני לא מתווכח על זה. אבל אי-אפשר בגלל זה לא לתת לאלה שמגיע להם.
יעל אגמון
האחרים, אני שוב אומרת, מעבר למקור התקציבי שצריך להימצא לטובת העניין, גם דורש תיקון חקיקה.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה. אני קיבלתי את ההערה שלכם שאין מקור תקציבי. אז אני מבקש שתשקלו את ההערה שלי, שגם ל-8 מיליארד שעכשיו אושרו אין מקור תקציבי. הוספתם את זה לגירעון. אתם יודעים את זה טוב מאוד. אז גם פה תוסיפו. מה ההבדל? אין הבדל. ההפך. המטרה הזאת לא פחות חשובה, כי ה-8 מיליארד נוספו בלי מטרות. הוספתם את זה באופן כללי, אחר כך תחליטו. נכון? פה אנחנו יודעים בדיוק מה המטרה.
יעל אגמון
לא, לא. החוק כולו למטרות ספציפיות.
היו"ר דוד ביטן
כן. למי נתתם את ה-8 מיליארדים? עדיין לא קבעתם למי נותנים את ה-8 מיליארד. רוצים את זה באופן כללי. ועכשיו אתם התחלתם לתת – 200 לאלה, 300 לאלה, נכון? עכשיו אתם נותנים. נתתם 200 מיליון לאומנים. בסדר. אז פה 14 מיליון.

כן, בבקשה.
ענבל פז-פיטל
אני רוצה רק לדייק את התקופה. מכיוון שהמתווה היום הוא למשוחררים, זה לוקח להם קצת זמן עד שמביאים חוזה. ככל שזה עד ה-30 ביוני או עד ה-30 ביולי, אני מבקשת - - -
היו"ר דוד ביטן
לא. אין בעיה. על זה מסכימים.
ענבל פז-פיטל
רגע. כי מי שהגיש לראשונה, מי שלא מצא עד היום שכירות ומצא אותה בחודש יוני והגיש לנו אותה עכשיו, ולא היה לו חודשים קודמים, אני מבקשת - - -
היו"ר דוד ביטן
יש הסכמה על זה, נכון? אין בעיה. יש לכם בעיה להאריך את התקופה?
יעל אגמון
אני שוב אסביר. המענק ניתן לתקופת הסגר או לתקופה הקשה של הקורונה שהייתה בחודשים מרץ עד אפריל-מאי, בסדר? ולכן, אגב, שכר הדירה ניתן למי שיש לו חוזה שכר דירה בחודשים האלו, החודשים שבהם המשק היה סגור. ככל שמי שיש לו חוזה שכירות - - -
היו"ר דוד ביטן
לא. אני הבנתי את מה שאמרת. אבל אי-אפשר להציג חוזה שכירות נכון ל-1 ביולי. מקובל.
יעל אגמון
ביולי. בסדר.
היו"ר דוד ביטן
אבל אם היה לו חוזה שכירות ב-1 ביוני והגיש את הבקשה רק ב-1 ביולי, אז אין בעיה. אני מקבל את מה שאת אומרת.
יעל אגמון
אם יש צורך, בשביל לעמוד במכסה של 2,000, להאריך את המועד, אנחנו נדבר עם הקרן ונסגור את זה איתם.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי. הבנתי. אז תסגרו.
יעל אגמון
אבל חוזה השכירות – אבל כן חשוב לי להגיד, אדוני היושב-ראש – חוזה השכירות יהיה לחודשים הרלוונטיים.
היו"ר דוד ביטן
אני אנסח את זה, שיהיה מקובל על כולם.
שלומית אבינח
מי שמגיש ביוני לא זכאי?
היו"ר דוד ביטן
רגע. רגע.

האורכה תהיה עד ה-30 ביולי ובתנאי שאלה שמגישים חוזה שכירות – חוזה השכירות חייב להיות לפני ה-30 ביוני. נכון? זה מקובל. זה מקובל עליהם?
יעל אגמון
כן. עד ה-31 במאי. זה מה שנקבע.
שלומית אבינח
ה-30 ביוני לא כולל? אבל זה לא כולל את יוני.
היו"ר דוד ביטן
מה היום הכללים?
יעל אגמון
עד ה-31 במאי.
היו"ר דוד ביטן
מה הכללים? לא נשנה אותם.
יעל אגמון
31 במאי.
היו"ר דוד ביטן
אבל הוא יכול להגיש את זה עד ה-30 ביולי. הוא מראה חוזה עד ה-31 במאי.
יעל אגמון
במאי. נכון.
היו"ר דוד ביטן
הבנתם? את זה אתם עושים דרך פנייה לקרן. לא צריך תיקון.
יעל אגמון
אנחנו נסגור את זה עם הקרן.
היו"ר דוד ביטן
אז תכתבי שהאוצר מתחייב לסגור את זה עם הקרן. זו החלטה ראשונה.
יעל אגמון
ככל שנצטרך, ככל שנראה שיש חיילים שעוד לא הגישו, אנחנו נסגור את זה עם הקרן.
היו"ר דוד ביטן
החלטה שנייה – הוועדה מבקשת מהאוצר ומשר האוצר לתקן את החוק באופן שיינתן מענק בסך 2,000 שקל לחודש גם לאלה שאין להם חוזה שכירות, שאין בידם חוזה שכירות.
ענבל פז-פיטל
בשנה הראשונה לשחרור, בבקשה.
היו"ר דוד ביטן
בשנה ראשונה. זו אותה החלטה, אני לא יודע. אתם תנסחו את זה אחר כך עם מנהלת הוועדה או היועצת המשפטית. בשנה הראשונה לשחרור, כי הוועדה רואה בזה אפליה של חיילים משוחררים, אפליה בתוך קבוצות החיילים מהחיילים המשוחררים. וגם אלה שאין להם חוזה שכירות זכאים למענק.
שלומית אבינח
חצי מהמענק, אמרת.
היו"ר דוד ביטן
מה? חצי המענק. מענק מופחת. תכתבי מענק מופחת.

החלטה שלישית – הוועדה מבקשת מהאוצר ומשר האוצר לתת מענק נוסף לעוד חודש, כפי שנתנו למגזרים אחרים במשק, בסך של 4,000 שקל לחיילים משוחררים שיש בידם חוזה שכירות ו-2,000 שקל לחיילים משוחררים שאין בידם חוזה שכירות.

החלטה רביעית – על פי הנתונים שנמסרו לוועדה, העלות התקציבית לשינויים אלה הינה 14 מיליון שקל. האוצר ושר האוצר מתבקשים לעשות את כל מה שצריך, כולל תיקוני חקיקה, על מנת להביא החלטה זו לידי ביצוע, וזאת תוך תקופה קצרה מאוד.

אני מתחייב לדבר עם שר האוצר. אני מקווה שהוא לא יעשה לי בעיות. אבל אתם, אני מבקש מכם בדיונים המקצועיים לא להתנגד. באמת זה לא תקציב גדול, וזה גם למטרה חשובה. תאמינו לי, כסף קטן מביא תוצאות גדולות. שמים כסף גדול – לא מביא תוצאות בכלל. אז תיקחו את זה בחשבון, שפה אתם בסך הכול מסייעים לחיילים משוחררים שאין להם בית והם צריכים את העזרה הזאת.

מי בעד? מי נגד? אין נגד.
הצבעה

אושר.
היו"ר דוד ביטן
פה-אחד. תודה רבה לכולם.
ענבל פז-פיטל
תודה לך.


הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים