ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 15/06/2020

הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת4
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
15/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 4
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, כ"ג בסיוון התש"ף (15 ביוני 2020), שעה 10:30
סדר היום
הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
אנדרי קוז'ינוב
אלכס קושניר
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה


הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת
היו"ר דוד ביטן
טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. הנושא הראשון על סדר-היום הוא: הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת.

בהתאם לסעיף 109 לתקנון הכנסת, אני מעמיד להצבעה את הקמת ועדת המשנה לעניין, נקרא לה, חיילים בודדים בשירות ובשחרור. בסדר?

הוועדה מציעה את חבר הכנסת אלכס קושניר לכהן כיושב-ראש ועדת המשנה. אני מציע שכשתרכיב את החברים, תביא לנו הצעה לישיבה הבאה, בסדר?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
בסדר גמור.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

אושר.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אושרת, אלכס.
היו"ר דוד ביטן
יופי. זה אושר פה-אחד. תיתן את השמות למנהלת הוועדה אחרי שתדבר עם אנשים, בסדר?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כן. הסיעות האחרות כבר מסרו את החברים?
שלומית אבינח
טרם נתנו. כחול לבן לא נתנו. ש"ס לא נתנו.
היו"ר דוד ביטן
חכה עוד שבוע. חכה עוד שבוע.
שלומית אבינח
יש מקום לליכוד גם.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
בסדר גמור.
שלומית אבינח
יש עוד מקום לליכוד.
היו"ר דוד ביטן
אה, לליכוד יש מקום לעוד אחד?
שלומית אבינח
כן. אופיר סופר מעוניין להיות חבר בוועדה, אבל לימינה אין חבר בוועדה.
היו"ר דוד ביטן
אפשר לתת לו על חשבון הליכוד. למה לא? אם זו הבעיה.
שלומית אבינח
- - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר. אין בעיה. אני אטפל בזה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
שלומית, יש מינימום לכמות החברים?
היו"ר דוד ביטן
לא מינימום, יש מקסימום.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
מה המקסימום?
היו"ר דוד ביטן
למרות שזה לא בעיה לסדר גם את זה דרך ועדת הכנסת. אבל לא משנה. אנחנו לא צריכים יותר מדי.
שלומית אבינח
בסך הכול יש לנו תשעה חברים.
היו"ר דוד ביטן
תשעה זה מספיק בוועדה כזאת. זו לא ועדת הכלכלה ולא ועדת הכספים.
מרב תורג'מן
תשעה חברים. לא יכולים להיות יותר מערכאות - - - ועדת האתיקה.
שלומית אבינח
תשעה אישרה ועדת הכנסת . אבל גם יש רק חמישה בפועל ואחד שרוצה להיכנס.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אבל לוועדת המשנה יכולים להצטרף גם אנשים שהם לא חלק מחברי הוועדה? לא.
שלומית אבינח
לא. רק חברי הוועדה.
מרב תורג'מן
לא. רק חברי הוועדה יכולים להצטרף.
היו"ר דוד ביטן
רק חברי הוועדה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
בסדר.
מרב תורג'מן
רק חברי הוועדה. אבל גם ממלאי מקום קבועים.
שלומית אבינח
אין לנו ממלאי מקום.
מרב תורג'מן
אין עדיין?
שלומית אבינח
אין.


הישיבה ננעלה בשעה 10:43.

קוד המקור של הנתונים