ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 08/06/2020

בקשת הממשלה להארכת תוקף הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת4

08/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 14
מישיבת ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים
של ועדת החוץ והביטחון
יום שני, ט"ז בסיון התש"ף (08 ביוני 2020), שעה 13:00
סדר היום
בקשת הממשלה להארכת תוקף הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש
נכחו
חברי הוועדה: צבי האוזר – היו"ר
גדעון סער
השתתפו (באמצעים מקוונים)
ענת אסיף – משרד המשפטים
ראש תחום מודיעין
שגיא חן
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל שור
איילת לוי נחום
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון


בקשת הממשלה להארכת תוקף הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש
היו"ר צבי האוזר
שלום לכולם. אני מבקש לפתוח את הישיבה. אנחנו בדיון שכינסנו בהמשך לבקשת הממשלה להאריך ב-48 שעות את מועד הנחת הצעת חוק בנושא של הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה, החלטה שהיא הוראת שעה, תש"ף-2020. להזכירכם קיבלנו בקשה מהממשלה להמשיך ולעשות שימוש בסמכויות או בהפעלת הכלי בתנאים המחמירים כפי שהוצגו בהחלטת הממשלה המעודכנת ונתנו אישור להמשך שימוש למשך כשלושה שבועות, אבל בהתניה שהצעת החוק תונח על שולחן הכנסת בטווח של שבועיים, ואם ההצעה לא תגיע עד היום בעצם ההיתר יפקע ויתקצר. אנחנו קיבלנו בקשה מהממשלה מכיוון שהנושא הזה עדיין בדיונים, לדחייה של 48 שעות – כשהצעת החוק התקבלה בממשלה להניח אותה ביום ד' ולא היום.

רז נזרי נמצא אתנו? עדיין לא. כי אני מבין שמתקיימת עכשיו ישיבת קבינט הקורונה. טוב, הבקשה עומדת לפנינו. יש התייחסות? את רוצה לקרוא את הבקשה?
איילת לוי נחום
ביום 26.5.2020 החליטה הממשלה לאשר את בקשת ועדת הכנסת לענייני שירות הביטחון בראשותך, לפיה יפקע תוקפה של החלטת הממשלה בעניין צמצום הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, ככל שהצעת החוק שבנדון לא תונח על שולחן הכנסת עד ליום 8.6.2020.

הממשלה דנה היום בהצעת החוק והחליטה לקיים עליו דיון נוסף במסגרת ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו, דיון המתוכנן להתקיים ביום ה-8.6.2020.

בנסיבות העניין מבקשת הממשלה להאריך ב-48 שעות את מועד הנחת הצעת החוק שבנדון על שולחנה של הכנסת.
היו"ר צבי האוזר
אני שוחחתי גם עם שר המשפטים אבי ניסנקורן וגם עם מזכיר הממשלה צחי ברוורמן, גם עם המשנה ליועץ המשפטי, עורכת הדין דינה זילבר וגם עם רז נזרי המשנה, אני מבין שהצעת החוק מוכנה, הוצגה בפני הממשלה ביום א'. היתה כוונה, היתה בקשה של מליאת הממשלה להעביר להמשך הדיון לקבינט הקורונה – ועדת שרים לענייני קורונה שמתכנסת ממש ברגעים אלה. נראה לי שעל פניו המאמץ הוא כן, אמיתי והכוונה היא להציג בפני הכנסת. לכן אני לא רואה כל בעיה להיענות לבקשה להמשיך את תוקף ההחלטה שלנו ל-48 נוספות בשים לב למסגרת הכוללת שניתנה, עד ה-16 לחודש. אנחנו ניאלץ להתכנס כשנראה את הצעת החוק ונראה מה עמדת הממשלה. אני מניח שלא נסיים את הליכי החקיקה עד ה-16 לחודש, וזה דיון שיהיה דיון נפרד.
מירי פרנקל שור
בכל מקרה, אם הממשלה תבקש להאריך את תוקפה של ההחלטה, אנחנו - - -
היו"ר צבי האוזר
כן, נראה את החלטת הממשלה.

חבר הכנסת סער, יש לך איזושהי התייחסות לעניין?
גדעון סער (הליכוד)
אני מבין שמדובר על הארכה טכנית של יומיים.
מירי פרנקל שור
אולי כדאי לומר שההחלטה מופעלת מאוד בצמצום. לפי דו"ח שקיבלנו ממשרד הבריאות אתמול והופץ לחברי הכנסת, היתה פנייה אחת בלבד לגבי אדם שלא ניתן היה לתקשר אתו באופן אחר.
היו"ר צבי האוזר
זה מעיד - - -
מירי פרנקל שור
צריך לציין שלמיטב ידיעתנו עד היום לא אושר נוהל כיצד מופעלת ההחלטה. זה נושא שצריך לחשוב עליו.
גדעון סער (הליכוד)
זה עובד לשני הצדדים – זאת אומרת, לעניין ההארכה הזמנית אני לא רואה שום קושי, אבל לעניין ההסדר הקבוע אם אנחנו מגיעים לנפח של אדם אחד, זה יעלה ברצינות את השאלה האם יש צורך בחקיקה ראשית כזו.
היו"ר צבי האוזר
כן. קודם כל אני רוצה לציין שבניגוד לנוהג או למודל ההפעלה המקורי של הממשלה, ההחלטה המעודכנת שהוגשה בפנינו ושאושרה לפני שבועיים דיברה על הגבלה וצמצום של השימוש - - -
גדעון סער (הליכוד)
רק למי שלא ניתן באופן אפידמיולוגי לקיים את החקירה.
היו"ר צבי האוזר
בדיוק.
גדעון סער (הליכוד)
אבל אם בסוף אנחנו מגיעים להיקף הזה תהיה לנו שאלה אחר כך לעניין החקיקה.
היו"ר צבי האוזר
נכון, אבל אני מציין את זה לטובה במובן הזה שאנחנו לפי הדיווח הזה רואים שאכן הממשלה מצאה לנהל את החקירה האפידמיולוגית בצורה שמספקת, לפחות בהיקפים שמתמודדים אתם בימים אלה, ואנחנו רואים בימים אלה סוג של התעוררות. עדיין זה לא אומר שצריך להוריד את הדריכות, והציבור חייב להמשיך ולהישמע להנחיות של ריחוק חברתי ושל שמירה של אמצעי היגיינה וכדומה.
מירי פרנקל שור
משרד הבריאות מחובר?
שגיא חן
לא.
היו"ר צבי האוזר
מי מחובר?
שגיא חן
משרד המשפטים.
ענת אסיף
יש נציגים של משרד המשפטים, אם צריך משהו אנחנו נוכל להוסיף.
היו"ר צבי האוזר
רק לגבי הנוהל – האם את יכולה להבהיר לנו האם פורסם נוהל? נכתב נוהל?
ענת אסיף
אנחנו ממש בישורת האחרונה של האישור על ידי היועץ.
היו"ר צבי האוזר
הבנתי, בסדר. אז אני רוצה להעלות את זה להצבעה – אישור להארכה ב-48 שעות של מועד הנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין
בקשת הממשלה אושרה.
היו"ר צבי האוזר
תודה, הבקשה אושרה.

ישיבה זו נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:11

קוד המקור של הנתונים