ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 09/06/2020

חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49), חוק הכנסת (תיקון מס' 47), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת9
ועדת החוקה, חוק ומשפט
09/06/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 11
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, י"ז בסיון התש"ף (09 ביוני 2020), שעה 12:00
סדר היום
1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר)
2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 47) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
אלי אבידר
קארין אלהרר
מאי גולן
איתן גינזבורג
יואב סגלוביץ'
שלמה קרעי
חברי הכנסת
עוזי דיין
מיקי חיימוביץ
רם שפע
משה אבוטבול
אוסאמה סעדי
יוסף ג'בארין
מיקי לוי
ייעוץ משפטי
גור בליי
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון


1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר)
2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 47) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר), התש"ף-2020
היו"ר יעקב אשר
שלום לכולם, אני מחדש את הדיון בנושא החוק הנורבגי. אנחנו נשלים את ההצבעה על ההסתייגויות שנשארו והרביזיות, ואחר כך נצביע על נוסח החוק – על שני החוקים, גם חוק היסוד וגם חוק הכנסת. נשארו לנו שלוש הסתייגויות, של חבר הכנסת קרעי – אני מבקש שנעלה אותן להצבעה.
גור בליי
קודם כל יש הסתייגות אחת של חבר הכנסת קרעי לחוק יסוד הכנסת:
1. סעיף 43(א):
סעיף 43(א) יהפוך להיות סעיף 43(א)(1) ולאחריו יבוא סעיף 43(א)(2): על אף האמור בסעיף (1) מי שחברותו נפסקה לפי סעיף 42ג(א) ו- (ב) ונתפנתה משרתו, יכול המועמד המיועד לבוא במקומו על פי סעיף (1) לוותר על מקומו לעניין סעיף 42ג(א) ו- (ב) לטובת הבא אחריו ברשימת המועמדים, אך עדיין יישמר מקומו ברשימה למקרה שבו נתפנתה משרתו של חבר כנסת שלא לפי סעיף 42ג(א) ו- (ב). במקרה האמור, יקטן באחד מספר חברי הכנסת המירבי לפי סעיף 42ג(ד).
היו"ר יעקב אשר
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות של חבר הכנסת שלמה קרעי לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
יש שתי הסתייגויות של חבר הכנסת קרעי לתיקון חוק הכנסת. הראשונה:

1. סעיף 63א(ד):
(ד) על אף האמור בסעיף 59, אם הודיע מי שאמור לבוא במקומו של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר, בהודעה לפי סעיף קטן (ג), כי הוא מבקש להשתייך לסיעה שאינה הסיעה שאליה משתייך חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר שהודיע על הפסקת כהונתו בכנסת, רשאי חבר כנסת אחד הנמנה עם אותה סיעה אליה מבקש חבר הכנסת כאמור להשתייך, להודיע ליושב ראש הכנסת, בתוך 24 שעות ממועד מתן ההודעה לפי סעיף קטן (ג), כי הוא מבקש להשתייך לסיעה שעמה נמנה השר או סגן השר כאמור. נמסרו מספר הודעות ליו"ר הכנסת, תכנס לתוקף ההודעה שהתקבלה ראשונה. חבר הכנסת ייחשב כמי שהצטרף לסיעה כאמור רק לאחר הפסקת חברותו בכנסת של השר או סגן השר; ההצטרפות של אותו חבר הכנסת לסיעה כאמור לא תיחשב כפרישה לעניין סעיף 6א לחוק-היסוד: הכנסת.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

הצבעה

ההסתייגות של חבר הכנסת שלמה קרעי לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
ההסתייגות לא התקבלה.
קריאות
- - -
גור בליי
ההסתייגות הבאה – להוסיף את סעיף (ד) בנוסח שלהלן:

2. סעיף 63א(ד):
(ד) על אף האמור בסעיף 59, אם הודיע מי שאמור לבוא במקומו של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר, בהודעה לפי סעיף קטן (ג), כי הוא מבקש להשתייך לסיעה שאינה הסיעה שאליה משתייך חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר שהודיע על הפסקת כהונתו בכנסת, רשאי חבר כנסת אחד הנמנה עם אותה סיעה אליה מבקש חבר הכנסת כאמור להשתייך, להודיע ליושב ראש הכנסת, בתוך 24 שעות ממועד מתן ההודעה לפי סעיף קטן (ג), כי הוא מבקש להשתייך לסיעה שעמה נמנה השר או סגן השר כאמור, או להקים סיעת יחיד. נמסרו מספר הודעות ליו"ר הכנסת, תכנס לתוקף ההודעה שהתקבלה ראשונה. חבר הכנסת ייחשב כמי שהצטרף לסיעה כאמור רק לאחר הפסקת חברותו בכנסת של השר או סגן השר; ההצטרפות של אותו חבר הכנסת לסיעה כאמור לא תיחשב כפרישה לעניין סעיף 6א לחוק-היסוד: הכנסת.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות של חבר הכנסת שלמה קרעי לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
ההסתייגות לא התקבלה.
קריאות
- - -
משה אבוטבול (ש"ס)
בקצרה – אני, ראשית, לא חבר בוועדה, אבל הגעתי לפה רק בגלל זה שאני חתום על החוק יחד עם החברים, שלא יגידו - - - אומרים תמיד שבוועדה נכנס חמור ויוצא גמל, אז באתי לראות איך זה נהפך לאט לאט לגמל.
היו"ר יעקב אשר
חברים, כל ההסתייגויות הוסרו, הן תעלנה למליאה לפי ההסכמות שהיו פה מבחינת זמני דיבור, זה מופיע בפרוטוקול, כל ההסכמות. ולכן אני מעלה להצבעה רביזיות על ההסתייגויות. נתחיל עם חבר הכנסת מיקי לוי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
טוב, החוק הזה הוא חוק מיותר לחלוטין. הוא מבזבז 101 מיליון שקלים. אין בלתו. לא שלא צריך להסדיר את העניין הזה לידיים עובדות בכנסת, אבל לא בצורה הזאת שהוא בא לשרת מפלגה אחת, חד משמעית בעניין הזה. הוא מיותר, הוא לא ראוי, בפרט בימים טרופים אלה. לא זאת ועוד – ממשלה מנופחת של 54 שרים וסגני שרים ועוד 15 חברי כנסת, 101 מיליון שקלים. זה לא ראוי בתקופה כזו, כשיש כמה אוהלים למטה של מפגינים שלא קיבלו כספים. לא ראוי, כשאני בא מוועדת הכספים בין היום – זאת אומרת בתחילת חודש יוני לסוף חודש יוני, אלה שקיבלו דמי אבטלה ימלאו את יומם לשישה חודשים. זאת אומרת, בערך מחודש יולי אין דמי אבטלה לסבב הראשון של דמי האבטלה. זה בסביבות 80 עד 100 אלף איש. 80 עד 100 אלף איש – 101 מיליון שקל מכסה להם היטב, היטב את דמי האבטלה, לעניין הזה. ולכן, החוק הזה – הרי אנחנו יודעים, זה לא שמגיעים וזהו. זה יבוא במקום זה וסגן השר יבוא במקום זה – ושר שמתפטר יכול לבקש מחברו להיכנס במקומו. חוכא ואיטלולא עשיתם מהחוק הזה., מהפחד שאחז במציעים שמא הוא לא יעבור.

ולכן החוק הזה הוא חוק שאיננו ראוי בתפיסת העולם שלי. אני הייתי חותם על החוק של חבר הכנסת אורי מקלב, פשוטו כהלכתו.
היו"ר יעקב אשר
היתה הצעת חוק, היא לא הונחה, אבל באחד הסיבובים הקודמים היתה הצעה של חבר הכנסת מקלב ללכת על כנסת של 140.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני מבקש מאדוני לשנות לאלתר את שם החוק. החוק הזה הוא איננו חוק נורבגי. בינו לבין הנורבגי אין שום דמיון. שום דבר לא תמצא. אני מבקש שבחוק ייכתב - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
- - -היושב-ראש בישיבה הראשונה אמר שזה ייקרא החוק הישראלי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
עכשיו יש יושב-ראש אחר, לא אתה. אני מזכיר לך. לכן ראוי שהחוק הזה ייקרא "החוק הישראלי". אני מוכן להתפשר ושהחוק הזה ייקרא גם "חוק כחול לבן", אין לי בעיה. ייקחו את הכבוד, ירשמו עליו "חוק כחול לבן" ואני מניח שתהיה פה הסכמה מקיר לקיר. אני אומר - החוק הזה, ראוי שייקרא ,חוק כחול לבן" או "החוק הישראלי" לצורך העניין. 101 מיליון שקלים – זו העלות לציבור הישראלי בממשלה מנופחת ומנותקת לחלוטין מהציבור הישראלי.
קריאה
- - - רביזיה? רביזיה אושרה לך.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
רביזיה, בטח רביזיה.
קריאה
רביזיה על מה? הוא שאל.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
על הכל.
היו"ר יעקב אשר
עוד לא הצבענו על החוק.
גור בליי
אני רוצה לחדד לפרוטוקול מה סוכם, כך שתהיה ברורה המסגרת: התבקשה רביזיה על ידי חבר הכנסת אלי אבידר, רביזיות על כל ההסתייגויות של ישראל ביתנו. לצד זאת חבר הכנסת מיקי לוי ביקש רביזיה אחת, הצבעה אחת של רביזיה על ההסתייגויות שלו לחוק היסוד, והצבעה אחת על הרביזות שלו על החוק הרגיל, שהוא כרגע נימק אותה. לצד זאת היתה בקשה של היושב-ראש וחבר הכנסת שלמה קרעי לרביזיות - - -
היו"ר יעקב אשר
קודם כל אני מוריד את הרביזיה שלי. שלמה, אנחנו מורידים את הרביזיות שלנו - - -
קריאה
כל הכבוד.
גור בליי
וחבר הכנסת כהנא – אני מבין שהוא ויתר על הרביזיות שלו. אין נציג פה של ימינה, אז לא יצביעו על הרביזיות.
היו"ר יעקב אשר
תודה, אדוני היועץ המשפטי. אני מעלה להצבעה את שתי הרביזיות של חבר הכנסת מיקי לוי.
גור בליי
על ההסתייגויות לחוק היסוד, ואחרי זה על ההסתייגויות לחוק הרגיל.
היו"ר יעקב אשר
שתי רביזיות.
מאי גולן
אני גם מוותרת על הרביזיות.
היו"ר יעקב אשר
אני מעלה להצבעה את בקשת הרביזיה של חבר הכנסת מיקי לוי על ההסתייגות לחוק היסוד. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
הרביזיה לא התקבלה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
במקום מי משה? אני רוצה לדעת.
משה אבוטבול (ש"ס)
אני לא מצביע.
היו"ר יעקב אשר
אני מעלה להצבעה את הרביזיה על ההסתייגות לחוק הכנסת של חבר הכנסת מיקי לוי. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
הרביזיה לא עברה.

לפני שאני עובר לחבר הכנסת אלי אבידר, רשות הדיבור לחברת הכנסת קארין אלהרר.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני באמת אחזור בקצרה על הטיעון – חבל שבעת הזו מביאים חוק כזה. אני חושבת שגם בימים שבהם חווים משבר כלכלי גדול אפשר היה להסתפק בפחות. אני מצרה על כך ואני מאוד מקווה שלפחות שחברי הכנסת שייכנסו יעשו עבודתם נאמנה.
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה. חבר הכנסת אבידר, בבקשה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אני רק אומר שזה לא יום שמח. זה לא משמח אף מאתנו, חברי הכנסת. גם בדיון בנושא כזה שהוא חשוב שבו רצוי שיהיה חוק נורבגי כדי שכן יהיו חברי כנסת וכן יישמר מקומה ופעילותה ותפקידה החשוב בחברה הישראלית של הרשות המחוקקת, גם בחוק כזה הגענו למצב שבו הקואליציה הצביעה באופן אוטומטי, דורסני, ובעצם לא איפשרה אפילו לקבל הסתייגויות שהן הגיוניות אפילו לחברי הקואליציה, וראיתי את פרצופיהם, והם חייכו בבושה והצביעו נגד. אז לכן אני אומר: החוק הזה אינו מכבד אותנו. אני מבקש להגיש רביזיה על כל ההסתייגויות שלי. תודה רבה, אדוני.
היו"ר יעקב אשר
אני מעלה להצבעה את הרביזיה על כל ההסתייגויות של חבר הכנסת אלי אבידר וסיעת ישראל ביתנו לגבי חוק היסוד. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 8
נמנעים – אין
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
תודה. הרביזיה לא עברה.

עכשיו נעבור לרביזיה של אלי אבידר וסיעת ישראל ביתנו על חוק הכנסת. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 8
נמנעים – אין
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
הרביזיה לא התקבלה.
גור בליי
אז נפלו ההסתייגויות ונפלו הרביזיות על ההסתייגויות. אפשר לעבור ולהצביע על הצעת חוק היסוד ואחר כך על הצעת החוק הרגיל כנוסח שהוקרא כבר על ידי בתוספת התיקונים שהוצגו במהלך הישיבה.
היו"ר יעקב אשר
התיקונים של הצוות המשפטי שהוצגו במהלך הישיבה.

אני מעלה להצבעה את הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר) על פי הנוסח שהוקרא בוועדה. מי בעד החוק? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 8
נגד – 5
נמנעים – אין
הצעת החוק התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
אני מודיע שהצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר) עברה בקריאה שנייה ותגיע למליאה לקריאה שנייה ושלישית.
גור בליי
אני מזכיר שזה דורש רוב של 61 במליאה.
היו"ר יעקב אשר
אני מעלה להצבעה את הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 47), התש"ף-2020. מי בעד? ירים ידו.

הצבעה

בעד – 8
נגד – 5
נמנעים – אין
הצעת החוק התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
אני מודיע שהצעת החוק עברה בוועדה והיא תגיע למליאה לקריאה שנייה ושלישית. כאן לא צריך 61, נכון?
קריאות
- - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה לשים לרגע בצד את החוק הנורבגי ולהגיד כמה מילים על מה שהולך להיכנס פה לוועדה.
היו"ר יעקב אשר
קודם אני רוצה לומר – אני עושה רביזיה על שתי ההחלטות.
קריאות
- - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני חוזר על הדברים כבר שבוע וחצי או שבועיים. חוק הקורונה עבר בוועדת שרים אתמול. הוא מתי שהוא ינחת פה. תקנות שעת החירום מסתיימות בשבוע הבא. אותו הדבר לגבי חוק התיעוד החזותי שמסתיים ב-15 לחודש. אני אומר מה שאמרתי כבר לפני שבועיים: יש פה משהו לא נכון בהתנהלות הממשלה ובדרך שבה זה נעשה. אני פונה פה לאדוני, היושב-ראש: אין חובה – אני אומר לכם, אין חובה לעשות קופי-פייסט ממה שקורה בתקנות שעת חירום. יפוג מה שצריך לפוג, ויחוקק מה שצריך להיות מחוקק. זו צריכה להיות אמירה של הוועדה. שלא נגיע למצב שביום ראשון או ביום שני דחוף-דחוף עושים קריאה ראשונה, וכולנו בהיסטריה – כי מקבלים נתונים במסיבת עיתונאים בערב שהקורונה מתפרצת. אנחנו נהיה בסיטואציה בלתי אפשרית. צריך להגיד את העניין הזה היום, לא בשבוע הבא, להסביר את זה לממשלה או מי מטעמה – שר המשפטים וכל האנשים שמעורבים: לא יעבור הדבר הזה בכנסת בשבוע הבא, נקודה. כן יפוגו התקנות בשבוע הבא. אני אומר את הדברים האלה כאן.
היו"ר יעקב אשר
אני אתייחס לזה, אדוני.

אז אני רוצה לומר לגבי החוק הנורבגי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הישראלי, אדוני.
היו"ר יעקב אשר
הישראלי הנורבגי.

קודם כל, היה דיון מכובד ומכבד ואפילו מעמיק. הוועדה דנה בנושאים, אני חושב שהיה דיון ענייני. אני חוזר ואומר ואפילו מבקש מכם שבהמשך הדרך בכוונתי שנעבור את החוקים שנמצאים כרגע על המדף – לעשות כן דיון ממצה יותר במהלך הקדנציה, לקראת הקדנציות הבאות, שזה יהיה מה שנקרא – בתנאי מעבדה, משהו רחב יותר בהסתכלות אחרת לגבי החוק הזה. עצם החוק, עצם התוספת של כוח עבודה לכנסת במפלגות קטנות או במפלגות שכרגע נמצאות במצוקה כזו או אחרת – היא נכונה והיא טובה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא בצורה הזו.
היו"ר יעקב אשר
אפשר להתווכח על הדרך, אבל ודאי שבמהות כולנו מבינים, ואנחנו גם נראה את זה, במהלך החודשים והשנים הקרובות, נראה שוועדות הכנסת יקבלו כוח מחודש, משהו תוסס וחזק יותר, כפי שכנסת צריכה להיות. לכן אני שלם עם עצמי בעניין הזה. אני רוצה להודות לכם על כך שלא משכנו את הדיונים מעבר למידה בגלל דבר אחד, ופה אני מתחבר למה שאמר חבר הכנסת יואב סגלוביץ – יש לנו דברים חשובים מאוד בקנה שנצטרך לעבוד עליהם בשום שכל ובסבלנות.

ופה אני מגיע גם למה שאתה אומר, והנה אני מצהיר פה לפרוטוקול: אנחנו לא הולכים להעביר חוקים דרמטיים בהינף יד. זה לא יהיה. אנחנו נצטרך ביחד לחשוב. יכול להיות שיהיו דברים שנצטרך להוציא אותם מתוך כלל החוקים שמגיעים אלינו או כל החוק הגדול של ענייני הקורונה. אם יהיו כמה דברים דחופים כמו שידענו לעשות אתמול לגבי החיוניות – יכול להיות שיהיו דברים שניתן להם את ההמשכיות. הדיונים בוועדה יהיו דיונים ממצים, עמוקים, לא פופוליסטים אבל מקצועיים לחלוטין, וייקח כמה זמן שייקח. המטרה שלנו בכל סדרת החוקים האלה שבדרך אלינו היא להסדיר את החקיקה של שעת חירום לחוק ולא לתקנות שנסגרות בישיבה וחצי באיזשהו מקום. אנחנו לא נחטא למטרה הזו, זה יותר מדי חשוב, כדי שלא נעשה את זה. לכן אני מודיע: אנחנו נמצא דרכים איך מצד אחד שלא תהיה חלילה פגיעה של פיקוח נפש בגלל שתקנות לא עובדות, אבל מצד שני זה לא יבוא על חשבון חופש החיים של כל בן אדם, זה לא יבוא בדברים שלא היתה להם מספיק מחשבה. אנחנו נמצא את האיזונים. ראינו שיש פה שולחן אינטליגנטי מאוד. אנחנו יודעים למצוא דברים. יכולנו גם למצוא הסכמות – גם בחוק הזה. לצערי הרב כנראה שעוד צריך קצת ניסיון – גם של הקואליציה וגם קצת של האופוזיציה. אני הייתי נכון לזה, והדברים הללו יהיו נכונים לגבי החוקים שדיברת עליהם. לא נהיה פה איזושהי מחלקה שמביאים לה ניירות – מי בעד-מי נגד, והעסק הזה הולך. זה לא יהיה. לא בחוקים האלה, ודאי שלא.

אני מודה לכם על שיתוף הפעולה ואני מסיים את הישיבה.
קריאה
ותודה רבה לאדוני היושב-ראש על ניהול הישיבה.
היו"ר יעקב אשר
הודעה על הרביזיה תגיע – אני מעריך שבהמשך.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אני מבקש שכשאתם קובעים מועדים לישיבות – אתה אומר בכל ישיבה שאתם תתייעצו אתנו. אתם אינכם מתייעצים. אתם מעבירים לנו הודעות. אנחנו נאלצים להחליט ואנחנו פוגעים בוועדות אחרות. אנחנו מבקשים שתתייעצו אתנו.
היו"ר יעקב אשר
תראה, אני אומר עוד פעם: אני לא יכול להבטיח לך - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אין בעיה - -
היו"ר יעקב אשר
- - שאנחנו מתייעצים עם כולם. אנחנו בכנסת, באנו לעבוד. אני מנסה כמה שיותר מוקדם.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יעקב, אנחנו לא חברים רק בוועדה אחת. אז מה שאני מבקש: תקבעו מועד קבוע.
היו"ר יעקב אשר
אני מודה לכם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:59.

קוד המקור של הנתונים