ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 08/06/2020

הצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית), התש"ף-2020, הצעה לסדר-היום בנושא: "הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית על תפקוד הממשלה מול האלימות הגואה נגד נשים והירצחן של 11 נשים מתחילת השנה", המלצה למינוי יושבי-ראש ועדות: - הוועדה לקידום מעמד האישה - הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית , שינוי בהרכב הסיעתי בוועדת המדע והטכנולוגיה , חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג- 2003, חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
08/06/2020


22/06/2020
08:39
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 5
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ז בסיון התש"ף (08 ביוני 2020), שעה 10:00
סדר היום
1. בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש), התש"ף–2020 (מ/1300), מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה.
2. המלצה למינוי יושבי-ראש ועדות:- הוועדה לקידום מעמד האישה - הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית
3. שינוי בהרכב הסיעתי בוועדת המדע והטכנולוגיה
4. חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג- 2003
5. הצעה לסדר-היום בנושא: "הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית על תפקוד הממשלה מול האלימות הגואה נגד נשים והירצחן של 11 נשים מתחילת השנה" – קביעת ועדה לדיון.
6. הצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית), התש"ף-2020 - קביעת ועדה לדיון.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
מיכאל מלכיאלי
אלכס קושניר
חברי הכנסת
מיקי לוי
אוסאמה סעדי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחון

שינוי בהרכב הסיעתי בוועדת המדע והטכנולוגיה
היו"ר איתן גינזבורג
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. יש לנו כמה עניינים על סדר-היום נכון לעכשיו. כמו שהבנתי, ועדת הכנסת היא ועדה דינמית, אז כל פעם במהלך היום יכולים להתווסף דברים, וגם נכון לעכשיו.
הנושא הראשון הוא
- שינוי בהרכב הסיעתי בוועדת המדע והטכנולוגיה. לפי הודעה שקיבלתי, במקום חבר סיעת הליכוד, יינתן חבר לסיעת הרשימה המשותפת, כך שלליכוד יהיו שני נציגים, ולרשימה המשותפת נציג אחד.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כי מדע זה משותפת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עוד פעם עשית דיל עם מיקי זוהר, אחמד...
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה לא מיקי זוהר, זה ביטן...
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד השינוי? ירים את ידו.


הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
עבר פה אחד. השינוי אושר.
המלצה למינוי יושבי-ראש ועדות
קידום מעמד האישה
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור להמלצה למינוי יושבי-ראש ועדות. אנחנו מבקשים להמליץ, שיושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה יהיה חבר הכנסת עודד פורר, מטעם סיעת ישראל ביתנו.

למישהו יש הערות?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אני חושב שבעניין הזה של הוועדות, וחלוקת הוועדות, הרשימה המשותפת, האופוזיציה בכלל, והמשותפת בפרט, קופחה באופן משמעותי. זה שהאופוזיציה כולה קיבלה רק את ועדת ביקורת המדינה, והעניין אפילו עלה בבג"צ, להבדיל מהכנסת ה-20, למשל, שהאופוזיציה הייתה בראשות ועדת הכלכלה, וגם ועדת ביקורת המדינה, וגם הוועדה למעמד האישה, ועוד ועדה אני חושב, ועדה לנגע הסמים. הייתה עוד ועדה מיוחדת, אז הפעם בכנסת הנוכחית, זה שהאופוזיציה לא מקבלת אף ועדה שהיא יכולה לחוקק, זו פגיעה דורסנית, פגיעה קשה באופוזיציה. גם מבחינת הרשימה המשותפת, בסופו של יום, שהמשותפת שהיא 15 מנדטים, לא מקבלת למעשה ראשות ועדה קבועה, סטטוטורית, נכון שאנחנו מקבלים את ראשות הוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית שאנחנו רואים שהיא ועדה חשובה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זה בחירתכם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון, עמדנו על זה. אבל הבחירה הייתה בחירה לא הוגנת. זו בחירה שטבעי הדבר שאנחנו נבחר בוועדה הזאת. אבל בסופו של דבר, בראייה כללית, אני חושב שהמשותפת קופחה באופן משמעותי ביותר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
איך למשותפת יש ועדה הזאת? וגם אתם אמורים להיות הראשונים בוועדה לבטיחות בדרכים, ואתם מקופחים, ולא יש עתיד-תל"ם, שיש להם יותר מנדטים, והם מקבלים ועדה אחת ב- - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה יש לכם יותר מנדטים – אחד? אנחנו מוכנים להתחלף. תנו לנו את ביקורת המדינה, ותיקחו את הכול. בבקשה, אני יודע מה העמדה שלך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אם אני הייתי מנהל את המשא-ומתן - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני יודע מה העמדה שלך.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לשנן את הדברים הנכונים שאמר חברי אוסאמה. הקואליציה דרסה את האופוזיציה בחלוקת הוועדות – עשתה דברים שלא ייעשו. בדרך כלל, כלכלה אמורה לעבור לאופוזיציה, תהיה ועדה מחוקקת שאפשר לחוקק חוקים.

מה קיבלה האופוזיציה? – ביקורת המדינה ומעמד האישה וסטטוטוריות וועדות מיוחדות. לכן, אנחנו כמשותפת, היינו מול שתי אפשרויות לא קלות, לא הוגנות החלוקה והאופציות. מטבע הדברים, אנחנו נבחר בוועדה למיגור הפשיעה, וגם בסופו של דבר, בוועדה לנגע הסמים ותאונות דרכים. אני מקווה שהיא תוחלף בקרוב. זה לא מה שצריכה לקבל סיעה בת 15 מנדטים. ויש עתיד, צריכה לקבל יותר מאשר ביקורת המדינה, ועדת כלכלה, למשל. גם אנחנו רצינו ועדת כלכלה. לכן, מבחינת ניהול הוועדות, יש טעם מר בפה. היה אפשר אחרת. אבל זאת הקואליציה, נתמודד גם עם זה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
בהמשך למה שאמר חבר הכנסת טיבי, אפשר לספור אולי על יד אחת את המקרים --
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה מצטרף לטיבי, לא מצטרף אליי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אתה יודע שאני אוהב אותך.

אם בודקים את ההיסטוריה של 72 שנים, יכולים לספור אולי על יד אחת בכמה כנסות הייתה קואליציה דורסנית מן הסוג הזה שהותירה לאופוזיציה ועדה סטטוטורית אחת בלבד. בדרך כלל, ועדת הכלכלה הייתה הולכת לאופוזיציה. בכנסות שאני מכיר מ-2013, עד היום, חבר הכנסת טיבי בוודאי ובוודאי ותיק ממני, הוא יכול להעיד על כך – לא היה את המצב הזה. אני הייתי מצפה מכנסת כזו, או ממשלה כזו ענקית עם מגוון רחב של תפקידים. עם 54 אפשרויות לשרים וסגני שרים. עם כל הוועדות בכף היד. עם חברות כנסת שמגיעות אולי מחר בבוקר וכבר ממונות לראשות ועדה. הייתי מצפה שהקואליציה תבוא עם יד פתוחה.

בסדר, לא רציתם לתת את הנציג האחד והיחיד, שהרי הוא לא יכול להטות כף בוועדה למינוי שופטים, שזה יותר סמל, כי יש עוד נציגים לפחות בעניין הזה. זוהי קואליציה דורסנית, לא ראויה בממשלה לא ראויה. זה רק סימנים של צעדים שאתם עושים – עוד אחד, ועוד אחד, שדורסים את האופוזיציה. ככה לא בונים כנסת. ככה לא בונים יחסי גומלין תקינים. וככה לא בונים יחסי אמון.

אני רוצה להזכיר לכם, שנתניהו היה זקוק למשותפת כדי לפזר את הכנסת. אז כאשר נתניהו נוח לו, אז הערבים הם בסדר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
גם המשותפת היו צריכים את נתניהו לפזר את הכנסת.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
עזוב מלכיאלי, נו באמת. תשאל את אריה. אריה מספיק ותיק כדי להגיד לך שלא היה כדבר הזה. שלא דרסו - - -
היו"ר איתן גינזבורג
תגידו, כל הדיון הזה בשביל למנות את עודד פורר להיות יושב-ראש מעמד האישה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - - לכל הוועדות כאן.
היו"ר איתן גינזבורג
אוקיי. בסדר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
זוהי הזדמנות להשמיע את קולנו בשלוש הדקות שיש לכל אחד ואחד. הקואליציה זוהי דורסנית, היא יכולה רק להתבייש בצעדים שהיא עשתה, בכך שהיא לא נתנה עוד ועדה אחת, בדרך כלל, ב-90% מהשנים, ועדת הכלכלה הייתה בראשותה של האופוזיציה. איתן כבל שירת שם בפעם הקודמת כאשר היה באופוזיציה, ולפני כן, כמובן, אחרים. זה פשוט חבל, זה משאיר טעם רע בפה. אל תבואו אחר-כך בטענות על כל הדברים שאנחנו עושים, כי את הצעדים הדרסטיים והדורסניים אתם עושים.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.

מי בעד המלצה על חבר הכנסת עודד פורר לכהן כיושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

בעד – 5
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
ההמלצה התקבלה. נאחל לך הצלחה. אתה תהיה חבר הכנסת השני, הזכר, שעומד בראש הוועדה הזאת. אני חושב שזה דווקא טוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מי הראשון שהקדים אותו?
היו"ר איתן גינזבורג
היה גדעון סער.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
שני עורכי דין.
הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור להמלצה למינוי יושב-ראש לוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית. המלצה שאנחנו מבקשים להביא, הוא שמינויו של חבר הכנסת מנסור עבאס, מטעם סיעת הרשימה המשותפת.

בבקשה, אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בהמשך לדברים שאמרתי קודם, ואמרו חבריי - אחמד טיבי בעיקר לעניין הבחירה שאנחנו הועמדנו בפניה איזה ועדה לבחור. כמובן, לאחר שאנחנו אמרנו את דברנו בעניין הקיפוח של האופוזיציה ושל המשותפת, אך היה טבעי שאנחנו נבחר בוועדה החשובה הזאת, והאירועים של הימים האחרונים במיוחד – הרצח המשולש שהיה לפני יומיים. שלושה צעירים משכונת ג'ואריש ברמלה, וירי בטייבה, וירי בטירה, בטירה שלשום, והיום בטייבה, אז זה מראה על החשיבות של הוועדה הזאת. לכן אנחנו מייחסים חשיבות רבה לוועדה הזאת, ואני קורא לכל הסיעות – זאת לא הבעיה שלנו, של החברה הערבית האלימות בחברה הערבית.
קריאה
בעיה של החברה הישראלית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זו בעיה של החברה בכלל. וצריך פה גם שכל המשרדים, שכל השרים, שכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית, באמת, שיירתמו למשימה החשובה הזאת של כולם בסופו של דבר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רק יכול לאחל, כשנקים את הוועדה, נאחל שימיה יהיו קצרים וספורים, כי הפשיעה תמוגר. נראה לי שזו קריאה, ומשהו משותף שכולם יחתמו עליו וירצו אותו.

אם כך, מי בעד בחירתו של חבר הכנסת מנסור עבאס, ליושב-ראש הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית? ירים את ידו.


הצבעה

בעד – 7
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
7 בעד. פה אחד. נעביר את ההמלצה לוועדה.


איוש חברים בוועדות השונות מטעם סיעת הרשימה המשותפת
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה לעבור בבקשה לאיוש חברים בוועדות השונות מטעם סיעת הרשימה המשותפת.

לפי בקשת סיעת הרשימה המשותפת, אני מקריא את רשימת הנציגים בכל הוועדות, על מנת שהדברים יהיו מסודרים.
בוועדת הכנסת
יכהן חבר הכנסת אחמד טיבי
בוועדת כספים
יכהנו חברי הכנסת אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, ואנטאנס שחאדה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש שלושה חברי כנסת מהמשותפת בכספים?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רצינו ארבעה, לא התאפשר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לנו אמרו - - - אחד לשבע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו בחוץ וביטחון אפס.
היו"ר איתן גינזבורג
יש יחסים בין הסיעות....
בוועדת הכלכלה
יכהנו חברי הכנסת אנטאנס שחאדה, ואימאן ח'טיב יאסין.
בוועדת הפנים והגנת הסביבה
יכהן חבר הכנסת סעיד אלחרומי.

ובמקום חברי הכנסת אוסאמה סעדי ויוסף ג'אברין: יכהנו חברי הכנסת ג'אבר עסאקלה, וסונדוס סאלח.
בוועדת החוקה, חוק ומשפט
יכהנו חברי הכנסת יוסף ג'אברין, ואוסאמה סעדי.
בוועדת החינוך, התרבות והספורט
יכהנו חברי הכנסת יוסף ג'בארין, וואליד טאהא וסמי אבו שחאדה – נשלח לו מפה החלמה מהירה.
בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יכהנו חברי הכנסת איימן עודה, אוסאמה סעדי, והיבה יזבק.
בוועדה לקידום מעמד האישה
תכהן חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.
בוועדה לענייני ביקורת המדינה
יכהן חבר הכנסת סעיד אלחרומי.
בוועדת המדע והטכנולוגיה
תכהן חברת הכנסת סונדוס סאלח.


בוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות למגפות ולרעידות אדמה: יכהנו

חברי הכנסת ג'אבר עסקאלה, ואימאן ח'טיב יאסין.
בוועדה המיוחדת לזכויות הילד
תכהן חברת הכנסת היבה יזבק.
בוועדה המיוחדת לפניות הציבור
יכהן חבר הכנסת ווליד טאהא.

בוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית: יכהנו חברי הכנסת מנסור עבאס, ואנטאנס שחאדה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ועוד נציג יימסר בהמשך.
היו"ר איתן גינזבורג
בוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט: יכהן חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
המשותפת תעמוד בראש הוועדה הרביעית, תתחיל. הכותרת והשם יימסרו ביומיים הקרובים.
היו"ר איתן גינזבורג
כמו שאמרנו בפעם שעברה.
חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג- 2003
היו"ר איתן גינזבורג
חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל. מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה, יכהנו – במקום חברי הכנסת אוסאמה סעדי ויוסף ג'בארין, יכהנו – חברי הכנסת ג'אבר עסאקלה, וסונדוס סאלח. מטעם ועדת החוץ והביטחון – במקום חבר הכנסת ינון אזולאי, יכהן חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.

מי בעד החילופין? – ירים את ידו.


הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד, החילופין אושרו.קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש), קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית), התש"ף-2020 (מ/1299), לשם הכנתה
לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו צריכים לקבוע ועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש), קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית), התש"ף-2020 (מ/1299), לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

ההצעה היא להעביר את הוועדה לוועדת הפנים והגנת הסביבה שעוסקת ברשויות מקומיות. בוודאי התייחסות. אם לא, מי בעד? ירים את ידו.הצבעה

בעד – רוב
נגד – נגד
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד. ועדת הפנים אושרה.
קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "ועדת חקירה פרלמנטרית על
תפקוד הממשלה מול האלימות הגואה כלפי נשים והירצחן של 11 נשים מתחילת השנה" – הצעת של
חברת הכנסת תמר זנדברג
היו"ר איתן גינזבורג
קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "ועדת חקירה פרלמנטרית על תפקוד הממשלה מול האלימות הגואה כלפי נשים והירצחן של 11 נשים מתחילת השנה" – הצעתה של חברת הכנסת תמר זנדברג. לפי ההסכם והסיכום, אנחנו מציעים שהוועדה שתדון בנושא יהיה הוועדה לקידום מעמד האישה.
ארבל אסטרחן
הצעה לסדר, זה לא כהצעה - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הצעה רגילה לסדר-היום.
היו"ר איתן גינזבורג
זה קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום.
ארבל אסטרחן
צריך להוריד שם את המלים.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
רגע, שאני אבין. בקשה למינוי ועדה חדשה אד-הוק - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
דיון בהצעה דחופה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא. מה שעולה על הפרק כרגע – בעקבות הדיון שהיה במליאה בזמנו, אנחנו מבקשים להעביר את ההצעה לסדר-היום, אנחנו צריכים לקבוע לאיזו ועדה. אנחנו מציעים לוועדה לקידום מעמד האישה, בתיאום עם חברת הכנסת תמר זנדברג.
ארבל אסטרחן
זה החל כהצעה להקמת ועדה.
היו"ר איתן גינזבורג
זה החל כהצעה להקמת ועדה, בוא נאמר כך – החל בהצעה לחקירה פרלמנטרית, והיום אנחנו נמצאים בלהעביר את הנושא לדיון בוועדה לקידום מעמד האישה.
ארבל אסטרחן
בהסכמת המציעה כפי - -
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? ירים את ידו.


הצבעה

בעד – 6
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד. ההצעה תעבור לוועדה לקידום מעמד האישה.
בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש), התש"ף–2020 (מ/1300), מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה.
היו"ר איתן גינזבורג
יש בקשה של יושב-ראש ועדת הכלכלה, להעביר את הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) – מה שקרוי "חוק טיבי" (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש), מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה, זה בתיאום ובאישור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נשמע את בעל העניין.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
האמת היא, אדוני, שהחוק חוקק בוועדת כלכלה, והמקום הטבעי הוא ועדת כלכלה. אני מנסה להתקשר לחבר הכנסת מרגי עכשיו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי.
היו"ר איתן גינזבורג
הוא נמצא בדיון במשרד התיירות.
ארבל אסטרחן
אבל הוא הגיש את הבקשה.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון, אבל הוא התקשר אליי, להגיד שיש לו דיון במשרד התיירות, והאם חובתו הכרחית? אמרתי שהיא לא הכרחית.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ברור, זו הבקשה שלו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אם מרגי רוצה, לי, כיוזם החוק המקורי, הטוב, שהממשלה מתנכלת לו - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא רבים זוכים לחוק - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חוק הטוב שהממשלה מתנכלת לו.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, זו הוראת שעה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הממשלה מתנכלת לו בהוראת שעה...
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
נתנה לו להחזיר כסף ללקוחות?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כן, פיצוי. במקום לעזור ישירות לחברות התעופה, סיוע כספי ישיר מהמדינה לחברות - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הם עוזרים לאל-על. אתה יודע אם - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
זה רק הארכת תקופות. גם ככה מצבם על הפנים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ומצב האנשים שדחו להם טיסה? - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מיקי, המצב קשה. אנחנו יודעים שהמצב קשה, אבל לא - - -

אתה עכשיו בא, וגורע מזכויותיהם של אזרחים רבים לקבל פיצוי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
המדינה בגרעון.
היו"ר איתן גינזבורג
רק אני רוצה להגיד לכם שאנחנו לא דנים בחוק, רק איזו ועדה תדון בחוק.

חבר הכנסת גפני מסכים שזה יעבור.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה חמש דקות התייעצות סיעתית. תנו לי חמש דקות.
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה, חמש דקות התייעצות סיעתית.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:37 ונתחדשה בשעה 10:42.)
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה.

אני מעלה להצבעה את הבקשה להעביר את חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה). מוועדת הכספים לוועדת הכלכלה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לומר שזה חוק חשוב. חוק הצרכני ביותר שיש כדי לפצות על אזרחים. הוא היה בוועדת הכלכלה, נדון וחוקק בוועדת הכלכלה. הוועדה בראשות מרגי, היא הכתובת הנכונה להמשך הדיון בוועדה.
היו"ר איתן גינזבורג
כך שראוי לו לידון שם.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ראוי. גם מרגי יש לו נתונים לא רעים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
וגם זהות עשייה של יושב-ראש הוועדה – מותר לך לומר גם את זה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה הקשר בין תעופה לש"ס?
היו"ר איתן גינזבורג
לא, זה לא תעופה, זה הפיצויים.

מי בעד? ירים את ידו. מי נגד?


הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד. ההצעה תועבר לוועדת הכלכלה.

תודה רבה חברים.


הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים