ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 07/06/2020

חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49), חוק הכנסת (תיקון מס' 47), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת2
ועדת החוקה, חוק ומשפט
07/06/2020

כנסת העשרים-ושלושהכנסת


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 9
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום ראשון, ט"ו בסיון התש"ף (07 ביוני 2020), שעה 14:00
סדר היום
1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר)
2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 47) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
אלי אבידר
קארין אלהרר (באמצעים מקוונים)
יואב סגלוביץ'
שלמה קרעי
חברי הכנסת
עוזי דיין
מתן כהנא
מיקי לוי
אופיר סופר
אוסאמה סעדי
רם שפע
ייעוץ משפטי
גור בליי
אפרת חקאק
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר)
2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 47) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר), התש"ף-2020
היו"ר יעקב אשר
אנחנו מחדשים את הישיבה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו מתעסקים בתיקון לחוק יסוד לא בדרך של הוראת שעה, שזה דבר שאני חושב שהוא דבר שאיננו נכון עקרונית. אנחנו לוקחים פה תקלה והופכים אותה לאידיאולוגיה. יש פה תקלה או אירוע פוליטי מקומי, שאני יכול להסכים לו או לא להסכים לו, הכל בסדר, שמדברים עליו במונחים של הסמכות שלנו כרשות מכוננת. אני חושב שזה גרוע מעבר לאירוע עצמו. הכנסת מזלזלת בעצמה כשהיא עושה את זה. אני חושב שלא היה נופל דבר אם המציעים היו מקבלים החלטה לעשות את זה כהוראת שעה, אמרנו את זה מתחילת הדרך. אני חושב שזה היה עומד בכל מבחן. המשחק הזה בחוקי יסוד איננו נכון. כל הפרטים פה מקומם בחוק, לא בחוק יסוד. הפרטים שנוגעים למה יהיה במבנה של שליש, 15, 7 או 8 לא מתאימים להוראה כללית של חוק יסוד. אי אפשר להתעלם שהסיפור של החוק הזה, החוק הישראלי כפי שאנחנו קוראים לו פה בוועדה, לא הנורבגי, נולד מחוק אחר, מתיקון של חוק-יסוד: הממשלה שגרם לממשלה להיות גדולה מידי, לא אפקטיבית, עם ריבוי של שרים וסגני שרים.

דיברנו פה לא מעט על זה שחסר תוכן לתפקיד סגן שר, שחסר תוכן משמעותי ואמיתי לתפקיד הזה. אנחנו עושים פה חטא על פשע. אנחנו רוצים, ובצדק, לגרום לכנסת לתפקד בצורה טובה, אנחנו רוצים שיהיו מספיק חברי כנסת שיעבדו בוועדות, אבל הדרך שאנחנו עושים את זה היא עקומה לחלוטין. היא עקומה בזה שהוספנו סגני שרים. אם אנחנו מטפלים בקצה של הדברים, לא בתשתית שלהם, אנחנו עושים שקר בנפשנו בסיפור.

אני רוצה לגעת במשהו שלא דובר עליו. הוא אולי נראה משני, אבל הוא מתאים לכוונת מחוקקי החוק, לכוונת המבקשים או המציעים. חשוב שלשר או סגן שר שיצא וכבר איננו חבר כנסת, ואני חושב שחשוב להוסיף את זה בדבר החקיקה עצמו, יהיה איזה שהוא קשר, שנייצר קשר אינהרנטי בינו לבין הכנסת, כדי שלא יהיה מצב שיהיו אנשים שמתנתקים. אמנם הם עושים תפקידים מאוד חושבים כשרים או כסגני שרים, אבל הם חייבים להיות חלק מהעשייה הפרלמנטרית פה. זו הסתייגות שלא פוגעת בשום דבר מהמהות של הדברים. ההצעה שלי אומרת ששר או סגן שר שהתפטר בהתאם להוראות סעיף זה יחויב להופיע בוועדה בהתאם להחלטת הכנסת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הם בכל מקרה חייבים. אם מזמנים אותם הם מגיעים.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני נגד החוק במתכונת הנוכחית, בייחוד כשהוא בא לתקן עיוותים מחוק-יסוד: הממשלה, תיקון לממשלה הגדולה, המנופחת והמיותרת. התיקון שאני מציע בנוגע לשר או סגן שר הוא תיקון ראוי וסביר, אין מה להתנגד לו. אני חושב שהתיקון הזה, גם בשינויי נוסח שיתאימו יותר, מתאים לכוונת המציעים, אין מה להתנגד לו, הוא רק משבח את העבודה ושם את הכנסת במקום ראוי, לא באיזה מקום שצריך למלא אותו במספר אנשים. הוא מטיל איזו שהיא חובה על אנשי הרשות המבצעת, מאחר והם הלכו לשם, להגיע לכאן, לא שיהיה ניתוק. זה מתאים לכוונת המחוקק כפי שהוצגה.
היו"ר יעקב אשר
האם אפשר שתהיה איזו שהיא הוראה כוללת שמדברת על חובה של שרים וסגני שרים להיות נוכחים בישיבות? אני חושב שכששר מוזמן לישיבת ועדה הוא מגיע. הוא יכול לשלוח את סגן השר מטעמו. אם אני מבין נכון, מה שמפריע לך, יואב, זה שאין אמירה. השאלה אם אפשר לכתוב איזו שהיא אמירה.
גור בליי
אנחנו בדרך כלל כותבים הוראות שהן הוראות מחייבות.
היו"ר יעקב אשר
אני יותר רגוע לגבי סגן שר מאשר לגבי שר, כי השר שולח את סגן השר להתמודד במליאה בשאילתות. דווקא לגבי שר זה יכול להיות יותר גרוע.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני אומר את זה על רקע העובדה שאנחנו לא נמצאים במצב רגיל. לא הייתה ממשלה כזאת בגודלה מעולם, לא היה מספר כזה של סגני שרים.
היו"ר יעקב אשר
גור, אולי תטיל על מישהו מהאנשים שלך לחשוב על איזה שהוא ניסוח שלפחות נותן את רוח המפקד.
גור בליי
אנחנו נחשוב אם אפשר.
היו"ר יעקב אשר
שלא ינתק את הקשר.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
כל הרעיון זה שלא ינותק הקשר של כל כך הרבה אנשים לבית הזה.
גור בליי
סגני שרים.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
כל הצעה טובה תתקבל בברכה. אני חושב שהחוק הזה לא באמת דן בתפישת העולם של חוק נורבגי אלא בפתרון של בעיה פוליטית, לכן לא נכון לעגן את העניין הזה בחקיקת יסוד. אני חושש שהדבר הזה מקרין על הדרך שבה אנחנו רואים חוקי יסוד באופן כללי. אנחנו עוסקים בהם בזילות יתר בתקופה האחרונה. אני חושב שלחוקי יסוד יש משמעות הרבה יותר עמוקה.
רם שפע
אני מתחבר להסתייגות הראשונה שלך, אדוני היושב-ראש, על לנסות לייצר זיקה בין השר או סגן השר למשכן. יש בה הרבה טעם. שווה לבדוק אם יש אפשרות לייצר מנגנון כזה. יש די תמימות דעים, אם בייעוץ המשפטי של הכנסת ובמשרד המשפטים, שמתוקף העובדה שזה כבר כמה כנסות ברצף, למעט אחת, שדנים שוב פעם ושוב פעם בחוק הנורבגי - להמשיך את זה בהוראת שעה זה לא משהו רצוי. אנחנו הולכים יד ביד עם עמדת הייעוץ המשפטי בהקשר הזה.
מיקי לוי
שתדע, רק בפעם השנייה דנים בחוק הנורבגי. כל העניין של אגרת שמירה נמצא כבר 10 שנים בהוראת שעה. בצורה שבה הבאתם את החוק הזה, שזה לצורך נקודתי, היה ראוי שזה יהיה בהוראת שעה. אני מבטיח לכם שאם זה יהיה בהוראת שעה, אנחנו נוריד את כל ההסתייגויות, אנחנו נעשה חיים קלים לגמרי. אם מישהו ילך לבג"ץ על זה, אנחנו נתמוך בכם בסיבוב השני. בואו נעשה דיל. אוסאמה, אתה מסכים?
אוסאמה סעדי
מסכים במאה אחוז.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו מתחילים עם ההסתייגויות של סיעת ישראל ביתנו לחוק היסוד.
גור בליי
הסתייגויות סיעת ישראל ביתנו להצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49):

1. סעיף 1(1) להצעת החוק, תיקון סעיף 23 יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. סעיף 1(2) להצעת החוק, תיקון סעיף 23 יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. בסעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג, בכותרת השוליים יימחקו המילים: "או סגן שר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4. בסעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג(א), יימחקו המילים: "או כסגן שר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
5. בסעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג(ב), במקום המילים : כעבור 48 שעות", יבוא: "כעבור 24 שעות".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
6. בסעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג(ג), יימחקו המילים: "או סגן שר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
7. בסעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג(ג)(1), יימחקו המילים: "או כסגן שר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
8. סעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג(ג)(2), יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
9. סעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג(ג)(3), יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
10. סעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג(ג)(4), יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
11. בסעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג(ד), במוקם המילים: "לא יפסיקו את חברותם יותר מחמישה חברי הכנסת מאותה הסעה", יבוא: "לא יפסיק את חברותו יותר מאחד מחברי הכנסת מאותה הסיעה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
12. סעיף 2 להצעת החוק, סעיף 42ג(ד)(1) יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
13. סעיף 2 להצעת החוק, סעיף 42ג(ד)(1)(א), יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
14. סעיף 2 להצעת החוק, סעיף 42ג(ד)(1)(ב) יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
15. סעיף 2 להצעת החוק, סעיף 42ג(ד)(1)(ג) יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
16. סעיף 2 להצעת החוק, סעיף 42ג(ד)(1)(ד) יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
17. סעיף 2 להצעת החוק, סעיף 42ג(ד)(2)(א) יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
18. סעיף 2 להצעת החוק, סעיף 42ג(ד)(2)(ב) יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
19. סעיף 2 להצעת החוק, סעיף 42ג(ד)(2)(ג) יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
20. בסעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג(ה), יימחקו המילים: "או שחדל לכהן כסגן שר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
21. בסעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג(ה)(1), בכל מקום, במקום: "שר או סגן שר", יבוא "שר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
22. בסעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג(ו(3), בסוף הסעיף יתווספו המילים: "וכל סיעה תוכל לבצע החלפה אחת בתקופת כהונתה של אותה הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
23. בסעיף 3 להצעת החוק, בתיקון סעיף 43(2), אחרי סעיף קטן (ו) יבוא: "(ז) מי שבא לכהן במקום חבר הכנסת היוצא, לא יוכל לכהן כשר או כסגן שר בתקופת כהונתה של אותה הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
24. סעיף 4(1) להצעת החוק יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
25. בסעיף 4(2) להצעת החוק, יימחקו המילים: "או סגן שר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
26. בסעיף 4(3) להצעת החוק, בהוספת סעיף 30א, בכותרת השוליים יימחקו המילים: "או סגן שר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
27. בסעיף 4(3) להצעת החוק, בהוספת סעיף 30א, במקום המילים : "על אף האמור", יבוא: "בהתאם לאמור", ובמקום המילים: "ניתן להטיל עליו", יבוא: "לא ניתן להטיל עליו". ויימחקו המילים בסיפא הסעיף: "אף שאינו חבר הכנסת, אולם עם היותו לראש הממשלה, תתחדש חברותו בכנסת בהתאם להוראות סעיף 42ג(ג)(2) לחוק –יסוד: הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
28. בסעיף 4(3) להצעת החוק, בהוספת סעיף 30ב, במקום המילים: "על אף האמור", יבוא: "בהתאם לאמור", ובמקום המילים: "ניתן למנות", יבוא: "לא ניתן למנות". ויימחקו המילים בסיפא הסעיף: "אף שאינו חבר הכנסת, אולם עם מינויו כאמור תתחדש חברותו בכנסת בהתאם להוראות סעיף 42ג(ג)(3) או (4) לחוק היסוד האמור".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
הסתייגויות סיעת ישראל ביתנו להצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 47), התש"ף- 2020:

1. בסעיף 1 להצעת החוק, תיקון סעיף 9א יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
2. בסעיף 2 להצעת החוק, בתיקון סעיף 10א, סעיף (3) יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
3. בסעיף 2 להצעת החוק, בתיקון סעיף 10א, סעיף (5) יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4. בסעיף 3 להצעת החוק, בתיקון סעיף 56, במקום המילים: "יחולו", ובוא המילים: "לא יחולו".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. בסעיף 4 להצעת החוק, בהוספת סעיף 62א(א), במקום המילים: "24 שעות", יבואו המילים: "12 שעות".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. בסעיף 4 להצעת החוק, בהוספת סעיף 62א(ב), במקום המילים: "24 שעות", יבואו המילים: "12 שעות".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. בסעיף 4 להצעת החוק, בהוספת סעיף 62א(ג), יימחקו המילים: "גם על מי שנתחדשה חברותו בכנסת לפי הוראות סעיף 42ג(ג) לחוק-יסוד: הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. בסעיף 4 להצעת החוק, בהוספת סעיף 62א(ד), יימחקו המילים: "או כסגן שר" ובמקום המילים: "24 שעות", יבואו המילים: "12 שעות".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. סעיף 5 להצעת החוק יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו מעלים עכשיו להצבעה את ההסתייגויות של הרשימה המשותפת.
גור בליי
הסתייגויות להצעת חוק-יסוד: הכנסת. ההסתייגות הראשונה היא לראות את ההצעה הזאת כהוראת שעה זמנית לתקופת כהונתה של הכנסת ה-23.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. יש לחזור לחוק הנורבגי שאושר בכנסת ה-20 ולאפשר לכל סיעה את האפשרות ששר או סגן אחד יתפטר ויכניס במקומו חבר כנסת חדש.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. שהמגבלה תהיה שניים.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
לסעיף 42ג(א):

1. אחרי "סגן שר" יבוא "ראש ממשלה ו/או ראש ממשלה חילופי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. במקום "רשאי" יבוא "אינו רשאי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?
הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. אחרי "תהיה" יבוא "בנוכחותו".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. במקום "בהסכמתו בכתב של יו"ר סיעתו" יבוא "באישור הכנסת ברוב רגיל".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. במקום "בהסכמתו בכתב של יו"ר סיעתו" יבוא "באישור הכנסת ברוב של 61 לפחות".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
1. במקום "לא יחולו" יבוא "יחולו".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
אנחנו עוברים לסעיף 42ג(ב).

1. במקום "48 שעות" יבוא "במיידי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "48 שעות" יבוא "6 שעות".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "48 שעות" יבוא "12 שעות".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "48 שעות שעות" יבוא "24 שעות".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "שההודעה הגיעה לידי היושב-ראש" יבוא "אישור הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "יידחה" יבוא "לא יידחה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ג).

1. אחרי "סגן שר" יבוא "ראש ממשלה ו/או ראש ממשלה חילופי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "לא יידרש" יבוא "יידרש".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. אחרי המילה "אימונים" יבוא "ואישור הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ג)(1).

אחרי "סגן שר" יבוא "ראש ממשלה ו/או ראש ממשלה חילופי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ג)(2).

אחרי "החלופי" יבוא "או חבר בממשלה הנוכחית".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ג)(3).

אחרי "בפועל" יבוא "או לראש הממשלה החילופי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ד)

1. במקום "באותה סיעה" יבוא "באותו גוש"
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "באותה סיעה" יבוא "בקואליציה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "חמישה" יבוא "ארבעה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?


הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "חמישה" יבוא "שלושה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "חמישה" יבוא "שני חברי כנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
42ג(ד)(1)

1. במקום "שליש" יבוא "רבע".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
ב. במקום "שליש" יבוא "עשירית".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
ג. במקום "12" יבוא "10".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "12" יבוא "8".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "12" יבוא "6".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "12" יבוא "4".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ד)(1)(א)

א. במקום "לכל היותר" יבוא "לא פחות".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
ב. במקום "רשאי" יבוא "אינו רשאי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ד)(1)(ב)

במקום "שני חברי הכנסת" יבוא "חבר כנסת אחד".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ד)(1)(ג)

א. במקום "שלושה חברי הכנסת" יבוא "שני חברי הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
ב. במקום "שלושה חברי הכנסת" יבוא "חבר כנסת אחד".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ד)(1)(ד)

א. במקום "ארבעה חברי הכנסת" יבוא "שלושה חברי הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
ב. במקום "ארבעה חברי הכנסת" יבוא "שני חברי הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
ג. במקום "ארבעה חברי הכנסת" יבוא "חבר כנסת אחד".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ד)(2)(א).

א. במקום "סיעה" יבוא "קואליציה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
ב. במקום "סיעה" יבוא "גוש".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
ג. אחרי "סגני שרים" יבוא "ראש ממשלה בפועל וראש הממשלה החילופי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
ד. במקום "עשרה" יבוא "חמישה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
ה. במקום "שני חברי הכנסת" יבוא "חבר כנסת אחד".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 42ג(ד)(2)(ב)

1. במקום "סיעה" יבוא "קואליציה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "סיעה" יבוא "גוש".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. אחרי "סגני שרים" יבוא "ראש ממשלה בפועל וראש הממשלה החילופי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "תשעה" יבוא "ארבעה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "שלושה חברי הכנסת" יבוא "שני חברי הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "שלושה חברי הכנסת" יבוא "חבר כנסת אחד".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ד)(2)(ב).

1. במקום "סיעה" יבוא "קואליציה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום "סיעה יבוא "גוש".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. אחרי "סגני שרים" יבוא "ראש ממשלה בפועל וראש הממשלה החילופי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ד)(3): סעיף זה בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ה)

אחרי "כסגן שר" יבוא "ראש ממשלה בפועל וראש הממשלה החילופי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ו)(1)

1. אחרי "כסגן שר" יבוא "ראש ממשלה בפועל וראש הממשלה החילופי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. אחרי "בכתב" יבוא "ואישור הכנסת ברוב רגיל".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. אחרי "יושב-ראש הכנסת" יבוא "וחברי הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 42ג(ו)(2)

1. המילה "רק" תימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. אחרי "יושב הראש" יבוא "וחברי הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
עכשיו אנחנו עוברים להסתייגויות של הרשימה המשותפת על הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 47).
אפרת חקאק
הסתייגות ראשונה היא על העניין של הוראת שעה.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
2. לחזור לחוק שהיה בכנסת ה-20.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
3.לשנות את המכסה כך שיהיו שני שרים או סגני שרים.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 9א: 1. סעיף 9א בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. במקום הסיפה של סעיף 9א ("במקום בסעיף 41" יבוא "בסעיפים 41 או 42ג(ב)") יבוא "סעיף 42ג(ב)".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 10א: 1. סעיף 10א בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 10א(1):

1. סעיף 10א(1) יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
1. המילה "ברישה" תימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 10א(3):

סעיף 10א(3) בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "אחרי" יבוא "לפני".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "פסקה (1)" יבוא "פסקה (2)".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 10א(4):

סעיף 10(א)(4) בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "בפסקה (3)" יבוא "בפסקה (4)".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "לחוק יסוד" יבוא "לחוק יסוד הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 10א(5):

במקום "אחרי פסקה (3)" יבוא "במקום פסקה (3)".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "(4)" יבוא "(3)".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "ההשתייכות הסיעתית" יבוא "ההשתייכות הקואליציונית".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 56: סעיף 56 בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא עברה.
אפרת חקאק
במקום "לשר או לסגן שר" יבוא "לראש הממשלה או לראש הממשלה החלופי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 62א: סעיף 62א בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 62א(א):

סעיף 62א(א) בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "חבר כנסת" יבוא "שר או סגן שר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "אף אם התפלגה קודם לכן או לאחר מכן" יבוא "לאחר מכן בלבד".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "גם לפי הוראות סעיף 59(2)" יבוא "ולא יחולו הוראות סעיף 59(2)".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "חבר כנסת" יבוא "שר או סגן שר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "ליושב-ראש הכנסת" יבוא "לראש הממשלה או לראש המשלה החלופי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
המילים: "הודעה אחת בלבד" יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 62א(ב):

סעיף 62א(ב), בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "חבר כנסת" יבוא "שר או סגן שר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "כמשתייך לסיעה" יבוא "כמשתייך לקואליציה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "רשאי" יבוא "חייב".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 62א(ג):

סעיף 62א(ג), בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "ועל מי שחזר למלא את משרתו לאחר שהסתיימה השעייתו" יבוא "ולא יחזור למלא את משרתו שר או סגן שר שהושעה לאחר שהסתיימה השעייתו".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לפני "התפלגה סיעתו" יבוא "למעט אם".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 62א(ד):

סעיף 62א(ד), בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 5: סעיף 5 בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "שר או סגן שר" יבוא "ראש הממשלה החלופי בלבד".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 6: סעיף 6 בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 6(1):

סעיף 6(1), בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "חברי כנסת, שרים וסגני שרים" יבוא "ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי ושרים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 6(2):

סעיף 6(2), בטל.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "שרים וסגני שרים" יבוא "ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי ושרים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
במקום "יובא העניין בידי יושב-ראש הכנסת" יבוא "יובא העניין בידי ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
אנחנו בהסתייגויות של חברת הכנסת קארין אלהרר לחוק היסוד.

1. הוספת סעיף הגדרה: "המתווה המפורט בחוק זה ייקרא "המתווה הישראלי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 1, המילים "סגן שר" יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2, המילים "סגן שר" יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2(א), במקום "חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר רשאי להפסיק את חברותו בכנסת" יבוא "חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר מחויב להפסיק את חברותו בכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בתיקון סעיף 2(ב), המילים "זולת אם חזר בו מהודעתו קודם לכן בהודעה בכתב ליושב-ראש הכנסת" יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בתיקון סעיף 2(ד)(1), במקום סעיף (1) יבוא: "בסיעה המונה מעל עשרה חברי כנסת רשאים להפסיק את חברותם עד חמישה חברי כנסת. בסיעה מהונה מתחת לעשרה חברי כנסת רשאים להפסיק את חברותם עד שני חברי כנסת בלבד".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 2(ו) יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2(ו), אחרי סעיף קטן (3) יבוא: "(4) כל סיעה תהיה רשאית לעשות שימוש במנגנון ההחלפה כאמור בסעיף (1) וסעיף (2) פעם אחת בלבד במשך כהונתה של הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 4, המילים "סגן שר" יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 4 יבוא סעיף 5 להצעת החוק – הוראת שעה: "5. תוקפו של חוק זה מיום פרסומו ברשומות עוד לסיום כהונתה של הכנסת העשרים ושלוש".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הוספת סעיף תחילה: תחילתו של חוק זה עם כינונה של הכנסת העשרים וארבע.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הוספת סעיף תחילה: תחילתו של חוק זה כאשר גירעון המדינה יעמוד על 3%.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו עוברים עכשיו להסתייגויות של חברת הכנסת קארין אלהרר על חוק הכנסת.
אפרת חקאק
סעיף 3 יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 4(א), במקום המילים: "יודיע חבר הכנסת ליושב-ראש הכנסת הודעה אחת בלבד, בכתב, בתוך 24 שעות מעת היותו לחבר הכנסת, בדבר הסיעה שאליה הוא מבקש להשתייך" יבוא: "יודיע חבר הכנסת ליושב-ראש הכנסת הודעה אחת בלבד, בכתב, בתוך 48 שעות".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 4(א), במקום המילים: "ובלבד שבין חבריה יש מי שנמנה עם רשימת המועמדים האמורה" יבוא: "ובלבד שהן הסיעה שאליה היה אמור להשתייך והן הסיעה שאליה הוא מבקש להשתייך מסרו ליושב-ראש הכנסת, בכתב, את הסכמתן לבקשתו בפרק הזמן האמור".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 4(ב), במקום המילים: "אולם הוא רשאי להודיע ליושב-ראש הכנסת, בכתב, בתוך 24 שעות מעת היותו לחבר הכנסת, כי הוא מבקש להשתייך לסיעה אחרת שחבריה נכללו ברשימת המועמדים שכללה את שמו" יבוא: "אולם הוא רשאי להודיע ליושב-ראש הכנסת, בכתב, בתוך 48 שעות מעת היותו לחבר הכנסת, כי הוא מבקש להשתייך לסיעה אחרת שחבריה נכללו ברשימת המועמדים שכללה את שמו".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 4(ד), במקום המילים: "תימסר בתוך 24 שעות מהמועד שבו חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר הודיע על הפסקת חברותו בכנסת כאמור" יבוא: "תימסר בתוך 48 שעות מהמועד שבו חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר הודיע על הפסקת חברותו בכנסת כאמור".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הוספת סעיף 4(ה): על אף האמור, ככל שחבר כנסת שהחל לכהן אחרי התפלגות סיעה לפי הוראות חוק זה, מבקש שלא להשתייך למפלגה שבה היה רשום בטרם התרחש איחוד הרשימות – יידרש חבר הכנסת להיות חלק משליש חברי כנסת המבקשים לעבור לסיעה אחרת מבין הסיעות שהתפלגו. ככל שאל יהי רוב של שליש חברי כנסת המבקשים לשנות את ההשתייכות הסיעתית המקורית שלהם – לא יתאפשר המעבר לסיעה אחרת וחבר הכנסת הנכנס יהיה חבר כנסת מטעם מפלגה בה היה רשום בטרם אוחדו הרשימות.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו עוברים להסתייגויות של חבר הכנסת יואב סגלוביץ'.
אפרת חקאק
בשם הצעת החוק, אחרי המילים "הצעת חוק יסוד: הכנסת" יבואו המילים: "(הוראת שעה)".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג(א), לאחר המילים "ראש הממשלה החלופי או" יבואו המילים "ראש הממשלה בפועל ושר או סגן שר מאותו המשרד שאחד מהם כבר התפטר, באמצעות סעיף 42ג".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 42ג בסעיף ו(3), במקום המילים "לא ימסור חבר הכנסת", יבואו המילים "לא תמסור סיעה בה חבר חבר הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 42ג אחרי סעיף (ו) יבוא סעיף קטן (ז): "שר או סגן שר שהתפטר בהתאם להוראות סעיף זה, יחויב להופיע בוועדה שתקבע בהתאם להחלטת הכנסת.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הוספת סעיף 5 להצעת החוק: "חבר כנסת המכהן בשל סעיף 42ג לא יוכל להתמנות לסגן שר בממשלה, כל עוד הוא מכהן כחבר כנסת בשל סעיף זה.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הסתייגויות חבר הכנסת סגלוביץ להצעת חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה) התש"ף-2020:

בסעיף 3 להצעת החוק, במקום המילים: "יחולו גם", יבואו המילים: "לא יחולו".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו עוברים להסתייגויות של חבר הכנסת מיקי לוי לחוק היסוד.
אפרת חקאק
הוספת סעיף – "מטרת החוק – מטרת החוק לבצר את שלטונו של ראש הממשלה הנאשם בפלילים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הוספת סעיף – "מטרת החוק – מטרת החוק להוות דוגמה לבזבוז כספי ציבור".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הוספת סעיף – "מטרת החוק – מטרת החוק להוות דוגמא לניתוק של הממשלה הזו".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הוספת סעיף – "מטרת החוק – מטרת החוק להביא נטל כספי עצום נוסף על הקופה הציבורית".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הוספת סעיף – "מטרת החוק – מטרת החוק להראות כי פוליטיקאים דואגים לעצמם".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הוספת סעיף – "מטרת החוק – מטרת החוק לאפשר לקבע את חוסר השוויון במדינת ישראל".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
תוספת סעיף – "מטרת החוק – מטרת החוק לרצות את שר המשפטים ניסנקורן".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הוספת סעיף – "מטרת החוק – מטרת החוק לייצר מנגנון למשרות למקורבים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הוספת סעיף – "מטרת החוק – מטרת החוק להחליש את אמון הציבור בנבחריו".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
הוספת סעיף – "מטרת החוק – מטרת החוק לפגוע בעצמאות הכנסת".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3): תחולת הסעיף עם יישום החלטת ממשלה – החלטה מספר 3398 של הממשלה מיום 11.01.2018.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3): "כניסתו לתוקף של סעיף 1 להצעת החוק תעשה בד בבד עם יישום ההחלטה 3398 בנוסחה זה: על מנת לתמוך במאמצי הממשלה בביצוע התאמות לשם התכנסות למסגרות התקציב לשנת 2019 ולשם עמידה במסגרות הפיסקאליות הקבועות בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992, מיום כינונה של הממשלה הבאה, מספר משרדי הממשלה יצומצם ל-17 משרדים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3): "להקים צוות בין משרדי שחבריו יהיו מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר ונציב שירות המדינה, או מי מטעמם (להלן – הצוות. על מנת שיהיה ניתן ליישם את צמצום מספר המשרדים האמור בסעיף 1, הצוות יגבש נהלים אופרטיביים לטובת הכנת התשתית וקביעת הפרוצדורה בעת צמצום מספר משרדי הממשלה, ויפרסמם בתוך 90 יום ממועד החלטה זו".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 1 להצעת החוק המילה "בחוק" – תימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 1 להצעת החוק המילה "יסוד" – תימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 1(1) להצעת החוק המילים "וסגן שר" – יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 1(1) להצעת החוק לפני המילה "דינם" תבוא המילה "למעט".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 1(1) להצעת החוק לאחר המילה "הכנסת" יבואו המילים "בכנסת ה-24".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 1(2) להצעת החוק במקום המילה "שאינו" תבוא המילה "שהינו".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 1(2) להצעת החוק המילים "חבר ממשלה שאינו חבר" – יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 1(2) להצעת החוק לאחר המילים "שר או" המילים "סגן שר" – יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 1(2) להצעת החוק לאחר המילים "שר או" המילים "סגן שר" – יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 1(1) להצעת החוק לאחר המילים "שאינם חברי כנסת" יבואו המילים "שישתקו את מדינת ישראל".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק, בסעיף 42ג (א) לאחר המילים "או ראש הממשלה בפועל" יבואו המילים "וכן לא על שר שסגנו התפטר או לחילופין על סגן שר שהשר במשרד בו הוא מכהן התפטר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 1(1) להצעת החוק לאחר המילים "שאינם חברי כנסת" יבואו המילים "שיש בכניסתם לכנסת משום שינוי אופי השלטון במדינת ישראל".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: תחולת הסעיף – "תוקפו של סעיף זה מכהונת הכנסת העשרים ושבע".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: תחולת הסעיף – "תוקפו של סעיף זה מכהונת הכנסת העשרים וארבע".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
50. לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: תחולת הסעיף – "תוקפו של סעיף זה מיום ה-1/1/2030".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סיעף 1(3) להצעת החוק: תחולת הסעיף – "תוקפו של סעיף זה מיום ה-1/1/2030".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
"לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3): "הממשלה תפחית בשנים 2020-2022 מבסיס התקציב של המשרדים והיחידות שפעילותם תאוחד כאמור בסעיף 1 לעיל, את הסכומים הבאים:

א. בשנת התקציב 2020 – 300 מיליוני ₪.

ב. בשנת התקציב 2021 – 300 מיליוני ₪.

ג. בשנת התקציב 2022 – 200 מיליוני ₪.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 2 להצעת החוק יבוא סעיף 3 "יישום החלטת ממשלה – החלטה מספר 3398 של הממשלה מיום 11.01.2018.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
כניסתו לתוקף של סעיף 1 להצעת החוק תעשה בד בבד עם יישום ההחלטה 3398 בנוסחה זה: על מנת לתמוך במאמצי הממשלה בביצוע התאמות לשם התכנסות למסגרות התקציב לשנת 2019 ולשם עמידה במסגרות הפיסקאליות הקבועות בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992, מיום כינונה של הממשלה הבאה, מספר משרדי הממשלה יצומצם ל-17 משרדים.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) "הממשלה תפעל תוך 30 ימים מכניסת החוק לתוקף להקים צוות בין משרדי שחבריו יהיו מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר ונציב שירות המדינה, או מי מטעמם (להלן – הצוות), על מנת שיהיה ניתן ליישם את צמצום מספר המשרדים האמור בסעיף 1, הצוות יגבש נהלים אופרטיביים לטובת הכנת התשתית וקביעת הפרוצדורה בעת צמצום מספר משרדי הממשלה, ויפרסמם בתוך 90 יום ממועד החלטה זו".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 874 הצעת חוק זכויות בעלי חיים (העברת סמכויות הוועדה בכנסת) (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי חיימוביץ".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 871 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקצאת מקומות חניה במקום ציבורי לאזרח ותיק שגילו עולה על 75), התש"ף-2020 של ח"כ טלי פלוסקוב".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 872 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום דמי אבטלה מהיום הראשון) (הוראת שעה), התש"ף-2020 של ח"כ שלמה קרעי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
לא התקבלה.
אפרת חקאק
60. לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות שתל הצעת חוק שמספרה פ/23 /875 הצעת חוק להגבלת העברת השליטה בתאגידים מרכזיים לגופים זרים, התש"ף,2020, של ח"כ מרב מיכאלי.
היו"ר יעקב אשר
הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23 /873 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכאות לגמלה למי שמצוי בהכשרה מקצועית), התש"ף-2020 של ח"כ ג'אבר עסאקלה וקבוצת ח"כים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23 / 875 הצעת חוק להגבלת העברת השליטה בתאגידים מרכזיים לגופים זרים, התש"ף-2020, של ח"כ מרב מיכאלי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/ 23 / 876 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (משיכה מקרן השתלמות לאחר לידה או אימוץ), התש"ף-2020, של ח"כ מרב מיכאלי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 877, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת תקופת הזאות לדמי אבטלה לצעירים), התש"ף-2020, של ח"כ חוה אתי עטייה.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 879, הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (תיקון – קביעת תאגיד שאינו מדווח או שותפות כחברת שכבה), התש"ף-2020, של ח"כ יעקב מרגי וקבוצת ח"כים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/32/ 882, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטוח שאירים לאלמן), התש"ף-2020, של ח"כ מאיר כהן".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומת ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 884, הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הגדרות זכאות), התש"ף-2020, של ח"כ יעקב מרגי וקבוצת ח"כים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23 /885, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון –מניעת אלימות כלכלית), התש"ף-2020, של ח"כ קרן ברק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23 / 887, הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין) (תיקון – הגדלת סכום הפיצוי שאינו תלוי בנזק ושינוי נטל ההוכחה), התש"ף-2020, של ח"כ מרב מיכאלי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23 / 892, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת אזרח ותיק ראויה), התש"ף-2020, של ח"כ מאיר כהן.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 897, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השלמת סכום קצבת אזרח ותיק לנכה), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי לוי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעתה חוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 898, הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הגדרת הורים מיועדים וביצוע הסכם מחוץ לישראל), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי לוי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23 /899, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שכר הוגן לחיילי מילואים שעובדים במשרה חלקית), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי לוי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברושמות לש הצעת חוק שמספרה פ/23/ 907, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבה יחסית לאזרח ותיק), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי לוי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 909, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תוספת קבועה לס לשירותי הבריאות לעדכון טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי לוי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 910, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטוח זכויות עצמאי שעיקר הכנסתו מעסק שמצוי בפשיטת רגל או בפירוק), התש"ף-2020, של ח"כ מרב מיכאלי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 914, הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון – טיפול נפשי לילדים), התש"ף-2020, של ח"כ אחמד טיבי וקבוצת ח"כים.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 917, הצעת חוק התניית יום שבתון בהצבעה בבחירות (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020, של ח"כ יוליה מלינובסקי קונין וקבוצת ח"כים.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברושמות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 921, הצעת חוק הבטחת סידור ביתי לקטינים נזקקים, התש"ף-2020, של ח"כ אוסאמה סעדי וקבוצת ח"כים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 922, הצעת חוק סיוג הגבלת חשבון והגבלת לקוח בשל שיקים שסורבו בתקופה שהוכרזה מחלה מידבקת מסוכנת (תיקוני חקיקה, התש"ף-202, של ח"כ משה ארבל".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 926, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – השעיית חבר הכנסת שהוגש נגדו כתב אישום), של ח"כ מיקי לוי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 932, הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – הכשרת חוקי וחוקרות עבירות מין ואלימות במשפחה), התש"ף-2020, של ח"כ אנטאנס שחאדה וקבוצת ח"כים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 938, הצעת חוק העונשין (תיקון – חילוט רווחי סרסרות), התש"ף-2020, של ח"כ מרב מיכאלי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 946, הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי הורה יחיד), התש"ף-2020, של ח"כ מרב מיכאלי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 958, הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – תשלום רטרואקטיבי של גמלת הבטחת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק), התש"ף-2020, של ח"כ משה ארבל וקבוצת ח"כים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 960, הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התש"ף-2020, של ח"כ משה ארבל וקבות ח"כים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחול סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 966, הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון –החלת החוק על מכלי משקה גדולים), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי לוי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 969, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעובד שפוטר לאחר שהגיע לגיל פרישה), התש"ף-2020, של ח"כ חוה אתי עטייה.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 978, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון –חבר הכנסת שהוגש נגדו כתב אישום המעלה חשש לסכנה לביטחון המדינה), של ח"כ מיקי לוי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 979, הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון –מתן עדיפות לשירותים מתוצרת הארץ), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי לוי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחות סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 980, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון –ביטול האיסור המוטל על המשטרה למסור לפרקליטות עמדה בכתב לעניין מכלול התשתית הראייתית), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי לוי".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 981, הצעת חוק-יסוד: החקיקה של ח"כ קארין אלהרר".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 982, הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תיקון – סמכות קצין הפיקוח לעכב או לעצור ללא צו), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי לוי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 984, הצעת חוק העמותות (תיקון – אגודות עותמאניות), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי לוי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 985, הצעת חוק האגודות העותמאניות (רישום ופיקוח), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי לוי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
אני עושה רגע הפסקה בהסתייגויות של חבר הכנסת מיקי לוי. אנחנו עוברים להסתייגויות על חוק היסוד של סיעת ימינה, יש הודעה מטעם סיעת ימינה.
מתן כהנא
אנחנו מבקשים להצביע בחוק היסוד על ההסתייגויות הבאות: מ-1,835 עד 2,300.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא התקבלו.
מתן כהנא
בחוק הכנסת אנחנו מבקשים להצביע על ההסתייגויות הבאות: מ-1,591 עד 1,621.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו חוזרים להסתייגויות של חבר הכנסת מיקי לוי.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 991, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – חובת שידור והקלטת ישיבות, ניהול פרוטוקול ופרסומו), התש"ף-2020, של ח"כ מרב מיכאלי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 1021, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הצמדת קצבת אזרח ותיק לשכר הממוצע במשק), התש"ף-2020, של ח"כ מיקי לוי.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 1(2) להצעת החוק יבוא סעיף 1(3) להצעת החוק: "תחולת סעיף זה עם פרסומה ברשומות של הצעת חוק שמספרה פ/23/ 1026, הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון –תשלום פיצויים ומקדמות לנפגעי התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, של ח"כ עודד פורר.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 2 להצעת החוק יבוא סעיף 2(א): "הממשלה תפחית בשנת 2022/2020 מבסיס התקציב של המשרדים והיחידות שפעילותם תאוחד כאמור בסעיף 1 לעיל, את הסכומים הבאים.

1. בשנת התקציב 2020 – 300 מיליוני ₪.

1. בשנת התקציב 2021 – 300 מיליוני ₪.

1. בשנת התקציב 2022 – 200 מיליון ₪.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 2(א) יבוא סעיף 20(ב): להטיל על מנכ"ל משרד ראש הממשלה והממונה על התקציבים להציע לממשלה את אופן חלוקת ההפחתות כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) לעיל".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק בתיקון הסעיף 42ג(א), לאחר המילים "המכהן כשר או" המילים "סגן שר" – יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק בתיקון הסעיף 42ג (א) לפני המילה "רשאי תבוא המילה "לא".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק בתיקון הסעיף 42ג(א) לאחר המילים "חבר כנסת המכהן" יבואו המילים "כיושב ראש מפלגה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
לאחר סעיף 2 להצעת החוק יבוא סעיף 2(1) "עד ליום 1 בינואר 2021, יאוחדו המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" ורשות התקשוב הממשלתי ליחידת סמך אחת שתיקרא "מערך הדיגיטלי הלאומי". הצוות אשר הוקם מכוח סעיף 2 להחלטה זו יפעל ליישום האמור בסעיף זה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בתוספת סעיף 42ג להצעת החוק לאחר סעיף 42ג (ו)(3) להצעת החוק יבוא סעיף 42ג (ו)(4) הודעת החלופה בהתאם לסעיף 42ג (ו)(1) תוכל להתבצע לכל היותר פעמיים בכל סיעה מכהנת בתקופת כהונתה של אותה כנסת"
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בתוספת סעיף 42ג להצעת החוק סעיף 42ג (ו) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בתוספת סעיף 42ג להצעת החוק סעיף 42ג (ו)(1) –יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בתוספת סעיף 42ג להצעת החוק סעיף 42ג (ו) (2)(א) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בתוספת סעיף 42ג להצעת החוק סעיף 42ג(ו)(3) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק בתיקון 42ג (א) להצעת החוק המילים "חבר כנסת המכהן כשר או כסגן שר רשאי" – יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק בתיקון 42ג (א) להצעת החוק במקום המילה "סיעתו" תבוא המילה "מפלגתו".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק בתיקון 42ג(ב) במקום המילה "48" יבואו המילים "96".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק בתיקון 42ג (ב) המילים "חבר כנסת שמסר הודעה" – יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק בתיקון 42ג(ב) המילים "זולת אם חזר בו" – יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק בתיקון 42ג(ג) המילים "סגן שר" – יימחקו.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק בתיקון 42ג(ג) לאחר סעיף 42ג(ג)(4) יבוא סעיף 42ג(ג)(5): "הוא היה יושב-ראש מפלגה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 1 להצעת החוק – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 1(1) להצעת החוק – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 1(2) להצעת החוק – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
סעיף 2 להצעת החוק – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(א) –יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ב) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ג) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ד) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ג)(1) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג (ג)(2) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ג)(3) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ג)(4) –יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ד)(1)(א) –יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ד)(1)(ב) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ד)(1)(ג) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ד)(1)(ד) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ד)(2)(א) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ד)(2)(ב) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ד)(2)(ג) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק התיקון המוצע של סעיף 42ג(ד)(2)(ד) – יימחק.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק בסעיף 42ג(ד)(2)(א) לנוסח במקום המילה "אם" תבוא המילה "היה ו...".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
אפרת חקאק
בסעיף 2 להצעת החוק בסעיף 42ג(ד)(2)(א) לנוסח לאחר המילה "חברי הכנסת" תבוא המילה "הפעילים".


136 - - -
היו"ר יעקב אשר
מה זה הרעש הזה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה הטלפון של מיקי, לא?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
מה פתאום? הכול אני, אתם מאשימים אותי?
היו"ר יעקב אשר
לא. מיקי בסדר, מיקי על הכיפאק.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
זה האיכון של השב"כ.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היום אושרה הצעת חוק כזאת בוועדת שרים לענייני - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אתה יכול לבקש מהשב"כ לא להיכנס לנו לטלפון, זה עושה רעש. אם אפשר, לבקש מהשב"כ לצאת מהטלפונים, זה פשוט עושה לנו בלגאן כאן.
היו"ר יעקב אשר
הלאה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם אצא, מיקי, זה אולי יסתדר?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
תאמין לי, זה בגללכם, המשותפת. כל הזמן עוקבים אחרינו. כל הזמן.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אם אפשר להגיד לרשות הפלסטינית לצאת לנו מהטלפונים - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
קארין, זה אולי אצלך?
היו"ר יעקב אשר
זה פיליבסטר של הטכנאים. כן, בבקשה.
אפרת חקאק
הסתייגות 136 – בסעיף 42ג(ד)(2)(ב), אחרי המילים "חברי הכנסת" תבוא המילה "הפעילים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא אושרה.
היו"ר יעקב אשר
הלאה.
אפרת חקאק
הסתייגות 137 – בסעיף 42ג(ד)(2)(ג), אחרי המילה "חברי הכנסת" תבוא המילה "הפעילים".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד?
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
על אילו הסתייגויות אנחנו מצביעים?
היו"ר יעקב אשר
של מיקי לוי. מי נגד? אני באמצע הצבעה.

הצבעה
ההסתייגות לא אושרה.
היו"ר יעקב אשר
ההסתייגות לא התקבלה.

כן, קארין, מה שלומך?
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני בסדר. רק רציתי לבדוק איפה אתם.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו בהסתייגות 138 או 137 של מיקי ידידך.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מתוך כמה?
היו"ר יעקב אשר
מיקי הוא הגדול מכולם עכשיו. סידרתי לו שאפילו ימינה יורידו כדי שהוא יישאר מספר אחד. הוא נשאר עם הכי הרבה הסתייגויות, אבל בגלל זה הוא ייוותר על להקריא חלק מהן. זה הכול.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
טוב.
היו"ר יעקב אשר
הלאה.
אפרת חקאק
הסתייגות 138 – בסעיף 42ג(ד)(2)(א), לפני המילה "רשאים" תבוא המילה "אינם".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא אושרה.
היו"ר יעקב אשר
לא עבר.
אפרת חקאק
הסתייגות 139 – בסעיף 42ג(ד)(2)(ב), לפני המילה "רשאים" תבוא המילה "אינם".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא אושרה.
היו"ר יעקב אשר
לא עבר.
אפרת חקאק
הסתייגות 140 – בסעיף 42ג(ד)(2)(ג), לפני המילה "רשאים" תבוא המילה "אינם".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא אושרה.
היו"ר יעקב אשר
לא עבר. רם שפע מצביע שם, שלא תגידו שהוא לא נמצא. אני רואה. אתה יכול לקרוא לגינזבורג שייכנס? אני צריך - - -
אפרת חקאק
הסתייגות 141 – בסעיף 42ג(ד)(2)(ד), לפני המילה "חמישה" תבוא המילה "שלושה".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא אושרה.
היו"ר יעקב אשר
לא עבר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
יש לי הצהרה לפרוטוקול, אדוני.
היו"ר יעקב אשר
כן.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
מיקי, אולי תחכה עד שנגמור את ההסתייגויות? בבקשה, מיקי, אל תעשה את זה באמצע.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לטובת אדוני היושב-ראש, לכבודך – אני מצהיר שזה לכבודך – אני מבקש לאגד מהמספר שהגענו אליו עכשיו - -
היו"ר יעקב אשר
זה 141.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
- - ועד לסוף כהצבעה אחת עכשיו, לעבור לחוק השני, ואז אני אגיד לכם מה אני רוצה לעשות איתו.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אני חושב שאחת הבעיות פה היא שהקואליציה ניצחה אותנו כשהיא שמה פה יושב-ראש שהוא חביב עלינו.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הפכתי להיות רך.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
מיקי, אתה חלש וזו הבעיה שלנו. הקואליציה ניצחה אותנו כששמה לנו יושב-ראש שהוא נחמד, אז אנחנו לא רוצים - - -
היו"ר יעקב אשר
למרות שאלי ביקש להמשיך עד הסוף את ההסתייגויות, אני נענה להקשתך, מיקי, ואני מודה לך בשם גם חברי הוועדה אבל גם בשם עובדי הוועדה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
זה בלי צחוק, יעקב, זה לזכותך.
עוזי דיין (הליכוד)
היו"ר, על זה פנחס ספיר אמר - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
- - - זה לזכותך.
היו"ר יעקב אשר
אם אני משמש כפה גם לעובדי - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה רק בגלל יעקב.
היו"ר יעקב אשר
- - - אני אומר תודה גם לקארין מרחוק. נרשמה הודעתו של חבר הכנסת מיקי לוי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הצבעה אחת, גברתי היועצת המשפטית.
עוזי דיין (הליכוד)
על זה פנחס ספיר אמר פעם "עוד לא ראיתי חנפן שקיבל סתירת לחי".
היו"ר יעקב אשר
אני לא מבין למה אתה מתכוון פה. אני רק רוצה לומר שלא תחשבו שמיקי פראייר: הוא עשה חשבון כמה זה 141, הוא גם יודע מה הוא רוצה בחלק השני והוא יודע מה למה הוא רוצה להגיע. כשנגחע – נגיע. תודה רבה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
גם חביב וגם - - -
היו"ר יעקב אשר
צריכים להצביע על כל אלה, מסעיף 142 עד 622 ועד בכלל. אנחנו מצביעים בהצבעה אחת. מי בעד ההסתייגויות הללו? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה
ההסתייגויות לא אושרו.
היו"ר יעקב אשר
ההסתייגויות נפלו. על הקשקש, אבל נפלו.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
גברתי, עכשיו אנחנו עוברים לחוק - - -
היו"ר יעקב אשר
לחוק הכנסת. אני מתחיל, אני מתחיל. הוא יגיד לי אם - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
יש לי הודעה לוועדה. חבר הכנסת אלי אבידר ביקש.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
יירשם בפרוטוקול שאני מבקש, חבר הכנסת מיקי לוי מבקש - רגע, טעות שלי – אני מבקש רביזיה על הקודם. בסדר? אני רוצה להכפיל.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא רביזיה שתקריא שמההתחלה, תצביע עליו עוד פעם - - -
היו"ר יעקב אשר
כמקשה אחת.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כן. אני כבר מתורגל.
היו"ר יעקב אשר
אפשר להמשיך?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
רביזיה על הקודם. תצביע.
היו"ר יעקב אשר
תהיה רביזיה. תיקבע רביזיה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הצבעה – סגור.
היו"ר יעקב אשר
כשיהיו רביזיות, זה יעלה כרביזיה בודדת.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
נכון. רביזיה על הכול, כפול שתיים הכוונה.
היו"ר יעקב אשר
מה זה כפול שתיים?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני אסביר. כל הסתייגות, נגיד שיש לי הסתייגות אחת, כפול חמש דקות, זה חמש דקות. אבל אם עשיתי רביזיה, היא נספרת פעמיים ולכן היא 10 דקות.
אפרת חקאק
לא הבנתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
- - - לצורך הדקות במליאה - - - זה לא נכון - - -
אפרת חקאק
לא, לא.
היו"ר יעקב אשר
לצורך הדקות במליאה, אני מודיע לך שכבר הגעתם לערב ראש השנה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא, לא. בלבלתי, בלבלתי, עזוב. גם לי מותר להתבלבל. הלאה, החוק השני.
היו"ר יעקב אשר
החוק השני. יש הודעה?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כן. אני מבקש, חבר הכנסת מיקי לוי מבקש לבצע הצבעה מאוגדת על כל חוק הכנסת בהצבעה אחת. תגידי את המספרים, בבקשה.
היו"ר יעקב אשר
מ-1 עד - - -
אפרת חקאק
זה לא מהסתייגות 1. הסתייגויות מס' 1 עד 22 כולל, לא ייכנסו כי אנחנו לא מתקנים את שם הצעת החוק. זה עניין טכני.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
טוב.
אפרת חקאק
מהסתייגות 23 עד - - -
היו"ר יעקב אשר
מיוזמתו, חבר הכנסת מיקי לוי הודיע עכשיו שההסתייגויות של הצעת החוק, מ-23 - - -
אפרת חקאק
- - -
היו"ר יעקב אשר
מאחר ולשם הצעת החוק, הייעוץ המשפטי הוריד את ההסתייגויות, אז מ-23 עד 516 ועד בכלל, נצביע עליהן כהסתייגות אחת. מי בעד ההסתייגויות?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
בעד.
היו"ר יעקב אשר
מי נגד ההסתייגויות?

הצבעה
ההסתייגויות לא אושרו.
היו"ר יעקב אשר
ההסתייגויות נפלו כמקשה אחת.

רבותיי, לא נשאר לנו עוד - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
גברתי, את יכולה להגיד לי, אחרי שהורדת – או אדוני המזכיר – כמה הסתייגויות נשארו? אני רוצה לעשות את החשבון.
היו"ר יעקב אשר
כמה הסתייגויות לך?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כן. כמה הורדת בסך הכול? 22?
אפרת חקאק
בחוק הזה 22.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
גם בחוק הקודם זה 22? 490 ועוד 120 – זה יספיק לי. אדוני היושב-ראש, הצהרה: ההורדה הזו נעשתה באמת, באמת ובתמים, בגללך. בגלל היחס, בגלל ההבנה, בגלל זה עובדי הכנסת יכולים ללכת הביתה, בגלל חבריי חברי הכנסת. אפשר גם לעשות את זה אחרת והראיתי לכם דוגמאות איך עשיתי את זה אחרת. תודה רבה. אני הולך לוועדת כספים.
היו"ר יעקב אשר
מיקי, אני אשחרר אותך בתנאי שאתה לא הולך להפריע בוועדת הכספים. תעזור לו, לא להפריע לו, אחרת אני לא משחרר אותך – נשמע את כל ההסתייגויות.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה להבין. בעצם, ההצבעה של מיקי כרגע כמקשה לא מורידה את הדקות במליאה.
היו"ר יעקב אשר
לא. תאמיני לי, מיקי יודע מה שהוא עושה. תסמכי על מיקי בעניין הזה, הוא יודע. הוא לא פראייר.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
בסדר. רק שיהיה ברור.
היו"ר יעקב אשר
אמרתי את זה קודם.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
שיהיה ברור לוועדה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני יכול להביא את כל השכונה שיידברו.
היו"ר יעקב אשר
הפסקה של 3 דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 17:08 ונתחדשה בשעה 17:12.)
היו"ר יעקב אשר
אני נועל כרגע את הישיבה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אתה לא מצביע על ההסתייגויות של קרעי?
היו"ר יעקב אשר
לא. עכשיו לא. אני נועול כרגע את הישיבה ומשאיר את הכול as-is.

הישיבה תיערך או מחר - - -
קריאה
אתה לא עושה רביזיה היום?
היו"ר יעקב אשר
לא. רביזיות והשלמת הישיבה ייערכו בהמשך השבוע. אולי מחר אולי, ביום שלישי, לפי הנוחות של חברי הוועדה.

תודה רבה לכם. אני נועל את הישיבה עכשיו.


הישיבה ננעלה בשעה 17:15.


D4)
SEEBBBY,

קוד המקור של הנתונים